fbpx

Klasa patronacka, czyli połączenie szkolnej wiedzy teoretycznej i pierwszych praktycznych doświadczeń w pracy, rusza w Zespole Szkół nr 1 im. Bolesława Krupińskiego w Lubinie. Przez najbliższe trzy lata uczniowie pod okiem specjalistów będą zdobywać doświadczenie w branży kolejowej, aby następnie móc rozpocząć stałą pracę w wyuczonym zawodzie.

Współpracę szkoły z przewoźnikiem kolejowym formalnie rozpoczęło 25 sierpnia podpisanie listu intencyjnego przez prezesa Kolei Dolnośląskich i dyrektora placówki. Sam program patronacki startuje pilotażowo z pierwszą piątką uczniów. Plan zakłada stopniowe zwiększanie liczby osób kształconych w dwóch zawodach: mechanika pojazdów kolejowych oraz elektromechanika. W ciągu trzech najbliższych lat regionalny przewoźnik weźmie pod swoje skrzydła co najmniej piętnastu uczniów Zespołu Szkół nr 1 w ramach I Branżowej Szkoły I Stopnia.

"Zawód kolejarza jest atrakcyjny i przyszłościowy dla młodych ludzi, więc jestem przekonany, że nowa klasa będzie cieszyć się popularnością" – ocenia Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.

"Współpraca ze szkołą w Lubinie otwiera naszą ofertę edukacyjną. W przyszłości chcemy wzbogacić ją o kolejne kierunki, dopasowane do wymagań rynku pracy, tak wymagającego w obecnych czasach. Mamy świadomość, że zawody techniczne są dziś na rynku bardzo pożądane, dlatego pomysł na kształcenie własnych kadr w tym kierunku" dodaje Damian Stawikowski.

W ramach umowy Koleje Dolnośląskie doposażą również salę dydaktyczną w siedzibie szkoły. Uczniowie objęci programem będą uczyć się w systemie dualnym, uczęszczając na lekcje w ramach przedmiotów ogólnych oraz odbywając praktyki w hali serwisowej Kolei Dolnośląskich w Legnicy. Dzięki współpracy przyszli adepci będą mogli korzystać ze specjalistycznego sprzętu przewoźnika. Co istotne, na czas nauki uczniowie podpiszą umowę i formalnie staną się młodocianymi pracownikami spółki. Za swoją pracę będą otrzymywać wynagrodzenie. Po ukończeniu szkoły i pomyślnym zdaniu egzaminów będą mogli liczyć na stałe zatrudnienie w Kolejach Dolnośląskich.

"Szkoły zawodowe zyskują na znaczeniu, a współpraca z Kolejami Dolnośląskimi bez wątpienia zachęci kandydatów do rekrutacji na nowe kierunki. Po ukończeniu szkoły absolwent nie tylko zyskuje konkretny zawód, a dodatkowo stałą pracę u boku wykwalifikowanych specjalistów. Dlatego wszystkie strony tego projektu są wygrane. Młodzi ludzie dostają perspektywę ciekawej i dobrze płatnej pracy a Koleje wykwalifikowanych pracowników. I to jest właśnie nowoczesne nauczanie – w pewnym sensie pod dyktando pracodawcy. Ale to dobrze. Po co tworzyć zawody bez przyszłości" - powiedział Dariusz Tomaszewski, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie.

Źródło tekstu: Koleje Dolnośląskie/Serwis Kolejowy

Serwis Kolejowy zaprasza do udziału w objętym honorowym patronatem UTK „Rodzinnym Pikniku Kolejowym”, który odbędzie się we wtorek 1 czerwca w ośrodku „Kapitanówka” pod Toruniem. Na platformie zrzutka.pl ruszyła zbiórka środków na organizację wydarzenia. Liczymy na wsparcie firm i pasjonatów kolei!

Rodzinny Piknik Kolejowy to doskonała propozycja na spędzenie Dnia Dziecka z całą rodziną. Dla najmłodszych to świetna okazja do integracji i nauki poprzez zabawę. Inicjatywa ma na celu zachęcenie dzieci do wejścia w świat kolei i szersze zainteresowanie ich tą tematyką. Serwis Kolejowy chce promować zawody kolejarskie, przybliżyć historię tego sektora i szerzyć wiedzę na tematy kultury bezpieczeństwa i praw pasażera. W czasie eventu na najmłodszych czeka wiele atrakcji związanych z tematyką kolei takich jak gry czy spotkania z interesującymi postaciami. Będą też dmuchane zjeżdżalnie, wyjątkowe gadżety oraz słodkości.

„Rodzinny Piknik Kolejowy ma, co prawda, formę rozrywkową, ale także edukacyjną. Nie bez powodu odbędzie się właśnie w Dzień Dziecka, bo formowanie ważnych społecznie postaw powinno przebiegać już od wczesnych lat życia. Chcemy obudzić w naszych młodych gościach nie tylko sympatię i zainteresowanie koleją, ale przede wszystkim wrażliwość na sprawy tzw. kultury bezpieczeństwa” – mówi redaktor naczelny Serwisu Kolejowego Mateusz Wójtowicz.

Rodzinny Piknik Kolejowy organizowany jest we współpracy z Przedsiębiorstwem Usług Kolejowych Tender oraz spółkami Cargo Speed International i SP Tech Solutions. Nasza inicjatywa została objęta honorowym patronatem Urzędu Transportu Kolejowego. Została także uwzględniona w kalendarzu wydarzeń UTK, wpisujących się w trwający Europejski Rok Kolei.

W serwisie Zrzutka.pl została uruchomiona zbiórka środków, która pozwoli na pokrycie kosztów związanych z organizacją wydarzenia. Każda wpłacona kwota będzie realną pomocą. Inicjatywę można wesprzeć [tutaj]. Przypominamy, Rodzinny Piknik Kolejowy w „Kapitanówce” pod Toruniem odbędzie się już 1 czerwca. Bieżące informacje dotyczące wydarzenia będą dostępne na [Facebooku]. Nie może Was zabraknąć!

Serwis Kolejowy

Do grona placówek objętych patronatem Kolei Mazowieckich dołączył Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach. „Współpraca ze szkołami kształcącymi młodzież na kierunkach związanych z koleją jest kluczowa dla pozyskania młodej, wykwalifikowanej kadry” – podkreśla przewoźnik.

Obecnie uczniowie ZSP nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach mogą kształcić się w sześciu zawodach związanych z kolejnictwem. W Technikum nr 6 są to: technik transportu kolejowego, technik pojazdów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym i technik budownictwa kolejowego. Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 kształci natomiast w zawodzie mechanik pojazdów kolejowych.

Umowa podpisana pomiędzy Kolejami Mazowieckimi a szkołą pozwoli na współpracę w zakresie praktycznego kształcenia uczniów w zawodach związanych z kolejnictwem, w tym m.in. odbywanie praktyk zawodowych na terenie Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru KM. Ci uczniowie, których wyniki będą wystarczająco dobre, mogą liczyć na stypendium przyznawane przez Koleje Mazowieckie.

„Współpraca ze szkołami kształcącymi młodzież w zawodach kolejowych jest jednym z elementów strategii spółki w kontekście pozyskiwania wykwalifikowanej kadry. Cały czas się rozwijamy, kupujemy nowoczesny tabor. Nie wyobrażam sobie przyszłości przewoźnika bez pracowników posiadających odpowiednie kompetencje i pasję do zawodu. Wiem, że właśnie taka młodzież na poważnie planuje swoją karierę na kolei. A my ją do siebie z ochotą przyjmujemy”– powiedział Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich.

Monika Kowalczyk, p.o. dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach, podkreśla, że porozumienie zawarte z Kolejami Mazowieckimi jest kolejną szansą na wsparcie młodzieży oraz stanowi gwarancję zatrudnienia po zakończeniu edukacji dla uczniów siedleckiej szkoły.

„Mam nadzieję, że znajdą się też uczniowie szkół podstawowych, którzy skorzystają z naszej oferty i podejmą naukę w naszej szkole. Nasza oferta kształcenia odpowiada realnym potrzebom rynku pracy” – zaznacza dyrektor Kowalczyk.

Ze strony Kolei Mazowieckich porozumienie podpisali członkowie zarządu: Dariusz Grajda oraz Cezary Lewandowski. Szkołę reprezentowali Andrzej Sitnik, prezydent miasta Siedlce, i Monika Kowalczyk, p.o. dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach.

W gronie szkół, z którymi współpracują Koleje Mazowieckie, znajdują się także: Technikum Nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego (d. "Kolejówka"), Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej, Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu, Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie oraz Niepubliczne Technikum im. 72. Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Źródło tekstu: Koleje Mazowieckie

Rusza drugi etap „Kampanii Kolejowe ABC” realizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego. Prowadzony od 2017 r. projekt cieszy się ogromną popularnością. W kolejnej odsłonie nie zabraknie nowych, ciekawych pomysłów, które pozwolą na naukę bezpiecznego zachowania w pobliżu torów i w pociągu. Nowa edycja „Kampanii Kolejowe ABC” została objęta patronatem przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka.

„Kampania Kolejowe ABC II” to drugi etap ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. [czytaj więcej]

„Do tej pory w ramach pierwszej edycji „Kampanii Kolejowe ABC” dotarliśmy z informacjami o bezpieczeństwie do kilkudziesięciu milionów odbiorców. Jestem przekonany, że nasza akcja i zaplanowana kontynuacja przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa na kolei. Objęcie »Kampanii Kolejowe ABC II« patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka jest dla nas szczególnym wyróżnieniem, które znacząco podkreśla wagę działań edukacyjno-informacyjnych prowadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego” – podkreśla dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Do końca stycznia 2021 r. podczas „Kampanii Kolejowe ABC” przeprowadzono lekcje interaktywne w ponad 500 placówkach dla ponad 15 tys. dzieci. W telewizji spoty reklamowe obejrzało 18 mln osób, w kinach – ponad 6 mln widzów, a w internecie spoty osiągnęły aż 25 mln wyświetleń. Ponad 4 mln osób obejrzało programy edukacyjne „Twoja kolej” i „Myszka w paski”. Zaangażowani w projekt vlogerzy stworzyli łącznie 16 krótkich filmików, które łącznie miały blisko ponad 3,5 mln wyświetleń. Profile społecznościowe kampanii na Facebooku i Instagramie obserwuje już ponad 40 tys. osób.

Celem drugiej edycji projektu jest dalsze przekazywanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń, a także zwiększanie świadomości dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców na temat zagrożeń, które mogą wystąpić na terenach kolejowych. W ramach „Kampanii Kolejowe ABC II” zostaną przeprowadzone zajęcia edukacyjno-informacyjne w kolejnych placówkach oświatowych na terenie całej Polski. Poszerzone zostaną także działania medialne, pojawią się nowe materiały interaktywne i filmowe skierowane do dzieci, rodziców i nauczycieli.

Na działania edukacyjne zostanie przeznaczonych 60 mln zł, z czego 9 mln zł z budżetu państwa i 51 mln zł dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram