fbpx

Dworzec Główny w Krakowie, jako trzeci w naszym kraju ma swojego patrona. Podczas dzisiejszych oficjalnych uroczystości nadano mu imię Józefa Piłsudskiego – jednej z najwybitniejszych postaci w historii Polski. Z tej okazji w holu z kasami biletowymi odsłonięty został okolicznościowy mural.

W przeddzień 86. rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego, Dworzec Główny w Krakowie otrzymał imię jednego z najwybitniejszych i najbardziej znanych Polaków. Uroczystość na dworcu poprzedzona została mszą świętą w Katedrze na Wawelu w intencji Marszałka Józefa Piłsudskiego i pracowników Polskich Kolei Państwowych, której przewodniczył ks. arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Następnie przedstawiciele PKP S.A. i zaproszeni goście złożyli kwiaty w krypcie Marszałka, na grobie Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich oraz przy pomniku Św. Jana Pawła II. Podczas uroczystości na nowym dworcu Kraków Główny, w holu kasowym, odsłonięty został okolicznościowy mural przedstawiający sylwetkę J. Piłsudskiego. Uczestnicy wydarzenia złożyli również kwiaty przy tablicy pamiątkowej z 1932 r. ufundowanej przez Kolejowe Przysposobienie Wojskowe.

W wydarzeniu związanym z nadaniem krakowskiemu Dworcowi Głównemu imienia uczestniczyli m.in. dyrektor biura ministra infrastruktury Maciej Michałowski, wicewojewoda małopolski Józef Leśniak, dyrektor biura programu „Niepodległa” Jan Kowalski, gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa – prezes zarządu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej wraz z członkami Związku i ks. kapelanem, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, zastępca prezydenta miasta Krakowa Jerzy Muzyk, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Robert Supeł, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie dr hab. Filip Musiał, pracownik Instytutu Józefa Piłsudskiego Hieronim Sieński, metropolita krakowski ks. arcybiskup Marek Jędraszewski, komendant główny Straży Ochrony Kolei wraz z komendantami regionalnymi Józef Hałyk, przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy PKP S.A. i członek rady nadzorczej PKP S.A. Barbara Miszczuk, członek rady nadzorczej PKP S.A. Maciej Baranowski, prezes zarządu PKP S.A. Krzysztof Mamiński, wraz z przedstawicielami kadry zarządzającej spółki oraz prezes zarządu Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek. Swoją obecnością uroczystość zaszczycił również pan Andrzej Onyszkiewicz, prawnuk Józefa Piłsudskiego.

„Przez wiele lat, zarówno w Polsce, jak i na świecie, swoich patronów miały głównie ulice, aleje, place, szkoły, wyższe uczelnie czy inne obiekty użyteczności publicznej. Imiona nadawane były także lotniskom i dziś w naszym kraju w nazwach większości pasażerskich portów lotniczych znajdują się imiona ich symbolicznych opiekunów. Dzisiejsze nadanie patronatu dworcowi Kraków Główny to wydarzenie ważne z kilku powodów. Przede wszystkim jest to wyraz hołdu złożonego Pierwszemu Marszałkowi Polski przez kolejarzy, ale także pewna konsekwencja działań zapoczątkowanych 5 stycznia 2019 roku na Dworcu Centralnym w Warszawie, któremu od tego czasu patronuje Stanisław Moniuszko. Kraków to najchętniej odwiedzane przez turystów, w tym gości zagranicznych, miejsce w Polsce, stąd tak istotne jest, aby głównemu dworcowi, będącemu współczesną bramą miasta, patronował jeden z najwybitniejszych Polaków” – podkreślił Krzysztof Mamiński, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

„Skażonych niewolą nauczył honoru bronić, wiarę we własne siły wskrzeszać, dumne marzenia z orlich szlaków na ziemię sprowadzać i twardą rzeczywistość zmieniać. Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek” – wskazał gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa, prezes zarządu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, przytaczając fragment przemówienia prezydenta Polski Ignacego Mościckiego wygłoszonego na pogrzebie Marszałka.

Przebieg dzisiejszej uroczystości można obejrzeć poniżej.

Dworzec Kraków Główny został ukończony w lutym 2014 roku jako jeden z elementów Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego, w skład którego wchodzą również dworzec autobusowy MDA oraz przystanki i inne elementy infrastruktury komunikacji miejskiej. Połączony siecią korytarzy, tuneli, wind i schodów ruchomych obiekt jest pierwszym w całości podziemnym dworcem kolejowym w Polsce. Korzysta z niego kilkanaście milionów pasażerów rocznie. Do zlokalizowanego pod peronami podziemnego dworca przeniesiona została obsługa podróżnych, która wcześniej prowadzona była w pochodzącym z 1847 roku budynku starego Dworca Głównego. Dziś w zabytkowym budynku dworcowym, wciąż należącym do Polskich Kolei Państwowych, mieszczą się m.in. biura Muzeum Fotografii w Krakowie i filia Biblioteki Kraków. Planowane jest także zagospodarowanie części obiektu na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Dworzec Kraków Główny jest trzecim tego typu obiektem w Polsce, który otrzymał swojego patrona. Na początku 2019 roku stołeczny Dworzec Centralny otrzymał imię Stanisława Moniuszki, a w listopadzie 2020 roku, z inicjatywy Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, dworcowi Warszawa Wschodnia nadano imię Romana Dmowskiego. Swoich patronów mają także wybrane dworce w innych państwach Europy. Przykładowo pod koniec 2006 roku główny dworzec kolejowy Rzymu, Roma Termini, otrzymał imię Jana Pawła II. Rok później dworcowi w hiszpańskiej Maladze nadano imię Marii Zambrano, co znalazło odzwierciedlenie także w oficjalnej nazwie całej stacji.

Źródło: Pkp.pl/Serwis Kolejowy

PKP Intercity planuje gruntowną przebudowę bocznicy kolejowej Kraków Główny Zachód, jednej z głównych stacji postojowych dla pociągów przewoźnika, m.in. Pendolino. Spółka ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Przebudowa bocznicy kolejowej PKP Intercity Kraków Główny Zachód przy ul. Składowej 17 ma na celu podniesienie standardu utrzymania taboru. Każdego dnia przygotowywanych do trasy jest tam kilkadziesiąt pociągów przewoźnika. W efekcie przebudowy i modernizacji stacji postojowej zoptymalizowany zostanie czas obsługi pojazdów, poprawiona zostanie gospodarka wodna obiektu oraz możliwe będzie kompleksowe czyszczenie taboru i przygotowanie do trasy pociągów wyjeżdżających z Krakowa.

„Konsekwentnie dążymy do tego, aby polska kolej była bezpieczna, komfortowa i przewidywalna. A do tego, poza inwestycjami w nowoczesny tabor, niezbędne są także wysokiej klasy zaplecza techniczne. Takie jak to w Krakowie, które po przebudowie będzie gwarantować wysoki poziom obsługi taboru naszego narodowego przewoźnika. Strategia inwestycyjna PKP Intercity jest wielotorowa i zapewnia całościowe spojrzenie na potrzeby spółki” – mówi Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

Ogłoszone postępowanie przetargowe na przebudowę krakowskiej stacji postojowej zakłada realizację prac w ramach trzech głównych zadań. Pierwsze z nich - przebudowa sieci sprężonego powietrza oraz przebudowa instalacji wodnej i budowa stacjonarnej instalacji do odfekalniania wagonów jest elementem projektu „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0022/17-00] i będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pozostałe dwa zadania obejmują przebudowę sieci i urządzeń grzewczych oraz zasilania składów pociągów, a także oświetlenia i sieci trakcyjnej czy przebudowę budynku warsztatowo-magazynowego do obsługi wagonów. Na realizację całej inwestycji wykonawca będzie mieć maksymalnie 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

„Równolegle z inwestycjami w nowoczesny tabor dbamy o odpowiednie zabezpieczenie zapleczy technicznych na terenie całej Polski, co istotnie przyczynia się do zaoferowania pasażerom standardu usług na możliwie najwyższym poziomie. Stacja postojowa w Krakowie jest jednym ze strategicznych obiektów w naszej spółce o dużym znaczeniu dla codziennego ruchu pociągów PKP Intercity”– wskazuje Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Miliardowe inwestycje w tabor i infrastrukturę

Modernizacja bocznicy kolejowej w Krakowie to element konsekwentnie realizowanego największego programu inwestycyjnego w historii spółki. Wart 7 mld złotych program „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” zostanie wdrożony do 2023 roku, a jego celem jest modernizacja i zakup nowego taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży, a także modernizacja stacji postojowych. Program przewiduje przebudowę 16 bocznic kolejowych w całej Polsce. Nowoczesne zaplecza techniczne to redukcja negatywnego wpływu na otoczenie poprzez mniejszą emisję spalin, hałasu i substancji szkodliwych. W ramach infrastrukturalnego programu inwestycyjnego PKP Intercity do 2023 roku zaplanowało ponad 100 inwestycji na kwotę prawie 822 mln złotych.

Źródło tekstu: Intercity.pl/Serwis Kolejowy

W niedzielę 10 stycznia 2020 roku na stacji Kraków Główny pracownik ochrony dworca został zaatakowany nożem przez agresywnego 24-latka. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei obezwładnili napastnika, ujęli i przekazali w ręce Policji.

W dniu 10.01.2020 roku o godzinie 6:45 dowódca ochrony dworca Kraków Główny Osobowy powiadomił funkcjonariusza służby dyżurnej z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Krakowie, że podczas próby przeprowadzenia interwencji jeden z pracowników ochrony dworca został zaatakowany przez mężczyznę, który groził mu nożem. Z obawy o własne bezpieczeństwo pracownik ochrony odstąpił od dalszej interwencji, a napastnik oddalił się i najprawdopodobniej przebywał na terenie stacji.

Po analizie obrazu z monitoringu stacji Kraków Główny funkcjonariusze SOK niezwłocznie zlokalizowali miejsce pobytu agresywnego mężczyzny, a we wskazany rejon skierowano dwa patrole SOK. W chwili przybycia funkcjonariuszy SOK sprawca przebywał w rejonie schodów holu kasowego. W rękach trzymał nóż o długości ostrza około 35 cm.

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei natychmiast podjęli interwencję unieszkodliwiając mężczyznę, stosując środki przymusu bezpośredniego w postaci chwytów obezwładniających i kajdanek.

Ujęty 24-letni mieszkaniec Krakowa wraz z zabezpieczonym dowodem rzeczowym w postaci noża został przekazany funkcjonariuszom z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Dalsze czynności w sprawie prowadzi Komisariat II Policji w Krakowie. 

Źródło tekstu: Kgsok.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram