fbpx

Za blisko 98 mln zł netto zostaną wykonane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prace na trasie Padew – Mielec. To odcinek ważnej linii, która zapewnia podróże regionalne i dalekobieżne m.in. w kierunku Sandomierza i Lublina oraz Dębicy. Zwiększa się dostępność i rola kolei na Podkarpaciu dzięki wykorzystaniu środków unijnych i budżetowych.

Umowa na rewitalizację linii na odcinku Padew - Mielec, to kolejne zadanie PLK na trasie Padew – Mielec - Dębica. We wrześniu wznowiono przewozy pasażerskie na odcinku Mielec - Dębica.

"Zgodnie z obietnicą, rozpoczynamy kolejny etap rewitalizacji mieleckiej kolei. Po remoncie odcinka Mielec-Dębica już za dwa lata pojedziemy pociągiem w kierunku Tarnobrzega. Ta inwestycja ma podwójne znaczenie, bo zakłada budowę wiaduktu nad torami łączącego obwodnicę i drogę w kierunku mostu. To bez wątpienia poprawi bezpieczeństwo oraz przełoży się na likwidację korków. Dziękuję wszystkim, którzy ciężko  pracowali, abyśmy doszli do tego miejsca, w którym dziś jesteśmy, choć przeciwności nie brakowało. Szczególnie chcę podkreślić rolę władz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Ministerstwa Infrastruktury i marszałka województwa." – powiedział Tomasz Poręba, europoseł.

"To kolejna historyczna chwila dla Mielca. Dziś rozpoczynamy następny etap modernizacji linii kolejowej, ale również zaczynamy inwestycję, która jest niezbędna dla płynności ruchu drogowego i kolejowego. Modernizacja torów od Mielca do Padwi oraz budowa wiaduktu to inwestycja w nowe środki transportu, poprawa bezpieczeństwa i likwidacja korków. Cieszę się, że tak wyczekiwane przedsięwzięcia będą finansowane z Funduszy Europejskich. O wiadukcie dyskusje trwały od kilku lat, jednak trudy realizacji tej inwestycji podejmują dziś PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., za co chciałem podziękować panu prezesowi Ireneuszowi Merchel. Dziękuję również za wsparcie europosła Tomasza Poręby i ministerstwa infrastruktury. Po modernizacji torów myślę, że liczba pociągów pasażerskich znacznie się zwiększy, zarówno tych regionalnych, jak i dalekobieżnych, bo takie deklaracje też już padały. Z końcem nowego roku ma być gotowe drugie przejście podziemne w Mielcu, więc bezpieczeństwo będzie jeszcze większe. Chcę podkreślić także znaczenie gospodarcze szczególnie tego odcinka Mielec – Padew Narodowa, który łączy się z linią LHS. Gdy dodamy do tego zapowiadany remont linii Padew – Wola Baranowska i rozbudowę terminali przeładunkowych w Woli Baranowskiej tworzy nam się pełny obraz tego przedsięwzięcia, które będzie miało olbrzymie znacznie dla potencjału gospodarczego tego regionu". – powiedział Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

"Efektywne wykorzystywanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. środków unijnych i budżetowych przekłada się na likwidację wykluczenia komunikacyjnego i lepsza dostępność mieszkańców  do kolei.  Takie korzyści przyniosły prace wykonane na trasie Dębica – Mielec. Zwiększymy możliwości kolei na Podkarpaciu, dzięki kolejnej inwestycji na odcinku Mielec" – Padew.  - powiedział Mirosław Skubiszyński, wiceprezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Roboty na odcinku Padew – Mielec to m.in. kompleksowa wymiana torów. Podróżni zyskają oczekiwane warunki obsługi na stacji Chorzelów oraz na przystankach Jaślany i Tuszów Narodowy. Obiekty będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się i ułatwią dostęp do pociągów wszystkim pasażerom.

Zadaniem wykonawcy jest także budowa nowego wiaduktu drogowego w Mielcu przy ul. Sienkiewicza. Bezkolizyjny obiekt zastąpi dwa skrzyżowania kolejowo-drogowe w poziome szyn. Takie rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i znacznie usprawni komunikację drogową. Podobny efekt przyniesie przebudowa 12 skrzyżowań kolejowo-drogowych.

Umowę za 97,7 mln zł netto na rewitalizację odcinka Padew – Mielec PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z konsorcjum firm: Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o., Kraków (Lider) oraz Swietelsky AG, (członek konsorcjum). Rozpoczęcie robót planowane jest w I kwartale 2022 r. Finansowanie planowane jest ze środków RPO województwa podkarpackiego.

Reaktywowanie trasy Padew – Mielec – Dębica zwiększa możliwości kolei na Podkarpaciu

Inwestycje prowadzone przez PLK na trasie Mielec – Dębica, zapewniły we wrześniu br., po dwunastoletniej przerwie przywrócenie pasażerskich połączeń kolejowych z Mielca do Dębicy. Podróżni zyskali lepszy dostęp do kolei. Kolejny etap poprawy stanu linii, zapewniającej przejazdy od Dębicy na trasie Kraków – Rzeszów – Przemyśl w stronę Lublina lub Sandomierza i Skarżyska - Kamiennej, pozytywnie wpłynie na rozwój komunikacji na sieci kolejowej.

Reaktywowanie linii kolejowej Padew – Mielec – Dębica istotnie wpłynie także na ruch towarowy. Inwestycja przyczyni się do rozwoju północnej części województwa podkarpackiego. Lepiej skomunikuje istniejące na trasie strefy ekonomiczne z innymi regionami w kraju.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Po ponad 20 latach pojedziemy pociągiem z Wrocławia do Świdnicy. We wrześniu zakończono prace na torach między Wrocławiem a Sobótką. Przygotowywane są perony, przejazdy i mijanki. Inwestycja za ponad 200 mln zł realizują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z udziałem środków unijnych z RPO Województwa Dolnośląskiego.

Między Wrocławiem a Świdnicą podróżni skorzystają z 14 przystanków z nowymi peronami: Wrocław Wojszyce, Wrocław Partynice, Bielany Wrocławskie, Domasław, Kobierzyce, Wierzbice Wrocławskie, Pustków Żurawski, Rogów Sobócki, Sobótka, Sobótka Zachodnia, Szczepanów, Marcinowice, Pszenno, Świdnica Przedmieście. Przewidywany czas przejazdu całej trasy Wrocław Główny - Sobótka - Świdnica wyniesie około godziny w zależności od liczby zatrzymań.

Przystanki zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Montowane jest jasne oświetlenie oraz oznakowanie i gabloty informacyjne. Na peronach będą umieszczane wiaty i ławki. Przewidziano stojaki na rowery.

We wrześniu zakończono prace przy nowym torze między Wrocławiem a Sobótką. Ostatnimi działaniami było zgrzewanie szyn. Dzięki temu przejeżdżające pociągi będą powodowały mniejsze drgania i hałas. Od Sobótki Zachodniej do Świdnicy już od lata 2020 r. po nowych torach prowadzony jest ruch towarowy. W Kobierzycach kończą się prace torowe. Wykonawca po demontażu starego toru, wzmocnił grunt pod kolejową trasą.

Dodatkowe możliwości kolei - szerszy zakres prac

Plany rozwoju kolei budowy drugiego toru na odcinku Wrocław - Kobierzyce oraz reaktywacji linii z Kobierzyc w kierunku Łagiewnik Dzierżoniowskich i Piławy Górnej (nr 310) wymagały rozszerzenia zakresu prac. Na stacji w Kobierzycach układ torów został gruntowanie przeprojektowany i jest przebudowywany. Będzie dwukrawędziowy peron i nowa mijanka, która zapewni możliwość obsługi większej liczby połączeń.

Połączenie (linia nr 285) z Wrocławia przez Sobótkę Zachodnią do Świdnicy liczy ok. 60 km. Zapewni przejazd pociągów pasażerskich z maksymalną prędkością nawet do 120 km/godz. W sierpniu 2020 roku został przywrócony ruch towarowy Sobótka Zachodnia – Świdnica. Na tym odcinku został położony nowy tor, odnowiono blisko 30 obiektów inżynieryjnych; w tym 6 mostów i 3 wiadukty.

Inwestycja o wartości blisko 217 mln zł, „Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto” jest współfinansowana ze środków unijnych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Trwa modernizacja stacji Warszawa Zachodnia. Budowane są m.in. zadaszenie peronów i szerokie przejście podziemne dla pasażerów. Inwestycja o wartości około 2 mld zł realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe zwiększy bezpieczeństwo i komfort podróżnych. Prace mają zakończyć się w 2023 roku.

Przy przebudowie stacji pracuje ponad 70 podwykonawców i dostawców, ponad pół tysiąca osób i 150 jednostek sprzętu. Dzięki zadaniu pasażerowie kolei zyskają kryte perony, nowe przejście podziemne, ruchome schody, windy oraz nowoczesny system informacji. Urządzenia i systemy informatyczne zapewnią lepsze zarządzanie ruchem na Warszawskim Węźle Kolejowym.

Pod nowym zadaszeniem, o długości 200 metrów i szerokości 150 metrów, znajdzie się 8 peronów. Konstrukcja zostanie oparta na 60 słupach, a jej powierzchnia wyniesie 35 tys. m2. We wrześniu bieżącego roku pasażerowie Warszawy Zachodniej skorzystają z kładki nad torami, która zapewni połączenie Ochoty i Woli. Obecnie powstają schody konstrukcji.

Przy ul. Tunelowej budowane są trzy nowe perony, szerokie przejście z infrastrukturą dworcową oraz konstrukcja przyszłego tunelu tramwajowego. Prace skupiają się obecnie na płycie stropowej obiektu. Następnie powstanie wykop pod nowy dworzec podziemny – aktualnie wznoszony jest budynek potrzebny do obsługi stacji. Roboty obejmują także remont wiaduktu kolejowego nad al. Prymasa Tysiąclecia.

Pociągi na stacji Warszawa Zachodnia kursują zgodnie z przyjętym rozkładem jazdy. Podróżni korzystają z połączeń dalekobieżnych i regionalnych. Oznaczenia, tablice oraz komunikaty głosowe zapewniają pasażerom aktualne informacje.

Projekt „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” ma wartość 2 mld zł netto. Inwestycja ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. [czytaj więcej]

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

PKP S.A. podpisały umowę na przebudowę dworca kolejowego w Zbąszyniu, który jest kolejnym obiektem modernizowanym w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Budynek został wzniesiony w 1929 roku według projektu architekta Adolfa Pillera w stylu modernistycznym.

Konieczność budowy nowego, większego dworca, w dwudziestoleciu międzywojennym była spowodowana zmianą granic po I wojnie światowej i odrodzeniem państwa polskiego, w wyniku których Zbąszyń stał się miastem granicznym z Republiką Weimarską. Obecna przebudowa budynku stacyjnego ma na celu przywrócenie mu dawnej świetności. Zakres modernizacji obejmuje renowację elewacji budynku wraz z detalami architektonicznymi, w tym godłem Polski znajdującym się od strony peronów na około 25-metrowej wieży dworca. Częściowej wymianie i renowacji zostanie poddana również stolarka okienna i drzwiowa. Całość bryły budynku podświetli nowa iluminacja podkreślająca walory architektoniczne budynku. Podczas inwestycji zostanie również wykonanych wiele prac konstrukcyjnych poprawiających stan techniczny budynku. 

Metamorfozę przejdzie wnętrze budynku, gdzie przebudowane zostaną wszystkie pomieszczenia, które zyskają nowe funkcje. Na parterze, w centralnej części dworca, zaprojektowano przestrzeń obsługi podróżnych, czyli hol pełniący funkcję poczekalni, pomieszczenia kas biletowych, opiekuna z dzieckiem oraz toalety. W części dla podróżnych pojawią się nowe ławki, gabloty z rozkładami jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz system informacji głosowej. Pozostałą przestrzeń zajmą lokale komercyjne oraz powierzchnie, które zagospodaruje samorząd lokalny. Przewidziano również specjalne pomieszczenie przeznaczone do pozostawienia rowerów, z wejściem od strony peronów. Umiejscowienie zadaszonej przestrzeni na rowery wewnątrz budynku dworca to oryginalne, niewykorzystywane dotychczas w ramach programu inwestycyjnego PKP S.A. rozwiązanie – zazwyczaj miejsca parkingowe jednośladów znajdują się w dodatkowych wiatach rowerowych oraz budynkach i przybudówkach, które nie pełnią już swoich dawnych funkcji.

„Rządowy Program Inwestycji Dworcowych przyspiesza. Wkrótce pasażerowie korzystający ze stacji w Zbąszyniu zyskają zmodernizowany dworzec. To jedna z prawie 200 takich inwestycji w całym kraju. Konsekwentnie dążymy do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej”– mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

„Zbąszyń to kolejny dworzec PKP, który już niebawem czeka gruntowana odnowa. Zabytkowa architektura odzyska świetność, a połączenie jej z rozwiązaniami dostosowanymi do dzisiejszych potrzeb podróżnych powinno zyskać uznanie każdego. Rozpoczynająca się inwestycja poprawi m.in. standard obsługi pasażerów, dostępność dworca dla osób z problemami w poruszaniu, a także wiele innych aspektów, które mają niebagatelne znaczenie przy wyborze kolei jako środka komunikacji publicznej. Przy tej inwestycji warto podkreślić znaczenie historyczne tego obiektu, gdyż jego budowa była związana z odrodzeniem Polski po I wojnie światowej”– mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Zbąszyń to kolejny dworzec kolejowy, którego przebudowę rozpoczynamy w województwie wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Zabytkowy, pochodzący z 20-lecia międzywojennego obiekt odzyska swój historyczny charakter oraz zostanie przystosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych. Obecnie, poza Zbąszyniem, prace budowlane są prowadzone przy modernizacji siedmiu budynków stacyjnych w tym województwie, czyli dworcach – Trzemeszno, Pobiedziska, Pobiedziska Letnisko, Kobylnica, Biskupice Wielkopolskie, Palędzie i Nowy Tomyśl”– mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Przebudowa dworca zakłada wprowadzenie wielu ułatwień dla osób o ograniczonej mobilności. Zaplanowano m.in. likwidacje barier architektonicznych, montaż oznaczeń w alfabecie Braille’a, tablic dotykowych z planami dworca, ścieżek prowadzących dla osób niewidomych i niedowidzących oraz dwóch wind. Istotnym elementem inwestycji będzie również montaż systemów: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowego.

Ważną kwestią przy modernizacji dworca będzie wdrożenie na nim proekologicznych rozwiązań. W celu ograniczenia strat ciepła planuje się wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej o niskim współczynniku przenikalności ciepła. Dworzec w ramach inwestycji zostanie również wyposażony w energooszczędne oświetlenia wraz z automatyką sterującą. Zespoły urządzeń i systemów zamontowanych na dworcu będą nadzorowane przy pomocy systemu BMS (Building Management System), co przyczyni się dodatkowo do optymalizacji zużycia energii elektrycznej i wody. 

W ramach prac, które będą prowadzone w bezpośrednim otoczeniu dworca, planuje się m.in. rewitalizację zieleni, ułożenie nowej nawierzchni w sąsiedztwie budynku, montaż elementów małej architektury, a także wyburzenie pawilonów garażowych i budynków pomocniczych.

Przebudowa dworca w Zbąszyniu jest dofinansowana ze środków z budżetu państwa. Wartości inwestycji, której zakończenie planuje się w pierwszej połowie 2023 roku to prawie 26,5 mln zł brutto. Wykonawcą przebudowy dworca jest AGROBEX sp. z o.o. z Poznania.

Źródło tekstu: PKP S.A./Serwis Kolejowy

Między Warką a Dobieszynem pociągi pojadą od dziś pierwszym nowym torem. Stacja Dobieszyn i przystanki Strzyżyna oraz Grabów nad Pilicą są przygotowane dla podróżnych. Prace wykonane na odcinku Warka – Radom zbliżają do sprawniejszych podróży koleją między Radomiem a Warszawą. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest współfinansowana ze środków POIiŚ.

Na linii kolejowej Warka – Radom na odcinku od Warki do Dobieszyna gotowe są dwa tory i sieć trakcyjna. Codziennie maszyniści Kolei Mazowieckich wykonują jazdy zapoznawcze dla bezpiecznego prowadzenia ruchu. To zapowiedź powrotu kolejowych połączeń z Warszawy do Dobieszyna. Udostępnienie trasy po jednym torze zaplanowano na 8 lutego. Jazda po dobudowanym torze, na dotychczas jednotorowym odcinku, będzie wprowadzona po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.

Dla podróżnych przygotowane są perony w Dobieszynie oraz Strzyżynie i Grabowie nad Pilicą. Obiekty dostosowano do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dostęp zapewniają pochylnie, są ścieżki naprowadzające. Zamontowano wiaty, ławki i gabloty informacyjne. Wyższa konstrukcja i antypoślizgowa nawierzchnia umożliwią wygodne wsiadanie do pociągów. Nad Pilicą na nowych mostach kolejowych są już tory. Przeprawy mają po 200 metrów długości.

Pociągami bliżej do Radomia

Kontynuowane są prace na torach z Dobieszyna do Radomia. Od Dobieszyna do stacji Bartodzieje układane są podkłady i szyny. Między Warką a Radomiem jest już 68 km nowych torów. Wykonawca wiesza sieć trakcyjną. Dobry dostęp do pociągów zapewnią nowe i modernizowane stacje i przystanki m.in.: Kruszyna, Wola Bierwiecka, Bartodzieje, Lesiów, Radom Stara Wola. Budowane są nowe konstrukcje peronów. Nad rzeką Radomką gotowa jest betonowa przeprawa. To dwie bliźniacze konstrukcje o długości 62 metrów i ponad 5 metrów szerokości przęsła. Do ich powstania użyto 162 tony stali i 725 m3 betonu, czyli około 80 betoniarek.

Rozpoczęły się prace przy wiadukcie na ul. Kozienickiej w Radomiu. Stary wiadukt zostanie rozebrany i w jego miejscu powstanie zupełnie nowa konstrukcja. Obiekt będzie się składał z dwóch przęseł. Pod wiaduktem będą nowe tory. Wykonawca planuje zakończyć prace w III kw.

Wygodnie z Czachówka do Warki

Z Warki do Warszawy od sierpnia ubiegłego roku pociągi jeżdżą dwoma torami. Przebudowane są przystanki: Sułkowice, Krężel, Michalczew i Gośniewice. Zapewniony jest dostęp dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Na stacji w Warce i Chynowie podróżni korzystają z dwóch odnowionych peronów i przejścia podziemnego z pochylniami. Nad drogą wojewódzką numer 731 (ulica Lotników) w Warce widać filary i środkową konstrukcję nowego wiaduktu drogowego. Pozyskiwane są pozwolenia na budowę skrzyżowania nad torami w Warce.

Z Warszawy do Radomia atrakcyjne podróże

Po uzyskaniu wszystkich zgód administracyjnych najszybsze pociągi pasażerskie z Warszawy do Radomia pojadą z prędkością 160 km/h, a towarowe z prędkością 120 km/h. Skróci się czas podróży ze stolicy na południe Mazowsza. Dwa tory na całej trasie z Radomia do Warszawy zapewnią sprawne podróże i lepszą ofertę kolejową.

Wartość przebudowy odcinków Czachówek – Warka oraz Warka – Radom to ponad 645 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Udostępnienie trasy między Warką a Radomiem przewidywane jest w połowie 2021 roku.

Źródło tekstu: Plk-sa.pl/Serwis Kolejowy

PKP Intercity planuje gruntowną przebudowę bocznicy kolejowej Kraków Główny Zachód, jednej z głównych stacji postojowych dla pociągów przewoźnika, m.in. Pendolino. Spółka ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Przebudowa bocznicy kolejowej PKP Intercity Kraków Główny Zachód przy ul. Składowej 17 ma na celu podniesienie standardu utrzymania taboru. Każdego dnia przygotowywanych do trasy jest tam kilkadziesiąt pociągów przewoźnika. W efekcie przebudowy i modernizacji stacji postojowej zoptymalizowany zostanie czas obsługi pojazdów, poprawiona zostanie gospodarka wodna obiektu oraz możliwe będzie kompleksowe czyszczenie taboru i przygotowanie do trasy pociągów wyjeżdżających z Krakowa.

„Konsekwentnie dążymy do tego, aby polska kolej była bezpieczna, komfortowa i przewidywalna. A do tego, poza inwestycjami w nowoczesny tabor, niezbędne są także wysokiej klasy zaplecza techniczne. Takie jak to w Krakowie, które po przebudowie będzie gwarantować wysoki poziom obsługi taboru naszego narodowego przewoźnika. Strategia inwestycyjna PKP Intercity jest wielotorowa i zapewnia całościowe spojrzenie na potrzeby spółki” – mówi Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

Ogłoszone postępowanie przetargowe na przebudowę krakowskiej stacji postojowej zakłada realizację prac w ramach trzech głównych zadań. Pierwsze z nich - przebudowa sieci sprężonego powietrza oraz przebudowa instalacji wodnej i budowa stacjonarnej instalacji do odfekalniania wagonów jest elementem projektu „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0022/17-00] i będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pozostałe dwa zadania obejmują przebudowę sieci i urządzeń grzewczych oraz zasilania składów pociągów, a także oświetlenia i sieci trakcyjnej czy przebudowę budynku warsztatowo-magazynowego do obsługi wagonów. Na realizację całej inwestycji wykonawca będzie mieć maksymalnie 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

„Równolegle z inwestycjami w nowoczesny tabor dbamy o odpowiednie zabezpieczenie zapleczy technicznych na terenie całej Polski, co istotnie przyczynia się do zaoferowania pasażerom standardu usług na możliwie najwyższym poziomie. Stacja postojowa w Krakowie jest jednym ze strategicznych obiektów w naszej spółce o dużym znaczeniu dla codziennego ruchu pociągów PKP Intercity”– wskazuje Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Miliardowe inwestycje w tabor i infrastrukturę

Modernizacja bocznicy kolejowej w Krakowie to element konsekwentnie realizowanego największego programu inwestycyjnego w historii spółki. Wart 7 mld złotych program „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” zostanie wdrożony do 2023 roku, a jego celem jest modernizacja i zakup nowego taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży, a także modernizacja stacji postojowych. Program przewiduje przebudowę 16 bocznic kolejowych w całej Polsce. Nowoczesne zaplecza techniczne to redukcja negatywnego wpływu na otoczenie poprzez mniejszą emisję spalin, hałasu i substancji szkodliwych. W ramach infrastrukturalnego programu inwestycyjnego PKP Intercity do 2023 roku zaplanowało ponad 100 inwestycji na kwotę prawie 822 mln złotych.

Źródło tekstu: Intercity.pl/Serwis Kolejowy

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich ruszyło układanie torów w ramach trwającego drugiego etapu budowy krajowej sieci kolejowej – informuje brytyjski portal Railway Gazette. W uroczystości inauguracji prac w mieście Ruwais wziął udział szejk Hamdan bin Zayed Al Nahyan, przedstawiciel władcy w regionie Al Dhafrah.

Projekt o wartości 1,5 mld dirhamów (ponad 4 mld dolarów amerykańskich), obejmuje budowę dwutorowego szlaku o długości 139 km, który biegnąc na zachód połączy miasto Ruwais z Ghuweifat na granicy z Arabią Saudyjską. Prace na odcinku są prowadzone przez chińską firmę China State Construction Engineering Corporation oraz południowokoreańskie przedsiębiorstwo SK Engineering & Construction. Do tej pory zrealizowano ok. 60 % inwestycji.

Źródło: https://twitter.com/hamdanbinzayed

Obecny na inauguracji szejk Hamdan bin Zayed Al Nahyan zwrócił uwagę, że opracowanie i zrealizowanie projektu kolejowego to niezwykle ważna część strategii gospodarczej Zjednoczonych Emiratów Arabskich na kolejne 50 lat. Wyjaśnił, że zrównoważony sektor transportu będzie jednym z głównych czynników, które pozytywnie wpłyną na wzrost krajowego PKB. W czasie wizyty szejk odbył również spotkanie z rodakami pracującymi nad projektem. Wśród nich znaleźli się pierwsi absolwenci kolejowego programu edukacyjnego Etihad Rail.

Plan budowy sieci kolejowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich został podzielony na trzy etapy. Pierwszy, obejmujący budowę trasy Al-Ruwais–Shah, został ukończony w 2015 roku. Docelowo w kraju ma zostać wybudowanych 1200 kilometrów linii kolejowych przebiegających wzdłuż państwa – od Ghuweifat przy granicy z Arabią Saudyjską, do Fudżajry nad Zatoką Omańską.

pg

Estońskie państwowe przedsiębiorstwo kolejowe Eesti Raudtee AS podjęło decyzję o zelektryfikowaniu ogólnokrajowej sieci kolejowej – informuje brytyjski portal Railway-News. Inwestycja ma przynieść korzystne zmiany zarówno dla środowiska, jak i dla gospodarki Estonii.

Kontrakt na realizację przedsięwzięcia został przyznany spółce joint venture. W jej skład wchodzą dwie hiszpańskie firmy inżynieryjne: Ardanuy i Ayesa. W ramach pierwszego etapu inwestycji wykonawca opracuje plan robót, które będą prowadzone na setkach kilometrów torów. W strategii zostaną określone parametry linii napowietrznych i podstacji wymaganych do realizacji zamówienia. Spółka joint venture przedstawi rozwiązania oparte na napięciu 25kV.

Obecnie estońska kolej jest zasilana energią elektryczną jedynie częściowo – głównie na szlakach prowadzących na wschód i zachód od Tallina, stolicy kraju. Projekt elektryfikacji sieci w całej Estonii stanowi odpowiedź na obecne i przyszłe potrzeby w ruchu pociągów pasażerskich i towarowych. Inwestycja przyniesie także pozytywne zmiany ekonomiczne i społeczne oraz będzie korzystna dla środowiska.

W 2019 roku Koleje Estońskie ogłosiły, że w latach 2020-2028 zostanie zelektryfikowanych blisko 900 km torów z istniejących ponad 1200 km. Teraz, pomimo zwiększenia zakresu planowanych robót, przewidywany termin realizacji projektu nie uległ wydłużeniu. Estońskie władze chcą też, aby do 2030 roku 14% energii zużywanej rocznie w sektorze transportu pochodziło ze źródeł odnawialnych.

pg

O 126% wzrosła liczba niebezpiecznych zdarzeń, do których dochodziło w 2019 r. na kolei podczas prowadzenia prac inwestycyjnych i remontowych. W 2018 roku nastąpiły 23 takie sytuacje. Rok później było ich już 52, a śmierć poniosło trzech pracowników – podaje Urząd Transportu Kolejowego.

W „Sprawozdaniu ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 2019” UTK ocenił m.in. bezpieczeństwo w trakcie prowadzenia inwestycji na kolei. W tej kategorii dokument wskazuje na ponad trzykrotny wzrost liczby wypadków (23, w tym jeden poważny) i blisko dwukrotny – incydentów (29).

Wśród ich przyczyn Urząd wskazuje przede wszystkim nieprawidłowe zabezpieczanie miejsc robót, które dotyczyło blisko połowy zarejestrowanych sytuacji. Liczba ta zawiera także „przypadki kolizji z pojazdami drogowymi powstałe z uwagi na brak strzeżenia przejazdu kolejowo-drogowego przez uprawnionego pracownika wykonawcy”.

Jako jedną z przyczyn wypadków oraz incydentów związanych z prowadzeniem inwestycji i remontów, UTK wymienia również brak należytej ostrożności wykonawców prac (5 takich zdarzeń w 2019 r.). Tu najczęstsze było potrącenie pracownika przez pociąg na torze czynnym znajdującym się obok terenu budowy. 

„W ocenie Prezesa UTK na placach budów realizowanych przy czynnych torach kolejowych standardem powinno być odgradzanie czynnego toru barierami utrudniającymi przypadkowe wejście pracowników w skrajnię toru, jak również ograniczające możliwość jej naruszenia przez składowane materiały” – czytamy w raporcie.

Urząd wskazał też m.in. na „błędy dyżurnych ruchu podczas prowadzenia ruchu pociągów po torze czynnym” oraz na fakt, że zwiększyła się liczba samych prac inwestycyjnych.

Mimo częstszego występowania zdarzeń dotyczących wspomnianych prac, UTK wskazuje, że ogólna liczba wypadków związanych z koleją w 2019 r. była rekordowo niska i wyniosła 525 przypadki, czyli o 13,5% mniej niż w roku wcześniejszym.

„Na wyjątkowo niskim poziomie był również miernik wypadków, który osiągnął historyczne minimum wynoszące 2,08. Zmniejszyła się również liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach ze 195 do 161, przy czym wszystkie ofiary były skutkiem wypadków z udziałem strony trzeciej” – wskazał dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Całość „Sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 2019” dostępna jest [tutaj].

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram