fbpx

W Łodzi powstaje tunel kolejowy. Ta wyjątkowa budowa, tak jak inne inwestycje podlegają nadzorowi Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Ignacy Góra, Prezes UTK, na zaproszenie Instytutu Kolejnictwa osobiście odwiedził budowę w centrum Łodzi. Wcześniej była tam prowadzona kontrola przez inspektorów UTK.

Źródło: utk.gov.pl

Prezes UTK, na podstawie przyznanych mu kompetencji, realizuje zadania m.in. w zakresie nadzoru nad zachowaniem bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz prawidłowym utrzymaniem i eksploatacją linii kolejowych, bocznic kolejowych oraz innych dróg kolejowych. Ponadto Prezes UTK podejmuje działania dotyczące spójności systemu kolejowego, w tym nadzoru nad rozwiązaniami technicznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i bezpieczeństwo systemu kolei Unii.

W ramach tych kompetencji prowadzone były również czynności nadzorcze i monitorujące inwestycji w Łodzi. W toku przeprowadzonej kontroli zweryfikowana została zgodność podejmowanych przez zarządcę infrastruktury działań z przepisami prawa.

TUNEL ZA NIEMAL 2 MLD ZŁ

Tunel pod centrum Łodzi będzie łączyć Łódź Fabryczną ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. W tunelu powstają dwie podziemne stacje: Łódź Polesie zlokalizowana na tyłach Manufaktury przy Ogrodach Karskiego, oraz stacja Łódź Śródmieście u zbiegu ul. Zielonej z al. Kościuszki.

Do drążenia tuneli zaangażowano dwie maszyny typu TBM (Tunnel Boring Machine). Większa z nich pod nazwą Katarzyna o średnicy ponad 13 metrów drąży dwutorowy tunel między stacjami Łódź Kaliska i Łódź Fabryczna o długości ok. 2,7 km. Druga – Faustyna – pracuje przy tunelu w stronę stacji Łódź Żabieniec.

Stacje będą zintegrowane z komunikacją miejską i ułatwią podróże w mieście i aglomeracji. Tunel zmieni dworzec Łódź Fabryczna z czołowego na przelotowy. Dzięki temu skróci się czas przejazdu, a przez ścisłe centrum będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne, w kierunkach wschód-zachód oraz północ-południe. Wartość całej inwestycji to ponad 1,7 mld zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 1,4 mld zł.

Źródło: utk.gov.pl

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

W Zgierzu mieszkańcy i podróżni zyskają lepszy dostęp do kolei. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą na budowę nowego peronu w ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.  Efektem inwestycji o wartości 3,6 mln zł będzie wygodniejsza podróż pociągiem na linii Łódź – Łowicz.

Nowy przystanek Zgierz Rudunki powstanie w pobliżu przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Zegrzanki w Zgierzu, na jednotorowej linii łączącej Łódź z Łowiczem.

Wysokość peronu zapewni podróżnym wygodne wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Zamontowane zostaną wiaty i ławki. Energooszczędne oświetlenie LED umożliwi bezpieczne podróżowanie po zmroku. Orientację ułatwią tablice z czytelnym oznakowaniem i gabloty z rozkładami jazdy.

Peron zostanie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wygodne przesiadki zapewni parking dla samochodów oraz stojaki dla rowerów.

Inwestycja zrealizowana zostanie w formule „projektuj i buduj”. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w IV kwartale 2022 r. a zakończenie na przełomie 2023 i 2024.

Rządowy Program dla lepszej komunikacji kolejowej

Celem „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Inwestycje umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzyregionalnej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac, związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów.

W „Rządowym Programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182.

Program przystankowy w województwie łódzkim

W województwie łódzkim projekt przystankowy obejmuje 6 lokalizacji. Oprócz przystanku Zgierz Rudunki są to: Stare Grudze, Izabelów, Jedlicze koło Zgierza, Łódź Zarzew, Tomaszówek. Na liście rezerwowej znajdują się m.in. przystanki Żakowice Południowe, Głowno Północne i Zaosie.

W pierwszej połowie tego roku planowane jest podpisanie umowy na budowę przystanku Jedlicze koło Zgierza. Budowany jest już przystanek Tomaszówek na linii Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko-Kamienna. Stare Grudze i Izabelów powstaną w 2023 roku. Łódź Zarzew będzie realizowany w latach 2023-2024.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Przystanek Łódź Polesie, to jeden z trzech przystanków, które zapewnią dogodną komunikację w tunelu nowobudowanej podziemnej linii kolejowej z Łodzi Fabrycznej do stacji Żabieniec i Kaliska. Rozpoczęły się prace na najniższym poziomie Polesia. Kontynuowane są roboty na przystankach Śródmieście i Koziny. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z POIiŚ zwiększy rolę kolei w komunikacji aglomeracyjnej i dalekobieżnej.

Dzięki inwestycji łączącej efektywnie Łódź z siecią kolejową również podziemne przystanki zintegrują kolej z komunikacją miejską.

Przystanek Łódź Polesie będzie jednym z trzech przystanków na podziemnej trasie. Budowany jest przy zbiegu ulic Ogrodowej i Karskiego, na odcinku dwutorowego tunelu, od komory rozgałęźnej przy ul. Drewnowskiej/Stolarskiej do Dworca Fabrycznego.

Przystanek będzie miał trzy podziemne kondygnacje. Poziom komunikacyjny -1;  zaplecze techniczne -2. Na poziomie -3, około  24 m poniżej ulicy będą perony. Dogodny dostęp do peronów zapewnią windy i schody ruchome.

Na przystanku Łódź Polesie wykonano ściany szczelinowe sięgające 30 m głębokości. To zewnętrzny korpus przystanku. Gotowe są stropy na poziomie 0 i -1. Powstaje strop na kondygnacji -2. Wykonawca zaczął wydobywanie gruntu z poziomu -3. W kolejnych etapach budowana będzie konstrukcja poziomu -3 i płyta denna przystanku.

W tunelu powstają przystanki Łódź Śródmieście i Łódź Koziny.

Na przystanku Łódź Śródmieście (w rejonie skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Zachodnią i al. Kościuszki) przebudowywane są ściany szczelinowe między ulicami: Zachodnią i Wólczańską. Wykonawca przekłada podziemne instalacje elektryczne i teletechniczne. Na maj zaplanowano rozpoczęcie wykopów między ścianami szczelinowymi. Na czas prac, po przygotowaniu i ustaleniu z miastem, wprowadzono tymczasową organizację ruchu drogowego. Zgodnie z wymogami prowadzone są inne działania. Na terenie dawnej synagogi pracują archeolodzy.

Na przystanku Łódź Koziny (u zbiegu al. Włókniarzy i ul. Drewnowskiej) powstają wewnętrzne ściany szczelinowe. Budowana jest płyta stropowa poziomu -1. Następnie powstaną kolejne elementy przystanku tj. płyta pośrednia i denna.

Aby zapewnić sprawne drążenie tuneli przy ul. Skarpowej i ul. Żniwnej budowane są komory (demontażowa i startowa) dla TBM Faustyny.

Katarzyna i Faustyna budują tunele podziemnych tras

Maszyny TBM drążące tunele pod Łodzią wybudowały już ponad 1600 m podziemnych tras. 17 lutego Faustyna zakończyła pierwszy z czterech jednotorowych tuneli, które połączą stacje Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec z tunelem dwutorowym w kierunku Łodzi Fabrycznej. Po przeglądzie Faustyna zostanie obrócona o 180 stopni. W drugiej połowie kwietnia planowane jest rozpoczęcie drążenia drugiego tunelu w kierunku przystanku Koziny i stacji Łódź Żabieniec.

Katarzyna wykonała ponad 680 metrów głównego tunelu dwutorowego w kierunku Łodzi Fabrycznej. Wykonawca zakłada, że 2 połowie kwietnia maszyna TBM dotrze do przystanku Łódź Polesie.

Drążenie zależy od warunków geotechnicznych. Maszyny muszą przejść przez m.in. zawodnione grunty, twarde i duże głazy narzutowe lub piaski. Faustyna m.in. pokonywała duże głazy polodowcowe i żwir pomiędzy al. Włókniarzy i ul. Stolarską.

Bezpieczeństwo priorytetem

Dla utrzymania dokładnego przebiegu tunelu, na trasie są urządzenia monitorujące i kontrolujące. Pracę maszyn nadzoruje specjalistyczny personel. Informacje obserwowane są na monitorach w kabinie, wewnątrz TBM-u. Specjalna konstrukcja TBM zapobiega np. osiadaniu terenu, budynków, osuwaniu się ziemi i drganiom. Ograniczona jest ingerencja i kolizje z miejską infrastrukturą (sieci energetyczne, ciepłownicze, gazowe, wodne itp.). Wykonawca na bieżąco monitoruje teren i dokonuje pomiarów drgań.

Tunel łączy Polskę

Tunel średnicowy to kontynuacja budowy dworca Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się przelotowym. Przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać pociągi regionalne i dalekobieżne – na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec). Prace budowlane zakończą się w 2023 roku. Kolejny rok potrwa wyposażanie tuneli w konieczne systemy oraz testy wszystkich urządzeń.

Tunel będzie dostępny dla ruchu pasażerskiego od rozkładu jazdy 2024/2025. Jest to projekt niezwykle skomplikowany, wykonywany pod centrum miasta i w niełatwym terenie. Więcej informacji o projekcie http://tunel-laczypolske.pl/.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Inwestycje Centralnego Portu Komunikacyjnego w rejonie Łodzi wkraczają w kolejną fazę. Spółka CPK kompletuje dokumentację do wniosku o decyzję lokalizacyjną dla tunelu dużych prędkości w Łodzi. Dla odcinka Warszawa-CPK-Łódź wkrótce zostanie wskazany wariant inwestorski.

Projektowany tunel dalekobieżny CPK w Łodzi to najbardziej zaawansowana spośród inwestycji CPK. 4-kilometrowy podziemny przejazd posiada już decyzję środowiskową, a od listopada ubiegłego roku wkroczył w fazę projektowania. W pierwszej połowie marca spółka planuje odebrać tzw. koncepcję programowo-przestrzenną tunelu, a miesiąc później złożyć wniosek o decyzję lokalizacyjną (to kolejny ważny kamień milowy).

Według harmonogramów, po pozyskaniu decyzji lokalizacyjnej w IV kwartale tego roku spółka CPK planuje złożyć – wraz z kompletnym projektem budowlanym i uzgodnieniami dotyczącymi m.in. fazowania robót – wniosek o pozwolenie na budowę.

"Budowa Kolei Dużych PrędkościŁódź-CPK-Warszawa, której elementem jest tunel w Łodzi, to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców. Wszystkie związane z CPK inwestycje, w tym budowa Portu Solidarność, szybkich linii kolejowych do Warszawy, Wrocławia i Poznania i poszerzenie autostrady A2, to ogromna szansa rozwojowa dla Łodzi i całego województwa" - powiedział wicepremier Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródło: cpk.pl

"Łódź wraz z regionem będzie jednym z największych beneficjentów inwestycji lotniskowych i kolejowych CPK. Dzięki nim ze stolicy województwa pojedziemy częściej i szybciej do największych miast w Polsce, np. do Warszawy w 45 minut (dziś trwa to dwa razy dłużej), a do Wrocławia i Poznania w 1 godz. 10 min (zamiast obecnych 3 godz.)" - podkreślił wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Z Portu Solidarność będzie można dojechać koleją do Łodzi z prędkością do 250 km/h w zaledwie pół godziny. Na terenie miasta pociągi dużych prędkości będą zatrzymywać się na dworcu Łódź Fabryczna. Wyjście tunelu na powierzchnię przewidziane jest w okolicach osiedla Retkinia i istniejącej linii kolejowej nr 14 (na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej). Dalej trasa poprowadzi w stronę Sieradza, za którym będzie rozwidlała się w stronę Poznania i Wrocławia (od swojego kształtu linia jest nazywana „igrekiem”). W grudniu spółka CPK podpisała umowę na dofinansowanie tego zadania w wysokości ok. 60 mln zł z unijnego instrumentu CEF („Łącząc Europę”).

Tunel CPK to niejedyny podziemny przejazd kolejowy w Łodzi. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe buduje tunel dla ruchu aglomeracyjnego – także przez Łódź Fabryczną, ale dalej przebieg jest już inny – powstaną trzy nowe przystanki kolejowe: Śródmieście, Polesie i Koziny. Następnie tunel PLK będzie się rozwidlał: na północ do stacji Łódź Żabieniec i na południe do stacji Łódź Kaliska.

Dla tzw. szprychy nr 9 CPK, czyli linii kolejowej, która połączy Warszawę z Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem (tzw. igreka), zgodnie z harmonogramem opracowywane są studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ). Ten etap najbardziej zaawansowany jest to dla 140-kilometrowego odcinka między Warszawą i Łodzią, dla którego prace planistyczne trwają od połowy ubiegłego roku. 

Źródło: cpk.pl

Proponowane warianty zostały skonsultowane z samorządowcami i mieszkańcami ze wszystkich gmin między Warszawą i Łodzią, przez które przebiegają. W tej sprawie do spółki i do wykonawcy STEŚ wpłynęło blisko 19 tys. opinii i uwag. To właśnie w odpowiedzi na nie spółka CPK opracowała korekty i szczegółowe rozwiązania techniczne (np. dotyczące zastosowania wiaduktów i tuneli).

Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się druga tura konsultacji, czyli spotkania informacyjne – tym razem w trybie online – która potrwa do końca marca i podczas której mieszkańcy będą mogli zobaczyć zawężoną do trzech liczbę wariantów i proponowane dla nich rozwiązania techniczne. Poprzedza ona wskazanie tzw. wariantu inwestorskiego, który spółka CPK przedstawi do wniosku o decyzję środowiskową w pierwszej połowie roku. Kolejny etap to przygotowanie dokumentacji budowlanej i wniosek o decyzję lokalizacyjną.

W przypadku ponad 200-kilometrowego odcinka między Łodzią i Wrocławiem konsultacje w ramach studium wykonalności również postępują konsekwentnie. Tutaj uszczegółowione rozwiązania projektowe wraz z rozwiązaniami technicznymi mają zostać zaprezentowane mieszkańcom na przełomie marca i kwietnia – wtedy ruszy drugi etap konsultacji.

Inwestycje CPK dla województwa łódzkiego oznaczają budowę 219 km nowych linii kolejowych przez spółkę CPK i modernizację 305 km istniejących tras kolejowych przez PKP PLK.

Źródło: cpk.pl

Nieodłączną częścią inwestycji CPK są zadania, których inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Rządowe założenia są takie, że jednocześnie z uruchomieniem Portu Solidarność będzie już poszerzona autostrada A2 od skrzyżowania z autostradą A1 do granicy Warszawy. Od węzła Łódź Północ do Pruszkowa GDDKiA dobuduje trzeci pas, a od Pruszkowa do Konotopy – czwarty pas ruchu w każdą stronę.

GDDKiA dysponuje już decyzją środowiskową. W sprawie tej inwestycji trwają obecnie konsultacje rynkowe z firmami budowlanymi. Jak wynika z harmonogramów GDDKiA, podpisanie umowy na projekt i budowę ma nastąpić na przełomie 2022 i 2023 roku.

Spółka CPK przygotowuje budowę 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2000 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r.

Źródło: cpk.pl

Obecnie CPK realizuje 10 kontraktów na studia wykonalności (STEŚ) w różnych częściach Polski. Dotyczą one kolejowych odcinków: Warszawa – Łódź, Łódź – Wrocław, Żarów – granica z Czechami, Sieradz – Poznań, Katowice – Ostrawa, Łętownia – Rzeszów, Zamość – Bełżec, Ostrołęka – Łomża – Giżycko, CPK - Płock - Włocławek i węzła kolejowego CPK. Łącznie prace przygotowawcze trwają już na 1300 km.

Zakładana na podstawie prognoz IATA roczna przepustowość pierwszego etapu Portu Solidarność to 40 mln pasażerów i 1 mln ton cargo, które mają zostać obsłużone w pierwszym etapie na dwóch równoległych drogach startowych. W części lotniskowej inwestycja jest na etapie zaawansowanych badań środowiskowych i terenowych, przygotowywania master planu i wykupu nieruchomości. W grudniu zeszłego roku spółka ogłosiła preferowaną lokalizację lotniska. Obejmuje ona teren ok. 41 km kw. na północ na obszarze trzech gmin: Baranowa, Teresina i Wiskitek – po północnej stronie autostrady A2.

Źródło tekstu: cpk.pl/Serwis Kolejowy

17 lutego 2022 r. ukończono drążenie pierwszego jednotorowego tunelu kolejowego na podziemnej trasie Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec. Dzięki temu powstają nowe możliwości połączeń dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych. Trzy przystanki zwiększą dostępność kolei. Inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA o wartości ponad 1,5 mld zł jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jak podkreślił wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, tego rodzaju inwestycje świadczą o tym, że na polskiej kolei jesteśmy w stanie realizować duże i złożone od strony technicznej przedsięwzięcia.

Źródło: PKP PLK S.A.

Inwestycja związana z budową tuneli kolejowych między stacjami Łódź Fabryczna – Kaliska/Żabieniec to kontynuacja budowy Łodzi Fabrycznej, która ze stacji końcowej stanie się przelotową. Przez ścisłe centrum Łodzi pojadą pociągi regionalne i dalekobieżne – na osi wschód – zachód i północ – południe. Sprawniejsze będą podróże koleją na sieci kolejowej. Wzrośnie rola i atrakcyjność kolei.

Maszyna TBM (Tunnel Boring Machine) Faustyna wydrążyła pierwszy z 4 jednotorowych tuneli. To odcinek, który łączy dwutorowy tunel główny w kierunku Łodzi Fabrycznej ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. Tunel ma długość 940 m i średnicę 8,5 m. Trasa połączy m.in. przystanek Łódź Koziny ze stacją Łódź Kaliska.

Maszyna drążąca tunel montowała jednocześnie obudowę. Wykorzystano 4284 tubingi – półkoliste elementy, które tworzą pierścienie tunelu. Usunięto ponad 220 000 m3 gruntu.

W kolejnym etapie TBM Faustyna zostanie obrócona o 180 stopni.  Na przełomie marca i kwietnia planowane jest rozpoczęcie drążenia drugiego tunelu w kierunku stacji Łódź Żabieniec.

Większa maszyna, TBM Katarzyna o średnicy ponad 13 metrów drąży dwutorowy 2,7 km tunel do stacji Łódź Fabryczna o długości ok. 2,7 km. TBM wykonał ponad 460 m podziemnego połączenia.

Trzy przystanki zwiększą dostępność do kolei w Łodzi

Trzy przystanki będą zintegrowane z komunikacją miejską i ułatwią podróże w mieście i aglomeracji. Na przystanku Łódź Śródmieście wzmocniono konstrukcję budynków. Wykonawca zakończył prace przygotowawcze - demontaż torowiska tramwajowego oraz sieci. Zgodnie z wymogami pracują archeolodzy. Rozpoczęto budowę ścian szczelinowych. Przekładane są podziemne instalacje. W ustaleniu z miastem wprowadzono tymczasową organizację ruchu.

Przystanek Łódź Polesie budowany jest na odcinku dwutorowego tunelu. Na poziomie ok. 24 m poniżej ulicy będą perony. Dostęp zapewnią windy i schody ruchome. Ściany szczelinowe tworzą już zewnętrzny korpus przystanku. Jest górny strop obiektu oraz strop oddzielający poziom -1 od poziomu -2.

Na przystanku Łódź Koziny  budowane są ściany szczelinowe zewnętrznej konstrukcji. Rozpoczęła się budowa płyty stropowej. Następnie powstaną kolejne elementy przystanku, tzw. płyta pośrednia i denna.

Bezpieczeństwo priorytetem

Postęp drążenia tuneli zależy od warunków geotechnicznych. Maszyny przechodzą przez zróżnicowany teren: zawodnione grunty, twarde i duże głazy, piaski. Dokładny przebiegu tunelu utrzymują urządzenia monitorujące i kontrolujące. Pracę maszyn nadzoruje personel w kabinie, wewnątrz TBM-u. Specjalna konstrukcja maszyn zapobiega osiadaniu terenu, osuwaniu się ziemi i drganiom. Ograniczona jest ingerencja i kolizje z miejską infrastrukturą (sieci energetyczne, ciepłownicze, gazowe, wodne itp.). Wykonawca na bieżąco monitoruje teren i dokonuje pomiarów drgań.

Tunel łączy Polskę

Tunel średnicowy to projekt „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” - kontynuacja budowy dworca Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się przelotowym. Przez ścisłe centrum Łodzi będą jeździły pociągi regionalne i dalekobieżne – na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec). Projekt jest niezwykle skomplikowany, wykonywany pod centrum miasta i w niełatwym terenie. Więcej informacji o projekcie http://tunel-laczypolske.pl/

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy

Od 23 grudnia zmodernizowaną trasą z Łodzi do Kutna jeżdżą pociągi. Pasażerowie korzystają z wygodnych peronów w Zgierzu, Ozorkowie, Sierpowie i Łęczycy. Krótszą ok. 10 minut podróż zapewniają przebudowane odcinki Zgierz – Ozorków i Ozorków – Łęczyca. Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad pół miliarda złotych finansowane są z budżetu i RPO woj. łódzkiego.

Przed świętami, 23 grudnia na odcinek Zgierz – Ozorków – Łęczyca – Kutno, wróciły pociągi regionalne Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Od stycznia zaplanowano połączenia dalekobieżne m.in. do Bielska-Białej, Bydgoszczy, Zakopanego, Gdyni.

"Zwiększamy zasięgi komunikacyjne i poprawiamy komunikację w regionie. Inwestycje w połączenia kolejowe są jednym z naszych priorytetowych działań. Mieszkańcom dajemy możliwość szybszego przejazdu - czas podróży pomiędzy Zgierzem a Ozorkowem skróci się o 10 minut. Tabor, którym podróżują pasażerowie, jest nowoczesny, a bilety tańsze" - powiedział Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa łódzkiego.

Marszałek na konferencji prasowej zaapelował a do samorządowców, żeby w ślad za podjętymi działaniami zadbano o infrastrukturę, ułatwiającą mieszkańcom korzystanie z pociągów - lepszy dojazd komunikacji miejskiej i rozbudowane parkingi.

"Efektem inwestycji  prowadzonych na linii Łódź – Kutno jest poprawa dostępu i zwiększenie atrakcyjność kolei w województwie łódzkim. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykorzystują możliwości oraz środki unijne i budżetowe, by rozwój połączeń kolejowych i transport towarów koleją stawały się coraz bardziej efektywne" – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Podróżni korzystają z nowych, wyższych peronów na stacjach Ozorków i Łęczyca oraz przystankach Sierpów i Zgierz Północ. Perony zostały wyposażone w wiaty i ławki, przygotowano też czytelne oznakowanie, które ułatwi orientację. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się skorzystają z pochylni. Ułożono również nawierzchnię ze ścieżkami naprowadzającymi dla osób niewidomych i niedowidzących. Zamontowano nowe oświetleniowe i nagłośnienie. Na potrzeby rowerzystów ustawione zostały stojaki rowerowe.

Na przystanku Zgierz Północ jest nowa mijanka. Takie rozwiązanie zwiększyło przepustowość trasy i umożliwia przejazd większej liczby pociągów. Dodatkowy peron nr 2, przygotowany został z myślą o wszystkich podróżnych.

Sprawne przejazdy między Zgierzem i Łęczycą zapewnia nowe Lokalne Centrum Sterowania w Zgierzu, wyposażone w komputerowe urządzenia. Zamontowane zostały m.in. urządzenia zdalnej kontroli rozjazdów oraz sterowania sygnalizacją na przejazdach kolejowo-drogowych.

Dla lepszych podróży z Łodzi do Kutna

Atrakcyjne podróże i przewozy towarów koleją na trasie Łódź Kaliska – Zgierz – Ozorków – Łęczyca – Kutno zapewnia przebudowa łącznie ok. 70 km torów i sieci trakcyjnej, wymiana ponad 70 rozjazdów oraz remont 10 mostów i 7 wiaduktów. Wzrost poziomu bezpieczeństwa przyniesie modernizacja 27 przejazdów kolejowo-drogowych i montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem.

By zapewnić sprawną komunikację kolejową na linii Łódź – Kutno prace objęły 3 odcinki: Łódź Kaliska – Zgierz (o wartości ok. 229 mln zł netto, finansowanie ze środków budżetowych), Zgierz – Ozorków (ok. 172,8 mln netto, współfinansowanie w 85 procentach ze środków RPO woj. łódzkiego) i Ozorków – Łęczyca (ok. 129,5 mln zł netto, finansowanie ze środków budżetowych).

Zmodernizowane zostały stacje Łódź Żabieniec i Zgierz. Na stacji Zgierz podróżni mają do dyspozycji trzy perony oraz nowe przejście podziemne z windami, na Łodzi Żabieńcu – dwa perony oraz nowe windy w odnowionym przejściu podziemnym. Na linii Łódź Kaliska – Zgierz wymienione zostały tory, sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem. Przebudowywano wiadukty kolejowe w Zgierzu. Od połowy 2021 roku ruch pociągów odbywa się po dwóch zmodernizowanych torach.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

10.12 to był ważny dzień dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Na ręce prezesa ŁKA Janusza Malinowskiego, marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber przekazał sztandar spółki. Podczas piątkowej uroczystości przy ul. Lawinowej w Łodzi (teren Zaplecza Technicznego ŁKA) wręczono również honorowe odznaczenia resortowe zasłużonym pracownikom.

"Jestem niezmiernie dumny, że mogę właśnie tutaj, w miejscu, gdzie bije serce Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, wręczyć ten sztandar. Widzimy na nim piękny haft św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Ten wspaniały sztandar to dzieło pań pochodzących z naszego województwa, córka zaprojektowała, a mama (mieszkanka Łowicza) ręcznie wyhaftowała. Zajęło to dokładnie 3 miesiące. Okazało się, że największym wyzwaniem było wyhaftowanie herbu województwa łódzkiego" - powiedział marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. 

Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter. Jej uczestnicy odśpiewali hymn państwowy, a oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Kolejowa Zduńska Wola Karsznice. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele związków zawodowych: Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” i Związków Zawodowych spółek kolejowych ŁKA i POLREGIO.

Tuż po przekazaniu sztandaru, zasłużeni pracownicy otrzymali odznaczenia „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej” i „Zasłużony dla Kolejnictwa”, które w imieniu ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka wręczali marszałek województwa i prezes ŁKA. 

Piątkowe wydarzenie połączono z krótkim briefingiem dla mediów. Była to okazja do pochwalenia się sukcesami spółki, a tych w 2021 r. nie brakowało. 

Docenić z pewnością należy działania podejmowane na rzecz efektywności energetycznej kolei, czyli wprowadzenie eco-drivingu, co przynosi oszczędności w zużyciu energii na poziomie 3 - 4%. Po wyszkoleniu wszystkich maszynistów i zbudowaniu świadomości ekologicznej ŁKA planuje, że poziom ten wzrośnie do 10%. Spółka może się również pochwalić wprowadzeniem systemu premiowania maszynistów za ekonomiczną jazdę. Polega on na nagradzaniu maszynistów, którzy w ciągu miesiąca prowadzili pojazdy w najbardziej ekonomiczny sposób, na wybranych trasach poddanych analizie. 

"W maju ŁKA, jako pierwszy przewoźnik pasażerski w Polsce, przystąpiła do Programu Zielona Kolej, dzięki czemu będzie korzystać z energii elektrycznej pochodzącej z wiatru i słońca do zasilania swoich pociągów. Spółka planuje także rozpocząć produkcję zielonej energii nietrakcyjnej na własne potrzeby, przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych, które zostaną zamontowane na terenie zaplecza technicznego ŁKA na łódzkim Widzewie. – W roku 2028 ŁKA będzie jeździła wyłącznie na zielonej energii, pochodzącej z wiatru i ze słońca" – zapewniał Janusz Malinowski, prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. – "Zaczynamy w 2022 r. od poziomu 30% i co roku te procenty będą się zwiększały." - dodał.

Szczególnym powodem do dumy, tak dla prezesa ŁKA, jaki i marszałka województwa, jest ZERO PROJECT 2022 – międzynarodowa nagroda w dziedzinie dostępności, którą ŁKA otrzymała kilka dni temu. Międzynarodowe grono ekspertów ze 180 krajów doceniło spółkę jako jedyną z Polski. ZERO PROJECT to międzynarodowy projekt skoncentrowany na wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i tworzeniu świata bez barier.

Ważnym wydarzeniem dla pasażerów było uruchomienie już od 12 grudnia nowych kierunków pociągów ŁKA. Od niedzieli (12.12)  zaczął obowiązywać nowy rozkład jazdy. Pociągi ŁKA pojadą do Włocławka, Poznania i Radomia. Podróż z Łodzi do Włocławka zajmie ok. 120 minut, do Poznania dojedziemy w ok. 170 minut, natomiast trasę do Radomia pociągi pokonają w niespełna 140 minut.

Niewątpliwy sukces spółki to również wciąż rosnąca liczba pasażerów. We wrześniu pociągi ŁKA przewiozły o ok. 30% więcej pasażerów niż w analogicznym okresie w 2020 r. i 20% więcej niż 2019 r. W październiku 668 399 pasażerów skorzystało z usług ŁKA, to rekordowy wynik, najlepszy od momentu powstania Spółki. 

"W czasie pandemii jako jedyny przewoźnik w Polsce zwiększyliśmy liczbę pasażerów. Mało tego, w obliczu coraz bardziej powszechnego zjawiska podnoszenia cen biletów na różne usługi, zwłaszcza komunikacyjne, jesteśmy jedyną koleją, która takich podwyżek w grudniu nie zrobiła. Myślę, że to doskonała wiadomość i  prezent dla mieszkańców Łódzkiego" - podkreślił marszałek województwa łódzkiego. 

Źródło: lka.lodzkie.pl

Źródło tekstu: lka.lodzkie.pl/Serwis Kolejowy

Od nowego rozkładu jazdy, który wszedł w życie 12.12. po 12 latach przerwy mieszkańcy województw świętokrzyskiego i łódzkiego zyskali międzyregionalne połączenia kolejowe ze Skarżyska-Kamiennej do Tomaszowa Maz. i Łodzi. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowały stacje i przystanki na trasie do obsługi pasażerskiej.

Od niedzieli, 12 grudnia po 12 latach przerwy między województwem świętokrzyskim i łódzkim wróciły pasażerskie połączenia kolejowe. PLK przygotowały perony na stacjach i przystankach na trasie ze Skarżyska-Kamiennej do Tomaszowa Mazowieckiego do obsługi pasażerów.

Nowe perony z wiatami i ławkami wybudowano w Skarżysku Milica, Stąporkowie, Bliżynie, Końskich i Opocznie. Dojście na perony dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się ułatwiają pochylnie. Na peronach zamontowano oświetlenie i gabloty z informacją o rozkładzie jazdy.

Na kolejnych przystankach na trasie: Brzask, Gilów, Sołtyków, Wólka Plebańska, Czarniecka Góra, Wąsosz Konecki, Kornica, Ruda Białaczowska, Petrykozy, Sitowa, Słomianka, Szadkowice, Bratków, Jeleń poprawiona została nawierzchnia peronów. Zamontowano wiaty, ławki, gabloty informacyjne i oświetlenie, by zapewnić podróżnym bezpieczne korzystanie z kolei.

W ramach zadania przebudowane zostały także odcinki torów w rejonie nowych peronów. Kierowcy korzystają z przebudowanych przejazdów kolejowo-drogowych w Końskich i Bliżynie.

Prace zostały zrealizowane w ramach zadania „Rewitalizacja peronów na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica, odc. Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko-Kamienna (różne lokalizacje)”, projekt „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej” i zadania uzupełniającego (Opoczno i Wąsocz Konecki). Wykonawcą prac o wartości 28,3 mln zł był PNUIK Kraków.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Spółka Centralny Port Komunikacyjny zawarła kontrakt na projekt 4-kilometrowego tunelu kolei dużych prędkości na zachód od stacji Łódź Fabryczna. To pierwsza spośród inwestycji CPK, która wkroczyła w fazę projektowania i posiada decyzję środowiskową. Tunel będzie kluczowym fragmentem trasy kolejowej, która połączy Warszawę z Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem.

Uroczystość podpisania umowy na projekt budowlany tunelu CPK miała miejsce dziś na stacji Łódź Fabryczna. To właśnie tutaj w 2023 r. planowane jest rozpoczęcie podziemnych prac. Umowa przewiduje wykonanie projektu budowlanego oraz niezbędnych opracowań i decyzji administracyjnych dla tunelu i linii kolejowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Kontrakt został zawarty z konsorcjum Metroprojektu i SUD Architekt Polska, a jego wartość to 59,8 mln zł netto.

Tunel będzie przeznaczony dla pociągów dalekobieżnych, w tym przede wszystkim dla kolei dużych prędkości. To element tzw. szprychy nr 9, czyli nowej trasy kolejowej z Warszawy przez CPK, Łódź i Sieradz, a dalej do Wrocławia i Poznania. Projektowany tunel będzie miał ponad cztery kilometry długości.

Na terenie Łodzi szybkie pociągi będą zatrzymywać się na dworcu Łódź Fabryczna.  Wyjście tunelu na powierzchnię przewidziane jest na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej, w okolicach osiedla Retkinia  i istniejącej linii kolejowejnr 14. Dalej trasa poprowadzi na zachód - w stronę Sieradzaza którym będzie rozwidlenie w stronę Poznania i Wrocławia. W ten sposób cała linia utworzy kształt litery “Y”.

Źródło: cpk.pl

"Pasażerowie z Łodzi i nie tylko mają powód do zadowolenia. Tunel będzie ważnym elementem tzw. szprychy nr 9, która włączy miasto w system kolei dużych prędkości. Zapewni ona pasażerom atrakcyjne czasy przejazdu, np. z Łodzi do Warszawy w 45 minut (obecnie ponad godzinę), a z Łodzi do Wrocławia i Poznania w 1 godz. 10 min (obecnie prawie 3,5 godziny)" - powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Na wykonanie tego projektu budowlanego spółka CPK otrzymała dofinansowanie z unijnego instrumentu CEF („Connecting Europe Facility”, czyli Instrumentu „Łącząc Europę”). Na tunel trafiło prawie 30 proc. środków przyznanych dla Polski w ostatnim konkursie CEF 2014-2020, czyli prawie 60 mln zł dofinansowania.

"W ramach ostatniego rozdania CEF Polska znalazła się na pierwszym miejscu według wartości dofinansowania wśród wszystkich krajów UE, które ubiegały się o fundusze. Największym beneficjentem tego konkursu wśród podmiotów z Polski została spółka CPK. Dzisiejsza umowa na projektowanie to dowód na to, że to była dobra decyzja, a prace idą do przodu"- skomentował Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

"Tunel w Łodzi to najbardziej zaawansowane zadanie inwestycyjne w ramach Programu CPK, a dzisiejsze wydarzenie przybliża nas do wbicia pierwszej łopaty. Prace studialne objęły już w sumie ok. 1 000 km planowanych linii kolejowych w różnych częściach Polski. To trasy, dla których trwają inwentaryzacje przyrodnicze i przygotowywane są studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe" - podkreślił Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

"Dokumentacja projektowa jest absolutnie kluczowa dla jakości budowanej infrastruktury. Doświadczenie personelu naszego konsorcjum, w tym obchodzącego w tym roku jubileusz 70-lecia Biura Projektów Metroprojekt, to gwarancja jakości. Cieszymy się, mogąc uczestniczyć w tak ważnym przedsięwzięciu inwestycyjnym. To w końcu pierwszy element Kolei Dużych Prędkości i całego systemu KDP" - zapewnia Wawrzyniec Wychowański, wiceprezes biura projektów Metroprojekt.

W celu przyspieszenia prac spółka CPK zawarła w ubiegłym roku porozumienie ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe, która przed laty opracowywała koncepcję szybkiej linii Warszawa–Łódź– Poznań/Wrocław (czyli tzw. igreka) oraz uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia. Tamte prace zostały przez PLK zawieszone w 2012 r.

"Wykorzystanie tych opracowań, oczywiście po niezbędnych zmianach i aktualizacji, oznacza dużą oszczędność czasu i publicznych pieniędzy" – podkreśla Mikołaj Wild.

Tunel CPK to niejedyny podziemny przejazd kolejowy w Łodzi. Spółka PKP PLK buduje w tym mieście tunel dla ruchu aglomeracyjnego. Pociągi jadące od strony Warszawy, będą wjeżdżały do tunelu PLK także na stacji Łódź Fabryczna. Dalej przebieg jest już inny niż tunelu CPK, tzn. powstaną trzy nowe przystanki kolejowe: Śródmieście, Polesie i Koziny. Następnie tunel PLK będzie się rozwidlał: na północ do stacji Łódź Żabieniec i na południe do stacji Łódź Kaliska.

Kolejowa inwestycja CPK w Łodzi jest częścią korytarza Morze Północne - Morze Bałtyckie w ramach sieci bazowej TEN-T. Prowadzi on z Finlandii przez kraje nadbałtyckie, Polskę, Niemcy, Holandię i Belgię, czyli jest częścią elementem transeuropejskiego szlaku komunikacyjnego.

Źródło tekstu: cpk.pl/Serwis Kolejowy

Na modernizowanych peronach w Łęczycy, Ozorkowie i Sierpowie są już nowe ławki, wiaty, oznakowanie i informacja pasażerska. Między Ozorkowem a Łęczycą ułożono nowy tor i sieć trakcyjną. W grudniu planowany jest powrót pociągów na trasę do Łodzi i Kutna. Inwestycja o wartości ok. 130 mln zł zwiększy dostępność do kolei i zapewni lepsze przejazdy pociągów. Prace są realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ze środków budżetowych.

Na stacjach w Ozorkowie i Łęczycy i przystanku w Sierpowie zostały wybudowane nowe perony, wyposażone w wiaty i ławki. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się będą mieli do dyspozycji nowe pochylnie. Dla podróżnych przygotowano czytelne oznakowanie, które ułatwi orientację. Wykonawca zakończył układanie nawierzchni ze ścieżkami naprowadzającymi dla osób niewidomych i niedowidzących. Zamontowano nowe oświetleniowe i nagłośnienie. Na potrzeby rowerzystów ustawione zostały stojaki rowerowe.

Zakończono układanie nowych torów na szlaku Ozorków – Łęczyca i na stacjach. We wrześniu specjalistyczne maszyny zakończyły regulację i podbijanie torów. Do grudnia wykonawca skończy prace przy odwodnieniu i uporządkuje teren. Dzięki przebudowie torów pociągi pasażerskie przyspieszą z obecnych 70-90 km/h do 120 km/h. Skróci się czas podróży w regionie i w kierunku Wielkopolski, Kujaw i Pomorza.

Wzrost poziomu bezpieczeństwa zapewni modernizacja 8 przejazdów kolejowo-drogowych. Pięć z nich, w miejscowościach Wróblew, Solca Mała, Sierpów i Łęczyca (ul. Jana Kochanowskiego) wyposażonych będzie w sygnalizację świetlno-dźwiękową. Nadzór nad sprawnym prowadzeniem ruchu pociągów zapewni nowe Lokalne Centrum Sterowania w Zgierzu, wyposażone w komputerowe systemy oraz nowoczesne urządzenia.

Liczby inwestycji:

5 – nowych peronów na stacjach Ozorków i Łęczyca oraz przystanku Sierpów

17 km – wymienionych torów i sieci trakcyjnej

17 – wymienionych rozjazdów

8 – przebudowanych przejazdów kolejowo-drogowych

2 – wyremontowane mosty

1 – zmodernizowane Lokalne Centrum Sterowania w Zgierzu

Projekt pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na linii kolejowej nr 16 na odcinku Ozorków – Łęczyca od km 35,884 do km 47,397 linii kolejowej nr 16 w ramach projektu pn. „Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno” o wartości 129,5 mln zł netto jest finansowany ze środków budżetowych.

Dla lepszych podróży z Łodzi do Kutna

By zapewnić sprawną komunikację kolejową na linii Łódź – Kutno realizowane są również prace na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz oraz Zgierz – Ozorków. Zmodernizowane zostały stacje Łódź Żabieniec i Zgierz. Na linii Łódź Kaliska – Zgierz wymienione zostały tory, sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem. Przebudowywano wiadukty kolejowe w Zgierzu. Ruch pociągów odbywa się po dwóch zmodernizowanych torach.

W przebudowie jest przystanek Zgierz Północ, gdzie budowany jest drugi tor. Tzw. mijanka zwiększy przepustowość trasy i umożliwi przejazd większej liczby pociągów.

Po modernizacji pociągi pasażerskie na całym odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Ozorków – Łęczyca, przyspieszą ze 100 km/h do 120 km/h, a towarowe z 60 km/h do 100 km/h.

Planowane przywrócenie ruchu na odcinku Zgierz – Ozorków – Łęczyca nastąpi w grudniu. Do tego czasu obowiązuje zastępcza komunikacja autobusowa. Zmiany są uwzględnione w rozkładach jazdy i na stronie www.portalpasazera.pl.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram