fbpx

Projekt rewitalizacji trasy między Wągrowcem a granicą Wielkopolski to krok do zapewnienia lepszego dostępu do kolei dla podróżnych oraz sprawniejszych połączeń regionalnych i dalekobieżnych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą. Dokumentacja za blisko 3,5 mln zł z dofinansowaniem w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego będzie gotowa w II połowie 2023 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zleciły przygotowanie projektu rewitalizacji linii Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa firmie PTB Ingenieurbüro für Planung, Technologie und Bauüberwachung Magdeburg GmbH Spółka z o.o. Wykonawca za blisko 3,5 mln zł z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego określi szczegółowy zakres i optymalne rozwiązania planowanej inwestycji.

"Efektywnie wykorzystywane środki budżetowe i unijne zapewniają lepsze podróże dalekobieżne i regionalne. Podpisana umowa na opracowanie projektu dla linii Wągrowiec – granica Wielkopolski to zapowiedź dogodniejszych podróży w Wielkopolsce i w kierunku Bydgoszczy. Zwiększamy rolę kolei, jako sprawnego i ekologicznego środka transportu w codziennych i okazjonalnych podróżach. Dzięki naszej inicjatywie przewoźnicy regionalni mogą efektywnie obsługiwać połączenia międzyregionalne" – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Źródło: PKP PLK S.A.

"Projekt, który przybliża rewitalizację linii między Wągrowcem, Gołańczą a granicą regionu wpisuje się w inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. służące poprawie połączeń w Wielkopolsce i województwie kujawsko-pomorskim. Efektem będą większe możliwości kolei i dogodny dostęp do pociągów na kolejnych kilometrach linii"  – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

Zlecona dokumentacja poprzedza inwestycję, która zapewni sprawne podróże. Na ok. 30 km odcinku od Wągrowca do granicy województwa będzie nowy tor. Odtworzony zostanie niewykorzystywany od 2004 r. szlak Gołańcz – Panigródz. Projekt przewiduje, że zrewitalizowana trasa umożliwi przejazdy z prędkością 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla towarowych. Poziom bezpieczeństwa na stykach toru z drogami podniesie przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych. Dzięki nowoczesnym urządzeniom sterowania oraz budowie mijanek w Roszkowie Wągrowieckim i Grylewie linią przejedzie więcej pociągów – możliwe będzie przygotowanie lepszej oferty przez przewoźników.

Podróżni wygodnie wsiądą do pociągów ze zmodernizowanych peronów na 6 stacjach i przystankach, m.in. Kobylec, Grylewo i Gołańcz. W Wągrowcu mieszkańcy zyskają nowy przystanek w rejonie ul. Rogozińskiej. Na przebudowanych peronach przewidziano m.in. wiaty, ławki i jasne oświetlenie. Wszystkie obiekty będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Uzyskanie zleconego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektu dla „Rewitalizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa” planowane jest w II połowie 2023 r. Po zapewnieniu finansowania dokumentacja umożliwi realizację inwestycji, przewidywanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021- 2027.

Koleją z Poznania przez Gołańcz do Bydgoszczy

Uzupełnieniem prac w Wielkopolsce jest przygotowywana rewitalizacja linii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na opracowanie studium i projekt planowanych prac. Dokumentacja, przy wykorzystaniu środków UE z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostanie przygotowana do końca 2023 r.

Inwestycja przewiduje modernizację peronów i przystosowanie niewykorzystywanego obecnie odcinka granica regionu – Kcynia do obsługi pociągów pasażerskich. Przepustowość trasy zwiększy budowa mijanki między Kcynią a Nakłem nad Notecią. Dzięki przedsięwzięciu możliwe będą przejazdy pociągów pasażerskich z Poznania do Bydgoszczy przez Kcynię.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Łódź Śródmieście to jeden z trzech przystanków, które ułatwią komunikację dzięki nowemu połączeniu między stacjami Łódź Fabryczna a Żabieniec i Kaliska. Budowane są ściany przystanku. Równocześnie postępują prace na przystankach Polesie i Koziny. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z udziałem środków unijnych POIiŚ zwiększy rolę kolei w komunikacji aglomeracyjnej i dalekobieżnej.

Na trasie kolejowej, która otworzy nowe możliwości połączeń dalekobieżnych, podziemne przystanki ułatwią komunikację miejską i aglomeracyjną.

Na przystanku Łódź Śródmieście (w rejonie skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Zachodnią i al. Kościuszki) zakończył się demontaż torowiska tramwajowego oraz sieci trakcyjnej. Przekładane są podziemne instalacje. Rozpoczęto budowę ścian szczelinowych między ulicami: Zachodnią i Wólczańską - tak powstaje zewnętrzny korpus przystanku.

Przystanek będzie miał 3 poziomy: -1 antresola handlowo usługowa, -2 poziom techniczny, -3 poziom peronów, ok. 23 m poniżej ulicy. Przewidziano trzy wejścia od strony ul. Piotrkowskiej, od strony ul. Zachodniej oraz od strony ul. Wólczańskiej. Będą 4 windy oraz wyjścia ewakuacyjne.

Wszystkie poziomy znajdują się w obszarze od ul. Wólczańskiej do terenu parkingu na Kościuszki 2 i przebiegają pod skrzyżowaniem Zielona/Zachodnia/Kościuszki.

W rejonie przystanku Łódź Śródmieście maszyna TBM „przewierci się” jesienią. Przejdzie przez ścianę zachodnią oraz wschodnią i dalej w stronę komory demontażowej przy Łodzi Fabrycznej.

Zakończenie głównych prac na Śródmieściu zaplanowano na połowę 2023 roku.

Na czas prac, po ustaleniach z miastem, wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Wzmocniono konstrukcję okolicznych budynków. Na terenie dawnej synagogi pracują archeolodzy.

Prace przy budowie przystanków Łódź Polesie i Łódź Koziny

Przystanek Łódź Polesie budowany jest przy zbiegu ulic Ogrodowej i Karskiego, na odcinku dwutorowego tunelu, od komory rozgałęźnej przy ul. Drewnowskiej/Stolarskiej do Dworca Fabrycznego.

Przystanek, tak jak na Śródmieściu, będzie miał trzy podziemne kondygnacje. Dogodny dostęp do peronów zapewnią windy i schody ruchome. Na przystanku wykonano ściany szczelinowe sięgające 30 m głębokości. Jest górny strop obiektu oraz strop oddzielający poziom -1 od poziomu -2. Wykonawca zaczął wydobywanie gruntu z poziomu -2.

Na przystanku Łódź Koziny (u zbiegu al. Włókniarzy i ul. Drewnowskiej) budowane są ściany szczelinowe zewnętrznej konstrukcji. Rozpoczęła się budowa płyty stropowej. Następnie powstaną kolejne elementy przystanku tj. płyta pośrednia i denna.

Bezpieczeństwo priorytetem

TBM Katarzyna i TBM Faustyna kontynuują budowę tuneli. Wydrążyły ponad 1450 m podziemnych tras. 17 lutego Faustyna wydrążyła pierwszy z czterech jednotorowych tuneli, które połączą stacje Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec z tunelem dwutorowym w kierunku Łodzi Fabrycznej. W kolejnym etapie Faustyna zostanie obrócona o 180 stopni. Na przełomie marca i kwietnia planowane jest rozpoczęcie drążenia drugiego tunelu w kierunku stacji Łódź Żabieniec.

Katarzyna wykonała ponad 530 metrów głównego tunelu dwutorowego w kierunku Łodzi Fabrycznej. Wykonawca zakłada, że w kwietniu 2022 r. maszyna TBM dotrze do przystanku Łódź Polesie.

Postęp drążenia zależy od warunków geotechnicznych. Maszyny muszą przejść przez m.in. zawodnione grunty, twarde i duże głazy narzutowe lub piaski. Przykładowo, Faustyna pokonywała duże głazy polodowcowe i żwir pomiędzy al. Włókniarzy i ul. Stolarską. Dla utrzymania dokładnego przebiegu tunelu, na trasie są urządzenia monitorujące i kontrolujące. Pracę maszyn nadzoruje specjalistyczny personel. Specjalna konstrukcja TBM zapobiega np. osiadaniu terenu, budynków, osuwaniu się ziemi i drganiom. Ograniczona jest ingerencja i kolizje z miejską infrastrukturą (sieci energetyczne, ciepłownicze, gazowe, wodne itp.). Wykonawca na bieżąco monitoruje teren i dokonuje pomiarów drgań.

Tunel łączy Polskę

Tunel średnicowy to kontynuacja budowy dworca Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się przelotowym. Przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać pociągi regionalne i dalekobieżne – na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec). Prace budowlane zakończą się w 2023 roku. Kolejny rok potrwa wyposażanie tuneli w konieczne systemy oraz testy wszystkich urządzeń.

Tunel będzie dostępny dla ruchu pasażerskiego od rozkładu jazdy 2024/2025.

Jest to projekt niezwykle skomplikowany, wykonywany pod centrum miasta i w niełatwym terenie. Więcej informacji o projekcie http://tunel-laczypolske.pl/.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Spółka KM za zgodą samorządu  województwa mazowieckiego uruchomiła specjalne połączenie dla uchodźców z Ukrainy na trasie: Warszawa Wschodni — Dorohusk — Warszawa Wschodnia. Pierwszy taki pociąg wyjechał w środę, 2 marca, a kolejny w piątek 4 marca. Następne będą uruchamiane operatywnie - w zależności od zapotrzebowania. Idei przyświeca jeden cel — wsparcie naszych wschodnich sąsiadów.

Humanitarny pociąg KM jest złożony z wagonów piętrowych. Podczas podróży pasażerowie mają zagwarantowane jedzenie, napoje, a także środki higieniczne. Wszystkie komunikaty są wygłaszane w języku ukraińskim. Kolejarzom pomaga wykwalifikowany zespół składający się z: lekarza, pielęgniarek, ratownika, tłumacza, psychologa, pedagogów.

Źródło tekstu: mazowieckie.com.pl/Serwis Kolejowe

Po 28 latach przywracane jest połączenie kolejowe do Zegrza. Budowany jest tor od Zegrza Południowego do Wieliszewa. Mieszkańcy zyskają wygodny dojazd do pracy i szkół. Będzie sprawne połączenie pociągami nad Jezioro Zegrzyńskie. Inwestycja prowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za 45 mln zł netto współfinansowana jest ze środków unijnych RPO Województwa Mazowieckiego.

Źródło: PKP PLK S.A.

Na stacji Zegrze Południowe przewidziano ławki, wiaty i funkcjonalne oświetlenie. Dobrą orientację zapewnią tablice informacyjne i czytelne oznakowanie. Stacja będzie dostępna dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się – m.in. będą linie naprowadzające, które ułatwią dojście osobom niewidomym i słabowidzącym.

Dodatkowy dostęp do kolei - przystanek Wieliszew Centrum

Na trasie zbudowany zostanie dodatkowy przystanek Wieliszew Centrum w rejonie skrzyżowania linii kolejowej z ul. Modlińską (droga wojewódzka 631). Będą mogli z niego korzystać wszyscy podróżni dzięki przygotowaniu dojść dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Zwiększy się poziom bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym. Przejazd zostanie przebudowany i wyposażony w sygnalizatory i rogatki.

Nowe tory i sieć trakcyjna

Na stacji Zegrze Południowe budowane są dwa nowe perony – są fundamenty dla nowych konstrukcji. Od strony Wieliszewa wykonawca przygotowuje teren dla nowego toru. Następnie układane będą podkłady i szyny. Montowane są fundamenty słupów sieci trakcyjnej. Wzdłuż linii układane są kable służące do obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym Prace na linii Wieliszew – Zegrze Południowe oprócz budowy nowych torów, obejmują także montaż rozjazdów. Będzie zamontowana sieć trakcyjna. Prowadzenie ruchu pociągów zapewni nowoczesny system sterowania.

Pociągi pasażerskie pojadą z prędkością 80 km/h. Przejazd między Wieliszewem a Zegrzem Południowym zajmie ok. 4 minut.

Inwestycja na linii Wieliszew – Zegrze Południowe zwiększy atrakcyjność regionu. Będzie lepszy dostęp do kolei w północnej części województwa mazowieckiego. PLK zapewnią wygodniejszy dojazd mieszkańców gmin położonych wzdłuż linii kolejowej do Warszawy, a mieszkańcom stolicy nad Jezioro Zegrzyńskie.

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew – Zegrze” jest dofinansowany w 80 proc. ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Realizacja zadania odbywa się w systemie „projektuj i buduj”. Zakończenie inwestycji zaplanowano w IV kwartale 2022 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Już w najbliższy poniedziałek 17 stycznia 2022 roku rozpocznie się pierwsza tura zimowych ferii. Jako pierwsi z dwóch tygodni wolnego czasu skorzystają uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Ferie to idealny czas na białe szaleństwo na stokach narciarskich lub odwiedzenie innego miasta. W ofercie PKP Intercity można znaleźć wiele dogodnych połączeń, które to umożliwią.

Mieszkańcy województwa małopolskiego mogą już korzystać z bezpośrednich pociągów do zimowej stolicy Polski. Pociągi z i do Zakopanego kursują już od 22 grudnia, co jest dużym ułatwieniem dla podróżujących oraz tych, którzy zdecydowali się na przesiadkę w Krakowie. Aby zapewnić komfortowe podróże, oferta PKP Intercity na połączenia do Zakopanego będzie dostępna do 28 lutego. Na trasie Kraków - Zakopane do wyboru jest 5 połączeń dziennie, a najszybsze z nich, EIC Tatry, pokonuje ten odcinek w mniej niż 3 godziny.

W Bieszczady, pasażerów zabierze TLK Wetlina, ruszając z Krakowa i kończąc trasę w Zagórzu. Dodatkowo, dzięki wydłużonej w soboty i niedziele relacji, pociąg ten umożliwia krakowianom dojazd do Kotliny Kłodzkiej. Kraków i Jelenią Górę, skąd blisko w Karkonosze, łączą składy IC Mehoffer oraz TLK Sudety. Jeśli preferujemy łagodniejsze stoki Beskidu Sądeckiego, z Krakowa do Krynicy-Zdroju docierają pociągi TLK Karpaty, TLK Małopolska oraz IC Malinowski.

Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego mogą liczyć na ponad 50 pociągów PKP Intercity, które łączą m.in. Bydgoszcz czy Toruń z innymi miastami kraju, a ponad połowa to komfortowe składy kategorii IC. Wśród nich podróżni znajdą pociągi IC Halny oraz IC Witkacy, którymi w okresie ferii można dojechać do Zakopanego. Składem IC Kochanowski można wybrać się na wycieczkę do Warszawy czy Lublina. Dojazd do Trójmiasta zapewnią m.in. pociągi IC Piast, IC Bałtyk czy IC Heweliusz. Skład IC Jeziorak, kursujący na trasie Olsztyn – Wrocław, zapewni połączenie Inowrocławia, Torunia i Kowalewa Pomorskiego z Dolnym Śląskiem oraz Warmią.

TLK Bory Tucholskie w relacji Kostrzyn – Gdynia zapewnia połączenie Gorzowa Wielkopolskiego z Trójmiastem, a wysiadając w Chojnicach, można odwiedzić Park Narodowy Bory Tucholskie. TLK Zamoyski w wydłużonej relacji połączy Gorzów Wielkopolski z Lublinem i Toruniem. Mieszkańcy Zielonej Góry mogą skorzystać z pociągu IC Wawel, którym dojechać można do Przemyśla, Rzeszowa, Krakowa, Katowic, Wrocławia oraz stolicy naszych zachodnich sąsiadów – Berlina.

Mieszkańcy Kielc, Jędrzejowa i Skarżyska-Kamiennej dojadą do Zakopanego pociągiem IC Karłowicz. Chcąc pojechać na wycieczkę do Warszawy, Krakowa lub Olsztyna, do wyboru mamy składy IC Sienkiewicz, IC Orłowicz, IC Żeromski oraz IC Kolberg. Bezpośrednim pociągiem dojedziemy też do Wrocławia, Lublina czy Katowic.

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego mogą liczyć na dogodną komunikację z największymi miastami kraju. W nowym rozkładzie jazdy 80% połączeń jest obsługiwanych komfortowymi składami kategorii EIC oraz IC. W szerokiej ofercie znajdziemy połączenia Poznania z Wrocławiem, Trójmiastem, Warszawą czy Krakowem. Dojazd do Zakopanego zapewnia pociąg IC Podhalanin, który zatrzymuje się m.in. w Poznaniu, Jarocinie i Ostrowie Wielkopolskim oraz IC Halny z postojami m.in. w Poznaniu i Lesznie. Chętni na zimowy wyjazd nad Bałtyk mogą skorzystać m.in. z pociągów IC Przemyślanin i IC Szyndzielnia, które zapewniają mieszkańcom Poznania i Piły połączenie do Ustki. Mieszkańcy Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego i Krotoszyna mogą wybrać się na wycieczkę do Warszawy lub Wrocławia korzystając ze składu IC Łużyce.

Multiprzejazdy w środku tygodnia i większe obniżki na bilety promocyjne

Ferie zimowe to dobry czas, aby skorzystać z nowej oferty Multiprzejazd oraz Multiprzejazd Max, która będzie dostępna od 13 stycznia br. Będzie ona obowiązywała od północy we wtorek do godz. 15:00 w czwartek i umożliwi dowolną liczbę przejazdów w tym czasie. Wybierając Multiprzejazd będzie można podróżować pociągami kategorii TLK i IC w 2. klasie za 119 zł i w 1. klasie za 159 zł. Natomiast Multiprzejazd Max obejmuje wszystkie pociągi PKP Intercity. Bilet na podróże w 2. klasie kosztuje 239 zł, a w 1. klasie - 396 zł.

Również 13 stycznia zaczną obowiązywać większe obniżki na bilety promocyjne. Dotychczasowe rabaty 10%, 20% i 30% w ofercie „Wcześniej”, obowiązującej w pociągach kategorii IC i TLK, oraz w dostępnej w pociągach EIP i EIC ofercie „Promo”, zwiększają się i będą wynosić teraz 15%, 30% i 45%. Należy również pamiętać, że we wszystkich pociągach PKP Intercity osoby posiadające ulgi ustawowe korzystają ze swoich indywidualnych uprawnień, dzięki czemu za bilety zapłacą mniej niż wynosi ich cena bazowa. Na 51% ulgę mogą liczyć studenci do ukończenia 26. roku życia oraz doktoranci do ukończenia 35. roku życia. Natomiast uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych są objęci 37% ulgą na przejazdy pociągami PKP Intercity.

Bezpieczne zimowe podróże

PKP Intercity zapewnia, że jest przygotowany do zapewnienia sprawnych i bezpiecznych podróży, niezależnie od panujących warunków pogodowych. Przewoźnik przygotował i rozmieścił na najważniejszych stacjach rezerwowe lokomotywy i wagony. Dodatkowo wszystkie składy, które wyjeżdżają na tory, są po sezonowych przeglądach technicznych. Przygotowane do okresu zimowego są także stacje postojowe i obiekty obsługi technicznej taboru.

Źródło tekstu: intercity.pl/Serwis Kolejowy

Pasażerowie kolei na zmodernizowanej trasie Skawina – Kraków od 12 grudnia skorzystali z ponad 800 połączeń. Atrakcyjną ofertę 20-minutowej podróży pociągiem zapewniają m.in. nowe przystanki Kraków Opatkowice i Skawina Jagielnia oraz przebudowane perony i windy. Inwestycję służącą rozwojowi kolei zrealizowały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za przeszło 250 mln zł.

Od 12 grudnia pociągiem podróżujemy ze Skawiny do Krakowa w ok. 20 minut. Od wprowadzenia nowego rozkładu było już przeszło 800 kursów. Na trasie podróżni mają dodatkowy dostęp do kolei – nowe przystanki Kraków Opatkowice i Skawina Jagielnia. Przebudowano stacje Kraków Bonarka, Skawina i Podbory Skawińskie, a także przystanki Kraków Sidzina i Skawina Zachodnia.

Podróżni łatwiej wsiadają do pociągów z wyższych peronów. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się mogą korzystać z wind, pochylni i ścieżek naprowadzających. Takie rozwiązania zastosowały Polskie Linie Kolejowe przy kładkach i przejściach podziemnych. Dojścia do pociągów i perony są oświetlone. Zapewniono wiaty i ławki oraz czytelne oznakowanie.

Nowe nastawnie i urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz zabezpieczenia na przejazdach zwiększyły poziom bezpieczeństwa. Na modernizowanym odcinku wymieniono tory, rozjazdy i sieć trakcyjną.

PLK zmodernizowały linię kolejową łączącą Kraków Płaszów z Podborami Skawińskimi za przeszło 250 mln zł. To projekt szczególnie korzystny dla rozwoju połączeń regionalnych i aglomeracyjnych.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Od 23 grudnia zmodernizowaną trasą z Łodzi do Kutna jeżdżą pociągi. Pasażerowie korzystają z wygodnych peronów w Zgierzu, Ozorkowie, Sierpowie i Łęczycy. Krótszą ok. 10 minut podróż zapewniają przebudowane odcinki Zgierz – Ozorków i Ozorków – Łęczyca. Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad pół miliarda złotych finansowane są z budżetu i RPO woj. łódzkiego.

Przed świętami, 23 grudnia na odcinek Zgierz – Ozorków – Łęczyca – Kutno, wróciły pociągi regionalne Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Od stycznia zaplanowano połączenia dalekobieżne m.in. do Bielska-Białej, Bydgoszczy, Zakopanego, Gdyni.

"Zwiększamy zasięgi komunikacyjne i poprawiamy komunikację w regionie. Inwestycje w połączenia kolejowe są jednym z naszych priorytetowych działań. Mieszkańcom dajemy możliwość szybszego przejazdu - czas podróży pomiędzy Zgierzem a Ozorkowem skróci się o 10 minut. Tabor, którym podróżują pasażerowie, jest nowoczesny, a bilety tańsze" - powiedział Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa łódzkiego.

Marszałek na konferencji prasowej zaapelował a do samorządowców, żeby w ślad za podjętymi działaniami zadbano o infrastrukturę, ułatwiającą mieszkańcom korzystanie z pociągów - lepszy dojazd komunikacji miejskiej i rozbudowane parkingi.

"Efektem inwestycji  prowadzonych na linii Łódź – Kutno jest poprawa dostępu i zwiększenie atrakcyjność kolei w województwie łódzkim. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykorzystują możliwości oraz środki unijne i budżetowe, by rozwój połączeń kolejowych i transport towarów koleją stawały się coraz bardziej efektywne" – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Podróżni korzystają z nowych, wyższych peronów na stacjach Ozorków i Łęczyca oraz przystankach Sierpów i Zgierz Północ. Perony zostały wyposażone w wiaty i ławki, przygotowano też czytelne oznakowanie, które ułatwi orientację. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się skorzystają z pochylni. Ułożono również nawierzchnię ze ścieżkami naprowadzającymi dla osób niewidomych i niedowidzących. Zamontowano nowe oświetleniowe i nagłośnienie. Na potrzeby rowerzystów ustawione zostały stojaki rowerowe.

Na przystanku Zgierz Północ jest nowa mijanka. Takie rozwiązanie zwiększyło przepustowość trasy i umożliwia przejazd większej liczby pociągów. Dodatkowy peron nr 2, przygotowany został z myślą o wszystkich podróżnych.

Sprawne przejazdy między Zgierzem i Łęczycą zapewnia nowe Lokalne Centrum Sterowania w Zgierzu, wyposażone w komputerowe urządzenia. Zamontowane zostały m.in. urządzenia zdalnej kontroli rozjazdów oraz sterowania sygnalizacją na przejazdach kolejowo-drogowych.

Dla lepszych podróży z Łodzi do Kutna

Atrakcyjne podróże i przewozy towarów koleją na trasie Łódź Kaliska – Zgierz – Ozorków – Łęczyca – Kutno zapewnia przebudowa łącznie ok. 70 km torów i sieci trakcyjnej, wymiana ponad 70 rozjazdów oraz remont 10 mostów i 7 wiaduktów. Wzrost poziomu bezpieczeństwa przyniesie modernizacja 27 przejazdów kolejowo-drogowych i montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem.

By zapewnić sprawną komunikację kolejową na linii Łódź – Kutno prace objęły 3 odcinki: Łódź Kaliska – Zgierz (o wartości ok. 229 mln zł netto, finansowanie ze środków budżetowych), Zgierz – Ozorków (ok. 172,8 mln netto, współfinansowanie w 85 procentach ze środków RPO woj. łódzkiego) i Ozorków – Łęczyca (ok. 129,5 mln zł netto, finansowanie ze środków budżetowych).

Zmodernizowane zostały stacje Łódź Żabieniec i Zgierz. Na stacji Zgierz podróżni mają do dyspozycji trzy perony oraz nowe przejście podziemne z windami, na Łodzi Żabieńcu – dwa perony oraz nowe windy w odnowionym przejściu podziemnym. Na linii Łódź Kaliska – Zgierz wymienione zostały tory, sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem. Przebudowywano wiadukty kolejowe w Zgierzu. Od połowy 2021 roku ruch pociągów odbywa się po dwóch zmodernizowanych torach.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Choć pandemia koronawirusa mocno namieszała w rozkładach kolejowych, to międzynarodowe połączenia kolejowe powoli wracają na tory. O przywrócenie połączeń z Ukrainą przemyskie stowarzyszenia gospodarcze, turystyczne i społeczne, apelowały do Premiera RP od połowy czerwca br. W sumie zostało zebranych 1200 podpisów.

Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia wznawia międzynarodowe połączenia kolejowe z Polską. Pierwszy po 1,5 rocznej przerwie pociąg z Kijowa do Przemyśla wyjedzie 10 października - zapowiedziała na swojej stronie Ukrzaliznytsia. Stało się to możliwe dzięki porozumieniu między stroną ukraińską i polską oraz współpracy zarządów obydwu kolei państwowych. Wznowienie połączeń umożliwiło przyjęcie przez polski rząd rozporządzenia wyłączającego Ukrainę z restrykcji pandemicznych.

Bilety kolejowe są dostępne od 1 października na stronie booking.uz.gov.ua i w kasach.

Pasażerowie mogą znaleźć aktualne informacje na temat zasad wjazdu obywateli Ukrainy do Polski i innych krajów europejskich, a także obywateli tych krajów na Ukrainę za pośrednictwem oficjalnych źródeł: 

Źródło tekstu: Przemyśl Intercity/Serwis Kolejowy

Od niedzieli, 29 sierpnia zmieni się rozkład jazdy na kolei. Na Podkarpaciu po 12 latach podróżni skorzystają z połączeń na trasie Mielec – Dębica. Na Mazowszu będzie atrakcyjniejsza oferta połączeń w relacjach Warszawa – Radom. Przebudowa stacji Warszawa Zachodnia wymaga zmian w kursowanie pociągów przez stolicę. Od września dojazdy do szkół ułatwią nowe przystanki i zmodernizowane stacje m.in. w aglomeracji łódzkiej i krakowskiej.

Korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywała od 29 sierpnia do 6 listopada. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz z przewoźnikami opracowały połączenia w taki sposób, aby najlepiej wykorzystać możliwości linii kolejowych dla atrakcyjnych podróży, a wykonawcom zapewnić kontynuację prac. Inwestycje z Krajowego Programu Kolejowego zwiększają atrakcyjność, dostępność i konkurencyjność kolei w podróżach dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych.

Koleją z Mielca do Dębicy po 12 latach

Od 1 września – po dwunastoletniej przerwie, mieszkańcy Podkarpacia pojadą pociągiem na trasie z Mielca do Dębicy. Dostęp do kolei zapewnią nowe perony na przystankach: Wojsław, Rzochów, Rzemień, Tuszyma, Dąbie koło Dębicy, Pustków, Pustynia i stacjach: Mielec, Kochanówka Pustków. Przejazd na trasie z Mielca do Dębicy zajmie ok. 35 min. Poprzednio czas przejazdu wynosił ok. 1h 30 min.

Do szkoły pociągiem

Nowe przystanki zachęcą do korzystania z pociągów w dojazdach do szkoły. Dzięki inwestycjom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. podróżni zyskują coraz lepszy i wygodniejszy dostęp do kolei. W ostatnich miesiącach mieszkańcy aglomeracji łódzkiej zyskali nowe przystanki: Łódź Retkinia i Łódź Warszawska. W aglomeracji krakowskiej dostęp do kolei zwiększyły: Kraków Opatkowice i Skawina Jagielnia, a w Olsztynie: Olsztyn Likusy, Olsztyn Redykajny, Olsztyn Jezioro Ukiel. Wygodniej wsiądziemy do pociągów m.in. na stacjach Kraków Bonarka i Łódź Kaliska.

Inwestycje w kolej – zmiany w Warszawie i na zakopiance

Po wakacjach, przy mniejszym ruchu turystycznym, kontynuowana będzie modernizacja kolejowej „zakopianki”. Za pociągi dalekobieżne na trasie Kraków – Zakopane i regionalne na trasie Sucha Beskidzka – Zakopane, wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa.

Całkowita przebudowa stacji Warszawa Zachodnia wymaga zmian w organizacji ruchu. PLK z przewoźnikami regionalnymi i dalekobieżnymi ustaliły optymalny rozkład jazdy z wykorzystaniem stacji Warszawa Śródmieście, Warszawa Gdańska. Pasażerów, którzy podróżują do Warszawy lub przewidują przesiadkę w stolicy, prosi się o sprawdzanie połączeń na: stolicadobrychrelacji.pl i www.intercity.pl.

Informacja dla podróżnych

Informacje dotyczące przyszłego rozkładu jazdy pociągów są dostępne na portalpasazera.pl i stronach przewoźników, a od 19 sierpnia także na stacjach i przystankach w formie plakatów.

Zmiany w ofercie PKP Intercity dostępne [tutaj].

Informacje dotyczące przyszłego rozkładu jazdy pociągów są dostępne na portalpasazera.pl i stronach przewoźników, a od 19 sierpnia także na stacjach i przystankach w formie plakatów.

W weekend korekty rozkładu, 29, 30 i 31 sierpnia na dworcach – Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Warszawa Gdańska, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków Główny, Poznań, Szczecin, Wrocław, Zakopane – informatorzy mobilni dodatkowo będą służyć pasażerom informacją pomocną w podróży.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Prywatny przewoźnik pasażerski z Czech, firma RegioJet, ogłosił plany dotyczące nowych międzynarodowych połączeń kolejowych. Pociągi z logo spółki mają wozić podróżnych m.in. z Gdyni do Pragi oraz z Warszawy do Insbrucku.

20 czerwca portal Zdopravy.cz poinformował, że RegioJet zapowiedział uruchomienie sezonowego nocnego składu, który połączy stolice Polski i Czech z kurortami narciarskimi w Alpach. Kursy mają być realizowane trzy razy w tygodniu, w okresie od połowy grudnia do połowy kwietnia. Jeśli plan uda się zrealizować, pociąg stanowić będzie alternatywę dla połączeń lotniczych. Turyści z Polski będą mogli dojechać nim bezpośrednio m.in. do ośrodków narciarskich w Salzburgu i Tyrolu, w tym Innsbrucku.

Na tym jednak nie kończą się plany ekspansji czeskiej spółki. Firma chce rozszerzyć swoją siatkę połączeń o dziesięć nowych linii łączących europejskie miasta. Linie mają zostać uruchomione w ciągu półtora roku. RegioJet zamierza wejść z ofertą m.in. na rynek Niemiecki, Rumuński i Polski. W tym celu przewoźnik zgłosił swój projekt w czeskim Urzędzie Dostępu do Infrastruktury Kolejowej (ÚPDI), a także austriackim Towarzystwie Regulacji Rynku Ruchu Kolejowego (Schienen Control GmbH).

Najdłuższa z tras, jaką chce obsługiwać RegioJet, ma połączyć Monachium i Bukareszt. Jej długość wynosić będzie 1621 km. Firma zakłada, że od grudnia przyszłego roku uruchomione zostaną codzienne pociągi z Pragi do Gdyni przez Wrocław, Poznań i Gdańsk. W tym samym okresie ruszyć mają także połączenia z Berlina do Budapesztu przez Lublanę i Zagrzeb, Praga – Ostenda czy Praga – Berlin.

„Planujemy dalszy rozwój, patrzymy na inne rynki, na których RegioJet będzie oferował swoje usługi. Wraz z naszymi partnerami przygotowujemy dalszy rozwój w segmencie połączeń dziennych i nocnych. Pasażerowie w Europie Środkowej będą mieli więcej możliwości podróżowania z RegioJet i korzystania z połączeń kolejowych z najlepszymi usługami w najlepszych cenach” – powiedział rzecznik RegioJet Aleš Ondrůj, cytowany przez portal Zdopravy.cz.

Jedną z tras, jakie chce uruchomić przewoźnik jest połączenie ze stolicy Czech przez Przemyśl na Ukrainę. RegioJet już wcześniej sygnalizował swoje zainteresowanie rynkiem ukraińskim. Poprzednio plany pokrzyżowała jednak pandemia COVID-19.

hp

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram