fbpx

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wraz ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego dąży do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. W ramach działań powstało szczegółowe opracowanie pn. „Dobra mobilność”, które stanowi „półmetek” prac nad szerszym dokumentem.

Od studium transportowego, do planu mobilności miejskiej

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej będzie uwzględniał wszystkie środki przemieszczania się – od własnych nóg, po rowery, samochody, pojazdy komunikacji miejskiej i kolej. Wstępem do jego opracowania jest dokument pn. „Dobra mobilność”, który został stworzony w oparciu o Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Był to pierwszy kompleksowy dokument dotyczący kwestii transportu i mobilności na obszarze Subregionu Centralnego, w tym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Tworzono go w ramach szerokiej współpracy partnerskiej Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, GZM oraz ówczesnego KZK GOP i pozostałych organizatorów publicznego transportu zbiorowego w Subregionie (MZK Tychy, MZKP Tarnowskie Góry, MZDiM Jaworzno, ZKM Zawiercie, Koleje Śląskie S.A., PKP PLK S.A.).

„Obok dużych inwestycji w kolej czy centra przesiadkowe, równie ważna jest skuteczna kooperacja na każdym szczeblu. Podstawą każdego planu mobilności, w odróżnieniu od standardowych dokumentów transportowych, jest szeroko zakrojona partycypacja. Dlatego łączymy się w interdyscyplinarne zespoły, przed którymi wiele wysiłku i wzmożonej pracy, ale jestem przekonany, że efekt końcowy przysłuży się wszystkim mieszkańcom Metropolii” – powiedział Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM.

„Studium Transportowe objęło swoim zasięgiem 90 gmin – zarówno w obrębie Związku Subregionu Centralnego, jak i przyległych gmin z województwa opolskiego oraz małopolskiego. W ramach prac nad Studium Transportowym zrealizowano wywiad w 16 280 gospodarstwach na próbie 33 933 respondentów. Przeprowadzono pomiary natężenia ruchu w 714 punktach pomiarowych. Wynikiem prac wykonanych w ramach Studium Transportowego Województwa Śląskiego jest model ruchu, który został przekazany Zarządowi Transportu Metropolitalnego, jako głównemu organizatorowi transportu publicznego w regionie. Model ten wykorzystywany jest między innymi do budowania siatki połączeń w regionie. Pozwolił on na usprawnienie integracji transportu i rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na obszarze całego Subregionu” – wskazał Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic i przewodniczący zarządu Związku Subregionu Centralnego..

GZM wzbogaciła studium transportowe o kolejne głosy mieszkańców

Studium transportowe zostało poszerzone o badania eksploracyjne, które Metropolia przeprowadziła we wrześniu 2020 r. W trakcie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, pracownicy GZM oraz wolontariusze rozmawiali z wybranymi mieszkańcami 7 miast Metropolii, napotkanymi w środkach komunikacji publicznej czy na przystankach. Celem było zebranie szerokiej palety wypowiedzi oraz identyfikacja typowych doświadczeń będących udziałem ludzi przemieszczających się po Metropolii. Ankietowani wskazywali przeszkody i trudności, na jakie napotykają podczas codziennych podróży.

W dokumencie „Dobra mobilność” opisano każdą z barier, wskazano drogi do rozwiązania problemu, a także zakres wsparcia, jaki może zaoferować Metropolia. Autorzy dokumentu uwzględnili trzy kluczowe obszary: dobra dzielnica, dobry transport i dobre centrum. Szczególną uwagę zwrócono na to, że tylko działania obszarowe, a nie punktowe, mogą przynieść oczekiwane efekty.

Więcej na temat planu mobilności miejskiej dla Metropolii GZM przeczytasz [tutaj].

Źródło tekstu: Metropolia GZM/Serwis Kolejowy

W dniach 16-22 września pod hasłem „Zeroemisyjna mobilność dla każdego” trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Zainicjowana przez Komisję Europejską międzynarodowa kampania promuje korzystanie z proekologicznych form mobilności. W akcję włączyli się m.in. polscy przewoźnicy kolejowi.

W ramach przedsięwzięcia tysiące miejscowości z blisko 50 krajów całego świata organizują wydarzenia zachęcające swoich mieszkańców do wybierania przyjaznych środowisku i zdrowiu środków transportu. Jednym z wiodących państw pod względem skali uczestnictw w ETZT jest Polska (216 zarejestrowanych samorządów).

Zależnie od lokalizacji, Polacy mogą skorzystać z bezpłatnej komunikacji publicznej, darmowego wypożyczania rowerów miejskich czy uczestniczyć w licznych akcjach i happeningach.

Gdańsk (Polska) organizuje wycieczki rowerowe do lokalnych zabytków i atrakcji. W Dzień Bez Samochodu (22 września – przyp. red.) mieszkańcy posiadający samochód będą mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej” – podaje Europejski Koordynator ETZT.

Wydarzenie jest wspierane także przez kolej. Obok PKP Intercity w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu po raz kolejny uczestniczy m.in. POLREGIO.

W ramach tegorocznych obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, oprócz oferty specjalnej "Rower za złotówkę" w województwie lubelskim oraz opolskim włączyliśmy się również w obchody Dnia bez Samochodu w województwie: małopolskim, pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim oraz dolnośląskim” – podaje spółka.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu odbywa się od 2002 roku. Celem kampanii jest poprawa zdrowia publicznego przez promowanie rozwiązań mających wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w aglomeracjach miejskich.

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram