fbpx

Zarząd PKP CARGO opublikował wybrane, szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za pierwszy kwartał 2022 roku. Są one lepsze niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Przychody z tytułu umów z klientami wyniosły w okresie styczeń - marzec nieco ponad 1 mld 166 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie 2021 roku przychody wyniosły 996 mln zł.

EBITDA zamknęła się w pierwszym kwartale kwotą 152,4 mln zł, co oznacza wzrost o 48 mln zł w stosunku do wyników z poprzedniego roku.

Poprawie uległ także EBIT, który w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku wyniósł -31,5 mln zł. Natomiast w 2021 roku EBIT był niższy, na poziomie -71 mln zł. Z kolei wynik netto Grupy PKP CARGO to - 47,6 mln zł i jest wyższy o niespełna 24 mln zł niż przed rokiem.

W okresie od stycznia do marca Grupa PKP CARGO poprawiła także wskaźniki operacyjne. Nasze pociągi przewiozły bowiem 25,9 mln ton ładunków, czyli o ponad 2,5 mln ton więcej niż w pierwszym kwartale 2021 roku.

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią wstępne szacunki i mogą one ulec zmianie, gdyż przygotowywany jest jeszcze skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej PKP CARGO za pierwszy kwartał. Zostanie on opublikowany 27 maja br.

Źródło tekstu: pkpcargo.com/Serwis Kolejowy

Marzec stał pod znakiem dużych wzrostów przewozów Grupy PKP CARGO, które przyczyniły się także do wzrostu udziałów Grupy w rynku.

Jak informuje GUS, w marcu br. pociągi Grupy PKP CARGO przetransportowały 8,8 mln ton towarów, a praca przewozowa wyniosła 2,3 mld tkm. Oznacza to, że w porównaniu do lutego br. przewozy PKP CARGO wzrosły o 16,3% w ujęciu masy i o 22,3% pod względem wykonanej pracy przewozowej. Wzrosty były wyższe niż u prywatnych operatorów kolejowych, u których wyniosły odpowiednio 13,1% i 14,9%.

Podobnie rzecz wygląda w porównaniu do danych z marca 2021 roku. Grupa PKP CARGO zanotowało bowiem wzrost masy przetransportowanych towarów o 8,4% r/r, a konkurencja łącznie „tylko” o 3,8% r/r. Praca przewozowa PKP CARGO wzrosła zaś o 14,4% r/r, podczas gdy u konkurencji o 6,8% r/r.

To spowodowało, że udziały rynkowe Grupy PKP CARGO w marcu 2022 r. wyniosły 40,4% według masy towarowej oraz 44,3% w ujęciu pracy przewozowej, co oznacza, że nastąpił ich wzrost zarówno pod względem masy ładunków, jak i pracy przewozowej. W tym pierwszym przypadku wzrost wyniósł 1 p.p. r/r i 0,7 p.p. m/m, natomiast w drugim było to 1,7 p.p. r/r oraz 1,5 p.p. m/m).

Natomiast po pierwszym kwartale 2022 roku udział Grupy PKP CARGO w rynku osiągnął poziom 40,1% według masy towarowej - to wzrost o 1,8 p.p. w ujęciu rok do roku. Pod względem pracy przewozowej udziały te wzrosły rok do roku o 1,4 p.p. - do poziomu 43,3%.

Utrzymująca się cały czas koniunktura na rynku kolejowym wynika ze wzrostów produkcji przemysłowej w Polsce, który wyniósł w marcu 17,3%. Ponadto aż o 27,6 % wzrosła w marcu produkcja budowlano-montażowa. Na sytuację PKP CARGO pozytywnie wpłynęły zwłaszcza większe zamówienia na przewozy węgla kamiennego, koksu, kamienia i wyrobów budowlanych oraz produktów rafinacji ropy naftowej.

Źródło tekstu: pkpcargo.com/Serwis Kolejowy

W ramach prowadzonego dialogu w dniu 27 kwietnia 2022 r. Zarząd PKP CARGO S.A. spotkał się  z przedstawicielami Związków Zawodowych (Stroną Związkową) działającymi w imieniu pracowników Zakładów i Centrali Spółki.

Podjęte rozmowy są wykonaniem zobowiązań Stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Centralę i Zakłady PKP CARGO S.A. wynikających z Porozumienia zawartego w dniu 27 sierpnia 2021 roku.

Rozmowy zostały zakończone podpisaniem  protokołu rozbieżności w ramach procedury rozwiązywania sporu zbiorowego wszczętego pismem z dnia 1 marca 2022 roku o wdrożenie systemowej podwyżki wynagrodzeń.

Strony uznały, że spotkanie z dnia 27.04 kończy rokowania, a spór zbiorowy, zgodnie z przepisami prawa, przechodzi w etap mediacji.

Źródło tekstu: pkpcargo.com/Serwis Kolejowy

Pan Jacek Rutkowski został powołany dnia 21.04 przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych, natomiast funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych obejmie Maciej Jankiewicz. Obaj zaczną pracę w Zarządzie od najbliższego poniedziałku.

Pan Jacek Rutkowski może się pochwalić ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym, od ponad 16 lat jest związany z branżą kolejową, w tym z Grupą PKP CARGO. W latach 2016-2018 był prezesem Cargotoru, a 2018 do 2019 roku pełni funkcję prezesa PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze. Od 2019 roku jest Prezesem innej spółki z GRUPY - PKP CARGO TERMINALE.

Pan Jacek Rutkowski jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Śląskim oraz studiów Executive MBA w Marseille Graduate School of Management Uniwersytet Gdański i studiów podyplomowych w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Posiada również doświadczenie we współpracy z krajowymi i unijnymi instytucjami nadzorującymi branżę kolejową. Jest autorem programów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.

Z kolei Pan Maciej Jankiewicz jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Poznańskiej. Uzyskał tytuł Executive MBA na Uniwersytecie Paula Cezann’a w Marsylii. Ukończył  również studia doktoranckie na Akademii Sztuki Wojennej.

Pan Maciej Jankiewicz pełnił szereg funkcji w zarządach i radach nadzorczych spółek kapitałowych, takich jak: Pocztowo-Bankowe PTE, Post Media Service, BDM Grupa Inwestycyjna, Polskie Radio SA. I Pocztylion-Arka PTE.

Podejmując uchwały w sprawie powołania nowych Członków Zarządu, Rada Nadzorcza uzupełniła skład Zarządu, który obecnie przedstawia się następująco:

1) Dariusz Seliga -Prezes Zarządu,

2)  Marek Olkiewicz- Członek Zarządu ds. Operacyjnych,

3) Maciej Jankiewicz - Członek Zarządu ds. Finansowych,

4) Jacek Rutkowski - Członek Zarządu ds. Handlowych,

5) Zenon Kozendra - Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników.

Źródło tekstu: pkpcargo.com/Serwis Kolejowy

Rada Nadzorcza powołała Dariusza Seligę na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. Podjęta została też uchwała o powołaniu do zarządu na kolejną kadencję Zenona Kozendry i powierzeniu mu ponownie funkcji Członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników.

Prezes Dariusz Seliga od lat związany jest z branżą kolejową, głównie z Grupą PKP CARGO. W 2016 roku został prezesem PKP CARGO CONNECT sp. z o.o., natomiast trzy lata później powołano go na członka zarządu PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.

Nowy Prezes PKP CARGO jest absolwentem Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (kierunek administracja), studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz Akademii Obrony Narodowej, gdzie ukończył czteroletnie studia doktoranckie.

Pan Dariusz Seliga ukończył również podyplomowe studia menadżerskie Executive MBA Sektora Kolejowego. Posiada ponadto wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji w zarządach i radach nadzorczych spółek kapitałowych.

Od 2004 roku Dariusz Seliga pracował w warszawskiej administracji na stanowisku Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lecha Kaczyńskiego. W 2005 roku został Burmistrzem Dzielnicy Włochy, a następnie przez trzy kadencje (V, VI i VII) był posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

Z kolei Pan Zenon Kozendra jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji w Kielcach i studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie w Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Może się pochwalić kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w branży kolejowej. Piastował kilkukrotnie funkcje Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie i Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. Od 2006 do 2009 r. zasiadał w Zarządzie Związku Pracodawców Kolejowych w Polsce.

Pan Zenon Kozendra jest propagatorem partnerskiego zarządzania - najlepszymi praktykami dzielił się m.in. na Kongresie Kadry, Kongresie Managera i Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Jest inicjatorem wdrożenia w PKP CARGO idei CSR – biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Obecnie skład Zarządu PKP CARGO S.A. jest trzyosobowy:

Źródło tekstu: pkpcargo.com/Serwis Kolejowy

W czwartek 7.04 około godziny 17:00 w miejscowości Dąbrowa-Łazy doszło do wypadku z udziałem samochodu ciężarowego i pociągu towarowego.  Kierowca ciężarówki trafił do szpitala. 

W powiecie wysokomazowieckim w gminie Szepietowo kierowca ciężarówki wjechał na niestrzeżonym przejeździe kolejowym wprost pod pociąg towarowy PKP Cargo relacji Tłuszcz-Sokółka. Kierowca nie zatrzymał się przed znakiem STOP. 

"Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z pociągiem towarowym. Kierowca ciężarówki trafił do szpitala. Z uwagi na wykolejenie jednego z wagonów oraz zerwane linie trakcyjne ruch pociągów został wstrzymany". - powiedział Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.

W wyniku wypadku wykoleił się jeden wagon i uszkodzona jest lokomotywa. Zniszczone zostały również słup sieci trakcyjnej i tory. Ruch na linii kolejowej Warszawa-Białystok został wstrzymany na 15 godzin. Na miejscu pracowały specjalistyczne ekipy. Do naprawy sieci trakcyjnej przystąpiły ekipy dwóch pociągów sieciowych.

"Przez 15 godzin na odcinku Małkinia - Łapy była zastępcza komunikacja autobusowa. Teraz uszkodzenia usunięto i można wznowić ruch kolejowy" - poinformował Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Źródło tekstu: Serwis Kolejowy

Z raportu wynika, że przychody Grupy PKP CARGO wyniosły w poprzednim roku 4 mld 226,5  mln zł - to wzrost o 5% w porównaniu do 2020 roku, gdy przychody sięgnęły kwoty 4,08  mld zł. EBIDTA w 2021 roku wyniosła 513,2 mln zł. Natomiast wynik EBIT był ujemny w  wysokości 208,8 mln zł. Jednocześnie przychody jednostkowe spadły o 3,3% rok do roku, ale koszty jednostkowe obniżyły się bardziej, bo o 5,2%.

Znaczący był wzrost masy przetransportowanych ładunków i pracy przewozowej. Pociągi Grupy PKP CARGO przewiozły bowiem 101,6 mln ton towarów, to o 8 mln ton więcej niż rok wcześniej, wykonując na poziomie około 25,6 mld tkm, czyli o 2 mld tkm więcej niż w 2020 roku. W strukturze ładunków Grupy PKP CARGO największą część stanowił rok temu węgiel kamienny (46,2 mln t), druga pozycja to kruszywa i materiały budowalne (19,8 mln t), a potem przewozy intermodalne (10 mln t), metale i rudy (7,1 mln t), zaś pozostałe towary to razem 18,5 mln t.

Zarząd PKP CARGO S.A. argumentuje w liście zamieszczonym w raporcie, że "Rok 2021 stał pod znakiem odbudowy rynku kolejowego po wprowadzanych w związku z epidemią COVID-19 ograniczeniach w roku 2020. Charakteryzował  się  zarówno  wzrostem  gospodarczym, wysoką  dynamiką  produkcji  przemysłowej  przyczyniającą  się  do  wzrostu koniunktury w segmencie transportu  kolejowego, jak  i wysokim, nie tylko inflacyjnym, wzrostem istotnej części  kosztów ponoszonych przez spółki Grupy PKP CARGO”.

Odnotowany  w  2021  roku  wzrost  masy  przewiezionych  towarów  oraz  wzrost  udziałów  rynkowych Grupy  PKP  CARGO  stanowi  dobrą  podstawę  do  intensyfikacji  wysiłków  zmierzających  do  poprawy efektywności  ekonomicznej  podmiotów  Grupy  PKP  CARGO  w  kolejnych  latach.  Należy  jednak uwzględniać  fakt,  że  europejska  gospodarka  w  rok  2022  wchodzi  zdestabilizowana  poważnymi skutkami  globalnych sankcji  gospodarczych, nałożonych  na Federację  Rosyjską  w  związku  z  agresją zbrojną na Ukrainę.

Zarząd zwraca też uwagę, że wzrost masy ładunków oraz wzrost udziałów rynkowych Grupy PKP CARGO "stanowi dobrą podstawę do intensyfikacji wysiłków zmierzających do poprawy efektywności ekonomicznej podmiotów Grupy PKP CARGO w kolejnych latach". Ale trzeba mieć jednocześnie na uwadze fakt, że gospodarka w Europie wchodzi w 2022 rok "zdestabilizowana poważnymi skutkami globalnych sankcji gospodarczych, nałożonych na Federację Rosyjską w związku z agresją zbrojną na Ukrainę".

"Dla Grupy PKP CARGO będzie to kolejny rok, w którym będziemy stawiali czoła wyzwaniom rynkowym oraz oczekiwaniom naszych klientów w kraju i za granicą" - piszą: p.o. prezesa Władysław Szczepkowski, członek zarządu ds. operacyjnych Marek Olkiewicz i członek zarządu - przedstawiciel pracowników Zenon Kozendra.

Źródło tekstu: pkpcargo.com/Serwis Kolejowy

Raport bieżący nr 10/2022 z dnia 7 marca 2022 roku - Podtrzymanie ustaleń ze Związkami Zawodowymi działającymi w imieniu pracowników Zakładów i Centrali PKP CARGO S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 1 marca 2022 roku PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że wobec odmowy spełnienia wysuniętych przez Organizacje Związkowe (,,Związki Zawodowe”) będące stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. („ZUZP”) żądań dot. wdrożenia z dniem 1 kwietnia 2022 roku podwyżki wynagrodzeń w wynagrodzeniu zasadniczym w wysokości 600 zł dla pracowników wynagradzanych wg. ZUZP oraz proporcjonalnej podwyżki dla pracowników wynagradzanych wg. wskaźnika, zawartych w piśmie Związków Zawodowych z 1 marca 2022 roku, z dniem 1 marca 2022 roku został wszczęty przez Związki Zawodowe spór zbiorowy – stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (t.j.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 123).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

Źródło tekstu: pkpcargo.com/Serwis Kolejowy

Według danych GUS na temat rynku kolejowego w styczniu 2022 roku Grupa PKP CARGO przetransportowała 7,6 mln ton towarów, co oznacza wzrost o 20,1% w stosunku do stycznia 2021 roku.

Natomiast praca przewozowa w tym okresie wyniosła 1,9 mld tkm - to o 15,4% więcej niż w styczniu 2021 roku. Dynamika ta była wyższa niż u konkurentów. Dlatego wzrosły udziały rynkowe Grupy PKP CARGO. W styczniu br. wyniosły 40,14% wg masy towarowej oraz 42,83% wg pracy przewozowej - to odpowiednio o 3 p.p. i 2,24 p.p. więcej niż w styczniu 2021 roku.

W styczniu tego roku - w stosunku do stycznia 2021 roku – w Grupie PKP CARGO najbardziej wzrosły przewozy węgla kamiennego (875 tys. ton - 28,2%), kamienia, żwiru i wapna (404 tys. ton - 51,9%), oraz ładunków intermodalnych (44 tys. ton - 7%).

Dobra koniunktura w styczniu dotyczyła całego rynku kolejowego, choć w stosunku do grudnia 2021 roku odnotowano niewielki spadek przewozów. To dlatego, że w styczniu utrzymywała się koniunktura w polskim przemyśle - wzrost produkcji sprzedanej przemysłu rok do roku dotyczył niemal wszystkich gałęzi i przekroczył 19%.

Źródło tekstu: pkpcargo.com/Serwis Kolejowy

Ponad 4 miliony ton węgla z kopalń TAURON Wydobycia przewiezie PKP CARGO transportem kolejowym do elektrowni i elektrociepłowni Grupy TAURON, jak i do innych odbiorców na terenie całego kraju. Spółki podpisały nowe umowy transportowe  o wartości przekraczającej 100 mln złotych.

Oferty złożone przez PKP CARGO zostały wybrane, jako najkorzystniejsze w przetargu na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla na potrzeby TAURON Wydobycie. PKP CARGO  podpisało  dwie umowy na przewozy kolejowe węgla ze spółką TAURON Wydobycie S.A. Łączna wartość umów szacowana jest na blisko 107 mln zł brutto.

"Sprawny transport kolejowy paliwa węglowego z naszych trzech kopalń dla elektrowni  i elektrociepłowni to istotna składowa systemu bezpieczeństwa energetycznego, dlatego cieszymy się, że przetarg wygrał sprawdzony partner biznesowy w tym zakresie, co pozwoli na kontynuację wieloletniej współpracy" – powiedział Jacek Pytel, prezes zarządu TAURON Wydobycie.

Umowy obowiązywać będą od 5 lutego 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku. PKP CARGO realizować będzie przewozy 4,4 mln ton węgla, z czego blisko 3,9 mln ton to węgiel przeznaczony dla jednostek wytwórczych TAURON Wytwarzanie oraz Nowe Jaworzno Grupa TAURON w Zakładzie Górniczym Sobieski, Zakładzie Górniczym Janina oraz Zakładzie Górniczym Brzeszcze. Pozostała masa zrealizowana zostanie do innych odbiorców rozmieszczonych na terenie całej Polski.

"Bardzo dobrze oceniamy współpracę z Grupą Tauron, która jest jednym z kluczowych klientów PKP CARGO. Przewozy węgla to jedna ze strategicznych specjalizacji naszej spółki, z powodu której PKP CARGO jest istotnym elementem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski" – zaznaczył Władysław Szczepkowski, p.o. prezesa zarządu PKP CARGO S.A. 

Do obsługi kontraktu PKP CARGO wykorzystywać będzie standardowe wagony węglarki serii Ea oraz specjalistyczne wagony samowyładowcze typu Fa. 

Zwiększony popyt

TAURON Wydobycie odnotowuje obecnie znacznie większe zapotrzebowanie na produkty węglowe niż w latach ubiegłych -  zarówno dla dużych podmiotów gospodarczych, jak i dla klientów indywidualnych.

Ubiegły rok Spółka zamknęła z większym o około 600 tysięcy ton wydobyciem, w porównaniu do 2020 roku, a także ze znacznie większymi przychodami ze sprzedaży. Pozwoliło to poprawić płynność Spółki i z pewnością pozytywnie wpłynie na jej wyniki w kolejnych miesiącach.

Grupa PKP CARGO – według danych GUS – przewiozła w 2021 roku prawie 93 mln ton ładunków i odnotowała wysoki wzrost przewozów (o 9,8%) w stosunku do 2020 roku. W dużej części ten wzrost wynikał z wyższego zapotrzebowania na węgiel kamienny przede wszystkim ze strony sektora energetycznego i ciepłowniczego.

Źródło tekstu: pkpcargo.com/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram