fbpx

Podjęcie współpracy w celu stworzenia efektywnych i innowacyjnych rozwiązań, które umożliwią pozyskanie oraz wykorzystywanie energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł – to główne postanowienie listu intencyjnego, podpisanego przez PKP Energetyka i Rail Polska. Już wkrótce instalacje fotowoltaiczne zasilą infrastrukturę kolejowego przewoźnika towarowego. Spółka PKP podzieli się z nim swoim doświadczeniem we wdrażaniu nowoczesnych technologii zapewniających dostęp do zielonej energii.

List intencyjny podpisany z Rail Polska jest dla PKP Energetyka kolejnym takim porozumieniem dotyczącym współpracy we wdrażaniu innowacyjnych i efektywnych rozwiązań na rzecz pozyskiwania energii z OZE przez przewoźników kolejowych. Wcześniej deklaracje w tej sprawie złożyły również PKP Cargo, CTL Logistics oraz Łódzka Kolej Aglomeracyjna.

„Podpisanie listu intencyjnego sygnalizującego chęć podjęcia współpracy dotyczącej zielonej energii wskazuje na dużą wagę, jaką nasza firma przywiązuje do zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko. Cieszymy się, że naszym partnerem w procesie zmniejszania śladu węglowego spółki będzie PKP Energetyka, która według naszej oceny dysponuje unikalnym doświadczeniem, kompetencjami i niezbędnym know-how. Warto też przypomnieć, że wspólnie działamy już w Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK) na rzecz optymalizacji zużycia energii elektrycznej w branży kolejowej” – stwierdził Piotr Krzemień, członek zarządu i dyrektor Zakładu Przewozów Kolejowych Rail Polska.

Zarówno PKP Energetyka, jak i Rail Polska należą do Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK) – inicjatywy branży kolejowej, działającej na rzecz bardziej konkurencyjnego i przyjaznego środowisku transportu kolejowego. W zakresie efektywności energetycznej plany CEEK zakładają zmniejszenie zużycia energii w sektorze o 1,2 TWh do 2030 r. i redukcję do tego czasu emisji CO2 o 1 mln ton. W tym celu Centrum promuje rozwój technologii rekuperacji, eco-drivingu i wykorzystania instalacji OZE na terenach i obiektach kolejowych. Od 2019 roku CEEK realizuje również Program Zielona Kolej, który zakłada, że w 2030 roku 2,5 TWh (85% energii trakcyjnej używanej przez sektor kolejowy) będzie pochodziło z OZE, co przełoży się na redukcję emisji dwutlenku węgla o 8 mln ton. PKP Energetyka pełni rolę integratora Programu Zielona Kolej.

„Nie ma odwrotu od zielonej energii. Postępujące zmiany klimatyczne sprawiają, że wszyscy stajemy przed wyzwaniem ograniczania własnej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Branża kolejowa nie jest tutaj wyjątkiem - więcej, powinna ona dawać przykład. Tym bardziej cenny jest fakt, że kolejny przewoźnik kolejowy zadeklarował chęć podjęcia współpracy z PKP Energetyka mającej na celu wypracowanie modelu wykorzystywania energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach OZE. Nasza spółka jest doskonałym partnerem dla realizacji tego przedsięwzięcia - obecnie sami realizujemy m.in. projekt budowy paneli PV na ponad 500 podstacjach trakcyjnych, które zmniejszą ich zapotrzebowanie na energię elektryczną” - powiedział Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka.

Rail Polska jest jednym z czołowych prywatnych przewoźników towarowych funkcjonujących na polskim rynku kolejowym. W 2020 r. zanotował on udział w wysokości 1,55%, jeżeli chodzi o masę przetransportowanych towarów oraz 1,47%, jeśli brać pod uwagę pracę przewozową. Spółka wyspecjalizowana jest w przewozach towarów masowych, w transporcie intermodalnym oraz dla przemysłu chemicznego. Rail Polska oferuje również obsługę bocznic kolejowych, utrzymanie infrastruktury kolejowej, a także utrzymanie i modernizację taboru kolejowego - przede wszystkim lokomotyw spalinowych. W ostatnich latach w branży kolejowej głośno było o zrealizowanym przez spółkę projekcie kompleksowej przebudowy spalinowej lokomotywy M62 na jednostkę elektryczną, która otrzymała nazwę 207E „Edgar”. Kolejne pojazdy tego typu są budowane w Zakładzie Taboru Kolejowego we Włosienicy generując zapotrzebowanie na energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, w szczególności farm fotowoltaicznych. Rail Polska od dawna modernizuje swoją infrastrukturę energetyczną. W ubiegłych latach korzystając ze wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zmieniono systemy ogrzewania na gazowe, zabudowano panele solarne, wykonano termomodernizację budynków.

Źródło tekstu: PKP Energetyka/Serwis Kolejowy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) w Sosnowcu oraz CTL Logistics podpisały list intencyjny, na mocy którego podmioty podejmą współpracę w celu kształcenia wyspecjalizowanej kadry pod potrzeby rynku kolejowego. 23 czerwca dokument podpisali członek zarządu ds. operacji CTL Logistics Andrzej Pawłowski i dyrektor CKZiU w Sosnowcu Jacek Górski.

Na mocy podpisanego porozumienia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu wytypuje klasy lub grupy uczniów dla potrzeb kształcenia w tematyce związanej ze specyfiką działalności CTL Logistics. Kolejowa spółka umożliwi im oraz nauczycielom placówki edukacyjnej organizację zajęć, staży, szkoleń branżowych, praktyk, a także wizyt studyjnych rozwijających umiejętności. Ponadto przewoźnik nieodpłatnie dostarczy CKZiU materiały i urządzenia wraz z dokumentacją techniczną, w celu podnoszenia jakości kształcenia zawodowego.

„Edukacyjny szlak przecieraliśmy dość nietypowo, bo od Berlina i naszej spółki CTL Logistics Gmbh. Od dwóch lat realizujemy w Niemczech program współpracy ze szkołą zawodową w Berlinie. W jego ramach zatrudniamy uczniów, którzy mają zapewnioną umowę o pracę, realizują program praktyk, a jednocześnie uczęszczają do szkoły. Każdy tydzień nauki, to połączenie trzech dni praktyki w CTL Logistics Gmbh oraz dwóch dni teorii w szkole. (…) W Polsce skupiamy się na Sosnowcu, bo tutaj mamy odpowiednie zaplecze sprzętowe jak ikadrowe, aby młodzież mogła się kształcić i w praktyce poznać specyfikę pracy na kolei” – podkreśla członek zarządu ds. operacji CTL Logistics Andrzej Pawłowski.

Wchodzące w skład CKZiU „Technikum nr 4 Transportowe Sosnowiec” będzie w tym roku obchodzić 70-lecie powstania. Początki edukowania przyszłych kolejarzy w tej placówce sięgają roku 1951, kiedy swoją działalność zainaugurowało Technikum Ekonomiczno-Kolejowe Ministerstwa Kolei. W 1994 roku nazwę szkoły zmieniono na Zespół Szkół Kolejowych, a w 2002 roku na Zespół Szkół Technicznych i Licealnych. Od 2013 roku Technikum jest częścią Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.

Więcej o współpracy CTL Logistics i CKZiU w Sosnowcu można przeczytać [tutaj].

Źródło tekstu: Ctl.pl/Serwis Kolejowy

Spółka PKP Linia Chełmska Szerokotorowa i władze miasta Chełm będą współpracowały w zakresie kształcenia dedykowanego do zawodów kolejowych. Oba podmioty podpisały dziś list intencyjny w tej sprawie – podano w komunikacie spółki.

Celem porozumienia jest uzupełnienie oferty edukacyjnej i dopasowanie programu do oczekiwań pracodawców z branży kolejowej oraz umożliwienie uczniom realizacji praktyk zawodowych.

W Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie ma ruszyć kształcenie w zawodzie technika transportu kolejowego. Absolwenci tego kierunku będą mogli pracować na stanowiskach: dyżurnego ruchu, nastawniczego, zwrotniczego, dróżnika przewozowego, ustawiacza, manewrowego, rewidenta taboru, kasjera oraz kierownika pociągu.

Sygnatariuszami porozumień są przedstawiciele PKP LCHS sp. z o.o., PKP PLK oraz Urząd Miasta Chełm. Szczegóły współpracy określi umowa.

Źródło: Lhs.com.pl
Źródło: Lhs.com.pl

Źródło tekstu: Lhs.com.pl/Serwis Kolejowy

W marcu tego roku Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nawiązała współpracę podpisując list intencyjny z Vooom – polskim startupem z branży mobility. To zapowiedź wspólnych działań, mających na celu wypracowanie nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych dla Metropolii. Firma dostarczy dla GZM autorską usługę Planera Multimodalnego. Pozwoli on mieszkańcom na wyznaczanie optymalnych tras podróży, dowolnie łącząc ze sobą środki transportu współdzielonego, jak bezemisyjne samochody na minuty, hulajnogi, skutery i komunikacja miejska.

Dobranie odpowiedniego środka transportu do poruszania się po mieście jest obecnie dość trudnym zadaniem. Dynamiczny rozwój nowoczesnych rozwiązań, takich jak samochody na minuty, hulajnogi czy skutery, znacznie poszerzył w ostatnich latach nasze możliwości komunikacyjne, jednocześnie sprawiając, że łatwo jest pogubić się w ogromnej liczbie dostępnych pojazdów i towarzyszących im aplikacji – przecież każdy przewoźnik musi mieć oddzielną aplikację. Taki stan rzeczy zamiast – zgodnie z ideą mikromobilności – rozładowywać miejskie korki, wprowadza tylko niepotrzebny chaos i zamieszanie. W wyniku tego zdezorientowani mieszkańcy wolą trzymać się utartych, znanych sobie rozwiązań i wybierają poruszanie się prywatnym samochodem, który korkuje i zanieczyszcza miasto.

Komunikacja i transport w GZM to wielowątkowy i trudny do zarządzania obszar. Jednocześnie mamy na uwadze, że potrzeby komunikacyjne mieszkańców zmieniają się i musimy za nimi nadążać. Dziś kluczowym pojęciem jest zrównoważona mobilność miejska, czyli zapewnienie wielu możliwości podróżowania, przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych środków transportu. Jako Metropolia jesteśmy otwarci na testowanie i wdrażanie pionierskich rozwiązań w tym zakresie” – wskazuje Henryk Borczyk, wiceprzewodniczący zarządu GZM.

Prawdziwie przyszłościowym rozwiązaniem jest stworzenie zintegrowanego miejskiego ekosystemu obejmującego wszystkie środki ekologicznego transportu oraz komunikację miejską. Krokiem w tym kierunku jest właśnie wdrożenie Planera Multimodalnego w GZM, który pozwoli mieszkańcom na sprawne i przyjazne dla środowiska poruszanie się po mieście, a także pomoże rozładować tłok na drogach.

W grudniu zeszłego roku Vooom nawiązał współpracę strategiczną z miastem Gdynia, by razem promować nowoczesną mobilność miejską oraz zaimplementować Planer w lokalnej gdyńskiej aplikacji. Wspólne działania Vooom i władz Gdyni na rzecz wdrożenia w Polsce idei smart city i przyjaznego dla środowiska transportu multimodalnego były pierwszą tego rodzaju inicjatywą w Polsce.

Takie przedsięwzięcie wymaga od nas przede wszystkim bliskiej i otwartej współpracy z lokalnymi władzami. Jako firma czujemy się zaszczyceni, że możemy być częścią kolejnego po Gdyni projektu tego typu i dokładać swoją cegiełkę do modernizacji transportu w polskich miastach. Usługa Planera wystartuje w Gdyni lada chwila, nie możemy się doczekać, kiedy poznamy pierwsze rezultaty naszej pracy” – zaznacza Łukasz Anwajler, członek zarządu Vooom.

Działania GZM i Vooom wpisują się w ideę „smart city”, która promuje wizję Metropolii zielonej, wolnej od spalin i przyjaznej dla mieszkańca. Stopniowe zmniejszanie ruchu samochodowego i przekonywanie mieszkańców do alternatywnych i “zielonych” środków transportu jest ważnym aspektem miasta prawdziwie przyjaznego dla mieszkańców. Vooom i GZM dzięki Planerowi Multimodalnemu mają zapewnić mieszkańcom Metropolii sensowną alternatywę do przemieszczania się prywatnym autem – tym samym podejmując walkę z wszechobecnym tłokiem na drogach i gryzącymi spalinami.

Źródło: Metropoliagzm.pl/Serwis Kolejowy

6 stycznia dyplomaci Serbii i Chin podpisali list intencyjny w sprawie dostawy elektrycznych pociągów dla modernizowanego korytarza Belgrad-Budapeszt – informuje portal Railway Gazette. Nowe pojazdy będą mogły rozpędzić się do 200 km/h.

Dokument został zawarty między Republiką Serbii, krajowym operatorem pociągów pasażerskich Srbija Voz, chińskim producentem taboru CRRC oraz firmą China Railway International. Podpisali się pod nim Minister Transportu, Budownictwa i Infrastruktury Serbii Tomislav Momirović oraz ambasador Chin Chen Bo. Serbski minister podkreślił, że nowe pociągi spełnią wszystkie wymagane normy krajowe i europejskie. Będą też zgodne ze specyfikacjami technicznymi UE dotyczącymi interoperacyjności. Zawarte porozumienie przewiduje również możliwość utworzenia ośrodków badawczo-rozwojowych, produkcyjnych, szkoleniowych i konserwacyjnych na terenie Serbii.

Ambasador Chin w Serbii Chen Bo zaznaczyła, że Serbia i Chiny dokładają wszelkich starań, aby projekt kolei dużych prędkości Belgrad-Budapeszt rozwijał się jak najlepiej.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy byliśmy świadkami znaczącego postępu w realizacji projektu. Robimy wszystko, aby rozwijał się on się w sposób stabilny i ciągły. Podpisanie listu intencyjnego otwiera przed nami nowe możliwości współpracy w zakresie transportu. Chiny dysponują najbardziej rozwiniętą technologią wykorzystywaną w produkcji pociągów dużej prędkości. Nasze firmy są gotowe podzielić się zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi z serbskimi partnerami i przyczynić się do rozwoju gospodarczego tego kraju” – podkreśliła Chen Bo cytowana przez Railway Gazette.

Chińskie firmy uczestniczą w procesie modernizacji trasy o długości 370 km, która łączy stolice Serbii i Węgier na mocy umowy podpisanej przez te trzy kraje pod koniec 2014 roku. Projekt obejmuje połączenie zmodernizowanych odcinków z nowymi oraz instalację systemu bezpieczeństwa ETCS poziomu 2. Za modernizację głównego odcinka korytarza Belgrad-Budapeszt odpowiadają China Railway International i China Communications Construction Co. Cały projekt ma zostać ukończony w 2025 roku.

pg

PKP Intercity i UAB LTG Link – spółka zależna Kolei Litewskich, podpisały 17 września list intencyjny w sprawie uruchomienia przewozów pasażerskich na linii Warszawa–Wilno. Usługa ma ruszyć pod koniec 2021 roku.

Czas podróży między stolicami wyniesie 8 godzin, włączając w to zmianę pociągów w Kownie. Przewiduje się, że w początkowym etapie z połączenia będzie korzystało 35 tys. pasażerów rocznie – podaje serwis Railway Gazette. Tabor ma być wyposażony w nowoczesne rozwiązania, m.in. bezprzewodowy internet, klimatyzację i gniazdka elektryczne.

Strona litewska wskazała, że pociąg z Wilna do Warszawy to „jedna z fundamentalnych obietnic, jakie dała swoim pasażerom”.

„Mamy bliskie więzi kulturalne i społeczne z Polską, a wielu z nas ma w tym kraju krewnych i przyjaciół. Połączenie Wilno-Warszawa otwiera wygodne możliwości podróżowania po całej Europie dzięki biletowi Eurail” – zaznaczył Linas Baužys, prezes LTG Link.

Dokument podpisano przy okazji polsko-litewskich konsultacji, które odbywały się w Wilnie w dniach 16-17 września. Podczas międzynarodowych spotkań zawarto również umowę pomiędzy PKP CARGO S.A. i LTG Cargo Polska, dotyczącą powołania spółki joint venture mającej obsługiwać przewozy intermodalne na trasie Litwa-Polska-Europa Zachodnia. [czytaj więcej]

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram