fbpx

Przywrócenie obsługi podróżnych, renowacja elewacji, wnętrz i otoczenia, a także poprawa komfortu oraz bezpieczeństwa – to priorytety zbliżającej się przebudowy dworca kolejowego w Dąbrowie Górniczej. PKP S.A. ogłosiły przetarg na modernizację obiektu.

Pochodzący z 1888 roku dworzec, na dawnym szlaku kolei warszawsko-wiedeńskiej, przejdzie prawdziwą metamorfozę z poszanowaniem dla jego historycznego charakteru. Co najważniejsze, na obiekcie zostanie przywrócona obsługa podróżnych. Wszystko to w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków z budżetu państwa.

Podczas inwestycji renowację przejdzie elewacja dworca, a odtworzone na wzór historyczny stolarka okienna i drzwiowa oraz poszycie dachowe podkreślą zabytkowy charakter obiektu. Całość uzyskanego efektu estetycznego uwydatni nowa iluminacja budynku. 

Zmieni się także wnętrze dworca. Obsługa podróżnych będzie odbywać się w holu pełniącym jednocześnie funkcję ogrzewanej i klimatyzowanej poczekalni. Zostanie on wyposażony m.in. w nowe ławki, gabloty z rozkładami jazdy oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W budynku znajdą się pomieszczenia kas biletowych, dwa lokale na wynajem, a w zachodnim skrzydle na dwóch kondygnacjach będą się mieścić powierzchnie przeznaczone dla samorządu. Resztę obiektu zajmą pomieszczenia techniczne oraz biura.

„Ogłoszenie przetargu na przebudowę zabytkowego dworca w Dąbrowie Górniczej to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Zagłębia, którzy zyskają dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej w kolejnym mieście aglomeracji. Mam nadzieję, że zmodernizowany budynek dworca stanie się jedną z wizytówek miasta i pozwoli na obsługę jak największej liczby podróżnych. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców” – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Dzięki przebudowie dworzec zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy głównym wejściu do obiektu zostanie wybudowana pochylnia, a w budynku i jego bezpośrednim otoczeniu powstaną ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących. Wewnątrz dworca w części zachodniej zaprojektowano wykonanie windy.

Modernizacja dworca w Dąbrowie Górniczej to również inwestycja w ekologię i bezpieczeństwo. W budynku i jego otoczeniu zaprojektowano m.in. energooszczędne oświetlenie czy zbiorniki do magazynowania wody deszczowej. Ponadto planowane jest ocieplenie budynku od wewnątrz, ogrzewanie go z pomocą pomp ciepła, a także montaż stolarki okiennej i drzwiowej o niskim współczynniku przenikalności cieplnej. Za optymalizację zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody oraz pracę urządzeń i instalacji będzie odpowiadał system BMS (Building Management System).

Całkowicie zmieni się zagospodarowanie otoczenia dworca. Oprócz ułożenia nowej nawierzchni, po stronie wschodniej, powstanie 10 miejsc postojowych oraz wiata rowerowa. Ponadto uporządkowana zostanie zieleń, a w sąsiedztwie parkingu powstaną ogrody deszczowe suche o powierzchni 256 m kw., złożone z około 2500 roślin, takich jak kosaciec syberyjski, krwawnica pospolita czy mięta wodna. Ich głównym zadaniem będzie wstępne filtrowanie wody opadowej, a także stopniowe jej uwalnianie do gleby.

Otwarcie ofert w przetargu na wybór wykonawcy przebudowy dworca w Dąbrowie Górniczej zaplanowano na 24 sierpnia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, roboty budowlane ruszą jeszcze w tym roku. Planowany termin zakończenia inwestycji zostanie podany po zakończeniu procedury przetargowej oraz podpisaniu umowy z wybranym w niej wykonawcą.

Źródło: PKP S.A./Serwis Kolejowy

Po północnej stronie dworca PKP w Gliwicach odbywają się prace związane z powstającym Centrum Przesiadkowym, które skupi wszystkie środki transportu miejskiego. Ma to wpłynąć na poprawę komfortu i jakości podróży mieszkańców całego regionu oraz zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców.

Na drugim segmencie zadaszenia Centrum Przesiadkowego trwają prace związane z pokryciem dachowym, montażem tras kablowych oraz instalacją odwodnienia. Zakończono już montaż konstrukcji stalowej segmentu nr 3, jednocześnie zajęto się segmentem najwyższym – nad budynkiem obsługi pasażerskiej. W tym obiekcie kontynuowane są prace związane z wykonaniem aluminiowej elewacji i instalacjami wewnętrznymi. Rozpoczęto także prace wykończeniowe. Wznoszona jest również konstrukcja budynku usługowego (z pomieszczeniami przeznaczonymi pod wynajem).

W sąsiadującej z kompleksem Centrum Przesiadkowego zabytkowej wieży ciśnień zamontowano z kolei nową stolarkę okienną oraz rozpoczęto prace związane z nakładaniem zaprawy naprawczej na żelbetowe ściany. W dalszym ciągu kontynuowane są prace związane z infrastrukturą podziemną, wykonywaniem konstrukcji pod przyszły układ drogowy, przebudową istniejącego tunelu oraz budową nowego przejścia podziemnego i murów oporowych. Wartym odnotowania jest pomysł zastosowanie na jednej z projektowanych ścian szczelinowych okładziny z płyt elewacyjnych na bazie cementu fotokatalitycznego – rozwiązania zarazem proekologicznego i prozdrowotnego. W dłuższej perspektywie czasu materiał ten pozwala bowiem na redukcję stężenia w powietrzu tlenków azotu, tlenków siarki, lotnych związków organicznych takich jak benzen czy toluen, amoniaku, tlenku węgla, chlorków organicznych i aldehydów. Dodatkowo wykazuje właściwości samoczyszczące, sprawdzając się nie tylko przy sadzy, brudzie i cząstkach organicznych, ale i przy pleśni, chorobotwórczych grzybach, glonach, bakteriach i alergenach.

Inwestycję po północnej stronie dworca PKP realizuje konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA. Koszt prac to około 184 mln zł. Na ten cel ze środków unijnych pozyskano 129,5 mln zł. Roboty powinny zakończyć się pod koniec sierpnia 2022 r.

Obecnie trwają końcowe prace związane z nowym zagospodarowaniem ul. Na Piasku. Prowadzone są też roboty w zakresie przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego w ciągu ul. Okopowej (na odcinku od dworca PKP do placu Piastów) i budowy miejsc parkingowych w obszarze pomiędzy pętlą objazdową przy dworcu, ulicami Okopową i Bohaterów Getta Warszawskiego. W rejonie placu Piastów rozpoczęły się prace przygotowawcze związane z przebudową sieci cieplnej. W najbliższym czasie planowane jest tam uruchomienie frontu robót po wschodniej stronie centralnej wyspy placu.

Przebudowę po południowej stronie dworca PKP realizuje Eurovia Polska. Koszt inwestycji finansowanej z budżetu miasta to ponad 41 mln zł. Prace powinny zakończyć się pod koniec 2022 r.

Źródło tekstu: Urząd Miejski Gliwice/Serwis Kolejowy

PKP S.A. przekazały plac budowy wykonawcy modernizacji dworca kolejowego w Siedlcach – spółce Texom z Krakowa. Po zakończeniu prac obiekt będzie nowoczesny i dostosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych. Inwestycja ma zakończyć się jesienią 2022 roku. Koszt zadania to 18,7 mln zł brutto.

Obecny budynek siedleckiego dworca został wzniesiony w 1866 roku, a następnie przeszedł przebudowę w latach 90. Mająca się rozpocząć niebawem inwestycja, realizowana w ramach ogólnopolskiego Programu Inwestycji Dworcowych z dofinansowaniem unijnym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, będzie miała na celu dostosowanie obiektu do współczesnych standardów obsługi podróżnych, a także poprawę jego estetyki. Dokumentację projektową opracowała pracownia architektoniczna Pas Projekt z Nadarzyna.

Metamorfozę przejdzie elewacja budynku, która odzyska ceglany wygląd – właśnie taką posiadał pierwszy wybudowany w 1866 roku dworzec w Siedlcach. Jej górne części zostaną wykończone patynowaną blachą tytanowo-cynkową. W projekcie uwzględniono również symetryczne rozstawienie otworów okiennych, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Nad wejściem głównym do strefy obsługi podróżnych zostanie umieszczony wielkoformatowy zegar.

Przestrzeń obsługi pasażerów będzie składała się z poczekalni i holu o wysokości dwóch kondygnacji, wokół których na dwóch piętrach znajdą się pomieszczenia kas biletowych, toalety oraz lokale handlowo-usługowe. W projekcie parter budynku połączono z pasażem handlowym na piętrze za pomocą klatek schodowych oraz dwóch wind. Hol i poczekalnia zostaną wyposażone w ławki, gabloty z rozkładami jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowoczesny system informacji głosowej.

„Przekazanie placu budowy wykonawcy prac w związku z przebudową dworca w Siedlcach to ważna wiadomość dla mieszkańców południowego Podlasia. Tak ważne miasto jak Siedlce zasługuje na dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesny i proekologiczny budynek dworca stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do Warszawy. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców” – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

„Przebudowa dworca w Siedlcach to jedna z ważniejszych inwestycji w województwie mazowieckim realizowanych w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jej głównym celem jest poprawa komfortu podróżnych,  bezpieczeństwa, ale również estetyki dworca, który zyska całkowicie nowy wygląd łączący w sobie nawiązania do historii oraz nowoczesność” – wskazuje Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Dzięki inwestycji dworzec zyska wiele usprawnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Oprócz wspomnianych wind będą to m.in. ścieżki prowadzące z polami uwagi, tabliczki w alfabecie Braille’a, dotykowy plan dworca, automatyczne drzwi czy okienka kasowe dostosowane do obsługi osób poruszających się na wózkach. We wnętrzach zastosowana będzie również kontrastowa kolorystyka, co ułatwi przemieszczanie się po obiekcie osobom niedowidzącym.

Poprawi się również stan techniczny budynku. Wymienione zostaną wszystkie instalacje i urządzenia wewnętrzne. Nacisk położono na ekologię i bezpieczeństwo. Na dworcu zostanie zamontowane energooszczędne oświetlenie wraz z automatyką sterującą, a także system BMS (Building Management System), którego jednym z zadań jest optymalizacja zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. Ponadto budynek zostanie w całości ocieplony, a zamontowana w nim nowa stolarka okienna i drzwiowa spełni obowiązujące normy. Z kolei poprzez instalacje nowoczesnych systemów bezpieczeństwa (monitoring, system kontroli dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu), w tym przeciwpożarowych, poprawie ulegnie bezpieczeństwo podróżnych i samego budynku.

Na nowo zagospodarowany zostanie teren w sąsiedztwie dworca. Pojawią się tam wiata rowerowa z 10 stojakami na jednoślady oraz kilka miejsc parkingowych, w tym jedno przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Zamontowane zostaną elementy małej architektury takie jak ławki, oświetlenie czy kosze.

Źródło tekstu: Pkp.pl/Serwis Kolejowy

Nie żyje mężczyzna, który wczoraj około godziny 22:20 wpadł pod koła pociągu w Poznaniu. Ofiara przechodziła przez torowisko w niedozwolonym miejscu – podaje portal Radia Poznań.

Do tragicznego wypadku doszło w okolicach stacji kolejowej Poznań Garbary. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń służb, mężczyzna przechodził przez torowisko w miejscu do tego niedozwolonym i wkroczył wprost pod koła jadącego pociągu.

Na miejsce wypadku przybyli straż, policja i ratownicy medyczni. Służby przystąpiły do reanimacji pieszego, jednak odniesione przez niego obrażenia były zbyt poważne. Pomimo przeprowadzenia akcji ratowniczej, mężczyzna zmarł.

Po zdarzeniu ruch pociągów był prowadzony drugim torem. Utrudnienia zakończyły się przed godziną 3. Działania zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności tragedii prowadzą policja i Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.

pg

Prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Krzysztof Mamiński został nowym przewodniczącym Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) – największej światowej organizacji branżowej skupiającej uczestników rynku kolejowego. O wyborze jego kandydatury na stanowisko zdecydowano 8 lipca, w wyniku głosowania podczas zgromadzenia ogólnego UIC.

Międzynarodowy Związek Kolei zrzesza ponad 200 przedsiębiorstw i innych organizacji działających na rzecz kolei z prawie 100 krajów na 6 kontynentach. UIC skupia zarządców infrastruktury, przewoźników, przedsiębiorców świadczących różne usługi dla transportu kolejowego i instytucje badawcze. W przyszłym roku obchodzona będzie 100. rocznica utworzenia tej organizacji.

Prezes Polskich Kolei Państwowych zastąpił na stanowisku przewodniczącego UIC Gianluigiego Castelliego, który do niedawna pełnił funkcję prezesa zarządu Włoskich Kolei Państwowych (Ferrovie dello Stato Italiane). Za kandydaturą Krzysztofa Mamińskiego przemawiały: silna i aktywna działalność PKP na arenie międzynarodowej w ostatnich latach, zaangażowanie w prace UIC w różnych obszarach, m.in. na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w przewozach kolejowych, oraz efekty i tempo zmian, jakie zaszły i w dalszym ciągu zachodzą na polskiej kolei.

„Wybór mojej kandydatury na stanowisko przewodniczącego UIC traktuję jako duże wyróżnienie, ale przede wszystkim ogromną odpowiedzialność i wyraz uznania za dotychczasową działalność – nie tylko moją, jako menadżera z kilkudziesięcioletnim stażem, ale także tysięcy kolejarzy i innych osób zaangażowanych na co dzień w rozwój kolei. Polskie Koleje Państwowe są członkiem UIC i jednocześnie jednym z jego podmiotów założycielskich od 1922 roku. Mam dużą satysfakcję, że dziś, gdy po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Rok Kolei, nasz głos ma szansę jeszcze lepiej wybrzmiewać na forum międzynarodowym. Trzeba pamiętać, że PKP, będąc członkiem wszystkich kluczowych organizacji międzynarodowych działających na rzecz kolei, reprezentują interesy całego sektora kolejowego w Polsce” – powiedział Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

Polskie Koleje Państwowe reprezentują krajowy sektor transportu kolejowego w środowisku międzynarodowym, będąc członkiem wszystkich kluczowych organizacji: Międzynarodowego Związku Kolei (UIC), Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) oraz Organizacji Współpracy Kolei (ОSŻD). Od 2002 roku PKP posiadają także stałe Przedstawicielstwo w Brukseli, które ściśle współpracuje z podmiotami branżowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej.

Misją Międzynarodowego Związku Kolei jest:

1. promowanie transportu kolejowego na całym świecie w celu skutecznego reagowania na obecne i przyszłe wyzwania związane z mobilnością i zrównoważonym rozwojem,

2. rozwijanie i ułatwianie wszelkich form międzynarodowej współpracy między członkami oraz promowanie wymiany najlepszych praktyk,

3. promowanie interoperacyjności oraz opracowywanie i publikowanie rozwiązań problemów związanych z systemem kolejowym,

4. wspieranie członków w ich wysiłkach na rzecz rozwoju nowych biznesów i obszarów działalności,

5. proponowanie nowych sposobów poprawy parametrów technicznych i środowiskowych transportu kolejowego, zwiększenie konkurencyjność i redukcja kosztów.

Działania UIC koncentrują się na obszarach:

1. normalizacji (standaryzacji),

2. ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,

3. bezpieczeństwa i ochrony,

4. rozwoju przewozów na korytarzach towarowych,

5. badaniach i innowacjach (nowych technologiach),

6. promowania roli kolei w gospodarce światowej.

Źródło tekstu: PKP S.A./Serwis Kolejowy

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem udostępniło w swoim archiwum cyfrowym fotoreportaż z tzw. wczasów wagonowych. Była to atrakcyjna forma spędzania wakacji, która dziś odeszła w zapomnienie. W internetowej galerii znajdują się 22 zdjęcia autorstwa Władysława Wernera.

Wczasy w wagonach to zjawisko, które w epoce PRL było ciekawą alternatywą wakacyjną dla hoteli i pensjonatów w nadmorskich czy górskich kurortach. Na bocznicach kolejowych, m.in. na Helu i w Zakopanem, powstawały miasteczka złożone z wagonów, w których w czasie urlopu odpoczywały całe rodziny.

Zapewnienie sobie możliwości pobytu w wagonowym miasteczku nie było proste. Wczasy te były przeznaczone przede wszystkim dla rodzin kolejarskich, jednak korzystały z nich także osoby, które posiadały odpowiednie znajomości.

Źródło: Władysław Werner/Muzeum Tatrzańskie

Same wagony często oferowały wczasowiczom bardzo dobre warunki – ich wnętrza adaptowano na w pełni wyposażone pomieszczenia mieszkalne. Znajdowały się tam tapczany do spania oraz aneks kuchenny czy łazienka. W każdym pojeździe kwaterowały się zazwyczaj jedna lub dwie rodziny.

Była to niezwykle popularna forma spędzania wakacji niemal do końca XX wieku. Na znaczeniu zaczęła tracić dopiero w latach 90. W wielu miastach do dziś spotyka się opuszczone wagonowe miasteczka ze wspomnianego okresu. Na mapie Polski, na przykład w Świnoujściu, nadal można też znaleźć aktualne oferty z zakwaterowaniem w wagonach mieszkalnych.

Źródło: Władysław Werner/Muzeum Tatrzańskie

Pełną galerię zdjęć autorstwa Władysława Wernera można obejrzeć na [stronie internetowej] Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.

Władysław Werner to polski fotoreporter i fotografik, który żył w latach 1922-1982. Na początku lat 50. osiadł w Zakopanem. Zdjęcia jego autorstwa obrazujące życie tego regionu wielokrotnie pojawiały się w czasopismach i publikacjach książkowych. Jego wystawy były prezentowane zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.

Galeria z wczasów wagonowych została udostępniona w ramach projektu „Archiwum Tatr i Podhala”, zrealizowanego przez Muzeum Tatrzańskie we współpracy z Tatrzańskim Parkiem Narodowy. Inicjatywa została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wczasy wagonowe są także tematem filmu dokumentalnego „Bocznica” z 2009 roku, zrealizowanego przez Annę Kazejak. Obraz można obejrzeć poniżej.

pg

PKP S.A. poinformowały 30 czerwca na swojej stronie internetowej o zawarciu umowy z firmą PBE Elbud Gdańsk S.A., na wykonanie prac budowlanych na dworcu kolejowym w Pruszczu Gdańskim. Nowy obiekt zostanie wzniesiony według autorskiej koncepcji spółki kolejowej.

Inwestycja, która już niebawem ruszy w Pruszczu Gdańskim jest kolejną po dworcach w Pszczółkach i Prabutach, jaką PKP S.A. zrealizuje w woj. pomorskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Budowa będzie dofinansowywana ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nowy dworzec zostanie wzniesiony w formule indywidualnego Innowacyjnego Dworca Systemowego, czyli koncepcji opracowanej przez PKP S.A.

„Podpisanie umowy z wykonawcą budowy dworca w Pruszczu Gdańskim to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnego ważnego miasta zyskają dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesny budynek Innowacyjnego Dworca Systemowego stanie się centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do Gdańska. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców” – powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Wyróżnik obiektu stanowić będą m.in. jego bryła geometryczna, dominanta w postaci wieży zegarowej oraz elewacja ze szkła, aluminium i cegły klinkierowej. Przestrzeń obsługi podróżnych, czyli hol pełniący funkcję poczekalni oraz przyszły lokal handlowy, zostaną maksymalnie doświetlone poprzez zastosowanie przeszkleń. Zaplecze techniczne dworca będzie „ukryte” za elewacją wykonaną z cegły klinkierowej. Bryłę nowego obiektu uzupełni zintegrowana z nim wiata, pod którą znajdą się ławki dla podróżnych oraz stojaki rowerowe. 

Nowy dworzec będzie bardziej funkcjonalny niż dotychczasowy, który zostanie wyburzony. Już na etapie projektowania budynku wyeliminowano potencjalne bariery architektoniczne oraz wprowadzono szereg usprawnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz niewidomych i niedowidzących. Ponadto obiekt będzie ekologiczny, dzięki m.in. wykorzystywaniu „zielonej energii” oraz energooszczędnego oświetlenia. Istotnym elementem inwestycji jest również poprawa bezpieczeństwa osób i mienia, w tym montaż nowych systemów: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowych.

Zmieni się aranżacja bezpośredniego otoczenia dworca oraz organizacja ruchu. Na nowo zostaną wytyczone chodniki oraz droga, a także tereny zielone. Tuż przy dworcu zaprojektowano po dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami i samochodów elektrycznych oraz aż 15 stojaków rowerowych wraz ze słupkiem naprawczym (poza pięcioma znajdującymi się pod wiatą dworcową). Całość uzupełnią elementy małej architektury: ławki, kosze, oświetlenie.

Prace budowlane związane z budową nowego dworca w Pruszczu Gdańskim ruszą w lipcu bieżącego roku, a planowany termin zakończenia inwestycji to pierwsza połowa 2023 roku. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniesie ok. 7,3 mln złotych brutto. Wykonawcą prac budowlanych na dworcu jest firma PBE Elbud Gdańsk S.A., natomiast dokumentację projektową opracowała pracownia architektoniczna MERITUM PROJEKT Marek Myrcik. 

Źródło tekstu: PKP S.A./Serwis Kolejowy

Pierwsi podróżni skorzystali już ze zmodernizowanego dworca w Radymnie. Budynek udostępniono pasażerom kolei 18 czerwca. Jego przebudowę realizowała spółka PKP. Obiekt zyskał nowoczesne rozwiązania, a jednocześnie zachował swoje walory historyczne.

Modernizacja obiektu jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 i była dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dworzec pochodzący z 1898 r., wraz z najbliższym otoczeniem, przeszedł prawdziwą metamorfozę z poszanowaniem dla jego historycznego charakteru. Renowacji poddano elewacje budynku wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznymi. Dzięki badaniom przywrócono im oryginalny kolor. Na wzór historycznej odtworzono też stolarkę okienną i drzwiową, a także poszycie dachowe wykonane z tzw. dachówki romańskiej. Uwagę przyciąga również zegar umieszczony na elewacji budynku od strony peronów.

„Modernizacja dworca w Radymnie jest przykładem, że PKP SA, jako inwestor realizujący Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, bardzo umiejętnie potrafi łączyć wartości historyczne tego typu obiektów z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. Dla mnie otwarcie dworca w Radymnie jest powodem do satysfakcji, ponieważ od początku obserwowałem jego modernizację” – komentował Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

„Dworzec w Radymnie to kolejny już budynek na kolejowej mapie Polski, który łączy w sobie historię i teraźniejszość. Obiekt odzyskał historyczny blask przy jednoczesnym zachowaniu współczesnych standardów związanych z ekologią, bezpieczeństwem i dostępnością. Koszt zakończonej inwestycji to ponad 6 mln złotych” – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. 

We wnętrzu budynku najważniejszą przestrzenią z punktu widzenia podróżnych jest hol pełniący jednocześnie funkcję poczekalni. W jego sąsiedztwie zlokalizowano toalety, a także powierzchnię, na której w przyszłości będzie działać prowadzona przez samorząd lokalny instytucja społeczno-kulturalna. Wykończenie przestrzeni holu łączy w sobie elementy historyczne ze współczesnymi, co daje interesujący efekt wizualny.

W ramach przebudowy, poza poprawą wyglądu, zadbano również o komfort podróżnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Ponadto dworzec w Radymnie stał się bardziej ekologiczny i bezpieczny. Zamontowano w nim m.in. nowe energooszczędne oświetlenie w technologii LED wraz z automatyką sterującą oraz system BMS nadzorujący zużycie energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. Obiekt wyposażono w nowoczesne systemy bezpieczeństwa – monitoring, kontrolę dostępu, sygnalizację włamania i napadu oraz przeciwpożarowy.

Metamorfozę przeszło również najbliższe otoczenie dworca. Na nowo wykonano nawierzchnię chodników i parkingu, na którym wyznaczono 23 miejsca postojowe, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami i jedno do postoju chwilowego. W sąsiedztwie elewacji wschodniej budynku zamontowano stojaki rowerowe. Całość nowej aranżacji terenu dopełniają elementy małej architektury (ławki, kosze, oświetlenie, balustrady) oraz uporządkowane tereny zielone.

Przebudowa dworca w Radymnie rozpoczęła się jesienią 2019 roku, w oparciu o projekt pracowni An Archi Group Sp. z o.o. Łączny koszt zakończonej inwestycji to ponad 6 mln złotych brutto. Wykonawcą prac była firma TEXOM Sp. z o.o.

W ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 w województwie podkarpackim jest realizowanych łącznie sześć inwestycji. Dworzec w Radymnie jest drugą zakończoną, po oddanym do użytku w 2020 roku nowym obiekcie w Sędziszowie Małopolskim. Obecnie trwa inwestycja w Czarnej Tarnowskiej, a także opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dworców Rzeszów Główny i Stalowa Wola Rozwadów. W przygotowaniu jest przebudowa obiektu w miejscowości Nisko.

Źródło tekstu: PKP S.A./Serwis Kolejowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapowiadają przeprowadzenie inwestycji, która poprawi obsługę terminali przeładunkowych w rejonie przejścia granicznego Medyka – Mostiska II. Spółka ogłosiła przetarg o wartości 26 mln zł, dotyczący zaprojektowania i wykonania robót na liniach łączących Hurko i Krówniki. Prace mają objąć m.in. przebudowę torów, rozjazdów i obiektów inżynieryjnych.

Zarządca sieci kolejowej zapowiada, że dzięki pracom poziom bezpieczeństwa w obsłudze towarów ulegnie poprawie. Zwiększona zostanie także przepustowość tras, a obsługa pociągów będzie sprawniejsza. Wzrost dostępności przejścia granicznego Medyka – Mostiska II ma istotnie wpłynąć na rozwój współpracy gospodarczej w regionie.

Linie kolejowe Hurko - Krówniki 120 i 123 (szerokotorowa) są trasami dojazdowymi do bocznicy zapewniającej spedycję krajową i międzynarodową wraz z przeładunkiem i magazynowaniem wyrobów hutniczych, rud żelaza, węgla, kruszyw, towarów sypkich i przemysłowych w rejonie kolejowego przejścia granicznego z Ukrainą, w Medyce.

Inwestycja zakłada wymianę blisko 19 km torów między stacjami Hurko i Krówniki oraz 9 rozjazdów. Przewidziano remont 5 obiektów inżynieryjnych: wiaduktu i 4 przepustów. W ramach prac podwyższony zostanie poziom bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym.

Roboty na liniach Hurko - Krówniki mają być prowadzone w latach 2022-2023. Szacunkowa wartość zamówienia to ponad 26 mln zł netto. Projekt jest finansowany z budżetu państwa.

Zadanie: Prace na liniach kolejowych nr 120 i 123 Hurko – Krówniki realizowane jest w ramach projektu „Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Medyka - Mościska II”.

PLK zwiększają efektywność transportu transgranicznego na Podkarpaciu

W latach 2016-2020 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły ponad 64 mln zł na modernizacje przejścia kolejowego w Medyce. Zapewniły one efektywniejsze i bezpieczniejsze przewozy towarowe. Wykonano roboty na torach szerokich, na które przyjmowane są pociągi z Ukrainy. Prace objęły wymianę 17 km torów, 62 rozjazdów oraz sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom poprawiono stan linii prowadzących do terminali przeładunkowych, m.in. bocznicy CTL Północ Chełm – Hala w Medyce, terminalu PKP CARGO Connect Centrum Obsługi Granicznej w Medyce czy terminalu Rozlewni Paliw Orlen w Żurawicy.

Źródło: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Wyremontowany przez PKP miejski dworzec kolejowy w Kluczborku stoi praktycznie pusty – działają tam jedynie posterunek SOK, kasy biletowe i poczekalnia. Brakuje prywatnych przedsiębiorców chętnych na wynajem pomieszczeń w obiekcie – podaje portal Kluczbork Nasze Miasto.

Remont wybudowanego pod koniec XIX wieku dworca zakończył się w grudniu 2013 roku. Koszt inwestycji zrealizowanej przez PKP to około 4 miliony złotych. 8 lat temu spółka informowała, że w budynku będzie otwarty hostel, jednak do tej pory to nie nastąpiło, a pomieszczenia przeznaczone na wynajem stoją puste. W obiekcie mogłoby działać m.in. biura czy lokale gastronomiczne. Przy dworcowej poczekalni przez pewien czas funkcjonował mały salon prasowy, jednak, jak podaje lokalny portal, został zamknięty już trzy lata temu.

Członkowie lokalnej społeczności wskazują, że jedna z przyczyn obecnej sytuacji, to systematyczne likwidowanie liczby połączeń kolejowych, co skutkuje coraz mniejszą liczbą pasażerów – użytkowników obiektu. Tym samym dworcowe pomieszczenia stawały się coraz mniej atrakcyjne dla potencjalnych najemców. Tak uważa m.in. Mariusz Ziółkiewicz, były właściciel wspomnianego wcześniej sklepu na dworcu w Kluczborku.

„Prowadziłem na dworcu salonik prasowy w latach 2015-2018. Ale z każdym nowym rozkładem jazdy likwidowano połączenia. Podróżnych było coraz mniej, więc także coraz mniej klientów. Na koniec zatrudniałem stażystkę i wtedy wręcz dopłacałem do interesu” – wskazuje Ziółkiewicz, cytowany przez portal.

Polskie Koleje Państwowe podkreślają, że cały czas aktywnie poszukują najemców. Wolne pomieszczenia są odpowiednio oznakowane, informacje o możliwości ich zagospodarowania znajdują się też na portalach ogłoszeniowych i stronie kolejowej spółki. Prowadzone były także rozmowy z przedstawicielami lokalnych władz. Do tej pory PKP udało się otworzyć przydworcowy płatny parking. Za parkowanie trzeba płacić od 30 maja bieżącego roku.

Wprowadzenie opłat może jeszcze bardziej obniżyć atrakcyjność dworcowych pomieszczeń w oczach ewentualnych najemców. Z poniższego wpisu na portalu Facebook wynika, że władze Kluczborka nie zostały nawet poinformowane o planach kolejowej spółki odnośnie przyszłości parkingu.

Jak wynika z komentarzy w mediach społecznościowych, wielu mieszkańców Kluczborka uważa, że każdy tego typu obiekt – m.in. przy dworcach kolejowych, autobusowych czy lotniskach – powinien oferować przynajmniej kilkuminutowy okres bezpłatnego parkowania. Pozwoliłoby to na zwiększenie atrakcyjności obiektu i zachęciło do „wykupienia” kolejnych minut parkingu. Pomysł z opłatami nie podoba się też radnym. Krzysztof Adamski wskazuje, że kierowcy parkują nawet poza obiektem, aby uniknąć płatności.

„PKP wynajęła plac przed dworcem i wprowadzony został płatny parking. Godzina postoju kosztuje 2 PLN, zaś doba 8 PLN. Płatny parking przy dworcu spowodował, że coraz więcej samochodów jest zaparkowanych na terenach zielonych przy poboczu drogi dojazdowej do dworca bądź wprost na drodze. Taki ruch PKP zapewne zniechęci do podróżowania pociągiem. Może decydenci PKP jeszcze raz przemyślą swoją decyzję” – komentuje sytuację radny Kluczborka Krzysztof Adamski, we wpisie na portalu Facebooku.

Parking jest płatny całodobowo, przez wszystkie dni w tygodniu, opłaty pobierane są za każdą minutę. Za dobę trzeba zapłacić 8 zł, a cały miesiąc 70 zł. Dla porównania abonament miesięczny za parkowanie w innych płatnych strefach na terenie Kluczborka kosztuje 150 zł.

Patryk Galarski

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram