fbpx

Spółka PKP Cargo zawarła 3 umowy z Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. i 2 umowy z Enea Elektrownia Połaniec S.A., dotyczące przewozów węgla kamiennego z kopalni LW Bogdanka. Kontrakty o wartości ponad 150 mln zł są efektem wygrania dwóch przetargów przez kolejową spółkę. To także kontynuacja wieloletniej współpracy przewoźnika i Grupy Enea.

Szacowana wartość kontraktów zawartych z Enea Wytwarzanie wynosi prawie 116 mln złotych. Oferta przetargowa PKP Cargo została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie wszystkich trzech części zamówienia. W efekcie w okresie 18 miesięcy, począwszy od 1 lipca 2021 roku, polski przewoźnik przetransportuje łącznie około 9 mln ton węgla kamiennego.

To kolejny kontrakt pozyskany przez PKP Cargo na wykonywanie dostaw węgla do elektrowni w Kozienicach. Od lipca zeszłego roku spółka kolejowa realizuje dla tego odbiorcy przewozy ze śląskich kopalń.

Dodatkowo operator podpisał dwie kolejne umowy na przewozy węgla z LW Bogdanki do elektrowni Grupy Enea w Połańcu. Transporty będą obejmowały przewóz około 1,7 mln ton węgla, w okresie od lipca 2021 roku do grudnia 2022 roku. Szacowana wartość kontraktu to około 37 mln zł. Wraz z podpisanymi wcześniej zamówieniami PKP Cargo dostarczy do Elektrowni Połaniec 3,2 mln ton węgla z LW Bogdanka i kopalń śląskich.

Przewozy realizowane będą ze stacji Jaszczów do Enea Wytwarzanie w Świerżach Górnych oraz elektrowni Enea w Połańcu. Surowiec będzie transportowany zwartymi składami, złożonymi z wagonów węglarek budowy normalnej.

Źródło tekstu: Pkpcargo.com/Serwis Kolejowy

Spółka PKP Cargo wygrała przetarg na przewozy węgla kamiennego z LW Bogdanka i kopalń śląskich dla ENEA Elektrownia Połaniec w łącznej ilości 3,2 mln ton. Oferta spółki została wybrana jako najkorzystniejsza spośród złożonych propozycji.

Umowy dotyczące przewozów z kopalń śląskich zostały podpisane 13 kwietnia 2021 r. i będą obowiązywać przez kolejne osiemnaście miesięcy. Szacunkowa wartość zawieranych umów to prawie 31,77 mln złotych. W ich ramach PKP Cargo S.A. przewiezie 1,5 mln ton węgla kamiennego. Przewozy realizowane będą w zwartych składach, w wagonach węglarkach budowy normalnej Ea.

PKP Cargo S.A. od lat wykonuje przewozy węgla energetycznego na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A., która jest jednym z kluczowych klientów Spółki. Kolejne zawierane umowy będą kontynuacją dotychczasowych kontraktów i dobrej wieloletniej współpracy.

Źródło tekstu: PKP Cargo/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram