fbpx

Przebudowa stacji w Niemojkach (woj. mazowieckie, pow. łosicki) to jedna z pierwszych inwestycji z Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Program obejmuje 355 zadań za miliard złotych, a jego realizacja zwiększy dostęp do kolei. Na Mazowszu do realizacji zaplanowano w sumie 20 zadań.

Dłuższy i wyższy peron w Niemojkach ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów, zamontowane zostaną ponadto wiaty i ławki. Bezpieczeństwo poprawi jasne, energooszczędne oświetlenie LED, a dobrą orientację na stacji zapewni czytelne oznakowanie. Nowe nagłośnienie i informacja wizualna o przyjazdach i odjazdach pociągów ułatwi planowanie podróży. Z myślą o osobach o ograniczonych możliwościach poruszania się zaplanowano pochylnię oraz ścieżki dotykowe. Dostęp do kolei zapewni dodatkowe dojście do peronu od strony przejazdu kolejowo-drogowego.

„Rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 to kolejny etap likwidacji wykluczenia komunikacyjnego. Za 1 mld zł zbudujemy i odbudujemy przystanki kolejowe oraz wydłużymy perony tam, gdzie obecnie nie mogą zatrzymywać się pociągi dalekobieżne. Budujemy kolej bezpieczną, komfortową i dostępną również dla mieszkańców mniejszych miejscowości” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

„W Niemojkach widać już nowy, dwukrawędziowy peron. Dzięki niemu zwiększy się komfort obsługi i bezpieczeństwo pasażerów. Budowa postępuje przy zachowanej obsłudze podróżnych i ruchu pociągów na trasie Siedlce – Czeremcha. Na peronie są już zamontowane instalacje i słupy oświetlenia. Wykonawca kończy roboty przy nawierzchni, a prace przebiegają zgodnie z harmonogramem” – wskazał wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Wartość inwestycji ze środków budżetowych to blisko 2,3 mln zł. Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie roku.

Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025

Rada Ministrów przyjęła 19 maja 2021 roku uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Celem programu jest zwiększenie dostępu lokalnych społeczności do transportu kolejowego. Dostępne środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie zadań związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych. Program przyczyni się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej.

„W całej Polsce, dzięki realizacji Rządowego Programu budowy przystanków kolejowych, mieszkańcy zyskają lepszy dostęp do kolei. W zależności od potrzeb, przebudujemy perony, zmienimy ich lokalizację lub wybudujemy nowe przystanki. Pasażerowie będą wsiadać do pociągów bezpieczniej i wygodniej” – stwierdził prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA Ireneusz Merchel.

W ramach Programu uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182. W ramach programu na obu listach uwzględniono budowę 177 i modernizację 178 przystanków. Spółka PKP PLK w ramach programu zaangażowana jest w budowę i modernizację przystanków w trzech lokalizacjach: w Niemojkach, Szklarskiej Porębie Górnej i Pasłęku. Zgodnie z założonym harmonogramem w tym roku PLK planują rozpocząć postępowania przetargowe dla 56 lokalizacji.

Program przystankowy w woj. mazowieckim

W województwie mazowieckim projekt przystankowy obejmuje na liście podstawowej 15 lokalizacji. Poza Niemojkami będzie to: Rokitno, Groszowice, Józefin Bąkowiec, Chronów, Dąbrówka Zabłotnia, Mława Miasto, Mińsk Mazowiecki, Kosów, Mrozy, Wołomin, Mordy Miasto, Koziebrody, Radom Południowy. Na liście rezerwowej ujęto 5 projektów: Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna, Warszawa Fort Wola, Łochów, Ruda Wielka.

Źródło tekstu: Ministerstwo Infrastruktury/Serwis Kolejowy

Nowoczesna bryła, dbałość o komfort wszystkich grup podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami, a do tego proekologiczne rozwiązania. Takie już niedługo będą nowe dworce w Barchowie i Dobczynie, których budowa właśnie się rozpoczęła – czytamy w komunikacie Polskich Kolei Państwowych.

Obydwa dworce są realizowane w autorskiej, opracowanej przez PKP S.A. formule jako Innowacyjne Dworce Systemowe. Takich obiektów na terenie całego kraju w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 ma powstać około 40, w dwóch wariantach – indywidualnym oraz typowym. Budynki w Barchowie i Dobczynie będą IDS-ami typowymi dostosowanymi do danej lokalizacji. Większym, jeśli chodzi o gabaryty, będzie dworzec w Dobczynie, gdzie niedawno wykonawcy został przekazany plac budowy. Nowy dworzec będzie prostą, modernistyczną bryłą, dzielącą się funkcjonalnie na dwie części – pasażerską i komercyjną, które zostaną przykryte wspólną dla obu części wiatą. Pierwsza z nich będzie mieścić przestrzeń obsługi podróżnych, na którą składają się poczekalnia wraz z toaletami, druga część, w zależności od potrzeb lokalnych, może stanowić niewielką przestrzeń komercyjną lub pomieszczenie kas biletowych.

„Barchów i Dobczyn to pierwsze na międzynarodowej linii Rail Baltica dworce kolejowe, które zostaną wkrótce zbudowane przez Polskie Koleje Państwowe SA. Są to również kolejne małe miejscowości, które zyskają dzięki działaniom polskiego rządu dostęp do nowoczesnej infrastruktury kolejowej umożliwiającej bezpieczne i komfortowe podróżowanie. Inwestycje te są wpisane w Program Inwestycji Dworcowych, który zakłada modernizacje do 2023 r. prawie 200 dworców kolejowych w całym kraju za łączną kwotę prawie 2 mld zł”– mówi wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Dworzec w Barchowie, gdzie prace budowlane rozpoczęły się w listopadzie, będzie nieco mniejszy, ale równie nowoczesny, jeśli chodzi o architekturę czy funkcjonalność. Pod wiatą zaprojektowano otwartą poczekalnię oraz pawilon, gdzie znajdą się toalety i część techniczna obiektu. Charakterystyczną cechą obydwóch obiektów jest dominanta architektoniczna w postaci wieży zegarowej o wysokości 8 metrów oraz umiejscowienie pod wiatą dworca stojaków rowerowych (28 sztuk w Dobczynie i 26 w Barchowie), a także stacji naprawczych rowerów.

„Rozpoczęcie budowy dworców w Barchowie i Dobczynie to odpowiedź na potrzeby województwa mazowieckiego i jeden z ważniejszych kroków ku realizacji planów inwestycyjnych PKP S.A na tym terenie. Ale to także realizacja projektu Rail Bailtica, czyli jednego z największy obecnie projektów kolejowych, który jest jednocześnie kluczowy dla Polski i naszego regionu. Jest  istotnym elementem dużej inwestycji infrastrukturalnej, która przyczyni się do stworzenia nowego centrum gospodarczo-logistycznego w naszej części Europy. Budowane dworce będą w przyszłości pełnić istotną rolę dla pasażerów i dla obsługi całej  tej linii. Cieszę się z zaangażowania spółki PKP S.A. w ten projekt, który zostanie zrealizowany w nowej formule Innowacyjnych Dworców Systemowych. Dziękuję też za efektywne wykorzystywanie środków pozyskanych z Funduszy Europejskich na ten cel” – mówi wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

„Rail Baltica to jedna z najważniejszych inwestycji na polskich torach o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Jej niezbędnym uzupełnieniem są nowe dworce kolejowe dostosowywane do potrzeb wszystkich pasażerów. Dzięki dobremu połączeniu środków krajowych i funduszy unijnych w ramach polityki spójności możemy rozpocząć kolejny etap inwestycji dworcowych, tym razem w województwie mazowieckim” – akcentuje wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Oprócz nowoczesnych i prostych form architektonicznych dworce będą posiadały wiele udogodnień. Zostaną  wyposażone w elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowy system informacji głosowej. Szereg usprawnień zaprojektowano również dla osób o ograniczonej mobilności. Wśród nich warto wymienić: oznakowanie w alfabecie Braille’a, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, mapy dotykowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Kontrastowa kolorystyka ułatwi orientację w przestrzeni osobom niedowidzącym. W przypadku dworca w Barchowie ważnym rozwiązaniem będzie również budowa nowej pochylni ze skarpy w kierunku ulicy. Na dworcach poprawi się także bezpieczeństwo. Zostaną na nich zamontowane systemy monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu.

„Barchów i Dobczyn to pierwsze Innowacyjne Dworce Systemowe, których budowę rozpoczęliśmy przy linii kolejowej Rail Baltica. Łącznie na tej trasie Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 obejmuje 12 dworców kolejowych, w tym m.in. otwarty w tym roku po przebudowie dworzec w Białymstoku, czy modernizowane obecnie dworce w Jabłoni Kościelnej i Szepietowie” – zaznacza członek zarządu PKP S.A. Ireneusz Maślany.

„Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mamy kolejne dworce stworzone w formule dbałości o potrzeby osób niepełnosprawnych oraz z zastosowaniem proekologicznych rozwiązań. Atuty tych nowoczesnych obiektów na pewno docenią podróżni”podkreśla p.o. dyrektora CUPT Joanna Lech.

Dworce w Dobczynie i Barchowie będą bardziej ekologiczne. Na dachu pierwszego z nich zaprojektowano panele fotowoltaiczne o mocy 3 KWp, które wytworzą około 2700 kWh energii elektrycznej rocznie. Na dworcu będzie zastosowana także pompa ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynku. Oświetlenie obydwóch dworców będzie wykonane w energooszczędnej technologii LED wraz z automatyką sterującą. Nad całością instalacji i urządzeń będą czuwały systemy BMS (Building Management System), które zostaną zainstalowane m.in. w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej i cieplnej.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nowych nawierzchni w sąsiedztwie dworców.  Projektanci przewidzieli także montaż małej architektury (ławek, koszy, oświetlenia). Dodatkowo przy dworcu w Barchowie zostanie wytyczonych sześć miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.

„Rail Baltica jest jednym z najważniejszych projektów transportowych realizowanych w Unii Europejskiej. I kolejnym widocznym przykładem tego, że unijny budżet łączy Europę. To wspólne przedsięwzięcie kilku krajów członkowskich stanowiące część sieci transeuropejskiej, która łączy Państwa Bałtyckie z Polską oraz dalej z Europą Zachodnią i Południową. Bardzo cieszymy się, że infrastruktura liniowa Rail Baltica, która w perspektywach finansowych 2007-2013 i 2014-2020 otrzymała i nadal otrzymuje olbrzymie wsparcie z budżetu Unii Europejskiej, jest uzupełniana o infrastrukturę dworcową. Dworce w Dobczynie i Barchowie to dwa z 12 dworców przy linii kolejowej nr 6 na odcinku Warszawa Wschodnia – Białystok – Kuźnica Białostocka dofinansowane w 70% z budżetu Unii Europejskiej. Liczymy, że odegrają ogromną rolę w promocji ekologicznego transportu kolejowego przez poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych”wskazuje dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda.

Budowa nowych dworców w Barchowie i Dobczynie, położonych przy linii Rail Baltica – transeuropejskim korytarzu, który połączy Polskę i Niemcy z Litwą, Łotwą oraz Estonią, jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość inwestycji, w przypadku dworca w Barchowie to 3,6 mln zł, natomiast jeśli chodzi o obiekt w Dobczynie to 4,3 mln zł. Obydwie Inwestycje zakończą się latem 2021 roku. Są one realizowane w formule „Projektuj i buduj”, a wykonawcą prac jest  konsorcjum Heli Factor Sp. z o.o. wraz z Merx Sp. z o.o.

Źródło tekstu: Pkp.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram