fbpx

Przebudowa stacji w Niemojkach (woj. mazowieckie, pow. łosicki) to jedna z pierwszych inwestycji z Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Program obejmuje 355 zadań za miliard złotych, a jego realizacja zwiększy dostęp do kolei. Na Mazowszu do realizacji zaplanowano w sumie 20 zadań.

Dłuższy i wyższy peron w Niemojkach ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów, zamontowane zostaną ponadto wiaty i ławki. Bezpieczeństwo poprawi jasne, energooszczędne oświetlenie LED, a dobrą orientację na stacji zapewni czytelne oznakowanie. Nowe nagłośnienie i informacja wizualna o przyjazdach i odjazdach pociągów ułatwi planowanie podróży. Z myślą o osobach o ograniczonych możliwościach poruszania się zaplanowano pochylnię oraz ścieżki dotykowe. Dostęp do kolei zapewni dodatkowe dojście do peronu od strony przejazdu kolejowo-drogowego.

„Rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 to kolejny etap likwidacji wykluczenia komunikacyjnego. Za 1 mld zł zbudujemy i odbudujemy przystanki kolejowe oraz wydłużymy perony tam, gdzie obecnie nie mogą zatrzymywać się pociągi dalekobieżne. Budujemy kolej bezpieczną, komfortową i dostępną również dla mieszkańców mniejszych miejscowości” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

„W Niemojkach widać już nowy, dwukrawędziowy peron. Dzięki niemu zwiększy się komfort obsługi i bezpieczeństwo pasażerów. Budowa postępuje przy zachowanej obsłudze podróżnych i ruchu pociągów na trasie Siedlce – Czeremcha. Na peronie są już zamontowane instalacje i słupy oświetlenia. Wykonawca kończy roboty przy nawierzchni, a prace przebiegają zgodnie z harmonogramem” – wskazał wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Wartość inwestycji ze środków budżetowych to blisko 2,3 mln zł. Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie roku.

Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025

Rada Ministrów przyjęła 19 maja 2021 roku uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Celem programu jest zwiększenie dostępu lokalnych społeczności do transportu kolejowego. Dostępne środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie zadań związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych. Program przyczyni się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej.

„W całej Polsce, dzięki realizacji Rządowego Programu budowy przystanków kolejowych, mieszkańcy zyskają lepszy dostęp do kolei. W zależności od potrzeb, przebudujemy perony, zmienimy ich lokalizację lub wybudujemy nowe przystanki. Pasażerowie będą wsiadać do pociągów bezpieczniej i wygodniej” – stwierdził prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA Ireneusz Merchel.

W ramach Programu uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182. W ramach programu na obu listach uwzględniono budowę 177 i modernizację 178 przystanków. Spółka PKP PLK w ramach programu zaangażowana jest w budowę i modernizację przystanków w trzech lokalizacjach: w Niemojkach, Szklarskiej Porębie Górnej i Pasłęku. Zgodnie z założonym harmonogramem w tym roku PLK planują rozpocząć postępowania przetargowe dla 56 lokalizacji.

Program przystankowy w woj. mazowieckim

W województwie mazowieckim projekt przystankowy obejmuje na liście podstawowej 15 lokalizacji. Poza Niemojkami będzie to: Rokitno, Groszowice, Józefin Bąkowiec, Chronów, Dąbrówka Zabłotnia, Mława Miasto, Mińsk Mazowiecki, Kosów, Mrozy, Wołomin, Mordy Miasto, Koziebrody, Radom Południowy. Na liście rezerwowej ujęto 5 projektów: Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna, Warszawa Fort Wola, Łochów, Ruda Wielka.

Źródło tekstu: Ministerstwo Infrastruktury/Serwis Kolejowy

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek wystosował pismo do prezesa PKP PLK Ireneusza Merchela ws. opóźnień w realizacji projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Wskazał m.in., że sytuacja może skutkować odcięciem funduszy unijnych. O sprawie poinformował we wpisie na Facebooku.

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem, Szczecińska Kolej Metropolitalna ma zacząć działać od 2022 roku. Jednak już obecnie wiadomo, że wykonawca robót nie zdoła dotrzymać terminu. Piotr Krzystek zwrócił uwagę, że część zadań w ramach projektu jest realizowana przez samorządy – w tym przypadku budowa systematycznie posuwa się naprzód, a zakończenie prac jest przewidywane w terminie określonym w umowie. Problemem są natomiast inwestycje nadzorowane przez PKP PLK, których wykonawcą jest firma Trakcja PRKiI. Tutaj zastój w pracach trwa już od kilku miesięcy.

Unijne finansowanie poważnie zagrożone

W piśmie, wystosowanym w imieniu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, prezydent Szczecina alarmuje, że wspomniana sytuacja jest krytyczna dla przedsięwzięcia. Na skutek opóźnień inwestycja może bowiem utracić ogromne dofinansowanie unijne w wysokości ponad 500 milionów złotych – to aż 85% wartości całego projektu. Polityk wskazuje, że jeśli budowa SKM nie zakończy się w perspektywie unijnej do 2023 roku, to konsekwencje będą odczuwalne nie tylko dla zarządcy infrastruktury, ale też dla wszystkich mieszkańców metropolii. Zaznaczył, że niedotrzymanie terminów grozi też koniecznością zwrotu otrzymanych wcześniej środków.

Piotr Krzystek domaga się od PKP PLK podjęcia trzech zasadniczych działań. Chodzi o opracowanie programu naprawczego, określenie możliwego do zrealizowania harmonogramu robót, a także wdrożenie odpowiednich procedur, które wymuszą na wykonawcy intensyfikację robót na torach. Prezydent wskazał, że zgodnie z szacunkami PKP PLK inwestycja ma zostać zrealizowana do września 2023 roku. Podkreślił jednak, że brak konkretnych ustaleń pomiędzy zarządcą infrastruktury a Trakcją, z każdym dniem generuje coraz większe opóźnienia. Przypomniał, że pomimo wcześniejszych ustaleń i deklaracji PKP PLK nie podjęły żadnych konkretnych działań w celu przyspieszenia prac.

SKM zintegruje transport miejski

Przypomnijmy, że projekt „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” uzyskał unijne finansowanie w 2018 roku. Inwestycja pozwoli na usprawnienie podróży między centrum Szczecina a prawą stroną metropolii oraz okolicznymi gminami. Dzięki środkom zostanie m.in. zmodernizowana linia kolejowa nr 406 na odcinku Szczecin – Police oraz wybudowany drugi tor na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Turzyn. Budowa węzłów przesiadkowych i parkingów typu „Parkuj i jedź” pozwoli na zintegrowanie transportu kolejowego z autobusowym oraz indywidualnym. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 700 mln euro. Usługi przewozowe w ramach SKM ma świadczyć Polregio.

pg

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram