fbpx

W poniedziałek, 30 maja br., w Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów odbył się końcowy odbiór techniczny dwóch pojazdów typu FLIRT serii ER 160. Koleje Mazowieckie odebrały ostatni pojazd z trzeciej umowy wykonawczej, a także drugi pojazd z czwartej umowy wykonawczej.

Źródło: mazowieckie.com.pl

"Bardzo cieszy nas fakt, że realizacja umowy ramowej zawartej w 2018 r. przebiega sprawnie. Płynnie są wypełniane kolejne umowy wykonawcze. Współpraca z firmą Stadler jest bardzo owocna, czego kolejnym przykładem jest otwarcie w połowie maja br. hali utrzymaniowo – naprawczej w Sochaczewie, właśnie dla pojazdów FLIRT" – powiedział Czesław Sulima, Członek Zarządu, Dyrektor Eksploatacyjny Kolei Mazowieckich.

W parku taborowym Kolei Mazowieckich są już 32 nowoczesne pięcioczłonowe pojazdy FLIRT, wyprodukowane przez spółkę Stadler Polska. Trzecia umowa wykonawcza została sfinalizowana i rozpoczęła się realizacja czwartej umowy. Tym samym dostarczono wszystkie 12 pojazdów przeznaczonych do obsługi połączeń na trasie Skierniewice – Warszawa – Mińsk Mazowiecki. Wartość trzeciej umowy to blisko 400 mln zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło około 120 mln zł.

FLIRT o numerze 32 odebrany został w ramach czwartej umowy wykonawczej, którą podpisano w lutym 2021 r. Obejmuje dostawę 15 sztuk nowoczesnych pojazdów. Wartość tej umowy to prawie 500 mln zł netto. Projekt uzyskał dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020 w wysokości ok. 158 mln zł.

"Mimo licznych obecnych wyzwań, między innymi związanych ze znaczną podwyżką cen komponentów do produkcji oraz ich utrudnioną dostępnością, intensywnie pracujemy nad realizacją zamówień dla Kolei Mazowieckich. Dziś przekazujemy kolejne, dwa nowoczesne pojazdy FLIRT zgodnie z kontraktem. Jest to wynik świetnej współpracy zespołów KM i Stadlera. Bardzo za to dziękuję" – powiedział Tomasz Prejs, Prezes Zarządu Stadler Polska.

Źródło: mazowieckie.com.pl

 O firmie Stadler

Stadler, dostawca systemowych rozwiązań w zakresie budowy pojazdów szynowych, produkuje pociągi ponad 80 lat. Posiada siedzibę we wschodniej Szwajcarii i zatrudnia 13 000 pracowników w licznych zakładach produkcyjnych i biurach inżynieryjnych oraz 60 placówkach serwisowych. Posiada szeroką gamę produktów w segmentach pojazdów ruchu miejskiego i kolejowego: tramwajów, pociągów metra, pociągów regionalnych, podmiejskich, międzymiastowych oraz dalekobieżnych. Produkuje również wagony pasażerskie, a także lokomotywy liniowe i manewrowe – między innymi najmocniejszą elektryczno-spalinową lokomotywę w Europie. Stadler pozostaje światowym liderem w produkcji pojazdów szynowych z napędem zębatym.

Koleje Mazowieckie – informacje o spółce

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. została powołana 29.07.2004 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (51 proc. udziałów) i „PKP Przewozy Regionalne” sp. z o.o. (49 proc. udziałów). Od 2008 r., po odkupieniu udziałów od „PKP Przewozy Regionalne”, jedynym właścicielem spółki jest Samorząd Województwa. W 2020 roku z usług Kolei Mazowieckich skorzystały blisko 42 mln osób. W ciągu doby spółka uruchamia około 800 pociągów. Prezesem Zarządu KM jest Robert Stępień.

Źródło: mazowieckie.com.pl

Źródło tekstu: mazowieckie.com.pl/Serwis Kolejowy

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego pobiera opłaty za dokonanie czynności w europejskim rejestrze pojazdów kolejowych (EVR). Opłata jest pobierana za samo złożenie wniosku dotyczącego rejestracji lub zmiany danych w rejestrze i nie podlega zwrotowi czy też ponownemu wykorzystaniu w przypadku, gdy wniosek zostanie odrzucony.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa UTK, za dokonywanie czynności w europejskim rejestrze pojazdów kolejowych, od wnioskodawców pobierane są opłaty. Wynoszą one odpowiednio:

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r.  w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1358).

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Szybkie i sprawne prace przy sieci trakcyjnej oraz lepsze utrzymanie linii kolejowych zapewnią trzy nowoczesne pojazdy zakupione przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowego sp. z o.o. – spółkę z Grupy Kapitałowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Efektem wykorzystania nowego sprzętu będą bezpieczniejsze podróże i sprawny przewóz ładunków. Wzbogacenie parku maszynowego jest możliwe dzięki  dokapitalizowaniu spółek zależnych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dzięki dokapitalizowaniu od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. spółki zależne mogą się zaopatrzyć m.in. w najnowocześniejsze maszyny do robót torowych oraz w urządzenia do prac przy sieci trakcyjnej. Ze środków z dokapitalizowania oraz ze środków własnych Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. podpisało umowę na dostawę trzech pojazdów dwudrogowych oraz dwóch przyczep dwudrogowych (do jazdy po torze i drodze) za kwotę prawie 25 mln zł. Maszyny zostaną dostarczone w I połowie 2024 r.

Zakupione przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. pojazdy będą najbardziej zaawansowanymi pojazdami dwudrogowymi w Polsce. Wykorzystywane będą do prac związanych z budową i modernizacją sieci trakcyjnej. Dwa pojazdy dwudrogowe zostaną wyposażone w urządzenia niezbędne do budowy sieci trakcyjnej, m.in. platformę roboczą, żuraw, korektor położenia sieci trakcyjnej oraz pantograf pomiarowy. Dodatkowo możliwe będzie wykorzystanie pojazdów do montażu fundamentów palowych do sieci trakcyjnej. Trzecia z maszyn dwudrogowych zostanie wyposażona w system do demontażu i montażu sieci trakcyjnej.

"Dokapitalizowanie spółek zależnych od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. pozwala na zwiększenie ich potencjału w zakresie utrzymania i modernizacji drogi kolejowej. Przede wszystkim możliwy będzie dynamiczny rozwój w branży energetyki kolejowej. Spółki zyskają większą samodzielność w procesie inwestycyjnym oraz sukcesywne będą mogły przejmować usługi utrzymaniowe, które są obecnie zlecane podmiotom zewnętrznym" – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Maszyny pozwolą na zwiększenie efektywności prowadzonych robót – wzrost tempa realizacji prac i poprawę jakości sieci trakcyjnej. Zastosowanie maszyn dwudrogowych do palowania, montażu konstrukcji wsporczych i osprzętu, pozwoli na realizację prac na sieci trakcyjnej nawet w miejscach, w których nie powstał jeszcze układ torowy. Dodatkowym atutem pojazdów dwudrogowych jest możliwość szybkiej zmiany kolejności maszyn na szlaku, co w znacznym stopniu pozwoli usprawnić prace.

Nowoczesny sprzęt dla szybszych i wydajniejszych prac

Zakupione pojazdy dwudrogowe są uzupełnieniem parku maszynowego Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego sp. z o.o. Od lutego 2022 r. na sieci kolejowej pracuje dwudrogowa, gąsienicowo-szynowa palownica, przy pomocy której montowane są konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej. Maszyna wyposażona jest w moduł CFA. To specjalna technologia, w której przy pomocy wiertła wykonuje się kilkumetrowy otwór w ziemi, do którego wtłoczony zostaje beton. Po wypełnieniu otworu betonem umieszcza się w nim zbrojenie, które wzmacnia konstrukcję fundamentu. Technologia CFA wykorzystywana jest w miejscach, w których nie ma możliwości montażu fundamentu palowego. Nowa palownica jest maszyną dwusystemową, może wbijać fundamenty palowe zarówno z toru kolejowego, jak i z gruntu. To pierwsza dostawa specjalistycznego sprzętu w ramach programu dokapitalizowania spółek zależnych od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Wartość maszyny to ponad 5 mln zł.

Pierwsze prace w terenie przy użyciu nowej palownicy odbyły się na trasie Sosnowiec Dańdówka – Katowice Muchowiec - Panewnik oraz na linii Ostrołęka - Chorzele. Maszyna będzie również wykorzystana w drugiej połowie roku na trasie Glincz - Kartuzy.

Spółka Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowego sp. z o.o. zwiększa również potencjał techniczny i rozwija działalność w branży elektroenergetycznej;  w ubiegłym roku podpisała umowy na dostawę pociągów regulacyjno-montażowych oraz pociągu z systemem do montażu i demontażu sieci trakcyjnej. Dostawa dwóch pociągów planowana jest w bieżącym roku. Ponadto, również w ubiegłym roku zawarła umowę na dostawę ciężkiego pociągu do prac przy sieci trakcyjnej. Termin realizacji zamówienia to 2023 r. Wartość obydwu umów to 18,5 mln zł.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Prezes UTK za priorytety nadzoru w 2022 roku uznał m.in. systemy zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem, pojazdy kolejowe, infrastrukturę kolejową oraz przejazdy kolejowo – drogowe. Obszary te wyznaczone zostały dzięki metodom analitycznym, które w sposób efektywny pozwalają na określenie poziomów ryzyka w ramach systemu kolejowego.

Podejmowane przez Prezesa UTK działania nadzorcze mają na celu przede wszystkim kreowanie bezpiecznych  i konkurencyjnych warunków świadczenia usług transportu kolejowego. Aby czynności te przynosiły wymierne korzyści dla systemu kolejowego, określone zostały obszary priorytetowe, które dla bezpieczeństwa transportu kolejowego stanowią elementy krytyczne.

"Bezpieczeństwo systemu kolejowego zależy od wszystkich funkcjonujących na rynku kolejowym, ale także od sprawności nadzoru krajowej władzy bezpieczeństwa – Prezesa UTK. Dlatego z roku na rok, udoskonalamy metody planistyczne, z coraz większą skutecznością wskazujemy obszary, w których nadzór jest najpotrzebniejszy. Szczególną uwagę zwracamy więc na zagadnienia generujące znaczące ryzyko dla systemu kolejowego, w tym m.in. przejazdy kolejowo – drogowe oraz zdarzenia typu SPAD. Są to obszary, w których prowadzone będą wzmożone czynności nadzorcze" – stwierdza dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Priorytety na rok 2022 zostały wyznaczone w wyniku analiz zgromadzonych danych, w tym m.in. dotyczących wypadków i incydentów, wyników dotychczasowych kontroli oraz liczby i wagi wykrywanych nieprawidłowości. Obejmują zagadnienia:

Prezes UTK wskazał również na cele strategii nadzoru na lata 2022-2023. Określonych zostało 9 celów strategicznych w obszarze nadzoru, w tym m.in. dotyczących zwiększania skuteczności funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem certyfikowanych przewoźników kolejowych oraz zarządców infrastruktury kolejowej, poprawy bezpieczeństwa na przejazdach w kontekście czynników zależnych od systemu kolejowego czy poprawy jakości utrzymania pojazdów kolejowych.

Sformułowane zostały również cele dodatkowe związane m.in. z rozwojem idei kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym czy projektem „Kampania Kolejowe ABC II”. Dodatkowe cele strategiczne oraz inicjatywy realizowane przez Prezesa UTK stanowią wsparcie działalności nadzorczej i pozwalają na eliminowanie ryzyka na wielu płaszczyznach systemu kolejowego.

Prezes UTK przedstawiając obszary priorytetowe i cele strategii nadzoru realizuje obowiązek wynikający z przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji UE 2018/761 z dnia 16 lutego 2018 r. ustanawiającego wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2012 (Dz. Urz. UE. L Nr 129, str.16).

W załączniku opisane zostały w sposób szczegółowy priorytety nadzoru oraz cele strategii nadzoru Prezesa UTK na lata 2022-2023.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Od 1 lutego pojazdy kolejowe w Polsce rejestrowane są wyłącznie poprzez europejski rejestr pojazdów (EVR). Rejestr prowadzi Agencja Kolejowa Unii Europejskiej, ale wnioski składane są nadal do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego UTK organizuje szkolenie „Wdrożenie rejestru EVR”. Warsztaty on-line odbędą się 10 lutego 2022 r. Zapisy rozpoczynają się dziś, a udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Cały proces rejestracji pojazdów kolejowych, począwszy od złożenia wniosku do potwierdzenia rejestracji lub wprowadzania zmian rejestrowych, odbywa się obecnie w jednej aplikacji - EVR. Wnioski składane są wyłącznie drogą elektroniczną zaś Prezes UTK nie będzie wydawał raportów jak odbywało się to przed wejściem w życie EVR. Cały proces komunikacji odbywa się przez EVR.

Do sprawnego rozpoczęcia pracy w nowym środowisku ważne jest, aby wszystkie zainteresowane strony miały odpowiednią wiedzę i znajomość rejestru EVR. Przed utworzeniem konta użytkownika w EVR konieczne jest uzyskanie kodu organizacji. Kody organizacji są przydzielane przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej wszystkim zainteresowanym podmiotom, działającym w europejskim systemie kolejowym (wszystkim, którzy korzystają z aplikacji Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, np. EVR). Wszelkie wnioski o nowy alfanumeryczny kod organizacji lub o zmianę danych organizacji należy składać do Agencji w trybie online pod adresem: https://srm-portal.powerappsportals.com/

Wszelkie informacje dotyczące nowego systemu EVR dostępne są w zakładce Europejski Rejestr Pojazdów (EVR). 

SZKOLENIE AKADEMII BEZPIECZEŃSTWA KOLEJOWEGO Z EVR

Szkolenie „Wdrożenie rejestru EVR” przeznaczone jest dla wszystkich użytkowników nowego systemu: dysponentów, właścicieli, podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, producentów taboru itp. Zajęcia będą miały charakter praktycznych warsztatów, w których trakcie zostaną przedstawione najważniejsze funkcjonalności rejestru EVR: zakładanie konta, rejestracja wniosków i wyszukiwanie danych.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Wykorzystanie ekspertyzy przygotowanej na zlecenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego podniesie jakość czynności utrzymaniowych przeprowadzanych na pojazdach kolejowych. Wskazówki zawarte w opracowaniu są istotne zarówno dla producentów, jak i podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie. Dokument można pobrać ze strony internetowej UTK.

Ekspertyza przedstawienia metodykę określania funkcji i osiągów podzespołów pojazdu kolejowego wraz z oceną ich identyczności, którą może stosować podmiot odpowiedzialny za utrzymanie. Sugerowana metodyka umożliwia ustalenie, jakie prace należy kwalifikować jako utrzymanie pojazdu kolejowego, a jakimi należy zarządzać jako modyfikacją pojazdu. Dla lepszego zobrazowania tej metodyki w ekspertyzie zawarto przykładowy katalog funkcji i osiągów wybranych elementów pojazdu kolejowego.

Producenci znajdą w ekspertyzie rekomendowany sposób prezentacji funkcji i osiągów w dokumentacji technicznej pojazdu.

Ekspertyza opracowana została przez ekspertów z Instytutu Transportu Szynowego. Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej UTK.

Dodatkowo UTK zachęca do zgłaszania wszelkich uwag w temacie funkcji i osiągów, a w szczególności w zakresie ekspertyzy, tj. zasygnalizowanie dalszych wątpliwości lub problemów.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy 

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przygotowuje pierwsze w historii sprawozdanie z działania organu certyfikującego podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdów kolejowych. Dlatego wystąpił do podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie i podmiotów wykonujących funkcje utrzymania z prośbą o przekazanie danych dotyczących utrzymania pojazdów kolejowych w latach 2019-2021. Informacje należy przekazać do 11 lutego 2022 r.

W 2022 r. po raz pierwszy Prezes UTK przygotuje dla Agencji Kolejowej Unii Europejskiej sprawozdanie z realizacji zadań organu certyfikującego. Zgodnie z wytycznymi Agencji raport ma zawierać m.in. informacje na temat rynku utrzymania i wielkości świadczonych usług. W sprawozdaniu wykorzystane zostaną informacje przekazane dotychczas w corocznych raportach podmiotów, jak również informacje posiadane przez Prezesa UTK. Konieczne jest jednak uzupełnienie danych o dodatkowe informacje i ich uszczegółowienie według wymagań wynikających z wytycznych Agencji.  Obowiązek przygotowania sprawozdania wynika z art. 6 ust. 7 rozporządzenia 2019/779.

Prezes UTK opracował wzór zestawienia danych, które powinno zostać przekazane przez wszystkie podmioty odpowiedzialne za utrzymanie oraz podmioty wykonujące funkcje utrzymania certyfikowane przez Prezesa UTK. Wzór zestawienia dostępny jest na stronie https://www.utk.gov.pl/pl/monitorowanie/monitoring/wytyczne-do-raportow-i. Uzupełnione zestawienie należy przekazać do 11 lutego 2022 r.

Niezależnie od przekazania dodatkowych informacji ECM są zobowiązane do złożenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2019/779.

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 (Dz. Urz. UE L 139 I z 27 maja 2019, s. 360, z późn. zm.).

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

By wprowadzić pojazd kolejowy do obrotu, nie wystarczy złożyć wniosek. Przed jego przesłaniem należy określić jakie wymogi obowiązują w stosunku do konkretnego pojazdu. Proces ten powinien być udokumentowany i składając wniosek, należy potwierdzić wcześniejszą weryfikację wymogów. By ułatwić wnioskodawcom przeprowadzenia tego procesu, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego opublikował poradnik, w którym objaśnione zostały najważniejsze założenia działań prowadzących do określenia obowiązujących wymogów.

Art. 13 ust. 1 rozporządzenia 545/2018 stanowi, że wnioskodawca, przed przedłożeniem wniosku o wprowadzenie pojazdu do obrotu, realizuje proces określenia obowiązujących wymogów. W ramach tego procesu wszystkie niezbędne wymogi dotyczące projektu pojazdu w całym jego cyklu życia muszą zostać:

Proces określenia obowiązujących wymogów należy przeprowadzić w każdym przypadku. Przedłożenie dowodów potwierdzających weryfikację dotyczącą określenia obowiązujących wymogów, a także specyfikację oraz, w stosownych przypadkach, opis metodologii wymagane jest bezwzględnie w dokumentacji towarzyszącej wnioskowi o udzielenie pierwszego zezwolenia, nowego zezwolenia lub zezwolenia dla rozszerzonego obszaru użytkowania. Wymóg ten określony został w pkt. 18.1 oraz 18.7 załącznika I do rozporządzenia 2018/545. Takie dowody podlegają ocenie w świetle aspektów wymienionych w pkt 6 i 7 Załącznika II do rozporządzenia 545/2018.

Poradnik do pobrania [TUTAJ].

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiające uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797;

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy 

W procesie utrzymania pojazdów kolejowych konieczne jest stosowanie części, które mają identyczne funkcje i osiągi jak elementy oryginalne. Ekspertyza stworzy katalog parametrów, które należy porównać, by mieć pewność, że planowana do wymiany część ma odpowiednie funkcje i osiągi.

Ekspertyza, która powstaje na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego, ma ułatwić wszystkim odpowiedzialnym za utrzymanie pojazdów stosowanie odpowiednich części zamiennych. Jakie parametry należy porównać, by stosowane części miały identyczne funkcje i osiągi jak – to najważniejsze pytanie, na które odpowiada dokument. Opracowanie wyjaśnia również poszczególne pojęcia oraz zagadnienia związanych z wymianą w ramach utrzymania.  To istotne zagadnienia dla bezpieczeństwa kolei. Pojazd kolejowy składa się z połączonych ze sobą elementów realizujących poszczególne funkcje całego układu. Zrozumienie ich wzajemnych relacji oraz połączeń funkcjonalnych stanowi istotę właściwej realizacji czynności wchodzących w proces utrzymania.

Plik z konsultowanym tekstem znajduje się [TUTAJ].  

Przekazany został do konsultacji projekt ekspertyzy. Uwagi do projektu zgłaszać można do 10 grudnia 2021 r. na adres utk@utk.gov.pl.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

„Maszyniści i osoby prowadzące pojazdy kolejowe mają obowiązek składać pracodawcy informację o świadczeniu lub nieświadczeniu pracy na rzecz innego przedsiębiorcy” – informuje UTK. Podmiot, otrzymując oświadczenie o takiej pracy, musi przesłać je do Urzędu w ciągu 14 dni.

Oświadczenie muszą złożyć każdy maszynista oraz osoba prowadząca pojazdy kolejowe, która pracuje lub świadczy usługi dla przewoźnika, zarządcy infrastruktury, użytkownika bocznicy kolejowej czy przedsiębiorcy wykonującego przewozy w obrębie bocznicy. Stosowny dokument należy przedłożyć pracodawcy w dniu rozpoczęcia u niego pracy lub w przypadku zaistnienia istotnych zmian (podpisanie umowy z innym podmiotem oraz jej rozwiązanie).

W przypadku pracownika, który nie świadczy usług na rzecz innego podmiotu, oświadczenie zawierać powinno jedynie dane osoby składającej dokument oraz pracodawcy. Jeżeli maszynista lub osoba prowadząca pojazdy kolejowe zawarła umowę z innym zleceniodawcą, musi ono obejmować szczegółowe informacje dotyczące przedsiębiorcy oraz świadczonych dla niego usług. Poza danymi adresowymi i nazwą drugiego podmiotu, określić należy rodzaj jego działalności (czy jest on przewoźnikiem, zarządcą infrastruktury, itp.), formę umowy oraz średnią tygodniową ilość godzin wykonywanej dla niego pracy.

Jeżeli pracownik w oświadczeniu informuje swojego pracodawcę o zawarciu umowy z innym podmiotem świadczącym wyżej określone usługi, dokument przedłożyć należy do prezesa UTK. Obowiązek ten spoczywa na podmiocie, który uzyskał stosowne informacje od osoby zatrudnianej. Przedsiębiorca powinien przekazać oryginał dokumentu (lub jego kopię poświadczoną zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego) w ciągu 14 dni od złożenia go przez maszynistę czy prowadzącego pojazdy kolejowe. Co istotne, za ważne uznaje się tylko oświadczenia przesłane w formie tradycyjnej. Dostarczenie dokumentów drogą elektroniczną nie spełnia wymogów nałożonych na podmioty przez UTK.

W przypadku niedopełnienia przez pracodawcę obowiązku przedłożenia oświadczenia Urzędowi Transportu Kolejowego, może on zostać obciążony karą finansową. Jest ona zależna od stopnia, w jakim naruszono przepisy, możliwości finansowych przedsiębiorcy oraz jego dotychczasowej działalności (m.in. tego, czy w przeszłości był on już karany za tego typu niedociągnięcia). Na ewentualne konsekwencje wpływa nie tylko nieterminowość, ale także niewłaściwe wypełnienie dokumentu. Najwyższa kwota obciążenia za niedopełnienie obowiązku wynosi 2% przychodu rocznego, jaki podmiot ten osiągnął w poprzednim roku kalendarzowym.

Wzory oświadczeń, a także informacje dotyczące ich przedkładania opublikowane są [tutaj].

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram