fbpx

Urząd Transportu Kolejowego przygotował projekt przewodnika dotyczącego aspektów krajowych w procesie udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych. Opracowanie przybliża nowe zasady prowadzenia przez Prezesa UTK spraw z zakresu wydawania zezwoleń na wprowadzenie do obrotu. Zachęcamy do zgłaszania ewentualnych uwag do projektu. Można je przesyłać do 15 stycznia 2021 r.

W opracowaniu znajdują się informacje opisujące m.in. takie kwestie jak:

Prezes UTK zachęca w szczególności podmioty zainteresowane procesem udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych do zapoznania się z przygotowanym opracowaniem oraz zgłoszenia ewentualnych uwag.

Uwagi można zgłaszać do 15 stycznia 2020 r., przesyłając je w formie elektronicznej na adres skrzynki podawczej: /UTK/skrytka lub /UTK/SkrytkaESP albo adres email: utk@utk.gov.pl

Przewodnik oraz formularz do zgłaszania uwag do tego dokumentu zostały opublikowane na stronie Urzędu Transportu Kolejowego w zakładce [konsultacje].

Źródło tekstu: Utk.gov.pl

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram