fbpx

Legitymacje studenckie z roku akademickiego 2019/2020 pozostają ważne. Pasażer, który posiada bilet ulgowy i podczas kontroli okaże legitymację studencką bez ważnego hologramu na 2021 r., nie poniesie z tego tytułu konsekwencji.

W związku z utrzymującym się w Polsce stanem epidemii oraz przedłużeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni, termin prolongaty legitymacji studenckich został ponownie przesunięty. Aktualne ograniczenie w funkcjonowaniu uczelni zostało przedłużone do 30 września 2021 r. Tym samym studenci mogą posługiwać się ważnymi legitymacjami bez konieczności osobistego stawiennictwa na uczelni w celu odebrania nowych hologramów jeszcze 60 dni po zniesieniu wskazanego ograniczenia, tj. do 29 listopada 2021 r.

Regulacje dotyczące „zaocznego” przedłużenia ważności legitymacji studenckich zostały wprowadzone w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która zmieniła w tym zakresie ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

PODSTAWA PRAWNA:

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Studenci, których legitymacje nie posiadają aktualnych hologramów, mogą w dalszym ciągu korzystać z ulgowych przejazdów koleją. Warunkiem jest ważność dokumentu w poprzednim roku akademickim – informuje Urząd Transportu Kolejowego.

Sytuacja epidemiologiczna w kraju sprawiła, że uczelnie wyższe zmuszone zostały do prowadzenia zajęć w systemie zdalnym. Tego typu rozwiązanie, wynikające z ustaw i rozporządzeń rządowych, ma na celu zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu pandemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Przekłada się to na brak możliwości dokonania prolongaty na legitymacjach studenckich.

Podobna sytuacja miała już miejsce w maju tego roku, kiedy wprowadzono obostrzenia mające zapobiec wzrostowi zachorowań na COVID-19. Podjęto wtedy decyzję o przedłużeniu terminu ważności legitymacji do końca maja, a termin, do którego należało dokonać zmian, wyznaczono na 29 listopada 2020 r.

Stale wzrastająca liczba zakażeń sprawiła, że 19 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z którym studenci realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Tym samym automatycznie przedłużono ważność legitymacji, co uprawnia ich posiadaczy do przejazdów ulgowych przy okazaniu powyższego dokumentu.

Termin przedłużenia ważności określono na 60 dni od chwili zniesienia wprowadzonych obostrzeń. Do tego czasu studentom nie grożą konsekwencje za brak ważnego hologramu na dokumencie uprawniającym do przejazdu ulgowego.

Decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępna jest [tutaj].

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram