fbpx

Kampania Bezpieczny Przejazd przypomina, że przekroczenie przejazdu kolejowo-drogowego jest czynnością, która wymaga od kierowcy zachowania szczególnej ostrożności. Na stronie projektu czytamy, że ze względu na uwarunkowanie lokalne każdy przejazd jest inny i należy traktować go indywidualnie.

Przepisy ruchu drogowego, a dokładnie art. 3 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi:

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

Bardziej szczegółową definicję „szczególnej ostrożności” określa art. 2 ust. 22 Ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Szczególna ostrożność – ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie

Co to oznacza? Każdy kierowca powinien mieć świadomość niebezpieczeństwa, jakie wiąże się z poruszaniem po drodze, a w związku z tym przewidywać i zawsze być przygotowanym na odpowiednią reakcję.

Jak to się ma do przejazdów kolejowo-drogowych? W Prawie o ruchu drogowym nie ma dokładnego zapisu na temat prędkości z jaką samochód powinien poruszać się pokonując przejazd. Można przyjąć, że jest to prędkość dozwolona w danym miejscu, czyli w terenie zabudowanym 50 km/h, a poza nim 90 km/h. Czy jest to jednak prawidłowe?

Art. 28. prawa o ruchu drogowym, mówi na temat zachowania kierującego przed i na przejeździe kolejowo-drogowym:

  1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.
  2. Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

Ze względu na uwarunkowania lokalne każdy przejazd jest inny, ma inne nachylenie, może znajdować się na łuku linii kolejowej lub w lesie itp. Dlatego każdy przejazd należy traktować indywidualnie. Kierowca zbliżając się do przejazdu jest informowany o tym odpowiednio wcześniej przez znaki  i ma dużo czasu na reakcję – zmniejszenie prędkości, upewnienie się co do tego czy może wjechać na przejazd, czy powinien zatrzymać pojazd i poczekać.

Aby zachować bezpieczeństwo należy pokonać przejazd z taką prędkością, która pozwala na natychmiastowe zatrzymanie pojazdu w razie zauważenia pociągu, czyli zgodnie z zasadą zachowania szczególnej ostrożności, bycie przygotowanym na odpowiednią reakcję w postaci awaryjnego hamowania.

Źródło tekstu: Bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy

Stop przed „stopem”, nie wjeżdżamy pod zamykane rogatki, slalom tylko na stoku, z uwagą przekraczamy tory. Kolejarze przypominają o zachowaniu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych i żółtych naklejkach. Przed świętami dodatkowe apele trafiły do kierowców dzięki kampanii Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

99% wszystkich zdarzeń na przejazdach powoduje nieostrożność kierowców. Najczęstsze przyczyny wypadków to ignorowanie znaku stop, wjeżdżanie na przejazd pomimo czerwonego światła, omijanie zamkniętych półrogatek, niesprawdzenie czy nadjeżdża pociąg.

Przez każde skrzyżowanie kolejowo-drogowe przejedziemy bezpiecznie zachowując zasady ruchu drogowego i słuchając głosu rozsądku. Spoty filmowe, audycje radiowe, banery i apele Ambasadorów Bezpieczeństwa przypominały, także przed świętami, że od kierowcy zawodowego i „niedzielnego” zależy właściwa, odpowiedzialna decyzja o przekroczeniu torów.

W trudnych sytuacjach życie kierowcy, jego pasażerów i pasażerów pociągów mogą uratować informacje z  żółtych naklejek umieszczonych na przejazdach.

 #ŻółtaNaklejkaPL – ratuje życie - przypominamy jak korzystać

Informacje w formie żółtych naklejek są umieszczone na wszystkich przejazdach. Znajdują się od wewnętrznej strony krzyży św. Andrzeja lub przy słupkach, do których umocowane jest ramię rogatki. Jeśli na przejeździe zepsuje się samochód lub zablokujemy tory, informacje umieszczone na naklejce mogą zapobiec tragedii na torach.

Każda naklejka posiada trzy ważne numery. Pierwszy to indywidualny numer przejazdu kolejowo-drogowego. Drugi to numer alarmowy 112, który należy wybrać w przypadku zagrożenia życia. Operator 112 po podaniu numeru skrzyżowania będzie w stanie precyzyjnie określić, gdzie należy wysłać pomoc. Ma także możliwość szybkiego łącza z kolejarzami, którzy mogą wstrzymać ruch pociągów na linii. Trzeci numer to numer awaryjny, na który można zgłaszać usterki niezagrażające bezpośrednio życiu.

Więcej informacji na temat kampanii Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” oraz realizowanych w jej ramach działań można znaleźć na  stronie www.bezpieczny-przejazd.pl.

Źródło tekstu: PKP PLK/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram