fbpx

Rząd planuje konsolidację Państwowych Przedsiębiorstw Samochodowych – wynika z projektu zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z propozycją, spółki PKS mają trafić pod nadzór ARP i PKP.

O szczegółach czytamy w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów „w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa”. Przypomnijmy, że w lutym ubiegłego roku weszła w życie ustawa na mocy której pod nadzór resortu Aktywów Państwowych trafiło ponad 200 państwowych firm. Wśród nich znalazły się spółki działające w ramach PKS i PKP.

Jak czytamy w nowym projekcie, minister aktywów państwowych po przejęciu nadzoru m.in. nad spółkami prowadzącymi przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej, zapoznał się z ich stanem. W wyniku przeprowadzonych wstępnych analiz resort doszedł do wniosku, że mogą one działać tylko w ramach jednego, skonsolidowanego podmiotu. W celu weryfikacji tej koncepcji konieczne jest przeprowadzenie pogłębionych analiz i opracowanie biznesplanu. Zgodę na konsolidację PKS-ów będzie musiał także wydać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Minister Aktywów Państwowych zarekomendował, aby w celu przeprowadzenia koniecznych prac analitycznych, wykonywanie praw z akcji lub udziałów Skarbu Państwa w wybranych spółkach PKS przekazać Polskim Kolejom Państwowym S.A. W projekcie podkreślono, że spółka ta posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie transportu, zaplecze analityczne a także instrumenty finansowe i prawne. Z kolei inne spółki, w których udział państwa jest nieznaczny albo są nierentowne, mają trafić pod nadzór Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Zgodnie z proponowanymi przepisami wykonywanie praw z akcji nad spółkami Strefy Ekonomicznej zostanie przekazane ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

Pełna lista rozwiązań zawartych w projekcie:

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie miałaby przejąć nadzór nad spółkami:
- PKS Mrągowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrągowie,
- PKS-IWOPOL spółka z ograniczoną w likwidacji z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołowie,
- Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni,
- Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Poznaniu.

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nadzorowałaby spółki:
- "POLBUS-PKS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie Spółka Akcyjna,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Częstochowie,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna,
- WARS S.A.

Minister właściwy do spraw gospodarki objąłby nadzór nad spółkami:
- Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie,
- Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie,
- Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,  
- Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
- Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
- Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
- Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.,
- Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.,
- Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.,
- Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
- Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” sp. z o.o.,
- Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie rządu projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w I kwartale 2021 roku. Za jego opracowanie odpowiada wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

pg

PKS Bydgoszcz to firma wybrana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego do obsługi zastępczej komunikacji autobusowej na zawieszonych liniach kolejowych. Połączenia zostają uruchomione 3 stycznia, zgodnie z zapowiedzią marszałka Piotra Całbeckiego – czytamy w komunikacie na portalu województwa kujawsko-pomorskiego.

Zorganizowaniem komunikacji zastępczej zajmuje się powołany przez marszałka województwa zespół roboczy, który prowadził w tej sprawie rozmowy z czterema przedsiębiorstwami przewozowymi. Wybrana została oferta PKS Bydgoszcz, która była m.in. najtańsza. Marszałek wyjaśnia, że proces wyboru musiał potrwać, bo w tego rodzaju nadzwyczajnych sytuacjach niezbędne jest wypełnienie określonych procedur administracyjnych.

Od dziś autobusy w zastępstwie pociągów będą jeździć na trasach:

Nikt nie zostanie pozbawiony możliwości dojazdu do pracy, do lekarza czy szkoły. Rozpoczęliśmy uzgodnienia z lokalnymi samorządami, mamy też za sobą pierwsze spotkanie konsultacyjne z udziałem mieszkańców" mówi marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, cytowany na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Drugi z powołanych przez marszałka zespołów pracuje nad przywróceniem połączeń Laskowice-Czersk i Chełmża-Bydgoszcz. Nastąpi to 18 stycznia, jeśli zgodnie z zapowiedziami rządowymi zostaną w tym czasie zniesione niektóre obostrzenia przeciwepidemiczne i młodzież wróci do szkół. Rozkłady jazdy są konsultowane z lokalnymi środowiskami. Pierwsze ze spotkań konsultacyjnych w tej sprawie odbyło się pod koniec grudnia w Unisławiu w powiecie chełmińskim.

W grudniu 2020 roku na tory w Kujawsko-Pomorskiem wyjeżdżały codziennie 254 pociągi, w dwóch pierwszych tygodniach stycznia będą to 182 składy, a po 18 stycznia, kiedy nastąpi planowane linii do Czerska i do Chełmży – 198.

Rozkład jazdy dostępny jest na [stronie internetowej] przewoźnika.

Źródło tekstu: Kujawsko-pomorskie.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram