fbpx

Od 16 do 27 sierpnia trwać będą prace związane z łączeniem nowo budowanych torowisk na zachodnim odcinku II linii metra z już funkcjonującymi. Pociągi będą kursowały na trasie Trocka – Rondo Daszyńskiego. Zostanie uruchomiona komunikacja zastępcza.

Konieczne będzie wyłączenie z użytkowania trzech stacji II linii metra: Księcia Janusza, Młynów i Płocka. Od poniedziałku, 16 do 27 sierpnia ruch pociągów będzie odbywać się w skróconej pętli: Rondo Daszyńskiego – Trocka – Rondo Daszyńskiego. Zostanie zachowana dotychczasowa częstotliwość kursowania pociągów. Pasażerowie pojadą autobusami linii zastępczej ZM2, które będą kursowały na trasie: RONDO DASZYŃSKIEGO – Prosta – M. Kasprzaka – Płocka – Górczewska – Os. GÓRCZEWSKA.

W godzinach szczytu zostaną uruchomione dodatkowe autobusy linii ZM2 na trasie łączącej stacje metra Rondo Daszyńskiego i Księcia Janusza. Na pełnej trasie autobusy będą podjeżdżały na przystanki co 7,5 min, a na skróconej co 3-4 min.

Źródło: wtp.waw.pl

Budowa bemowskiego odcinka II linii metra wchodzi w decydującą fazę. W lipcu połączono budowane torowisko drugiej linii z funkcjonującym systemem stacji Księcia Janusza. Scalona została nie tylko nawierzchnia torowa, ale również szyny prądowe oraz koryta kablowe dla przyszłych instalacji. Zainstalowano także bramy rolowane na komorze demontażowej, które oddzielają stację Księcia Janusza od budowanego odcinka. Prace te prowadzono przy zachowaniu ruchu pasażerskiego na funkcjonujących obecnie stacjach. Pod koniec przewidziana jest faza testów, podczas której sprawdzana będzie poprawność wykonania prac, integralność wszystkich instalacji oraz łączność z dyspozytorniami stacyjnymi i Centralną Dyspozytornią na STP Kabaty.

Źródło tekstu: Warszawski Transport Publiczny/Serwis Kolejowy

Zwiększają się możliwości kolei w obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego. Od grudnia dzięki nowemu przystankowi podróżni będą mogli korzystać z dwóch peronów wyposażonych w windy i pochylnie. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. dofinansowana ze środków unijnych POIiŚ, wpisuje się w rozwój kolei wyznaczany przez kolejowy Master Plan dla Warszawy.

Prace w obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego mają zakończyć się w grudniu tego roku. Nowy przystanek Warszawa Targówek ułatwi komunikację m.in. między pociągiem a metrem.

"Inwestycje z Krajowego Programu Kolejowego zwiększają dostępność Polaków do kolei. To nie tylko poprawa połączeń dalekobieżnych i regionalnych, ale również lepsza oferta w aglomeracjach. Nowy przystanek na pograniczu Pragi i Targówka pozwoli na szybki i sprawny dojazd do centrum Warszawy"powiedział  Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Nowy przystanek kolejowy na warszawskiej Pradze zwiększy możliwości komunikacyjne w mieście. W ramach inwestycji zbudowano dwa 200-metrowe perony. Dla podróżnych zostaną zamontowane wiaty i ławki. Perony będą oświetlone i wyposażone w system informacji  pasażerskiej. Dostęp do pociągów zapewnią dwie windy przy nowym przejściu pod torami od strony ul. Stalowej oraz zadaszone pochylnie od al. Solidarności w kierunku przystanku autobusowego.

"Przystanek Warszawa Targówek będzie dodatkowym dostępem do kolei. Przy zapewnieniu odpowiedniego połączenia ze strony komunikacji miejskiej, powstanie dogodny punkt, łączący kolej z transportem publicznym stolicy. Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., realizowane ze środków budżetowych oraz z wykorzystaniem środków unijnych, znacząco poprawiają warunki komunikacji w Warszawie, aglomeracjach oraz regionach"– powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Budowa przystanku realizowana jest w ramach projektu „Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Gdańska – Mińsk Mazowiecki”. Wartość prac związanych z przystaniem 27,3 mln zł. Wartość całego projektu to ponad 172 mln zł.  Prace są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy 

Warszawski ZTM ogłosił przetarg na przygotowanie dokumentów i uzyskanie decyzji potrzebnych do budowy oraz starania się o dofinansowanie unijne dla węzłów przesiadkowych przy ostatnich dwóch stacjach zachodniego odcinka drugiej linii metra – Karolin i Lazurowa. Termin składania ofert upływa 27 lipca o godzinie 12.

Postępowanie dotyczy opracowania karty informacyjnej wraz z pozyskaniem prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz studium wykonalności dla węzłów przesiadkowych przy stacjach metra Karolin i Lazurowa. Na zachodnim krańcu linii metra M2 ZTM zaplanował dwa węzły komunikacyjne ułatwiające przesiadki do Warszawskiego Transportu Publicznego. Przetargi to kolejny krok prowadzący do ich budowy.

Ważne dokumenty

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem zawierającym podstawowe informacje o inwestycji, czyli dane o lokalizacji, powierzchni, wykorzystywanej technologii, potencjalnym wpływie na środowisko oraz rozwiązaniach mających minimalizować negatywne oddziaływania na środowisko naturalne. Jest ona niezbędnym elementem do uzyskania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, która jest wymagana przy inwestycjach mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Studium wykonalności opisuje zasadność realizacji przedsięwzięcia oraz wskazuje optymalny zakres projektu przy najkorzystniejszym rozwiązaniu technicznym. Opracowanie przedstawia także możliwości wykonania inwestycji w ujęciu: finansowym, instytucjonalnym, prawnym i środowiskowym. Studium jest jednym z elementów niezbędnych do sporządzenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych lub innych środków pomocowych.

Firmy zainteresowane udziałem w przetargu mają czas na złożenie ofert do 27 lipca do godz. 12.00. Czas na przygotowanie przedmiotowych dokumentów to 135 dni od podpisania umowy.

Metro łączy

Koncepcje architektoniczno-budowlane węzłów są gotowe – przygotował je wykonawca ostatniego odcinka linii metra M2 na Bemowie. Stacja Lazurowa powstanie w pobliżu dzisiejszej pętli tramwajowej i autobusowej – węzeł ułatwi przesiadki pomiędzy nimi a metrem. W jego ramach planowany jest również trzypoziomowy parking P+R z około 860 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych (w tym miejsca dla pojazdów osób o ograniczonej mobilności, miejsca ładowania samochodów elektrycznych oraz miejsca typu „2+”) i około 350 miejscami dla rowerów w obrębie całego węzła. Koncepcja umożliwia dobudowanie kolejnych pięter powiększających parking o około 980 dodatkowych miejsc parkingowych.

Przy stacji Karolin, końcowej dla zachodniego odcinka II linii metra, połączą się metro, autobusy dalekobieżne, autobusy podmiejskie i miejskie. Koncepcja przewiduje tam również naziemny, czteropoziomowy parking P+R na około 950 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zlokalizowany przy ul. Połczyńskiej. Na parkingu będą również miejsca dla pojazdów osób o ograniczonej mobilności, miejsca ładowania samochodów elektrycznych oraz miejsca typu „2+” i około 270 miejsc dla rowerów. W razie potrzeby będzie można dobudować kolejne piętra, powiększając pojemność parkingu o około 580 dodatkowych miejsc.

Do czasu pozyskania niezbędnych funduszy, przesiadki do metra będą możliwe z przystanków tramwajowych i autobusowych zlokalizowanych w pobliżu wejść do stacji metra.

Źródło tekstu: ZTM Warszawa/Serwis Kolejowy

Co najmniej 12 osób zginęło, a 5 zostało rannych w wyniku powodzi w mieście Zhengzhou (prowincja Henan) w centralnej części Chin. Wczoraj woda wdarła się do tuneli metra i uwięziła pasażerów w zalanych wagonach – podaje portal Polsat News.

Do powodzi doszło z powodu rekordowo intensywnych opadów w regionie. Wczoraj w Zhengzhou spadło ponad 600 mm deszczu na m2 – to wartość zbliżona do średniej rocznej. Pod wodą znalazła się infrastruktura kolejowa i drogowa. W mieście nastąpił całkowity paraliż komunikacji publicznej. Nie działały lotniska, tramwaje czy pociągi.

Sytuacja była najbardziej dramatyczna w tunelach metra. Woda wdarła się do obiektu i zalała wagony, w których uwięzieni zostali pasażerowie. Z nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych wynika, że pojazdy były zalane do połowy, jednak poziom wody dalej się podnosił. Chińskie media donoszą o co najmniej 12 ofiarach śmiertelnych i 5 rannych. Część pasażerów udało się uratować dzięki akcji ratowniczej przeprowadzonej przez straż i policję.

Lokalne władze zdecydowały o ewakuacji z całego miasta łącznie przeszło 100 tysięcy osób. Straty poniesione na skutek powodzi są szacowane na miliony dolarów.

Metro w Zhengzhou zostało otwarte w 2013 roku. Dziennie korzysta z niego ponad milion pasażerów. Na sieć składa się 7 linii o łącznej długości ponad 200 km. Jest obsługiwane przez państwowy podmiot Zhengzhou Metro Group.

pg

Trzy podmioty złożyły oferty w przetargu na wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla pierwszego etapu budowy III linii metra w Warszawie. Po jej opracowaniu możliwe będzie ogłoszenie postępowania na realizację inwestycji w formule projektuj i buduj.

Otwarcie ofert w przetargu na wykonanie prac przedprojektowych odbyło się w poniedziałek, 28 czerwca o godz. 13.00. Procedurę poprzedziło ujawnienie kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wynosi ona 33 806 550 zł brutto.

Pierwszy etap realizacji III linii metra obejmuje budowę tunelu o długości niemal 8 kilometrów, 6 stacji, Stacji Techniczno-Postojowej Kozia Górka oraz całej infrastruktury towarzyszącej. W przetargu dotyczącym wykonania dokumentacji mogli wziąć udział wykonawcy posiadający odpowiednie kompetencje i uprawnienia, zdolni do należytego wykonania zamówienia oraz dysponujący zapleczem technicznym lub zawodowym.

Oferty złożyły trzy podmioty: ILF Consulting Engineers Polska (oferta na kwotę 19 222 440 zł brutto), Egis Poland (27 807 840 zł brutto) oraz konsorcjum w składzie Biuro Projektów „Metroprojekt” (lider) i Ośrodek Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej (23 062 500 zł brutto).

Nadesłane zgłoszenia zostaną ocenione według następujących kryteriów: cena (60 %) oraz dodatkowe doświadczenie – koordynator, projektant w specjalności architektonicznej, projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, projektant w specjalności inżynieryjnej kolejowej, geolog (każde po 7 %) oraz wykonanie uproszczonego projektu koncepcyjnego (5 proc.).

Wybrany w postępowaniu wykonawca będzie miał 18 miesięcy na wykonanie: projektu koncepcyjnego – raportu wstępnego, ustalenia stref wpływu budowy obiektów metra na zabudowę sąsiadującą, oceny stanu budynków w strefach wpływu budowy obiektów metra, analizy wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i ludzi w nich przebywających, dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektu koncepcyjnego – raportu końcowego.

Źródło tekstu: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy/Serwis Kolejowy

Sześć osób zostało poszkodowanych w pożarze, do którego doszło 29 czerwca w Londynie w okolicy stacji kolejowej Elephant and Castle. Ogień pojawił się przed godziną 14 czasu lokalnego, walczyło z nim ponad 100 strażaków – podaje portal BBC News.

Ze wstępnych ustaleń londyńskich służb wynika, że pożar wybuchł w garażach samochodowych pod estakadami kolejowymi. Pasażerowie stacji zostali ewakuowani. Sześć osób, w tym funkcjonariusz policji, wymagało udzielenia pomocy medycznej, a jedna z nich trafiła do szpitala. W wyniku zdarzenia nikt nie zginął.

Ogień szybko rozprzestrzenił się na trzy sklepy pod estakadą, a także sześć samochodów i budkę telefoniczną w pobliżu dworca. Nad stacją unosiły się kłęby czarnego dymu widoczne z kilku kilometrów. Mieszkańcy relacjonowali, że słyszeli także kilka wybuchów. Służby zaleciły im pozostanie w domach oraz zamknięcie okien i drzwi, aby uniknąć wdychania zanieczyszczonego powietrza.

BBC News poinformowało, że sytuacja została opanowana około godziny 15:30 czasu lokalnego. Ogień gasiło 15 zastępów straży pożarnej. Burmistrz Londynu Sadiq Khan podziękował służbom za szybką i sprawną ewakuację podróżnych. Obecnie trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru.

W wyniku zdarzenia uszkodzona została sygnalizacja kolejowa. Pociągi nie kursowały przez stację do końca dnia. Pasażerowie korzystali z komunikacji autobusowej, metra i tramwajów. W okolicach obiektu nadal mogą występować utrudnienia w ruchu.

Stacja Elephant and Castle znajduje się na południu Londynu i wraz z przystankiem metra o tej samej nazwie jest ważnym punktem na kolejowej mapie miasta. Obsługuje pociągi łączące obie części stolicy Wielkiej Brytanii.

pg

Wykonawca II linii warszawskiego metra rozpoczął właśnie odbudowę integracyjnego przedszkola na Bródnie, które zostało rozebrane w związku z inwestycją. Za blisko 4 mln zł powstanie nowoczesny i komfortowy obiekt dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami – informuje Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Przedszkole mieściło się przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana już od lat, jednak pod koniec 2018 r. musiało zostać rozebrane na czas budowy stacji metra Bródno. Wówczas to dzieci zostały przeniesione do wydzielonej przestrzeni w budynku szkoły.

„W przyszłym roku szkolnym mali podopieczni wrócą już do nowoczesnego obiektu. Przedszkole będzie miało trzy oddziały dla 75 dzieci. Za blisko 4 mln zł powstanie parterowy, klimatyzowany budynek o powierzchni niemal 500 m²” – powiedziała Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Wiceprezydent poinformowała, że „w obiekcie zostaną uruchomione trzy sale dydaktyczne, każda z nich dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ placówka będzie dalej działała jako przedszkole integracyjne”.

Sale dydaktyczne będą również wyposażone w zaplecze sanitarne. Dodatkowo w budynku przewidziano oddzielne szatnie dla dzieci i personelu, pokój dla pedagoga specjalnego/psychologa oraz pomieszczenia techniczno-magazynowe. Z każdej sali dydaktycznej będzie można wyjść oddzielnym wyjściem na zielony plac zabaw, który powstanie w ramach inwestycji. Atutem będzie również dostępny z zewnątrz węzeł sanitarny dla przedszkolaków przebywających na dworze.

Oddziały integracyjne

Z uwagi na fakt, że to przedszkole integracyjne, w obiekcie przewidziano szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnością, zgodnie z obowiązującymi standardami dostępności. Budynek będzie miał jedną kondygnację, z dogodnym wejściem z poziomu terenu, co umożliwi łatwy dostęp i wygodne poruszanie się wewnątrz. Wszystkie posadzki będą antypoślizgowe, a przy każdej sali dydaktycznej będzie toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Inwestorem ww. przedsięwzięcia jest Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o.o. w Warszawie.

Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum: Gülermak Ağir Sanayi Inşaat ve Taahhüt A.S S.A. oddział w Polsce, ul. Grzybowska 80/82 w Warszawie (jako lider konsorcjum), Astaldi S. P. A. Spółka Akcyjna oddział w Polsce, ul. Sapieżyńska 10a w Warszawie.

Inwestycja będzie prowadzona w ramach projektu „Budowa II linii metra w Warszawie – II etap realizacji odcinka wschodniego-północnego, od szlaku za stacją C18 „Trocka” do torów odstawczych za stacją C21”.

Co się dzieje na budowie metra?

Na stacjach odcinka wschodnio-północnego linii M2 trwają intensywne prace instalacyjne i wykończeniowe. Na wszystkich stacjach układane są posadzki, montowane instalacje wentylacyjne, na części ścian pojawiły się już gładzie i wstawiono docelowe drzwi. Postępują również prace torowe w tunelach i na rozjazdach tuż przed stacją C21 Bródno. Zakończenie prac na tym odcinku przewidywane jest na 2022 rok.

Na północno-wschodnim odcinku metra powstają trzy stacje: C19 „Zacisze” pod ul. Figara w pobliżu skrzyżowania z ul. Codzienną, C20 „Kondratowicza” przy skrzyżowaniu ulicy Malborskiej i Kondratowicza oraz C21 „Bródno” przy skrzyżowaniu ulicy Kondratowicza i Rembielińskiej. Połączą je ponad cztery kilometry torowiska. Za ostatnią stacją powstaje również komora torów odstawczych, która będzie służyła do zawracania i postoju pociągów. Wybudowane będą też trzy wentylatornie. Wykonawca, konsorcjum firm Astaldi i Gulermak, otrzyma za zrealizowanie inwestycji 1 397 895 000 zł.

Dokończenie odcinka wschodniego-północnego jest częścią projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III", który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dla projektu o wartości 3 564 536 216,00 zł przyznano dofinansowanie unijne w wysokości 1 952 151 513,23 zł.

Źródło: Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Niemal 8 kilometrów, 6 stacji i cała infrastruktura towarzysząca - właśnie ruszył przetarg na wykonanie „Prac przedprojektowych - ETAP I - PRAGA – III linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową (STP) Kozia Górka w Warszawie”.

Wybrany w postępowaniu wykonawca będzie miał 18 miesięcy na wykonanie:

• Projektu koncepcyjnego – Raport wstępny,

• Ustalenie stref wpływu budowy obiektów metra na zabudowę sąsiadującą;

• Oceny stanu budynków w strefach wpływu budowy obiektów metra;

• Analizy wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i ludzi w nich przebywających;

• Dokumentacji Hydrogeologicznej i Geologiczno-Inżynierskiej;

• Programu funkcjonalno-użytkowego wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Projektu Koncepcyjnego – Raport końcowy.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy posiadający odpowiednie kompetencje i uprawnienia, zdolni do należytego wykonania zamówienia oraz dysponujący odpowiednim zapleczem technicznym i zawodowym. Oferty można składać do 28 czerwca.

Kryteriami oceny będą: cena (60 %) oraz dodatkowe doświadczenie - koordynator, projektant w specjalności architektonicznej, projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, projektant w specjalności inżynieryjnej kolejowej, geolog (każde po 7 %) oraz wykonanie uproszczonego projektu koncepcyjnego (5 proc.). Otwarcie ofert w przetargu nastąpi 28 czerwca.

Dokumentacja przetargowa jest dostępna [tutaj].

III linia metra

Linia M3 zaplanowana jest z myślą o 180 tysiącach osób mieszkających na Pradze-Południe. Metro zapewni również sprawną obsługę komunikacyjną dużych osiedli - Gocławia, Grochowa i Kamionka.

W pierwszym etapie budowy, która potrwa do 2028 r., powstanie sześć stacji. Nowa linia zostanie poprowadzona ze stacji Stadion Narodowy. Stamtąd M3 pojedzie na kolejne stacje: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i stację Gocław. Oprócz tego, w kolejnym etapie budowy, powstanie też odgałęzienie prowadzące do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce.

Przebieg trzeciej linii metra został wyznaczony nową trasą na podstawie analiz niezależnych ekspertów (konsorcjum firm Egis Rail – czołowej europejskiej firmy zajmującej się projektowaniem infrastruktury szynowej oraz polskiej firmy TransEko), a także na podstawie wniosków płynących z prac nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy - kluczowego dokumentu, który przesądza o zagospodarowaniu przestrzennym miasta oraz jego dalszym rozwoju.

Źródło tekstu: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy/Serwis Kolejowy

Na stacji Politechnika I linii warszawskiego metra doszło wczoraj do niebezpiecznego wypadku. Mężczyzna wpadł pod jadący skład. Pieszy przeżył i trafił do szpitala – podaje portal TVN Warszawa.

Jak poinformowała warszawska policja, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło około godziny 19. Mężczyzna spadł z peronu i znalazł się na torowisku, ale maszyniście udało się zatrzymać nadjeżdżający skład metra. Wezwani na miejsce ratownicy medyczni udzielili rannemu pomocy i przewieźli go do szpitala.

Na skutek zdarzenia z ruchu zostało wyłączonych siedem przystanków metra: Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika, Centrum, Świętokrzyska oraz Ratusz Arsenał. Warszawski Transport Publiczny uruchomił autobusową komunikację zastępczą. Utrudnienia zakończyły się po godzinie 20.

pg

Przeszło 200 osób odniosło obrażenia w wyniku zderzenia dwóch pociągów na bezobsługowej linii metra Kelana Jaya w stolicy Malezji, Kuala Lumpur. Wypadek miał miejsce w poniedziałek o godzinie 20:45 czasu lokalnego. 6 poszkodowanych osób przebywa w szpitalu w stanie krytycznym – podaje portal telewizji Al Jazeera English.

Wypadek miał miejsce na odcinku linii metra, w pobliżu bliźniaczych wież Petronas Towers, około 100 metrów od stacji KLCC. Z niewyjaśnionych przyczyn dwa autonomiczne pociągi Innovia Metro produkcji Bombardiera jadące w przeciwnych kierunkach, znalazły się na tym samym torze i zderzyły się czołowo. W momencie wypadku w jednym ze składów znajdowało się 213 pasażerów. Drugi pojazd był pusty, ponieważ wracał z naprawy. Na skutek zderzenia obrażenia odniosło przeszło 200 osób. Ponad 60 trafiło do szpitala – 15 pasażerów jest w stanie cieżkim, a 6 w krytycznym.

Właściciel operatora metra RapidKL, rządowa spółka Prasarana Malaysia Berhad, opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym poinformował, że obejmie wsparciem wszystkie ofiary wypadku. Każdy z poszkodowanych pasażerów otrzyma 241 dolarów. Firma pokryje też koszty leczenia hospitalizowanych osób i zapewni wsparcie finansowe niezdolnym do pracy. Spółka wskazała, że współpracuje z policją w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.

W tej chwili nie wiadomo, co doprowadziło do zdarzenia. Premier Malezji Muhyiddin Yassin zapowiedział, że w celu wyjaśnienia sprawy zostanie przeprowadzone gruntowne śledztwo. Do podjęcia odpowiednich kroków wezwał krajowe ministerstwo transportu oraz władze spółki Prasarana Malaysia. Wstępnie jako możliwe przyczyny wypadku są wymieniane m.in. błąd systemu lub awaria sygnalizacji świetlnej.

Minister transportu Malezji Wee Ka Siong poinformował, że w chwili zderzenia jeden ze składów poruszał się z prędkością 60 km/h, a drugi 40 km/h. Dodał, że to pierwszy tak poważny wypadek metra w tym kraju w przeciągu 23 lat. Otwarta w 2017 roku linia, na której doszło do wypadku, to pierwsze bezobsługowe połączenie metra w stolicy Malezji. Rocznie korzysta z niego około 100 milionów pasażerów.

pg

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram