fbpx

Wrocław Główny w 2020 r. był stacją z największą wymianą pasażerską. Na tym dworcu obsługiwano średnio 1,4 tysiąca pasażerów na godzinę, a w całym poprzednim roku skorzystało z niego 12,4 mln pasażerów. Kolejne miejsca pod względem rocznej wymiany pasażerskiej przypadły stacjom Poznań Główny – 12 mln pasażerów oraz Warszawie Wschodniej 9,4 mln.

Udział stacji zlokalizowanych w 18 ośrodkach wojewódzkich (Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze) stanowił 42,7% wymiany pasażerskiej ogółem.

W przypadku Wrocławia Głównego, stacji największej pod względem wymiany pasażerskiej, średnia liczba zatrzymań pociągów wyniosła 15,2 w ciągu godziny, co oznacza, że średnio przy każdym zatrzymaniu danego pociągu wsiadało/wysiadało 93 pasażerów. Średnia liczba pasażerów przypadająca na jedno zatrzymanie dla 10 największych stacji to 56 osób na jedno zatrzymanie.

"Pandemia COVID-19 ograniczyła mobilność społeczeństwa w 2020 r. W przypadku wielu stacji wymiana pasażerska spadła o kilkadziesiąt procent. Mniejsza liczba pasażerów nie wpłynęła jednak znacząco na ofertę przewozową, pasażerowie mieli dostęp do transportu kolejowego nawet w mniejszych miejscowościach. Potwierdzeniem tego są dane o zatrzymaniach na stacjach i wymianie pasażerskiej" - stwierdził dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

"Wyniki wymiany pasażerskiej potwierdzają też zainteresowanie nowymi lub przywróconymi po modernizacjach punktami zatrzymań pociągów" – dodał.

Wymiana na poziomie powyżej 10 tysięcy osób dziennie miała miejsce na 14 stacjach. Były to stacje (w kolejności od największej): Wrocław Główny, Poznań Główny, Warszawa Wschodnia, Katowice, Warszawa Zachodnia, Kraków Główny, Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście, Gdynia Główna, Gdańsk Śródmieście, Gdańsk Wrzeszcz, Pruszków, Gdańsk Główny, Warszawa Wileńska. Dobowa wymiana pasażerska na poziomie między 1 tys. a 10 tys. pasażerów miała miejsce na 228 stacjach. Stacją najbliżej progu 10 tys. dobowej wymiany był Szczecin Główny, zaś przedział zamyka stacja Biskupice Wielkopolskie, która zajmuje 242 miejsce w Polsce pod względem wymiany pasażerskiej. W przypadku 242 stacji liczba pasażerów była większa niż 1000 osób dziennie i na nich odbywało się 75,4% całej wymiany pasażerskiej w Polsce. Na 65 stacjach, na których dobowa wymiana pasażerska przekraczała 1 tys., podróżni korzystali z usług jednego przewoźnika, lub udział innych przewoźników nie przekraczał 3%.

Wśród mniejszych ośrodków miejskich w obszarach aglomeracyjnych kolej miała istotne znaczenie w realizowaniu potrzeb transportowych mieszkańców. Stąd też bardzo wysoki poziom wymiany pasażerskiej na stacjach znajdujących się w Grodzisku Mazowieckim, Legionowie, Mińsku Mazowieckim, Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Redzie, Rumi, Skierniewicach, Tłuszczu, Wejherowie oraz Żyrardowie. Główne stacje w tych miejscowościach znajdują się w pierwszej 50 stacji o największej wymianie pasażerskiej, pomiędzy stacjami największych polskich miast.

Dokładne dane o wymianie pasażerskiej dostępne [tutaj] w dziale Przewozy pasażerskie > Wymiana pasażerska na stacjach.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Jakie prawa ma pasażer kolei, jak wygląda polska i europejska praktyka sądowa oraz jaka jest rola Rzecznika Praw Pasażera Kolei? Jak w praktyce rozpatrywane są reklamacje pasażerskie? To tylko niektóre z zagadnień poruszonych podczas seminarium „Prawa pasażerów w transporcie kolejowym” zorganizowanego przez UTK w ramach Europejskiego Roku Kolei. Warsztaty były przeznaczone dla pracowników spółek kolejowych oraz rzeczników praw konsumenta. Udział w wydarzeniu prowadzonym w formie online wzięło ponad 120 osób.

To podróżny jest słabszą stroną umowy przewozu, nie ma wpływu na jej kluczowe warunki. Ponadto jest on klientem profesjonalnego przedsiębiorcy, jakim jest przewoźnik kolejowy, m.in. dlatego prawa pasażerów w transporcie kolejowym podlegają ochronie.

"Prezes UTK zajmuje się wieloma zagadnieniami związanymi z systemem kolejowym: nadzorem nad bezpieczeństwem kolei, interoperacyjnością czy regulacją rynku kolejowego. Nie można jednak zapominać, że kolej tworzą ludzie. Z jednej strony są to pracownicy zatrudnieni w systemie kolejowym, a z drugiej – pasażerowie" – powiedział mec. Marcin Trela, Wiceprezes UTK, otwierając spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele przewoźników oraz rzecznicy konsumentów.

"Od lat największym zainteresowaniem osób odwiedzających stronę internetową Urzędu Transportu Kolejowego cieszą się teksty poradnikowe, w których radzimy, co zrobić w przypadku opóźnienia i odwołania pociągu. To pokazuje, że polscy pasażerowie są świadomymi konsumentami, którzy chcą znać swoje prawa" – dodał Marcin Trela.

Zagadnienia prawne związane z obsługą pasażerów, ich skarg i reklamacji omówili praktycy zajmujący się tą dziedziną od wielu lat: dr Iwona Miedzińska – Dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej UTK, Karol Kłosowski – Dyrektor Departamentu Przewozów Pasażerskich oraz Kamil Świętoń – Naczelnik Wydziału Rozwoju Oferty Pasażerskiej. O rozwiązywaniu sporów na linii pasażer – przewoźnik opowiadała Joanna Marcinkowska – Rzecznik Praw Pasażera Kolei, a o metodach skutecznej komunikacji z pasażerami Natalia Krapacz, Zastępca Dyrektora Departamentu Przewozów Pasażerskich.

Prelegenci mówili o regulacjach dotyczących ochrony interesów użytkowników kolei oraz dobrych praktykach, które w prosty sposób można wdrożyć w procesach obsługi podróżnych. Prawa pasażerów obejmują m.in. otrzymywanie kompleksowych informacji dotyczących połączenia –  zarówno przed podróżą, jak i w jej trakcie – a także możliwość uzyskania odszkodowania w przypadku opóźnienia pociągu czy otrzymania pomocy, gdy sprawność ruchowa podróżnego jest ograniczona.

Podczas seminarium przedstawione zostały przykładowe problemy, z którymi pasażerowie zgłaszają się do Urzędu Transportu Kolejowego i Rzecznika Praw Pasażera Kolei. Omówione zostały procedury i przykłady rozpatrywania reklamacji, sposoby rozwiązywania sporów między użytkownikami kolei a przewoźnikami kolejowymi, a także dobre praktyki w komunikacji z pasażerami.

Nagrania z seminarium można obejrzeć na kanale YouTube Urzędu Transportu Kolejowego [tutaj].

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Rozwija się współpraca PKP Intercity i PKS Polonus. Pod koniec marca spółki podpisały porozumienie w tej sprawie. Teraz ruszyła integracja systemów sprzedażowych obydwu przewoźników, której celem jest włączenie oferty autobusowego operatora do Wspólnego Biletu.

Zakup biletów na połączenia realizowane przez PKP Intercity oraz PKS Polonus w systemach sprzedaży każdego z operatorów został połączony w jedną ścieżkę zakupową, a dane o rozkładach jazdy obydwu przewoźników zostały zintegrowane.

Wprowadzona funkcjonalność jest wynikiem podpisanego w marcu br. przez PKP Intercity i PKS Polonus porozumienia o współpracy. Jego celem jest włączenie przewoźnika autobusowego do Wspólnego Biletu. Dzięki niemu pasażerowie kolei w Polsce mogą podróżować pociągami kilku przewoźników kolejowych na podstawie jednego wspólnego biletu. Od początku założeniem tej oferty była jej szeroka integracja, obejmująca także innych operatorów transportu zbiorowego. Podpisany w marcu br. dokument wyznacza drogę do włączenia oferty PKS Polonus do Wspólnego Biletu. Integracja systemów sprzedaży, za pośrednictwem których dystrybuowane są bilety na przejazdy realizowane przez obydwu przewoźników, wzajemna sprzedaż oraz wspólna prezentacja oferty dla pasażerów to początek tej  drogi.

"Rozwój współpracy PKP Intercity i PKS Polonus jest dużym krokiem w stronę budowy spójnej sieci transportowej dla całej Polski, która sprawi, że podróżowanie po kraju stanie się dużo prostsze, szybsze i bardziej komfortowe. Należy też podkreślić, że szersza współpraca przewoźników kolejowych i autobusowych w transporcie publicznym to jeden z elementów Polskiego Ładu.  Kolej i transport autobusowy mają wspólny cel – zapewniać jak największe możliwości dojazdu. Kluczowa jest tutaj współpraca przy tworzeniu wspólnej oferty, co właśnie się dzieje. Pociągi i autobusy nie muszą ze sobą konkurować, mogą się wzajemnie uzupełniać. Tam gdzie po torach kolej nie dotrze, tam pasażera dowiezie przewoźnik autobusowy" – mówi Tomasz Gontarz, członek zarządu PKP Intercity.

Dalsze etapy rozwoju współpracy przewoźników

"Kolejnym etapem współpracy PKP Intercity i PKS Polonus będzie uruchomienie wzajemnej sprzedaży biletów w kasach stacjonarnych obydwu przewoźników, a następnym krokiem będzie uruchomienie wzajemnej sprzedaży przez internet bezpośrednio z systemu internetowego każdego z przewoźników. Wzajemne uzupełnianie siatki połączeń i coraz większe upraszczanie procesu zakupowego to duża zmiana na plus dla pasażerów. Dzięki zacieśnianiu współpracy z PKP Intercity podróżowanie po Polsce stanie się dużo łatwiejsze. Naszym celem jest dołączenie do Wspólnego Biletu, który pozwoli na łączone kolejowo-autobusowe podróże po kraju na jednym bilecie" – tłumaczy Wojciech Gąsowski, członek zarządu PKS Polonus S.A.

Trzecim etapem będzie włączenie oferty PKS Polonus do Wspólnego Biletu i Pakietu Podróżnika. Celem wspólnych działań będzie uruchomienia wzajemnej sprzedaży w kasach stacjonarnych wszystkich przewoźników kolejowych uczestniczących we Wspólnym Bilecie, jak również uruchomienia sprzedaży oferty Pakiet Podróżnika z odcinkami PKS Polonus w kasach wszystkich przewoźników uczestniczących we Wspólnym Bilecie, w kasach PKS Polonus oraz w systemie  Bilkom. Planowane jest również umożliwienie pasażerom kupowania biletów PKS Polonus w ramach oferty Wspólny Bilet w kasach wszystkich przewoźników uczestniczących w tym projekcie, w kasach PKS Polonus, w systemie  Bilkom oraz na platformie Dworzec Online.

Więcej na temat współpracy PKP Intercity i PKS Polonus przeczytasz [tutaj].

Źródło tekstu: PKS Polonus/Serwis Kolejowy

Badanie rozpoczęło się 02 sierpnia 2021 roku i będzie przeprowadzone zarówno w formie ankiety elektronicznej, jak i wywiadu tradycyjnego realizowanego na pokładach pociągów przy zachowaniu obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. Pozyskane w wyniku badania odpowiedzi będą analizowane co kwartał.

Zasięg siatki połączeń Kolei Śląskich daje doskonałe możliwości komunikacyjne. Blisko 400 pociągów uruchamianych w ciągu doby z jednej strony stanowi ogromny potencjał, z którego na co dzień mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Śląska, a z drugiej jest również wielowymiarowym wyzwaniem dla ekspertów spółki, którzy nieustannie pracują nad najwyższą jakością świadczonych usług.

Pomimo epidemii i wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu komunikacji publicznej w Polsce, miniony rok w działaniach Kolei Śląskich nie zmienił na pewno jednej rzeczy, faktu, że to pasażer oraz jego komfort i satysfakcja z podróży są dla przewoźnika najważniejsze. W celu zebrania opinii o świadczonych usługach przewozowych, pozyskania informacji dotyczących oczekiwań pasażerów wobec nowego taboru, a także zidentyfikowania potrzeb osób z niepełnosprawnościami, Koleje Śląskie od 02 sierpnia 2021 roku będą przeprowadzały badanie satysfakcji pasażera.

„To opinie i głos naszych pasażerów od zawsze były i nadal są dla nas najważniejsze. Codziennie podejmujemy starania, które sprawiają, że komfort podróży, stan taboru i standardy obsługi pasażerskiej są na najwyższym poziomie. Badanie satysfakcji pasażera to kolejny krok w celu doskonalenia świadczonych przez Koleje Śląskie usług.– podkreśla Jakub Wosik, Rzecznik Pasażera Kolei Śląskich.

Zapoznanie się z opiniami i ocenami poszczególnych obszarów funkcjonowania Kolei Śląskich pozwoli na zrozumienie aktualnych potrzeb pasażerów, a także wskaże kierunek najważniejszych działań, które powinny być wdrażane w celu nieustannego podwyższania satysfakcji klienta. Śląski przewoźnik zachęca do wypełnienia badania w formie elektronicznej na stronie https://ankieta.kolejeslaskie.pl/.

Źródło tekstu: Serwis Kolejowy/Koleje Śląskie

Do godzin popołudniowych trwać będzie naprawa fragmentu torów na stacji w Białymstoku. W nocy z 29 na 30 lipca, podczas przejazdu składu towarowego, uszkodzony został rozjazd, którym przemieszczają się pociągi jadące m.in. w kierunku Warszawy.

Polskie Radio Białystok informuje, że zablokowany został odcinek torów, przez który realizowane są kursy w kilku kierunkach. W miejsce pociągów wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Duże utrudnienia czekają na pasażerów jadących do stolicy, Ełku oraz Bielska Podlaskiego. Jak podaje medium, pomimo działań mających umożliwić podróż, przez wzgląd na opóźnienia sytuacja na białostockim dworcu jest napięta.

Pasażerowie są informowani o zmianach w kurowaniu pociągów. Stopniowe przywracanie ruchu przewidywane jest w godzinach popołudniowych wraz z postępem prac. Zarządca infrastruktury na bieżąco współpracuje z przewoźnikami w celu zapewnienia podróży przez stację Białystok” – powiedział cytowany przez Bialystokonline.pl Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP PLK S.A. poinformowało, że prowadzone są prace mające przywrócić ruch kolejowy na zablokowanym odcinku torów. Wagony pociągu towarowego, który przejeżdżał przez rozjazd w momencie wystąpienia awarii, odholowano w nocy. Jedna z dwóch lokomotyw ciągnących skład również została zabrana. Trwają przygotowania do usunięcia drugiego spalinowozu. Dopiero po dokonaniu tej czynności na torze przeprowadzone zostaną prace naprawcze.

Pracuje maksymalna liczba osób, wyposażona w specjalistyczny sprzęt potrzebny do podnoszenia i przesuwania taboru oraz do prac torowych. Przyczyny zdarzenia ustali specjalna komisja” – podał Tomasz Łotowski.

hp

Wraz z rozpoczęciem wakacji Koleje Mazowieckie wprowadzają do swojej oferty „Bilet Turysty”. Pasażerowie mogą korzystać z nowej taryfy od dziś do końca sierpnia. Koszt biletu to 67 zł.

Imienny „Bilet Turysty” uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich. Z oferty korzystać można przez trzy dowolnie wybrane dni w terminie ważności biletu, na obszarze ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Szulborze Wielkie, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko-Kamienna, Drzewica.

Bilet jest ważny przez 10 dni, licząc od momentu wydania lub daty wskazanej przez podróżnego. Wraz z nim kupujący otrzyma karnet, na którym w kasie Kolei Mazowieckich lub u kierownika pociągu, na zasadach określonych w warunkach taryfowych oferty, można dokonać legalizacji każdego z trzech dni podróży.

„Bilet Turysty” można nabyć w kasach biletowych i biletomatach, jego cena to 67 zł. Z oferty można korzystać od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r. Szczegółowe zasady są dostępne na [stronie przewoźnika] oraz pod numerem telefonu 22 364 44 44.

Pasażerowie, którzy zakupią bilet otrzymają zniżkę na zwiedzanie placówek partnerskich akcji [Koleją do Kultury]. Przewoźnik przypomina także, że w pociągach Kolei Mazowieckich można bezpłatnie przewieźć psa i rower.

Źródło tekstu: Koleje Mazowieckie/Serwis Kolejowy

We wtorek 29 lipca pociągiem Kolei Dolnośląskich relacji Węgliniec – Wrocław Główny podróżował 70-milionowy pasażer w historii spółki. Była nim studentka psychologii, która – jak sama podkreśliła – bardzo często jeździ pociągami regionalnego przewoźnika.

W czasie przejazdu osoby znajdujące się na pokładzie składu dowiedziały się, że wśród nich jest jubileuszowy pasażer Kolei Dolnośląskich. Podczas gdy trwała weryfikacja danych z systemu sprzedaży biletów, na podróżnych czekały specjalnie przygotowane atrakcje oraz poczęstunek.

Dzisiejsza data to dla Kolei Dolnośląskich w pewnym sensie symbol. Symbol tego, że wracamy do gry, symbol tego, jak wielkie możliwości przewozowe ma nasza spółka. Wreszcie symbol tego, czego najlepszym przykładem jest nasz 70-milionowy pasażer – tej wielkiej wartości, jaką stanowią nasi pasażerowie”– wskazał Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich.

Jubileuszową pasażerką okazała się być studentka psychologii, która na co dzień uczy się we Wrocławiu. Nie ukrywała wzruszenia, ponieważ pociągami podróżuje nie tylko w okolice Zgorzelca, gdzie mieszka jej rodzina, ale również do Drezna.

Jestem taka szczęśliwa i wdzięczna za ten prezent. Kolejami Dolnośląskimi podróżuję praktycznie dwa razy w tygodniu. Jeżdżę na studia, do domu, do rodziców czy do chłopaka. Jestem do połowy Niemką i do połowy Polką. Tak jeżdżę w tę i z powrotem. Bardzo dużo podróżuję. Wybieram te połączenia, ponieważ są po prostu wygodne” – powiedziała wzruszona Helena Pagels.

Na stacji końcowej na szczęśliwą pasażerkę czekała dodatkowa niespodzianka. Otrzymała voucher na darmowe przejazdy wszystkimi pociągami Kolei Dolnośląskich oraz unikatową hulajnogę elektryczną w barwach pociągów przewoźnika.

Źródło tekstu: Koleje Dolnośląskie/Serwis Kolejowy

Nowoczesne, dostępne, komfortowe i proekologiczne – takie są nowe dworce kolejowe w miejscowościach Pobiedziska Letnisko i Biskupice Wielkopolskie. Budynki powstały dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych oraz środkom krajowym. W ubiegły piątek z obiektów skorzystali pierwsi podróżni.

Nowe dworce są przyjazne wszystkim grupom pasażerów. Wprowadzono w nich szereg usprawnień ułatwiających korzystanie osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Zastosowano m.in. oznakowanie w alfabecie Braille’a, ścieżki prowadzące, mapy dotykowe oraz kontrastową kolorystykę wnętrz, ułatwiającą orientację w przestrzeni osobom niedowidzącym.

Na dachu każdego z obiektów zamontowano panele fotowoltaiczne redukujące emisję dwutlenku węgla. Oświetlenie dworców i ich otoczenia zrealizowano z wykorzystaniem energooszczędnych źródeł światła (LED). Nad pracą wszystkich urządzeń i instalacji nadzór sprawuje system, którego zadaniem jest m.in. optymalizacja zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. O bezpieczeństwo budynków, ich otoczenia oraz podróżnych dbają nowoczesne systemy: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowe.

Nowe dworce w Wielkopolsce powstały dzięki znaczącemu dofinansowaniu z Funduszy Europejskich i środków krajowych. Budynki są dostosowane do potrzeb wszystkich pasażerów, również tych z niepełnosprawnościami. Jesteśmy przekonani, że te przyjazne środowisku budynki, które charakteryzują się wysoką jakością wykonania, ułatwią pasażerom podróżowanie” – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda

Dzięki zakończonym inwestycjom bezpośrednie otoczenie dworców zostało zaaranżowane w nowy sposób. Ułożono przy nich nawierzchnie ze ścieżkami prowadzącymi dla osób niewidomych i niedowidzących, zamontowano elementy małej architektury, a także uporządkowano zieleń.

Łączny koszt budowy dworców Pobiedziska Letnisko oraz Biskupice Wielkopolskie to odpowiednio prawie 4,7 mln złotych oraz 4,5 mln złotych. Inwestycje, zrealizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, są współfinansowane ze środków unijnych dzięki Programowi Operacyjnemu Infrastruktura i Środowisko.

Źródło tekstu: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej/Serwis Kolejowy

Od lipca do września 2021 roku, w każdą ostatnią sobotę miesiąca pasażerowie Kolei Śląskich będą mogli bezpłatnie udać się na wycieczkę w góry z przewodnikiem. Inicjatywa „Kolej na Beskidy”, organizowana z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, to okazja do poznania historii i uroków Beskidu Małego, Śląskiego oraz Żywieckiego.

Śląski przewoźnik wskazuje, że Beskidy to idealne miejsce dla osób lubiących długie piesze wędrówki, podczas których można podziwiać malownicze doliny i dziką przyrodę. Liczba szlaków, barwne krajobrazy oraz niezwykłe historie to jedne z największych atutów regionu. Beskidzkie szlaki, poza walorami przyrodniczymi, charakteryzują się również dużym zróżnicowaniem tras pod względem trudności, co umożliwia aktywne spędzanie wolnego czasu przez całe rodziny.

Warunkiem udziału w akcji jest wysłanie elektronicznego zgłoszenia oraz posiadanie ważnego biletu na przejazd pociągiem Kolei Śląskich do stacji, z której rusza wycieczka w dniu jej rozpoczęcia. Liczba uczestników każdej wyprawy jest ograniczona do 20 osób. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Najbliższa wycieczka odbędzie się 31 lipca 2021 roku na trasie: Zwardoń – Rachowiec – Sól Kiczora – Wielka Zabawa – Rajcza. Potem nastąpi powrót na stację początkową.

Szczegółowe informacje dotyczące akcji „Kolej na Beskidy”, w tym formularz zgłoszenia oraz regulamin wycieczek, można znaleźć na [stronie internetowej] Kolei Śląskich.

Źródło tekstu: Koleje Śląskie/Serwis Kolejowy

Polskie Koleje Państwowe S.A. ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych, związanych z kompleksową przebudową dworca kolejowego w Kielcach. Funkcjonujący obecnie obiekt oddano do użytku w 1971 roku. Spółka postanowiła poddać budynek modernizacji, dzięki której zostanie on dostosowany do potrzeb wszystkich grup podróżnych.

Spółka PKP zaznacza w komunikacie dotyczącym przetargu, że dzięki planowanej modernizacji dworzec w Kielcach zyska nowy blask. Projekt przebudowy zakłada odwzorowanie elewacji w pełnej zgodności z oryginałem. Spore zmiany planowane są wewnątrz budynku. Na parterze, poza kasami biletowymi i centrum obsługi pasażera, zlokalizowane zostaną poczekalnia z toaletami oraz pomieszczenie dla osób podróżujących z dziećmi. W budynku pojawi się też przestrzeń pod dwa biletomaty oraz bankomaty i automaty vendingowe. Te ostatnie będą stanowić uzupełnienie dla oferty lokali komercyjnych, które zaplanowano na dworcu. Układ hali zaprojektowano w sposób umożliwiający bezkolizyjną obsługę pasażerów i przemieszczanie się użytkowników dworca z i do tunelu podziemnego oraz z miasta na peron. Powierzchnia na pierwszym i drugim piętrze zostanie zaadaptowana na nowoczesne pomieszczenia biurowe.

Dzięki przebudowie dworzec kolejowy w Kielcach zyska nową jakość. Zachowanie jego oryginalnego wyglądu przy jednoczesnym wprowadzeniu rozwiązań na miarę XXI wieku sprawi, że budynek będzie nowoczesny, bardziej funkcjonalny i estetyczny. Właśnie w ten sposób powinny być prowadzone inwestycje. Cieszę się, że PKP S.A. podchodzi do realizowanych projektów z takim zaangażowaniem” – powiedział Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Kielce z pewnością zasługują na reprezentacyjny dworzec, który będzie jedną z wizytówek tego wojewódzkiego miasta. Planowana modernizacja przyczyni się nie tylko do poprawy estetyki obiektu, ale przede wszystkim podniesie komfort jego użytkowania przez podróżnych. Łącznie w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 w całej Polsce zostanie zmodernizowanych prawie 200 dworców kolejowych” – wskazał Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Dzięki przebudowie dworzec zostanie unowocześniony, co wpłynie na jego lepsze dostosowanie do potrzeb podróżnych. Szczególny nacisk PKP S.A. kładzie na zwiększenie dostępności obiektu dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej i niewidomych. Przemieszczanie się po budynku ułatwią m.in. windy i podjazdy dla wózków.

Na zmodernizowanym obiekcie wzrośnie poziom bezpieczeństwa. Zamontowane zostaną monitoring oraz nowoczesne systemy zarządzania. Oprócz ochrony, o bezpieczeństwo podróżnych zadba Straż Ochrony Kolei, której komenda regionalna znajdzie się na dworcu.

Metamorfozę przejdzie najbliższe otoczenie budynku. Pojawi się tam 18 miejsc parkingowych (8 po południowej i 10 po północnej stronie budynku), a także wiata rowerowa na 12 jednośladów. Zamontowane zostaną nowe ławki i kosze. Przy dworcu zaplanowano również dwa miejsca do ładowania samochodów elektrycznych. Jest to jedno z kilku ekologicznych rozwiązań, jakie mają być zastosowane w zmodernizowanym obiekcie. Na dachu dworca pojawią się panele fotowoltaiczne, a wewnątrz wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

Rozpoczęcie modernizacji dworca planowane jest w II połowie bieżącego roku, a zakończenie w I połowie 2023 roku. Inwestycja będzie realizowana z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Termin składania ofert w przetargu mija 22 lipca 2021 r.

Autorem projektu przebudowy dworca jest pracowania architektoniczna Pas Projekt Sp. z o.o.

Źródło tekstu: PKP S.A./Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram