fbpx

Działa od 2009 roku, ale może pochwalić się już sporym dorobkiem. Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei realizuje spotkania, akcje oraz projekty promujące polskie kolejnictwo; aktywizuje wolontariuszy i opiekuje się sądecką Izbą Tradycji. 

Do NSMK należy obecnie 35 osób. To zarówno pracownicy kolei, jak i hobbyści – pasjonaci historii i techniki, modelarze, fotografowie czy podróżnicy kolejowi. Członkowie są zrzeszeni w dwóch sekcjach – modelarskiej i przewozów retro. Choć Stowarzyszenie ma charakter regionalny, zaprasza do współpracy wszystkich chętnych. By wejść w jego szeregi, należy jednak odbyć staż kandydacki.

- Kandydat wypełnia deklarację członkowską, a po odbyciu 6-miesięcznego stażu zarząd podejmuje decyzję co do przyjęcia nowego członka. W trakcie stażu kandydat musi wykazać się aktywnością w ramach stowarzyszenia, np. w sekcji modelarskiej, pracując przy Izbie Tradycji lub pomagając w organizacji przewozów pociągami retro – tłumaczy nam Łukasz Wideł, wiceprezes NSMK.

Głównymi celami Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei są m.in.  popularyzowanie wiedzy o kolejnictwie i polskiej myśli technicznej w tym zakresie, a także działanie na rzecz pielęgnowania tradycji polskiego kolejnictwa czy wspieranie ochrony jego zabytków. W ramach tego prowadzone są takie przedsięwzięcia jak organizowanie przejazdów pociągami retro oraz prowadzenie Izby Tradycji Kolejarzy Węzła Nowosądeckiego.

Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej

Jedną z czołowych inicjatyw, które wspiera NSMK, są Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej, czyli coroczna oferta przewozów zabytkowymi taborami organizowanych we współpracy z Województwem Małopolskim i należącym do PKP Cargo Skansenem Taboru Kolejowego w Chabówce. Dzięki temu turyści mają możliwość odbycia podróży pociągami retro kursującymi w wyznaczonych terminach wyjątkowymi trasami Małopolski, dobieranymi ze specjalnym uwzględnieniem walorów krajobrazowych. Nowosądeckie stowarzyszenie jest operatorem tego projektu.

Jak zaznacza udzielający się w sekcji pociągów retro Kazimierz Wróbel, pomoc członków NSMK przy tych przewozach polega wyłącznie na wolontariacie i zawiera się w pracy kilku drużyn.

- To drużyna do obsługi parowozu, rozwijania  i zwijania węży strażackich oraz obsługi hydrantu; drużyna konduktorska, która współpracuje bezpośrednio z kierownikiem pociągu i obsługą parowozu przy przestawianiu składu lub przepinaniu parowozu i „dawaniu odjazdu”; drużyna zajmująca się roznoszeniem ulotek, folderów i gadżetów. Na każdym organizowanym przez nasze Stowarzyszenie przejeździe koordynatorem i kierownikiem wszystkich drużyn jest zawsze jeden z członków Zarządu lub wyznaczona przez Zarząd osoba – wyjaśnia Kazimierz Wróbel.

Więcej informacji nt. oferty Małopolskich Szlaków Turystyki Kolejowej można znaleźć na stronie internetowej [Kolejegalicyjskie.pl]. O przedsięwzięciu pisaliśmy również [tutaj].

Izba Tradycji Kolejarzy Węzła Nowosądeckiego

Od 2010 roku  NSMK sprawuje opiekę nad mieszczącą się przy dworcu w Nowym Sączu Izbą Tradycji Kolejarzy Węzła Nowosądeckiego. Udostępnia jej zwiedzanie podczas organizowanych przez siebie imprez kolejowych, a także po umówieniu się.

- Izba powstała w 2006 r. z inicjatywy dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu Adama Śledzia oraz pasjonatów kolejnictwa. Mieści się w najstarszym budynku kolejowym w Nowym Sączu - który pierwotnie był siedzibą toromistrza - pochodzącym z końca XIX w. - wskazuje wiceprezes Łukasz Wideł.

Jak dodaje, do najciekawszych zgromadzonych eksponatów należą: „kolekcja zabytkowych szyn kolejowych z XIX w., urządzenia sterowania ruchem kolejowym z początku XX w., aparat blokowy, lampy naftowe i zabytkowe tabliczki taboru kolejowego eksploatowanego w Nowym Sączu ( XX w.)”.

Mateusz Wójtowicz

26 listopada 2020 roku w Nowym Sączu polski producent taboru kolejowego NEWAG S.A. zaprezentował nowoczesny tor testowy. Obiekt dzięki zastosowanym rozwiązaniom infrastrukturalnym pozwala na wykonywanie jazd próbnych pojazdów przeznaczonych dla różnych systemów zasilania – podaje Polska Agencja Prasowa.

Tor o długości 245 metrów wyposażono w transformatorownię, umożliwiającą zmianę napięcia (na: 3 kV3kV DC, 15kV 16 2/3 Hz AC oraz 25kV 50Hz AC), co pozwala przeprowadzać testy pojazdów przeznaczonych na linie funkcjonujące w takich państwach jak Niemcy, Słowacja, Czechy czy Austria. Nowo oddany do użytku obiekt jest jedynym tego typu w Polsce.

Jak podaje serwis Pap.pl, inwestycja związana jest z długofalowymi planami nowosądeckiego producenta taboru. Uruchomienie nowej infrastruktury przeznaczonej do testowania wielosystemowych pojazdów szynowych umożliwia spółce szerszą ekspansję na zagraniczne rynki zbytu.

Polscy producenci pociągów rozwijają się m.in. dzięki polskim inwestycjom publicznym. Polacy w różnych regionach kraju korzystają z produktów nowosądeckiej firmy NEWAG. Dzisiaj widzimy efekty inwestycji w innowacyjność tej firmy. Gratuluję każdemu, kto przyczynił się do tego sukcesu” – powiedział obecny podczas prezentacji nowego toru minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W trakcie konferencji NEWAG zaprezentował dwie z produkowanych przez siebie lokomotyw – zamówiony przez PKP Intercity model Griffin oraz przeznaczoną do przewozu towarów Dragon 2 (której odbiorcą będzie PKP Cargo). Obecni podczas prezentacji toru goście mogli również zobaczyć przejazd lokomotywy wielosystemowej po obiekcie testowym.

Prezentowane dziś lokomotywy dla PKP Cargo mogą poruszać się pod napięciem 3kV oraz 25kV. Jest to niezmiernie ważne dla PKP Cargo, ponieważ przy przejeździe przez granicę to polsko-czeską czy odwrotnie nie zachodzi potrzeba zmiany lokomotywy. Druga z lokomotyw to Griffin dla PKP Intercity, jedna z ostatnich z kontraktu na 30 takich pojazdów. Natomiast ostatnia którą widzimy to produkt który zbudowaliśmy w 2010 roku, jest to lokomotywa wyposażona w trzy systemy, 3kV, 25kV oraz 15kV 16 2/3 Hz” – wskazał prezes spółki NEWAG Zbigniew Konieczek, w wypowiedzi przytaczanej przez pap.pl.

hp

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram