fbpx

Kłodzko ma już dwie stacje. Dotychczasowy przystanek Kłodzko Miasto 30 stycznia br. stał się stacją. Dostęp do kolei ułatwiają dwa nowe perony, windy i odnowione przejście tunelowe. Z Kłodzka Miasta pociągi mogą rozpoczynać kursy. Przebudowane tory usprawniły przejazdy pociągów. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za blisko 70 mln zł realizowana jest ze środków budżetowych.

W Kłodzku zwiększyła się dostępność do kolei. Od 30 stycznia dotychczasowy przystanek Kłodzko Miasto jest stacją. Do dyspozycji podróżnych są dwa perony. Zamontowane są wiaty, nowe oświetlenie i ławki. Podróże ułatwia czytelne oznakowanie oraz zapowiedzi głosowe, zegary i gabloty z rozkładami jazdy. Wygodny dostęp, szczególnie dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewniają dwie windy.

Stacja usprawniła ruch pociągów w kierunku: Kudowy, Międzylesia, Kamieńca Ząbkowickiego i Wałbrzycha. Ze stacji rozpoczyna i kończy bieg kilkanaście pociągów. Gruntownie przebudowane zostało przejście pod torami. Na posadzce przejścia i nawierzchni peronów są ścieżki naprowadzające, ułatwiające dostęp do pociągów dla osób niedowidzących.

Dla sprawnego prowadzenia ruchu pociągów wybudowana została nastawnia wyposażona w nowoczesne urządzenia sterowania. Na stacji rozbudowany został układ torowy. Są dwa nowe tory, 9 rozjazdów i zelektryfikowany tor na odcinku Kłodzko Główne - Kłodzko Nowe. Wyremontowano wiadukt kolejowy nad ul. Kościuszki.

Prace na stacji były prowadzone etapami. Wcześniej udostępniono jeden peron. Było dodatkowe wzmacnianie terenu torowiska. Wszystkie prace na stacji zakończą się w kwietniu. Wówczas będzie także pochylnia, zapewniająca dodatkowe dojście do peronu nr 1 od stronu ulic Lutyckiej i Kościuszki.

Wartość zadania: „Roboty na przebudowę układu torowego st. Kłodzko Miasto, która umożliwi kończenie biegu pociągów" wynosi prawie 70 mln zł (netto).

Inwestycja jest realizowana ze środków budżetowych.

Źródło tekstu: PKP PLK/Serwis Kolejowy

Kampania „Kolejowe ABC” nie zwalnia tempa. Dotarcie do jak największej ilości osób i szersza obecność w mediach to główne założenia drugiej edycji projektu. „W nowej odsłonie zostaną wykorzystane nowe środki społecznego przekazu” – mówi w rozmowie z Serwisem Kolejowym naczelnik Wydziału Komunikacji UTK Tomasz Frankowski.

Kolejowe ABC to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego od 2017 roku. Działania w ramach inicjatywy są skierowane szczególnie do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz nauczycieli i wychowawców. Pierwsza edycja kampanii dobiegła końca w listopadzie, ale jednocześnie ruszyła jej kolejna odsłona. Naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski podkreśla, że najważniejszy cel działań w ramach projektu to poprawa bezpieczeństwa na terenach kolejowych.

„Podobnie jak w przypadku pierwszej edycji projektu, będziemy propagować zasady odpowiedzialnego zachowania się w pobliżu torów, przed przejazdami kolejowymi, na dworcach, stacjach i w pociągach. Nasze zadania w ramach „Kampanii Kolejowe ABC II” to m.in. upowszechnianie zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży na terenie całego kraju, zwiększenie świadomości o zagrożeniach dla bezpieczeństwa oraz promowanie bezpieczeństwa wśród ogółu społeczeństwa poprzez ogólnokrajowe media. Cele projektu będą realizowane poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych w nowych placówkach oświatowych na terenie całej Polski, nieobjętych dotychczas pierwszym etapem projektu. W ramach „Kampanii Kolejowe ABC II” planujemy także poszerzenie działań medialnych. Przeprowadzimy ogólnopolską informacyjno-edukacyjną kampanię medialną skierowaną zarówno do dzieci i młodzieży, jak i ich nauczycieli, rodziców i wychowawców” – wskazuje w rozmowie z Serwisem Kolejowym Tomasz Frankowski.

Pierwsza odsłona już za nami

Działania w ramach kampanii „Kolejowe ABC” były prowadzone w całej Polsce. Maskotka projektu – nosorożec Rogatek, uczy bezpieczeństwa na terenach kolejowych od wielu miesięcy. W ramach kampanii przeprowadzono dotąd blisko 500 interaktywnych lekcji w przedszkolach i szkołach podstawowych. W czasie zajęć szkolnych dzieci mogły poszerzyć swoją wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego i odpowiedniego zachowania na terenach kolejowych. W zajęciach wzięło udział ponad 14 tys. uczniów. Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Tomasz Frankowski podkreśla, że z projektem zetknęły się miliony osób.

„Do tej pory filmy edukacyjne z nosorożcem Rogatkiem w telewizji obejrzało około 18 mln osób, a w kinach – ponad 6 mln widzów. W internecie spoty osiągnęły aż 25 mln wyświetleń. Ponad 4 mln osób obejrzało programy edukacyjne „Twoja kolej” i „Myszka w paski”, w których znalazły się wątki dotyczące bezpiecznego podróżowania koleją. Nauka bezpieczeństwa wspierana była również przez popularnych vlogerów. Profile społecznościowe kampanii na Facebooku i Instagramie obserwuje już ponad 40 tys. osób. W ramach Kampanii Kolejowe ABC przeprowadziliśmy do tej pory blisko 500 interaktywnych lekcji w przedszkolach i szkołach podstawowych. W zajęciach wzięło udział ponad 14 tys. dzieci. Jesteśmy przekonani, że edukacja przyniesie efekty. Szczególnie liczymy na zwiększenie bezpieczeństwa, kiedy młodzi staną się samodzielnymi uczestnikami ruchu drogowego” – podkreśla Tomasz Frankowski.

Co w ramach nowego projektu?

Pod koniec listopada prezes Urzędu Transportu Kolejowego i dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisali umowę o dofinansowaniu „Kampanii Kolejowe ABC II” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu to 60 mln zł. [czytaj więcej] Zajęcia dla 10 tysięcy dzieci i intensywna kampania medialna – to główne założenia kolejnej odsłony projektu. Tomasz Frankowski podkreśla, że druga edycja kampanii będzie prowadzona na znacznie szerszą skalę. Chodzi między innymi o większą obecność w mediach.

„Kampania w mediach będzie prowadzona na bardzo szeroką skalę. Chcemy zwiększyć liczbę naszych odbiorców, dlatego zwiększymy zasięg działań i wykorzystamy dodatkowe środki społecznego przekazu. Przygotujemy nowe spoty telewizyjne skierowane do dzieci, a także spoty skierowane do rodziców i nauczycieli. Powstaną nowe materiały interaktywne, filmowe, będziemy realizowali także wiele działań z udziałem nowoczesnych mediów. Jesteśmy na etapie planowania i przygotowywania tego zakresu. Zachęcam do śledzenia [strony kampanii], na której powstanie podstrona nowego projektu. Będziemy tam zamieszczać wszystkie informacje związane z prowadzonymi aktywnościami” – mówi w rozmowie z naszą redakcję naczelnik Wydziału Komunikacji UTK.

Wszystkie aktualne informacje na temat przebiegu kampanii „Kolejowe ABC II” można znaleźć także na stronie projektu na portalu [Facebook].

Patryk Galarski

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram