fbpx

Oświetlenie LED montowane na peronach, w przejściach i przejazdach kolejowo-drogowych zwiększa komfort w obsłudze pasażerskiej i bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. Sieć kolejową oświetla już ponad 37 tys. LED-ów. Nowe światło na kolei to mniejsze zużycie energii elektrycznej i niższa emisja CO2. Działania PLK wpisują się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu.

Źródło: PKP PLK S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zainstalowały ponad 37 tys. punktów świetlnych w technologii LED na ponad 3 tys. obiektów – peronów, przejść podziemnych, kładek, przejazdów kolejowo-drogowych. Takie działanie zwiększa efektywność energetyczną.

W porównaniu do stosowanych wcześniej opraw rtęciowych lub sodowych oprawy LED w ujęciu rocznym pozwalają na uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w wysokości ok. 7400 MWh, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną blisko 3000  gospodarstw domowych. Wymiana opraw oświetleniowych to także zysk dla środowiska – redukcja emisji CO2 o ponad 5300 ton rocznie. Dla porównania szacuje się, że 1 hektar sosnowego lasu wchłania rocznie 20 ton CO2.

"Montowane oświetlenia LED to jedno z działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wprowadzane rozwiązania to dobre zmiany dla środowiska – nowe oprawy to mniejsze zużycie energii i niższa emisja CO2. Dla podróżnych jasne oświetlenie zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa i komfort korzystania ze stacji i przystanków, dla Spółki przynosi oszczędność kosztów. Przy aktualnych cenach energii elektrycznej eksploatacja posiadanego oświetlenia LED-owego przekłada się na roczne oszczędności rzędu 5,5 mln zł" – powiedział Piotr Majerczak, członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Źródło: PKP PLK S.A.

LED-y standardem na kolei

W 2021 roku tylko w ramach prac utrzymaniowych wymieniono ponad 1000 szt. opraw, m.in. na stacjach i przystankach: Warszawa Wschodnia, Warszawa Praga, Augustów, Poznań Wschód, Przeworsk, Lubliniec, Lewin Brzeski, Boguszów Gorce, Herby Stare i Stróże.

Nowe źródła światła montowane są także dzięki inwestycjom realizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W 2021 roku zamontowane zostały m.in. na trasach Działdowo – Olsztyn, Poznań – Szczecin, Malbork – Kwidzyn, Poznań – Kluczbork, Białystok – Czeremcha, Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg. Z jasnego energooszczędnego oświetlenia od ubiegłego roku korzystają podróżni m.in. na peronach stacji i przystanków Warszawa Główna, Warszawa Targówek, Wrocław Szczepin. Na stacji Warszawa Gdańska LED-y zainstalowano na nowych kładkach.

Energooszczędne światło o dłuższej żywotności

Główne zalety opraw typu LED to mniejsze zużycie energii, dłuższa żywotność i bezawaryjność. LED-y mogą pracować bezawaryjnie przez ok. 12 lat. Możliwe jest sterowanie intensywnością świecenia, a to dodatkowe oszczędności w zużyciu energii i ograniczenie emisji CO2.

Wymiana dotychczasowych źródeł światła na tańsze i korzystniejsze dla środowiska oświetlenie LED-owe to jedno z działań PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Korzystne zmiany przynosi także wykorzystywanie przez PLK energii słonecznej z instalacji fotowoltaicznych, termomodernizacja budynków, wymiana instalacji grzewczych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przystąpiły również do inicjatywy Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK), zrzeszającej rynek kolejowy dążący do oszczędzania energii i jej efektywnego wykorzystywania. Celem jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej o 1,2 TWh do 2030 r. przez sektor kolejowy.

Źródło: PKP PLK S.A.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

ID Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej, zwiększa zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska, przy współpracy z klientami i oparciu o autorskie projekty oraz nowoczesne technologie. Przykładem może być innowacyjne narzędzie do wizualizacji danych MydataCO2 IDEO, wdrożone przez IDEO, spółkę zależną ID Logistics, specjalizującą się w zarządzaniu transportem kolejowo-drogowym w Europie. Za to rozwiązanie oraz proaktywne podejście do środowiska IDEO otrzymało nagrodę EVE Trophy 2021 w kategorii najbardziej innowacyjnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska.  

MydataCO2 IDEO, nagrodzona aplikacja do wizualizacji danych, jest autorskim rozwiązaniem, opracowanym przez specjalistów IDEO, przy wsparciu klientów oraz przewoźników kolejowych i drogowych.  Jej zastosowanie ma uświadomić pracownikom IDEO i ich klientom, jaki wpływ na środowisko mogą mieć podejmowane przez nich decyzje.  

Aplikacja IDEO opiera się o szczegółowe dane, zebrane dzięki współpracy z klientami, oraz przygotowane na ich podstawie wizualizacje. Wspiera spedytorów, kierowników ds. transportu i dystrybucji, łańcuchów dostaw i zakupów transportu w monitorowaniu oraz optymalizacji procesów redukcji śladu węglowego przepływów transportowych. Od wdrożenia aplikacji w 2020 roku, IDEO zmniejszyło emisję CO2 w transporcie o 5 907 t CO2, co odpowiada ponad 8 400 przejazdom samochodów ciężarowych na trasie Paryż-Lyon. 

Przykładowo, w ciągu ostatnich 3 lat IDEO przeanalizowało przepływy blisko 800 tys. przesyłek. W systemie zarządzania uwzględniono takie czynniki jak przewożony tonaż, ewolucję wskaźnika wypełnienia według wagi i palet w zależności od rodzaju pojazdu i rodzaju przepływu, przebytą odległość, odwzorowanie przepływu, wykorzystanie różnych środków transportu, udział paliw alternatywnych oraz rozkład przewoźników według ich zaangażowania w kartę Objectif CO2, zgodnie z kryterium Eco-Score (na podstawie kwestionariuszy/audytów przeprowadzonych wśród 220 przewoźników).

MydataCO2 IDEO jest kwartalnie aktualizowana przez działy operacyjne. 

Nagroda dla IDEO

IDEO otrzymało nagrodę EVE Trophy 2021 w kategorii najbardziej innowacyjnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska podczas spotkania „Rendez-vous ekologicznie odpowiedzialnego transportu i logistyki”, w ramach programu ADEME EVE (Voluntary Commitments for the Environment). Wręczenie nagród odbyło się 27 stycznia.  

Grupa ID Logistics na rzecz środowiska

Działania na rzecz ochrony środowiska są jednym z trzech filarów długoterminowej strategii CSR, ogłoszonej przez ID Logistics pod koniec 2021 r. Celem, jaki stawia sobie Grupa w tym obszarze, jest zmniejszenie zużycia energii o 20 proc., redukcja ilości odpadów oraz śladu węglowego z działalności logistycznej o 40 proc. do 2030 roku wobec 2018 r., z wyłączeniem rekompensat. Zgodnie z podstawowymi założeniami strategii w realizację projektów zaangażowani są pracownicy firmy, a kolejne, niskoemisyjne rozwiązania będą wdrażane przy ścisłej współpracy z klientami.

IDEO

Jest dostawcą usług logistycznych 4PL. Utworzona w 2014 roku spółka zależna ID Logistics ma siedzibę w Saint Priest (Lyon). Specjalizuje się w zarządzaniu transportem kolejowym i drogowym w Europie.

ID Logistics na świecie

ID Logistics, zarządzany przez Erica Hemara, jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej, z przychodami na poziomie 1,91 mld EUR w 2021 r. ID Logistics zarządza 350 lokalizacjami w 17 krajach, w tym blisko 7,4 mln mkw. powierzchni magazynowych w Europie, Ameryce, Azji oraz Afryce. Firma zatrudnia 25 tys. pracowników. Z portfolio klientów reprezentujących branże handlu detalicznego, przemysłu, detail picking, healthcare i e-commerce, ID Logistics wyróżnia się ofertą o wysokim poziomie technologicznym. Rozwijając podejście społeczne i prośrodowiskowe przez wdrażanie już od momentu powstania w 2001 roku wielu autorskich projektów, Grupa angażuje się w ambitne działania na rzecz CSR.  Akcje ID Logistics są notowane na rynku regulowanym Euronext w Paryżu, Compartment A (ISIN Code: FR0010929125, Ticker: IDL). Więcej informacji na: www.id-logistics.com

ID Logistics Polska S.A.

ID Logistics Polska S.A., zarządzany przez Yanna Belgy, jest częścią międzynarodowej Grupy ID Logistics i wiodącym operatorem w dedykowanej logistyce kontraktowej dla branży retail (spożywczy i specjalistyczne sieci handlowe), FMCG, e-commerce, kosmetycznej, odzieżowej i dóbr luksusowych. Zapewnia pełne wsparcie w efektywnym zarządzaniu w ramach łańcucha dostaw. W Polsce ID Logistics obsługuje klientów w 15 centrach logistycznych o łącznej powierzchni magazynowej 600 tys. mkw., posiada też 3 oddziały transportowe. Obecnie zatrudnia ok. 5 tys. osób. Siedziba główna mieści się w Katowicach. ID Logistics Polska, w oparciu o cele globalnej strategii CSR Grupy, kieruje się zasadami odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na:  www.id-logistics.com/pl.

Źródło tekstu: id-logistic.com/pl/Serwis Kolejowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. skierowały do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – w części dotyczącej budowy Trasy Kolei Dużych Prędkości (KDP) – na rzecz Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o.

Wniosek dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii kolejowej na odcinku od dworca Łódź Fabryczna w kierunku dworca Łódź Kaliska do linii nr 14 i 25 oraz linii nr 15, której głównym elementem jest tunel średnicowy z podziemnymi przystankami oraz tunel KDP”.

„Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pozwoli CPK na znaczne przyspieszenie przygotowania i realizacji kluczowej inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego w zakresie budowy w tunelu odcinka nowej linii kolejowej nr 85 na terenie Łodzi. Nowa linia kolejowa będzie wyprowadzała ruch dalekobieżnych pociągów z Łodzi w kierunku Poznania i Wrocławia” – podkreślił prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel.

Wspólne działania obu Spółek są możliwe, ponieważ 4 marca 2021 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z Centralnym Potem Komunikacyjnym Sp. z o.o. porozumienie o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji tunelu KDP w Łodzi. Celem współpracy jest zarówno wsparcie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego poprzez wykorzystanie jej zasobów technicznych, ekonomicznych i środowiskowych oraz sprawne przeprowadzenie procesów inwestycyjnych obu Spółek.

PLK kontynuują obecnie na terenie Łodzi inwestycję - budowę tunelu średnicowego od stacji Łódź Fabryczna do stacji Łódź Kaliska/Żabieniec wraz z nowymi przystankami Łódź Śródmieście, Łódź Polesie. Projekt „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” zwiększy możliwości podroży koleją w obszarze połączeń dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych. Inwestycja współfinansowana jest z POIiŚ.

Źródło tekstu: Plk-sa.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram