fbpx

PKP S.A. informuje, że przebudowa dworca kolejowego w Prabutach została ukończona. Inwestycja przekształciła obiekt w miejsce bardziej komfortowe, funkcjonalne, dostępne oraz przyjazne środowisku. Renowację przeprowadzono z dbałością o historyczne detale. 17 czerwca skorzystali z niego pierwsi podróżni.

Inwestycja realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, dofinansowana ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, trwała prawie półtora roku. Dzięki niej wzniesiony w latach 20. XX wieku obiekt przeszedł prawdziwą metamorfozę, podczas której to, co historyczne, połączono z nowoczesnością i współczesnymi standardami obsługi podróżnych. Renowacji poddano elewację dworca wraz z detalami architektonicznymi. Biały kolor odzyskała stolarka okienna odtworzona na wzór historycznej. Z kolei elewację pokryto nowym tynkiem malowanym na kolor ugrowo-beżowy, co dobrze współgra z ceglasto-czerwonym kolorem dachówki karpiówki. Najciekawszym elementem bryły dworca jest wieżyczka nad wejściem do budynku od strony miasta, na którą przywrócono zegar kolejowy. Całość uzyskanego efektu estetycznego podkreśla nowa iluminacja dworca.

Otwarcie zmodernizowanego dworca w Prabutach to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnej mniejszej miejscowości w województwie pomorskim zyskują dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesny i proekologiczny budynek dworca stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do Gdańska. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców” – powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Prabuty to drugi po Pszczółkach dworzec w województwie pomorskim, który w tym roku udostępniamy podróżnym po modernizacji. Dzięki inwestycji ten zabytkowy obiekt odzyskał historyczne piękno i jednocześnie stał się dworcem nowoczesnym zapewniającym komfort i odpowiedni standard obsługi podróżnych. Jestem przekonany, że będzie on dobrze służył podróżnym” – wskazał Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

W tym roku, za sprawą Europejskiego Roku Kolei ustanowionego w całej Unii Europejskiej, jeszcze uważniej przyglądamy się inwestycjom kolejowym współfinansowanym ze środków UE. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko pozwala wspierać modernizację starych, czasami zabytkowych, obiektów infrastruktury kolejowej, takich jak właśnie odnowiony dworzec w Prabutach” – powiedziała Joanna Lech, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Na nowo zaaranżowano przestrzeń obsługi podróżnych. Z pierwotnego wystroju holu zachowano oryginalną, ceramiczną okładzinę ścienną. Nawiązuje do niej kolor posadzek stylizowanych na historyczne. Dzięki inwestycji hol zyskał całkowicie nowe wyposażenie, czyli ławki, gabloty z rozkładami jazdy pociągów, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, a także system informacji głosowej. Na parterze, poza holem pełniącym funkcję poczekalni z wyodrębnioną przestrzenią dla rodziców z dziećmi, podróżni znajdą ogólnodostępne toalety oraz pomieszczenie kasy biletowej. W budynku przewidziano również powierzchnie pod wynajem. Na parterze pod lokale handlowe, a na piętrze pod powierzchnie biurowe.

Dzięki przebudowie, dworzec stał się również dostępny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zlikwidowano w nim istniejące bariery architektoniczne, a do przestrzeni obsługi podróżnych można dostać się z pomocą dwóch nowych pochylni, zlokalizowanych przy wejściu od strony peronów oraz przy elewacji od strony przejścia podziemnego na perony. Usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami jest więcej. Wśród nich ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, oznaczenia w alfabecie Braille’a czy mapy dotykowe.

Dworzec stał się miejscem bezpiecznym i bardziej przyjaznym środowisku. Przeprowadzono jego termomodernizację (ocieplenie dachu, ścian od wewnątrz, wymianę okien na te o niższym współczynniku przenikaniu ciepła) oraz zastosowano w nim energooszczędne oświetlenie. Dodatkowo zamontowano system BMS (Building Management System) nadzorujący prace wszystkich urządzeń i systemów oraz optymalizujący zużycie wody, energii cieplnej i elektrycznej. Za bezpieczeństwo na obiekcie odpowiadają nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowe.

Pozytywną metamorfozę przeszło otoczenie dworca. Nowością jest wiata ze stojakami rowerowymi. Na placu przed budynkiem i w jego bezpośrednim otoczeniu wymieniono również nawierzchnie, a także zamontowano nowe ławki, kosze oraz oświetlenie. Uporządkowane zostały tereny zielone. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, wzdłuż chodnika, zlokalizowano postój dla taksówek, a od strony ulicy sześć miejsc parkingowych, w tym dwa przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Przebudowa dworca Prabuty rozpoczęła się na początku 2020 roku. Łączny koszt zakończonej inwestycji to 13,2 mln złotych brutto. Projekt przebudowy opracowała pracownia projektowa Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji ALLPLAN Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, a wykonawcą prac budowlanych była firma A-Projekt Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Źródło tekstu: PKP S.A./Serwis Kolejowy

Przywrócenie historycznego wyglądu dworca, poprawa komfortu podróżnych, dostępności oraz bezpieczeństwa – to tylko niektóre z celów modernizacji dworca w Rzepinie. PKP S.A. ogłosiły właśnie przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych obiektu. Według zapowiedzi otwarcie ofert nastąpi w lipcu, a roboty ruszą jeszcze w tym roku.

W ramach prac pochodzący z końca XIX wieku dworzec zostanie odnowiony i unowocześniony. Z elewacji budynku zostanie usunięty tynk, dzięki temu odzyska ona swój pierwotny ceglany wygląd. Odnowione – a w przypadku, gdy będzie to konieczne odtworzone na wzór historycznych – zostaną detale architektoniczne, w tym m.in. tzw. palmety, czyli ozdobne elementy w formie stylizowanych liści palmowych na narożach budynku i ścianie szczytowej. Planowane jest także odtworzenie świetlika nad holem oraz kominów. Poddaną renowacji elewację podkreśli z kolei nowa nocna iluminacja obiektu.

Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy przebudowy dworca w Rzepinie to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnej niewielkiej miejscowości w województwie lubuskim zyskają dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowany budynek dworca stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców” – podkreśla Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Program Inwestycji Dworcowych wkroczył już w decydującą fazę. Część inwestycji prowadzonych przez PKP S.A. została zrealizowana lub jest w trakcie prac budowlanych, a niebawem dołączą do nich kolejne. Jedną z nich jest przebudowa dworca w Rzepinie, na którą przetarg właśnie ogłoszono. Dzięki niej dworzec odzyska historyczne piękno oraz spełni współczesne standardy obsługi podróżnych” – wskazuje Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

„Poprawa komfortu podróżowania, skrócenie czasu jazdy, modernizacja dworców i dostosowanie ich do osób ze szczególnymi potrzebami to jedne z priorytetów polskiego rządu przy realizacji inwestycji kolejowych. Pieniądze z Funduszy Europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko wspierają modernizację zabytkowych dworców, jak ten w Rzepinie. Dzięki temu pasażerowie będą mogli korzystać z bardziej nowoczesnego, bezpiecznego oraz dostępnego dla wszystkich miejsca” – zaznacza Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

„Program Inwestycji Dworcowych w województwie lubuskim nabiera rozpędu. Ostatnio rozpoczęliśmy przebudowę dworca w Witnicy, a lada dzień ruszą prace budowlane w Świebodzinie. Rzepin to kolejna lokalizacja na mapie województwa lubuskiego, gdzie planujemy jeszcze w tym roku zacząć roboty” mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Wyremontowane zostanie także wnętrze budynku dworca. Po zakończeniu prac przestrzeń obsługi podróżnych będzie stanowił hol, pełniący jednocześnie funkcję poczekalni. Zostanie on wyposażony m.in. w ławki, gabloty na rozkład jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowy system informacji głosowej. Na parterze budynku zaprojektowano również pomieszczenia kas biletowych, toalety ogólnodostępne, lokale komercyjne oraz te przeznaczone dla przewoźników kolejowych.

Dzięki przebudowie dworzec w Rzepinie stanie się bardziej dostępny dla pasażerów kolei. PKP planują likwidację barier architektonicznych oraz wprowadzenie szeregu usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku pojawią się windy, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, mapy z planem dotykowym dworca oraz oznakowanie w alfabecie Braille’a. Ponadto projekt przewiduje dostosowanie wysokości okienek kasowych do potrzeb osób poruszających się na wózkach, a także zastosowanie drzwi automatycznych, ułatwiających dostęp do budynku.

Budynek stanie się też bardziej ekologiczny i bezpieczny. Planowane jest wykonanie energooszczędnego oświetlenia w technologii LED wraz z automatyką sterującą. Natomiast w celu ograniczenia strat ciepła zaprojektowano ocieplenie budynku od wewnątrz oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej o niskim współczynniku przenikalności ciepła. W celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej i wody zamontowane w budynku urządzenia i systemy będą nadzorowane przy pomocy systemu BMS (Building Management System). Istotnym elementem inwestycji jest również poprawa bezpieczeństwa osób i mienia, w tym montaż nowych systemów: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowych.

Inwestycja obejmie też zmiany w najbliższym otoczeniu dworca w Rzepinie. Będzie ono stanowić całość kompozycyjną z wcześniej przebudowaną przez samorząd przestrzenią. W zakresie prac ujęto położenie nowej nawierzchni oraz montaż elementów małej architektury: ławek, koszy i oświetlenia. W pobliżu budynku powstanie również wiata rowerowa.

Dworzec w Rzepinie to jeden z ośmiu obiektów w województwie lubuskim modernizowanych przez PKP S.A. w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dokładny koszt przebudowy obiektu będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych. Otwarcie ofert w postępowaniu jest planowane na 13 lipca bieżącego roku.

Źródło tekstu: Pkp.pl/Serwis Kolejowy

Z początkiem czerwca br. Polskie Koleje Państwowe S.A. wprowadziły opłaty za ładowanie samochodów elektrycznych przy dworcach kolejowych. Ofertę wyróżniają atrakcyjny cennik oraz dodatkowe zniżki dla osób, które zakupią bilet na pociąg w serwisie i aplikacji BILKOM.

Zaproponowany przez PKP S.A. cennik ładowania samochodów elektrycznych jest obecnie jednym z najtańszych na rynku. Do końca sierpnia wszystkich klientów obowiązywać będzie promocyjna stawka w wysokości 1,19 zł/kWh. Docelowa stawka od września wyniesie 1,25 zł/kWh.


Specjalny rabat przygotowano dla klientów kolei. Od 1 czerwca br. wszyscy, którzy kupią bilet kolejowy w serwisie i aplikacji BILKOM, mogą otrzymać kod, dzięki któremu za każdą kilowatogodzinę ładowania zapłacą jedynie złotówkę. Zniżka pozwala zaoszczędzić około 8 złotych na każdym ładowaniu oraz sprawia, że co szóste ładowanie jest darmowe. Kod rabatowy PKP Mobility przyznawany jest do każdego biletu zakupionego w serwisie BILKOM po wybraniu odpowiedniej opcji, niezależnie od rodzaju przejazdu i destynacji. Jego okres ważności liczony jest od momentu zakupu do 7 dni po zakończeniu przejazdu. Niewykorzystaną wartość ładowania można natomiast zrealizować bezterminowo na każdej stacji ładowania PKP Mobility za pomocą kodu ładowania znajdującego się na paragonie.

„W ramach PKP Mobility proponujemy rozwiązania, które ułatwiają podróżowanie na tzw. pierwszej i ostatniej mili. Jedną z takich usług są stacje ładowania samochodów elektrycznych. Szczególnie zależy nam na tym, aby wśród osób korzystających z nowych usług to właśnie pasażerowie kolei otrzymywali najlepsze oferty – stąd pomysł na dodatkowy benefit dla osób używających serwisu i aplikacji BILKOM. To jedyny system sprzedaży, który umożliwia zakup Wspólnego Biletu i jedyny, dzięki któremu pasażer może otrzymać informacje o opóźnieniu swojego pociągu i innych utrudnieniach w ruchu. Co więcej, od niedawna aplikacja BILKOM powiązana jest z rządową aplikacją mObywatel, dzięki czemu zakup biletów i dostęp do nich w czasie kontroli stał się jeszcze łatwiejszy” – mówi Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A. ds. strategii i logistyki.

Obecnie stacje ładowania pod marką PKP Mobility funkcjonują przy 9 dworcach kolejowych: Bydgoszcz Główna, Częstochowa, Gdynia Główna, Gliwice, Katowice, Katowice Ligota, Opole Główne, Warszawa Wschodnia i Wrocław Główny. Rosnące zainteresowanie ze strony klientów wpłynęło na decyzję o uruchomieniu punktów w nowych lokalizacjach. Do końca tego roku kolejny z nich ma powstać przy dworcu Warszawa Centralna.


Wszystkie stacje ładowania PKP Mobility zarządzane przez PKP S.A. wyposażone są w dwa gniazda półszybkiego ładowania, każde o mocy 22 kW oraz w specjalny system zabezpieczeń, który uniemożliwia odłączenie kabla przez osobę nieuprawnioną.


Stacje ładowania stanowią jeden z elementów marki parasolowej PKP Mobility, utworzonej przez PKP S.A. W ramach katalogu usług dodatkowych, spółka oferuje także możliwość wypożyczenia w określonych lokalizacjach samochodów oraz ujednolica standardy zarządzania obszarami płatnego parkowania przy wybranych dworcach kolejowych.


Z ofertą PKP Mobility można zapoznać się [tutaj].

Źródło tekstu: PKP S.A./Serwis Kolejowy

Funkcjonalny, z nowocześnie urządzoną przestrzenią obsługi podróżnych, poddaną renowacji elewacją i otoczeniem, a do tego komfortowy, dostępny i proekologiczny – taki będzie dworzec w Opalenicy po przebudowie. PKP S.A. podpisały umowę na modernizację obiektu.

Inwestycja w Opalenicy jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, który w całej Polsce obejmie blisko 200 dworców kolejowych, z czego aż 13 w województwie wielkopolskim. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, obiekt przejdzie kompleksową przebudowę. Nieco inny wygląd zyska bryła budynku. Planuje się między innymi rozbiórkę ścian w poziomie parteru i zastąpienie ich szklanymi fasadami. Na nowo zostaną wykonane detale elewacji, poszycie dachowe nawiązujące wyglądem do historycznego, oraz odtworzona symetria okien w elewacji północnej. W miejscu przybudówki, po stronie zachodniej dworca, powstanie wiata rowerowa z 56 miejscami postojowymi. Ściany przyszłej konstrukcji zostaną wykonane z betonu architektonicznego. Kształtem bryły będzie ona, w zamyśle architekta, nawiązywała do dawniej znajdującego się w tym miejscu ceglanego budynku. Nowy wygląd zewnętrzny dworca w Opalenicy podkreśli nocna iluminacja kompleksu.

„Podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy budynku dworca w Opalenicy to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnej mniejszej miejscowości w województwie wielkopolskim zyskają dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesny i proekologiczny budynek dworca stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do Poznania. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców” – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

„Modernizacje dworców kolejowych to jeden z punktów wielkiego planu odbudowy zaufania Polaków do naszych kolei. Zmienia się tabor, zmieniają się dworce. Pociągi są coraz ładniejsze, szybsze i bardziej komfortowe. Dworce zachęcają, by skorzystać z usług kolei. Cieszę się, że w Opalenicy też tak będzie” – podkreślił Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

„Kolej jest najbardziej zrównoważonym środkiem transportu. Łączy ludzi, regiony i sprzyja rozwojowi gospodarczemu Polski i Europy. Nieprzypadkowo rok 2021 jest Europejskim Rokiem Kolei. Przebudowa dworca w Opalenicy to jedna ze 114 tego typu inwestycji realizowanych przy wsparciu Funduszy Europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko. Dzięki znaczącemu wsparciu ze środków unijnych uzupełnionych środkami krajowymi, przebudowa kolejnego dworca sprawi, że częściowo zostanie przywrócony historyczny charakter obiektu przy jego zwiększonej funkcjonalności. Dworzec stanie się bardziej przyjazny środowisku i, co szczególnie ważne, dostępny” – wskazał Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

„Przebudowa dworca w Opalenicyto kolejna inwestycja, którą rozpoczynamy w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 w województwie wielkopolskim. Naszym celem jest to, żeby dworzec w tej miejscowości stał się funkcjonalny, komfortowy, dostępny dla wszystkich grup podróżnych oraz był bardziej przyjazny środowisku”wyjaśnił Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Przestrzeń obsługi dworca zostanie zaaranżowana w nowoczesny sposób, z dużym dostępem światła dziennego. Będzie się ono dostawać do wnętrza poprzez szklaną fasadę od strony miasta oraz wielkoformatowe okna wkomponowane w elewację od strony peronów. Wewnątrz podróżni znajdą przestronną poczekalnię z ławkami, gablotami na rozkłady jazdy, elektronicznymi tablicami odjazdów i przyjazdów pociągów oraz nowoczesnym systemem informacji głosowej. W jej pobliżu zlokalizowane będą pomieszczenia kasy biletowej oraz ogólnodostępne toalety i lokal o funkcji handlowo-usługowej. Na piętrze budynku przewidziano przestrzeń na wynajem.

Przebudowa dworca Opalenica sprawi, że stanie się on bezpieczny oraz bardziej dostępny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne i wdrożony szereg usprawnień, takich jak m.in. ścieżki prowadzące z polami uwagi, oznaczenia w alfabecie Braille`a, tablice dotykowe z planem dworca i jego otoczenia. Ponadto pojawią się urządzenia wzmacniające sygnał w aparatach słuchowych przy kasach biletowych, a także toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Na dworcu przewiduje się zastosowanie nowoczesnych systemów bezpieczeństwa: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowych.

Przy okazji przebudowy, dworzec stanie się bardziej przyjazny środowisku. Dzięki ociepleniu elewacji, zastosowaniu pomp ciepła i montażowi nowej stolarki okiennej, drzwiowej oraz fasad o niskim współczynniku przenikalności ciepła, budynek będzie bardziej efektywny energetycznie. W projekcie przewidziano również montaż energooszczędnego i w pełni zautomatyzowanego oświetlenia. Za optymalizację zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody na dworcu będzie odpowiadał system BMS (Building Management System), sterujący pracą wszystkich instalacji i urządzeń.

W ramach inwestycji metamorfozę przejdzie bezpośrednie otoczenie budynku. Na nowo zostaną ułożone nawierzchnie wraz z wykonaniem ścieżek dla osób niewidomych i niedowidzących. W pobliżu dworca przewidziano montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, oświetlenie) oraz uporządkowanie zieleni. 

Łączny koszt przebudowy dworca w Opalenicy to 8,7 mln złotych brutto. Planowany termin zakończenia inwestycji to druga połowa 2022 r. Projekt przebudowy obiektu przygotowała pracownia Demiurg z Poznania, a wykonawcą prac budowlanych jest AGROBEX  sp. z o.o. z Poznania.

Źródło tekstu: PKP S.A./Serwis Kolejowy

Komfortowy, funkcjonalny, przyjazny podróżnym i środowisku, a do tego poddany renowacji z dbałością o najmniejsze historyczne detale – taki jest dworzec Wałbrzych Główny po zakończonej przebudowie. Z odnowionego przez PKP S.A. obiektu skorzystali już pierwsi podróżni.

Modernizacja dworca i jego otoczenia trwała nieco ponad półtora roku i była realizowana w  ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  Dzięki niej pochodzący z 1867 roku obiekt odzyskał historyczne piękno. Renowacji poddano ceglaną elewację wraz z detalami architektonicznymi. Po oczyszczeniu cegły odkryto na niej geometryczne wzory wykonane z ciemnozielonej szkliwionej cegły. Uwagę zwracają również grafitowe kolumny zlokalizowane przy wejściach głównych oraz pomiędzy niektórymi oknami, a także odtworzona na wzór oryginalnej ciemnobrązowa stolarka okienna i drzwiowa. Całość uzyskanego efektu estetycznego podkreśla nowa iluminacja dworca.

„Kolej w województwie dolnośląskim przyciąga coraz większą liczbę podróżnych, którzy z pewnością docenią oddanie do użytku nowoczesnego budynku dworca w Wałbrzychu. Historyczny budynek przebudowany zgodnie z dzisiejszymi standardami będzie stanowił przyjazną przestrzeń dla wszystkich pasażerów. Właśnie taka powinna być infrastruktura kolejowa, również ta dworcowa. Program Inwestycji Dworcowych, w ramach którego został przebudowany dworzec w Wałbrzychu, to największy program modernizacji dworców kolejowych w naszej historii. Dzięki niemu polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na blisko 200 dworców” – akcentuje Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Prawdziwą metamorfozę przeszło wnętrze budynku. Stało się ono funkcjonalne, nowoczesne i przystosowane do współczesnych standardów obsługi podróżnych przy jednoczesnym poszanowaniu dla jego walorów architektoniczno-historycznych. Przestrzeń obsługi podróżnych jest utrzymana w jasnej kolorystyce. Ściany holu posiadają geometryczny kasetonowy deseń, a w dolnej ich części wykonano okładzinę z ciemnozielonej płytki szkliwionej. Taka kolorystyka doskonale pasuje do odtworzonych na wzór oryginalnych geometrycznych ceramicznych posadzek. Z równie dużą pieczołowitością odtworzono wystrój poczekalni. Na ścianach przywrócono drewniane boazerie i wzorzyste tapety, a na podłodze oryginalną posadzkę. Poddano tam również renowacji grafitowe żeliwne kolumny, które jeszcze niedawno były całkowicie niewidoczne, bo zamurowane w ścianie. Poza estetyką zadbano również o komfort obsługi podróżnych. Umieszczono w niej nowe ławki, gabloty z rozkładem jazdy pociągów oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. Na parterze budynku zlokalizowano również toalety (w tym dla osób z niepełnosprawnościami), pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem, posterunek Straży Ochrony Kolei oraz lokale pod wynajem. Natomiast na piętrze będą mieścić się biura PKP CARGO S.A.

„Wałbrzych Główny to 32. dworzec zmodernizowany przez PKP S.A. w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Po przebudowie stał się on unikatowym połączeniem zabytkowej architektury z nowoczesnością. Jestem przekonany, że odnowiony dworzec będzie dobrze służył mieszkańcom Wałbrzycha i wszystkim podróżnym”– mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Podczas przebudowy wprowadzono wiele usprawnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zlikwidowano bariery architektoniczne, zamontowano oznaczenia w alfabecie Braille’a, tablice dotykowe z planami dworców oraz ścieżki prowadzące wewnątrz obiektu oraz jego  otoczeniu. Ułatwią one przemieszczanie się osobom niewidomym i niedowidzącym.

„Wałbrzych Główny to teraz komfortowy i funkcjonalny dworzec, przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, starszych oraz rodzin z dziećmi. Co równie ważne, obiekt został odnowiony z zachowaniem historycznych i architektonicznych detali” – podkreśla Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Dzięki przebudowie dworzec stał się bardziej ekologiczny i bezpieczny. Zamontowano w nim nowe energooszczędne oświetlenie w technologii LED wraz z automatyką sterującą. Natomiast w celu ograniczenia strat ciepła wykonano ocieplenie budynku od wewnątrz oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej o niskim współczynniku przenikalności ciepła. W celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody zamontowane w budynku urządzenia i systemy będą nadzorowane przy pomocy systemu BMS (Building Management System). Z kolei poprzez montaż nowoczesnych systemów bezpieczeństwa – monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowych – poprawie uległo bezpieczeństwo osób i mienia.

„Dworzec Wałbrzych Główny to kolejna, bo już 15. inwestycja, którą zakończyliśmy w województwie dolnośląskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Dzięki niej dworzec nie tylko odzyskał historyczny blask, ale stał się również obiektem funkcjonalnym, nowoczesnym, bezpiecznym i przyjaznym środowisku”– zaznacza Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Znaczną metamorfozę przeszło bezpośrednie otoczenie dworca. Całkowicie na nowo zaprojektowano organizację ruchu w jego sąsiedztwie. Na placu, wokół centralnie zlokalizowanej wyspy z zielenią i ławkami, umiejscowiono zatoczkę dla autobusów wraz z wiatą, miejsca postojowe dla samochodów, w tym elektrycznych, oraz typu kiss&ride, a nieco bliżej wejścia do dworca, miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi, motocykli oraz wiatę rowerową, pod którą znalazły się 24 stojaki dla jednośladów. W ramach inwestycji wybudowano również nowe chodniki oraz zamontowano elementy małej architektury (oświetlenie, kosze, ławki). Z boku dworca powstał także nowy parking dla samochodów służbowych.

„Kolej jest najbardziej przyjaznym dla środowiska rodzajem transportu, dlatego też Unia Europejska zamierza w najbliższych latach intensywnie inwestować w rozwój tego sektora. To jeden z elementów strategii na rzecz neutralności klimatycznej w 2050 r. w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Obecnie zaledwie 8 proc. podróży pasażerskich odbywa się koleją wobec 80 proc. w transporcie drogowym. Szybkie i wygodne połączenia kolejowe oraz nowoczesna infrastruktura mają zachęcać podróżnych do przesiadki na pociąg. Temu celowi służy również obchodzony obecnie Europejski Rok Kolei i wyruszający z Lizbony we wrześniu Express Europa, który dwukrotnie przejedzie też przez Polskę” – mówi Jacek Wasik, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

„Rola dworców kolejowych w sprawnie funkcjonującym transporcie kolejowym jest trudna do przecenienia. Dzięki wsparciu środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mamy kolejny odnowiony, bezpieczny i ekologiczny obiekt infrastruktury kolejowej. Cieszę się, że fundusze unijne, poprzez znaczne dofinansowanie projektów, w sposób istotny przyczyniają się do rozbudowy i odnowy polskich obiektów kolejowych, pozytywnie wpływając m.in. na wskaźnik wzrostu gospodarczego Polski” – wskazuje Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Przebudowa dworca Wałbrzych Główny rozpoczęła się jesienią 2019 roku. Łączny koszt zakończonej inwestycji to 33,5 mln złotych brutto. Projekt przebudowy dworca opracowała pracownia projektowa An Archi Group Sp. z o.o., a wykonawcą prac była firma Berger Bau Polska sp. z o.o.

Wałbrzych Główny jest 15 dworcem kolejowym w województwie dolnośląskim zmodernizowanym dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. W ramach tego samego programu trwa obecnie przebudowa dworców w Bolesławcu i Węglińcu, a kolejne dwie inwestycje w Oławie i Oleśnicy są na etapie przygotowania.

Źródło tekstu: Pkp.pl/Serwis Kolejowy

Po kilkukrotnym przesuwaniu terminu otwarcia kopert z ofertami dotyczącymi przebudowy Dworca Głównego w Olsztynie, PKP S.A. poinformowało, że procedura została przeprowadzona. Według informacji podanych przez lokalne media, zainteresowanych realizacją inwestycji jest 6 firm. W tle pojawia się jednak spór z właścicielem pobliskiego dworca autobusowego.

Rozpoczęcie postępowania przetargowego PKP S.A. ogłosiły pod koniec ubiegłego roku. Pierwszy termin, w jakim mieliśmy poznać oferentów spółka wyznaczyła na 29 stycznia 2021 r. Tak się jednak nie stało. Zarówno PKP S.A., jak i PKP PLK, które także będą prowadzić prace w obrębie obiektu, kilkukrotnie przesuwały datę otwarcia ofert. Spółki tłumaczyły sytuację licznymi zapytaniami od firm zainteresowanych realizacją inwestycji.

Decyzja o przesunięciu terminu składania ofert jest spowodowana pytaniami potencjalnych wykonawców do przedmiotu przetargu, a także kwestią uzupełnienia przez zamawiającego niektórych elementów dokumentacji przetargowej”– informował w lutym br. cytowany przez portal „Gazety Olsztyńskiej” Bartłomiej Sarna z Wydziału Komunikacji PKP SA.

Działania, które mają prowadzić m.in. do budowy nowego obiektu oraz przebudowy torowiska w obrębie olsztyńskiego Dworca Głównego, rozpoczęły się już w sierpniu 2019 r. Spółki kolejowe podpisały wtedy umowę dotyczącą wykonania projektu planowanej inwestycji, jaką właściciel nieruchomości (PKP S.A.) chce zrealizować w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. [czytaj więcej]

Portal Gazetaolsztynska.pl podaje, że na sfinalizowanie budowy nowego dworca spółka ma coraz mniej czasu, gdyż do końca 2023 roku musi rozliczyć środki pozyskane z funduszy unijnych. Chodzi tu o kwotę 30 mln zł. Przypomnijmy, że koszt planowanej inwestycji PKP S.A. oszacowały na 76 mln zł. Właściciel obiektu zakłada, że prace zostaną ukończone w połowie 2023 r.

Oferenci

Otwarcie ofert, które wpłynęły od firm zainteresowanych realizowaniem prac przy budowie nowego dworca, nastąpiło 24 maja. W terminie wyznaczonym przez PKP S.A. propozycje złożyło sześć podmiotów. Teraz zostaną one sprawdzone pod kątem prawnym i formalnym przez komisję przetargową.

Z informacji opublikowanych przez Olsztyn.wyborcza.pl wynika, że najdroższa oferta w wysokości 89,8 mln zł wpłynęła od firmy Adamietz sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich. Powyżej 80 mln zł koszty skalkulowały także SKB S.A. oraz Budimex S.A. W budżecie, jaki PKP S.A. chce przeznaczyć na realizację inwestycji, mieszczą się trzy propozycje. Konsorcjum, któremu lideruje Tym-Bud Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Tymoszewski, wycenia realizację projektu na 73,5 mln zł. O 2,5 mln zł mniej chce Torpol, a najtańszą ofertę (65,4 mln zł) złożyła firma F.B.I. Tasbud S.A. z Warszawy.

Problemy z sąsiadami

Od otwarcia ofert do zrealizowania inwestycji jest jeszcze długa droga. Poza wspomnianym wyżej sprawdzeniem propozycji i zawarciem kontraktu, które może – choć nie musi – wiązać się z odwołaniami i przedłużaniem procedur, pod uwagę należy wziąć także inne trudności, które napotyka planowana budowa. Prace chce zablokować Retail Provider, firma będąca właścicielem dworca autobusowego przylegającego do obiektu kolejowego.

Konflikt między PKP S.A. i PKP PLK a Retail Provider związany jest z różnymi wizjami dotyczącymi Dworca Głównego w Olsztynie. Początkowo zakładano, że obiekt kolejowy nie będzie samodzielnym budynkiem, ale wejdzie w skład kompleksowego centrum przesiadkowego, które zaprojektować mieli wspólnie właściciel dworca autobusowego i obie spółki PKP.

W lipcu 2020 r. olsztyński oddział TVP informował, że PKP S.A. i PKP PLK sprzeciwiają się takiej wizji, gdyż ich zdaniem dworzec ma być obiektem służącym podróżnym, a nie „dodatkiem” do galerii handlowej.

"Jest to inwestycja publiczna, która jest finansowana z unijnego programu Polska Wschodnia. Faktem jest, że PKP S.A. realizowało wcześniej projekty deweloperskie. To były dworce w Katowicach czy Poznaniu, natomiast tutaj w Olsztynie naszym celem jest wybudowanie nowoczesnego dworca, który spełni oczekiwania mieszkańców miasta" – wskazywał Bartłomiej Sarna, cytowany przez TVP Olsztyn.

Spółka Retail Provider od początku forsowała natomiast koncepcję o nazwie Synergia, która miała łączyć w sobie centrum przesiadkowe z usługami handlowymi.

"Planujemy stworzyć tu punkt centralny, tzw. city point, skupiający poza wszystkimi środkami transportu, takimi jak pociąg, tramwaj, autobusy-miejskie i dalekobieżne, busy, samochody i rowery, także nowoczesną tkankę miejską złożoną z nowoczesnej przestrzeni handlowej, rozrywkowej, biurowej, hotelowej wraz z unikalnym konceptem gastronomicznym" – wyjaśniali podczas konferencji prasowej architekci związani z Retail Provider.

Kolejnym problemem okazała się kwestia biurowca należącego do Polregio, który znajduje się w obrębie kompleksu, o czym pisaliśmy [tutaj]. Początkowo spółka planowała sprzedać budynek Retail Provider, jednak ostatecznie właściciel obiektu rozmyślił się i zwrócił potencjalnemu nabywcy otrzymaną zaliczkę.

Następną odsłonę sporu możemy obserwować obecnie, gdyż właściciel dworca autobusowego zapowiedział, że zablokuje budowę nowego obiektu PKP. Jak podaje Olsztyn.wyborcza.pl, Retail Provider oskarża kolejarzy o kłamstwo i zapowiada pozew do sądu. Powodem jest projekt Dworca Głównego niezakładający pozostawienia rezerwy terenu, na której miałaby w przyszłości powstać kładka łącząca galerię handlową z dzielnicą Zatorze. Zdaniem Rafała Twarowskiego, właściciela firmy, strony uzgodniły, że taka kładka ma powstać.

Jeszcze PLK

Z Dworca Głównego na Zatorze podróżni będą mogli dostać się dzięki tunelowi, który ma powstać w ramach prac, jakie prowadzić będzie PKP PLK. Poza 140-metrowym przejściem podziemnym, zarządca infrastruktury ma także przebudować perony i torowiska.

Tutaj również kilkukrotnie przesuwano terminy otwarcia ofert i podobnie jak w przypadku PKP S.A., sytuacja spowodowana była zapytaniami kierowanymi do spółki przez potencjalnych oferentów. Kolejną datę, kiedy PKP PLK S.A. zamierzają przeprowadzić procedurę, ustalono na 31 maja.

W przypadku prac związanych z przebudową układu torowego, peronów i budową tunelu, koszt inwestycji oszacowano na 200 mln zł. Także w tym przypadku spółka kolejowa musi zrealizować inwestycję do 2023 r., aby nie stracić dofinansowania ze środków unijnych.

Piotr Hrabski

Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) opublikowała rozkład jazdy pociągu Connecting Europe Express, który jesienią rozpocznie podróż po wszystkich krajach Unii Europejskiej. W dniach 20-23 września br. skład dotrze do Polski. Przejedzie przez Kraków, Warszawę i Gdańsk.

Connecting Europe Express to jedna z najważniejszych inicjatyw trwającego Europejskiej Roku Kolei. Skład odwiedzi 26 krajów Unii Europejskiej w zaledwie 36 dni. Dotrze do 40 miast, w tym większości stolic. Pociąg rozpocznie podróż 2 września bieżącego roku, wyjeżdżając ze stolicy Portugalii – Lizbony. Ostatnim przystaniem na trasie będzie Paryż. Skład dojedzie tam 7 października.

Ekspres to tak naprawdę trzy różne pociągi pod jednym szyldem. Taki zabieg jest konieczny z uwagi na różne standardy szerokości torów w poszczególnych krajach europejskich. Skład normalnotorowy będzie składał się z 6 wagonów: wystawowych, konferencyjnego, biesiadnego i sypialnego. Drugi pociąg, o innym rozstawie, będzie kursował w Hiszpanii i Portugalii, a trzeci w krajach bałtyckich: Estonii, Litwie i Łotwie.

Źródło: Cer.be

Pociąg Łączący Europę dotrze też oczywiście do naszego kraju. W dniach 20-23 Września zatrzyma się w Warszawie, Krakowie oraz Gdańsku. Przejazd składu będzie koordynowany przy pomocy polskich spółek kolejowych: Polskich Kolei Państwowych, PKP Polskich Linii Kolejowych oraz PKP Intercity. Wydarzenie wpisze się w 14 edycję Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO, które odbędą się w Gdańsku w dniach 21-24 września.

„W Polsce przejazd pociągu planowany jest w dniach 20-23 września, z postojem w Warszawie, Krakowie, a także Gdańsku, przy okazji 14. Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako” – podały na Twitterze PKP S.A.

Na trasie przejazdu Ekspresu Łączącego Europę będą odbywały się też konferencje. CER poinformował, że dotąd potwierdzono wydarzenia m.in. w Lizbonie, Bukareszcie i Berlinie Tematami dyskusji będą cele i plany odnośnie transportu kolejowego, określone w unijnej strategii Zielonego Ładu.

Na trasie przejazdu Ekspresu Łączącego Europę będą odbywały się też konferencje. CER poinformował, że dotąd potwierdzono wydarzenia m.in. w Lizbonie, Bukareszcie i Berlinie Tematami dyskusji będą cele i plany odnośnie transportu kolejowego, określone w unijnej strategii Zielonego Ładu.

Za Connecting Europe Express odpowiadają Komisja Europejska, Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej, europejscy operatorzy kolejowi, zarządcy infrastruktury oraz liczni unijni i lokalni partnerzy. Szczegółową mapę przejazdu Connecting Europe Express przygotowaną przez CER można sprawdzić [tutaj].

Więcej informacji można znaleźć na [stronie] UTK.

pg

PKP S.A. rozpoczynają budowę kolejnego Innowacyjnego Dworca Systemowego. Nowy, ekologiczny budynek powstanie w Żelistrzewie (woj. pomorskie). Zadanie, prowadzone w ramach Programu Inwestycji Dworcowych, będzie dofinansowane ze środków unijnych.

Dworzec w Żelistrzewie będzie tzw. dworcem systemowym, realizowanym według autorskiej koncepcji PKP S.A. w trybie projektuj i buduj. W ramach prowadzonej inwestycji powstanie nowoczesny, parterowy obiekt dostosowany wielkością do obecnego zapotrzebowania podróżnych. Pasażerowie będą mogli skorzystać z zewnętrznej, osłoniętej wiaty, w której znajdą się miejsca do oczekiwania na pociąg. O przyjazdach i odjazdach składów informować będą elektroniczne tablice.

Nowy obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Znikną dotychczasowe bariery architektoniczne. Na dworcu zaplanowano ścieżki dotykowe dla osób niewidomych i niedowidzących, na zewnątrz pojawią się też mapy dotykowe. W budynku pojawi się także toaleta dostosowana do potrzeb pasażerów z niepełnosprawnościami.

Na nowo zagospodarowane zostanie również otoczenie budynku. Przy dworcu pojawi się niewielki parking dla samochodów osobowych, na którym znajdą się także miejsca wydzielone dla podróżnych z niepełnosprawnościami. Pod zadaszeniem zamontowane będą stojaki rowerowe na 12 jednośladów oraz słupek ze stacją naprawczą. Pojawią się także elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze, a część terenu przeznaczona zostanie pod zieleń.

Początek prac budowlanych pod przyszły dworzec w Żelistrzewie to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnej niewielkiej miejscowości w województwie pomorskim zyskają dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesny i proekologiczny budynek dworca stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do tej nadmorskiej miejscowości. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców” – zaznacza Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Przyszły dworzec w Żelistrzewie będzie nowoczesnym, ekologicznym i komfortowym budynkiem, dostosowanym do obecnych potrzeb pasażerów. Mam nadzieję, że już niebawem wszystkie te zalety docenią nie tylko podróżni, ale również mieszkańcy miejscowości. W ramach tego samego projektu inwestycyjnego dworce systemowe powstaną również w Juracie i Chałupach” – podkreśla Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej dało nam szansę na szybszy rozwój kolei. Dzięki środkom krajowym i Funduszom Europejskim polska kolej zyskuje nowy wizerunek. Żelistrzewo to kolejna miejscowość, w której powstanie nowoczesny dworzec dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” – wskazuje Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Dworzec w Żelistrzewie to pierwszy obiekt ujęty w szerszym projekcie modernizacji i budowy dworców na linii kolejowej nr 213, na którym rozpoczynają się prace budowlane. Łącznie przy trasie z Gdyni do Helu inwestycje zostaną zrealizowane na jedenastu dworcach. Na ośmiu stacjach budynki zostaną poddane gruntownej przebudowie, a w trzech lokalizacjach powstaną zupełnie nowe, Innowacyjne Dworce Systemowe. W sumie w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 zmodernizowanych i wybudowanych od nowa zostanie niemal 200 dworców kolejowych”mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Inwestycja prowadzona jest w formule projektuj i buduj. Za jej realizację odpowiada konsorcjum firm Heli Factor Sp. z o.o. i MERX Sp. z o.o. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na przełom 2021 i 2022 roku. Ich koszt wyniesie 3,3 mln zł brutto. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło tekstu: Pkp.pl/Serwis Kolejowy

Nowoczesny parterowy budynek z ekologicznymi rozwiązaniami – taki będzie przyszły dworzec w Kornelinie koło Sochaczewa (woj. mazowieckie). Obiekt, który powstanie w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego, ma być gotowy do końca tego roku.

5 maja 2021 r. na peronie w Kornelinie symbolicznego otwarcia placu budowy dokonali: Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych oraz Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Wykonawca robót budowlanych w pierwszej kolejności przystąpi do wymiany części gruntu i wykonania nasypu, tak aby przyszły dworzec znajdował się na wysokości peronu. Następnie rozpocznie się budowa nowego, większego obiektu. Po zakończeniu inwestycji podróżni będą mogli korzystać z komfortowej, ogrzewanej i klimatyzowanej przeszklonej poczekalni. W budynku pojawią się także pomieszczenie z przeznaczeniem na kasę biletową oraz toalety. Na ścianach zamontowane zostaną tablice elektroniczne informujące o przyjazdach i odjazdach pociągów.

Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na dworcu pojawią się ścieżki prowadzące i mapy dotykowe dla osób niewidomych i niedowidzących. Do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się dostosowane będą też toalety. Na zewnątrz zamontowane zostaną pochylnie, które ułatwią komunikację z poziomu parkingu na peron oraz do budynku dworca.

Realizowany obecnie program inwestycyjny na kolei obejmuje swoim zasięgiem nie tylko duże miasta i aglomeracje, ale także mniejsze miejscowości. Dzięki tym działaniom stopniowo zmniejsza się poziom wykluczenia komunikacyjnego w Polsce. Jednym z przykładów takich inwestycji jest właśnie budowa Innowacyjnego Dworca Systemowego w Kornelinie w województwie mazowieckim. Powstający obiekt z pewnością będzie dobrze służył pasażerom i mieszkańcom tej miejscowości” – powiedział Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych.

Budowa nowoczesnego dworca systemowego w miejsce przystanku w Kornelinie to kolejny krok w kierunku tworzenia kolei bezpiecznej, punktualnej i przewidywalnej. Konsekwentnie walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym na Mazowszu. Działania te możliwe są dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców” – podkreślił Andrzej Bittel wiceminister infrastruktury.

Wsparcie inwestycji z funduszy unijnych i środków krajowych sprawia, że transport kolejowy w Polsce dynamicznie się rozwija. Pojawia się coraz więcej dworców przyjaznych dla podróżnych. Kornelin koło Sochaczewa to kolejny przykład dobrze zainwestowanych pieniędzy. Nowy dworzec powstanie jeszcze w tym roku i będzie dobrze służył mieszkańcom i podróżnym” – mówił Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Innowacyjne Dworce Systemowe realizowane przez PKP S.A. to nowoczesne, powtarzalne budynki, przyjazne podróżnym i wyposażone w szereg ekologicznych rozwiązań obniżających koszty utrzymania tych obiektów z troską o środowisko. Na dworcu w Kornelinie, którego budowa właśnie się rozpoczyna, zainstalowana zostanie instalacja fotowoltaiczna do pozyskiwania energii słonecznej oraz energooszczędne oświetlenie. Jednak główną zmianą, dostrzegalną w przypadku tego obiektu, będzie większy komfort podróżnych, który zapewnią m.in. udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności czy nowoczesny system informacji pasażerskiej. Kornelin koło Sochaczewa to kolejna inwestycja PKP S.A. realizowana w tej formule na terenie województwa mazowieckiego” – powiedział Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Znaczną metamorfozę przejdzie też otoczenie obiektu. Poza wyrównaniem terenu zaplanowano również zagospodarowanie w postaci zieleni i montaż elementów małej architektury. W pobliżu dworca pojawi się parking z 17 miejscami postojowymi, a po obu stronach budynku zamontowane zostaną stojaki rowerowe na 26 jednośladów wraz z rowerową stacją naprawczą.

Obiekt wyposażony będzie w system BMS (system zarządzania budynkiem). Pojawi się także monitoring.

Planowany termin finalizacji robót budowlanych to koniec tego roku. Inwestycja prowadzona jest w formule projektuj i buduj. Za jej realizację odpowiada SKB Spółka Akcyjna. Koszt całego zadania wyniesie 5,1 mln zł brutto. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło tekstu: PKP S.A./Serwis Kolejowy

Przywrócenie historycznego wyglądu elewacji, poprawa standardu obsługi i komfortu podróżnych oraz wdrożenie nowoczesnych i proekologicznych rozwiązań – to tylko niektóre cele przebudowy dworca w Witnicy. PKP S.A. podpisały umowę z wykonawcą prac budowlanych.

Witnica to kolejny zabytkowy, bo pochodzący z 1857 roku, dworzec w województwie lubuskim przebudowywany w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Renowację przejdzie elewacja dworca wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznymi, którym zostanie przywrócony ich pierwotny ceglany wygląd. Odkryta w wyniku skucia tynków cegła elewacyjna będzie oczyszczona i poddana zabiegom konserwacyjnym. Historyczny charakter odzyska również stolarka okienna i drzwiowa. Wymienione zostanie poszycie dachowe, a na elewację frontową i od strony miasta powrócą zegary stylizowane na urządzenia z początku XX wieku.

„Początek prac budowlanych na historycznym budynku dworca w Witnicy to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnego miasta w województwie lubuskim zyskają dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesny i proekologiczny budynek dworca stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców”– mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

„Dworzec w Witnicy to kolejny zabytkowy dworzec, który w najbliższym czasie odzyska swoje historyczne piękno. Inwestycja sprawi również, że stanie się on budynkiem funkcjonalnym, nowoczesnym, proekologicznym i przyjaznym dla wszystkich podróżnych. Jestem przekonany, że po przebudowie dworzec będzie dobrze służył mieszkańcom i wszystkim osobom korzystającym z usług kolei” – podkreśla Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

„Dworzec kolejowy w Witnicy w województwie lubuskim to zabytkowy budynek, który zyska nowy blask, dzięki Funduszom Europejskim i środkom krajowym. Przywrócenie obiektowi historycznego wyglądu udało się pogodzić z pełnym przystosowaniem budynku do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, w tym podróżnych z niepełnosprawnościami” – zaznacza Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

„Dworzec w Witnicy już niebawem odzyska swój historyczny wygląd. Jednocześnie stanie się budynkiem nowoczesnym i spełniającym współczesne standardy obsługi podróżnych. To jedna z ośmiu inwestycji, jakie zrealizujemy w województwie lubuskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jedna z nich, modernizacja zabytkowego dworca w Żaganiu, już się zakończyła i od 2019 roku dworzec służy podróżnym, lokalnemu samorządowi i mieszkańcom miasta” – wskazuje Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Metamorfozę przejdzie także wnętrze budynku. Na parterze zaprojektowano przestrzeń obsługi podróżnych, czyli hol, pomieszczenie kasy biletowej oraz toalety. Hol będzie wyposażony w ławki, gabloty z rozkładem jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz system informacji głosowej. Na parterze zaprojektowano również lokal handlowo-usługowy oraz przeznaczony na potrzeby samorządu lokalnego. Z kolei na pierwszym piętrze, na które dostaniemy się z pomocą klatek schodowych i windy, będzie mieścić się prowadzona przez gminę siłownia i sala fitness.

Przebudowa dworca sprawi, że stanie się on bardziej przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne. Zaprojektowano również szereg usprawnień takich jak: oznaczenia w alfabecie Braille’a, tablice dotykowe z planami dworca oraz ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących. Od strony peronów zostanie również wykonana specjalna pochylnia, z pomocą której osoby poruszające się na wózkach zyskają dostęp do holu dworca.

Przy okazji przebudowy dworzec stanie się też bardziej ekologiczny i bezpieczny. Planowane jest wykonanie energooszczędnego oświetlenia w technologii LED wraz z automatyką sterującą. Natomiast w celu ograniczenia strat ciepła zaprojektowano ocieplenie budynku od wewnątrz oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej o niskim współczynniku przenikalności ciepła. W celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody zamontowane w budynku urządzenia i systemy będą nadzorowane przy pomocy systemu BMS (Building Management System). Istotnym elementem inwestycji jest również poprawa bezpieczeństwa osób i mienia, w tym montaż nowych systemów: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowych.

Inwestycja obejmie również najbliższe otoczenie dworca. Dawny budynek szaletu zostanie przebudowany na wiatę rowerową, a garaże zostaną wyburzone. W ich miejsce powstanie pięć miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami. Nowe będą również chodniki oraz elementy małej architektury w bezpośrednim otoczeniu budynku.

Łączny koszt całej inwestycji to nieco ponad 8 mln złotych brutto. Jej zakończenie planowane jest w drugiej połowie 2022 roku. Wykonawcą prac budowlanych na dworcu jest firma Gorem z Gdańska, natomiast dokumentację projektową przygotowała pracownia architektoniczna Pas Projekt z Nadarzyna.

Źródło tekstu: Pkp.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram