fbpx

Dzięki Samorządowi Województwa Łódzkiego regularne połączenia kolejowe powróciły do Spały, która przez wiele lat pozbawiona była oferty publicznego transportu zbiorowego. 

Źródło: lka.lodzkie.pl

Uruchomienie połączeń było możliwe dzięki zakupowi pociągów o napędzie elektryczno – spalinowym (tzw. hybryd), które mogą obsługiwać niezelektryfikowane odcinki kolejowych tras. Otoczona lasami Spała jest miejscowością letniskową, popularną wśród mieszkańców regionu, którzy od 25 czerwca br. mogą dotrzeć do niej w każdy weekend bezpieczną, komfortową i tanią Łódzką Koleją Aglomeracyjną. Mieszkańcy Spały i okolic natomiast, zyskali bezpośrednie połączenie ze stolicą województwa łódzkiego.

Ogromne zainteresowanie inauguracyjnym przejazdem pokazało, jak bardzo wyczekiwane było to połączenie. 

Obecnie 3 hybrydy, które dołączyły do floty ŁKA, będą obsługiwać przede wszystkim odcinek niezelektryfikowanej linii prowadzącej z Tomaszowa Mazowieckiego do Spały. Kolejne 2 dwunapędowe jednostki zostaną dostarczone przez producenta do końca 2022 r.

Zakup 5 nowych trzyczłonowych, dwunapędowych zespołów trakcyjnych jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.  Całkowita wartość projektu to 124 989 050,00 zł, natomiast udzielone dofinansowanie wyniosło 82 868 853,50 zł.

Bimodalny zespół trakcyjny w wariancie 36WEha jest przeznaczony do obsługi ruchu regionalnego i aglomeracyjnego. Składa się z trzech członów i w zależności od warunków pociąg może kursować w tzw. trakcji wielokrotnej (do trzech pojazdów).  Pociągi osiągają prędkość eksploatacyjną do 160 km/h przy zasilaniu z trakcji elektrycznej, i do 120 km/h przy użyciu silnika spalinowego. W każdym składzie znajduje się 160 miejsc siedzących i 160 stojących. Pojazdy posiadają trzy pary drzwi wejściowych. Część pasażerska została przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej możliwości ruchowej. W celu umożliwienia podróży osobom na wózkach inwalidzkich pojazd został wyposażony w urządzenia ułatwiające im wsiadanie i wysiadanie z pociągu, oraz posiada dodatkowe gniazdka elektryczne pozwalające ładować akumulatory wózków.

Jednostki hybrydowe zostały wyposażone we wszystko, co zapewnia bezpieczeństwo i komfort podróży, m.in. defibrylatory, pętle indukcyjne, numerowane miejsca, stoliki podokienne w układzie foteli vis a vis oraz ze strefą dziecięcą, klimatyzację, gniazdka elektryczne i USB, monitory, nowoczesny system informacji pasażerskiej, biletomaty, bezpłatne WiFi oraz miejsca na rowery, wózki inwalidzkie i dziecięce.

Więcej informacji nt. inauguracyjnego przejazdu do Spały i pikniku dostępne jest na stronie internetowej i mediach społecznościowych ŁKA. 

Źródło tekstu: lka.lodzkie.pl/Serwis Kolejowy

Budowa nowego przystanku Jedlicze k. Zgierza zapewni wygodniejsze podróże na linii Łódź - Kutno. To kolejny przystanek zwiększający dostęp do kolei w aglomeracji łódzkiej, który powstanie w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę za 5,1 mln zł na projekt i budowę przystanku.

Nowy przystanek Jedlicze k. Zgierza (nazwa robocza) powstanie w pobliżu skrzyżowania linii Łódź - Kutno z drogą w kierunku Zgierza, Ozorkowa i Aleksandrowa Łódzkiego. Przewidziano 200 m peron o wysokości 0,76 m, który zapewni podróżnym wygodne wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Na obiekcie zamontowane zostaną wiaty i ławki. Oświetlenie LED umożliwi bezpieczne podróżowanie po zmierzchu. Będą tablice z czytelnym oznakowaniem i gabloty informacyjne z rozkładami jazdy. Peron zostanie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Sprawne przesiadki i zmiany środków komunikacji ułatwią: parking oraz stojaki rowerowe.

"Dzięki inwestycjom z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” - takim jak budowa przystanku Jedlicze k. Zgierza, zwiększa się dostępność kolei w województwie łódzkim. Nowe przystanki budowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyczyniają się do tego, że mieszkańcy chętniej wybiorą kolej w codziennych i okazjonalnych podróżach. Na realizację programu polski rząd przeznaczył miliard złotych" – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

"Nowe przystanki budowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ze środków „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” na liniach w województwie łódzkim oraz na sieci kolejowej w całym kraju sprzyjają lepszemu wykorzystaniu kolei. Mieszkańcy zyskują dodatkowy dostęp do pociągów, a perony są przygotowywane odpowiednio do potrzeb wszystkich podróżnych" – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Inwestycja realizowana jest w formule „projektuj i buduj”. Wartość prac to ok. 5,1 mln zł. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w IV kwartale 2022 roku. Zakończenie w IV kwartale 2023 roku. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo EL-IN.

Rządowy Program dla lepszej komunikacji kolejowej

Celem „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Inwestycje umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzyregionalnej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m. in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac, związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów.

W „Rządowym Programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182. W ramach programu na obu listach uwzględniono budowę 177 i modernizację 178 przystanków.

Program przystankowy w województwie łódzkim

W województwie łódzkim projekt przystankowy obejmuje 6 lokalizacji. Oprócz przystanku Jedlicze k. Zgierza są to: Zgierz Rudunki, Tomaszówek, Stare Grudze, Izabelów, Łódź Zarzew. Na liście rezerwowej znajdują się m.in. przystanki Żakowice Południowe, Głowno Północne i Zaosie.

W ubiegłym tygodniu podpisana została umowa na budowę przystanku Zgierz Rudunki. W realizacji jest już przystanek Tomaszówek na linii Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna. Stare Grudze i Izabelów powstaną w 2023 roku. Łódź Zarzew będzie realizowany w latach 2023-2024.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Charakteryzują się nowoczesną estetyką, współczesną formą architektoniczną, a do tego są dostępne, bezpieczne i ekologiczne. Nowe dworce w Gorzkowicach i  Wilkoszewicach zostały właśnie otwarte dla podróżnych.

Obydwa budynki zostały wzniesione od podstaw w formule typowych, modułowych Innowacyjnych Dworców Systemowych w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  To nowoczesne w formie architektonicznej obiekty, odznaczające się minimalistyczną formą z dominantą w postaci ośmiometrowej wieży zegarowej. Elewacje dworca w Wilkoszewicach i Gorzkowicach są praktycznie identyczne, ale różnią się od siebie detalem, czyli kolorem wykończenia wieży zegarowej. W Gorzkowicach cegła elewacyjna posiada ceglasty kolor, a w Wilkoszewicach jest on jasnoszary. 

W każdym z budynków całość funkcji dworcowych została umieszczona pod wiatą będącą jednocześnie jego zadaszeniem. Podróżni znajdą pod nią otwartą poczekalnię, osłoniętą z trzech stron, z kilkoma siedziskami. Dodatkowo zamontowano tam promienniki, których zadaniem będzie zwiększenie komfortu termicznego podróżnych oczekujących na pociąg w miesiącach jesiennych i zimowych. Pod wiatą zlokalizowano również pomieszczenie toalet, a także stojaki rowerowe i stację naprawy jednośladów. Informacja o przyjazdach i odjazdach pociągów jest wyświetlana na nowoczesnych elektronicznych tablicach. Częścią nowego dworca w Wilkoszewicach jest niewielki pawilon znajdujący się tuż obok nowej bryły. To fragment wcześniejszego budynku, który został poddany estetyzacji, nawiązując stylem do bryły nowego dworca. Znajduje się w nim stanowisko dla dróżnika. 

"Dzięki zaangażowaniu Funduszy Europejskich i środków z budżetu państwa inwestujemy w nowoczesną, komfortową i bezpieczną kolej. Bardzo ważnym elementem tych zmian jest modernizacja dworców. Dworce w Gorzkowicach i Wilkoszewicach zostały zrealizowane w formule niewielkich, modułowych Innowacyjnych Dworców Systemowych – przyjaznych, funkcjonalnych, dostępnych i w pełni dostosowanych do potrzeb wszystkich pasażerów" – powiedział Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

"Dworce w Wilkoszewicach i Gorzkowicach to kolejny dowód na to, że konsekwentnie realizujemy postawiony cel, którym jest przyjazna kolej. Dbamy o komfort podróżnych nie tylko w dużych miastach, ale również mniejszych miejscowościach, czego przykładem są ukończone właśnie inwestycje. Jestem przekonany, że zmodernizowane dworce, infrastruktura torowa i nowoczesne pociągi sprawią, że w naszych codziennych podróżach będziemy jeszcze częściej wybierać kolej" – powiedział Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

"Dworce kolejowe w Wilkoszewicach i Gorzkowicach to pierwsze obiekty w województwie łódzkim otwarte dla podróżnych w ramach obecnego Programu Inwestycji Dworcowych. Obydwa budynki to niewielkie, nowoczesne dworce, wybudowane od podstaw, w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych. Niebawem w województwie łódzkim otwarty zostanie kolejny, nieco większy IDS, który PKP S.A. zbudowało w Rogowie" – skomentował Ireneusz Maślany, członek Zarządu PKP S.A.

"Nowoczesne, bezpieczne, ekologiczne i dostępne – w takiej formule są realizowane inwestycje kolejowe, za którymi stoją środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzisiaj z nowych, niewielkich, ale przyczyniających się do poprawy mobilności lokalnej społeczności, dwóch dworców kolejowych w Gorzkowicach i Wilkoszewicach skorzystają pierwsi podróżni. Cieszę się, że wraz z obiektami kolejowymi fundusze unijne przyczyniają się do poprawy ich najbliższego otoczenia, unowocześniając i odnawiając je" – podkreśliła Joanna Lech, p.o. dyrektora CUPT.

Nowe dworce w Gorzkowicach i Wilkoszewicach zostały zaprojektowane jako proste, parterowe budynki, co w praktyce wyeliminowało bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami. Usprawnień jest więcej, gdyż na dworcach i w ich otoczeniu zlokalizowano ścieżki prowadzące oraz tablice dotykowe z planami obiektów, które ułatwią poruszaniu się po nich i orientację osobom niewidzącym i niedowidzącym.

Obydwa budynki są również ekologiczne i bezpieczne. Obiekty wyposażono w system BMS (Building Management System) nadzorujący prace instalacji i urządzeń w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. Energooszczędne jest również oświetlenie budynków. Dla poprawy bezpieczeństwa na dworcach i wokół nich zainstalowano również nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu.  

Metamorfozę przeszło najbliższe otoczenie dworców. W obu lokalizacjach ułożono nowe chodniki, zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze, oświetlenie), a także powstały nowe parkingi z miejscami przeznaczonymi również dla osób z niepełnosprawnościami i dużych rodzin.

Budowa nowych dworców w Gorzkowicach i Wilkoszewicach była realizowana w formule „Projektuj i buduj”. Koszt inwestycji to odpowiednio 4,06 mln złotych brutto i 3,97 mln złotych brutto. Inwestorem były Polskie Koleje Państwowe S.A, a wykonawcą konsorcjum firm Heli Factor Sp. z o.o. z Warszawy oraz Merx Sp. z o.o. z Białegostoku.

Źródło tekstu: pkp.pl/Serwis Kolejowy

Na trasie z Łodzi do Łowicza - na stacjach w Głownie i Strykowie rozpoczyna się budowa kładek i wind na perony. Inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększy dostępność do kolei. Przewidziano również budowę parkingów obok stacji, co ułatwi łączenie podroży autem i pociągiem. Wartość prac współfinansowanych ze środków unijnych z RPO województwa łódzkiego, to ok. 18 mln zł.

Kładki na stacjach w Głownie i Strykowie zwiększą dostępność do pociągów kursujących między Łodzią i Łowiczem. Osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się, podróżnym z ciężkim bagażem, opiekunom z dziećmi w wózkach lepszy dostęp do pociągów zapewnią windy. Będzie dogodne połączenie stacji z miastem.

Przed dworcami w Głownie i Strykowie przewidziano budowę parkingów dla samochodów. Ustawione zostaną również wiaty rowerowe. Będą nowe chodniki. Na stacjach utrzymane zostaną obecne przejścia do peronów. W Głownie chodnik wzdłuż torów połączy przejście w poziomie szyn przy peronach z przejazdem kolejowym w ciągu ul. Zabrzeźniańskiej.

W Głownie i Strykowie wykonawca zgromadził sprzęt i materiały. Rozpoczęły się przygotowania do budowy podpór kładek.

Prace w Głownie i Strykowie są realizowane w ramach projektu o wartości ok. 50 mln zł netto „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego”. Projekt obejmuje również budowę nowego przystanku Pabianice Północ i przebudowę dworca Zduńska Wola.

Pabianice Północ przybliżą kolej mieszkańcom

Nowy przystanek poprawi dostępność do kolei w drugim co do wielkości mieście aglomeracji łódzkiej. Zapewni mieszkańcom Pabianic dogodny dojazd do Łodzi, Zduńskiej Woli i Sieradza. Dwa jednokrawędziowe perony będą w rejonie przejazdu przy ul. Lutomierskiej. Wyposażone zostaną w ławki, wiaty, informację pasażerską, oświetlenie.

Osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się dostęp do pociągów zapewnią pochylnie. Przewidziano parking oraz wiatę rowerową. Rozpoczęcie robót planowane jest w III kwartale br.

Lepsza obsługa na stacji i dworcu w Zduńskiej Woli

Na stacji Zduńska Wola prace realizowane wspólnie z miastem zwiększą funkcjonalność dworca. Powstanie zadaszenie na trasie do przejścia podziemnego, nowe jezdnie i chodniki. Rozpoczęcie robót zaplanowano w maju br.

Zadanie „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego” jest współfinansowane w 85 proc. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Roboty zakończą się w 2023 r.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy 

Ostatnie dwa tygodnie lutego to czas ostatniej tury ferii zimowych. Od 14 lutego 2022 roku od zajęć edukacyjnych odpoczną dzieci i młodzież z pięciu województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Na podróżnych czeka szeroka oferta połączeń przygotowana przez PKP Intercity.

Mieszkańcy Podkarpacia mogą liczyć na systematyczny rozwój oferty. W ostatnich miesiącach zwiększono liczbę komfortowych połączeń kategorii InterCity (IC) z Przemyśla oraz Rzeszowa do różnych miast w całej Polsce, a podróże trwają coraz krócej. Mieszkańcy województwa podkarpackiego bez problemu dojadą do Krakowa, Lublina, Warszawy czy Wrocławia. Chętnych na zagraniczne eskapady z pewnością zainteresuje pociąg IC Wawel, którym dojechać można do Berlina lub wysiąść wcześniej w Krakowie, Katowicach, Opolu czy Wrocławiu. Na zimowy wyjazd nad morze podróżnych zabierze IC Przemyślanin. Mieszkańcy Krosna, Jasła i Sanoka zyskali w obowiązującym od grudnia 2021 roku rozkładzie jazdy możliwość weekendowych podróży do Katowic, Opola i Kotliny Kłodzkiej dzięki wydłużeniu w soboty i niedziele relacji pociągu TLK Wetlina.

Mieszkańcy województwa łódzkiego mają do dyspozycji komfortowe połączenia z Katowicami, Trójmiastem czy Wrocławiem. Ważnym udogodnieniem jest też czasowy powrót pociągów na kolejową zakopiankę, co sprawi, że łodzianie dojadą do zimowej stolicy Polski bez przesiadki do zastępczej komunikacji autobusowej. Pasażerów na tatrzańskie stoki zabierze IC Witkacy, którym można dojechać też do Torunia, Bydgoszczy i Gdańska. Ferie zimowe to dobry czas na wycieczkę do stolicy. Między Łodzią i Warszawą kursuje codziennie kilkanaście pociągów, a przejazd na tej trasie zajmuje w większości z nich mniej niż 1,5 godziny.

Mieszkańcy województwa lubelskiego mogą korzystać z szerokiej oferty połączeń z Warszawą. Na zimowe wakacje na Podkarpaciu podróżnych zabierze pociąg IC Górski. Dzięki ukończeniu elektryfikacji linii kolejowej nr 71 podróż z Lublina do Rzeszowa, zajmie nieco ponad dwie godziny. W obecnym rozkładzie jazdy podniósł się także komfort podróży, a to za sprawą zwiększenia liczby połączeń obsługiwanych pociągami z kategorii IC. Lublinianie mogą bezpośrednio dojechać do Krakowa, Łodzi, Wrocławia czy Zielonej Góry, a także czeskiego Bohumina.

Mieszkańcy województwa pomorskiego mogą liczyć na dogodną komunikację z największymi miastami kraju. Podróż z Gdyni do Warszawy może trwać poniżej 3 godzin - o ile zdecydujemy się na pociąg kategorii EIP. Ekonomiczne składy kategorii IC i TLK jadą niewiele dłużej, bo 3 lub 3,5 godziny. Gdańszczanie, którzy chcą ruszyć na ferie w Tatry, będą mieli do wyboru 3 bezpośrednie połączenia: nocny TLK Karpaty z możliwością podróży w wagonie sypialnym, poranny TLK Małopolska oraz skład IC Witkacy, który wyrusza z Trójmiasta przed południem. Do Wrocławia z Gdyni dojeżdżają skład IC Heweliusz oraz IC Mieszko. Oba składy zatrzymują się również w Poznaniu. Do stolicy Małopolski jeździ 15 pociągów dziennie, a wybierać można pomiędzy szybkimi składami EIP lub ekonomicznymi IC i TLK. Na mieszkańców Trójmiasta, czeka również atrakcyjna opcja podróży do Wiednia – teraz promocyjne bilety na pociąg IC Sobieski można zakupić na stronie przewoźnika. Między Gdynią i Berlinem kursuje IC Gedania.

Z Katowic można wyruszyć na zimowe wakacje w wielu różnych kierunkach - do Gdyni jedzie m.in. IC Doker, a IC Matejko, zabierze podróżnych do Szczecina lub Przemyśla, na Podkarpacie dociera też skład IC Przemyślanin. Katowice są też dobrze skomunikowane ze stolicą Małopolski - podróżni mogą wybierać z kilkunastu połączeń w kategoriach IC oraz TLK. Do Wrocławia i Lublina można dojechać m.in. składem IC Hetman. W Katowicach zatrzymuje się IC Porta Moravica - skład, który zabierze podróżnych do stolicy Austrii oraz dalej do Grazu. Od kilku tygodni w internetowej sprzedaży dostępna jest oferta Super Promo International na połączenia na Słowację i Węgry. Pozwala na zagraniczne podróże pociągami PKP Intercity w atrakcyjnych cenach. Za najtańszy bilet z Katowic do Bratysławy pasażerowie zapłacą zaledwie 9,90 euro, a do Budapesztu - 14,90 euro.

Multiprzejazdy w środku tygodnia i większe obniżki na bilety promocyjne

W ferie zimowe można skorzystać z nowej oferty Multiprzejazd oraz Multiprzejazd Max. Obowiązuje ona od północy we wtorek do godz. 15:00 w czwartek i umożliwia dowolną liczbę przejazdów w tym czasie. Wybierając Multiprzejazd można podróżować pociągami kategorii TLK i IC w 2. klasie za 119 zł i w 1. klasie za 159 zł. Natomiast Multiprzejazd Max obejmuje wszystkie pociągi PKP Intercity. Bilet na podróże w 2. klasie kosztuje 239 zł, a w 1. klasie - 396 zł. Podróżni mogą także skorzystać z biletów promocyjnych. Od połowy stycznia rabaty są jeszcze większe i wynoszą 15, 30 i 45%. Należy również pamiętać, że we wszystkich pociągach PKP Intercity osoby posiadające ulgi ustawowe korzystają ze swoich indywidualnych uprawnień, dzięki czemu za bilety zapłacą mniej, niż wynosi ich cena bazowa. Na 51% ulgę mogą liczyć studenci do ukończenia 26. roku życia oraz doktoranci do ukończenia 35. roku życia. Natomiast uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych są objęci 37% ulgą na przejazdy pociągami PKP Intercity.

Bezpieczne zimowe podróże

PKP Intercity jest przygotowane do zapewnienia sprawnych i bezpiecznych podróży, niezależnie od panujących warunków pogodowych. Przewoźnik przygotował i rozmieścił na najważniejszych stacjach rezerwowe lokomotywy i wagony. Dodatkowo wszystkie składy, które wyjeżdżają na tory, są po sezonowych przeglądach technicznych. Przygotowane do okresu zimowego są także stacje postojowe i obiekty obsługi technicznej taboru.

Na pokładach pociągów należy zakrywać usta i nos podczas trwania całej podróży. Kierownicy pociągów i konduktorzy korzystają ze środków ochrony indywidualnej i utrzymania higieny osobistej - maseczek i rękawiczek ochronnych oraz żeli do mycia i dezynfekcji rąk. Kontakt z podróżnymi podczas kontroli biletów odbywa się z zachowaniem bezpiecznego dystansu dzięki wykorzystaniu nowoczesnych terminali zbliżeniowych. Wszystkie pociągi PKP Intercity są dezynfekowane i czyszczone po zakończeniu każdego przejazdu. Od marca 2020 roku do końca stycznia 2022 roku przewoźnik wykonał już ponad 640 tys. dezynfekcji i 38 tys. dezynfekcji metodą zamgławiania.

O zachowaniu zasad bezpieczeństwa należy pamiętać zarówno przed wejściem do pociągu, na jego pokładzie, jak i po jego opuszczeniu. Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy także pasażerów przebywających m.in. na dworcach i peronach oraz w przejściach podziemnych. Poza zasadami bezpieczeństwa przewoźnik dodatkowo przypomina o zasadach kulturalnego podróżowania w czasach epidemii. W ramach projektu „Strefa Kulturalnego Podróżowania” PKP Intercity prezentuje osobom wybierającym pociągi spółki podstawowe zasady podróżniczego savoir-vivrena miarę obecnej sytuacji. Można się z nimi zapoznać na ekranach informacyjnych w pociągach i przy kasach:

Zasłaniajmy usta i nos w czasie całej podróży! Zdrowie i bezpieczeństwo nas samych, naszych rodzin i współpasażerów zależy od naszej postawy. Pamiętajmy o częstym myciu i dezynfekcji rąk. Starajmy się zachowywać bezpieczny dystans od innych współpasażerów. Jeżeli kaszlemy lub kichamy, a mamy zdjętą maseczkę np. w czasie konsumpcji w wagonie gastronomicznym, korzystajmy z łokcia. Bądźmy odpowiedzialni. Jeżeli nie czujemy się dobrze, rezygnujmy z podróży transportem publicznym.

Źródło tekstu: intercity.pl/Serwis Kolejowy

Poprawiają się warunki przewozu towarów ze Śląska do portów Trójmiasta. Są nowe rozjazdy na stacjach Zduńska Wola Karsznice i Zduńska Wola Karsznice Południowe. Budowane są nowe tory i sieć trakcyjna. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizują linię na odcinku Rusiec Łódzki - Zduńska Wola Karsznice nr 131 (woj. łódzkie). Inwestycja za ponad 580 mln zł realizowana jest z udziałem środków POIiŚ.

Inwestycja umożliwi szybszy transport towarów. Podróżni skorzystają z odnowionych peronów oraz kładek nad torami.

Źródło: PKP PLK S.A.

Na stacjach Zduńska Wola Karsznice i Zduńska Wola Karsznice Południowe wykonawca zamontował pierwsze rozjazdy. Wcześniej przygotowane zostało podtorze. Urządzenia pozwolą na płynną jazdę pociągów z toru głównego na tory sąsiednie oraz utrzymanie rozkładowych kursów. Dla składów towarowych jazda bez zwolnień to bardziej ekonomiczny przewóz ładunków. Nowe rozjazdy zwiększają również poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

W Zduńskiej Woli (na linii nr 131) ułożonych będzie blisko 9 km torów oraz ponad 20 rozjazdów. Zamontowano już 6 rozjazdów, 6 km nowych szyn i ok. 5 tys. podkładów.

Na stacji Zduńska Wola Karsznice Południowe postępuje budowa nowego peronu. Ustawiane są betonowe konstrukcje. Prace obejmą układ torowy, sieć trakcyjną oraz urządzenia sterowania.

Sprawny i bezpieczny przejazd pociągów pasażerskich i towarowych zapewni Lokalne Centrum Sterowania w Zduńskiej Woli Karsznicach. Wewnątrz montowany jest nowoczesny sprzęt komputerowy.

Na terenie Zduńskiej Woli już w ubiegłym roku zakończyła się modernizacja dwóch łącznic: Zduńska Wola Karsznice - Gajewniki nr 542 oraz Zduńska Wola Karsznice – Zduńska Wola linii 739 o łącznej długości ok. 9 km. Łącznice zapewniają sprawny przewóz towarów relacji północ – południe (linia 131) oraz wschód – zachód (linia nr 14).

Korzyści dla podróżnych na odcinku Zduńska Wola Karsznice – Rusiec Łódzki

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększają komfort obsługi podróżnych na stacjach Chociw Łaski, Kozuby, Zduńska Wola Karsznice Południowe oraz przystanku Siedlce Łaskie.

Na stacjach Chociw Łaski i Kozuby powstają nowe kładki nad torami z windami dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Budowane są podpory i szyby windowe. Układane są ścianki nowych peronów, które będą dostosowane do obsługi wszystkich podróżnych.

Między stacjami Rusiec Łódzki a Zduńska Wola Karsznice, czyli na łódzkim odcinku linii łączącej Chorzów z portami Trójmiasta przebudowano 20 km torów i 25 km sieci trakcyjnej. Jest 16 nowych rozjazdów na stacjach Chociw Łaski, Kozuby i Zduńska Wola Karsznice. Przebudowywane są tory na stacji Kozuby. Na szlaku Chociw Łaski - Rusiec Łódzki wymieniana jest sieć trakcyjna.

Efekty inwestycji to większa przepustowość trasy, co umożliwi przejazd większej liczby pociągów. Sprawny przewóz ładunków wpłynie na gospodarkę regionu. Projekt zwiększy konkurencyjność ekologicznej kolei w stosunku do przewozów drogowych. Przebudowane tory, rozjazdy i nowe urządzenia umożliwią prowadzenie pociągów pasażerskich z prędkością do 140 km/h, a towarowych do 120 km/h.

Liczby projektu (odcinek Rusiec Łódzki – Zduńska Wola Karsznice):

Prace na linii kolejowej nr 131 na odcinku Rusiec Łódzki – Zduńska Wola Karsznice są realizowane w ramach projektu „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo”. Wartość inwestycji to ponad 580 mln zł. Projekt jest w 85% dofinansowany z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac zaplanowane jest w I kwartale 2023 roku.

Większe możliwości transportowe kolei Śląsk – Bałtyk linia 131

Przebudowa trasy kolejowej Śląsk - Bałtyk podzielona jest na odcinki. Na odcinku Chorzów Batory - Bytom - Nakło Śląskie prowadzone są prace projektowe. Budowa jest zaplanowana na lata 2022-2024. Na odcinku Nakło Śląskie - Kalina (Herby Nowe) projektowanie zakończy się do 2023 r.

Następne odcinki: Kalina (Herby Nowe) - Rusiec Łódzki oraz Rusiec Łódzki - Zduńska Wola Karsznice są przebudowywane. Zakończenie robót planowane jest w 2023 r.

PLK przygotowują dokumentację projektową dla przebudowy odcinków północnych: Zduńska Wola Karsznice - Dąbie nad Nerem (LCS Zduńska Wola Karsznice), Dąbie nad Nerem - Złotniki Kujawskie (LCS Inowrocław), Złotniki Kujawskie - Twarda Góra (LCS Bydgoszcz), Twarda Góra - Tczew (LCS Tczew). Prace związane z dokumentacją przewidziano do 2022 r.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę o współpracy z Zespołem Szkół Powiatowych w Drzewicy (łódzkie). Uczniowie kierunku "technik transportu kolejowego" podczas nauki będą mieć zapewnione praktyki zawodowe, a najlepsi comiesięczne stypendia. Po zakończeniu edukacji zyskają możliwość pracy na kolei. To 48. szkoła, z którą współpracują PLK, kształcąca młodzież na kierunkach kolejowych.

Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy to kolejna szkoła współpracująca z PLK. Podpisana umowa patronacka obejmuje kształcenie przyszłych kolejarzy na kierunku "technik transportu kolejowego". Uczniowie będą mieć zapewnioną praktykę zawodową u boku wykwalifikowanych pracowników z Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej. Najlepszym uczniom od II klasy będą wypłacane comiesięczne stypendia. W ramach współpracy uczniowie zyskają możliwość doskonalenia wiedzy i umiejętności na nowoczesnym symulatorze urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

"Cieszymy się, że zainteresowanie kierunkami kolejowymi systematycznie rośnie i zwiększa się liczba szkół, które podejmują współpracę z PLK. Atrakcyjna oferta edukacyjna szkół i coraz nowocześniejsza kolej przyciąga młodych ludzi. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. aktywnie uczestniczą w edukacji zawodowej przyszłych profesjonalistów. Od 2016 roku zatrudniliśmy 330 absolwentów szkół współpracujących z PLK" – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

"Dzięki współpracy z zarządcą infrastruktury kolejowej możemy jeszcze lepiej przygotować uczniów kierunku technik transportu kolejowego do wejścia na ścieżkę zawodową. Już w trakcie nauki będą mogli poznać tajniki pracy na kolei i korzystać z wiedzy i doświadczenia kolejarzy podczas praktyk zawodowych. Stypendia i możliwość stabilnej pracy w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. zachęcą do nauki zawodu" – powiedział Marian Pisarski, Dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy.

Inwestycja w młodą kadrę

W roku szkolnym 2021/2022 w 48 placówkach współpracujących z PLK uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności na kierunkach – technik transportu kolejowego, technik budownictwa kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik teleinformatyk. W bieżącym roku do współpracy dołączył Zespół Szkół w Sędziszowie. W ubiegłym roku współpracę z PLK rozpoczęły m.in.: Technikum Kolejowe im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. T. Kościuszki w Rybniku.

PLK dzięki współpracy chcą zyskać profesjonalnie przygotowanych pracowników i zapewnić płynne przekazywanie wiedzy oraz doświadczenia zawodowego przez długoletnich pracowników. Dzięki praktykom młodzież zdobywa umiejętności i potrzebne kompetencje zawodowe, które wykorzystają w przyszłej pracy zawodowej. Najlepszym uczniom wypłacane są comiesięczne stypendia. W bieżącym roku skorzysta z nich 273 uczniów w całej Polsce. PLK pomagają przy tworzeniu zaplecza dydaktycznego i udostępniają wykwalifikowanych wykładowców przedmiotów zawodowych. Dodatkowo na potrzeby szkolnych pracowni zawodowych przekazują m.in. elementy infrastruktury kolejowej: urządzenia sterowania ruchem, szyny, rozjazdy czy semafory.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

W ramach modernizacji linii nr 131 na odcinku Rusiec Łódzki - Zduńska Wola Karsznice (woj. łódzkie) powstają nowe kładki nad torami na stacjach Chociw Łaski i Kozuby. Pasażerowie wygodniej wsiądą do pociągów z odnowionych peronów. Wykonawca prowadzi roboty na torach i przy sieci trakcyjnej. Dzięki temu towary sprawniej pojadą ze Śląska do trójmiejskich portów. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o wartości ponad 580 mln zł realizowana jest z udziałem środków unijnych POIiŚ.

PLK zwiększają komfort obsługi podróżnych na stacjach Chociw Łaski, Kozuby, Zduńska Wola Karsznice Południowe, Zduńska Wola Karsznice oraz przystanku Siedlce Łaskie. Na stacjach Chociw Łaski i Kozuby powstają nowe kładki nad torami z windami dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Budowane są podpory i szyby windowe. Równocześnie układane są ścianki pod nowe perony wyspowe oraz jednokrawędziowe. Na przystanku Siedlce Łaskie gotowe są już konstrukcje peronów. Wykonawca układa płyty peronowe. Przebudowane obiekty będą dostosowane do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Na łódzkim odcinku linii łączącej Chorzów z portami Trójmiasta przebudowano już 20 km torów i 25 km sieci trakcyjnej oraz 16 rozjazdów na stacjach Chociw Łaski, Kozuby i Zduńska Wola Karsznice. Kontynuowana jest przebudowa układu torowego na stacji Chociw Łaski i Kozuby. Na szlaku Chociw Łaski - Rusiec Łódzki wymieniana jest sieć trakcyjna. We wrześniu prace przeniosły się na stacje Zduńska Wola Karsznice i Zduńska Wola Południowa.

Pod koniec sierpnia zakończyła się modernizacja dwóch łącznic: nr 542 Zduńska Wola Karsznice - Gajewniki oraz linii 739 Zduńska Wola Karsznice – Zduńska Wola o łącznej długości ok. 9 km. Łącznice zapewniają sprawny przewóz towarów relacji północ – południe (linia 131) oraz wschód – zachód (linia nr 14).

Przebudowane tory, rozjazdy i nowe urządzenia zabezpieczające umożliwią prowadzenie pociągów pasażerskich z prędkością do 140 km/h, a towarowych do 120 km/h. Zwiększy się również przepustowość trasy, co umożliwi przejazd większej liczby pociągów. Sprawny przewóz ładunków wpłynie na rozwój gospodarki i regionu. Inwestycja zwiększy konkurencyjność kolei – ekologicznego transportu w stosunku do przewozów drogowych.

Prace na odcinku Rusiec Łódzki – Zduńska Wola Karsznice obejmują wymianę 29 km torów, 37 km sieci trakcyjnej oraz 62 rozjazdów. Zaplanowano przebudowę 10 obiektów inżynieryjnych, w tym mostów nad rzekami Widawka i Grabia.

Zwiększy się poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym oraz drogowym, dzięki modernizacji 17 przejazdów. Sprawny i bezpieczny przejazdu pociągów pasażerskich i towarowych zapewni Lokalne Centrum Sterowania w Zduńskiej Woli Karsznicach. LCS wyposażony będzie w nowoczesne systemy i sprzęt komputerowy.

Prace na linii kolejowej nr 131 na odcinku Rusiec Łódzki – Zduńska Wola Karsznice są realizowane w ramach projektu „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo”. Wartość inwestycji to ponad 580 mln zł. Projekt jest w 85% dofinansowany z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac zaplanowane jest w I kwartale 2023 roku.

Większe możliwości transportowe kolei Śląsk - Bałtyk

Przebudowa linii kolejowej numer 131 Śląsk - Bałtyk podzielona jest na odcinki.

Na „starcie” południowego odcinka Chorzów Batory - Bytom - Nakło Śląskie linii nr 131 prowadzone są prace projektowe. Budowa jest zaplanowana na lata 2022-2024.

Na odcinku Nakło Śląskie - Herby Nowe rozpoczęło się projektowanie, planowane do 2023 r.

Na następnych dwóch odcinkach: Kalina (Herby Nowe) - Rusiec Łódzki oraz Rusiec Łódzki - Zduńska Wola Karsznice już od 2020 r. postępuje przebudowa torów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Zwiększy się komfort podróżnych na stacjach: Herby Nowe, Chorzew Siemkowice, Rusiec Łódzki, Chociw Łaski, Kozuby, Zduńska Wola Karsznice Południowe, Zduńska Wola Karsznice oraz przystanku Siedlce Łaskie. Zakończenie robót planowane jest w 2023 r.

Na północnym fragmencie trasy nr 131 PLK przygotowują dokumentację projektową dla przebudowy odcinków: Zduńska Wola Karsznice - Dąbie nad Nerem (LCS Zduńska Wola Karsznice), Dąbie nad Nerem - Złotniki Kujawskie (LCS Inowrocław), Złotniki Kujawskie - Twarda Góra (LCS Bydgoszcz), Twarda Góra - Tczew (LCS Tczew). Prace związane z dokumentacją przewidziano do 2022 r. W kolejnych latach będzie możliwa realizacja robót.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Będzie smacznie, głośno i kolorowo. Strefa zabaw i animacji, konkursy, warsztaty, koncerty będą stanowić atrakcję dla całych rodzin, a do tego pyszności serwowane przez Koła Gospodyń Wiejskich. Tegoroczne Wojewódzkie Święto Plonów odbędzie się 22 sierpnia w Rogowie w powiecie brzezińskim na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Na dożynki zaprasza Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego wspólnie z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem, metropolitą łódzkim z racji tego, że są to także Dożynki Diecezjalne. W organizację dożynek włączył się również powiat brzeziński, gmina Rogów i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie.

"Województwo łódzkie jest regionem o charakterze mocno rolniczym i rolnictwo odgrywa w tutejszej gospodarce znaczącą rolę. Użytki rolne stanowią ponad 48 proc. terenu województwa. Dlatego coroczne święto plonów ma tu szczególny wymiar i charakter" – mówi marszałek Grzegorz Schreiber.

Oferta przejazdów ŁKA do Rogowa w dniu 22 sierpnia 2021 r.

22 sierpnia nieodpłatne przejazdy pociągami ŁKA do/z Rogowa dla wszystkich pasażerów. 

Łódzka Kolej Aglomeracyjna zapewnia:

Bilety wydane w ramach oferty "ŁKA na Dożynki w Rogowie" będą honorowane w uwzględnionych w rozkładzie jazdy pociągach spółki POLREGIO skomunikowanych z ŁKA na stacji Koluszki (14225 i 14229 relacji Koluszki-Radomsko oraz 12347 relacji Koluszki-Tomaszów Mazowiecki).

Dożynki zakończą występy gwiazd wieczoru: Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów i Zakopower.

Szczegółowy program dożynek oraz rozkład jazdy pociągów [tutaj].

Źródło tekstu: lka.lodzkie.pl/Serwis Kolejowy

W Łódzkim Domu Kultury 27 lipca odbyło się seminarium pt. „Kolej zielonych prędkości w Łódzkiem”. Wydarzenie, organizowane przez Województwo Łódzkie i Łódzką Kolej Aglomeracyjną, wpisywało się w trwający Europejski Rok Kolei.

Dyskusja dotyczyła potencjału kolejnictwa w regionie łódzkim w kontekście transformacji energetycznej oraz redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

„Tutaj, w Łódzkiem, naprawdę zależy nam na kolei. Łódzka Kolej Administracyjna to nasz skarb. Mamy się czym pochwalić, bo wskaźnik awaryjności naszych pociągów jest najniższy w kraju. Dzięki temu, że rozkłady jazdy ŁKA i Polregio uzupełniają się, mamy szeroką ofertę dla pasażerów. Obecnie walczymy o to, by można było dojechać prostą drogą z Wielunia do stolicy województwa. To nasze marzenie, ale przede wszystkim marzenie mieszkańców Wielunia. Kolejny nasz cel to Bełchatów - duże miasto o ogromnym znaczeniu, dziś bez komunikacji pasażerskiej. Funkcjonuje tam jedynie transport towarowy. Mamy ambitne cele. Aby je zrealizować, staramy się o fundusze z trzech źródeł. Z Polskiego Ładu, RPO i z Krajowego Programu Odbudowy” – mówił witając gości Rafał Jóźwiak, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Pierwszy panel dyskusyjny seminarium dotyczył wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w kolejnictwie. Irena Jałmużna z Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej przypomniała, że kolej zużywa najmniej energii ze wszystkich rodzajów transportu. Alicja Kozłowska z Urzędu Transportu Kolejowego dodała, że transport odpowiada za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych, dlatego celem jest przeniesienie transportu ładunków z jezdni na tory. Drogami kolejowymi ma być realizowane 75 procent transportu.

Do wykorzystywania napędu wodorowego na liniach niezelektryfikowanych przekonywał Piotr Kubicki, dyrektor ds. rozwoju Technitel Polska S.A. Jego zdaniem oparcie transportu kolejowego o to paliwo sprawi, że będzie on jeszcze bardziej ekologiczny.

„Wodór nie ucieka do atmosfery, to czysta energia, której jedynym efektem ubocznym jest woda. To przyszłość kolejnictwa” – powiedział Piotr Kubicki.

Do 2030 roku 85 procent energii trakcyjnej ma pochodzić z OZE, pozostałe 15 procent z napędu wodorowego (tam, gdzie nie ma trakcji elektrycznej). Takie cele przedstawił Leszek Hołda, członek Zarządu PKP Energetyka S.A. Jego zdaniem realizacja tego planu sprawiłaby, że kolej stałaby się neutralnym dla klimatu środkiem transportu.

Do wykorzystywania OZE w kolejnictwie nakłania także Komisja Europejska, która rekomenduje, by do 2030 roku podróże do 500 km były neutralne klimatycznie. Wzorem są obecnie Holandia, Austria czy Niemcy.

„My chcemy być lepsi niż Niemcy, którzy w 57 procentach wykorzystują OZE w kolejnictwie. Nasz cel to 85 procent” – zaznaczał Leszek Hołda.

Podczas seminarium organizowanego przez ŁKA wystąpił także jej prezes. Janusz Malinowski mówił o możliwościach oszczędzania energii, a jedną z nich jest zastosowanie programu Eco-driving w pociągach ŁKA. Rozwiązanie to pozwala na monitorowanie zużycia energii. W tym celu maszyniści przewoźnika korzystają ze specjalnego poradnika, a także otrzymują premie za dobre wskaźniki zużycia energii.

Kolejnym panelem dyskusyjnym było przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Tutaj głos zabrał Janusz Reszelewski, burmistrz Drzewicy. Przypomniał, że swego czasu miasto, leżące – jak sam przyznał – na peryferiach województwa, straciło połączenie kolejowe z Łodzią. W 2020 roku Łódzka Kolej Aglomeracyjna przywróciła to połączenie, a mieszkańcy Drzewicy chętnie z niego korzystają.

Kolejne tematy poruszane podczas seminarium to m.in. „Innowacyjne rozwiązania technologiczne i wyzwania społeczne na przykładzie dobrych praktyk realizowanych w kraju i w Europie w zakresie kolei” czy „Gospodarka niskoemisyjna na szczeblu regionalnym”.

Seminarium zakończyło się wizytą studyjną w innowacyjnym Zapleczu Technicznym Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na Widzewie.

Źródło tekstu: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram