fbpx

Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda wziął wczoraj udział w piątym wysłuchaniu dla Krajowego Planu Odbudowy. Wskazał m.in., że strategia wesprze rozwój i poprawi bezpieczeństwo transportu kolejowego.

Nisko i zeroemisyjny transport, rozwój kolei oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - takie inwestycje i reformy zawiera część Krajowego Planu Odbudowy (KPO) poświęcona mobilności. KPO określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski. Dokument powstał w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) we współpracy z resortami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary w KPO. W piątym wysłuchaniu dla KPO uczestniczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Transport jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Dlatego w ramach KPO będziemy finansować rozwój elektromobilności, sektor kolejowy oraz inwestycje zwiększające wykorzystanie alternatywnych paliw” – wskazał wiceminister Waldemar Buda.

KPO wesprze rozwój transportu kolejowego, zwłaszcza: podwyższenie stanu technicznego infrastruktury kolejowej, wymianę taboru, zwiększenie przepustowości, skrócenie czasów przejazdów i rozwój transportu intermodalnego. Inwestycje i zmiany organizacyjno-zarządcze poprawię konkurencyjność kolei. To przełoży się na zwiększenie dostępności transportowej regionów w oparciu o kolej.

Realizowane w KPO inwestycje mają poprawić bezpieczeństwo na drogach i kolei. Ma w tym pomóc wdrożenie rozwiązań cyfrowych, budowa obwodnic oraz przebudowa miejsc niebezpiecznych. Inwestycje te przyczynią się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu, ale będą mieć również pośredni wpływ na m.in. redukcję emisji zanieczyszczeń.

Wysłuchania KPO

KPO jest podstawą do skorzystania z Funduszu Odbudowy, z którego Polska otrzyma 58,1 miliardów euro na dotacje i pożyczki.

Krajowy Plan Odbudowy odpowiada na polskie potrzeby rozwojowe. Pieniądze z Funduszu Odbudowy zainwestujemy m.in. w stworzenie przedsiębiorcom stabilnych warunków do inwestowania, ochronę zdrowia, transformację w kierunku "zielonej" gospodarki, innowacyjne rozwiązania, przyjazny środowisku transport czy upowszechnienie rozwiązań cyfrowych” –  zaznaczył wiceminister Waldemar Buda.

Wysłuchania KPO przygotowują Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy z MFiPR.

Konsultacje Planu Odbudowy

Równolegle z wysłuchaniem, trwają konsultacje społeczne KPO. Uwagi można zgłaszać do piątku 2 kwietnia 2021 r. Mogą w nich wziąć udział wszyscy zainteresowani.

Wraz z konsultacjami ministerstwo prowadzi dialog nieformalny z Komisją Europejską. Polska ma czas do końca kwietnia na przekazanie KPO do KE. Na zaakceptowanie planu KE będzie miała dwa miesiące.

Źródło tekstu: Funduszeeuropejskie.gov.pl/Serwis Kolejowy

Nowe przystanki, więcej połączeń, krótszy czas podróży to tylko niektóre zmiany w połączeniach kolejowych, jakie są dostępne dla pasażerów w Polsce Wschodniej. To efekt zakończonych i dobiegających końca prac na liniach modernizowanych dzięki środkom krajowym i dofinansowaniu z funduszy unijnych z Programu Polska Wschodnia – podaje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

„Makroregion Polski Wschodniej wciąż charakteryzuje się jednym z najniższych w kraju wskaźnikiem wykorzystania transportu kolejowego. Nowoczesna i spójna sieć transportowa napędza inwestycje, dlatego aż 337 milionów euro z Programu Polska Wschodnia przeznaczyliśmy na wsparcie inwestycji kolejowych. Warto sprawdzić, co w ostatnim czasie zmieniło się na kolei, a zmian jest naprawdę dużo” – podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. 

Elektrycznie po Podkarpaciu i Lubelszczyźnie

Od 13 grudnia na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów jeżdżą przyjazne dla środowiska pociągi elektryczne. Dzięki nowym składom podróże są szybsze i bardziej ekologiczne.

Elektryfikacja linii to również nowe możliwości dla przewozu towarów. Będzie on bardziej wydajny, między innymi na trasie z Kopalni Bogdanka do Elektrowni Połaniec, i bardziej konkurencyjny dla transportu drogowego, na przykład w kierunku granicy z Ukrainą i Białorusią.

Większy ruch kolejowy to odciążone drogi i mniejsza emisja zanieczyszczeń. W ramach inwestycji został zelektryfikowany blisko 100-kilometrowy odcinek linii kolejowej. Odnowiono też mosty na rzekach San i Sanna, zmodernizowano 20 stacji i przystanków, powstały także dwa nowe – Stalowa Wola Charzewice i Zaklików Miasto.

Wygodniej po Warmii i Maurach

W województwie warmińsko-mazurskim skrócił się czas podróży pociągiem między Olsztynem a Ełkiem. To efekt zakończonej modernizacji linii numer 219. Czas przejazdu najszybszego pociągu na tej trasie wynosi 2,5 godziny, czyli o ponad godzinę krócej niż przed modernizacją.

Pasażerowie pojadą też szybciej między Działdowem a Olsztynem zmodernizowaną linią numer 216. Tam czas przejazdu najszybszego pociągu zajmie nieco ponad godzinę.

Szybciej po Podlasiu

Zakończyła się modernizacja linii numer 52 między Lewkami a Hajnówką, dlatego od 1 stycznia – po 25 latach – pociągi wrócą na odcinek Bielsk Podlaski – Hajnówka. To ważne połączenie dla mieszkańców regionu. Pociągiem z Hajnówki do Bielska Podlaskiego będzie można dojechać w około pół godziny, a z Hajnówki do Białegostoku – w około godzinę i 20 minut. Zmodernizowano też pięć stacji i przystanków: Lewki, Orlanka, Morze, Stare Berezowo i Chytra. Wszystkie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wybudowano też nowy przystanek w Mikłaszach.

Pasażerowie mogą podróżować wygodniej również między Siemiatyczami a Hajnówką oraz na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski. Zakończyły się modernizacje linii numer 31 na odcinku granica województwa podlaskiego – Czeremcha – Hajnówka oraz linii numer 32 Białystok – Bielsk Podlaski. Łącznie zmodernizowano tu 18 stacji i przystanków, powstały też trzy nowe przystanki: Orzechowice, Hryniewicze i Nowe Miasto. W tym roku oddano również do użytku nowoczesne dworce w Czeremsze, Białymstoku i Bielsku Podlaskim.

Inwestycje warte Wschodu

337 milionów euro to budżet, który przeznaczono w Programie Polska Wschodnia na wsparcie inwestycji kolejowych. Do 2023 roku zostanie zmodernizowanych blisko 540 kilometrów linii kolejowych, 10 dworców oraz ponad 100 stacji i przystanków.

To projekty należące do tak zwanej Wschodniej Magistrali Kolejowej bezpośrednio łączącej stolice województw Polski Wschodniej. Oprócz Programu Polska Wschodnia rozwój magistrali jest współfinansowany z Programu Infrastruktura i Środowisko, Regionalnych Programów Operacyjnych, Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) oraz środków krajowych.

Źródło tekstu: Gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram