fbpx

Spółka Pol-Miedź Trans poinformowała 11 czerwca na swojej stronie internetowej, że na początku maja odebrała pierwszą partię wagonów przystosowanych do przewozów intermodalnych. Łącznie przewoźnik zamówił 100 nowych platform, których dostawa ma zakończyć się w 2022 r.

Pierwszą partię odebraną przez Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. stanowią 23 wagony przystosowane do przewozu kontenerów. Platformy produkowane w oparciu o krajowy przemysł zostały pozyskane w ramach umowy podpisanej ze spółką INFRACERT TSI. Producent dostarczy przewoźnikowi łącznie 100 sztuk wagonów. Inwestycja została przeprowadzona w ramach projektu pn. „Zakup nowych wagonów platform i lokomotyw do przewozu ładunków w transporcie intermodalnym”. Wagony zostały uzyskane - w oparciu o dofinansowanie na realizację planowanej inwestycji - z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Założeniem projektu jest konieczność dywersyfikacji oferowanych przez Spółkę usług transportowych. Jego realizacja przełoży się na poprawę konkurencyjności na rynku przewozów kolejowych, a co za tym idzie pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe przewoźnika.

Projekt obejmuje zakup nowego taboru wyspecjalizowanego do transportu intermodalnego, składającego się z 31 wagonów platform 60’ serii Sgnss oraz 69 wagonów platform 80’ serii Sggrss. Równolegle została zakupiona lokomotywa elektryczna jednosystemowa dedykowana do prowadzenia zestawów intermodalnych. Wartość inwestycji przekracza 66 mln zł, z czego 26,9 mln zł stanowi kwota pozyskana w ramach dofinansowania.

Zakup wagonów platform umożliwi rozszerzenie oferty Pol-Miedź i pozwoli na pozyskanie nowych klientów. W efekcie Spółka będzie mogła oferować szerszy wachlarz usług w ramach transportu kolejowego, co pozwoli nie tylko na optymalizację kosztów transportowych, ale również pozytywnie wpłynie na środowisko i bezpieczeństwo transportu.

Dokonane zakupy taboru intermodalnego wpisują się w realizację strategii rozwoju firmy i zwiększają jej atrakcyjność na rynku przewozów towarowych.

Zakończenie dostaw wagonów oraz lokomotywy w ramach projektu przewidywane jest na drugą połowę 2022 roku.

Źródło tekstu: Pol-Miedź Trans Sp. z o.o./Serwis Kolejowy

Spółka PKP Cargo wraz z końcem kwietnia odebrała 44 wagony platformy serii Sggrs – to pierwsza partia pojazdów pozyskanych w ramach umowy podpisanej z konsorcjum firm Wagony Świdnica Sp. z o.o. i ASTRA RAIL Industries S.A. (z grupy Greenbrier). Wszystkie wagony mają być dostarczone w tym i przyszłym roku.

W sumie w ramach umowy park taborowy PKP CARGO S.A. wzbogaci się o 220 nowych wagonów platform serii Sggrs. Spółka nabyła wagony platformy w ramach realizacji projektu nr POIS.03.02.00-00-0045/18 pn.: „Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewóz intermodalnych”. Zakupy wagonów są objęte dofinasowaniem z funduszy unijnych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 3.2 oś priorytetowa III) w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowalnych.

W ramach tego samego zadania PKP CARGO zakupi pięć lokomotyw wielosystemowych, które zostaną dostarczone w 2022 roku. Te pojazdy zapewnią możliwość pokonywania przez pociągi granic różnych państw w Europie bez konieczności wymiany lokomotyw, co skróci czas przejazdu. Wartość całkowita projektu „Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewóz intermodalnych” to ponad 243 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie ponad 92 mln zł.

Kontrakt z konsorcjum firm Wagony Świdnica i ASTRA RAIL Industries przewiduje dostarczenie PKP CARGO platform serii Sggrs o łącznej długości ładunkowej 80` z układem trzpieni umożliwiającym przewóz kontenerów w konfiguracji 4 x 20`, 2 x 40` i 2 x 30` z prędkością maksymalną 120 km/h. Wszystkie wagony nabywane w ramach projektu są zgodne z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI), tj. TSI – WAG (wagony) oraz TSI – NOI (hałas). Posiadają układy hamulcowe wyposażone w kompozytowe wstawki hamulcowe typu K. Mogą być bez przeszkód eksploatowane w komunikacji międzynarodowej na sieciach kolejowych o prześwicie toru 1435 mm.

Umowa z konsorcjum firm: Wagony Świdnica Sp. z o.o. i ASTRA RAIL Industries S.A. to kolejny kontrakt spółki PKP CARGO na dostawę nowych wagonów platform. W marcu 2019 r. spółka podpisała umowę ze słowacką firmą Tatravagónka na dostawę 936 nowych wagonów platform z terminem realizacji do 31 grudnia 2022 r. W sumie park taborowy PKP CARGO S.A. do końca 2022 roku powiększy się o 1156 wagonów przeznaczonych do przewozów intermodalnych.

Inwestycje w nowoczesny tabor podniosą możliwości operacyjne i konkurencyjność PKP CARGO. Potencjał rynku kolejowych przewozów intermodalnych jest wyższy niż obecnie realizowane przewozy i w kolejnych latach utrzymają się wysokie wzrosty w tym segmencie. Nowe wagony i lokomotywy dadzą nam możliwość obsłużenia znacznie większych potoków ładunków w ruchu krajowym i międzynarodowym” – podkreśla Witold Bawor, członek zarządu ds. operacyjnych PKP Cargo S.A.

Źródło tekstu: Pkpcargo.pl/Serwis Kolejowy

Nowy system internetowej sprzedaży biletów Kolei Wielkopolskich już działa. Platforma Wielkopolskiebilety.pl to duże udogodnienie dla pasażerów przewoźnika.

Poprzez stronę można wygodnie kupować bilety korzystając z płatności przelewem bankowym, poprzez BLIK lub za pomocą karty (Visa, Maestro, Master Card). Nowy interfejs zapewnia szybki wybór biletu i wygodną płatność.

Dostępne są następujące rodzaje biletów:

Podczas kontroli wystarczy okazać bilet kontrolerowi na ekranie smartfonu lub tabletu. Pasażerowie korzystający z biletów ulgowych muszą pokazać również dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ulgi.

Z poziomu strony [głównej] na platformę [systemu sprzedaży biletów] online można przejść klikając przycisk „Kup bilet” pod wyszukiwarką połączeń.

Źródło tekstu: Koleje Wielkopolskie/Serwis Kolejowy

Spółki Hacon i eos.uptrade - podmioty zależne od Siemens Mobility - zostały wybrane przez przewoźników holenderskich do opracowania ogólnokrajowej platformy MaaS. Rozwiązanie ma pomóc podróżnym w lepszym planowaniu przejazdów, a firmom świadczącym usługi pasażerskie umożliwić dostosowanie ich do potrzeb klientów.

Zamawiającym platformę MaaS jest spółka joint venture RiVier. W jej skład wchodzą przewoźnik kolejowy Nederlandse Spoorwagen (NS) oraz operatorzy systemów transportowych w Hadze (HTM) i Rotterdamie (RET) – informuje Railwaypro.com.

Platforma MaaS (Mobility as a Service) ma zostać dostarczona do końca bieżącego roku. Innowacyjne rozwiązanie określane mianem „otwartego ekosystemu” pozwala na połączenie aplikacji stworzonych dla pasażerów NS, HTM oraz RET. Spółka RiVier zaprasza do włączania się w rozwój projektu także inne podmioty zajmujące się przewozem osobowym na terenie Holandii. Ma to pomóc w lepszym zsynchronizowaniu usług, z jakich korzystają podróżni – w tym taksówek, komunikacji publicznej i innych dostępnych środków transportu w przestrzeni miejskiej.

Inteligentne aplikacje, które mogą integrować i koordynować różne środki transportu, sprawiają że idea płynnej podróży od pierwszej do ostatniej mili staje się rzeczywistością. Możliwość wyboru z pełnego spektrum opcji mobilności w celu planowania, ustalania harmonogramu i opłacania przejazdów znacznie poprawia wrażenia z podróży i podwyższa ogólną jakość życia” - powiedział cytowany przez Railwaypro.com Andre Rodnebeck, dyrektor generalny ds. infrastruktury kolejowej Siemens Mobility.

Zgodnie z ustaleniami, Hacon i eos.uptrade dostarczą oraz będą wspierać technologiczny rdzeń platformy. Ich odpowiedzialność spocznie również na funkcjach pozwalających planować podróż, rezerwować miejsca oraz dokonywać płatności.

Zdaniem pomysłodawców, MaaS pozwoli operatorom nie tylko lepiej zarządzać flotą, ale także rozreklamuje ich usługi. Ponadto platforma ma zwiększyć komfort podróżowania i pozytywnie wpłynąć na środowisko, przyczyniając się m.in. do rezygnacji z prywatnych samochodów na poczet transportu zbiorowego.

hp

Spółki ÖBB-Infrastruktur AG i Siemens Mobility wspólnie rozpoczęły na stacji Achau w Austrii eksploatację w pełni nowatorskiego rozwiązania cyfrowego w zakresie technicznego zabezpieczenia ruchu kolejowego. Platforma „Distributed Smart Safe System“ (DS3) jest to innowacyjne rozwiązanie cyfrowe, stanowiące podstawę sterowania systemem zależnościowym z chmury („Interlocking in the Cloud“).

- Cyfryzujemy infrastrukturę ÖBB, a cyfrowa nastawnia jest elementem naszej rozbudowanej strategii wdrażania tej technologii. Ten i wiele kolejnych projektów umożliwią nam zwiększenie wydajności naszej infrastruktury, przy jednoczesnym podniesieniu poziomu bezpieczeństwa, punktualności przewozów i efektywności kosztów – tak ocenia ten rozwój Johann Pluy, prezes zarządu ÖBB-Infrastruktur AG.

- Nastawnia DS3 w chmurze dla ÖBB w Achau to – posługując się językiem fizyki – prawdziwe przejście kwantowe dla przemysłu kolejowego. Umożliwia wirtualizację większości komponentów sygnalizacji, takich jak komputery nastawnicowe, czy też komputery obsługujące ETCS. Pociągi wysyłają swoje dane lokalizacyjne drogą radiową do systemu centralnego, dbającego o bezpieczeństwo, przestawiającego rozjazdy, zarządzającego drogami przebiegu i wysyłającego uprawnienia do pojazdów. Siemens Mobility jest dumny ze stworzenia tego nowego systemu sygnalizacji, który sprawi, że ruch kolejowy będzie sprawniejszy, efektywniejszy i elastyczniejszy – powiedział Michael Peter, CEO Siemens Mobility.

Dzięki tej technologii rodzi się wiele nowych możliwości, które dotychczas nie były osiągalne, albo były osiągalne w bardzo ograniczonym zakresie. Na przykład semafory i rozjazdy mogą być sterowanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, a to umożliwia innowacyjną diagnostykę, uprzedzanie występowania usterek i przewidywanie działań utrzymaniowych. Dzięki temu ruch pociągów będzie bardziej punktualny i wydajny, a to sprawi, że kolej będzie bardziej atrakcyjnym środkiem transportu, wzrośnie też zadowolenie podróżnych.

DS3 umożliwia pracę aplikacji sygnalizacyjnych w chmurze, niezależnie od posiadanego sprzętu komputerowego. Zarządcy infrastruktury, przesiadający się na tę nową technologię, mają też możliwość integrowania z nią istniejących systemów. Platforma spełnia najwyższe światowe standardy w dziedzinie zabezpieczeń ruchu kolejowego, zbiera też dodatkowe punkty za efektywność kosztów wynikającą z jej skalowalności, a także za centralizację obsługi oprogramowania i utrzymania. Wnosi też znaczny wkład do zrównoważonego rozwoju, bowiem pozwala zaoszczędzić więcej energii i miejsca, niż istniejące systemy. Rozmiary budynków nastawni można będzie w przyszłości znacznie zmniejszyć i ograniczyć do kubatury potrzebnej na centrum danych.

Źródło tekstu: Siemens Mobility

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram