fbpx

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. chcą, aby ekrany akustyczne obniżały poziom hałasu obok linii kolejowych, zachowując jednocześnie spójność z krajobrazem i nie ograniczając przestrzeni dla mieszkańców. W związku z tym spółka organizuje konkurs na koncepcję plastyczno-architektoniczną ekranów akustycznych. Projekty muszą być kreatywne i spełniać wymogi prawne.

Uczestnicy konkursu na koncepcję plastyczno-architektoniczną ekranów akustycznych, ogłoszonego w czerwcu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., muszą uwzględnić obowiązujące normy i przepisy prawa oraz wykazać się kreatywnością. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pakietu pomysłów na realizację ekranów akustycznych. Dobra koncepcja plastyczno-architektoniczna pozwoli na wykorzystanie estetycznych ekranów, które wpiszą się w krajobraz.

Ekrany akustyczne to najczęściej stosowane rozwiązanie pozwalające na efektywne obniżenie poziomu hałasu powodowanego przez przejeżdżające pociągi. Osłony są przedmiotem wielu dyskusji, ze względu na ich wpływ na krajobraz oraz brak spójności z charakterem otoczenia. Dla niektórych mieszkańców są postrzegane jako ograniczenie od otaczającej przestrzeni.

Jak powinny wyglądać ekrany akustyczne przy liniach kolejowych? Jak w praktyce estetycznie połączyć ograniczenie hałasu z otaczającą zabudową i krajobrazem? Odpowiedź na te pytania wymaga nie tylko przestrzegania wyznaczonych norm i obowiązujących przepisów prawa, ale też kreatywnych założeń. Niezbędna jest dobra koncepcja plastyczno-architektoniczna pozwalająca na realizację estetycznych ekranów, które odpowiednio będą uzupełniać otaczający krajobraz. Koncepcja powinna uwzględniać możliwość zastosowania różnej kolorystyki i materiałów z zachowaniem podstawowych założeń projektowych i parametrów ekranów, pozwalających na dostosowanie ich wyglądu do otoczenia, w którym muszą zostać zrealizowane – np. tereny śródmiejskie i podmiejskie, obszary rolnicze, krajobrazy historyczne. Koncepcje wyłonione w konkursie mogą stanowić podstawę do wdrożenia nowych standardów określających wygląd ekranów akustycznych realizowanych na sieci kolejowej PLK.

Konkurs skierowany jest do:

W konkursie przewidziano nagrody o łącznej wartości 47 500 zł. Najlepsze projekty i wizualizacje mają szansę pojawić się na trasie pociągów. [czytaj więcej]

Źródło tekstu: Plk-sa.pl/Serwis Kolejowy

Wartość projektów przygotowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe znacznie przewyższa kwotę przewidywaną w nowej unijnej perspektywie. O planach spółki mówił 17 lutego podczas konferencji EEC Trends Online Arnold Bresch, członek zarządu PKP PLK.

Podczas paneli dyskusyjnych środowej konferencji padły pytania m.in. o nowe, nie wpisujące się w nadrabianie wieloletnich zapóźnień plany dla rozwoju polskiej kolei. Bresch, będący w PKP PLK także dyrektorem ds. inwestycji, przyznał że spółka ma świadomość, iż unijne środki przeznaczone na kolej mogą być mniejsze od pierwotnie zakładanych. To natomiast będzie wiązało się z potrzebą podzielenia przygotowanych do realizacji inwestycji na więcej niż jedną perspektywę.

„Jeżeli byłaby możliwość, żeby te przygotowane projekty zrobić w trakcie przyszłej perspektywy, prawdopodobnie bylibyśmy do tego gotowi. (…) Mamy jednak świadomość, że prawdopodobnie ten tort nie będzie tak obfity i będziemy musieli nastawić się na co najmniej dwie perspektywy” – ocenił Arnold Bresch, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Członek zarządu PKP PLK zwrócił uwagę na silną korelację wspomnianych projektów z planami dotyczącymi powstającego Centralnego Portu Komunikacyjnego i budową tzw. szprych.

„Mamy już setki kilometrów przygotowanych do tego, żeby wpiąć je w system kolei, który przygotowany w ramach CPK ma stworzyć nowy system komunikacyjny w kraju” – zaznaczył Bresch.

Odbywająca się w dn. 17-18 lutego konferencja EEC Trends Online to pięć bloków tematycznych i dwanaście debat, w których udział biorą politycy, naukowcy i przedsiębiorcy. W tym roku, ze względu na trwającą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, wydarzenie odbywa się w formie zdalnej.

mw

Nowo powołana premier Estonii Kaja Kallas zapowiedziała, że jej rząd udzieli wsparcia inwestycjom związanym z koleją. Wśród głównych projektów znajdują się plany elektryfikacji linii kolejowych, budowanie połączeń w ramach Rail Baltica oraz tunel łączący kraj z Finlandią – informuje Railjournal.com.

Kaja Kallas z Estońskiej Partii Reform objęła urząd prezesa Rady Ministrów Estonii 26 stycznia 2021 r., po tym jak poprzedni premier podał się do dymisji w związku z aferą korupcyjną, w którą zamieszani mogą być m.in. jego ministrowie. Teraz, w wyniku porozumienia zawartego przez dwa największe ugrupowania polityczne, określono nowe cele, jakie stawia sobie współtworzony przez nie rząd – w tym te dotyczące sektora kolejowego.

Wśród inwestycji, które zyskały aprobatę obecnych władz, znalazł się plan budowy tunelu łączącego Estonię z Finlandią. 103-kilometrowe połączenie kolejowe biegnące pod Zatoką Fińską ma poprawić przepływ ludzi i towarów między krajami. Projekt nie cieszył się poparciem poprzedniego premiera. Rząd Kallas wpisał koncepcję do porozumienia międzypartyjnego jako jeden z punktów mających polepszyć stosunki polityczne z Finlandią.

Ponadto nowo powołana premier zapowiedziała, że w trakcie sprawowania przez nią funkcji podjęte zostaną działania zmierzające do stopniowej elektryfikacji sieci kolejowej. Rząd Estonii chce także przeprowadzić badania dotyczące wykorzystania alternatywnych paliw na tamtejszych liniach, ze szczególnym uwzględnieniem ogniw wodorowych.

W celu podniesienia atrakcyjność pasażerskiego transportu kolejowego, poczynione mają być inwestycje w nowoczesny tabor. Ma to zwiększyć komfort podróżnych, podnieść prędkość świadczonych usług, a także wpłynąć na opracowywanie nowych połączeń krajowych i międzynarodowych – w tym kursów, które zapewni Rail Baltica. Nowa koncepcja dot. transportu pasażerskiego obejmuje także rozwój lekkich kolei miejskich.

Kaja Kallas to pierwsza w historii Estonii kobieta pełniąca funkcję premiera. Jest byłą europosłanką, a od 2018 roku przewodniczącą Estońskiej Partii Reform. Prezydent Kerti Kaljulaid powierzyła jej misję tworzenia nowego rządu po dymisji wcześniejszego premiera Jüriego Ratasa. Rezygnacja Ratasa wynikała z afery korupcyjnej i śledztwa prokuratury, w którym podejrzanymi są m.in. członkowie jego rządu i kierowanej przez niego Estońskiej Partii Centrum. Sprawa dotyczy pożyczki na realizację projektu budowlanego w stolicy kraju Tallinie.

hp

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło piąty już konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG, którego celem jest wzrost wykorzystania rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. W tegorocznym konkursie poszukiwane są m.in. innowacyjne projekty, będące odpowiedzią na zgłoszone przez Ministerstwo Infrastruktury zagadnienia dotyczące wykluczenia komunikacyjnego.

Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu

Pierwszym z podejmowanych w konkursie zagadnień badawczych jest zgłoszona przez Ministerstwo Infrastruktury „Analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski wraz z rekomendacjami zmian legislacyjnych w kontekście publicznego transportu zbiorowego”.

Lata regresu regionalnej i lokalnej komunikacji autobusowej oraz likwidacja linii kolejowych doprowadziły do pozbawienia wielu pozamiejskich obszarów dostępu do publicznego transportu zbiorowego.

Kompleksowa diagnoza tematyki wykluczenia komunikacyjnego pozwoli na określenie propozycji rozwiązań, w tym zmian legislacyjnych, rozumianych jako narzędzie do przeciwdziałania temu wykluczeniu.

- Określenie skali wykluczenia komunikacyjnego oraz jego rozłożenia przestrzennego w Polsce umożliwi identyfikację obszarów, które najpilniej potrzebują interwencji w zakresie dostępności komunikacyjnej. Inwestycje publiczne skutecznie pomogą zwalczyć wykluczenie komunikacyjne oraz przyczynią się do powrotu Polski na ścieżkę szybkiego rozwoju gospodarczego – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja jednostek naukowych, w których skład wchodzi maksymalnie pięć podmiotów. Zgłoszone projekty mogą obejmować badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe – te ostatnie są obligatoryjnym elementem projektu.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 5 lutego i potrwa do 5 kwietnia 2021 roku.

Więcej informacji o konkursie GOSPOSTRATEG oraz dokumentacja znajduje się na stronie NCBR.

Źródło tekstu: Ministerstwo Infrastruktury/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram