fbpx

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że zakończono podsumowywanie kolejnego trudnego w obszarze pasażerskich wyników przewozowych 2021 roku. Według zgromadzonych danych w ubiegłym roku z pociągów spółki WKD skorzystało więcej pasażerów w porównaniu z najtrudniejszym w historii przedsiębiorstwa rokiem 2020. Przewozy w 2021 roku zamknęły się na poziomie 4 852 436 pasażerów, co jest rezultatem o 5,13% wyższym w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego, w którym pociągi uruchamiane przez spółkę przewiozły 4 615 738 pasażerów – najmniej od chwili rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Monitorowana na bieżąco od początku 2021 roku sytuacja w przewozach pasażerskich na linii kolejowej WKD, wykazywała utrzymującą się tendencję systematycznego wzrostu – po zakończeniu blisko półrocznego okresu znaczącego obniżenia poziomu kolejowych przewozów pasażerskich z uwagi na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się ludności z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego. Okres ten rozpoczął się na przełomie października oraz listopada 2020 roku i trwał do początku maja 2021 roku. Począwszy od czerwca, obserwowany był wyraźny trend wzrostowy w zakresie liczby przewożonych pasażerów, który w IV kwartale wpłynął na przekroczenie poziomu osiągniętego w roku poprzedzającym. Wyniki przewozowe osiągnięte w ciągu 2021 roku w porównaniu do 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

W czerwcu 2021 roku po raz pierwszy od września 2020 roku przekroczona została bariera 400 tys. – osiągając poziom 407 685 osób. W miesiącach wakacyjnych tj. w lipcu i sierpniu poziom ten został utrzymany, natomiast w pierwszym z powakacyjnych miesięcy – we wrześniu, w ciągu którego po przywróceniu nauki stacjonarnej w szkołach, do pociągów WKD powróciło grono stałych podróżnych, osiągnięto najwyższe wyniki przewozowe od stanu sprzed ogłoszenia stanu epidemii COVID-19 (od lutego 2020 roku) – ponad  530 tys. pasażerów. W październiku i listopadzie 2021 roku z przejazdów na linii WKD skorzystało równie dużo pasażerów, znacząco powyżej 500 tys. – odpowiednio 564 tys. i 528 tys., co stanowiło wzrost o 47,13% i 109,96% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku. Ostatni miesiąc 2021 roku, grudzień, charakteryzował się niższym wynikiem w stosunku do poprzedzających go miesięcy w IV kwartale z uwagi na wprowadzone w II połowie ograniczenia w nauce stacjonarnej dla szkół i uczelni.

Pomimo tego poziom przewiezionych pasażerów nie powrócił do stanu sprzed pandemii, w ramach którego pociągami WKD podróżowało miesięcznie nawet ponad 800 tys. pasażerów. Rozwój sytuacji związanej ze stanem epidemii, w tym zachowania podróżnych w zakresie wyboru określonego środka transportu w dojazdach do pracy, usług czy innych codziennych lub okazjonalnych potrzeb nieustannie podlega uważnemu, bieżącemu monitorowaniu. Spółka WKD jest przygotowana do obsługi wzrastających potoków przewozowych, zarówno z organizacyjnego, jak i z techniczno-eksploatacyjnego punktu widzenia, posiadając odpowiednie zasoby kadrowe i techniczne.

Podkreślenia wymaga niezmiennie wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego podróżnych, jak również personelu obsługującego przewozy. Spółka WKD w ciągu 2021 roku oferowała standardową organizację przewozów, bez jakichkolwiek ograniczeń, tj. uruchomienie w dni powszednie 192 połączeń w ramach obowiązującego rocznego rozkładu jazdy pociągów. Warszawska Kolej Dojazdowa pozostawała równocześnie przygotowana do wszelkich modyfikacji w sposób elastyczny, dostosowany do aktualnego zapotrzebowania, które jest na bieżąco monitorowane i raportowane. W ciągu 2021 roku w ramach całorocznego planu eksploatacyjnego kontynuowano obsługę linii kolejowej z równoczesnym udziałem 14 pojazdów w ruchu. Powyższe założenia eksploatacyjne zostały wdrożone do obowiązywania na kolejny, 2022 rok w ramach rocznego rozkładu jazdy pociągów obowiązującego od dnia 12.12.2021.

Rozkład jazdy zachował swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliwość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych. Do stabilnej oferty przewozowej dołączyła wysoka punktualność i niezawodność kursowania pociągów WKD, która pozostając na poziomie oscylującym w pobliżu 99,5%, w statystykach publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego plasuje spółkę na pierwszym miejscu wśród krajowych przewoźników pasażerskich.

Warszawska Kolej Dojazdowa do istotnych aspektów przeciwdziałających utrwalaniu się niekorzystnych tendencji w dynamice zmian liczby przewożonych pasażerów, zalicza wprowadzone w ciągu 2021 roku nowe oferty oraz podjęte inicjatywy w ramach świadczonych usług. Oferta przewozowa WKD to nie tylko stabilny i cykliczny rozkład jazdy, ale także nowe, atrakcyjne oferty przewozowe i systematycznie rozbudowywane kanały sprzedaży usług. Spółka WKD wspólnie z lokalnymi samorządami wypracowuje również nowe propozycje i rozwiązania dedykowane poszczególnym grupom podróżnych. Od kwietnia 2021 roku wprowadzona została nowa oferta przewozowa: „BILET MIEJSKI dla mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki”, zaś w grudniu w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami dających możliwość zwrócenia uwagi na konieczność integracji osób z niepełnosprawnościami oraz uwrażliwienia na problemy i potrzeby osób wymagających wsparcia po raz pierwszy została wprowadzona specjalna oferta dedykowana tej grupie podróżnych: „Dzień Osób z Niepełnosprawnościami w WKD”. Ponadto od maja do końca roku przeprowadzona została kampania pn. „Twoja bezpieczna Wukadka” zwracająca uwagę na bezpieczne i rozważne korzystanie z usług transportu kolejowego oraz wszelkiej infrastruktury znajdującej się w jego otoczeniu.

Warszawska Kolej Dojazdowa od początku stanu zagrożenia epidemicznego podejmuje wszelkie niezbędne decyzje i działania, mając na względzie przede wszystkim ochronę zdrowia i życia podróżnych, jak również własnych pracowników. W sytuacjach, w których jest to niezbędne, kierunkowe decyzje mogą ulegać stosownym korektom, w sposób operatywny do występujących okoliczności. Dzięki wysokiej świadomości, odpowiedzialności i profesjonalizmowi personelu WKD możliwe było dotychczas uniknięcie negatywnych skutków związanych ze stanem epidemii. Szczególne znaczenie w tym zakresie miały również podjęte te działania, które nie tylko uchroniły spółkę WKD przed jeszcze większym spadkiem popytu na oferowane usługi przewozowe, ale umożliwiły również odwrócenie tendencji ku systematycznym wzrostom.

Źródło: wkd.com.pl

Źródło tekstu: wkd.com.pl/Serwis Kolejowy

21 dworców otwarto dla podróżnych w 2021 roku, a plany na nowo rozpoczęty rok są jeszcze bardziej ambitne. Wszystko to dzięki największemu w historii Polskich Kolei Państwowych projektowi inwestycyjnemu, czyli Programowi Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023.

Inwestycje kolejowe nabierają tempa. Ubiegły rok był rekordowy, bo otwarto w nim 21 dworców kolejowych, ze wszystkich 44 udostępnionych podróżnym do tej pory w ramach PID 2016-2023.

"Przebudowy i budowy nowych dworców w całej Polsce nabierają tempa, dzięki czemu podróżni zyskują z każdym miesiącem coraz więcej komfortowych obiektów, z których mogą korzystać. To niezwykle istotne, bo dzięki temu i inwestycjom w tabor oraz infrastrukturę torową kolej staje się coraz ciekawszą alternatywą dla samochodu" – powiedział Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

"Inwestycje dworcowe PKP S.A. w 2021 r. to jeden z elementów wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy 21 miejscowości zyskali dzięki temu w ostatnim roku dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesne budynki dworców staną się wizytówkami wszystkich tych miast, miasteczek i wsi oraz ułatwią pasażerom podróżowanie koleją. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców"– skomentował Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Liczba otwartych dworców w 2021 roku to nowy rekord, bo dotychczas w ciągu jednego roku w ramach Programu udało się otworzyć najwięcej dziewięć dworców kolejowych. Wśród tych udostępnionych w 2021 roku są obiekty po przebudowie oraz wybudowane od podstaw w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych. PKP udostępniły podróżnym zarówno budynki duże, jak i najmniejszy dworzec w całym projekcie.

"Program Inwestycji Dworcowych to najważniejszy realizowany przez nas projekt, który ma zapewnić podróżnym w dużych miastach i mniejszych miejscowościach komfortowe dworce. Zmieniające się dworce – i te zabytkowe, odrestaurowane z dużą pieczołowitością, i te nowoczesne, budowane od podstaw – są symbolem zmian, jakie w ostatnich latach zachodzą na polskiej kolei. Zmiany te są konieczne, bo m.in. w związku z wyzwaniami klimatycznymi znaczenie transportu kolejowego w najbliższych latach z pewnością będzie rosło" – podkreślił Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. 

"W 2021 roku podróżni zyskali 21 komfortowych, nowoczesnych, dostępnych i bezpiecznych dworców o wysokiej estetyce. W 2022 roku planujemy udostępnić ich jeszcze więcej, a także rozpocząć prace budowlane na tak istotnych dworcach jak Olsztyn Główny, Częstochowa, Kielce czy Rzeszów Główny. Myślę, że obecny rok będzie przełomowy z bardzo wielu powodów i podróżni w wielu miejscach w Polsce zobaczą na własne oczy rezultaty prowadzonych przez nas inwestycji" – stwierdził Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Potwierdzają to liczby, bo poza zakończonymi już inwestycjami, aż 53 proc. z nich jest na etapie budowlanym, 30 proc. projektowym a zaledwie 17 proc. na etapie przygotowania.

21 unikatowych dworców

Dworce, które udostępniono podróżnym w 2021 roku, znacznie różniły się od siebie, choć wszystkie przebudowano w zgodzie ze współczesnymi standardami. Wśród nich znalazły się duże obiekty, takie jak dworce w Skarżysku-Kamiennej, Wałbrzychu (Dworzec Główny) czy w Tczewie, ale również najmniejszy historyczny dworzec w całym PID 2016-2023, czyli Jabłoń Kościelna, a także pierwszy z małych typowych IDS-ów znajdujący się w Biadolinach Szlacheckich. Zmodernizowane dworce różnią się także wyglądem. Wśród obiektów historycznych szczególną uwagę zwracają nawiązujący do architektury górskiej dworzec w  Szklarskiej Porębie Górnej, ceglany i monumentalny Wałbrzych Główny czy neogotycki dworzec w Pszczółkach. Ciekawą powojenną i modernistyczną architekturą wyróżnia się również dworzec w Tczewie, udostępniony podróżnym latem ubiegłego roku. W 2021 roku przybyło również dworców zgodnych z najnowszymi trendami w architekturze, czyli Innowacyjnych Dworców Systemowych.

Siedem supernowoczesnych

Te wznoszone od podstaw dworce kolejowe są budowane według autorskiej koncepcji PKP S.A. – mają być nowoczesne, komfortowe, dostępne i proekologiczne. O tym, że takie właśnie są, mogą się przekonać od ubiegłego roku mieszkańcy kolejnych siedmiu miejscowości, w których je otwarto. Najciekawszą realizacją ubiegłego roku był IDS w Pomiechówku, zaprojektowany przez architektów będących pracownikami PKP S.A. Posiada on minimalistyczną bryłę z elewacją wykonaną z szarej cegły, szkła oraz dominantą w postaci wieży z wielkoformatowym i  podświetlanym zegarem. Jego cechą charakterystyczną jest nietypowy kształt zadaszenia, pod którym ukryto przestrzenie obsługi podróżnych oraz komercyjne. Na dworcu znajduje się również osobna poczekalnia dla rodziców z dziećmi, gdzie dla najmłodszych przygotowano zaprojektowane specjalnie według wskazań PKP S.A. zabawki, w tym kokpit sterowniczy lokomotywy. Pozostałe sześć otwartych w tym roku IDS-ów to dworce typowe. Pięć z nich to IDS-y typu B (większe) – mieszczące pod zadaszeniem przestrzeń obsługi podróżnych oraz niewielką przestrzeń komercyjną. Należą do nich dworce: Janikowo, Biskupice Wielkopolskie, Pobiedziska Letnisko, Czarna Tarnowska oraz Sterkowiec. Ostatni, IDS typu A, powstał w Biadolinach Szlacheckich. O tym, że Innowacyjne Dworce Systemowe cieszą się uznaniem, świadczy przyznana w 2021 roku dworcowi w Oświęcimiu nagroda w konkursie architektonicznym im. Stanisława Witkiewicza w kategorii architektura użyteczności publicznej. Dworzec został w nim doceniony za  kreatywność w podejściu do architektury przestrzeni publicznej, wysokie standardy funkcjonalne i  estetyczne z poszanowaniem dla historii miejsca.

Łączny koszt wszystkich inwestycji zakończonych w 2021 roku wyniósł przeszło 250 mln złotych brutto. Najwięcej kosztowała przebudowa dworców Skarżysko-Kamienna – 33,7 mln zł brutto, Wałbrzych Główny – 33,5 i Szklarska Poręba Górna – 23,36 mln zł brutto.

Źródło tekstu: pkp.pl/Serwis Kolejowy

W 2021 roku spółka PKP Intercity kontynuowała największy program inwestycyjny w swojej historii. Flotę narodowego przewoźnika wzmocniło ponad 100 zmodernizowanych wagonów, dzięki którym podróże po Polsce stały się jeszcze bardziej komfortowe. Ostatnie dwanaście miesięcy minęło również pod znakiem powrotu pasażerów do podróży koleją oraz zwiększania dostępności komunikacyjnej.

Źródło: intercity.pl

"Epidemia koronawirusa spowodowała chwilowe zatrzymanie trendu stałego wzrostu liczby pasażerów, który obserwowaliśmy w ostatnich latach przed pandemią. W 2021 roku wróciliśmy z narodowym przewoźnikiem na dobre tory i ścieżkę wzrostu. Cieszymy się, że Polacy znów bardzo chętnie podróżują z PKP Intercity. Jest to spowodowane między innymi stale rosnącą jakością usług, do której przyczyniają się inwestycje taborowe w ramach największego w historii spółki programu inwestycyjnego. Jestem dumny, że nowoczesne pociągi kursują już w całej Polsce" – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 

Mijający rok to czas powrotu Polaków do podróżowania z narodowym przewoźnikiem. Od stycznia do końca listopada 2021 roku z usług PKP Intercity skorzystało ponad 32 mln pasażerów, czyli o ponad 7 mln więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Najlepszym okresem dla spółki były wakacje, podczas których przewiozła blisko 12,4 mln pasażerów, co było wzrostem o 49% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Wtedy pociągami przewoźnika podróżowało blisko 8,3 mln osób. Polacy również chętnie jeździli pociągami PKP Intercity w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Największym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy m.in. w kierunku Krakowa, Trójmiasta, Poznania i Wrocławia.

Poprawiająca się sytuacja rynkowa była impulsem do kolejnych inwestycji w tabor oraz infrastrukturę, dzięki którym stale poprawia się komfort podróżowania pociągami PKP Intercity. W Nowy Rok przewoźnik wszedł z zakontraktowanymi umowami o łącznej wartości ponad 5,5 mld zł, które są częścią realizowanego programu inwestycyjnego „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji” wartego 19 mld zł. W ramach tej strategii flotę przewoźnika wzmocniło już łącznie ponad 600 wagonów po modernizacji.

Wzrost komfortu podróżowania

2021 rok przyniósł zakończenie realizacji dwóch kontraktów o wartości ponad 500 mln zł. Do PKP Intercity na początku maja trafiło 60 wagonów, które zmodernizowała PESA Bydgoszcz w konsorcjum z ZNTK Mińsk Mazowiecki w ramach wartego ponad 248 mln zł kontraktu. Konsorcjum zmodernizowało również 60 wagonów typu COMBO. Wartość zamówienia wyniosła 310 mln zł. COMBO są pierwszymi takimi pojazdami w Polsce. To wielofunkcyjne wagony o podwyższonym standardzie, w których zadbano o odpowiednie wyciszenie wnętrza, wymieniono wózki jezdne, wydzielono przedziały rodzinne oraz przedział dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku. W pojeździe znalazła się też część bezprzedziałowa i przestrzeń, w której można bezpiecznie przewieźć rowery.

"2021 rok był kolejnym rokiem dużych inwestycji na polskiej kolei. Odnowiliśmy wiele dworców, zmodernizowaliśmy kolejne linie i unowocześniamy posiadany tabor. Przywracamy kolej podróżnym, a oni to doceniają. Pasażerowie wracają, a my musimy się sprężać, aby sprostać modzie na kolej. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby stała się ona środkiem transportu pierwszego wyboru" – stwierdził Krzysztof Mamiński, przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Intercity, prezes zarządu PKP SA.

Walka z wykluczeniem transportowym

Zmodernizowane wagony COMBO uzyskały – jako pierwsze w Polsce – prestiżowy certyfikat „Transport bez barier”, przyznawany przez Fundację Integracja. Otrzymanie znaku dostępności przez nowy tabor oznacza, że jest on przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy rodziców podróżujących z dziećmi. Tym samym z komfortowej i bezpiecznej podróży pociągami PKP Intercity może cieszyć się każdy.

Kolejny rok przyniósł również rozwój oferty dla mniejszych ośrodków miejskich w Polsce. Za sprawą nowego rozkładu jazdy dostęp do usług PKP Intercity zyskały m.in. Sierpc, Rypin, Brodnica i Grudziądz. Obecnie narodowy przewoźnik obsługuje 420 miast i miejscowości. Dla porównania w 2015 roku obsługiwał ich 330. Systematycznie rośnie dostęp do kolei, co ma duże znaczenie dla zwiększania mobilności społeczeństwa i walki z wykluczeniem transportowym.

"Podejmujemy stosowne działania i walczymy z wykluczeniem transportowym. W ten sposób odbudowujemy rolę kolei. Jest ona środkiem transportu, na którym zawsze będzie można polegać i dlatego stanie się pierwszym wyborem pasażerów przy długodystansowych podróżach" – powiedział Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity.

Źródło: intercity.pl

Kontrakt na nowe, szybkie lokomotywy

W październiku 2021 roku PKP Intercity podpisało umowę z firmą NEWAG na dostawę 10 nowych lokomotyw elektrycznych wielosystemowych z opcją na dodatkowe pięć pojazdów. Podpisany kontrakt obejmuje również świadczenia usług ich utrzymania technicznego przez producenta. Wartość zamówienia wynosi 258,6 mln zł. Jeśli narodowy przewoźnik skorzysta z prawa opcji i zamówi dodatkowe lokomotywy, wartość kontraktu wzrośnie do blisko 388 mln zł.

Nowe pojazdy będą rozwijać prędkość 200 km/h, pozwolą więc efektywnie wykorzystywać zmodernizowane linie kolejowe. NEWAG jest zobowiązany do dostarczania wszystkich lokomotyw w terminie do 42 miesięcy od podpisania umowy, przy czym dostawa pierwszego pojazdu nastąpi w ciągu 18 miesięcy. Będą to pierwsze lokomotywy wielosystemowe firmy NEWAG w parku taborowym PKP Intercity.

Źródło: intercity.pl

Kolej na eko podróże

PKP Intercity ma ambicję, żeby stać się pierwszym polskim przewoźnikiem dalekobieżnym, którego działalność będzie neutralna dla klimatu. Obecnie aż 85% taboru spółki nie emituje spalin, a udział ten sukcesywnie będzie wzrastał w ramach inwestycji w nowoczesne pojazdy elektryczne.

Chcąc szerzyć wśród pasażerów świadomość oddziaływania poszczególnych środków transportu na środowisko, PKP Intercity wdrożyło w minionym roku informację dla pasażerów nt. śladu węglowego, jaki pozostawi ich podróż pociągiem oraz tego o ile bardziej ekologiczna będzie ona od przejazdu innymi środkami transportu. Informacja ta jest dostępna dla pasażerów kupujących bilety poprzez stronę https://www.intercity.pl i umieszczona na biletach elektronicznych wydawanych w systemie e-IC.

Rozpoczęcie prac nad nowym konceptem nowoczesnych pociągów

Obchodząc w 2021 roku 20-lecie swojego istnienia, PKP Intercity wkroczyło w kolejny etap działalności z planem wypracowania nowego standardu podróżowania koleją. W tym celu przewoźnik rozpoczął prace nad zmianą podejścia do projektowania pociągów, które w najbliższych latach pojawią się na torach. Ma ono sprawić, by pociągi jutra były jeszcze bardziej komfortowe, przyjazne i w pełni funkcjonalne dla podróżnych.

Źródło: intercity.pl

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy

Dla pracowników PESA koniec roku był bardzo pracowity. Wcześniej niż zakładały umowy zakończono realizację kontraktu dla Jassy w Rumunii, dostarczono cztery z pięciu tramwajów dla Chorzowa, a pierwszy nowy toruński Swing ruszył właśnie na trasy z pasażerami.

Jassy – kontrakt zakończony

Podpisana z Jassy w lipcu 2020 umowa zakładała, że ostatnie z zamówionych 16 tramwajów zostaną dostarczone w lutym  2022 roku. PESA rozpoczęła realizację zamówienia zgodnie z harmonogramem, a ostatecznie nawet przyspieszyła dostawy.

"Wszystkie Swingi są już w Rumunii, przeszły pozytywnie testy, włącznie z jazdami nadzorowanymi z pasażerami i zostały odebrane przez klienta. Oznacza to, że zakończyliśmy dostawy dwa miesiące przed terminem". – podkreśla Marcin Grzyb, Dyrektor Sprzedaży lekkich pojazdów szynowych PESA.

"Tramwaj, który Pesa zaoferowała Jassy został zaprojektowany w oparciu o najlepsze rozwiązania pojazdu 122 NaL-10 oraz został odpowiednio zmodyfikowany i dopasowany pod potrzeby rumuńskiego klienta. Dzięki temu jest od pierwszych jazd eksploatacyjnych dobrze oceniany zarówno przez motorniczych, jak i pasażerów". – dodaje Agnieszka Chomik, kierownik kontraktu Jassy w PESA.

Swing Jassy to klasyczny i sprawdzony w wieloletniej eksploatacji 5-członowy pojazd o długości 30 m, w 100% niskopodłogowy, który może zabrać do 240 pasażerów, w tym prawie 60 na miejscach siedzących. Pojazd jest ekologiczny, a niskie zużycie energii potwierdzone zostało testem SORT2. Tramwaje  zostały wyposażone w  nowoczesne systemy sterowania, diagnostykę on-line, monitoring video i wiele innych.

"Tramwaje PESA dostarczone do Jassy od pierwszych jazd próbnych zyskały uznanie kierowców dzięki swojej innowacyjności, jakości i niezawodności. Jestem również przekonany, że nasi mieszkańcy docenią komfort podróżowania Swingami. Tramwaje te reprezentują nową jakość i standard naszego transportu". - powiedział po eksploatacji pierwszych Swingów szef MKP Jassy, Cristian Stoica.

Jassy to jedno z największych miast i historyczna stolica Rumunii, położone w północno-wschodniej części kraju, stolica regionu, ważny ośrodek administracyjny, przemysłowy i uniwersytecki.  Ma ponad 300 tysięcy mieszkańców.

Chorzów – pierwsze tramwaje przed terminem

PESA podpisała umowę z Tramwajami Śląskimi w czerwcu 2018 roku. Po zakończeniu realizacji zamówienia podstawowego na 35 tramwajów TŚ skorzystały z prawa opcji i zamówiły kolejne 5 pojazdów, które miały być dostarczone przed końcem września 2022 roku. Tymczasem pierwsze 4 z nich zostały już dostarczone na Śląsk.

"Pierwsze 4 nowe Twisty dotarły już do Chorzowa. Trzy zostały już odebrane, kończymy testy i odbiory czwartego z nich, a piąty chcemy dostarczyć w styczniu 2022, co oznacza, że zamkniemy kontrakt ponad pół roku przed wynikającym z umowy terminem" – powiedział Dawid Jażdżewski, kierownik kontraktu Chorzów w PESA.

Nowe Twisty dla Śląska to tramwaje niskopodłogowe, wyposażone m.in. w klimatyzację, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, WiFi, elektroniczny system informacji pasażerskiej, WiFi czy ładowarki USB dla urządzeń mobilnych. Zastosowano w  nich skrętne wózki, które charakteryzują się  lepszą współpracą z torem, zwłaszcza na łukach.

W sumie PESA dostarczyła do tej pory Tramwajom Śląskim 69 tramwajów – 30 Twistów pierwszej generacji i 39 nowych. Po zakończeniu dostaw w styczniu 2022 pasażerów na śląsku będzie wozić 70 nowoczesnych tramwajów wyprodukowanych w Bydgoszczy.

Toruń – Kopernik już z pasażerami

Mikołaj Kopernik, czyli najnowszy Swing wyprodukowany przez PESA do Torunia rozpoczął już jazdy z pasażerami.

Pięć nowoczesnych tramwajów z bydgoskiej PESA miało być dostarczonych do Torunia w 2022 r., jednak dwa spośród nich dotarły do miasta już w grudniu, trzy miesiące przed wyznaczonym terminem. Tramwaje o numerach bocznych 318 i 319 przeszły wszystkie testy. 318 otrzymał imię Mikołaja Kopernika i już wozi pasażerów, zaś pojazd o numerze 319 będzie nosił imię gen. Elżbiety Zawackiej.

"Nadanie imienia Kopernika było wyborem oczywistym – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.  – Wybitny astronom to najbardziej znany obywatel Torunia. Nie ma też wątpliwości, że swój tramwaj powinna mieć również gen. Elżbieta Zawacka, kobieta wyjątkowa, żołnierz wielkiej odwagi, emisariuszka AK do rządu w Londynie, jedyna kobieta z grona 316 „cichociemnych”. Pojazd pod Jej patronatem ruszy na tory 10 stycznia 2022 r., w 13. rocznicę śmierci Pani Generał"– powiedział prezydent Torunia, Michał Zaleski.

Umowę na dostawę pięciu nowych tramwajów Miejski Zakład Komunikacji podpisał 21 lipca 2020 r. Ich dostawcą jest wyłoniona w przetargu bydgoska firma PESA. Koszt zamówienia to ok. 46,4 mln zł brutto. Pierwszy tramwaj został dostarczony do toruńskiej zajezdni w nocy z 12 na 13 grudnia 2021 r., kolejny kilka dni później, a dostawę pozostałych trzech PESA zapowiada na styczeń i luty 2022 r.

Nowe 30-metrowe swingi są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, pięcioczłonowe, z całkowicie niską podłogą wyłożoną wykładziną antypoślizgową, wyposażone w klimatyzację, monitoring wizyjny, komputer pokładowy i WiFi. Mają gniazda ładowania USB, biletomaty, zapowiedzi głosowe i wizualne przystanków, system zliczania pasażerów oraz monitory reklamowe. Mają również większą od dotychczasowej liczbę miejsc siedzących – 49 plus cztery rozkładane.​

Źródło tekstu: pesa.pl/Serwis Kolejowy

Podsumowanie dotychczasowych działań i aktywności branży kolejowej oraz dalsze plany w zakresie realizacji globalnych projektów rozwojowo-inwestycyjnych – to jedne z wielu wątków poruszonych podczas posiedzeń Zarządu oraz Zgromadzenia Ogólnego Światowego Związku Kolei, które 8 i 9 grudnia br. odbyły się w Paryżu. Spotkania prowadził Krzysztof Mamiński – przewodniczący UIC, którego aktywność pozytywnie została oceniona na forum organizacji.

Podczas spotkań omówiono sukcesy i trudności napotkane w 2021 r. oraz przedstawiono zakres prac na przyszły rok i stojące przed UIC wyzwania, takie jak program projektów, które nabiorą charakteru globalnego i mają szansę stać się punktem odniesienia w dziedzinie cyfryzacji i innowacji.

"W 2021 roku osiągnęliśmy pozytywne wyniki finansowe UIC oraz – co równie istotne – wzrost satysfakcji ze strony członków organizacji, co jest dla mnie szczególnie ważne. Warto również podkreślić, że pomimo trwania pandemii wszystkie cele strategiczne postawione organizacji zostały zrealizowane. Nastąpił również wzrost przekroczenia realizacji projektów prowadzonych w UIC" - podkreślił przewodniczący UIC Krzysztof Mamiński.

Uczestnicy zwrócili uwagę na istotną rolę UIC nie tylko jako lidera rozwiązań technologicznych dla branży kolejowej, ale również promotora kolei jako światowego lidera z sektora kolei w zakresie osiągania konkretnych celów klimatyczno-środowiskowych. Warto podkreślić, że aktywności przewodniczącego UIC – Krzysztofa Mamińskiego oraz inicjatywy podejmowane przez niego w relacjach bilateralnych z szefami poszczególnych Regionów zostały bardzo dobrze ocenione przez François Davenne’a – dyrektora generalnego Związku i szefów Zgromadzeń regionalnych UIC. Zostało to odnotowane i pozytywnie przyjęte przez ponad 140 uczestników biorących udział w Zgromadzeniu.

"Sektor kolejowy oferuje wiele możliwości rozwoju innowacji technicznych i rzeczywistego postępu. Jako najbardziej wydajny i przyjazny dla środowiska rodzaj transportu ma również przed sobą wiele wyzwań, np. zastosowanie nowych rodzajów paliwa, które dają możliwość konkretnych osiągnięć w zakresie dzisiejszych wyzwań klimatycznych" – zauważył Krzysztof Mamiński, przewodniczący Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) i prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

2022 rok to ważna data dla UIC nie tylko ze względu na fakt, że organizacja, której organem założycielskim były także Polskie Koleje Państwowe, będzie obchodzić 100-lecie swojego istnienia. Zbiegnie się to również z zakończeniem programu pracy UIC na lata 2020-2022, w którym utworzono 5 obszarów strategicznych działalności organizacji:

Związek zamierza osiągnąć swoje cele poprzez współpracę z wieloma organizacjami aktywnie zaangażowanymi w rozwój transportu kolejowego. Pod koniec stycznia w Paryżu planowana jest konferencja prasowa z udziałem liderów światowego kolejnictwa, która zostanie otwarta przez przewodniczącego UIC oraz dyrektora generalnego.

Źródło tekstu: pkp.pl/Serwis Kolejowy

UTK zaprasza do udziału w konferencji zamykającej pierwszą edycję projektu „Kampania Kolejowe ABC” realizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Podczas konferencji zostaną podsumowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego i młodych pasażerów kolei prowadzone w ramach projektu.

Urząd Transportu Kolejowego od 1 stycznia 2017 r. realizuje ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa kolejowego pn. „Kampania Kolejowe ABC”. Jest ona skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich opiekunów, nauczycieli i wychowawców.

Wydarzenie odbędzie się 15 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00 w formie online. Transmisja będzie dostępna na kanale YouTube UTK pod linkiem https://youtu.be/uxM8Wg_AU40. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W ramach projektu na terenie całej Polski w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzone są zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Dotychczas zostało zorganizowanych ponad 700 takich lekcji. Poza zajęciami w latach 2018 – 2021 realizowana była szeroko zakrojona informacyjno-edukacyjna kampania medialna na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach kolejowych, dworcach i w pociągach. Powstały m.in. spoty edukacyjne dla dzieci, które były emitowane w kinach, telewizji i w internecie, filmy, gra „Kolejowe ABC”, organizowane były także liczne konkursy z nagrodami. W 2019 r. i 2021 r. odbyły się również pikniki i wydarzenia edukacyjne dla całych rodzin.

„Kampania Kolejowe ABC” zakończy się 31 grudnia 2021 r. W kolejnych latach będzie realizowana druga edycja projektu pn. „Kampania Kolejowe ABC II”. Więcej informacji można uzyskać na stronie: Kolejowe ABC.

Działania podejmowane przez Urząd Transportu Kolejowego są objęte patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy 

Masa przewieziona w transporcie intermodalnym w II kwartale 2021 r. osiągnęła blisko 6,8 mln ton. Wykonano przy tym pracę przewozową na poziomie ponad 2 mld tonokilometrów. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku w II kwartale 2021 r. wzrosły wszystkie parametry transportu intermodalnego.

Od kwietnia do czerwca przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 450 tysięcy sztuk jednostek intermodalnych, co stanowiło ponad 743 tysiące TEU. W  porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku liczba przewiezionych jednostek wzrosła o 19,2%, a liczba  TEU  o 24,4%.

W przewozach intermodalnych w II kwartale 2021 r. przetransportowano blisko 6,8 mln ton, a praca przewozowa przekroczyła 2 mld tonokilometrów. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 11,1% (wg masy) i 14,8% (wg wykonanej pracy).

"W ostatnich latach obserwowany jest stały trend wzrostowy na rynku przewozów intermodalnych. Porównując I półrocze 2020 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. masa ładunków wzrosła o 2 mln ton a praca przewozowa o 0,3 mld tonokilometrów. Dobre wyniki transportu intermodalnego cieszą, tym bardziej że trwa Europejski Rok Kolei, który promuje kolej jako środek transportu przyjazny środowisku. Rozwój tej gałęzi transportu sprzyja realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu polegających na zmniejszeniu emisyjności w gospodarce, w tym w transporcie towarów" - komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W II kwartale 2021 r. kolejowe przewozy intermodalne realizowało 21 licencjonowanych przewoźników.

Szczegółowe wyniki dotyczące przewozów intermodalnych można znaleźć na portalu statystycznym Urzędu Transportu Kolejowego Dane Kolejowe. W dziale Transport intermodalny serwis w przejrzysty sposób prezentuje bieżące statystyki dotyczące rynku transportu intermodalnego oraz dane archiwalne.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Grupa PKP CARGO w pierwszym półroczu 2021 roku wygenerowała ponad 2 mld zł przychodów z tytułu umów z klientami, EBITDA wyniosła 226,8 mln zł, a strata na działalności operacyjnej sięgnęła kwoty 128,3 mln zł.

Sytuacja w pierwszym półroczu 2021 roku w najważniejszych grupach przewożonych towarów była determinowana przez otoczenie rynkowe. Duże znaczenie miał m.in. wzrost produkcji energii elektrycznej w elektrowniach opartych na węglu kamiennym, spadek znaczenia energetyki wiatrowej i gazowej, malejący udział importu energii elektrycznej oraz wzrost przewozów koksu na terenie Polski. Istotny wpływ na rynek kolejowych przewozów towarowych miał także spadek produkcji budowlano-montażowej (zwłaszcza na początku roku), mniejsza skala realizowanych inwestycji. Nie bez znaczenia był również wzrost przewozów na Nowym Jedwabnym Szlaku oraz realizacja regularnych połączeń operatorskich.

W pierwszym półroczu 2021 roku przychody z tytułu umów z klientami Grupy PKP CARGO wyniosły 2,046 mld zł. Natomiast w samym drugim kwartale 2021 roku Grupa PKP CARGO wygenerowała 1,05 mld zł przychodów (+13,0 proc. r/r). Na poziom przychodów w drugim kwartale 2021 roku wpływ miały m.in.: stopniowa poprawa koniunktury gospodarczej oraz wzrost zrealizowanej pracy przewozowej. Niekorzystne dla PKP CARGO i innych przewoźników był natomiast jednoczesny spadek stawek przewozowych. Na poziom wyniku EBITDA w drugim kwartale 2021 roku wpływ miało zmniejszenie kosztów świadczeń pracowników w wyniku spadku poziomu zatrudnienia o 7 proc. r/r oraz spadek jednostkowych cen przewozowych wpływających na poziom przychodów. W konsekwencji EBITDA w drugim kwartale wyniosła 122,4 mln zł (+4,9 proc r/r), a w całym pierwszym półroczu 226,8 mln zł. Strata na działalności operacyjnej sięgnęła kwoty 128,3 mln zł.

"Wzrost przychodów w pierwszym półroczu nie był wprost proporcjonalny do wzrostu przewozów i to jest główna przyczyna tego, że ten okres zamykamy stratą. Odczuwaliśmy presję rynku na obniżanie cen. Liczymy, że w drugiej połowie roku ta sytuacja się zmieni i wzrosną stawki za usługi transportowe, przy jednocześnie utrzymującej się tendencji wzrostowej po stronie przewozów" – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

Grupa PKP CARGO przewiozła w pierwszym półroczu 2021 roku 48,6 mln ton towarów, a zrealizowana przez Grupę praca przewozowa wyniosła 12,4 mld tkm. Drugi kwartał 2021 roku Grupa zamknęła wyższymi wartościami w porównaniu r/r, zarówno pod względem pracy przewozowej (6,5 mld tkm), jak i przewiezionej masy (25,3 mln ton). Zwiększone przewozy (w ujęciu kw./kw. oraz r/r/) grupa odnotowała w segmentach: kruszywa i materiały budowlane, metale i rudy oraz przewozy intermodalne. Ta ostatnia grupa towarów odgrywa niezmiennie coraz większe znaczenie w działalności Grupy PKP CARGO – w pierwszym półroczu 2021 roku transport intermodalny stanowił 18 proc. w pracy przewozowej realizowanej przez Grupę.

"Przewozy intermodalne to najbardziej perspektywiczny segment rynku kolejowego. Pozycja Grupy PKP CARGO jest na nim bardzo mocna, a dbamy o to, żeby jeszcze bardziej podnieść naszą konkurencyjność. Temu służy budowanie coraz lepszej oferty dla klientów również dzięki realizowanym inwestycjom w tabor intermodalny" – dodaje prezes Warsewicz.

Stały rozwój przewozów intermodalnych odnotowuje również spółka PKP CARGO INTERNATIONAL, która w tym segmencie osiągnęła wzrost pracy przewozowej z 132 mln tkm w drugim kwartale 2020 roku do 144 mln tkm w analogicznym okresie 2021 roku. Warto zauważyć, iż segment intermodalny generuje już ok. 39 proc. pracy przewozowej spółki. Grupa PKP CARGO INTERNATIONAL realizuje długoterminowe i regularne przewozy w korytarzu północ południe w obu kierunkach: Paskov – Koper, Trnava – Koper, Karviná – Koper oraz Mělník – Koper. Założenia PKP CARGO, dotyczące przechodzenia z przewoźnika dla przemysłu ciężkiego w operatora logistycznego, wyraźnie potwierdza także usługa CONNECT OPERATOR, prowadzona przez spółkę PKP CARGO CONNECT. Pod marką CONNECT OPERATOR uruchomiono pociągi operatorskie m.in. na trasie Małaszewicze – Warszawa – Duisburg, Małaszewicze – Warszawa – Piacenza oraz Małaszewicze – Warszawa – Hamburg.

Źródło tekstu: pkpcargo.com/Serwis Kolejowy

W I kwartale 2021 roku koleją przewieziono 56,7 mln ton ładunków. Najwięcej towarów przetransportowano z grupy węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny – 39,3%. W tej kategorii oraz w grupie towarów nieidentyfikowalnych nastąpił wzrost przewiezionej masy.

Z reguły pierwszy kwartał danego roku charakteryzuje się niższymi przewozami towarów w porównaniu do kolejnych kwartałów. W I kwartale 2021 r. w porównaniu do ostatniego kwartału 2020 r. spadki masy i pracy przewozowej wyniosły odpowiednio 7,3% i 10,4%. W porównaniu do I kwartału 2020 r. wzrost podstawowych parametrów wyniósł 4,4% wg masy i 2,9% wg pracy przewozowej.

Zestawiając dane z I kwartałem roku ubiegłego, największy wzrost przewiezionej masy dotyczył grupy węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny. Łączna masa przewieziona w tej grupie wyniosła 22,3 mln ton. W ramach tej grupy przewieziono o blisko 1,5 mln ton więcej (wzrost o 7,2%) oraz wykonano pracę przewozową na poziomie 2,9 mld tonokilometrów (o 1,4% więcej). W porównaniu do IV kwartału 2020 r. masa towarów z grupy węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny spadła o 4%, a praca przewozowa zmniejszyła się o 6,5%.

Porównując rok do roku, wzrost masy nastąpił również w grupie towary nieidentyfikowalne – wyniósł on niecałe 1,1 mln ton, co jest wynikiem aż o 25,8% lepszym niż w I kwartale 2020 r. Pod względem pracy przewozowej wzrost w tej grupie wyniósł 322 mln tonokilometrów i oznaczał wzrost o 24,2%. W grupie tej w I kwartale 2020 r. przewieziono 5,3 mln ton, zaś zrealizowana praca przewozowa wyniosła 1,7 mld tonokilometrów.

„Porównanie danych z I kwartału obecnego roku z I kwartałem 2020 r. wskazuje na ciągle rosnące zainteresowanie przewozami intermodalnymi. Większe zapotrzebowanie na transport takich towarów jak węgiel, produkty rafinacji ropy naftowej czy też rudy żelaza pokazuje zmniejszenie wpływu pandemii na sytuację gospodarczą. W przypadku kruszyw spadek przewozów w dużym stopniu związany był wolniejszym tempem prac ze względu na niekorzystną sytuację pogodową w I kwartale 2021 r.” – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Udziały wyniosły odpowiednio dla grup:

Średnia odległość przewozu ładunku wyniosła blisko 226 km, co oznacza spadek o 3,1 km w porównaniu z I kwartałem 2020 r. Porównując z IV kwartałem 2020 r. średnia długość transportu tony ładunku spadła o blisko 8 km.

Szczegółowe informacje wraz z pełnym zakresem statystyk w zakresie grup dostępny jest na stronie [Dane Kolejowe] w zakładce [Grupy towarowe].

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Grupa PKP Cargo w kwietniu 2021 roku zanotowała kilkudziesięcioprocentowy wzrost przewozów w porównaniu do tego samego okresu 2020 roku, zarówno w ujęciu masy towarowej, jak i pracy przewozowej. Wyraźne wzrosły także udziały rynkowe grupy.

W kwietniu 2021 roku Grupa PKP Cargo przetransportowała 7,8 mln ton towarów (+28,9 proc. r/r). W tym czasie grupa odnotowała wzrost zrealizowanej pracy przewozowej o +31,1 proc. r/r do poziomu 2,0 mld tkm. W porównaniu r/r wzrosły przewozy grupy realizowane w segmentach: węgiel kamienny (+30,6 proc.), kamień, żwir i wapno (+28,6 proc.), koks i węgiel brunatny (+133,6 proc.), metale i wyroby (+41,3 proc.) oraz w segmencie artykułów chemicznych (+38,3 proc.). O 12,4 proc. wzrosły także r/r przewozy intermodalne.

W ujęciu miesiąc do miesiąca przewozy Grupy PKP Cargo w kwietniu zmniejszyły się o 4,0 proc. m/m. Jednocześnie w przypadku pracy przewozowej dynamika zmian przewozów względem poprzedniego miesiąca dla grupy odnotowała minimalne zmniejszenie o 0,3 proc. m/m. W konsekwencji, udziały rynkowe Grupy PKP Cargo w kwietniu 2021 roku wzrosły i wyniosły według masy towarowej 40,57 proc. (+3,34 p.p. w ujęciu r/r i +1,22 p.p. w ujęciu m/m), a w odniesieniu do pracy przewozowej udziały w rynku Grupy PKP Cargo wzrosły do 44,97 proc. (+3,44 p.p. w porównaniu do kwietnia 2020 r. i +2,39 p.p. w stosunku do marca br.).

„Obecne udziały w rynku Grupy PKP CARGO są najwyższe od października 2019 roku. To dlatego, że dynamika wzrostu przewozów w przypadku naszej Grupy była znacznie wyższa niż u konkurencji i pracujemy nad tym, aby taką tendencję utrzymać w następnych miesiącach” – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo S.A.

W kwietniu wolumen produkcji przemysłowej w Polsce zwiększył się o 44,5 proc. r/r (wobec wzrostu o 18,6 proc. r/r w marcu 2021 roku), a zwiększenie zanotowano w 32 spośród 34 wyodrębnianych przez GUS gałęzi przemysłu. Najsilniejszy wzrost zanotowano w przetwórstwie przemysłowym (+50,6 proc. r/r), przy zdecydowanie mniejszej skali wzrostu w energetyce i górnictwie (+2,3 proc. r/r). Wysoka dynamika wzrostu produkcji r/r była w głównej mierze efektem niskiej bazy statystycznej za kwiecień 2020 roku (okres restrykcji antypandemicznych silnie dotykających również sektor przemysłowy, który odnotował wtedy spadek produkcji o -24,6 proc. r/r).

Przy aktualnej, nadal bardzo korzystnej koniunkturze w przemyśle, przełożyło się to na skokowy wzrost dynamiki produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym, podczas gdy produkcja przemysłowa w ujęciu miesięcznym spadła w stosunku do marca 2021 r. o 9,2 proc. m/m (w kwietniu br. zanotowano zmniejszenie produkcji sprzedanej m/m w 30 działach przemysłu – w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego o 9,6 proc.). Jednocześnie produkcja budowlano-montażowa w kwietniu wyraźnie przyspieszyła, rosnąc o 9,9 proc. w stosunku do marca 2021 roku (przy dalszym zmniejszeniu o 4,2 proc. r/r, z uwagi głównie na słabszą realizację projektów infrastrukturalnych). Pomimo kwietniowego zmniejszenia produkcji w ujęciu miesięcznym, aktualne wyniki aktywności w przemyśle wciąż można uznać za bardzo dobre.

„Utrzymuje się również wzrostowa tendencja w przewozach intermodalnych, które w kwietniu były wyższe o ponad 12 proc. w stosunku do kwietnia ub. roku. Ta tendencja jest dla nas bardzo korzystana, gdyż na tym segmencie rynku chcemy budować przyszłość Grupy PKP Cargo” – mówi prezes Czesław Warsewicz.

W kwietniu 2021 roku rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce zwiększył się r/r, a dynamika wzrostu przewozów ukształtowała się na poziomie +18,3 proc. r/r. Wolumen przewozu w wartościach bezwzględnych wyniósł w kwietniu 2021 roku 19,3 mln ton, tj. był o 3,0 mln ton większy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, równocześnie zmniejszył się względem poprzedniego miesiąca (-6,9 proc. m/m, tj. o 1,4 mln ton).

W kwietniu 2021 roku wykonana przez rynek kolejowy praca przewozowa zwiększyła się r/r do poziomu 4,4 mld tkm (+21,1 proc. r/r). Równocześnie odnotowano zmniejszenie zrealizowanej pracy przewozowej w ujęciu miesiąc do miesiąca (-5,6 proc. m/m, tj. o 0,3 mld tkm).

W ciągu czterech miesięcy 2021 roku przetransportowano w sumie 74,5 mln ton towarów (+7,1 proc. r/r), w tym przewozy Grupy PKP Cargo wzrosły o +8,2 proc. r/r do 29,0 mln ton. Wykonana przez kolej praca przewozowa wyniosła 17,0 mld tkm (+7,6 proc. r/r), w tym praca przewozowa zrealizowana przez Grupę PKP Cargo zwiększyła się o +6,7 proc. r/r do 7,3 mld tkm.

Źródło tekstu: Pkpcargo.com/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram