fbpx

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały, że w tym miesiącu ruszą prace na trasie ze Skarżyska-Kamiennej do Tomaszowa Mazowieckiego. Dzięki inwestycji, po ponad 13 latach, wrócą połączenia pasażerskie między województwami świętokrzyskim i łódzkim. Roboty zakończą się w grudniu tego roku. Ich koszt to 24,6 mln zł ze środków budżetowych.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. (PNUIK Kraków). Dzięki realizacji zadania podróżni skorzystają z wyremontowanych peronów na stacjach i przystankach: Skarżysko Milica, Bliżyn, Stąporków, Końskie. Obiekty będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zostaną wyposażone w oświetlenie oraz w wiaty i ławki. Powstaną też stojaki na rowery.

Na przystankach Brzask, Gilów, Sołtyków, Wólka Plebańska, Czarniecka Góra, Kornica, Ruda Białaczowska, Petrykozy, Sitowa, Opoczno, Słomianka, Szadkowice, Bratków oraz Jeleń zostaną ustawione wiaty, ławki i gabloty informacyjne dla pasażerów. Nowe oświetlenie i poprawiona nawierzchnia peronów zapewni podróżnym bezpieczniejsze wsiadanie do pociągów.

Zadanie obejmuje też punktową naprawę torów i wymianę 2 rozjazdów. Nawierzchnia na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w Bliżynie i Końskich zostanie zmodernizowana. Obecnie na trasie Skarżysko-Kamienna – Tomaszów Mazowiecki prowadzony jest jedynie ruch pociągów towarowych. Dzięki inwestycji wrócą tam połączenia pasażerskie.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach zadania „Rewitalizacja peronów na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, odc. Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko-Kamienna (różne lokalizacje)”, projekt „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”.

Źródło tekstu: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Serwis Kolejowy

Spółka PKP PLK przeprowadziła próby obciążeniowe nowych mostów i wiaduktów na szlaku Opoczno Południe – Plichowice. To kolejny etap prac w ramach przystosowywania Centralnej Magistrali Kolejowej do jazdy pociągów z prędkością 250 km/h. Wartość całej inwestycji to ponad 102 mln zł.

Na jednym torze wchodzącym w skład trasy Opoczno Południe – Pilichowice kończy się pierwszy etap modernizacji mostów i wiaduktów. Przywrócenie ruchu ma tam nastąpić do połowy lipca. Obiekty przeszły już próby obciążeniowe, do których wykorzystano lokomotywę o wadze 114 ton. Specjalistyczny sprzęt sprawdził parametry konstrukcji i ich zgodność z wymogami.

Po włączeniu do ruchu nowych obiektów wykonawca rozpocznie prace na sąsiednim torze. Modernizacja obejmuje 4 wiadukty kolejowe w Budkowie, Stawowicach i Solcu, 2 mosty nad rzeką Opocznianką i 15 przepustów. Podczas prac zapewnione jest rozkładowe kursowanie pociągów po jednym torze.

Bezpieczne skrzyżowania na CMK

Dzięki bezkolizyjnym skrzyżowaniom pociągi będą kursować szybciej. Zwiększyło się również bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W Zachorzowie Kolonii i Radwanie (woj. łódzkie) kierowcy korzystają z wiaduktów nad torami. Dostępne są na nich dwa pasy jezdni o szerokości 3 m i ścieżka pieszo-rowerowa.

Inwestycje o łącznej wartości ponad 102 mln zł są realizowane w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”. Finansowanie inwestycji zapewnione jest ze środków krajowych.

Atrakcyjne i bezpieczniejsze podróże z Warszawy w kierunku Krakowa

Na koniec 2023 r., po wykonaniu niezbędnych prac oraz uruchomieniu systemu ERTMS/GSM-R i systemu ETCS poziomu 2, na CMK planowany jest przejazd pociągów z prędkością do 250 km/h. Linia zapewnia połączenia między Warszawą, Krakowem, Katowicami i Wrocławiem. Ma także duże znaczenie dla ruchu regionalnego w województwach: świętokrzyskim, łódzkim i mazowieckim.

Źródło tekstu: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Serwis Kolejowy

Dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. towary szybciej i sprawniej jadą po torach przez województwa śląskie i opolskie. Prace na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle objęły wymianę torów, sieci trakcyjnej, odnowienie mostów i wiaduktów.

Trasa Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle to jeden z najważniejszych szlaków towarowych na styku województw śląskiego i opolskiego. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. sprawiła, że towary sprawniej jadą do portów w Szczecinie, Świnoujściu i Gdyni. Zapewniony został także lepszy transport kolejowy na południe – do granicy z Czechami w Chałupkach i na wschód – do granicy z Białorusią w Małaszewiczach. Wszystko to przyczynia się do zwiększenia znaczenia kolei jako ekologicznego środka transportu towarów.

„PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. skutecznie wykorzystują środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do zapewnienia coraz lepszych warunków do przewozów towarów koleją. Efekty uzyskane zostały m.in. na liniach Toszek Północ Rudziniec Gliwicki Stare Koźle między województwem śląskim i opolskim. Kolej, najbardziej przyjazny środowisku środek transportu, staje się coraz sprawniejsza i konkurencyjna”– powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dzięki zrealizowanym pracom zwiększyła się prędkość składów jadących linią, co znacząco skróciło czas przewozu towarów. Dobudowanie drugiego toru między stacjami Toszek Północ Rudziniec Gliwicki, wpłynęło także na zwiększenie przepustowości szlaku. Ponadto po 10 latach pociągi znów jeżdżą linią nr 199 na odcinku Rudziniec Gliwicki Sławięcice. Podczas przebudowy wykorzystano materiały i rozwiązania, które ograniczyły hałas i oddziaływanie kolei na środowisko.

Nowe tory, mosty i sieć trakcyjna – większa efektywność kolei

W trakcie inwestycji wymieniono 55 km torów i sieci trakcyjnej. Aby zapewnić optymalne warunki przejazdu pociągów towarowych zastosowano tzw. ciężki typ sieci trakcyjnej.

Prace objęły 40 obiektów inżynieryjnych, w tym mosty i wiadukty. Zmodernizowany został blisko 70-metrowy most między Sławięcicami a Kędzierzynem-Koźlem, dzięki czemu pociągi szybko i sprawnie przejeżdżają nad Kanałem Kędzierzyńskim. Lepszy transport towarów umożliwia wykonana przebudowa mostu na Kanale Gliwickim oraz wiaduktów kolejowych w Paczynie i Pisarzowicach koło Toszka.

Modernizacja urządzeń sterowania ruchem i remont 10 przejazdów zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego. Przekonstruowano nastawnie m.in. w Toszku i Rudzińcu Gliwickim. Płynną i sprawną jazdę składów gwarantuje 31 nowych rozjazdów wyposażonych w automatyczne napędy elektryczne.

Wartość projektu pn. „Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle" to ok. 260 mln zł. Na jego finansowanie pozyskano środki unijne z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

W 2023 roku na linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej mieszkańcy Pomorza będą mogli korzystać z szybszych i pojemniejszych pociągów elektrycznych. Aby tak się stało, we wtorek 15 czerwca 2021 r., chwilę po godz. 8., pomiędzy przystankami PKM Gdańsk Brętowo i Gdańsk Jasień, wystartowały prace w ramach inwestycji: „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Firoga”.


Obecni przy tym wydarzeniu marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, wicemarszałek Leszek Bonna, wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski, senator Ryszard Świlski i prezes PKM SA Grzegorz Mocarski oficjalnie zainaugurowali rozpoczęcie inwestycji podpisując się na pierwszym z montowanych w torowisku fundamentów. Następnie dali oni symboliczny sygnał gwizdkiem, po rozbrzmieniu którego operator palownicy uruchomił maszynę i oficjalnie rozpoczął prace związane z elektryfikacją, polegające na wbijaniu w nasyp kolejowy prefabrykowanych fundamentów pod słupy trakcyjne.


Dzięki inwestycji na linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej będą mogły pojawić się bardziej pojemne i szybsze pociągi elektryczne, co zdecydowanie poprawi komfort podróży. Powstanie także nowy przystanek PKM Gdańsk Firoga, zlokalizowany pomiędzy Matarnią, a Portem Lotniczym. Skorzystają z niego głównie pracownicy licznych firm branży IT, których siedziby są zlokalizowane w rejonie tzw. „Doliny Krzemowej” – stąd symbol przystanku: „6@”.


„Projektowana prawie 40-kilometrowa sieć trakcyjna (2 tory po ok. 20 km) zostanie podwieszona do około 1500 elementów konstrukcji wsporczych. Przy realizacji projektu zastosowane zostaną technologie, które niwelują negatywny wpływ na istniejącą infrastrukturę kolejową, środowisko, otoczenie oraz okolicznych mieszkańców” – tłumaczył Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA.


Za wszystkie prace związane z elektryfikacją linii odpowiada firma TORPOL SA, która wygrała ogłoszony przez PKM SA przetarg na realizację tej inwestycji, a wcześniej zrealizowała między innymi projekt i budowę multimodalnego dworca Łódź Fabryczna oraz nowoczesne trasy tramwajowe na terenie Poznania, Gdańska, Olsztyna, a także Bergen i Oslo w Norwegii. Koszt elektryfikacji wraz z budową dodatkowego przystanku Gdańsk Firoga to 48,85 mln zł.


„Jako Samorząd Województwa Pomorskiego i organizator przewozów kolejowych od lat konsekwentnie rozwijamy najbardziej przyszłościowy, ekologiczny transport, jakim jest kolej. Kilka dni temu podpisaliśmy umowę na dokumentację STEŚ dla PKM Południe, czyli drugiego etapu projektu PKM, a dziś rozpoczynamy prace przy elektryfikacji PKM, która w wpłynie na poprawę komfortu i czasu podróży na tej linii” – powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Obecna inwestycja jest zwieńczeniem całości I etapu projektu PKM, który od początku zakładał elektryfikację linii, jednak ze względu na brak trakcji na linii kolejowej 201 z Gdyni do Kościerzyny plany elektryfikacji spółka musiała odłożyć w czasie, do momentu, kiedy nasi partnerzy z PKP PLK przygotują projekt swojej linii 201. I to właśnie teraz się dzieje” – dodał Mieczysław Struk.

„Realizacja projektu znacząco wpłynie na komfort podróżowania pasażerów. Dodatkowo nowy przystanek Gdańsk Firoga, usytuowany będzie pomiędzy przystankami Matarnia oraz Port Lotniczy, w rozwijającej się prężnie dzielnicy Gdańska. To tu mieści się i powstaje wiele nowych firm. Ich pracownicy będą mieli więc łatwy dostęp do komunikacji. Dlatego liczymy na dalszy, dynamiczny przyrost osób korzystających z transportu kolejowego” – mówił Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego odpowiedzialny za transport w regionie.

Źródło tekstu: PKM S.A./Serwis Kolejowy

Przebudowa peronów i torów na odcinku Lubartów – Parczew na linii Lublin – Łuków przekroczyła półmetek. Zmodernizowane zostały już przystanki w miejscowościach Tarło, Brzeźnica Bychawska i Pałecznica. Obecnie prace prowadzone są w Berejowie i Laskach oraz na dwustumetrowym moście nad Wieprzem. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za 90 mln zł współfinansowana jest ze środków RPO woj. lubelskiego.

W Berejowie kończy się budowa nowego przystanku. Dodatkowy przystanek powstaje również w Laskach, gdzie widać już betonowe konstrukcje peronów. Wykonawca ułoży nawierzchnię i zamontuje instalacje. Zamontowane zostaną wiaty oraz ławki. Czytelne oznakowanie i tablice z rozkładem jazdy ułatwią orientację w podroży. Nowe przystanki zwiększą dostęp do kolei na trasie Lublin – Łuków.

Na przystankach Tarło, Brzeźnica Bychawska i Pałecznica są już komfortowe, wyższe perony, które ułatwią wsiadanie do pociągów. Wyposażono je m.in. w nowe wiaty, ławki, gabloty na rozkłady jazdy oraz zamontowano oświetlenie. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się przygotowano dogodne dojścia.

Budowane są perony w Gródku i Zabielu, gdzie gotowe są już konstrukcje obiektów. W Gródku budowane jest dojście dla podróżnych. Na przystanku Zabiele powstaje oświetlenie peronu oraz chodniki.

Na stacji Parczew prace obejmują dwa perony oraz układ torowy. Wykonane zostały ścianki peronu wyspowego. Na przygotowanym terenie ułożono 2 nowe tory oraz 8 rozjazdów. Budowa nowego peronu rozpoczęła się także na przystanku Parczew Kolejowa.

Zaawansowanie prac między Lubartowem a Parczewem na linii Lublin – Łuków nr 30 zapowiada na koniec roku powrót pociągów. Mieszkańców Powiatu Lubartowskiego i Parczewskiego z pewnością ucieszy możliwość atrakcyjnych podróży koleją m.in. z Parczewa do Lublina. Inwestycja, to również impuls do rozwoju regionu, gdyż zwiększone możliwości kolejowej trasy pozwolą na sprawny przewóz towarów” – powiedział Piotr Kaliszewski, asystent wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela.

Dwustumetrowy most nad Wieprzem w Lubartowie jest remontowany. To największa i najważniejsza przeprawa kolejowa na odcinku Lubartów – Parczew. Na obiekcie zostanie ułożony nowy tor. Obecnie wzmacniana jest jego konstrukcja, obejmująca m.in. remont podpór i przyczółków. Stalowa kratownica pokryta została powłoką antykorozyjną.

Wykonane roboty pozwolą na sprawniejszy przejazd pociągów, m.in. składów towarowych o większym nacisku, tj. 221 kN/oś. Prace na linii obejmują też 14 innych obiektów, w tym 8 mostów. Dzięki inwestycji kolej na Lubelszczyźnie stanie się bardziej efektywna i konkurencyjna względem innych środków transportu.

Roboty odbywają się na ponad 26 km linii.Nowy tor został zainstalowany na odcinku Brzeźnica Bychawska - Lubartów. Specjalistyczne maszyny uzupełniają tam tłuczeń i podbijają torowisko. Postępują prace między Parczewem a Brzeźnicą Bychawską, gdzie na wcześniej przygotowanym podtorzu ułożono podkłady.

Dzięki pracom między Lubartowem a Parczewem pociągi pasażerskie przyspieszą do 120 km/h, a pociągi towarowe do 80 km/h, co skróci czas przejazdu.

Wyższy poziom bezpieczeństwa zapewni 13 zmodernizowanych przejazdów kolejowo-drogowych. Nowe urządzenia sterowania ruchem umożliwią obsługę większej liczby składów. Prace, które zapewnią wznowienie kursowania pociągów, zakończą się w grudniu. Pozostałe roboty ukończone zostaną w 2022 r.

Podczas prac na jednotorowej linii, zgodnie z ustaleniami i wcześniejszymi informacjami, wprowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa.

Wartość projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów - Parczew” to 90 mln zł netto. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przypomina o obowiązku uzgodnienia projektów planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego w przypadku, gdy przylegają one do linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Konsultacja pomoże uwzględnić aspekty istotne dla bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, Prezes UTK uzgadnia projekty planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. Wykaz takich linii można znaleźć w [załączniku] do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 552, z późn. zm.).

W odniesieniu do obszarów przyległych do linii kolejowych o znaczeniu państwowym, niezbędne jest spełnienie wymagań wynikających z przepisów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego z tym, że ich odległość od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m. Reguła ta nie dotyczy budynków i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej oraz do obsługi przewozu osób i rzeczy.

Dla budynków mieszkalnych, szpitali, domów opieki społecznej, obiektów rekreacyjno-sportowych oraz budynków związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży odległości te powinny być zwiększone w celu zachowania norm dopuszczalnego hałasu w środowisku określonych w odrębnych przepisach.

W odniesieniu do poszczególnych rodzajów terenów usytuowanych względem linii kolejowych dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określone są w tabelach nr 1 i 3 w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Roboty ziemne mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego, z wyłączeniem robót ziemnych związanych z budową, utrzymaniem, remontem i modernizacją linii kolejowej. Wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury.

Drzewa i krzewy poza lasami mogą być usytuowane w sąsiedztwie linii kolejowej biegnącej po nasypie albo w przekopie albo otoczonej rowami bocznymi w odległości nie mniejszej niż 6 m od dolnej krawędzi nasypu, górnej krawędzi przekopu albo od zewnętrznej krawędzi rowów bocznych. W innych przypadkach w odległości nie mniejszej niż 6 m od skrajnej szyny.

W celu spełnienia powyższych ograniczeń w projekcie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego na załączniku graficznym planu strefy należy wskazać, w których strefach obowiązują szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu, wynikające z przepisów w zakresie transportu kolejowego. W tekście planu konieczne jest odniesienie się do powyższych stref, uwzględniając w ich granicach przepisy z zakresu transportu kolejowego. Dodatkowo należy rozważyć wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony obszaru kolejowego, z zachowaniem wskazanych powyżej wymagań dotyczących odległości usytuowania budynków i budowli.

Więcej na temat wymogów odnośnie zagospodarowania terenu przy liniach kolejowych znajdziesz [tutaj].

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i konsorcjum firm w składzie: Polski Holding Budowlany Infrastruktura Sp. z o.o., Gór-Tor oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej Kopacki Sp. z o.o. podpisały umowę na przebudowę kolejnego odcinka linii kolejowej z Kutna do Torunia. Wartość kontraktu to blisko 43 mln zł netto.

Trasą z województwa łódzkiego do kujawsko-pomorskiego przejeżdża codziennie kilkadziesiąt pociągów, które zapewniają dobre podróże i przewóz towarów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Ostrowy – Toruń Główny Etap IV, w ramach zadania pod nazwą „Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno – Toruń Główny”. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczają na realizację 42,7 mln netto ze środków budżetowych. Zakończenie prac planowane jest na rok 2023.

Kolej z Kutna do Torunia przyspiesza. Cieszę się, że efektem podpisanej dzisiaj umowy na prace na linii kolejowej nr 18 będzie zwiększenie prędkości dla pociągów pasażerskich i towarowych. Inwestycja nie tylko ułatwi podróże mieszkańcom miejscowości położonych wzdłuż tej trasy, ale również ucieszy przedsiębiorców i przedstawicieli przemysłu. Konsekwentnie budujemy kolej bezpieczną, komfortową i przewidywalną – podkreślił Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Największe w historii inwestycje na torach pozwalają na rozwój kolei - najbardziej ekologicznego środka transportu - i przynoszą realne korzyści mieszkańcom i gospodarce. Prace na sieci kolejowej województwa kujawsko-pomorskiego i w całym kraju, to także warunki do rozwoju polskich firm, które są bardziej samodzielne i coraz częściej uczestniczą w przetargach”– zaznaczył Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Kolejny, czwarty etap prac na linii kolejowej między Kutnem a Toruniem (nr 18) obejmie modernizację 14 km torów na wybranych odcinkach między Włocławkiem a Toruniem Głównym. Sprawniejszą i szybszą obsługę pociągów na stacji Toruń Główny zapewni przebudowa urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym.

Poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym oraz drogowym zwiększy montaż nowych urządzeń oraz poprawa skrzyżowań toru i dróg. Rogatki i monitoring dodatkowo zabezpieczą przejścia dla pieszych w Toruniu (ul. Rypińska oraz ul. Rudacka – Borowikowa). Przewidziano wymianę nawierzchni na dojazdach i torowisku w Otłoczynie (ul. Sosnowa oraz ul. Drzewna).

Wygodny dostęp do atrakcyjnych podróży koleją

W latach 2016-2020 PLK zrealizowały na linii łączącej województwo łódzkie i kujawsko-pomorskie inwestycje za 200 mln zł. Poprawił się dostęp do kolei na stacjach Kaliska Kujawskie i Nieszawa Waganiec oraz przystankach Lubanie, Turzno Kujawskie i Wiktorowo. Nowe perony zapewniają wygodniejszą obsługę osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Są wiaty, ławki, energooszczędne oświetlenie, gabloty informacyjne i czytelne oznakowanie. Wymieniono tory oraz sieć trakcyjną na odcinku ponad 50 km. Wyremontowano 27 obiektów inżynieryjnych – mostów i przepustów. Na 21 przejazdach kolejowo-drogowych podniesiono poziom bezpieczeństwa dzięki budowie nowych urządzeń i wymianie nawierzchni.

Efektem prac na linii Kutno – Toruń są już szybsze podróże na odcinku Włocławek Brzezie – Aleksandrów Kujawski, gdzie pociągi pasażerskie i towarowe jadą z prędkością odpowiednio do 140 i 100 km/h (przed pracami 120 i 80 km/h). Po uzyskaniu niezbędnych zgód zostanie również zwiększona prędkość pociągów pasażerskich do 160 km/h na odcinku Kaliska Kujawskie – Czerniewice. Poprawa standardu linii na każdym z odcinków przekłada się na spójną, sprawniejszą sieć i lepszą ofertę kolei.

Źródło tekstu: Plk-sa/Serwis Kolejowy

Ruszyły prace na podkarpackim odcinku kolejowej trasy z Przeworska w stronę Stalowej Woli i Lublina. Efektem będzie poprawa podróży i zwiększenie bezpieczeństwa. Na remont przeznaczono 11 mln zł ze środków PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Prace obejmują tory, przejazdy i przepusty między Nową Sarzyną a Leżajskiem oraz Grodziskiem Dolnym i Przeworskiem.

Z Podkarpacia do Lublina prowadzi linia kolejowa nr 68. To trasa od Przeworska – między Rzeszowem a Przemyślem na trasie E 30 – do Stalowej Woli Rozwadów. Dalej jest blisko 100-kilometrowy odcinek Stalowa Wola Rozwadów – Lublin, który został zmodernizowany i zelektryfikowany do końca 2020 roku w ramach inwestycji z udziałem środków unijnych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Polskie Linie Kolejowe zwiększają możliwości kolejowych przewozów także na odcinku od Przeworska do Stalowej Woli. Podróże tą trasą zapewniają pociągi regionalne i dalekobieżne. Linia wykorzystywana jest także w ruchu towarowym.

W kwietniu rozpoczęły się roboty na trasie od Przeworska do Stalowej Woli, na które przeznaczono 11 mln zł ze środków PLK. Prace obejmują tor, przepusty i przejazdy kolejowo-drogowe. Między Nową Sarzyną a Leżajskiem wymienione zostaną szyny i podkłady. Poprawiony będzie stan mostu nad rzeką Malinianką w Jelnej i dwóch przepustów. Na odcinku Grodzisko Dolne – Przeworsk Gorliczyna przewidziana jest przebudowa 7 przepustów. Nowe obiekty zapewnią dobry stan linii i utrzymanie rozkładowych przejazdów.

Ważnym zakresem prac jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym, czyli przebudowa przejazdów. Na czterech skrzyżowaniach - w Jelnej, Tryńczy oraz w Przeworsku - będą lepsze jezdnie i poprawione torowisko. Po wykonaniu robót kierowcy płynnie przejadą tory.

Prace na dwutorowym odcinku linii między Nową Sarzyną a Leżajskiem nie wpływają na rozkładowe przejazdy, gdyż ruch pociągów odbywa się po jednym torze. Przebudowa obiektów na jednotorowym odcinku Grodzisko Dolne – Przeworsk wymagała wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej. Zmiany przewidziano i uwzględniono w rozkładzie jazdy. Szczegóły są dostępne na: [portal pasażera], rozkład-pkp.pl oraz na stronach przewoźników.

Na odcinku Przeworsk – Stalowa Wola za blisko 26 mln zł z budżetu oraz środków własnych PLK zrealizowały zadania w latach 2018 - 2020. Efektem są coraz sprawniejsze i bezpieczniejsze przejazdy. Prace objęły przebudowę mostu w Wierzawicach nad rzeką Błotnią oraz modernizację stacji Nowa Sarzyna. Zlikwidowano „wąskie gardło” między Lublinem a Przeworskiem. Zwiększył się poziom bezpieczeństwa, m.in. przewożonych towarów tranzytowych na bocznicę kolejową do Zakładów Chemicznych CIECH Sarzyna S.A.

Modernizacja linii na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów sprawiła, że pasażerowie korzystają z krótszych podróży. Kolej jest bardziej dostępna, gdyż 20 przebudowanych przystanków zapewnia wygodne korzystanie z pociągów. Na podkarpackim odcinku linii wybudowano dwa dodatkowe przystanki Zaklików i Stalowa Wola Charzewice. Elektryfikacja zwiększyła znaczenie kolei jako ekologicznego, przyjaznego środowisku środka transportu. Przedsięwzięcia zrealizowano za ponad 450 mln zł netto w ramach unijnego Projektu Operacyjnego Polska Wschodnia. Dofinansowanie wyniosło 75% wartości całego projektu.

Źródło tekstu: Plk-sa.pl/Serwis Kolejowy

Firmy Alstom, Thales i Nokia zakończyły modernizację systemu sterowania ruchem kolejowym na linii E65. Zainstalowany system ERTMS/ETCS pozwoli na zwiększenie prędkości pociągów na trasie Warszawa – Gdańsk do 200 km/h. Projekt został zrealizowany w ramach umowy podpisanej z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi SA.

Dzięki dostawie najnowocześniejszej technologii na 350 km linii obejmującej 35 stacji kolejowych, łączącej Warszawę z Gdynią, pociągi będą mogły rozwinąć prędkość 200 km/h. Zrealizowany przez konsorcjum projekt był jednym z największych i najbardziej skomplikowanych w historii polskiej kolei. Dzięki wspólnym wysiłkom na linii kolejowej E65 znacząco podniesiony został poziom bezpieczeństwa oraz komfortu podróży, zwiększona została też przepustowość linii, co w rezultacie pozwoli na skrócenie czasu przejazdu pociągiem.

Alstom i Thales Polska były odpowiedzialne za zaprojektowanie i wdrożenie systemu ERTMS/ETCS Poziomu 2, natomiast Nokia za dostarczenie systemu GSM-R. W ramach projektu konsorcjum zmodernizowało osiem Lokalnych Centrów Sterowania, dostarczyło systemy zdalnego sterowania i zarządzania ruchem kolejowym, kompleksowe rozwiązania dla centrów dyspozytorskich, zintegrowany system informacji pasażerskiej oraz rozwiązania w zakresie monitoringu.

Projekt, który wspólnie zrealizowaliśmy, jest przełomowym osiągnięciem w historii wdrażania kolei dużych prędkości w Polsce. Co więcej, decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o wydaniu zezwolenia na dopuszczeniu do eksploatacji i prowadzenia ruchu kolejowego z prędkością do 200 km/h pod nadzorem systemu ERTMS Poziomu 2 jest pierwszą taką w historii polskich kolei. Jesteśmy dumni, że po raz kolejny mogliśmy zrealizować projekt, wyznaczający nowe standardy na krajowych torach” – podkreślił Sławomir Nalewajka, Dyrektor Zarządzający Alstom w Polsce, na Ukrainie i w Krajach Bałtyckich.

Cieszę się, że modernizacja tak ważnego projektu została zakończona. Dzięki naszym wspólnym rozwiązaniom staliśmy się częścią europejskiego systemu kolejowego. Polska kolej wkroczyła w erę kolei dużych prędkości” – zaznaczył Paweł Przyżycki, Dyrektor Zarządzający Thales Polska.

W tym przełomowym projekcie wdrożono najnowocześniejsze technologie komunikacyjne i systemy sterowania ruchem kolejowym. Zakończenie projektu przyniesie korzyści ekonomiczne i społeczne zarówno dla korytarza E65 Warszawa-Gdynia, jak i dla całej Transeuropejskiej Sieci Transportowej” – wskazał Piotr Kaczmarek, dyrektor Nokia Poland.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 7.1–1.4 „Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia w zakresie warstwy nadrzędnej LCS (ICR), ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego”.

Źródło tekstu: Alstom/Serwis Kolejowy

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w czwartek 8 kwietnia niedaleko Łysomic (pow. toruński). Około godz. 16 autobus spółki Arriva wjechał do rowu, a następnie przewrócił się blokując linię kolejową Toruń - Chełmża. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń – informuje portal Nowości.com.pl.

Jak podają lokalne media, kierowca autobusu próbował uniknąć niebezpiecznego manewru, w wyniku czego pojazd uderzył w przydrożny słup i wpadł do rowu, gdzie przewrócił się na nasyp kolejowy.

Autobus należący do spółki Arriva wykorzystywany był do przewożenia pracowników do podtoruńskiej strefy ekonomicznej. W chwili zdarzenia kierowca jechał sam. Według informacji udzielonych przez straż pożarną, mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, został jednak przewieziony do szpitala.

Przewrócony pojazd zablokował linię kolejową Toruń - Chełmża, co przyczyniło się do wstrzymania ruchu pociągów na tej trasie. Na drodze krajowej nr 91 do czasu odholowania autobusu wprowadzono ruch wahadłowy.

W akcji ratunkowej wzięło udział sześć zastępów straży pożarnej oraz policja. Po godz. 17 linia kolejowa i DK 91 zostały udrożnione.

hp

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram