fbpx

Wejście w życie nowego rozkładu jazdy pociągów nie zmieniło stawek dostępu do infrastruktury kolejowej u większości zarządców. Zmieniły się stawki PKP SKM w Trójmieście i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Te same, co w minionym rozkładzie jazdy stawki jednostkowe opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej obowiązują na sieci PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Cargotor sp. z o.o., Betrans sp. z o.o., Euroterminal Sławków sp. z o.o., PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłowni w Lublinie Wrotków, DSDiK Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz CTL Maczki – Bór S.A.

Zmiany stawek obowiązują na sieci PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (na której opłaty wzrosły średnio o 2% w porównaniu z minionym okresem) oraz na infrastrukturze zarządzanej przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. Cennik, który aktualnie obowiązuje na sieci PKM stanowi obniżkę o 20% w  stosunku do dotychczas obowiązującego, zatwierdzonego w 2017 r.

Pozostałe przedsiębiorstwa uznane za zarządców lokalnej infrastruktury kolejowej niemającej strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego (Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o., Infra Silesia S.A., Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe sp. z o.o. oraz PMT Linie Kolejowe sp. z o.o.) podjęła decyzję o niestosowaniu przepisów ustawy dotyczących zatwierdzania cennika opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego umorzył postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu cennika PKP Polskich Linii Kolejowych na rozkład jazdy pociągów 2021/2022. Zarządca infrastruktury wycofał swój wniosek. Oznacza to, że opłaty będą na tym samym poziomie, co w obecnym rozkładzie.

PKP PLK na kilka dni przed wydaniem przez Prezesa UTK decyzji w sprawie projektu cennika na rozkład jazdy pociągów 2021/2022, poinformowały o stosowaniu od 12 grudnia 2021 r. opłaty podstawowej i manewrowej na poziomie opłat obowiązujących w rozkładzie 2020/2021. PKP PLK wycofały również wniosek z 18 grudnia 2020 r. o zatwierdzenie projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej na rozkład jazdy pociągów 2021/2022. Prezes UTK umorzył w całości postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Na sieci zarządcy od 2018 r. obowiązują więc stawki zatwierdzone decyzją Prezesa UTK z dnia 22 sierpnia 2018 r. PKP PLK poinformowały również o zamiarze zaktualizowania Regulaminu sieci na rozkład jazdy pociągów 2021/2022 w zakresie cennika.

Zarządcy infrastruktury zobowiązani są przedstawić do zatwierdzenia Prezesowi UTK projekty nowych cenników. Prezes UTK weryfikuje poprawność ustalania i pobierania przez zarządcę opłat za udostępnianie infrastruktury. Projekt cennika zarządcy weryfikowany jest w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników. Prezes UTK może zatwierdzić projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej lub odmówić jego zatwierdzenia.

Zarządca infrastruktury może również, informując Prezesa UTK, podjąć decyzję o stosowaniu na kolejny rozkład jazdy pociągów odpowiadającej mu części cennika obowiązującego w poprzednim rozkładzie jazdy pociągów i zaktualizować regulamin sieci w zakresie cennika.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

W lipcu Urząd Transportu Kolejowego opublikował ankietę, z której wynika, że podróżowanie pociągiem lubi prawie 70% pasażerów. Przed wybraniem tego środka transportu warto jednak zorientować się, co można, a czego nie wolno zabrać ze sobą do wagonu. 

Jak wskazuje UTK każdy pasażer może przy sobie posiadać bagaż podręczny, za który nie poniesie żadnej dodatkowej opłaty. Ta może, ale nie musi zostać naliczona w przypadku większego bagażu. Jest to zależne od konkretnego przewoźnika, a informacja o tym powinna być umieszczona na jego stronie internetowej.

Jako bagaż specjalny traktowany jest wózek dziecięcy - który podlega opłacie zryczałtowanej. Bezpłatnie można go przewieźć, gdy podróżuje w nim dziecko oraz w przypadku, gdy „wózek będzie złożony i (…)  umieszczony nad lub pod siedzeniem”.

Jeśli pasażer chce w podróż zabrać ze sobą psa, kota lub inne zwierzę, powinien przeczytać na stronie przewoźnika, czy ma taką możliwość i czy jest to bezpłatne. Specjalna zasada obowiązuje w sytuacji przejazdu w wagonie sypialnym lub z fotelami do leżenia - wtedy należy wykupić wszystkie miejsca w przedziale.

„Podróżując z psem lub innym zwierzęciem, musisz posiadać jego aktualne świadectwo szczepień przeciwko wściekliźnie. Pies musi być trzymany na smyczy i mieć nałożony kaganiec. Nie dotyczy to psów przewodników i psów asystujących. Małe psy i inne małe zwierzęta powinny być umieszczone w odpowiednich pojemnikach” – zwraca uwagę UTK.

Z dodatkowymi opłatami za przejazd musi liczyć się osoba podróżująca z rowerem. Ich wysokość zwykle podana jest na stronie internetowej przewoźnika. W  regulaminie zazwyczaj określony jest także sposób i miejsce przewożenia takiego sprzętu.

Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że „zgodnie z przepisami w pociągu nie można przewozić rzeczy niebezpiecznych lub mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, zwłok i szczątków ludzkich, wyrobów pirotechnicznych czy środków odurzających”. Zwraca również uwagę m.in. na to, że przewoźnik nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pociągu przez podróżujących. Odnosi się także do kwestii odszkodowań. [czytaj więcej]

By podróż była szybka, przyjemna i nie zaskoczyła przykrymi sytuacjami, warto ją wcześniej zaplanować. Podpowiedź, jak to zrobić jest [tutaj].

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram