fbpx

Urząd Transportu Kolejowego opublikował nowy formularz wniosku o wydanie zezwolenia dla typu pojazdu kolejowego, składany za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi (OSS). Zmiana formularza była podyktowana między innymi wejściem w życie przepisów IV pakietu kolejowego.

Dane wszystkich typów pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji są rejestrowane w ramach procesu wydawania zezwolenia na dopuszczenie typu i publikowane w europejskiej bazie typów pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji (ERATV).

Zakres zbieranych danych uległ zmianie wraz z wejściem w życie przepisów filara technicznego IV pakietu kolejowego. Wprowadzone zmiany mają na celu ułatwienie identyfikacji zasadniczych cech konstrukcyjnych typów pojazdów, co jest istotne dla procesu zarządzania konfiguracją przez producenta typu oraz inne podmioty wprowadzające zmiany w typach pojazdów wprowadzonych do obrotu.

Baza danych jest dostępna [tutaj].

[Dane techniczne typu pojazdu] powinny być przesłane przez wnioskodawcę wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia dla typu pojazdu. Przygotowany formularz ułatwia ten proces, wskazując wymagane dane w zależności od kategorii pojazdu kolejowego.

Podstawa prawna

Decyzja wykonawcza Komisji nr 2011/665/UE z dnia 4 października 2011 r. w sprawie europejskiego rejestru typów pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji (Dz. Urz. UE L 264 z 8 października 2011 r., s. 32 z późn. zm.).

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Powstająca II linia metra to nie tylko budowa tuneli i stacji. W ramach ogromnych zamówień uzupełniane są także pojazdy taboru pomocniczego, bez których eksploatacja nowych odcinków byłaby niemożliwa.

„Zamówiliśmy nowe wagony do obsługi pasażerskiej, a prace na budowie wschodniego i zachodniego odcinka II linii metra nie zwalniają. Metro to jednak nie tylko budowa tuneli i stacji – w ramach zamówień uzupełniamy też pojazdy taboru pomocniczego wykorzystywane do prowadzenia prac konserwacyjnych w tunelach” – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Nowe pojazdy metra - drezyny DEG400

Waży 25 ton i ma 11 metrów długości. Włoska drezyna DEG400 może zabrać do kabiny 7 osób, a także 8 ton ładunku. To ważne, bo pojazdy tego typu są wykorzystywane przez służby techniczne do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych w tunelach. Aktualny stan taboru pomocniczego pozwala na efektywną eksploatację systemu metra, jednak po jego rozbudowie, a także w związku z dalszymi planami budowy, nowe drezyny i lokomotywy będą niezbędne do dalszego funkcjonowania metra.

Obejrzyj film z jej transportu na szyny warszawskiego metra.

Sprawdzamy parametry

W ramach kontraktu na rozbudowę II linii metra wykonawca ma za zadanie dostarczyć kilka pojazdów taboru pomocniczego. Chodzi m.in. o drezyny i platformy z wychylnymi skrzyniami, które właśnie zostały przyjęte do eksploatacji dozorowanej - obecnie sprawdzana jest zgodność pojazdu ze specyfikacją i jego parametry użytkowe. Celem procesu eksploatacji dozorowanej jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do ruchu.

Każdy pojazd kolejowy poruszający się po wydzielonej infrastrukturze kolejowej musi posiadać taki dokument. Świadectwo wydawane jest przez Urząd Transportu Kolejowego i musi je uzyskać pierwszy egzemplarz danego typu.

Nowe wozy dla ratowników

W ramach kontraktu zostaną dostarczone również dwa nowe pojazdy - jeden z przeznaczeniem do ratownictwa technicznego z możliwością poruszania się po szynach, a także jeden wóz gaśniczy.

Metro dla Warszawy

Chcemy, aby pierwsi pasażerowie mogli skorzystać z nowo budowanych odcinków II linii metra w drugiej połowie 2022 r.

Wtedy też do dyspozycji pasażerów II linii metra będzie łącznie 17 stacji, w tym 5 nowych: Zacisze, Kondratowicza i Bródno oraz Ulrychów i Bemowo.

Źródło tekstu: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy/Serwis Kolejowy

Spółka GAiT rozpoczęła montaż automatycznych bezdotykowych dozowników do dezynfekcji rąk dla pasażerów. Pierwsze wyposażone w nowe urządzenia autobusy i tramwaje jeżdżą już po ulicach Gdańska. Do końca tygodnia urządzenia pojawią się w łącznie 75 pojazdach GAiT.

Nasze testy nieprzypadkowo rozpoczynamy wiosną – to czas zdecydowanie bardziej miarodajny niż zima, kiedy zdecydowana większość z nas nosi rękawiczki. Trudno byłoby tym samym stwierdzić obiektywnie, czy pasażerowie chętnie korzystają z takiego urządzenia, czy też nie. Chcemy zobaczyć czy urządzenie to się sprawdza, czy w praktyce nasi pasażerowie dostrzegają realną potrzebę takich urządzeń w pojazdach komunikacji miejskiej, czy z nich korzystają” – podkreśla prezes GAiT, Maciej Lisicki.

Spółka GAiT zakupiła testowo łącznie 100 automatycznych bezdotykowych urządzeń do dezynfekcji rąk. Do końca tygodnia pojawią się one w łącznie 75 pojazdach. W tramwajach i autobusach przegubowych montowane są po dwa urządzenia, w mniejszych pojazdach jedno urządzenie. 22 marca na ulice miasta wyjechały pierwsze wyposażone w nowe urządzenia pojazdy.

Każdego dnia dokładamy starań, by nasi pasażerowi czuli się w naszych pojazdach komfortowo i bezpiecznie. Codziennie przeprowadzamy wzmożoną dezynfekcję naszych pojazdów. Pojazdy wietrzone są na przystankach, drzwi otwierane są automatyczne, bez konieczności wciskania przycisków przez pasażerów. W pojazdach emitowane są komunikaty głosowe przypominające o obowiązku zasłaniania ust i nosa, w naszych pojazdach prowadzimy kampanię informacyjną przypominającą o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz promującą bezpieczną metodę zakupu biletów w aplikacji mobilnej. To działania przekładające się na bezpieczeństwo naszych pasażerów. A to jest dla nas priorytetem. Dlatego jeżeli testy dozowników przebiegną pomyślnie, wyposażymy w nie wszystkie nasze pojazdy” – zaznacza prezes GAiT.

Pojemność bezdotykowych dozowników wystarcza na kilka tysięcy aplikacji. Testy nowych urządzeń potrwają do końca czerwca.

Źródło tekstu: Gait.pl/Serwis Kolejowy

Francja ma rozwiązanie problemu wykluczenia transportowego? Na tamtejszych wiejskich terenach i mało uczęszczanych liniach kolejowych planuje się wprowadzenie samobieżnego, lekkiego pojazdu szynowego „Taxirail”, przewożącego jednorazowo do 40 osób.

Jak podaje portal Railway Gazette, Taxirail – propozycja francuskiej start-upowej spółki Exid Concept & Développement – ma być „ultralekkim pojazdem szynowym przeznaczonym dla kolei wiejskich lub słabo używanych linii”. Będzie oparty o sztuczną inteligencję umożliwiającą m.in. dostosowanie częstotliwości kursów do realnego zapotrzebowania. Mimo automatycznego działania, wszystkie egzemplarze mają być nadzorowane przez centrum kontroli.

Wśród nowoczesnych rozwiązań zastosowanych w Taxirail znajdzie się także zasilanie energią słoneczną przeznaczone dla systemów klimatyzacji, ogrzewania, oświetlenia czy komunikacji. Do poruszania się 8-tonowy pojazd będzie wykorzystywał akumulatory lub trakcję hybrydową.

Próby z testowym egzemplarzem przewidziane są na koniec 2021 roku, a pierwsza oficjalnie funkcjonująca linia może zostać otwarta w roku 2023, po zakończeniu przetargów na obsługę francuskich tras regionalnych.

Prezes Exid Concept & Développement Régis Coat poinformował, że rozmowy nt. wdrożenia Taxirail są prowadzone z niemal wszystkimi regionami Francji. Firma przewiduje również produkcję dla innych państw. Na razie projektem zainteresowane są niektóre jednostki administracyjne w Kanadzie i Szwajcarii.

mw

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram