fbpx

Specjalne zimowe przeglądy floty tramwajowej i autobusowej, w akcji “czarownice” do odśnieżania torów i przecieraki do oczyszczania sieci trakcyjnej z lodu, specjalne zimowe paliwo do autobusów, które umożliwia pracę silników przy temperaturze do -30 st. C – to tylko niektóre z działań Gdańskich Autobusów i Tramwajów, których celem jest sprawne funkcjonowanie komunikacji miejskiej oraz zapewnienie przyjaznych warunków podróży w sezonie zimowym.

Przecieraki i czarownice na torach

Przy minusowych temperaturach każdej nocy na tory wypuszczane są tramwaje – zwane przecierakami, które oczyszczają sieć trakcyjną z lodu. Natomiast przy dużych opadach śniegu na torach można spotkać tzw. „czarownice”, czyli tramwaje służące do odśnieżania i oczyszczania torów z lodu.

Zimowe paliwo

Przygotowania do zimy na bazie autobusowej GAiT rozpoczynają się już jesienią. Każdy pojazd przechodzi wtedy specjalny przegląd, który obejmuje m.in. przegląd urządzeń grzewczych. Autobusy tankowane są specjalnym zimowym paliwem, które umożliwia pracę silnika przy temperaturze do -30 st. C.

Ogrzewanie w pojazdach GAiT

Kierowcy i motorniczowie mają obowiązek włączania ogrzewania, kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej +5 stopni. Dodatkowo każdy kierujący pojazdem może na prośbę pasażera włączyć ogrzewanie, jeżeli temperatura na zewnątrz wynosi od +10 do +5 stopni.

Źródło tekstu: Gdańskie Autobusy i Tramwaje

Warszawska Szybka Kolej Miejska w 2021 roku wprowadzi nowy, dynamiczny system wspierania ekojazdy. Zaoszczędzona od początku działania programu energia wystarczyłaby do zasilenia ponad 3000 gospodarstw domowych przez rok, a związane z tym ograniczenie emisji CO2 odpowiada zasadzeniu 200 ha lasu.

W 2021 roku Szybka Kolej Miejska planuje rozpocząć pilotaż nowego, dynamicznego systemu wspierania ekojazdy. Zakłada on wyposażenie tabletów, z których korzystają maszyniści w aplikację podpowiadającą kierującemu pojazdem, kiedy przyspieszyć i z jaką mocą, jak długo jechać z wykorzystaniem uzyskanej prędkości, kiedy rozpocząć hamowanie. Wymaga to m.in. uwzględniania profilowania tras i wytycznych związanych z rozkładem jazdy. Będzie to nowatorskie rozwiązanie z wykorzystaniem mechanizmów samouczącej się sztucznej inteligencji.

Ecodriving w Szybkiej Kolei Miejskiej został wprowadzony pod koniec 2018 roku. Statyczny system obserwacji jazdy oparty o odczyty z liczników poboru energii zamontowanych w pojazdach wykazał już znaczne oszczędności. Co więcej, stosując ecodriving podczas jazdy redukcji ulega nie tylko pobór energii elektrycznej, ale także poziom emisji CO2, co przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

W ciągu dwóch lat zaoszczędziliśmy ponad 6000 MWh energii. Przyjmując, że jedno gospodarstwo domowe zużywa rocznie 2 MWh energii, takie oszczędności mogłyby posłużyć do zasilenia ponad 3000 domostw. To się przekłada na konkretne korzyści finansowe. W 2020 roku dzięki ecodrivingowi zaoszczędziliśmy około 1,8 mln zł. Nasze wyliczenia pokazują, że w kolejnym roku możemy osiągnąć poziom nawet 2 mln zł – mówi Alan Beroud, prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej.

Dodatkowo ograniczyliśmy emisję CO2 o blisko 5000 ton, a taka redukcja jest możliwa dzięki zasadzeniu 200 ha lasu – dodaje.

Sukces projektu zależy nie tylko od wdrożenia nowego narzędzia do wspierania ekojazdy, ale przede wszystkim od zaangażowania kluczowej grupy zawodowej, jaką są maszyniści. Udzielana przez nich informacja zwrotna na etapie pilotażu, pozwoli na doskonalenie przyjętych założeń. Każdy maszynista SKM, który jeździ zgodnie z zasadami ecodrivingu, otrzymuje 10% kwoty, którą udało mu się zaoszczędzić dla spółki.

Wstępne analizy pokazują, że wprowadzenie dynamicznego systemu wspierania ekojazdy pozwoli osiągnąć poziom około 2 mln zł oszczędności w skali roku. W związku z tym, zarząd SKM zdecydował o powołaniu funduszu proekologicznego, który będzie finansował kolejne działania na rzecz energooszczędności i ochrony środowiska.

Źródło: SKM/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram