fbpx

Mundur galowy wyróżnia każdego kolejarza, jest powodem do dumy i wyrazem najważniejszych kolejarskich wartości. Podobnie jak zasady, które reprezentuje, powinien być otaczany szczególną dbałością. Z inicjatywy Fundacji Grupy PKP został wydany poradnik, tłumaczący, na co zwrócić uwagę, by w mundurze prezentować się godnie i w sposób zgodny z kolejowymi zwyczajami.

Publikacja „Poradnika noszenia munduru kolejarza” jest jedną z inicjatyw Fundacji, związanych z ogłoszeniem roku 2021 Europejskim Rokiem Kolei. Promowanie kolei jako zrównoważonego i bezpiecznego środka transportu oraz uświadomienie roli kolejnictwa w europejskiej kulturze, to cel wydarzeń towarzyszących ERK.

Jednym z głównych założeń działalności Fundacji Grupy PKP jest ochrona i popularyzowanie kolejowego dziedzictwa historycznego. W zakres ten wpisuje się również przypominanie i podkreślanie tego, jakie znaczenie miał i ma dla kolejarzy ich mundur, który jest z nimi obecny od momentu budowy pierwszych dróg żelaznych na ziemiach polskich.

Źródło: Pkp.pl

Jak w słowie wstępnym publikacji wskazał Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A., „mundur od zawsze był najważniejszym wyposażeniem kolejarzy. (…) Powinien być traktowany jako synonim pełnienia bardzo istotnej i zaszczytnej służby”. Zwrócił również uwagę, że pracownicy kolei swoją postawą powinni pokazywać, jak dać najlepszy przykład innym.

„Dokładajmy wszelkich starań, aby przyczynić się do odrodzenia etosu kolejarza. Przypominajmy młodszym pokoleniom, że nosząc mundur, wyznajemy takie wartości jak: honor, sumienność, odpowiedzialność”zaznaczył Krzysztof Mamiński.

To dzięki mundurowi rodzi się poczucie przynależności do kolejarskiej rodziny, a tym samym do określonego kręgu norm i zasad, na co zwróciła uwagę prezes zarządu Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek.

„Mundur wymaga szacunku, tak jak wartości które symbolizuje. To, jak jest noszony, kształtuje również nasz wizerunek. Z tego względu warto pamiętać o tym, by prezentować się w nim z należytą powagą. Pomocą w tej kwestii może posłużyć poradnik wydany przez naszą Fundację, który w szczegółowy i przejrzysty sposób, także dzięki zawartym w nim ilustracjom, wskazuje standardy noszenia munduru galowego kolejarza” – zauważyła Katarzyna Kucharek.

Źródło tekstu: Fundacja Grupy PKP/Serwis Kolejowy

Wraz z wejściem w życie przepisów IV pakietu kolejowego nie ma już możliwości wydawania certyfikatów bezpieczeństwa części A i B. Przewoźnicy kolejowi muszą występować o wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa. Dlatego UTK publikuje przewodnik informujący o zasadach uzyskiwania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa.

Aby ułatwić przewoźnikom kolejowym dostosowanie się do nowej rzeczywistości Prezes UTK przygotował przewodnik opisujący podstawowe zasady uzyskiwania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa. Dokument ten jest uzupełnieniem przewodników przygotowanych przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej i znajdzie zastosowanie zarówno do wnioskodawców polskich, jak i zagranicznych, którzy chcą prowadzić działalność na obszarze Polski.

Przewodnik zawiera informacje o zasadach wypełniania wniosku w OSS i wymaganych dokumentach, w szczególności związanych z przepisami krajowymi. Opisuje również zasady naliczania opłat czy wymagania szczególne, które znajdą zastosowanie w specyficznych przypadkach np. gdy przewoźnik chce również objąć certyfikatem posiadane bocznice kolejowe.

Ostateczny kształt przewodnika powstał po konsultacjach projektu z przedstawicielami branży kolejowej.

[Przewodnik] wraz ze wzorami wniosków jest do pobrania w dziale [Opracowania UTK].

Źródło tekstu: Utk.gov.pl

Urząd Transportu Kolejowego przygotował przewodnik dotyczący aspektów krajowych w procesie udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych. Opracowanie przybliża nowe zasady prowadzenia przez Prezesa UTK spraw z zakresu wydawania zezwoleń na wprowadzenie do obrotu.

Dokument stanowi przewodnik postępowania dla przedsiębiorców zainteresowanych wprowadzaniem do obrotu na polskim rynku pojazdów kolejowych przeznaczonych do eksploatacji na głównej sieci kolejowej. Jest skierowany w szczególności do producentów taboru kolejowego. Przewodnik może być też przydatny dla przewoźników kolejowych czy wykonawców modyfikacji.

W publikacji znajdują się informacje opisujące m.in. takie kwestie jak:

[Poradnik] dostępny jest w dziale [Publikacje UTK].

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Urząd Transportu Kolejowego opracował przewodnik dotyczący utrzymania i zmian w taborze. Dokument skierowany jest przede wszystkim do podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM). Opracowanie objaśnia czym jest utrzymanie pojazdu w rozumieniu przepisów i jakie obowiązki się z nim wiążą. Wskazuje także jak postępować w sytuacji, gdy wykracza się poza czynności utrzymaniowe i dokonuje zmian na pojeździe.

Właściwe utrzymanie pojazdów kolejowych jest kluczowe dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Właściwy stan taboru kolejowego pozwala na zmniejszenie ryzyka przede wszystkim zdarzeń takich jak wykolejenia spowodowane uszkodzeniami osi lub maźnicy. Do zarządzania procesem utrzymania zobowiązane są tzw. ECMy, czyli podmioty odpowiedzialne za utrzymanie.

Zaawansowany, średni wiek taboru eksploatowanego w Polsce oznacza konieczność dokonywania wielu modyfikacji w celu podtrzymania możliwości jego użytkowania. Wymagania względem procesu utrzymania oraz procesu zarządzania zmianami pojazdów kolejowych regulowane są przede wszystkim przepisami prawa Unii Europejskiej. Przepisy te uległy znaczącym przeobrażeniom w związku z wejściem w życie IV pakietu kolejowego 30 października 2020 r.

Poradnik dostępny jest na stronie internetowej UTK.

Źródło tekstu: UTK

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram