fbpx

17 lutego 2022 r. ukończono drążenie pierwszego jednotorowego tunelu kolejowego na podziemnej trasie Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec. Dzięki temu powstają nowe możliwości połączeń dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych. Trzy przystanki zwiększą dostępność kolei. Inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA o wartości ponad 1,5 mld zł jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jak podkreślił wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, tego rodzaju inwestycje świadczą o tym, że na polskiej kolei jesteśmy w stanie realizować duże i złożone od strony technicznej przedsięwzięcia.

Źródło: PKP PLK S.A.

Inwestycja związana z budową tuneli kolejowych między stacjami Łódź Fabryczna – Kaliska/Żabieniec to kontynuacja budowy Łodzi Fabrycznej, która ze stacji końcowej stanie się przelotową. Przez ścisłe centrum Łodzi pojadą pociągi regionalne i dalekobieżne – na osi wschód – zachód i północ – południe. Sprawniejsze będą podróże koleją na sieci kolejowej. Wzrośnie rola i atrakcyjność kolei.

Maszyna TBM (Tunnel Boring Machine) Faustyna wydrążyła pierwszy z 4 jednotorowych tuneli. To odcinek, który łączy dwutorowy tunel główny w kierunku Łodzi Fabrycznej ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. Tunel ma długość 940 m i średnicę 8,5 m. Trasa połączy m.in. przystanek Łódź Koziny ze stacją Łódź Kaliska.

Maszyna drążąca tunel montowała jednocześnie obudowę. Wykorzystano 4284 tubingi – półkoliste elementy, które tworzą pierścienie tunelu. Usunięto ponad 220 000 m3 gruntu.

W kolejnym etapie TBM Faustyna zostanie obrócona o 180 stopni.  Na przełomie marca i kwietnia planowane jest rozpoczęcie drążenia drugiego tunelu w kierunku stacji Łódź Żabieniec.

Większa maszyna, TBM Katarzyna o średnicy ponad 13 metrów drąży dwutorowy 2,7 km tunel do stacji Łódź Fabryczna o długości ok. 2,7 km. TBM wykonał ponad 460 m podziemnego połączenia.

Trzy przystanki zwiększą dostępność do kolei w Łodzi

Trzy przystanki będą zintegrowane z komunikacją miejską i ułatwią podróże w mieście i aglomeracji. Na przystanku Łódź Śródmieście wzmocniono konstrukcję budynków. Wykonawca zakończył prace przygotowawcze - demontaż torowiska tramwajowego oraz sieci. Zgodnie z wymogami pracują archeolodzy. Rozpoczęto budowę ścian szczelinowych. Przekładane są podziemne instalacje. W ustaleniu z miastem wprowadzono tymczasową organizację ruchu.

Przystanek Łódź Polesie budowany jest na odcinku dwutorowego tunelu. Na poziomie ok. 24 m poniżej ulicy będą perony. Dostęp zapewnią windy i schody ruchome. Ściany szczelinowe tworzą już zewnętrzny korpus przystanku. Jest górny strop obiektu oraz strop oddzielający poziom -1 od poziomu -2.

Na przystanku Łódź Koziny  budowane są ściany szczelinowe zewnętrznej konstrukcji. Rozpoczęła się budowa płyty stropowej. Następnie powstaną kolejne elementy przystanku, tzw. płyta pośrednia i denna.

Bezpieczeństwo priorytetem

Postęp drążenia tuneli zależy od warunków geotechnicznych. Maszyny przechodzą przez zróżnicowany teren: zawodnione grunty, twarde i duże głazy, piaski. Dokładny przebiegu tunelu utrzymują urządzenia monitorujące i kontrolujące. Pracę maszyn nadzoruje personel w kabinie, wewnątrz TBM-u. Specjalna konstrukcja maszyn zapobiega osiadaniu terenu, osuwaniu się ziemi i drganiom. Ograniczona jest ingerencja i kolizje z miejską infrastrukturą (sieci energetyczne, ciepłownicze, gazowe, wodne itp.). Wykonawca na bieżąco monitoruje teren i dokonuje pomiarów drgań.

Tunel łączy Polskę

Tunel średnicowy to projekt „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” - kontynuacja budowy dworca Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się przelotowym. Przez ścisłe centrum Łodzi będą jeździły pociągi regionalne i dalekobieżne – na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec). Projekt jest niezwykle skomplikowany, wykonywany pod centrum miasta i w niełatwym terenie. Więcej informacji o projekcie http://tunel-laczypolske.pl/

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram