fbpx

Koleje Śląskie poinformowały, że od dziś mają nowego prezesa zarządu. Decyzją Rady Nadzorczej spółki nową funkcję przez okres 3 miesięcy będzie pełnił Patryk Świrski. Dotychczasowy prezes Aleksander Drzewiecki pozostaje w strukturach zarządu jako wiceprezes.

Patryk Świrski jest menadżerem z ponad 19-letnim doświadczeniem w organizacjach o różnej skali. Z powodzeniem współpracował z firmami z rynku HORECA oraz IT. Nadzorował 5 spółek zasiadając w ich radach nadzorczych.

W latach 2019-2021 pełnił stanowisko Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych w Katowicach.

Nowy prezes Kolei Śląskich specjalizuje się w realizacji projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem zewnętrznym, pozyskiwaniu środków finansowych z programów krajowych oraz europejskich, a także projektowaniu kampanii rynkowych. Ukończył wyższe studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Źródło tekstu: Koleje Śląskie/Serwis Kolejowy

Krzysztof Mamiński – prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A oraz Richard Lutz – szef niemieckiego koncernu kolejowego Deutsche Bahn AG odbyli 4 czerwca br. rozmowę dotyczącą współpracy obu kolei, sytuacji sektora kolejowego w związku z pandemią COVID-19 oraz europejskiej polityki transportowej.

Prezes PKP S.A., w ramach kontynuacji dwustronnych spotkań z szefami dużych europejskich przedsiębiorstw kolejowych, spotkał się ze swoim odpowiednikiem kierującym kolejami niemieckimi (DB). W trakcie rozmowy prezesi podkreślili dobre partnerskie relacje we współpracy obu firm na rzecz rozwoju połączeń kolejowych między Polską i Niemcami. Przedmiotem dyskusji była również sytuacja sektora kolejowego w świetle trudności występujących w związku z pandemią koronawirusa i wyzwań stojących przed całą branżą, takich jak dalsza cyfryzacja i wdrażanie innowacyjnych usług. Podjęto również temat polityki transportowej Unii Europejskiej, w tym roli transportu kolejowego wynikającej z założeń Europejskiego Zielonego Ładu oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Rozmówcy podkreślili też konieczność bliskiej współpracy uczestników całego sektora na rzecz budowania pozycji konkurencyjnej kolei na rynku transportowym.

„Przewagi kolei, jej ekologiczność, niezawodność i odporność w sytuacjach kryzysowych są coraz mocniej dostrzegane, zarówno w wymiarze społeczno-gospodarczym, jak i politycznym” – zauważył Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

„Zachodzi potrzeba umocnienia roli kolei w łańcuchach transportowym i logistycznym, nie tylko w ujęciu kontynentalnym, ale również międzykontynentalnym. Organizacje kolejowe takie jak CER (Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej) i UIC (Międzynarodowy Związek Kolei), w których silnie zaangażowane są zarówno PKP, jak i DB, mają tu do odegrania istotną rolę” – dodał.

Przedstawiciele polskich i niemieckich kolei wyrazili również wzajemne oczekiwanie co do kontynuacji i cykliczności spotkań bilateralnych między Polskimi Kolejami Państwowymi i Deutsche Bahn.

Źródło tekstu: PKP S.A./Serwis Kolejowy

Warszawska SKM informuje, że 13 maja bieżącego roku prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej Alan Beroud dołączył do Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK).

Centrum składa się z przedstawicieli przewoźników kolejowych, zarządców i operatorów infrastruktury oraz specjalistów z dziedziny transportu kolejowego i energetyki. Misją jego członków jest praca na rzecz optymalizacji zużycia energii przez podmioty działające w branży.

Celem CEEK jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej o 1,2 TWh w ciągu 10 lat. To tyle energii, ile potrzeba do zasilenia Dworca Centralnego przez 200 lat. Taka oszczędność pozwoli również na redukcję emisji CO2 do atmosfery o ponad 1 mln ton. Taki wynik mógłby zostać osiągnięty dzięki zasadzeniu aż 8 Białowieskich Parków Narodowych.

„Cieszę się, że dołączam do grona ekspertów mających realny wpływ na kształtowanie polityki energetycznej polskiej kolei. Podnoszenie efektywności w tym obszarze jest priorytetem Szybkiej Kolei Miejskiej. W 2020 roku, dzięki ecodrivingowi, czyli efektywnej energetycznie jeździe zaoszczędziliśmy około 2,7 mln złotych, dodając do tego bilansu znaczące korzyści dla środowiska, choćby w postaci redukcji CO2” – powiedział Alan Beroud, prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej.

Centrum Efektywności Energetycznej Kolei powstało w 2019 roku. Kluczowe inicjatywy platformy skupiającej ponad 70 podmiotów dotyczą rozwoju rekuperacji, ecodrivingu oraz instalacji OZE.

Źródło tekstu: Skm.warszawa.pl/Serwis Kolejowy

Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski zakończyła poszukiwania nowego prezesa zarządu. W wyniku przeprowadzonego postępowania, 15 kwietnia 2021 roku funkcję tę objął Krzysztof Laskowski – czytamy w komunikacie firmy.

Poznański zakład produkcji taboru pozostawał bez prezesa od miesięcy. Na początku 2020 roku stanowisko opuścił Hubert Stępniewicz, który przeszedł do rady nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Od marca ubiegłego roku obowiązki szefa firmy przejęła Małgorzata Rogalewicz z zarządu spółki. Władze zakładu przeprowadziły dwa konkursy na nowego prezesa – udało się go wyłonić w drugim postępowaniu, które odbyło się w lutym 2021 roku. FPS H. Cegielski podała, że Krzysztof Laskowski otrzymał najwyższą ocenę punktową spośród kandydatów biorących udział w konkursie.

Krzysztof Laskowski jest znanym od wielu lat w branży kolejowej menedżerem, dotychczas pełnił obowiązki Członka Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Lucchini Poland Sp. z o.o. – jednej z największych europejskich Spółek działających w segmencie zestawów kołowych. Nowo wybrany Prezes Zarządu H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. jest absolwentem Politechniki Łódzkiej na Wydziale Budownictwa i Architektury. Zdobył także tytuł Master of Business Administration w trakcie studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto na SGH ukończył studia w zakresie Marketingu i Zarządzania.

Doświadczenia zawodowe zdobywał między innymi pełniąc funkcję Dyrektora Handlowego w Hucie Zawiercie S.A., gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie procesami sprzedaży wyrobów hutniczych. W latach 1996-2001 zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego oraz Prokurenta w Preussag AG, firmie, która działała w przemyśle maszynowym i hutniczym. Zainteresowania prezesa Laskowskiego to rynki kapitałowe, architektura, a w wolnych chwilach tenis ziemny i żeglarstwo morskie.

Źródło tekstu: Facebook.com/H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych/Serwis Kolejowy

Krzysztof Mamiński – prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. i Jean-Pierre Farandou – prezes zarządu Narodowego Towarzystwa Kolei Francuskich (SNCF) 14 kwietnia br. wzięli udział w spotkaniu zdalnym, którego celem było omówienie bieżącej sytuacji i perspektyw rozwoju kolei w Europie.

Celem bilateralnego spotkania szefów kolei polskich i francuskich – Krzysztofa Mamińskiego i Jean-Pierre'a Farandou – była wymiana informacji na temat wyzwań stojących przed kolejami europejskimi w najbliższych latach oraz priorytetów wynikających z poszczególnych polityk unijnych, w tym europejskiej agendy i strategii transportowej oraz nowej perspektywy finansowej.

Prezesi PKP i SNCF zgodzili się co do konieczności zacieśnienia współpracy. Szef kolei francuskich zwrócił uwagę na coraz większe ukierunkowanie polityki transportowej we Francji na rozwój transportu kolejowego, czego przykładem jest poparcie przez francuskich parlamentarzystów zmian w prawie, które przyczynią się do wstrzymania wewnątrzkrajowych lotów pasażerskich realizowanych na krótkich trasach.

Prezesi odnieśli się także do kwestii wzmocnienia roli kolei w kontekście konkurencyjności międzygałęziowej i opracowanego przez Komisję Europejską planu Europejskiego Zielonego Ładu. Działalność operacyjna i realizowane inwestycje, zarówno Grupy PKP, jak i w SNCF, wpisują się w najważniejsze założenia EZŁ, takie jak: inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska, wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego, zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków czy współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm środowiskowych.

Podczas spotkania omówiono również sytuację kolei w obu krajach w świetle wyzwań związanych z pandemią COVID-19. Krzysztof Mamiński podkreślił znaczenie pomocy rządowej w tym trudnym dla całego polskiego sektora kolejowego czasie. Jednym z poruszanych tematów rozmowy była również działalność organizacji międzynarodowych CER (Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury) oraz UIC (Międzynarodowego Związku Kolei), których członkami są PKP i SNCF, a obaj prezesi wchodzą w skład zarządów wspominanych podmiotów. 

SNCF (Société nationale des chemins de fer français) jest jedną z wiodących kolei działającą w sektorach usług transportu pasażerskiego i towarowego, obejmującą również zarządzanie francuską siecią infrastruktury kolejowej, z rocznymi przychodami w wysokości 30 miliardów euro w 2020 roku. Grupa prowadzi działalność w 120 krajach i zatrudnia 272 000 pracowników.

SNCF, po okresie rozdziału, wróciły do formuły struktury zintegrowanej i 1 stycznia 2020 roku rozpoczęły w tej formie swoją działalność, zgodnie z przepisami unijnymi pozwalającymi na utrzymanie i tworzenie holdingów kolejowych. Struktura składa się z podmiotu dominującego (SNCF – spółki matki) i spółek zależnych: SNCF Réseau (zarządca infrastruktury, eksploatacja i utrzymanie sieci kolejowej oraz inżynieria kolejowa), SNCF Gares & Connexions (projektowanie, zarządzanie i rozwój stacji), SNCF Voyageurs i jej spółek zależnych: Transilien (transport zbiorowy w regionie paryskim), TER (kolej regionalna), TGV INOUI, OUIGO i Intercités (połączenia dalekobieżne), Eurostar, Thalys, Alleo i Lyria (kolej międzynarodowa), OUI.sncf (sprzedaż biletów online), Keolis (globalny operator miejskich, podmiejskich i regionalnych systemów komunikacji zbiorowej –autobusy), Rail Logistics Europe – Fret SNCF (transport towarowy) i GEODIS (rozwiązania transportowe i logistyczne).

SNCF, wykorzystując efekt synergii i współpracy w ramach zintegrowanej grupy, ściśle współpracuje ze swoimi klientami, władzami lokalnymi, spedytorami i operatorami kolejowymi korzystającymi z usług SNCF Réseau oraz ze społecznościami regionalnymi, wykorzystując swoją wiedzę o wszystkich aspektach działalności kolei i wszystkich rodzajów transportu, aby dostarczać proste i zrównoważone rozwiązania dla mobilności. Doświadczenia SNCF, jako silnej grupy kapitałowej, są cenne w kontekście planów konsolidacyjnych Grupy PKP.

Źródło tekstu: PKP S.A./Serwis Kolejowy

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pięciu byłych pracowników PKP S.A., w tym byłego prezesa zarządu spółki. Chodzi o umowy za usługi public relations, o łącznej wartości kilkuset tysięcy złotych.

Funkcjonariusze warszawskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzili pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie śledztwo dotyczące wyrządzenia znacznej szkody majątkowej spółce PKP S.A. Chodziło o zawarcie umowy na realizację profilaktyki w zakresie zagrożeń terroryzmem bombowym w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Ta sprawa zakończyła się już skierowaniem do sądu aktu oskarżenia.

Jednocześnie dała początek kolejnemu postępowaniu. W trakcie prowadzonych czynności ujawniono wątek dotyczący zawarcia czterech umów na obsługę public relations pomiędzy PKP S.A., a warszawską agencją prowadzoną przez byłych pracowników spółki. Dokumenty podpisano w 2016 roku, a ich łączna wartość przekraczała 650 tys. zł. W oparciu o ustalenia śledczych nie było potrzeby ich zawarcia, a zakres określonych w nich zadań mogli wykonać pracownicy już zatrudnieni w spółce w specjalnie utworzonym Biurze Komunikacji i Marketingu. W ramach umów agencja zobowiązała się między innymi do bieżącego doradztwa związanego z funkcjonowaniem spółki, w tym również związanego ze Światowymi Dniami Młodzieży, wykonania serwisu internetowego integrującego informacje o kolei na Światowe Dni Młodzieży oraz doradztwa kryzysowego.

W związku z tą sprawą funkcjonariusze stołecznej Delegatury CBA zatrzymali w Warszawie i Krakowie pięć osób. Wśród zatrzymanych znaleźli się trzej byli pracownicy PKP S.A. zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych, w tym były Prezes Zarządu, były Członek Zarządu oraz była Dyrektor Biura Komunikacji i Marketingu. Zatrzymano także dwóch byłych wspólników agencji PR (wcześniej zatrudnionych w PKP S.A.).

Po zakończeniu przeszukań zatrzymani zostali przewiezieni do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Tam usłyszeli zarzuty związane z niegospodarnością i wyrządzeniem szkody w mieniu PKP S.A.

Źródło tekstu: Wydział Komunikacji Społecznej CBA/Serwis Kolejowy

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego umorzył postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu cennika PKP Polskich Linii Kolejowych na rozkład jazdy pociągów 2021/2022. Zarządca infrastruktury wycofał swój wniosek. Oznacza to, że opłaty będą na tym samym poziomie, co w obecnym rozkładzie.

PKP PLK na kilka dni przed wydaniem przez Prezesa UTK decyzji w sprawie projektu cennika na rozkład jazdy pociągów 2021/2022, poinformowały o stosowaniu od 12 grudnia 2021 r. opłaty podstawowej i manewrowej na poziomie opłat obowiązujących w rozkładzie 2020/2021. PKP PLK wycofały również wniosek z 18 grudnia 2020 r. o zatwierdzenie projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej na rozkład jazdy pociągów 2021/2022. Prezes UTK umorzył w całości postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Na sieci zarządcy od 2018 r. obowiązują więc stawki zatwierdzone decyzją Prezesa UTK z dnia 22 sierpnia 2018 r. PKP PLK poinformowały również o zamiarze zaktualizowania Regulaminu sieci na rozkład jazdy pociągów 2021/2022 w zakresie cennika.

Zarządcy infrastruktury zobowiązani są przedstawić do zatwierdzenia Prezesowi UTK projekty nowych cenników. Prezes UTK weryfikuje poprawność ustalania i pobierania przez zarządcę opłat za udostępnianie infrastruktury. Projekt cennika zarządcy weryfikowany jest w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników. Prezes UTK może zatwierdzić projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej lub odmówić jego zatwierdzenia.

Zarządca infrastruktury może również, informując Prezesa UTK, podjąć decyzję o stosowaniu na kolejny rozkład jazdy pociągów odpowiadającej mu części cennika obowiązującego w poprzednim rozkładzie jazdy pociągów i zaktualizować regulamin sieci w zakresie cennika.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Z dniem 14.01.2021 roku Rada Nadzorcza PKP Intercity Remtrak sp. z o.o., po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki PKP Intercity Remtrak, powołała na tę funkcję Pana Krzysztofa Wiktorowicza.

PKP Intercity Remtrak sp. z o.o. specjalizuje się w naprawach rewizyjnych na 3. i 4. poziomie utrzymania wagonów pasażerskich, modernizacjach, zabudowach ramp dla osób niepełnosprawnych, naprawach awaryjnych, itp. W bieżącym roku planowane jest rozpoczęcie napraw głównych na 5-tym poziomie utrzymania. Od 2016 roku spółka prowadzi intensywny proces modernizacji swoich zakładów, prowadzący do rozwoju kompetencji oraz wzrostu zatrudnienia. Proces modernizacji przyniesie większe uniezależnianie się spółki od podmiotów zewnętrznych. Spowoduje także redukcję kosztów napraw wagonów i lokomotyw poprzez wykonywanie większości napraw podzespołów we własnym zakresie oraz podniesienie jakości oferowanych usług, przyczyniając się do większego zaspokajania potrzeb PKP Intercity. Obecnie Spółka zatrudnia 689 pracowników.

Krzysztof Wiktorowicz jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz uczestnikiem programu Canadian International Management Institute. Ukończył wiele kursów i szkoleń specjalistycznych. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w branży transportowej. Przez ten czas zarządzał zespołami liczącymi od kilkudziesięciu do kilkuset pracowników. W latach 1993-2006 pełnił funkcję m.in. kierownika oddziału napraw wagonów w ZNTK w Ostródzie, dyrektora ds. rozwoju rynku w Dyrekcji Eksploatacji Cystern (DEC/GATX). Był odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych klientów, usprawnienie procesów naprawczych z zastosowaniem metod „Lean Manufacturing”, „5S”, „Kaizen”, a także nadzór nad prawidłowym procesem przygotowania wagonów. W 2006 r. w PCC Rail S.A. pełnił funkcję pełnomocnika zarządu ds. utrzymania i eksploatacji wagonów w spółkach holdingowych PCC Rail. Od 2007 do 2014 r. odpowiadał za nadzór nad funkcjonowaniem zakładu, w szczególności nad procesami produkcji, inwestycjami, realizacją polityki firmy w zakresie monitorowania jakości produktu, wprowadzenie nowych technologii i nowoczesnych rozwiązań w Track Tec S.A. jako członek zarządu. W 2014 r. objął funkcję Dyrektora Oddziału Napraw Wagonów w spółce Pol-Miedź Trans sp. z o.o., Grupa KGHM, którą sprawował do r. 2016, organizując naprawy wagonów towarowych, wdrażając nowe technologie i wprowadzając zmiany w procesie napraw i utrzymania wagonów. W latach 2017-2020 pełnił funkcję członka zarządu w Lotos Kolej sp. z o.o., gdzie m.in. odpowiadał za usprawnienie i optymalizację obszaru napraw oraz utrzymania i pozyskiwania taboru kolejowego. W drugiej połowie 2020 r. współpracował z Thales Polska sp. z o.o. w zakresie wsparcia realizacji projektu zabudowy systemu ERTMS/ETCS na linii kolejowej E20.

Na zdjęciu: Krzysztof Wiktorowicz

Źródło tekstu: Intercity.pl/Serwis Kolejowy

SP Tech Solutions jest wiodącą firmą w zakresie produkcji dedykowanego oprogramowania do transportu pracowników kolei w Polsce. O planach, technologii, „cargo-taksówkach” i o tym, czym jest RAILY mówi jej prezes i współzałożyciel Piotr Sikorski.

Serwis Kolejowy: Czym jest SP Tech Solutions?

Piotr Sikorski: SP Tech Solutions jest dedykowaną spółką technologiczną, która specjalizuje się w produkcji rozwiązań dla rynku transportowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku kolejowego. Jesteśmy firmą, która powstała w wyniku doświadczeń zdobytych w branży kolejowej. Można powiedzieć, że nasi założyciele urodzili się i wychowali na kolei. Bardzo dobrze znamy ten sektor - jego problemy, bolączki oraz potrzeby. Pozwala nam to zrozumieć, jak sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Jesteśmy młodym pokoleniem, zespołem młodych ludzi – programistów, strategów, biznesmenów, dyspozytorów, analityków – którzy rozumieją dwa światy. Z jednej strony jest to świat kolejowy - starego biznesu, wypełniony standardami i procedurami z poprzedniej epoki, z drugiej zaś bardzo płynnie i dobrze czujemy się w świecie technologii.

SK: Można powiedzieć, że Państwa zespół wnosi pewną świeżość do tego środowiska...

PS: Zdecydowanie. Branża, choć zaczyna się otwierać na rozwiązania cyfrowe i dostrzega zapotrzebowanie na nie, ma jeszcze bardzo dużo do przepracowania. Szczególnie, jeśli mówimy o transporcie, o cargo na kolei. Zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania jest duże. Przewoźnicy kolejowi coraz bardziej to rozumieją. Pandemia COVID-19 unaoczniła wiele problemów i niejako wymusza wzrost konkurencyjności transportu kolejowego.

SK: Jak Państwo jako firma reagujecie na te potrzeby?

PS: Naszym pierwszym i kluczowym projektem jest dedykowane oprogramowanie do optymalizacji, obniżenia kosztów, zarządzania i automatyzacji ruchem drogowym wspomagającym kolej. Konkretnie chodzi o usługę, którą można określić mianem „cargo-taksówek”, czyli dotyczącą transportu maszynistów i innych pracowników tego sektora z ich miejsc zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem. To specyficzna usługa, o której istnieniu mało kto ma świadomość. Dla ludzi spoza branży jest ona czymś niespotykanym, na kolei natomiast niezwykle potrzebnym.

SK: Z czego to wynika?

PS: Z dwóch rzeczy. Pierwsza jest taka, że na rynku istnieje duży deficyt maszynistów i pracowników, co niejako wymusza na przewoźnikach dbanie o swoich podwładnych. Wpływa to na sprawniejsze wykonywanie obowiązków przez pracownika i buduje jego lojalność względem firmy. Z drugiej strony należy mieć świadomość tego, ile kosztują narzędzia pracy, którymi posługują się maszyniści czy firmy kolejowe. Jeżeli weźmiemy pod uwagę lokomotywy, to w zależności od tego, czy mówimy o starej, używanej, czy też nowej jednostce, rozmawiamy o kwotach zakupu od kilku do nawet 20 mln złotych i więcej. Jest to koszt, który nie pozwala nam, by narzędzie pracy stało w miejscu i na siebie nie zarabiało. W związku z powyższym lokomotywy muszą być cały czas w ruchu. Żeby ten ruch utrzymać, należy w trakcie trasy, przejazdu, realizacji zlecenia utrzymać jego płynność – eliminować zbędne postoje. Dlatego też dowozi się maszynistów do ich miejsca pracy dokonując podmiany, co pozwala wyeliminować niegenerujące zysków przestoje.

SK: SPTS może pochwalić się innowacjami, w których wyprzedza konkurencję?

PS: Zdecydowanie tak. Nasz pierwszy produkt - RAILY, to dedykowane oprogramowanie dla rynku „cargo-taksówek”. Jest pierwszym produktem tej klasy oraz jakości i wydaje się, że pierwszym cyfrowym rozwiązaniem dedykowanym dla tej branży. Cały ten rynek, podobnie jak kolejowy, jest równie tradycyjny – można powiedzieć, że jest „analogowy”. W większości pracuje w oparciu o słuchawkę telefoniczną i kartkę papieru lub plik Excela. Te wszystkie rozwiązania są tak dobre, jak dobry jest człowiek, który je obsługuje, w tym przypadku: jak dobry jest dyspozytor czy jak dobry jest kierowca – to, jaką ma danego dnia kondycję, czy jest wypoczęty i inne czynniki, które wpływają na jego stan psychofizyczny danego dnia. Myślę, że nie ma potrzeby przekonywania do technologii, przywołując oczywiste argumenty mówiące, że technologia się nie męczy, nie zniechęca i jest w stanie podejmować i sprawdzać swoje decyzje wielokrotnie. RAILY jest oprogramowaniem, które optymalizuje proces dowozu maszynistów na bardzo wielu płaszczyznach, począwszy od zlokalizowania odpowiedniego rozmieszczenia punktów startowych naszych kierowców, poprzez optymalizację ich trasy przejazdu, jak również wprowadzając innowacyjną usługę kursów łączonych. Nasze oprogramowanie, używane przez firmę Cargo Speed, całkowicie przejmuje rolę planisty i automatycznie obsadza dostępne zasoby oraz zlecenia. Nad wszystkim czuwają nasi pracownicy, pełniąc niejako rolę strażników upewniających się, czy technologia robi to, co powinna.

SK: Jaki wpływ może mieć RAILY na firmy potencjalnych klientów?

PS: Mówiąc krótko - bardzo duży. Tego typu oprogramowanie jest w stanie generować realne oszczędności dla przewoźników kolejowych. Wpływa ono bezpośrednio na naszych klientów, czyli na „cargo-taksówki”, które – dzięki korzystaniu z RAILY - są w stanie świadczyć lepsze i wyższej jakości usługi, ale też zdobywać szerzej rynek, ponieważ w efekcie są tańsze i transparentne.

SK: Na czym polega rola SP Tech Solutions w kierowaniu takimi usługami?

PS: Jesteśmy producentem, ale także firmą, która sama tych problemów doświadcza. Nasze podejście w projektowaniu rozwiązań jest oparte na metodyce Agile. W praktyce oznacza to, że SP Tech Solutions stale komunikuje się z odbiorcami naszego oprogramowania po to, aby je na bieżąco ulepszać. Monitorujemy, czy jest ono tym, czego klient potrzebuje. Codziennie rozmawiamy z użytkownikami i sprawdzamy, czy każda drobna zmiana to oddaje - czy nasze rozwiązania sprawiają, że jakość ich usług jest wyższa, a efekt ekonomiczny lepszy.

SK: Są plany wyjścia poza rynek transportu kolejowego?

PS: Kochamy kolej. To jest miejsce, w którym czujemy się naprawdę dobrze, swobodnie i pływamy jak ryba w wodzie. Natomiast nie ukrywamy, że nasze ambicje idą dalej, że kolej też potrzebuje pewnego wsparcia i rozbudowy. Takim celem dalekosiężnym będzie transport intermodalny. Połączenie wielu rodzajów transportu i zautomatyzowanie tego połączenia.

SK: Jaki jest najbliższy cel?

PS: W tym momencie stale rozwijamy oprogramowanie RAILY, które zyskuje kolejne moduły i kolejne linie funkcjonalności. Już dzisiaj widzimy, że stanowi ono świetną bazę startową i potencjał do stworzenia kompleksowego oprogramowania dla przewoźnika kolejowego. W branży tej istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania, które zredukują koszty pracy przewoźnika i zwiększą jego konkurencyjność względem transportu drogowego - tak zwanych TIR-ów. I to jest nasz kolejny cel. Opracowanie innowacyjnego oprogramowania dla przewoźnika kolejowego.

SK: A czego życzyć Państwa firmie?

PS: Każda firma to ludzie, którzy ją tworzą. Życzmy nam, abyśmy pozostali „naenergetyzowani” i przyciągali do siebie kolejnych świetnych pracowników, z którymi przeniesiemy kolej w nowy świat technologii.

Rozmawiał Mateusz Wójtowicz

Piotr Sikorski

Mateusz Wójtowicz

Na przełomie listopada i grudnia 2020 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał 11 decyzji administracyjnych przyznających czterem przewoźnikom kolejowym prawo otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej. Dla większości wydanych przez Prezesa UTK rozstrzygnięć podstawę prawną stanowiło rozporządzenie 869/2014, które wygasło 12 grudnia 2020 r.

Prezes UTK wydał pozytywne decyzje czterem przewoźnikom kolejowym:

Jawne wersje decyzji zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK.

- Cieszę się, że mogłem wydać kolejne decyzje w sprawie otwartego dostępu. Jestem przekonany, że wydanie tych rozstrzygnięć przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na torach. Pasażerom zostaną zapewnione dodatkowe połączenia, całoroczne i sezonowe, stanowiące uzupełnienie  podstawowej oferty przewozowej w ramach kontraktów służby publicznej – stwierdza dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Dla 10 decyzji administracyjnych podstawę prawną rozpatrzenia sprawy stanowiły regulacje rozporządzenia 869/2014. Akt ten utracił moc od 12 grudnia 2020 r. Oznacza to, że podstawę prawną dla niezakończonych oraz przyszłych postępowań dotyczących otwartego dostępu będzie stanowiło rozporządzenie 2018/1795. Jedną z najważniejszych modyfikacji przewidzianych w rozporządzeniu 2018/1795 jest przekazanie przez aplikanta właściwemu zarządcy infrastruktury oraz Prezesowi UTK powiadomienia o planowanym wykonywaniu nowej usługi z odpowiednim wyprzedzeniem - na co najmniej 18 miesięcy przed wejściem w życie rocznego rozkładu jazdy pociągów, w którym ma być realizowana usługa w ramach otwartego dostępu. W przypadku wydania pozytywnej decyzji przez organ regulacyjny zachowanie tego terminu ma stanowić gwarancję uruchomienia przewozów w terminie określonym przez aplikanta.

Zestawienie podstawowych informacji dotyczących usług, które mają być realizowane na podstawie decyzji w sprawie otwartego dostępu, znajduje się [tutaj].

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram