fbpx

Maszyniści oraz prowadzący pojazdy kolejowe mają obowiązek poinformowania swoich pracodawców o tym, czy świadczą dodatkową pracę albo usługi na rzecz innych podmiotów należących do rynku kolejowego. O tym kto, gdzie, kiedy i w jakiej formie powinien złożyć oświadczenie oraz jak nie popełnić błędów przy jego wypełnianiu można przeczytać w poradniku przygotowanym przez UTK.

Obowiązek składania oświadczeń przez maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe  jest niezależny od rodzaju zatrudnienia: etat, zlecenie, umowa o dzieło, świadczenie usług przy własnej działalności gospodarczej, itp. Istnieje również wtedy, kiedy dana osoba nie pracuje u żadnego innego pracodawcy.

Osoby podlegające obowiązkowi złożenia oświadczenia zachęcamy do skorzystania z informacji zawartych w specjalnie utworzonej nowej karcie usługi w zakładce usługi dla maszynistów.

Przypominamy, że przepisy prawa wskazują na obowiązek składania oświadczeń przez maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe w zatrudniających ich przedsiębiorstwach kolejowych w dniu rozpoczęcia pracy lub świadczenia usług na rzecz nowego pracodawcy. Każdy, kto uchyla się od złożenia oświadczenia, albo zawiera w nim informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlega karze grzywny.

Pracodawca, który otrzymał oświadczenie potwierdzające wielokrotne zatrudnienie swojego pracownika ma obowiązek przekazać je w ciągu 14 dni Prezesowi UTK.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Rozwój kolei w najbliższych dekadach ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego. Podkreśla to polityka Europejskiego Zielonego Ładu, czyli m.in. zmniejszenie emisji CO2 poprzez świadomy wybór ekologicznego środka transportu, jakim niewątpliwie jest pociąg. Jednym z czynników rozwoju kolei jest wykwalifikowana kadra pracowników. Warto przyjrzeć się zawodom związanym z bezpieczeństwem ruchu kolejowego i… rozważyć kolej jako przyszłe miejsce pracy?

Źródło: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6392326

Z analiz Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzonych na koniec 2020 r., wynika, że niemal połowa wszystkich pracowników kolei to osoby powyżej 50 roku życia. Z powodu wieku emerytalnego lub ze względu na pogarszający się stan zdrowia obecnej kadry, pojawiła się konieczność zatrudnienia młodych osób. Pracownicy kolei mają niezwykle odpowiedzialne zadania. Dzięki nim pasażerowie i towary bezpiecznie dojeżdżają do celu. Na sukces składa się synergia pracy wielu osób, należą do nich między innymi maszynista, kierownik pociągu, konduktor czy dyżurny ruchu i automatyk urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

MASZYNISTA

Maszynista to bardzo odpowiedzialne stanowisko, które wymaga ponadprzeciętnego refleksu oraz umiejętności koncentrowania uwagi przez długi czas. Aby móc pracować w tym zawodzie należy posiadać licencję maszynisty wydawaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz świadectwo maszynisty. Mile widziane, choć nieobowiązkowe, jest również wykształcenie techniczne. Maszynista powinien znać podstawy budowy pojazdów trakcyjnych oraz umieć odczytywać sygnalizację świetlną, która przesyła około 20 różnorodnych komunikatów. Współcześnie praca na tym stanowisku jest wspierana przez zaawansowane technologie, które ułatwiają bezpieczne prowadzenie pociągu.

KIEROWNIK POCIĄGU / KONDUKTOR

Każdy, kto kiedyś jechał pociągiem, z całą pewnością spotkał  kierownika pociągu i konduktora. To osoby kojarzone najczęściej ze sprawdzaniem i sprzedażą biletów. Jednak na tym nie kończą się zadania tych osób. Są one odpowiedzialne za bezpieczeństwo pasażerów. Doskonale znają i potrafią zastosować zasady pierwszej pomocy, odpowiadają za rozwiązywanie sytuacji konfliktowych oraz wszelkich nieprzewidzianych komplikacji. Na tych stanowiskach doskonale sprawdzą się osoby, które lubią kontakt z drugim człowiekiem oraz ruch. Praca konduktora nigdy nie jest monotonna. Za sprawne funkcjonowanie drużyny konduktorskiej odpowiada kierownik pociągu. Koordynuje przepływ informacji wewnątrz załogi oraz z pasażerami.

DYŻURNY RUCHU

Aby pociąg mógł bezpiecznie przejechać przez stację niezbędna jest obecność dyżurnego ruchu. Taka osoba pilnuje wjazdu, postoju oraz wyjazdu pociągów. Nadzoruje między innymi pracę zwrotnic umożliwiających zmianę toru oraz wykolejnic, które w awaryjnych sytuacjach mogą wykoleić pociąg i zapobiec poważnemu wypadkowi. Dyżurny kontroluje, czy dany tor jest pusty i odpowiada za to, aby nie zdarzały się kolizje. Pozostaje w kontakcie z maszynistą za pośrednictwem semaforów i łączności radiowej. Osoba na stanowisku dyżurnego ruchu powinna być odporna na stres i mieć bardzo podzielną uwagę. Mimo zaawansowanej technologii używanej w tej pracy nie ma tu miejsca na błędy.

AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

Automatyk to człowiek praktycznie niewidoczny dla przeciętnego podróżującego pociągiem. Jednak to dzięki niemu podróż jest tak bezpieczna, a pasażerowie mogą dotrzeć do celu. Codziennie dba o prawidłowe działanie urządzeń sterowania ruchem oraz sygnalizacji na przejazdach kolejowych. Do jego obowiązków należy również ich budowanie, przebudowywanie, regulacja oraz bieżące naprawy. To świetna praca dla tak zwanych „złotych rączek”. Automatyk sterowania ruchem kolejowym powinien cechować się również wytrzymałością fizyczną oraz dobrą kondycją. Nierzadko, aby usunąć usterkę, automatyk ruchu kolejowego musi ze skrzynką z narzędziami przejść nawet kilka kilometrów.

Dla młodych osób wybór ścieżki kariery najczęściej nie jest łatwy. Z myślą o nich Urząd Transportu Kolejowego przygotował zbiór najważniejszych informacji. Rekrutację do klas o profilu kolejowym na rok szkolny 2021/2022 prowadziły 53 technika oraz 10 szkół branżowych I stopnia. Na stronie www.rokkolei.pl chętni znajdą przewodnik po szkołach kształcących na kierunkach kolejowych oraz pomoc w znalezieniu pracy. Zawody kolejowe to nie tylko odpowiedzialne stanowiska, ale też ciekawe i pełne wyzwań miejsca pracy.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w organizowanym co roku Konkursie Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym nagradza firmy, uczelnie i naukowców, których działalność i badania mają wymierny wpływ na poprawę bezpieczeństwa sektora kolejowego. Co roku wyróżnienia trafiają również do pracowników kolei. V Konkurs Kultury bezpieczeństwa to okazja, aby uhonorować tych, którzy w codziennej pracy stają w obliczu sytuacji, gdzie stawką jest ludzkie życie.

W tym roku nagrody trafiły do pracowników kolei, których postawa i szybka reakcja pozwoliła uratować zdrowie i życie wielu osób. Wyróżnienia te są uhonorowaniem profesjonalizmu nagrodzonych i świadczą o zachowaniu najwyższych standardów w codziennej pracy.

W V edycji Konkursu wyróżnienie otrzymał Dariusz Szymański, maszynista ORLEN KolTrans S.A., który uratował życie niedoszłego samobójcy. Prowadząc pociąg ze stacji Olsztyn Gutkowo, do stacji Gdynia Port zauważył, że na torze, po którym jedzie, znajduje się człowiek. Zatrzymał pociąg, wyszedł do mężczyzny i zaczął z nim rozmawiać. Mężczyzna ten chciał odebrać sobie życie. Pan Dariusz zgłosił zaistniałą sytuację do służb kolejowych i do momentu przyjazdu funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei pozostał z nim, ratując mu życie.

Życie ludzkie uratował też kolejny wyróżniony - Michał Wanecki, maszynista Kolei Mazowieckich. Prowadząc pociąg relacji Góra Kalwaria - Mrozy zauważył osobę leżącą na sąsiednim torze. Użył sygnału radiostop i uratował ludzkie życie. Sytuacja ta miała miejsce niespełna trzy miesiące po rozpoczęciu przez Pana Michała pracy na stanowisku maszynisty.

Brawura i nieodpowiedzialność prowadzą często do tragedii. Tym razem udało się jej uniknąć dzięki Adamowi Kamińskiemu, maszyniście Kolei Mazowieckich, którego szybka i zdecydowana reakcja zapobiegła poważnemu wypadkowi. Kierowcy dwóch aut ścigali się ulicami Chotomowa i zakończyli wyścig na torach kolejowych. Pan Adam, prowadząc pociąg, zauważył, że na torach w miejscu, gdzie nie ma przejazdu kolejowo-drogowego, znalazły się dwa samochody osobowe. Wdrożył hamowanie i użył sygnału radiostop, który zatrzymał pociąg wyjeżdzający w kierunku miejsca zdarzenia z Legionowa.

Od szybkości reakcji maszynisty na zagrożenie może zależeć życie wielu osób. Dlatego wyróżnienie otrzymał Paweł Adamski, maszynista spółki POLREGIO S.A. Pan Paweł prowadząc pociąg relacji Poznań Główny - Toruń Główny przed stacją Więcławice dostrzegł blokujący przejazd kolejowo-drogowy niesprawny sprzęt rolniczy. Dzięki szybkiej reakcji i wdrożeniu hamowania z prędkości niemal 120 km/h maszynista zatrzymał pociąg bezpośrednio przed przeszkodą. Nikomu spośród 75 pasażerów nic się nie stało, a pociąg po usunięciu przeszkody kontynuował jazdę.

Wyróżnienie przyznano także Jakubowi Rólczakowi, maszyniście Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Po wyjeździe ze stacji Łódź Chojny, prowadząc pociąg relacji Łódź Fabryczna – Sieradz, zobaczył pozostawiony na poboczu samochód osobowy z włączonymi światłami awaryjnymi i dwóch mężczyzn, którzy biegnąc wzdłuż toru, dawali wyraźne sygnały ostrzegawcze. Pan Jakub wdrożył hamowanie i dostrzegł leżącego na przeciwległym torze człowieka. Natychmiast nawiązał łączność z dyżurnym ruchu stacji Łódź Chojny, jednak po chwili zauważył nadjeżdżający po przeciwległym torze pociąg towarowy. Użył sygnału radiostop, który zatrzymał pociąg towarowy przed osobą leżącą w torze.

Bohaterom wyróżnienia wręczył dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK podczas V Konferencji Kultury bezpieczeństwa połączonej z finałem V Konkursu Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Od stycznia Koleje Dolnośląskie w pełnym zakresie będą przygotowywać kandydatów do wykonywania zawodu maszynisty. Korzystając z doświadczenia profesjonalnej kadry oraz dostępu do najnowszych technologii, Ośrodek Szkolenia Kolei Dolnośląskich będzie prowadził kursy i przyznawał odpowiednie świadectwa, a także licencje. 

Źródło: kolejedolnośląskie.pl

Do tej pory Ośrodek Szkolenia Kadr Kolejowych w Legnicy kształcił swoich wychowanków jedynie w zakresie szkolenia na świadectwo maszynisty. Taki kurs trwał półtora roku, a jego uczestnicy formalnie stawali się pracownikami spółki i otrzymywali wynagrodzenie. Wykorzystując potencjał swojego ośrodka – dostępu do nowoczesnego taboru kupowanego przez spółkę, zaplecza technicznego w postaci nowoczesnej hali naprawczej czy wiedzy praktyków od lat kształcących kolejne kadry maszynistów, Koleje Dolnośląskie postanowiły rozpocząć szkolenia licencyjne. To pierwszy etap w zdobyciu upragnionego zawodu.

"Jest to jeden z nielicznych ośrodków na mapie Polski, dysponujący takim zapleczem szkoleniowym. Poszerzając naszą ofertę edukacyjną, od nowego roku będziemy mogli zapewnić kandydatom kompleksowe przygotowanie do podjęcia zawodu maszynisty" – podkreśla Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich. – "Współpracujemy z wybitnymi specjalistami, którzy od lat szkolą nowych członków załogi KD, a nasze inwestycje w nowy tabor oraz rozbudowę hali serwisowej sprawiają, że stale się rozwijamy. Kandydaci, którzy szkolą się w naszym ośrodku, mogą liczyć na dostęp do najnowszej technologii, a w przyszłości na zarobki w przedziale od 6 do 8 tys. zł netto".

Nowoczesny ośrodek i doświadczona kadra

Pierwszy kurs rusza już 8 stycznia i potrwa do 3 kwietnia. Kadra szkoleniowa legnickiego ośrodka liczy dziesięć osób wśród nich znajdują się m.in maszyniści instruktorzy, instruktorzy kierowników pociągu czy osoby odpowiedzialne za ruch kolejowy. Wszyscy posiadają wieloletnie doświadczenie w kształceniu maszynistów prowadzących pociągi Kolei Dolnośląskich. Zaplecze szkoleniowe wyposażone jest bocznicę kolejową oraz halę naprawczą, a uczestnicy kursu mają dostęp do nowoczesnych pojazdów kolejowych oraz symulatora jazdy pociągiem typu 45WE Impuls. 

"Dostęp do tego rodzaju technologii znacznie ułatwia zdobycie podstawowych umiejętności. Uczestnicy kursu uczą się na „żywym organizmie”, wykorzystując zdobyte doświadczenie w praktyce" – podkreśla Adam Gajda, naczelnik Ośrodka Szkolenia Kadr Kolejowych w Legnicy. – "To, co z pewnością nas wyróżnia, to możliwość zapoznania się z pracą maszynisty „od kuchni”".

Źródło: kolejedolnoslaskie.pl

Więcej maszynistów z Dolnego Śląska 

Źródło: kolejedolnośląskie.pl

W przyszłym roku, z uwagi na intensywny rozwój spółki, Koleje Dolnośląskie zamierzają uruchomić aż trzy kursy na świadectwo maszynisty: w styczniu, marcu oraz maju.

"Między innymi dlatego konieczne jest zwiększenie liczby osób z licencją maszynisty na rynku pracy. Nasze doświadczenie z dotychczasowych rekrutacji pokazuje, że warto kompleksowo zorganizować kursy, które będą miały maksymalny poziom merytoryczny" – podkreśla Gajda.

Koleje Dolnośląskie rozpoczęły pierwszą rekrutację na kurs z licencją. Zajęcia realizowane będą w formie stacjonarnej w ośrodku przewoźnika w Legnicy w systemie weekendowym. Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnioną możliwość bezpłatnego dojazdu do siedziby przy ul. Pątnowskiej w dniach zajęć nie płacą za podróż pociągami dolnośląskiego przewoźnika.

Źródło tekstu: kolejedolnoslaskie.pl/Serwis Kolejowy

Od 1 stycznia 2023 r. egzaminy na licencję maszynisty oraz pierwsze świadectwo maszynisty będą państwowe. Przeprowadzi je Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Nowością będzie m.in. wykorzystanie do egzaminowania symulatorów. Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym wiążą się również z utworzeniem krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe.

"Państwowe egzaminy dla kandydatów na maszynistów to nowa jakość i z pewnością krok ku jeszcze bezpieczniejszej kolei. Egzaminy prowadzone przez UTK w sposób bezstronny zweryfikują wiedzę i umiejętności. Sprawdziany te będą również innowacyjne, ponieważ wykorzystany do egzaminowania symulatory" – podkreśla dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

"Możemy mówić o wielkim sukcesie i zwieńczeniu pracy nad nowelizacją ustawy" – dodaje Ignacy Góra.

CO SIĘ ZMIENI?

Nowelizacja zmieni przebieg procesu egzaminowania maszynistów. Od 1 stycznia 2023 r. egzaminy na licencję maszynisty oraz pierwsze świadectwo maszynisty przeprowadzał będzie Prezes UTK. Dotychczasowa forma egzaminu na świadectwo maszynisty zostanie rozszerzona o zadanie na symulatorze pojazdu kolejowego. W tym celu powstanie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, wyposażone w nowoczesne sale egzaminacyjne oraz trzy symulatory pozwalające na egzaminowanie maszynistów we wszystkich kategoriach świadectwa. Powstanie także prowadzony przez Prezesa UTK rejestr egzaminatorów – osób, które będą uprawnione do przeprowadzania egzaminów zarówno z ramienia Prezesa UTK, jak i w ośrodkach szkolenia, które powstaną z obecnych ośrodków szkolenia i egzaminowania.

Powstanie krajowy rejestr maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe, gromadzący w jednym miejscu wszelkie dostępne informacje o osobach uprawnionych do prowadzenia pojazdów kolejowych, posiadanych przez nich uprawnieniach i kwalifikacjach, a także o przebiegu ścieżki zawodowej. Rejestr umożliwi stałe monitorowanie zatrudnienia maszynistów i ich uprawnień oraz pozwoli na skuteczną wymianę informacji pomiędzy pracodawcami w ramach zarządzania ryzykiem. Zasilanie rejestru w niezbędne dane stanie się ustawowym obowiązkiem podmiotów zatrudniających maszynistów.

OBECNI MASZYNIŚCI

Z punktu widzenia maszynistów czynnych zawodowo ustawa nie wprowadza zmian, wpływających na utrzymanie przez nich posiadanych uprawnień, czy zaostrzenie wymagań względem nich. Licencje maszynisty i świadectwa maszynisty wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane. Także zasady zachowania uprawnień oraz ich poszerzania będą odbywać się na dotychczasowych zasadach.

Jednocześnie w związku z wprowadzeniem egzaminów państwowych, maszyniści będą mogli ubiegać się o wpisanie do rejestru egzaminatorów w celu prowadzenia tych egzaminów. Osoby widniejące obecnie w wykazach egzaminatorów poszczególnych ośrodków szkolenia i egzaminowania stają się egzaminatorami w rozumieniu znowelizowanej ustawy.

POTRZEBA WPROWADZENIA ZMIAN POTWIERDZONA W PARLAMENCIE

Zmiany wprowadzane projektem ustawy spotkały się z uznaniem Sejmu i Senatu. Na posiedzeniach izb wielokrotnie podnoszono istotny wpływ proponowanych zmian na poziom bezpieczeństwa transportu kolejowego i bezwzględną konieczność ich wprowadzenia. Dostrzeżono także wysoki poziom merytoryczny i rzetelność opracowanego projektu.

Sejm uchwalił projekt zdecydowaną większością głosów (433 za, 5 przeciw, 8 wstrzymało się) 23 lipca 2021 r., natomiast 6 sierpnia za uchwaleniem ustawy Senat głosował jednomyślnie. Ustawa 14 sierpnia 2021 r. została podpisana przez Prezydenta.

Źródło tekstu: www.utk.gov.pl

Pandemia koronawirusa uderzyła w całą branżę transportową. Mocno ucierpiał m.in. sektor lotniczy. W Niemczech coraz więcej zawodowych pilotów decyduje się na przesiadkę z samolotu do kabiny maszynisty – podaje Polska Agencja Prasowa, powołując się na portal Deutsche Welle.

Narodowy niemiecki przewoźnik lotniczy Lufthansa notuje w ostatnich miesiącach ogromne straty finansowe na skutek drastycznego zmniejszenia liczby lotów. W podsumowaniu ubiegłego roku firma poinformowała, że straciła przeszło 5,5 mld euro, a liczba pasażerów spadła o jedną czwartą w stosunku do okresu sprzed pandemii. Dużo tracą także inne europejskie spółki lotnicze. Radzą sobie na różne sposoby, od niewypłacania akcjonariuszom dywidendy po redukcję etatów. Przykładowo Airbus planuje zwolnić kilka tysięcy osób, a Lufthansa około 1,2 tys.

Cała sytuacja doprowadziła do tego, że zawodowi piloci szukają zatrudnienia w innych sektorach transportu. Wyjątkowo dużą popularnością cieszy się kolej. Jak podaje Deutsche Welle na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród niemieckich pilotów w marcu bieżącego roku stwierdzono, że obecnie w zawodzie pracuje zaledwie 43% z nich, a około 30% jest bezrobotnych. Na pomoc przychodzą im krajowi przewoźnicy kolejowi, którzy zmagają się z niedostatkiem maszynistów. Deutsche Bahn podały, że do pracy na kolei zgłosiło się ponad tysiąc pilotów, z czego około 280 zostało przyjętych.

Jako przykład podano przypadek 27-letniego Niemca, który zrezygnował z pilotowania samolotów i postawił na prowadzenie tramwaju w Wiedniu. Jak wskazał, w obu przypadkach musi zapewnić pasażerom bezpieczny transport „z punktu A do punktu B”. Niemieccy eksperci podkreślają, że migracja pilotów na kolej nie następuje jeszcze masowo, ale w obecnej sytuacji powinni być oni przygotowani na konieczność przekwalifikowania i podjęcia pracy zarobkowej w innych sektorach. Jednym z nich jest właśnie kolej, obecnie mocno promowana przez czołowe kraje Unii Europejskiej.

pg

Łódzka Kolej Aglomeracyjna chce być bardziej przyjazna dla środowiska i promuje ekologiczne prowadzenie pociągów. Maszyniści, którzy będą jeździć najbardziej ekonomicznie, mogą liczyć na premie – podaje portal TVP Łódź.

Ecodriving to rozwiązanie, które jest dobrze znane z samochodów osobowych. Komputer pokładowy informuje kierowcę o chwilowym i średnim spalaniu, dzięki czemu jest on w stanie kontrolować zużycie paliwa i odpowiednio dostosować swój styl jazdy. Ekologiczna, oszczędna jazda może być też z powodzeniem stosowana przez maszynistów.

To, ile energii zużywa pociąg zależy od wielu czynników. M.in. warunków atmosferycznych, rodzaju, długości składu czy przewożonych ładunków, ale też od osoby siedzącej za sterami lokomotywy. Łódzka Kolej Aglomeracyjna promuje jazdę bez niepotrzebnych hamowań i przyspieszeń, co ma dać efekty w postaci mniejszego poboru prądu.

„Musi być to płynna, spokojna jazda, jak w samochodzie. Nie możemy przyspieszać, hamować, bo wtedy mamy większe zużycie paliwa. Tak tutaj wpływa to na większe zużycie energii” – mówi TVP Łódź Mariusz Nowakowski, kierownik pionu technicznego ŁKA.

Dodatkowo maszyniści będą dbać o środowisko także w czasie postojów. Mają wówczas uruchamiać tryb tzw. ekoparkingu, czyli zapewnić minimalny poziom poboru prądu m.in. poprzez wyłączenie monitorów reklamowych i systemów informacji pasażerskiej. Dla najbardziej oszczędnych ŁKA zapowiada premie.

„Im ktoś będzie jeździł ekonomiczniej, tym będzie dostawał wyższe premie. Mam nadzieję, że w tym roku ten system wejdzie w życie” – tłumaczy telewizji Joanna Osińska, rzecznik ŁKA.

Działania Łódzkiej Kolej Aglomeracyjnej wpisują się w panujący na kolei trend, aby uczynić ten środek transportu jeszcze bardziej ekologicznym. Coraz więcej przewoźników i producentów taboru stawia na rozwiązania przyjazne środowisku. Chodzi m.in. o stosowanie [technologii wodorowych] i odchodzenie od [lokomotyw spalinowych].

pg

PKP S.A. uprzejmie informuje, że w okresie stanu epidemii Kolejowa Medycyna Pracy przeprowadza badania profilaktyczne pracowników z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”.

Aktualnie wykonywane są badania osób ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty i świadectwa maszynisty, a także badania wstępne i kontrolne wynikające z przepisów Kodeksu pracy.

Od 1 lutego 2021 roku wykonywane będą również badania okresowe:

Należy podkreślić, że w stanie epidemii badania profilaktyczne wykonywane są z zachowaniem wymagań sanitarno-epidemiologicznych oraz z zastosowaniem szczególnych rozwiązań i środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa badanych pracowników oraz służb medycznych; dodatkowe wymogi obejmują przede wszystkim konieczność zachowania wzmożonego reżimu sanitarnego, przeznaczenie odpowiednio zwiększonej ilości czasu na badanie jednostkowe, nakaz dokonywania pomiaru temperatury ciała osób zgłaszających się na badania, obowiązek wypełniania ankiet epidemiologicznych oraz ograniczenie liczby osób przebywających równocześnie w przychodni uwzględniające specyfikę danego obiektu.

W związku z powyższym:

PKP S.A. przypomina, że wyłącznie Pracodawcy – z uwzględnieniem specyficznych dla danego Pracodawcy potrzeb oraz zatrudnianych grup zawodowych – są uprawnieni do doboru oraz określania kolejności kierowanych na badania pracowników.

Kolejowa Medycyna Pracy w zakresie możliwości wynikających ze stosowania zwiększonego reżimu sanitarnego zapewnia wykonywanie uzgadnianych indywidualnie z Pracodawcami badań koordynowanych przez poszczególne Kolejowe Ośrodki Medycyny Pracy po wcześniejszym zgłoszeniu na badania za pośrednictwem poczty elektronicznej na [podane adresy]. Wykaz Kolejowych Ośrodków Medycyny Pracy, wraz z danymi kontaktowymi, dostępny jest [tutaj].

Należy podkreślić, że Ustawa w aktualnie obowiązującym brzmieniu umożliwia przeprowadzanie wskazanych powyżej badań nie nakładając jednocześnie na Pracodawców obowiązku żądania posiadania aktualnych badań profilaktycznych od pracowników ubiegających się o zachowanie ważności licencji i świadectwa maszynisty, zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, zwrotniczych oraz funkcjonariuszy straży ochrony kolei; Ustawa przewiduje zachowanie ważności dotychczasowych badań przez okres 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Źródło tekstu: Pkp.pl/Serwis Kolejowy

Spółka Koleje Wielkopolskie poinformowała 21 grudnia br. na swojej stronie internetowej o podpisaniu umowy z firmą SIM FACTOR dot. dostawy symulatora jazdy pociągami. Koszt inwestycji to 1 815 480 zł. Urządzenie ma pomóc w doskonaleniu umiejętności maszynistów.

Codziennie uruchamiany kilkaset pociągów, a jednym z podstawowych elementów o jakie się troszczymy jest bezpieczeństwo. Zakup symulatora pozwoli na stałe podnoszenie kwalifikacji przez maszynistów, którzy będą mogli utrwalać właściwe postępowanie w sytuacjach, które mogą wydarzyć się w codziennej pracy podczas prowadzenia pociągu” – informują Koleje Wielkopolskie.

Urządzenie będzie wyposażone w stanowisko szkoleniowe, instruktorskie oraz obserwacyjne, w postaci pomieszczenia, wyposażonego w ekrany do wyświetlenia obrazu związanego z prowadzoną sesją i używanego dla celów edukacyjnych, kontrolnych oraz szkoleniowych. Ponadto oprogramowanie wraz z systemami wizualizacji, dźwiękowymi oraz ruchowymi pozwoli na szkolenie zarówno w zakresie jazdy na podstawie wskazań sygnalizacji przytorowej jak również w oparciu o system ETCS.  Urządzenie pozwoli również symulować dowolną porę roku i doby, a także tworzyć zdarzenia nietypowe i niebezpieczne jak np. samochód na przejeździe kolejowym.

Symulator znajdować się będzie w powstającym nowym Punkcie Utrzymania Taboru w Wągrowcu. Koszt urządzenia wraz z montażem wynosi 1 815 480 zł brutto, przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków unijnych. Umowa na dostawę została podpisana 18 grudnia 2020 roku. Firma SIM FACTOR Sp. z o.o. na realizację zamówienia ma 12 miesięcy.

Źródło tekstu: Koleje Wielkopolskie/Serwis Kolejowy

„Maszyniści i osoby prowadzące pojazdy kolejowe mają obowiązek składać pracodawcy informację o świadczeniu lub nieświadczeniu pracy na rzecz innego przedsiębiorcy” – informuje UTK. Podmiot, otrzymując oświadczenie o takiej pracy, musi przesłać je do Urzędu w ciągu 14 dni.

Oświadczenie muszą złożyć każdy maszynista oraz osoba prowadząca pojazdy kolejowe, która pracuje lub świadczy usługi dla przewoźnika, zarządcy infrastruktury, użytkownika bocznicy kolejowej czy przedsiębiorcy wykonującego przewozy w obrębie bocznicy. Stosowny dokument należy przedłożyć pracodawcy w dniu rozpoczęcia u niego pracy lub w przypadku zaistnienia istotnych zmian (podpisanie umowy z innym podmiotem oraz jej rozwiązanie).

W przypadku pracownika, który nie świadczy usług na rzecz innego podmiotu, oświadczenie zawierać powinno jedynie dane osoby składającej dokument oraz pracodawcy. Jeżeli maszynista lub osoba prowadząca pojazdy kolejowe zawarła umowę z innym zleceniodawcą, musi ono obejmować szczegółowe informacje dotyczące przedsiębiorcy oraz świadczonych dla niego usług. Poza danymi adresowymi i nazwą drugiego podmiotu, określić należy rodzaj jego działalności (czy jest on przewoźnikiem, zarządcą infrastruktury, itp.), formę umowy oraz średnią tygodniową ilość godzin wykonywanej dla niego pracy.

Jeżeli pracownik w oświadczeniu informuje swojego pracodawcę o zawarciu umowy z innym podmiotem świadczącym wyżej określone usługi, dokument przedłożyć należy do prezesa UTK. Obowiązek ten spoczywa na podmiocie, który uzyskał stosowne informacje od osoby zatrudnianej. Przedsiębiorca powinien przekazać oryginał dokumentu (lub jego kopię poświadczoną zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego) w ciągu 14 dni od złożenia go przez maszynistę czy prowadzącego pojazdy kolejowe. Co istotne, za ważne uznaje się tylko oświadczenia przesłane w formie tradycyjnej. Dostarczenie dokumentów drogą elektroniczną nie spełnia wymogów nałożonych na podmioty przez UTK.

W przypadku niedopełnienia przez pracodawcę obowiązku przedłożenia oświadczenia Urzędowi Transportu Kolejowego, może on zostać obciążony karą finansową. Jest ona zależna od stopnia, w jakim naruszono przepisy, możliwości finansowych przedsiębiorcy oraz jego dotychczasowej działalności (m.in. tego, czy w przeszłości był on już karany za tego typu niedociągnięcia). Na ewentualne konsekwencje wpływa nie tylko nieterminowość, ale także niewłaściwe wypełnienie dokumentu. Najwyższa kwota obciążenia za niedopełnienie obowiązku wynosi 2% przychodu rocznego, jaki podmiot ten osiągnął w poprzednim roku kalendarzowym.

Wzory oświadczeń, a także informacje dotyczące ich przedkładania opublikowane są [tutaj].

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram