fbpx

Polskie Koleje Państwowe S.A. ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych, związanych z kompleksową przebudową dworca kolejowego w Kielcach. Funkcjonujący obecnie obiekt oddano do użytku w 1971 roku. Spółka postanowiła poddać budynek modernizacji, dzięki której zostanie on dostosowany do potrzeb wszystkich grup podróżnych.

Spółka PKP zaznacza w komunikacie dotyczącym przetargu, że dzięki planowanej modernizacji dworzec w Kielcach zyska nowy blask. Projekt przebudowy zakłada odwzorowanie elewacji w pełnej zgodności z oryginałem. Spore zmiany planowane są wewnątrz budynku. Na parterze, poza kasami biletowymi i centrum obsługi pasażera, zlokalizowane zostaną poczekalnia z toaletami oraz pomieszczenie dla osób podróżujących z dziećmi. W budynku pojawi się też przestrzeń pod dwa biletomaty oraz bankomaty i automaty vendingowe. Te ostatnie będą stanowić uzupełnienie dla oferty lokali komercyjnych, które zaplanowano na dworcu. Układ hali zaprojektowano w sposób umożliwiający bezkolizyjną obsługę pasażerów i przemieszczanie się użytkowników dworca z i do tunelu podziemnego oraz z miasta na peron. Powierzchnia na pierwszym i drugim piętrze zostanie zaadaptowana na nowoczesne pomieszczenia biurowe.

Dzięki przebudowie dworzec kolejowy w Kielcach zyska nową jakość. Zachowanie jego oryginalnego wyglądu przy jednoczesnym wprowadzeniu rozwiązań na miarę XXI wieku sprawi, że budynek będzie nowoczesny, bardziej funkcjonalny i estetyczny. Właśnie w ten sposób powinny być prowadzone inwestycje. Cieszę się, że PKP S.A. podchodzi do realizowanych projektów z takim zaangażowaniem” – powiedział Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Kielce z pewnością zasługują na reprezentacyjny dworzec, który będzie jedną z wizytówek tego wojewódzkiego miasta. Planowana modernizacja przyczyni się nie tylko do poprawy estetyki obiektu, ale przede wszystkim podniesie komfort jego użytkowania przez podróżnych. Łącznie w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 w całej Polsce zostanie zmodernizowanych prawie 200 dworców kolejowych” – wskazał Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Dzięki przebudowie dworzec zostanie unowocześniony, co wpłynie na jego lepsze dostosowanie do potrzeb podróżnych. Szczególny nacisk PKP S.A. kładzie na zwiększenie dostępności obiektu dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej i niewidomych. Przemieszczanie się po budynku ułatwią m.in. windy i podjazdy dla wózków.

Na zmodernizowanym obiekcie wzrośnie poziom bezpieczeństwa. Zamontowane zostaną monitoring oraz nowoczesne systemy zarządzania. Oprócz ochrony, o bezpieczeństwo podróżnych zadba Straż Ochrony Kolei, której komenda regionalna znajdzie się na dworcu.

Metamorfozę przejdzie najbliższe otoczenie budynku. Pojawi się tam 18 miejsc parkingowych (8 po południowej i 10 po północnej stronie budynku), a także wiata rowerowa na 12 jednośladów. Zamontowane zostaną nowe ławki i kosze. Przy dworcu zaplanowano również dwa miejsca do ładowania samochodów elektrycznych. Jest to jedno z kilku ekologicznych rozwiązań, jakie mają być zastosowane w zmodernizowanym obiekcie. Na dachu dworca pojawią się panele fotowoltaiczne, a wewnątrz wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

Rozpoczęcie modernizacji dworca planowane jest w II połowie bieżącego roku, a zakończenie w I połowie 2023 roku. Inwestycja będzie realizowana z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Termin składania ofert w przetargu mija 22 lipca 2021 r.

Autorem projektu przebudowy dworca jest pracowania architektoniczna Pas Projekt Sp. z o.o.

Źródło tekstu: PKP S.A./Serwis Kolejowy

Spółka PKP Intercity podpisała z firmą Mostostal Warszawa umowę na przebudowę elementów hali lokomotywowni na stacji Wrocław Główny. Wartość kontraktu to blisko 30 mln zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach prowadzonego największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity.

Przedmiotem umowy jest przebudowa kanałów rewizyjnych i posadzek w hali lokomotywowni na stacji postojowej we Wrocławiu. W należącym do PKP Intercity obiekcie wykonywane są bieżące i awaryjne naprawy oraz przeglądy techniczne pojazdów trakcyjnych – od pierwszego do czwartego poziomu utrzymania. Celem inwestycji jest podniesienie standardu utrzymania taboru i ergonomii pracy. Po przebudowie poprawi się także gospodarka wodna obiektu. Planowany termin realizacji projektu wynosi 20 miesięcy od dnia jej zawarcia. Wartość kontraktu to 29,99 mln zł brutto.

Wrocław jest dla nas bardzo ważnym punktem na kolejowej mapie Polski. To kolejna inwestycja infrastrukturalna w tym mieście, która ma na celu unowocześnienie zapleczy technicznych w duchu prośrodowiskowym. Rozwijanie stacji postojowych ma istotny wpływ na kształtowanie siatki naszych połączeń i jej rozwój, a także na stałe podnoszenie jakości świadczonych przez PKP Intercity usług” – mówi Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity.

Przebudowa hali lokomotywowni na stacji Wrocław Główny to kolejne ważne zadanie, które będziemy realizować dla polskich kolei. Budujemy ekologiczną myjnię dla pociągów, również zlokalizowaną we Wrocławiu, a także przeprowadzamy generalny remont zabytkowego Dworca PKP Gdańsk Główny. Potwierdzamy naszą pozycję sprawnej firmy budowlanej, która sprawnie realizuje najbardziej skomplikowane inwestycje, również kolejowe” – zaznacza Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

Przebudowa jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla projektu „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0022/17-00]. Łącznie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PKP Intercity pozyskało 653 730 052,05 zł dotacji.

We Wrocławiu powstanie też ekologiczna myjnia automatyczna PKP Intercity. Jesienią ubiegłego roku spółka podpisała z firmą Mostostal Warszawa umowę na zaprojektowanie i zbudowanie obiektu, wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą na terenie bocznicy kolejowej PKP Intercity we Wrocławiu. To jedna z siedmiu myjni, które powstaną na terenie stacji postojowych przewoźnika w Polsce.

Nowoczesne i ekologiczne zaplecza techniczne

Inwestycja w zaplecze techniczne we Wrocławiu to element konsekwentnie realizowanego największego programu inwestycyjnego w historii spółki – „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”. Jego celem jest modernizacja i zakup nowego taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży, a także modernizacja stacji postojowych. Program przewiduje przebudowę 17 bocznic kolejowych w całej Polsce z zastosowaniem w nich nowoczesnych rozwiązań, redukujących negatywny wpływ na środowisko.

Ponadto PKP Intercity planuje wykorzystać na swoich stacjach postojowych odnawialne źródła energii (w postaci paneli fotowoltaicznych) do pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Do 2023 roku spółka wyda na unowocześnianie zapleczy technicznych prawie 800 mln zł. Z kolei do 2030 roku zainwestuje również 19 mld zł w nowoczesny tabor. Spółka planuje stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, który osiągnie neutralność klimatyczną.

Źródło tekstu: Intercity.pl/Serwis Kolejowy

Przywrócenie historycznego wyglądu dworca, poprawa komfortu podróżnych, dostępności oraz bezpieczeństwa – to tylko niektóre z celów modernizacji dworca w Rzepinie. PKP S.A. ogłosiły właśnie przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych obiektu. Według zapowiedzi otwarcie ofert nastąpi w lipcu, a roboty ruszą jeszcze w tym roku.

W ramach prac pochodzący z końca XIX wieku dworzec zostanie odnowiony i unowocześniony. Z elewacji budynku zostanie usunięty tynk, dzięki temu odzyska ona swój pierwotny ceglany wygląd. Odnowione – a w przypadku, gdy będzie to konieczne odtworzone na wzór historycznych – zostaną detale architektoniczne, w tym m.in. tzw. palmety, czyli ozdobne elementy w formie stylizowanych liści palmowych na narożach budynku i ścianie szczytowej. Planowane jest także odtworzenie świetlika nad holem oraz kominów. Poddaną renowacji elewację podkreśli z kolei nowa nocna iluminacja obiektu.

Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy przebudowy dworca w Rzepinie to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnej niewielkiej miejscowości w województwie lubuskim zyskają dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowany budynek dworca stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców” – podkreśla Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Program Inwestycji Dworcowych wkroczył już w decydującą fazę. Część inwestycji prowadzonych przez PKP S.A. została zrealizowana lub jest w trakcie prac budowlanych, a niebawem dołączą do nich kolejne. Jedną z nich jest przebudowa dworca w Rzepinie, na którą przetarg właśnie ogłoszono. Dzięki niej dworzec odzyska historyczne piękno oraz spełni współczesne standardy obsługi podróżnych” – wskazuje Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

„Poprawa komfortu podróżowania, skrócenie czasu jazdy, modernizacja dworców i dostosowanie ich do osób ze szczególnymi potrzebami to jedne z priorytetów polskiego rządu przy realizacji inwestycji kolejowych. Pieniądze z Funduszy Europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko wspierają modernizację zabytkowych dworców, jak ten w Rzepinie. Dzięki temu pasażerowie będą mogli korzystać z bardziej nowoczesnego, bezpiecznego oraz dostępnego dla wszystkich miejsca” – zaznacza Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

„Program Inwestycji Dworcowych w województwie lubuskim nabiera rozpędu. Ostatnio rozpoczęliśmy przebudowę dworca w Witnicy, a lada dzień ruszą prace budowlane w Świebodzinie. Rzepin to kolejna lokalizacja na mapie województwa lubuskiego, gdzie planujemy jeszcze w tym roku zacząć roboty” mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Wyremontowane zostanie także wnętrze budynku dworca. Po zakończeniu prac przestrzeń obsługi podróżnych będzie stanowił hol, pełniący jednocześnie funkcję poczekalni. Zostanie on wyposażony m.in. w ławki, gabloty na rozkład jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowy system informacji głosowej. Na parterze budynku zaprojektowano również pomieszczenia kas biletowych, toalety ogólnodostępne, lokale komercyjne oraz te przeznaczone dla przewoźników kolejowych.

Dzięki przebudowie dworzec w Rzepinie stanie się bardziej dostępny dla pasażerów kolei. PKP planują likwidację barier architektonicznych oraz wprowadzenie szeregu usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku pojawią się windy, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, mapy z planem dotykowym dworca oraz oznakowanie w alfabecie Braille’a. Ponadto projekt przewiduje dostosowanie wysokości okienek kasowych do potrzeb osób poruszających się na wózkach, a także zastosowanie drzwi automatycznych, ułatwiających dostęp do budynku.

Budynek stanie się też bardziej ekologiczny i bezpieczny. Planowane jest wykonanie energooszczędnego oświetlenia w technologii LED wraz z automatyką sterującą. Natomiast w celu ograniczenia strat ciepła zaprojektowano ocieplenie budynku od wewnątrz oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej o niskim współczynniku przenikalności ciepła. W celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej i wody zamontowane w budynku urządzenia i systemy będą nadzorowane przy pomocy systemu BMS (Building Management System). Istotnym elementem inwestycji jest również poprawa bezpieczeństwa osób i mienia, w tym montaż nowych systemów: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowych.

Inwestycja obejmie też zmiany w najbliższym otoczeniu dworca w Rzepinie. Będzie ono stanowić całość kompozycyjną z wcześniej przebudowaną przez samorząd przestrzenią. W zakresie prac ujęto położenie nowej nawierzchni oraz montaż elementów małej architektury: ławek, koszy i oświetlenia. W pobliżu budynku powstanie również wiata rowerowa.

Dworzec w Rzepinie to jeden z ośmiu obiektów w województwie lubuskim modernizowanych przez PKP S.A. w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dokładny koszt przebudowy obiektu będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych. Otwarcie ofert w postępowaniu jest planowane na 13 lipca bieżącego roku.

Źródło tekstu: Pkp.pl/Serwis Kolejowy

PKP PLK rozpoczynają prace przy odnowie linii z Torunia do Chełmży. Lepsze warunki obsługi zyskają podróżni w Łysomicach, Ostaszewie Toruńskim i Grzywnie. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., warta blisko 145 mln zł netto, jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zakres prac wymaga wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej.

Efektem prac będą wygodniejsze podróże z przebudowanych peronów w Łysomicach, Ostaszewie Toruńskim i Grzywnie. Przewidziano nowe wiaty i ławki oraz jaśniejsze, energooszczędne oświetlenie. Orientację na stacjach i przystankach ułatwią tablice z czytelnym oznakowaniem i gabloty z rozkładami jazdy pociągów. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się dzięki pochylniom zyskają wygodny dostęp do pociągów. Nowa lokalizacja przystanku w Ostaszewie Toruńskim – bliżej centrum miejscowości, poprawi dostęp do kolei.

W czerwcu rozpoczynają się roboty od stacji Toruń Wschodni. Wykonawca przewidział pracę wysokowydajnych maszyn. Wybrany będzie tłuczeń i zdemontowany tor. Zgromadzono już podkłady, szyny, elementy do budowy peronów oraz kruszywo.

Sprawny i bezpieczny przejazd pociągów zapewni wymiana 19 km torów i montaż 11 nowych rozjazdów. Przebudowany będzie system sterowania ruchem kolejowym. Poziom bezpieczeństwa na styku dróg i torów zwiększy wymiana urządzeń oraz nawierzchni na 14 przejazdach oraz przejściach dla pieszych. Przepustowość na linii zwiększy mijanka w Łysomicach oraz dodatkowy tor przed stacją Toruń Wschodni, co ułatwi sprawne mijanie się pociągów.

Po zakończeniu wszystkich prac i uzyskaniu wymaganych pozwoleń, pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 120 km/h (obecnie do 90 km/h), a towarowe do 80 km/h (obecnie 40 km/h).

Zakres prac wymaga uruchomienia zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża od niedzieli, 13 czerwca. Zakończenie prac planowane jest na III kwartał 2022 r.

Projekt pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża” ma wartość 144 779 840,21 zł netto i jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 proc.

Źródło tekstu: Plk-sa.pl/Serwis Kolejowy

Zabytkowy, odnowiony z dbałością o detale, przyjazny dla podróżnych i środowiska, bezpieczny oraz będący miejscem spotkań lokalnej społeczności – taki będzie dworzec w Świebodzinie po zakończeniu inwestycji. PKP S.A. podpisały umowę z wykonawcą prac budowlanych.

Świebodzin to kolejny dworzec w województwie lubuskim, na którym rozpoczną się prace budowlane. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 i jest dofinansowana ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakres przebudowy obejmuje pochodzący z 1872 roku dworzec, budynki towarzyszące i sąsiadujący z nimi teren. Renowację przejdzie elewacja wykonana z żółtej i czerwonej cegły licowej wraz z detalami architektonicznymi. Zostanie ona wyczyszczona i poddana zabiegom pielęgnacyjnym. Stylowego charakteru odnowionej elewacji dodadzą odtworzona na wzór historycznej stolarka okienna i drzwiowa, a także dwa zegary na elewacji północnej i południowej. Estetyczną przemianę wyglądu zewnętrznego dworca podkreśli nowa iluminacja nocna.

Podpisanie umowy na przebudowę dworca w Świebodzinie to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnego miasta powiatowego w województwie lubuskim zyskają dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowany historyczny budynek dworca stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców”powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Niebawem rozpocznie się przebudowa dworca w Świebodzinie. Obiekt zostanie zmodernizowany z poszanowaniem dla jego zabytkowego charakteru. Ponadto dzięki inwestycji stanie się budynkiem funkcjonalnym, nowoczesnym, bezpiecznym, dostępnym i przyjaznym środowisku. Inwestycja w Świebodzinie to kolejny krok na drodze do budowy pozytywnego wizerunku kolei jako środka transportu publicznego. Jestem przekonany, że po przebudowie dworzec będzie dobrze służył mieszkańcom i wszystkim osobom korzystającym z usług kolei” – wskazał Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. 

„W proces transformacji kolei w Polsce zaangażowane są ogromne środki unijne i krajowe. Zmodernizowane zostały setki kilometrów linii, a po torach jeżdżą nowoczesne pociągi, dzięki czemu stale podnosi się komfort i bezpieczeństwo pasażerów. Dworzec w Świebodzinie to kolejna ze 114 inwestycji realizowanych dzięki środkom z Funduszy Europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko. Ten zabytkowy dworzec zyska nowy i zarazem historyczny wygląd, a jednocześnie stanie się bardziej dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami” – powiedział Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Dworzec w Świebodzinie to kolejna inwestycja w województwie lubuskim, którą rozpoczynamy w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jej celem jest renowacja zabytkowego budynku, jego unowocześnienie oraz dostosowanie do współczesnych standardów obsługi podróżnych. Dworzec po inwestycji stanie się nie tylko miejscem obsługi podróżnych, ale również przestrzenią otwartą na kulturę, gdyż samorząd planuje otwarcie w nim m.in. biblioteki multimedialnej”podkreślił Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Sporo zmian zajdzie we wnętrzu budynku. Zostanie ono kompleksowo przebudowane oraz zyska nowe funkcje. Przestrzeń obsługi podróżnych zaprojektowano na parterze dworca. Będzie ona składać się z holu i poczekalni wyposażonych w nowe ławki, kosze, gabloty z rozkładem jazdy pociągów, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz system informacji głosowej. Na parterze znajdą się również: pomieszczenie kas biletowych, toalety oraz powierzchnie przeznaczone pod wynajem. Na piętrze większość lokali zostanie przeznaczona na potrzeby samorządu lokalnego. Planowane jest tam otwarcie biblioteki multimedialnej oraz sali wielofunkcyjnej. Żeby ułatwić dostęp do nich, w budynku, oprócz klatek schodowych, zaprojektowano także windę, która będzie dużym ułatwieniem dla osób z niepełnosprawnościami. 


W ramach inwestycji zaplanowano również wiele innych rozwiązań ułatwiających korzystanie z dworca osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Będą to m.in.: likwidacja barier architektonicznych, montaż oznaczeń w alfabecie Braille’a, tablic dotykowych z planami dworca oraz ścieżek prowadzących dla osób niewidomych i niedowidzących.


Przy okazji przebudowy, obiekt stanie się bardziej ekologiczny i bezpieczny. Planowane jest wykonanie energooszczędnego oświetlenia w technologii LED wraz z automatyką sterującą. Aby ograniczyć straty, zaprojektowano ocieplenie dworca od wewnątrz oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej o niskim współczynniku przenikalności ciepła. W celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej i wody zamontowane w budynku urządzenia i systemy będą nadzorowane przy pomocy systemu BMS (Building Management System). Istotnym elementem inwestycji jest również poprawa bezpieczeństwa osób i mienia, w tym montaż nowych systemów: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowych.

Inwestycja obejmie również najbliższe otoczenie dworca. Budynki z nim sąsiadujące zostaną przebudowane i zyskają nowe funkcje. Dawny szalet po adaptacji będzie pełnił rolę wiaty śmietnikowej, natomiast budynek gospodarczy zostanie przekształcony w wiatę rowerową. Przed dworcem zostanie ułożona nowa nawierzchnia z kostki kamiennej. W sąsiedztwie dworca zaprojektowano również zatoczkę autobusową oraz dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Planowane są również montaż elementów małej architektury (ławki, oświetlenie, kosze) oraz uporządkowanie zieleni.

Łączny koszt całej inwestycji to około 11 mln złotych brutto. Zakładany termin jej zakończenia to druga połowa 2022 roku. Wykonawcą prac budowlanych na dworcu jest firma KWK z Bydgoszczy, natomiast dokumentację projektową opracowała pracownia architektoniczna Pas Projekt z Nadarzyna.

Źródło tekstu: PKP S.A./Serwis Kolejowy

Funkcjonalny, z nowocześnie urządzoną przestrzenią obsługi podróżnych, poddaną renowacji elewacją i otoczeniem, a do tego komfortowy, dostępny i proekologiczny – taki będzie dworzec w Opalenicy po przebudowie. PKP S.A. podpisały umowę na modernizację obiektu.

Inwestycja w Opalenicy jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, który w całej Polsce obejmie blisko 200 dworców kolejowych, z czego aż 13 w województwie wielkopolskim. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, obiekt przejdzie kompleksową przebudowę. Nieco inny wygląd zyska bryła budynku. Planuje się między innymi rozbiórkę ścian w poziomie parteru i zastąpienie ich szklanymi fasadami. Na nowo zostaną wykonane detale elewacji, poszycie dachowe nawiązujące wyglądem do historycznego, oraz odtworzona symetria okien w elewacji północnej. W miejscu przybudówki, po stronie zachodniej dworca, powstanie wiata rowerowa z 56 miejscami postojowymi. Ściany przyszłej konstrukcji zostaną wykonane z betonu architektonicznego. Kształtem bryły będzie ona, w zamyśle architekta, nawiązywała do dawniej znajdującego się w tym miejscu ceglanego budynku. Nowy wygląd zewnętrzny dworca w Opalenicy podkreśli nocna iluminacja kompleksu.

„Podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy budynku dworca w Opalenicy to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnej mniejszej miejscowości w województwie wielkopolskim zyskają dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesny i proekologiczny budynek dworca stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do Poznania. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców” – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

„Modernizacje dworców kolejowych to jeden z punktów wielkiego planu odbudowy zaufania Polaków do naszych kolei. Zmienia się tabor, zmieniają się dworce. Pociągi są coraz ładniejsze, szybsze i bardziej komfortowe. Dworce zachęcają, by skorzystać z usług kolei. Cieszę się, że w Opalenicy też tak będzie” – podkreślił Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

„Kolej jest najbardziej zrównoważonym środkiem transportu. Łączy ludzi, regiony i sprzyja rozwojowi gospodarczemu Polski i Europy. Nieprzypadkowo rok 2021 jest Europejskim Rokiem Kolei. Przebudowa dworca w Opalenicy to jedna ze 114 tego typu inwestycji realizowanych przy wsparciu Funduszy Europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko. Dzięki znaczącemu wsparciu ze środków unijnych uzupełnionych środkami krajowymi, przebudowa kolejnego dworca sprawi, że częściowo zostanie przywrócony historyczny charakter obiektu przy jego zwiększonej funkcjonalności. Dworzec stanie się bardziej przyjazny środowisku i, co szczególnie ważne, dostępny” – wskazał Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

„Przebudowa dworca w Opalenicyto kolejna inwestycja, którą rozpoczynamy w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 w województwie wielkopolskim. Naszym celem jest to, żeby dworzec w tej miejscowości stał się funkcjonalny, komfortowy, dostępny dla wszystkich grup podróżnych oraz był bardziej przyjazny środowisku”wyjaśnił Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Przestrzeń obsługi dworca zostanie zaaranżowana w nowoczesny sposób, z dużym dostępem światła dziennego. Będzie się ono dostawać do wnętrza poprzez szklaną fasadę od strony miasta oraz wielkoformatowe okna wkomponowane w elewację od strony peronów. Wewnątrz podróżni znajdą przestronną poczekalnię z ławkami, gablotami na rozkłady jazdy, elektronicznymi tablicami odjazdów i przyjazdów pociągów oraz nowoczesnym systemem informacji głosowej. W jej pobliżu zlokalizowane będą pomieszczenia kasy biletowej oraz ogólnodostępne toalety i lokal o funkcji handlowo-usługowej. Na piętrze budynku przewidziano przestrzeń na wynajem.

Przebudowa dworca Opalenica sprawi, że stanie się on bezpieczny oraz bardziej dostępny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne i wdrożony szereg usprawnień, takich jak m.in. ścieżki prowadzące z polami uwagi, oznaczenia w alfabecie Braille`a, tablice dotykowe z planem dworca i jego otoczenia. Ponadto pojawią się urządzenia wzmacniające sygnał w aparatach słuchowych przy kasach biletowych, a także toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Na dworcu przewiduje się zastosowanie nowoczesnych systemów bezpieczeństwa: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowych.

Przy okazji przebudowy, dworzec stanie się bardziej przyjazny środowisku. Dzięki ociepleniu elewacji, zastosowaniu pomp ciepła i montażowi nowej stolarki okiennej, drzwiowej oraz fasad o niskim współczynniku przenikalności ciepła, budynek będzie bardziej efektywny energetycznie. W projekcie przewidziano również montaż energooszczędnego i w pełni zautomatyzowanego oświetlenia. Za optymalizację zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody na dworcu będzie odpowiadał system BMS (Building Management System), sterujący pracą wszystkich instalacji i urządzeń.

W ramach inwestycji metamorfozę przejdzie bezpośrednie otoczenie budynku. Na nowo zostaną ułożone nawierzchnie wraz z wykonaniem ścieżek dla osób niewidomych i niedowidzących. W pobliżu dworca przewidziano montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, oświetlenie) oraz uporządkowanie zieleni. 

Łączny koszt przebudowy dworca w Opalenicy to 8,7 mln złotych brutto. Planowany termin zakończenia inwestycji to druga połowa 2022 r. Projekt przebudowy obiektu przygotowała pracownia Demiurg z Poznania, a wykonawcą prac budowlanych jest AGROBEX  sp. z o.o. z Poznania.

Źródło tekstu: PKP S.A./Serwis Kolejowy

Komfortowy, funkcjonalny, przyjazny podróżnym i środowisku, a do tego poddany renowacji z dbałością o najmniejsze historyczne detale – taki jest dworzec Wałbrzych Główny po zakończonej przebudowie. Z odnowionego przez PKP S.A. obiektu skorzystali już pierwsi podróżni.

Modernizacja dworca i jego otoczenia trwała nieco ponad półtora roku i była realizowana w  ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  Dzięki niej pochodzący z 1867 roku obiekt odzyskał historyczne piękno. Renowacji poddano ceglaną elewację wraz z detalami architektonicznymi. Po oczyszczeniu cegły odkryto na niej geometryczne wzory wykonane z ciemnozielonej szkliwionej cegły. Uwagę zwracają również grafitowe kolumny zlokalizowane przy wejściach głównych oraz pomiędzy niektórymi oknami, a także odtworzona na wzór oryginalnej ciemnobrązowa stolarka okienna i drzwiowa. Całość uzyskanego efektu estetycznego podkreśla nowa iluminacja dworca.

„Kolej w województwie dolnośląskim przyciąga coraz większą liczbę podróżnych, którzy z pewnością docenią oddanie do użytku nowoczesnego budynku dworca w Wałbrzychu. Historyczny budynek przebudowany zgodnie z dzisiejszymi standardami będzie stanowił przyjazną przestrzeń dla wszystkich pasażerów. Właśnie taka powinna być infrastruktura kolejowa, również ta dworcowa. Program Inwestycji Dworcowych, w ramach którego został przebudowany dworzec w Wałbrzychu, to największy program modernizacji dworców kolejowych w naszej historii. Dzięki niemu polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na blisko 200 dworców” – akcentuje Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Prawdziwą metamorfozę przeszło wnętrze budynku. Stało się ono funkcjonalne, nowoczesne i przystosowane do współczesnych standardów obsługi podróżnych przy jednoczesnym poszanowaniu dla jego walorów architektoniczno-historycznych. Przestrzeń obsługi podróżnych jest utrzymana w jasnej kolorystyce. Ściany holu posiadają geometryczny kasetonowy deseń, a w dolnej ich części wykonano okładzinę z ciemnozielonej płytki szkliwionej. Taka kolorystyka doskonale pasuje do odtworzonych na wzór oryginalnych geometrycznych ceramicznych posadzek. Z równie dużą pieczołowitością odtworzono wystrój poczekalni. Na ścianach przywrócono drewniane boazerie i wzorzyste tapety, a na podłodze oryginalną posadzkę. Poddano tam również renowacji grafitowe żeliwne kolumny, które jeszcze niedawno były całkowicie niewidoczne, bo zamurowane w ścianie. Poza estetyką zadbano również o komfort obsługi podróżnych. Umieszczono w niej nowe ławki, gabloty z rozkładem jazdy pociągów oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. Na parterze budynku zlokalizowano również toalety (w tym dla osób z niepełnosprawnościami), pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem, posterunek Straży Ochrony Kolei oraz lokale pod wynajem. Natomiast na piętrze będą mieścić się biura PKP CARGO S.A.

„Wałbrzych Główny to 32. dworzec zmodernizowany przez PKP S.A. w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Po przebudowie stał się on unikatowym połączeniem zabytkowej architektury z nowoczesnością. Jestem przekonany, że odnowiony dworzec będzie dobrze służył mieszkańcom Wałbrzycha i wszystkim podróżnym”– mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Podczas przebudowy wprowadzono wiele usprawnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zlikwidowano bariery architektoniczne, zamontowano oznaczenia w alfabecie Braille’a, tablice dotykowe z planami dworców oraz ścieżki prowadzące wewnątrz obiektu oraz jego  otoczeniu. Ułatwią one przemieszczanie się osobom niewidomym i niedowidzącym.

„Wałbrzych Główny to teraz komfortowy i funkcjonalny dworzec, przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, starszych oraz rodzin z dziećmi. Co równie ważne, obiekt został odnowiony z zachowaniem historycznych i architektonicznych detali” – podkreśla Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Dzięki przebudowie dworzec stał się bardziej ekologiczny i bezpieczny. Zamontowano w nim nowe energooszczędne oświetlenie w technologii LED wraz z automatyką sterującą. Natomiast w celu ograniczenia strat ciepła wykonano ocieplenie budynku od wewnątrz oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej o niskim współczynniku przenikalności ciepła. W celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody zamontowane w budynku urządzenia i systemy będą nadzorowane przy pomocy systemu BMS (Building Management System). Z kolei poprzez montaż nowoczesnych systemów bezpieczeństwa – monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowych – poprawie uległo bezpieczeństwo osób i mienia.

„Dworzec Wałbrzych Główny to kolejna, bo już 15. inwestycja, którą zakończyliśmy w województwie dolnośląskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Dzięki niej dworzec nie tylko odzyskał historyczny blask, ale stał się również obiektem funkcjonalnym, nowoczesnym, bezpiecznym i przyjaznym środowisku”– zaznacza Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Znaczną metamorfozę przeszło bezpośrednie otoczenie dworca. Całkowicie na nowo zaprojektowano organizację ruchu w jego sąsiedztwie. Na placu, wokół centralnie zlokalizowanej wyspy z zielenią i ławkami, umiejscowiono zatoczkę dla autobusów wraz z wiatą, miejsca postojowe dla samochodów, w tym elektrycznych, oraz typu kiss&ride, a nieco bliżej wejścia do dworca, miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi, motocykli oraz wiatę rowerową, pod którą znalazły się 24 stojaki dla jednośladów. W ramach inwestycji wybudowano również nowe chodniki oraz zamontowano elementy małej architektury (oświetlenie, kosze, ławki). Z boku dworca powstał także nowy parking dla samochodów służbowych.

„Kolej jest najbardziej przyjaznym dla środowiska rodzajem transportu, dlatego też Unia Europejska zamierza w najbliższych latach intensywnie inwestować w rozwój tego sektora. To jeden z elementów strategii na rzecz neutralności klimatycznej w 2050 r. w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Obecnie zaledwie 8 proc. podróży pasażerskich odbywa się koleją wobec 80 proc. w transporcie drogowym. Szybkie i wygodne połączenia kolejowe oraz nowoczesna infrastruktura mają zachęcać podróżnych do przesiadki na pociąg. Temu celowi służy również obchodzony obecnie Europejski Rok Kolei i wyruszający z Lizbony we wrześniu Express Europa, który dwukrotnie przejedzie też przez Polskę” – mówi Jacek Wasik, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

„Rola dworców kolejowych w sprawnie funkcjonującym transporcie kolejowym jest trudna do przecenienia. Dzięki wsparciu środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mamy kolejny odnowiony, bezpieczny i ekologiczny obiekt infrastruktury kolejowej. Cieszę się, że fundusze unijne, poprzez znaczne dofinansowanie projektów, w sposób istotny przyczyniają się do rozbudowy i odnowy polskich obiektów kolejowych, pozytywnie wpływając m.in. na wskaźnik wzrostu gospodarczego Polski” – wskazuje Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Przebudowa dworca Wałbrzych Główny rozpoczęła się jesienią 2019 roku. Łączny koszt zakończonej inwestycji to 33,5 mln złotych brutto. Projekt przebudowy dworca opracowała pracownia projektowa An Archi Group Sp. z o.o., a wykonawcą prac była firma Berger Bau Polska sp. z o.o.

Wałbrzych Główny jest 15 dworcem kolejowym w województwie dolnośląskim zmodernizowanym dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. W ramach tego samego programu trwa obecnie przebudowa dworców w Bolesławcu i Węglińcu, a kolejne dwie inwestycje w Oławie i Oleśnicy są na etapie przygotowania.

Źródło tekstu: Pkp.pl/Serwis Kolejowy

Po kilkukrotnym przesuwaniu terminu otwarcia kopert z ofertami dotyczącymi przebudowy Dworca Głównego w Olsztynie, PKP S.A. poinformowało, że procedura została przeprowadzona. Według informacji podanych przez lokalne media, zainteresowanych realizacją inwestycji jest 6 firm. W tle pojawia się jednak spór z właścicielem pobliskiego dworca autobusowego.

Rozpoczęcie postępowania przetargowego PKP S.A. ogłosiły pod koniec ubiegłego roku. Pierwszy termin, w jakim mieliśmy poznać oferentów spółka wyznaczyła na 29 stycznia 2021 r. Tak się jednak nie stało. Zarówno PKP S.A., jak i PKP PLK, które także będą prowadzić prace w obrębie obiektu, kilkukrotnie przesuwały datę otwarcia ofert. Spółki tłumaczyły sytuację licznymi zapytaniami od firm zainteresowanych realizacją inwestycji.

Decyzja o przesunięciu terminu składania ofert jest spowodowana pytaniami potencjalnych wykonawców do przedmiotu przetargu, a także kwestią uzupełnienia przez zamawiającego niektórych elementów dokumentacji przetargowej”– informował w lutym br. cytowany przez portal „Gazety Olsztyńskiej” Bartłomiej Sarna z Wydziału Komunikacji PKP SA.

Działania, które mają prowadzić m.in. do budowy nowego obiektu oraz przebudowy torowiska w obrębie olsztyńskiego Dworca Głównego, rozpoczęły się już w sierpniu 2019 r. Spółki kolejowe podpisały wtedy umowę dotyczącą wykonania projektu planowanej inwestycji, jaką właściciel nieruchomości (PKP S.A.) chce zrealizować w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. [czytaj więcej]

Portal Gazetaolsztynska.pl podaje, że na sfinalizowanie budowy nowego dworca spółka ma coraz mniej czasu, gdyż do końca 2023 roku musi rozliczyć środki pozyskane z funduszy unijnych. Chodzi tu o kwotę 30 mln zł. Przypomnijmy, że koszt planowanej inwestycji PKP S.A. oszacowały na 76 mln zł. Właściciel obiektu zakłada, że prace zostaną ukończone w połowie 2023 r.

Oferenci

Otwarcie ofert, które wpłynęły od firm zainteresowanych realizowaniem prac przy budowie nowego dworca, nastąpiło 24 maja. W terminie wyznaczonym przez PKP S.A. propozycje złożyło sześć podmiotów. Teraz zostaną one sprawdzone pod kątem prawnym i formalnym przez komisję przetargową.

Z informacji opublikowanych przez Olsztyn.wyborcza.pl wynika, że najdroższa oferta w wysokości 89,8 mln zł wpłynęła od firmy Adamietz sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich. Powyżej 80 mln zł koszty skalkulowały także SKB S.A. oraz Budimex S.A. W budżecie, jaki PKP S.A. chce przeznaczyć na realizację inwestycji, mieszczą się trzy propozycje. Konsorcjum, któremu lideruje Tym-Bud Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Tymoszewski, wycenia realizację projektu na 73,5 mln zł. O 2,5 mln zł mniej chce Torpol, a najtańszą ofertę (65,4 mln zł) złożyła firma F.B.I. Tasbud S.A. z Warszawy.

Problemy z sąsiadami

Od otwarcia ofert do zrealizowania inwestycji jest jeszcze długa droga. Poza wspomnianym wyżej sprawdzeniem propozycji i zawarciem kontraktu, które może – choć nie musi – wiązać się z odwołaniami i przedłużaniem procedur, pod uwagę należy wziąć także inne trudności, które napotyka planowana budowa. Prace chce zablokować Retail Provider, firma będąca właścicielem dworca autobusowego przylegającego do obiektu kolejowego.

Konflikt między PKP S.A. i PKP PLK a Retail Provider związany jest z różnymi wizjami dotyczącymi Dworca Głównego w Olsztynie. Początkowo zakładano, że obiekt kolejowy nie będzie samodzielnym budynkiem, ale wejdzie w skład kompleksowego centrum przesiadkowego, które zaprojektować mieli wspólnie właściciel dworca autobusowego i obie spółki PKP.

W lipcu 2020 r. olsztyński oddział TVP informował, że PKP S.A. i PKP PLK sprzeciwiają się takiej wizji, gdyż ich zdaniem dworzec ma być obiektem służącym podróżnym, a nie „dodatkiem” do galerii handlowej.

"Jest to inwestycja publiczna, która jest finansowana z unijnego programu Polska Wschodnia. Faktem jest, że PKP S.A. realizowało wcześniej projekty deweloperskie. To były dworce w Katowicach czy Poznaniu, natomiast tutaj w Olsztynie naszym celem jest wybudowanie nowoczesnego dworca, który spełni oczekiwania mieszkańców miasta" – wskazywał Bartłomiej Sarna, cytowany przez TVP Olsztyn.

Spółka Retail Provider od początku forsowała natomiast koncepcję o nazwie Synergia, która miała łączyć w sobie centrum przesiadkowe z usługami handlowymi.

"Planujemy stworzyć tu punkt centralny, tzw. city point, skupiający poza wszystkimi środkami transportu, takimi jak pociąg, tramwaj, autobusy-miejskie i dalekobieżne, busy, samochody i rowery, także nowoczesną tkankę miejską złożoną z nowoczesnej przestrzeni handlowej, rozrywkowej, biurowej, hotelowej wraz z unikalnym konceptem gastronomicznym" – wyjaśniali podczas konferencji prasowej architekci związani z Retail Provider.

Kolejnym problemem okazała się kwestia biurowca należącego do Polregio, który znajduje się w obrębie kompleksu, o czym pisaliśmy [tutaj]. Początkowo spółka planowała sprzedać budynek Retail Provider, jednak ostatecznie właściciel obiektu rozmyślił się i zwrócił potencjalnemu nabywcy otrzymaną zaliczkę.

Następną odsłonę sporu możemy obserwować obecnie, gdyż właściciel dworca autobusowego zapowiedział, że zablokuje budowę nowego obiektu PKP. Jak podaje Olsztyn.wyborcza.pl, Retail Provider oskarża kolejarzy o kłamstwo i zapowiada pozew do sądu. Powodem jest projekt Dworca Głównego niezakładający pozostawienia rezerwy terenu, na której miałaby w przyszłości powstać kładka łącząca galerię handlową z dzielnicą Zatorze. Zdaniem Rafała Twarowskiego, właściciela firmy, strony uzgodniły, że taka kładka ma powstać.

Jeszcze PLK

Z Dworca Głównego na Zatorze podróżni będą mogli dostać się dzięki tunelowi, który ma powstać w ramach prac, jakie prowadzić będzie PKP PLK. Poza 140-metrowym przejściem podziemnym, zarządca infrastruktury ma także przebudować perony i torowiska.

Tutaj również kilkukrotnie przesuwano terminy otwarcia ofert i podobnie jak w przypadku PKP S.A., sytuacja spowodowana była zapytaniami kierowanymi do spółki przez potencjalnych oferentów. Kolejną datę, kiedy PKP PLK S.A. zamierzają przeprowadzić procedurę, ustalono na 31 maja.

W przypadku prac związanych z przebudową układu torowego, peronów i budową tunelu, koszt inwestycji oszacowano na 200 mln zł. Także w tym przypadku spółka kolejowa musi zrealizować inwestycję do 2023 r., aby nie stracić dofinansowania ze środków unijnych.

Piotr Hrabski

Trwają ostatnie prace związane z przebudową dworca w Tczewie (woj. pomorskie). Obsługę podróżnych przeniesiono już z dworca tymczasowego do holu modernizowanego budynku.

Dzięki wprowadzonym zmianom pasażerowie mogą nabyć bilety w dwóch kasach zlokalizowanych wewnątrz budynku. Wkrótce zlikwidowane zostaną również kontenery przed dworcem, gdzie do tej pory odbywała się obsługa podróżnych. Docelowo, po zakończeniu inwestycji, pasażerów będą obsługiwać cztery kasy biletowe.

Prace budowlane są już praktycznie zakończone. Sfinalizowano m.in. montaż urządzeń i systemów w budynku. Wykonawca skupia się na pracach porządkowych i estetyzacyjnych. Niebawem rozpocznie się odbiór inwestycji, po którego zakończeniu dworzec zostanie otwarty dla podróżnych. Obecnie pasażerowie mogą już zobaczyć, jak zmieniły się wnętrze i hol budynku.

Dzięki przebudowie dworca kolejowego w Tczewie podniesiony zostanie komfort podróżnych korzystających z obiektu oraz innych użytkowników budynku. Poprawi się jego funkcjonalność. Dworzec będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dzięki montażowi takich systemów jak monitoring, system sygnalizacji włamania i napadu oraz inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS), obiekt będzie bardziej nowoczesny i zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa.

Wartość przebudowy dworca w Tczewie wynosi około 18 mln złotych. Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa. Pełne otwarcie dworca dla podróżnych planowane jest latem bieżącego roku.

Źródło tekstu: Pkp.pl/Serwis Kolejowy

PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały 12 maja 2021 r. umowę za ponad 14 mln zł z wykonawcą przebudowy peronów na przystanku Kraków Business Park. Inwestycja, realizowana w ramach modernizacji linii kolejowej E30 Katowice – Kraków, jest współfinansowana z instrumentu CEF Łącząc Europę.

Inwestycja poprawi funkcjonalność i estetykę „biznesowego” przystanku. Pasażerowie, a zwłaszcza pracownicy dojeżdżający m.in. z Krakowa, Krzeszowic, Katowic, Oświęcimia, zyskają lepsze warunki podróży. Na przystanku zatrzymuje się około 80 pociągów dziennie.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA konsekwentnie zwiększają rolę kolei jako przyjaznego i atrakcyjnego środka transportu w obszarze aglomeracji i regionu. Przebudowa przystanku Kraków Business Park jest przykładem takich działań. Efektywnie wykorzystujemy środki unijne, m.in. instrumentu CEF Łącząc Europę, aby w centrum Małopolski, na odcinku Katowice – Kraków na międzynarodowej trasie, kolej mogła być częściej wybieranym środkiem transportu publicznego” – podkreślił Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Na przystanku Kraków Business Park zostaną przebudowane i podwyższone dwa perony, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Przewidziano nowe wiaty i czytelne oznakowanie. Podróżni o ograniczonych możliwościach poruszania się łatwiej skorzystają z kolei dzięki budowie pochylni. Z myślą o potrzebach osób niedowidzących i niewidomych zamontowane zostaną ścieżki naprowadzające, m.in. w przejściu podziemnym. Na przystanku przewidziano możliwość łączenia podróży pociągiem i rowerem. Dla cyklistów będą stojaki rowerowe.


Na wykonanie prac przewidziano termin 12 miesięcy.

Źródło tekstu: Ministerstwo Infrastruktury/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram