fbpx

Poddana renowacji ceglana elewacja wraz z detalami, poprawa komfortu podróżnych, w tym osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz wdrożenie proekologicznych rozwiązań – to tylko kilka z efektów zakończonej modernizacji dworca w Pszczółkach.

Pochodzący z 1908 roku dworzec odzyskał swoje historyczne piękno i został przystosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych. Budynek stacyjny w Pszczółkach to kolejny dworzec przebudowywany w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych.

Prace budowlane w Pszczółkach rozpoczęły się jesienią 2019 roku. Od tego czasu dworzec przeszedł prawdziwą metamorfozę, oczywiście przy zachowaniu jego historycznego neogotyckiego charakteru. Renowacji została poddana elewacja wraz z detalami architektonicznymi. Podczas prac cegłę poddano zabiegom pielęgnacyjnym i konserwacyjnym oraz uzupełniono w niej ubytki. Na elewacji, od strony peronów, umiejscowiono cztery herby – województwa pomorskiego, powiatu gdańskiego oraz Gdańska i Pszczółek. Zostały one namalowane na płycie z blachy nierdzewnej. Ponadto odtworzono na wzór historycznej stolarkę okienną i drzwiową, a także wymieniono poszycie dachowe. Wykonano je z dachówek typu mnich – mniszka, które były niezwykle popularne w średniowieczu, stąd właśnie ich użycie na dachu neogotyckiego dworca w Pszczółkach. Całość uzyskanego podczas przebudowy efektu estetycznego podkreślono nową iluminacją nocną elewacji.

„Dworzec na stacji Pszczółki to kolejny dowód na skuteczność działania rządu i realizacji Programu Inwestycji Dworcowych. W tym roku takich wydarzeń jak to mamy bardzo dużo - a kolejne prace trwają i kolejne dobre informacje przed nami. Chcemy, aby kolej stawała się coraz bardziej komfortowa i przyjazna użytkownikom. Drogą do tego jest m.in. przebudowa i budowa dworców w całej Polsce” – podkreśla Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

„Dworzec w Pszczółkach to kolejny dowód na to, że Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 nabiera tempa. Dzięki przebudowie pochodzący z początku XX wieku budynek stacyjny odzyskał historyczne piękno, a także został dostosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych. Jestem przekonany, że odnowiony dworzec będzie dobrze służył mieszkańcom Pszczółek” – zaznacza Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

„Pszczółki to pierwsza inwestycja w województwie pomorskim zakończona w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Dworzec odzyskał swój historyczny blask i stał się obiektem dostosowanym do współczesnych standardów oraz ekologicznym i nowoczesnym. Mamy nadzieję, że będzie dobrze służył wszystkim klientom kolei, a w szczególności mieszkańcom” – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

„Kolejny projekt transportowy zasila listę zrealizowanych inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych. Dzięki ponad 8 milionom złotych wsparcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko możemy cieszyć się wygodnym, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zmodernizowanym w formule proekologicznej dworcem kolejowym w Pszczółkach” – podkreśla Joanna Lech, dyrektor CUPT.

Przebudowa dworca objęła również jego wnętrze. Na parterze zaprojektowano przestrzeń obsługi podróżnych, czyli pomieszczenia kas biletowych, toalet oraz hol – poczekalnię. Podróżni znajdą w nim ławki, gabloty na rozkładem jazdy, elektroniczne tablice odjazdów i przyjazdów pociągów oraz nowy system informacji głosowej. Ciekawostką w tej przestrzeni jest pozostawienie oryginalnych łuków między kolumnami oraz posadzki ceramicznej wykonanej z bardzo drobnych, głównie niebieskich, ale i białych elementów, w którą wkomponowano ścieżki dotykowe dla osób niedowidzących lub niewidomych.

Usprawnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej jest więcej. Wśród nich znalazły się m.in. mapy dotykowe z planem dworca, tabliczki w alfabecie Braille’a, toalety specjalnie przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz dla opiekunów z dziećmi. Co niezwykle istotne, wyeliminowano również bariery architektoniczne, takie jak wysokie progi czy zbyt wąskie drzwi oraz zamontowano nową windę. Natomiast od strony peronów przebudowano rampę, umożliwiając tym samym dostęp do holu dworca dla osób na wózkach oraz dla rodziców z małymi dziećmi.

Przebudowa dworca w Pszczółkach sprawiła, że budynek stał się też bardziej ekologiczny. Zamontowano w nim energooszczędne oświetlenie wraz z automatyką sterującą, ograniczając tym samym zużycie energii elektrycznej. Z kolei straty ciepła zredukowano poprzez docieplenie budynku od wewnątrz, a także montaż w nim stolarki okiennej i drzwiowej o niskim stopniu przenikalności cieplnej. Bardzo ważnym elementem sprawującym kontrolę nad optymalizacją zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody jest system BMS (Building Management System) nadzorujący pracę instalacji i urządzeń na dworcu. Integruje on również nowoczesne systemy zapewniające bezpieczeństwo podróżnym i budynkowi: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, a także przeciwpożarowe.

Przebudowa dworca w Pszczółkach objęła również jego bezpośrednie otoczenie. Wykonano nowe nawierzchnie, uporządkowano tereny zielone, a także zamontowano elementy małej architektury takie jak ławki,  kosze czy oświetlenie terenu. Wzdłuż ulicy zlokalizowano cztery zatoczki postojowe dla samochodów, a na placyku po południowo-wschodniej stronie budynku miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast wzdłuż północno-zachodniej elewacji zamontowane zostały stojaki rowerowe wraz z wiatą dla jednośladów.

Przebudowa dworca w Pszczółkach była współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jej łączny koszt to nieco ponad 12 mln złotych brutto. Wykonawcą prac budowlanych była firma KAMARO Sp. z o.o., a dokumentację projektową opracowała pracownia AllPlan Sp. z o.o.

Źródło tekstu: Pkp.pl/Serwis Kolejowy

Stan obecny czy najpilniejsze zadania dotyczące inwestycji w Poznańskim Węźle Przesiadkowy – to niektóre z tematów poruszonych w trakcie zeszłotygodniowego posiedzenia Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego. Inicjatorem spotkania była poseł Joanna Jaśkowiak.

Oprócz parlamentarzystów w spotkaniu online wzięli też udział przedstawiciele PKP, samorządowcy i eksperci. Wśród uczestników byli m.in. wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, Ireneusz Merchel prezes zarządu PKP PLK SA oraz Bogdan Frąckowiak, pełnomocnik zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań do spraw Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.


Stacja Poznań Główny w 2019 roku, pod względem liczby pasażerów, którzy przez stację przejechali, była na pierwszym miejscu w Polsce. W całym roku 2019 przez Poznań Główny przejechało około 21 mln podróżnych, na dobę było to 62 tysiące. Na dobę przez Poznań Główny przejeżdżało ok. 500 pociągów pasażerskich.


Uczestnicy spotkania zgodzili się z tym, że aby poprawić funkcjonowanie Poznańskiego Węzła Komunikacyjnego należy w pierwszej kolejności:
- dobudować drugi tor z Poznania do Piły, co pozwoli rozbudować ofertę dotyczącą ruchu pasażerskiego

- wybudować trzeci tor na odcinku Poznań Główny – Poznań Wschód, co zwiększy przepustowość na wyjeździe z Poznania w kierunku wschodnim

- dobudować tor na stacji Poznań Główny

- zrealizować inwestycje zgłoszone do programu Kolej Plus. Chodzi o połączenia Śrem – Czempiń, Poznań – Międzychód, Czarnków – Rogoźno oraz Konin – Turek i Gostyń – Leszno.


Ireneusz Merchel prezes zarządu PKP PLK SA sugerował przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem studium planistycznego dla wymienionych, nowych połączeń. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego zwrócił uwagę na fakt, że Wielkopolska jest regionem, który na remonty linii kolejowych przeznacza rocznie duże fundusze z budżetu województwa. Dodał też, że żadne województwa w Polsce nie zgłosiło do programu Kolej Plus takiej liczby projektów jak województwo wielkopolskie.
Termin złożenia kompletnej dokumentacji dotyczącej budowy pięciu nowych połączeń jest odległy, trzeba to zrobić do końca października tego roku.

Źródło tekstu: Poznańska Kolej Aglomeracyjna/Serwis Kolejowy

W nocy z soboty 27 marca na niedzielę 28 marca nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni – przestawimy wskazówki zegarów z godziny 2:00 na 3:00. W tym czasie w trasie będzie 12 pociągów PKP Intercity. Co to oznacza dla pasażerów?

Zmiana czasu z zimowego na letni wiąże się z wdrożeniem specjalnego rozkładu jazdy, który nie wpłynie jednak na czas przejazdu pociągów. 12 składów PKP Intercity, które będą kursować w noc przejściową dojadą do stacji docelowych około godziny później niż w dni poprzedzające i kolejne, będzie to opóźnienie jedynie teoretyczne.

Przykładem jest skład IC Karkonosze relacji Jelenia Góra - Białystok, który w noc przejściową przyjedzie na stację Zduńska Wola o godz. 1:59 czasu zimowego, a po 2 minutach postoju wyjedzie z niej o godz. 3:01 czasu letniego.

Pociągi PKP Intercity kursujące w nocy 27/28 marca 2021 roku:

Informacje na temat dokładnych godzin kursowania pociągów w nocy z 27 na 28 marca br. można uzyskać m.in. za pośrednictwem strony intercity.pl, poprzez infolinię pod numerem 703 200 200 (Opłata za minutę połączenia 1,29 zł brutto. Usługę świadczy „PKP Intercity” S.A. ) oraz u konduktorów w pociągach kursujących w noc przejściową.

W Polsce zmiany czasu są przeprowadzane na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021 (Dz.U. 2016  poz. 1833).

Źródło tekstu: Pkp.pl/Serwis Kolejowy

Trwają intensywne prace przy budowie Centrum Przesiadkowego w Gliwicach. Inwestycja powstająca po północnej stronie dworca PKP skupi wszystkie środki transportu miejskiego, wpłynie na poprawę komfortu i jakości podróży mieszkańców całego regionu, zwiększy też bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców.

Pół roku od rozpoczęcia prac gotowa jest już konstrukcja podziemna budynku służącego do obsługi pasażerów, widać też pierwsze zarysy szkieletu jego kondygnacji nadziemnych. W dalszym ciągu prowadzone są roboty związane z budową nowego przejścia podziemnego i przebudową istniejącego tunelu pod torami oraz prace związane z zewnętrzną infrastrukturą podziemną (kanalizacją deszczową, sanitarną, siecią wodociągową, telekomunikacyjną i elektryczną) – zarówno na terenie przyszłego Centrum Przesiadkowego, jak i przy ulicach Tarnogórskiej i Toszeckiej. Wykonywane są fundamenty pod zadaszenia Centrum, a także rozpoczął się montaż konstrukcji pierwszych zadaszeń.

Warto dodać, że na dalszych etapach prac objętych zadaniem „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” miasto wykona remont pobliskich zabytków: ponadstuletniej kolejowej wieży ciśnień przy ul. Kolberga, a także budynku dawnej huty szkła przy ul. Toszeckiej 2b, w którym zabezpieczone zostaną otwory okienne i drzwiowe oraz wymieniana będzie konstrukcja i pokrycie dachu.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA. Koszt prac to około 184 mln zł. Na ten cel ze środków unijnych pozyskano 129,5 mln zł. Powinny zakończyć się pod koniec sierpnia 2022 r.

Pejzaż miasta po południowej stronie dworca kolejowego również się zmieni. Przebudowany zostanie układ drogowy, tworząc wraz z Centrum Przesiadkowym przyjazną i funkcjonalną przestrzeń miejską.

Przypomnijmy, że plac przed dworcem PKP zyska jednolitą nawierzchnię z granitowych płyt. Stanie tam m.in. fontanna w formie lustra wody z pojedynczymi wodotryskami i ławki. Na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego powstaną bus pasy, wyspy separacyjne z azylami dla przechodniów i ścieżka pieszo-rowerowa łącząca plac dworcowy z drogą rowerową projektowaną wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Ul. Zwycięstwa zyska wykończenie z granitowej kostki. Zniknie torowisko, a jezdnia zostanie zwężona. Powstanie też ciąg pieszo-rowerowy. Na placu Piastów ruch będzie odbywał się na zasadzie jednokierunkowego przejazdu wokół wyspy centralnej oraz wyspy peronowej. Nie zabraknie także ciągów pieszo-rowerowych przebiegających przez plac i małej architektury, przebudowana będzie też sieć oświetleniowa. Ul. Okopowa zostanie rozbudowana i połączona z pętlą autobusową linii A4 przy placu dworcowym. Na ul. Na Piasku powstaną miejsca postojowe – zarówno po wschodniej, jak i zachodniej stronie. Prace rozpoczęły się ponad tydzień temu i w chwili obecnej obowiązuje tam zakaz ruchu z wyjątkiem dojazdu i dojścia do posesji oraz siedzib firm, nie ma też możliwości parkowania. Wykonawca deklaruje, iż ten etap robót potrwa do końca kwietnia. 

Na terenie całej inwestycji, w rejonie przejść dla pieszych i zatok autobusowych, zaprojektowano tzw. pola uwagi lub pola prowadzące, które ułatwią poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Przebudowana zostanie również sygnalizacja świetlna – zostanie dostosowana do geometrii powstałego układu drogowego i organizacji ruchu. Ponadto zaplanowano remont ciągu pieszo-rowerowego przy ul. gen. Leona Berbeckiego na odcinku od alei Przyjaźni do ul. Aleksandra Fredry. Projekt zakłada również wprowadzenie maksymalnej ilość zieleni, na jaką pozwala infrastruktura podziemna.

Przebudowę po południowej stronie dworca PKP realizuje Eurovia Polska. Koszt inwestycji finansowanej z budżetu miasta to ponad 41 mln zł. Prace powinny się zakończyć pod koniec 2022 r.

Źródło tekstu: Metropoliagzm.pl/Serwis Kolejowy

Piotr Malepszak został powołany na stanowisko pełnomocnika Urzędu Miejskiego w Gdańsku ds. kolejowych. W piątek 12 marca prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz przywitała nowego pracownika i zapoznała go z obowiązkami.

Celem utworzenia nowego stanowiska jest wsparcie działań miasta w kontaktach ze spółkami kolejowymi – PKP/SKM/PKM w tematach inwestycji miejskich. Chodzi m.in. o bezkolizyjne przejazdy przez magistralę kolejową w dzielnicach: Orunia, Św. Wojciech oraz Lipce, a także bajpas kartuski realizowany wspólnie przez PKP PLK SA oraz PKM SA. To również planowanie nowej linii PKM Gdańsk – Południe oraz inwestycje PKP PLK w ramach rozbudowy infrastruktury kolejowej do portu morskiego w Gdańsku. Wśród licznych obowiązków pełnomocnik ds. kolejowych będzie również brał udział w spotkaniach ze spółkami kolejowymi w kwestii koordynacji prac pomiędzy PKP a miastem oraz możliwości przeprowadzenia inwestycji planowanych przez miasto na terenach kolejowych (np. infrastruktura parkingowa/samochodowa i/lub rowerowa, komunikacji miejskiej oraz kiss&ride).

„Witamy na pokładzie pełnomocnika prezydenta ds. kolejowych. To trudne zagadnienie, transport szynowy staje się kręgosłupem miasta i jest elementem tkanki miejskiej, więc potrzebujemy konkretnego oraz kompetentnego wsparcia. Pełnomocnik wspomoże nas w planowaniu i powstawaniu projektów kolejowych. Zwłaszcza podczas realizacji m.in. przejazdów na Oruni, bajpasu kartuskiego, nowej linii PKM Gdańsk Południe czy zamiany gruntów PKP pod inwestycje miejskie” – podkreśliła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

„Moim zadaniem będzie doprowadzanie do finalizacji tematów na styku miasta i podmiotów kolejowych, spraw które zostały rozpoczęte i czekają na dokończenie. Jednym z pierwszych zadań do zrealizowania jest kwestia rozbudowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej o nowy etap w kierunku południowych dzielnic miasta. Zadanie to wchodzi w etap studialny. Mnóstwo pracy przed nami” – zaznaczył Piotr Malepszak, pełnomocnik prezydenta Gdańska ds. kolejowych.

Piotr Malepszak pochodzi z rodziny o wieloletnich tradycjach kolejarskich. Od ponad 12 lat jest związany zawodowo z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury oraz przewozami kolejowymi. W latach 2008–2016 pracował w PKP PLK S.A. na stanowiskach min. dyrektora biura i pełnomocnika zarządu, w latach 2017–2018 jako członek zarządu ds. technicznych w Kolejach Dolnośląskich S.A., a w latach 2018–2020 na stanowisku członka zarządu ds. kolei i p.o. prezesa zarządu w CPK Sp. z o.o. Jest autorem licznych inicjatyw, które przyczyniły się do poprawy stanu infrastruktury kolejowej. Koordynował min. zadania związane z przygotowaniem linii kolejowych do Euro 2012 i pociągów Pendolino. Prywatnie jest pasjonatem transportu, szczególnie kolejowego.

Źródło tekstu: Gdansk.pl/Serwis Kolejowy

Polskie Koleje Państwowe przekażą miastu niewykorzystywane przez spółkę nieruchomości na terenie Sochaczewa, dzięki czemu wzdłuż Sochaczewskiej Kolei Wąskotorowej będzie mogła powstać ścieżka rowerowa.

W Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyła się wczoraj konferencja z udziałem wiceministra Macieja Małeckiego, podczas której PKP S.A. przedstawiły swoje plany. W wydarzeniu uczestniczyli również Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP S.A. i Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa.

Współpraca Polskich Kolei Państwowych S.A. z Urzędem Miasta Sochaczew związana jest z planami magistratu związanymi wytyczeniem i budową ścieżki rowerowej wzdłuż przebiegającego przez miasto toru kolejki wąskotorowej na odcinkach od ul. Olimpijskiej do ronda przy ul. Chodakowskiej i Mostowej oraz na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Olimpijskiej, czyli w miejscu po zlikwidowanej bocznicy kolei normalnotorowej. Na obecnym etapie PKP przygotowują do zbycia trzy działki gruntowe położone na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Warszawskiej, w tym część terenów znajdujących się wzdłuż szlaku Sochaczewskiej Kolei Wąskotorowej. Analizowane są również możliwości zbycia na rzecz Miasta części działek, na których – w obrębie Sochaczewa – przebiega linia kolei wąskotorowej prowadząca do położonych na skraju Puszczy Kampinoskiej Wilcz Tułowskich.

Na tej umowie wygrywają wszyscy. Polskie Koleje Państwowe dysponują ogromnymi zasobami terenów, które nie zawsze są możliwe do wykorzystania przez Spółkę. Tak właśnie jest w Sochaczewie. Szukając pomysłu na ich wykorzystanie, PKP porozumiały się z samorządem. Dzięki umowie miasto zrealizuje projekt, na który czekają wszyscy mieszkańcy. W takich dniach mam wielką satysfakcję z tego, co udaje nam się robić w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Nadzór nad spółkami Skarbu Państwa, kreowanie polityki gospodarczej, wielomiliardowe inwestycje – to wszystko sprawy bardzo ważne, często kluczowe dla losów kraju. Ale dla przeciętnego Polaka ważne są także inwestycje w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Poprawiające jakość życia  i bezpieczeństwo. Zbudowanie ścieżki rowerowej pozwoli wykorzystać leżące odłogiem tereny i da poczuć mieszkańcom, że ministerstwa to nie tylko wielkie i ważne projekty, skomplikowane przepisy. To też ludzie, którzy pracują dla innych ludzi” – wskazał Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

PKP są jednym z największych zarządców nieruchomości w kraju i zawsze przychylnie reagują na chęć współpracy deklarowaną przez lokalne samorządy. Uważamy, że kolejowe nieruchomości, z których część nie jest wykorzystywana w bieżącej działalności spółki i Grupy PKP, mają duży potencjał, dzięki czemu mogą być wykorzystywane także przy realizacji inwestycji miejskich. I właśnie tak jest m.in. w przypadku Sochaczewa i planów budowy ścieżki rowerowej” – podkreślił Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP S.A.

Źródło tekstu: Pkp.pl/Serwis Kolejowy

PKP Cargo Connect, spółka z Grupy PKP Cargo zacieśnia współpracę z Eurasian International Freight GmbH na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku. Obie spółki współpracują od kwietnia 2018 roku i teraz podjęły decyzję o przedłużeniu kontraktu na kompleksową organizację i realizację wysyłek kolejowych w ramach wspomnianego szlaku.

Przedmiotem zawartej umowy jest organizacja przez PKP Cargo Connect transportu kolejowego kontenerów nie tylko w UE, ale i na innych odcinkach Nowego Jedwabnego Szlaku. W ramach kontraktu spółka zapewni firmie Eurasian International Freight kompleksowy transport kolejowy z dedykowanymi usługami celnymi. Ponadto polska strona zadba o usługi przeładunkowe i składowania kontenerów. Te ostatnie świadczyć będzie z kolei inna spółka z Grupy PKP Cargo – PKP Cargo Terminale.

„Cieszy mnie fakt podpisania umowy z tak ważnym partnerem na rynku przewozów intermodalnych. Nasza spółka jest stabilnym i wiarygodnym partnerem po europejskiej stronie na Nowym Jedwabnym Szlaku. Przedłużenie umowy to dla nas potwierdzenie długoletniej, bardzo dobrej współpracy pomiędzy naszymi spółkami. To dowód, że PKP CARGO CONNECT jest wiarygodnym partnerem biznesowym, który jest w stanie zapewniać usługi na najwyższym światowym poziomie. Dzięki tej współpracy rozwiązania intermodalne, jakie świadczymy w ramach naszej oferty transportu kolejowego, będą się rozwijać. Dla nas to również potwierdzenie wysokiej pozycji Spółki w sieci międzynarodowych łańcuchów logistycznych” – mówi Ivan Ružbacký, prezes PKP Cargo Connect.

Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo S.A., wskazuje, że ta umowa jest kolejnym przykładem wzrostu znaczenia Grupy PKP Cargo jako operatora logistycznego.

„Taki cel rozwoju obraliśmy w 2018 roku, ogłaszając strategię Grupy, i konsekwentnie staramy się go osiągnąć. Klient powierzając nam swój ładunek, może na nas scedować jego pełną obsługę, czyli nie tylko jego transport koleją, ale również dowóz na „pierwszej” i „ostatniej mili”, przeładunek czy magazynowanie, dopełnimy też formalności celnych –Chciałbym podkreślić, że w przypadku wspomnianej umowy widzimy też efekt synergii między spółkami Grupy PKP CARGO, która przyczynia się do podnoszenia jakości naszych usług na czym korzystają klienci” – podkreśla prezes Warsewicz.

Źródło tekstu: PKP Cargo/Serwis Kolejowy

PKP zakończyły przebudowę dworca kolejowego w Imbramowicach na Dolnym Śląsku. To już dwunasty obiekt w tym województwie zmodernizowany przez kolejową spółkę w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023.

Budynek przeszedł kompleksową modernizację, podczas której zmieniony został układ pomieszczeń wewnątrz obiektu. Podróżni mogą korzystać z ogrzewanej i klimatyzowanej poczekalni oraz ogólnodostępnych toalet z pomieszczeniem dla dzieci i opiekunów. O przyjazdach i odjazdach pociągów pasażerów informują wyświetlacze z rozkładem jazdy. W budynku pojawiło się także pomieszczenie, które – w przypadku zainteresowania przewoźników – będzie mogło zostać wykorzystane na biuro obsługi klienta. W drugiej części dworca, podobnie jak przed modernizacją, znajdować się będą nastawnia oraz inne pomieszczenia techniczne użytkowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Imbramowicki dworzec zyskał całkowicie nowy wygląd. Zawdzięcza go m.in. elewacji, którą wykonano z blachy tytanowo-cynkowej oraz przeszklonej fasadzie. W zachodniej części budynku wykonano nowe, główne wejście z zadaszeniem. Dotychczasowe wejście do budynku od strony północnej zostało zachowane – będzie pełniło funkcję ewakuacyjną. Obiekt zyskał również dodatkową kondygnację z przeznaczeniem na pomieszczenie techniczne. W ramach prac inwestycyjnych na dworcu wymieniono też dotychczasowe instalacje oraz okna, drzwi, konstrukcję i poszycie dachu.

Na nowo zagospodarowano teren przed dworcem. Budynek zyskał dodatkowe zewnętrzne oświetlenie. Niedaleko głównego wejścia wykonano 7 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami, jedno dla rodziny z dzieckiem oraz jedno miejsce przeznaczone na krótki postój, tzw. kiss&ride. Koło dworca zamontowano również wiatę rowerową wyposażoną w 10 stojaków. Pojawiły się też ławki i kosze na śmieci.

„Imbramowice to kolejna mała miejscowość, która zyska dzięki działaniom polskiego rządu dostęp do nowoczesnej infrastruktury kolejowej, umożliwiającej bezpieczne i komfortowe podróżowanie. Cieszę się, że prace nad nowoczesnym dworcem kolejowym zostały poprowadzone przez wykonawcę tak sprawnie. Inwestycja nadzorowana przez PKP S.A. została zrealizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych, który zakłada modernizację do 2023 r. prawie 200 dworców kolejowych w całym kraju za łączną kwotę prawie 2 mld zł” – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

„Wszystkie inwestycje, jakie prowadzimy w Grupie PKP, mają jeden cel – podwyższenie standardu obsługi podróżnych. Bo to oni są najważniejsi. Jeśli pasażerowie będą zadowoleni, Grupa PKP będzie odnosiła kolejne sukcesy. Dworzec w Imbramowicach jest już czwartym zmodernizowanym i oddanym do użytku podróżnych od początku tego roku. Dla woj. dolnośląskiego, to również kolejna dobra wiadomość, po zakończonych w styczniu remontach w Smolcu i Kątach Wrocławskich. Odnowione dworce mają wyższy standard, są dostosowane do potrzeb wszystkich grup podróżnych, w tym niepełnosprawnych i są po prostu ładniejsze. Dlatego myślę, że spełnią oczekiwania mieszkańców regionu i podróżnych oraz będą im dobrze służyć” – ocenia Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

„Od dzisiaj dworzec w Imbramowicach zachęca podróżnych do korzystania z komunikacji kolejowej. Ze wsparciem Funduszy Europejskich oraz środków krajowych powstał spójny architektonicznie, nowoczesny obiekt, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przebudowa dworca poprawi komfort i standard obsługi podróżnych. To już kolejny dworzec na Dolnym Śląsku oddany do użytkowania w ostatnim czasie” – zwraca uwagę Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

„Modernizacja dworca w Imbramowicach to przykład sprawnie przeprowadzonej inwestycji. Prace budowlane trwały niewiele ponad rok, a ich efektem jest estetyczny, nowoczesny budynek dostosowany do potrzeb wszystkich grup podróżnych. To kolejny obiekt, dzięki któremu zwiększa się komfort podróżowania koleją po Polsce” – zaznacza Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A. 

„W ramach Programu Inwestycji Dworcowych na terenie Dolnego Śląska przebudowywanych jest jeszcze 5 dworców – Boguszów Gorce Zachód, Bolesławiec, Szklarska Poręba Górna, Wałbrzych Główny i Węgliniec”– dodaje.

Obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Zlikwidowano dotychczasowe bariery architektoniczne. Wewnątrz pojawiły się ścieżki i mapy dotykowe dla osób niewidomych i niedowidzących oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a. Z myślą o osobach niedosłyszących założono pętlę indukcyjną. Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowano też toalety w budynku.

„Cieszymy się, że na mapie kolejowej Polski przybywa obiektów zmodernizowanych dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Już ponad 37 mld zł unijnego dofinansowania z perspektywy 2014-2020 trafiło na inwestycje kolejowe w Polsce. Środki unijne znacząco przyczyniają się do odnowy i unowocześnienia wizerunku polskiej infrastruktury kolejowej. Przebudowany, odnowiony w formule proekologicznej i dostosowany do potrzeb wszystkich grup podróżnych, również tych z niepełnosprawnościami, dworzec kolejowy w Ibramowicach stanowi przykład takiej właśnie inwestycji”– mówi Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Dzięki rozwiązaniom zastosowanym w ramach inwestycji dworzec stał się również bardziej ekologiczny. Zamontowano w nim nowe, energooszczędne oświetlenie z automatyka sterującą. Aby ograniczyć straty ciepła, budynek ocieplono oraz zamontowano w nim okna i drzwi o niskim współczynniku przenikalności ciepła. Ekologiczne będzie również ogrzewanie, które zapewni zainstalowana pompa ciepła. Nadzór nad wszystkimi urządzeniami i systemami na dworcu zapewni BMS (Building Management System), który także przyczyni się do optymalizacji zużycia energii elektrycznej i wody. Nad bezpieczeństwem podróżnych czuwać będzie system monitoringu, a także systemy kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu.

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm NT SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i Solar System Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze. Za projekt odpowiada An Archi Group Sp. z o.o. Koszt całej inwestycji wyniósł 6,4 mln zł brutto. Przebudowa była dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zdjęcia zmodernizowanego dworca można pobrać [tutaj].

Źródło tekstu: PKP S.A.

Przed godziną 3 doszło dziś do śmiertelnego wypadku kolejowego. W okolicach stacji Poznań Dębina mężczyzna wpadł pod pociąg PKP Intercity – podała strona internetowa poznańskiego wydania „Gazety Wyborczej”.

Rzecznik prasowy poznańskiej policji st. sierż. Marta Mróz poinformowała portal, że do tragicznego wypadku doszło w nocy z poniedziałku na wtorek przy stacji PKP Dębina na poznańskim Dębcu. Na razie nie znamy wieku ofiary i przyczyn wypadku.

Ofiara wpadła pod pociąg przewoźnika PKP Intercity „Rozewie” jadący ze Śląska do Gdyni. Po zdarzeniu na miejscu pracowała policja i prokuratura. Pasażerowie podróżujący składem skorzystali z komunikacji zastępczej.

To kolejny tragiczny wypadek kolejowy w ostatnich dniach. W niedzielę doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny w [Malborku], a wczoraj pieszy zginął pod kołami Pendolino w podwarszawskim [Piastowie].

Aktualizacja: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że 45-letni mężczyzna został potrącony na skrzyżowaniu skrzyżowania ulicy Wiśniowej z torami kolejowymi.

pg

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram