fbpx

Jednym z priorytetów Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. W ostatnim czasie Urząd podejmował wiele aktywności w celu poprawy komfortu podróży pasażerów z niepełnosprawnością, m.in. publikował filmy w polskim języku migowym (PJM).

Na stronie urzędu osoby niesłyszące i niedosłyszące mogą uzyskać informacje dotyczące praw pasażerów czy planowania podróży pociągiem, a także zobaczyć instrukcje dotyczące kontaktu z UTK w sprawie składania skarg i reklamacji. W 2020 roku na PJM przetłumaczone również publikacje z aktualności i materiały z działu dla pasażerów, w szczególności dotyczące funkcjonowania kolei podczas epidemii SARS-CoV-2. Łącznie opublikowano 40 filmów w PJM.

„Dostępność informacji dla wszystkich pasażerów jest dla nas niezwykle istotna. UTK od lat działa na rzecz poprawy dostępności kolei dla osób z niepełnosprawnością. Staramy się wspierać osoby ze szczególnymi potrzebami, nie tylko poprzez rekomendowanie zmian prawnych w przepisach, zajmowanie stanowisk w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy realizację projektów na rzecz poprawy dostępności, ale także poprzez działania bezpośrednie, takie jak np. udostępnianie najważniejszych dla pasażerów informacji w Polskim Języku Migowym. Zachęcam wszystkich pasażerów do zgłaszania propozycji tematów związanych z podróżowaniem koleją, które moglibyśmy zaprezentować w Polskim Języku Migowym” – przypomina dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Filmy w PJM można znaleźć na stronie www.utk.gov.pl w dziale [Pasażerowie], w zakładce [Informacje w PJM]. W przypadku chęci zgłoszenia tematu nowego filmu w PJM prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: pasazer@utk.gov.pl.

Na stronie UTK jest również kontakt z tłumaczem języka migowego. Uruchomienie usługi następuje poprzez naciśnięcie ikony PJM umieszczonej w prawym górnym roku strony www.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram