fbpx

Spółka PKP SKM w Trójmieście, kojarzona przede wszystkim jako przewoźnik kolejowy na Pomorzu i zarządca infrastruktury (linia 250), w pierwszej połowie maja bieżącego roku uzyskała certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie taboru. Podpisany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego certyfikat potwierdza akceptację wdrożonego przez Spółkę systemu utrzymania podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 i rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/779.

Zarząd spółki PKP SKM w Trójmieście zdecydował się nie ograniczać do utrzymywania pojazdów kolejowych tylko na potrzeby własnej działalności, czego efektem była budowa i integracja z istniejącym systemem zarządzania bezpieczeństwem (Safety Management System, SMS) - systemu zarządzania utrzymaniem (Maintenance Management System, MMS).

"Wdrożenie systemu MMS wymagało dużego zaangażowania pracowników każdego szczebla z wielu obszarów. Tym większą satysfakcję przyniosła nam pozytywna ocena Prezesa UTK pomyślnie kończąca proces certyfikacji. Nowo pozyskany certyfikat pozwoli naszej spółce nie tylko nadal utrzymywać eksploatowane pojazdy kolejowe, ale również świadczyć usługi certyfikowanego ECM innym przewoźnikom lub zarządcom infrastruktury" - powiedział Maciej Lignowski, Prezes Zarządu spółki PKP SKM w Trójmieście.

Zgodnie z decyzją Prezesa UTK spółka PKP SKM w Trójmieście może wykonywać samodzielnie wszystkie funkcje podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie taboru, a są to:

1. Funkcja zarządzania, która umożliwia nadzór nad trzema tzw. funkcjami utrzymania, określonymi w punktach 2-4, i ich koordynowanie, aby zapewniać bezpieczeństwo pojazdu w systemie kolei;

2. Funkcja rozwoju utrzymania, by zarządzać dokumentacją utrzymania, w tym zarządzać konfiguracją, w oparciu o dane projektowe i operacyjne oraz na podstawie wyników i korzyści z doświadczenia;

3. Funkcja zarządzania utrzymaniem taboru, by zarządzać wycofaniem pojazdu do celów utrzymania i jego przywróceniem do eksploatacji po zakończeniu utrzymania;

4. Funkcja przeprowadzania utrzymania, by przeprowadzać wymagane utrzymanie techniczne pojazdu lub jego części, włącznie z dokumentacją dotyczącą dopuszczenia do eksploatacji.

Wraz z implementacją przez Polskę IV pakietu kolejowego w październiku 2020 roku, wdrożono postanowienia dyrektywy 2016/798 w sprawie bezpieczeństwa kolei oraz rozporządzenia 2019/779 ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów kolejowych ECM (Entity in Charge of Maintenance). Te akty prawne nałożyły na wszystkie podmioty zajmujące się utrzymaniem pojazdów kolejowych (niezależnie od ich rodzaju) obowiązek certyfikacji do 16 czerwca 2022 roku.

Źródło tekstu: skm.pkp.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram