fbpx

Zwiększaniu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych służą warsztaty dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów WORD w Tarnobrzegu. To już 48 działanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Z podobnych akcji skorzystało już w Polsce ponad tysiąc instruktorów. Warsztaty są częścią kampanii „Bezpieczny Przejazd”, która promuje bezpieczne zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych.

Źródło: bezpieczny-przejazd.pl

Warsztaty eksperckie to jedno z działań kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd”, których celem jest eliminowanie niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych.

Na spotkaniu z udziałem kolejowego eksperta przedstawiono zasady bezpieczeństwa na przejazdach. Przypominano o wykorzystywaniu informacji z Żółtej Naklejki PLK – dodatkowego oznaczenia przejazdów. Był czas na pytania i wyjaśnienia. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał materiały dydaktyczne, pomocne w szkoleniu przyszłych kierowców.

"Wiedza i zaangażowanie instruktorów szkół nauki jazdy istotnie wpływają na poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Dlatego konsekwentnie prowadzimy warsztaty i rozmawiamy o bezpieczeństwie. Instruktorzy są Ambasadorami Bezpieczeństwa. Uczą przyszłych kierowców odpowiedzialnych zachowań. Chcemy, aby każdy - kto uzyskuje prawo jazdy - miał wszechstronną wiedzę o bezpiecznym zachowaniu na przejazdach kolejowo-drogowych" – powiedział Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na terenie województwa podkarpackiego jest 376 przejazdów kolejowo-drogowych i bezpiecznych przejść dla pieszych na poziomie szyn. To ok. 4% wszystkich przejazdów w kraju. Każdy z tych obiektów jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przy właściwym zachowaniu kierowców oraz pieszych gwarantuje bezpieczne przekraczanie torów.

99% zdarzeń na przejazdach powstaje w wyniku nieostrożnego zachowania kierowców. Ignorowanie znaku stop, czerwonych świateł, wjeżdżanie pod opadające rogatki i omijanie slalomem zamkniętych półrogatek, to najczęstsze przyczyny tragedii.

W pierwszych czterech miesiącach 2022 r. na przejazdach i przejściach w poziomie szyn doszło do 53 wypadków i kolizji, w których zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych.

Źródło: bezpieczny-przejazd.pl

Głos rozsądku Ambasadorów Bezpieczeństwa

Pośpiech, nieuwaga i brawura zbyt często skłaniają do nierozważnych zachowań. „Posłuchaj głosu rozsądku, nie ryzykuj, przekraczając tory kolejowe!” – to przesłanie może ocalić zdrowie i życie dziesiątek osób. Głos rozsądku Ambasadorek i Ambasadorów Bezpieczeństwa, przypominający o właściwym zachowaniu, wpływa na nasze decyzje.

Ambasadorki i Ambasadorzy Bezpieczeństwa uczą rodziny, znajomych, uczniów zasad bezpieczeństwa na torach i zachęcają do rozważnego zachowania na przejściach i przejazdach kolejowo-drogowych. Ambasadorką lub Ambasadorem Bezpieczeństwa może zostać każdy. Wystarczy znać i promować zasady bezpiecznego zachowania na terenach kolejowych oraz dbać o ich stosowanie.

#ŻółtaNaklejkaPLK, czyli liczymy sekundy ratujące życie

Od 2018 roku każdy przejazd w Polsce, zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jest dodatkowo oznakowany. Od wewnętrznej strony krzyży św. Andrzeja lub na napędach rogatek znajdują się żółte naklejki posiadające trzy istotne informacje: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego składający się z dziewięciu cyfr, numer alarmowy 112 i numer awaryjny.

Kiedy skorzystać z Żółtych Naklejek PLK? Jeśli samochód zostanie unieruchomiony między rogatkami w wyniku usterki pojazdu, kiedy już doszło do wypadku i musimy ratować czyjeś życie lub kiedy widzimy na torach przeszkodę, powinniśmy zadzwonić pod numer alarmowy 112. Numer awaryjny wybieramy, jeśli zauważymy usterkę techniczną, np. wyłamaną rogatkę, uszkodzone oznakowanie lub sygnalizator świetlny. Zgłaszając zagrożenie, podajemy indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego, umieszczony na żółtej naklejce, co pozwoli na precyzyjną identyfikację lokalizacji i znacznie ułatwi służbom kolejne działania.

W sytuacji zagrożenia skorzystanie z Żółtej Naklejki PLK pozwala uniknąć najgorszego scenariusza i uratować życie. Tylko w 2021 roku w 150 przypadkach, dzięki specjalnemu szybkiemu połączeniu, wstrzymano ruch pociągów na linii kolejowej i wezwano pomoc, a w 417 sytuacjach ograniczono prędkość jazdy pociągów, żeby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom i korzystającym z przejazdów.

Źródło: bezpieczny-przejazd.pl

Źródło tekstu: bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy

Już 27 maja 2022 r. odbędzie się webinarium poświęcone bezpieczeństwu na przejazdach kolejowo-drogowych kat. D.

W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2022 r. na przejazdach kolejowo-drogowych wydarzyły się 53 wypadki i kolizji, w których 12 osób zginęło, a 4 zostały ciężko ranne. Ponadto od początku roku 70 osób zginęło podczas przechodzenia przez tory w miejscach niedozwolonych. Stan bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, głównie tych pozbawionych zabezpieczeń będzie wiodącym tematem webinarium, organizowanego przez Fundację „Pro Kolej”. Wydarzenie adresowane jest do zarządców infrastruktury kolejowej, zarządców dróg publicznych i wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w transporcie.

Zakres tematyczny:

Agenda spotkania i formularz rejestracyjny na wydarzenie znajduje się [TUTAJ].

Źródło tekstu: bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy

Już czwarty raz Urząd Transportu Kolejowego zaprasza wszystkich sygnatariuszy „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” do udziału w Forum Kultury Bezpieczeństwa. Tegoroczne spotkanie dotyczyć będzie tematyki bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Spotkanie w formie wideokonferencji odbędzie się 29 czerwca br.

Od lat niezmiennie wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach należą do jednych z najczęstszych i najtragiczniejszych w skutkach zdarzeń w systemie kolejowym. Z analiz Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że w ubiegłym roku na przejazdach i przejściach doszło do 236 wypadków. W ich następstwie śmierć poniosły 43 osoby. Jednym z czynników zwiększających ryzyko zdarzeń jest ścisła interakcja między dwoma rodzajami transportu –  kolejowym i drogowym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego należy nieustannie poszukiwać rozwiązań, które ograniczą to ryzyko i pozwolą na uniknięcie wypadków w przyszłości.

Podczas spotkania przedstawiona zostanie analiza problemu oraz innowacyjne rozwiązania techniczne, które pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych. Poruszone zostanie, także zagadnie edukacji odgrywającej istotną rolę w kształtowaniu właściwych postaw użytkowników dróg.

W trakcie debaty będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania co zrobić, aby ograniczyć liczbę zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych i jak skutecznie zwiększać świadomość zagrożeń wśród uczestników ruchu drogowego?

Podczas spotkania odbędzie się również XIV uroczyste podpisanie „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Jeżeli jeszcze nie jesteś wśród sygnatariuszy UTK zachęca do włączenia się we wspólną inicjatywę branży kolejowej. Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Aby wziąć udział w spotkaniu, wystarczy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają link umożliwiający udział w wideokonferencji.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 24 CZERWCA 2022 R.

Uczestnictwo w IV Forum Kultury Bezpieczeństwa jest bezpłatne i wymaga jedynie rejestracji. Wkrótce zostanie udostępniona szczegółowa agenda spotkania. W przypadku dodatkowych pytań kontakt pod adresem e-mail: kultura@utk.gov.pl.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Zatrzymaj się przed przejazdem. Nie omijaj zamkniętych rogatek. Nie lekceważ znaku STOP. Te zasady kierowcom powtarzali wczoraj (13.04) Ambasadorki i Ambasadorzy Bezpieczeństwa na kilkudziesięciu przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce. Ulotki, rozmowy i pouczenia przypominają o bezpieczeństwie szczególnie w okresie świątecznych wyjazdów.

Przyczyną 99 proc. wypadków na przejazdach jest ignorowanie znaku stop oraz włączonej sygnalizacji, wjeżdżanie pod opadające rogatki, omijanie zapór slalomem i nadmierna prędkość. Skutkiem zdarzeń są ludzkie tragedie, straty materialne, angażowanie służb ratowniczych, utrudnienia w podróży koleją.

Kolejarze, Ambasadorki i Ambasadorzy Bezpieczeństwa, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei przypominają i apelują – zatrzymaj się przed przejazdem, nie ryzykuj! O zasadach bezpieczeństwa przypominają dzisiaj pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei na kilkudziesięciu przejazdach kolejowo-drogowych, między innymi w Goleniowie, Częstochowie, Krakowie, Rzeszowie, Piotrkowie Trybunalskim, Olsztynie, Rzeszowie, Fastach, Radzyminie i Lesiowie. Kierowcy otrzymują ulotki i dodatkowe materiały edukacyjne o tym jak bezpiecznie przejeżdżać przez tory.

Kierowcy powinni pamiętać, że:

Dodatkowo kolejarze przypominają o zasadach korzystania z Żółtych Naklejek PLK, które mogą uratować życie i zapobiec wypadkom.

Żółte Naklejki PLK na każdym przejeździe

Naklejki znajdują się na napędach rogatek lub na krzyżach świętego Andrzeja od strony torów. Są na nich trzy ważne numery: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu (numer skrzyżowania), który precyzyjnie określa położenie przejazdu; numer alarmowy 112, który należy wybrać, gdy zagrożone jest życie i zdrowie oraz numer do służb technicznych PLK, na który można zgłaszać nieprawidłowości i awarie na przejazdach, które nie zagrażają bezpośrednio życiu.

Z numeru 112 należy skorzystać, gdy zagrożone jest życie, gdy może dojść do wypadku – np. gdy samochód został unieruchomiony między rogatkami, w przypadku zdarzenia na przejeździe lub dostrzeżenia przeszkody na torach. Kontakt z numerem alarmowym 112 i reakcja kolejarzy pozwalają uniknąć tragedii.

Co robić w sytuacji zagrożenia na przejeździe kolejowo-drogowym?

W kryzysowej sytuacji należy jak najszybciej opuścić przejazd – w razie potrzeby wyłamać rogatkę. Wystarczy niewielka siła nacisku, by tzw. bezpiecznik drąga rogatkowego (przy napędzie rogatek) zadziałał i spowodował bezpieczne wyłamanie zapory, bez uszkodzenia samochodu.

Postępowanie w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ilustruje film zrealizowany w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd”:

Gdy dojdzie do awarii auta i nie ma możliwości zjazdu z torów, należy jak najszybciej opuścić pojazd i wyjść poza rogatki, zabierając ze sobą wszystkich, którzy podróżowali samochodem i skorzystać z Żółtej Naklejki PLK dzwoniąc na numer alarmowy 112. Przykładowa rozmowa osoby zgłaszającej incydent na przejeździe na numer alarmowy 112:

Animacja prezentująca zasady funkcjonowania Żółtej Naklejki PLK:

Źródło tekstu: bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy 

Dzisiaj (05.04) nad ranem w południowych Węgrzech w miejscowości Mindszent doszło do wypadku na przejeździe kolejowym. W zdarzeniu śmierć poniosło kilka osób. 

Samochód dostawczy, który przewoził pracowników, wjechał wprost pod pociąg osobowy podróżujący z Kiskunfelegyhaza do Hodmezovasarhely, na którego pokładzie były 22 osoby.

Pociąg w wyniku uderzenia wykoleił się i obrażenia poniosło część pasażerów, na szczęście obyło się bez ofiar. 

Niestety podróżujący samochodem nie mieli tyle szczęścia i 5 osób zginęło na miejscu.

Jak wynika z ustaleń, samochód wjechał na przejazd kolejowo-drogowy mimo czerwonego światła. 

Źródło tekstu: Serwis Kolejowy

Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych i przejść przez tory oraz ograniczenie liczby wypadków, do których na nich dochodzi, zakłada projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie. Zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury zmiany w przepisach zostały skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Wejście w życie nowych przepisów zaplanowano na wrzesień 2022 roku.

"Bezpieczeństwo na drogach i kolei jest naszym priorytetem. Podejmujemy kolejne działania mające na celu ochronę uczestników ruchu drogowego korzystających z przejazdów kolejowo-drogowych, bo w starciu z rozpędzonym, wielotonowym pojazdem szynowym pasażerowie samochodu lub piesi nie mają żadnych szans"– powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 

Rozporządzenie umożliwi stosowanie na przejazdach takich rozwiązań jak systemy radarowe, linie wibracyjne, progi zwalniające czy znaki lub tablice o zmiennej treści. Przepisy te zostały wprowadzone na wniosek Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który wskazał m.in., że zmienna treść wyświetlanych komunikatów przyciąga uwagę kierowców, wpływa na zwiększenie koncentracji i zapobiega tzw. jeżdżeniu na pamięć.

Projekt rozporządzenia przewiduje również konieczność wyposażenia przejazdów kolejowo-drogowych kategorii D, zlokalizowanych w granicach stacji kolejowych na torach, po których jeżdżą pociągi, zgodnie z warunkami technicznymi jak dla przejazdów kategorii A lub B, tj. między innymi w rogatki.

W projekcie zaproponowano również rozwiązania uniemożliwiające uczestnikom ruchu drogowego objazd zamkniętych rogatek na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii B poprzez zastosowanie wysp kanalizujących ruch czy separatorów.

Dodatkowo rozporządzenie umożliwi stosowanie na przejazdach kolejowo-drogowych sygnalizatora S-1, nadającego sygnały świetlne w kolorze czerwonym, żółtym i zielonym, jak ma to miejsce obecnie w przypadku ruchu drogowego.

Projekt przewiduje, że zarządcy kolei będą musieli dostosować przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia do nowych wymagań w ciągu pięciu lat od wejścia w życie nowego rozporządzenia. Ponadto zakłada ono, że w przypadku realizowanych już inwestycji, dla których rozstrzygnięto przetargi na udzielenie zamówienia na projekt lub wykonawstwo, będą stosowane przepisy dotychczasowe.

Około 95 proc. wypadków i zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych wynika z nieodpowiedzialnego zachowania i nierozważnych decyzji użytkowników dróg. Tylko w styczniu 2022 roku doszło do 15 wypadków i kolizji z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych kat. A-E.

Najczęstsze błędy kierowców to m.in. ignorowanie czerwonego światła, niestosowanie się do wskazań znaku STOP, objeżdżanie, omijanie opuszczonych zapór lub półzapór, wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone oraz wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy. Za takie wykroczenia od 1 stycznia 2022 r. grozi minimalna grzywna w wysokości 2 tys. zł.

Ponadto PKP Polskie Linie Kolejowe SA od kilkunastu lat prowadzą kampanię społeczną „Bezpieczny przejazd”, która podnosi świadomość w zakresie zagrożeń występujących na przejazdach kolejowo-drogowych i terenach kolejowych oraz kształtuje i utrwala postawy prowadzące do zmniejszenia liczby niebezpiecznych zdarzeń.

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy

Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w 2021 r. zwiększyły poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym na 26 przejazdach woj. świętokrzyskiego. Wartość prac ze środków unijnych i budżetowych to ponad 11 mln zł netto. Przebudowano skrzyżowania m.in. na trasach Skarżysko-Kamienna – Sandomierz, Kozłów – Koniecpol, Kielce – Częstochowa, Skarżysko-Kamienna – Tomaszów Mazowiecki. 

W Woli Kuczkowskiej na linii Kozłów – Koniecpol przejazd kolejowo-drogowy zyskał dodatkowe zabezpieczenia. Zamontowano monitoring. Przejazd jest wyposażony w rogatki oraz sygnalizatory świetlne i dźwiękowe, które informują o zbliżającym się pociągu. Kiedy pociąg najeżdża na czujniki umieszczone w torze, uruchamia się sygnalizacja oraz zamykają się rogatki.

W 5 miejscowościach: Włoszczowice, Czechów, Chruścice, Uników i Galów na  linii Sitkówka Nowiny – Busko Zdrój zabudowane zostały nowe płyty przejazdowe i poprawiono stan toru. Podobne prace torowo-drogowe wykonano na 5 skrzyżowaniach na trasie Włoszczowice – Chmielów w m. Strzegom, Osiek k/ Staszowa, Świniary, Piaseczno, Stary Łążek. Na przejeździe we Włoszczowicach są dodatkowe urządzenia zabezpieczające: półrogatki, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa oraz nowe oświetlenie. Monitoring rejestruje sytuacje na styku kolei i drogi.

Na świętokrzyskim odcinku trasy Kielce – Częstochowa – Fosowskie, w Wiernej Rzece, Wesołej i Woli Wiśniowej są nowe płyty przejazdowe i tory. Prace zapewniły płynny przejazd aut przez skrzyżowanie.Na linii Skarżysko-Kamienna – Sandomierz w 2021 r. prace objęły 10 przejazdów. Poprawił się stan jezdni, gdyż zabudowane zostały nowe płyty przejazdowe. Na skrzyżowaniach w Starachowicach, Brodach Iłżeckich, Stawie Kunowskim i Kunowie wymienione zostały urządzenia sterowania ruchem. Poprawiono także stan dróg na dojazdach i toru oraz oznakowanie w rejonie przejazdów w Starachowicach i na odcinku między Dwikozami a Metanem. W kilku lokalizacjach jest jaśniejsze, energooszczędne oświetlenie, które ułatwia kierowcom i pieszym przejazd i przejście przez skrzyżowanie.

Na przejazdach kolejowo-drogowych w Końskich i Bliżynie na odcinku Skarżysko-Kamienna – Tomaszów Mazowiecki kierowcy płynniej przejeżdżają przez tory po zabudowie nowej nawierzchni przejazdowej i wykonaniu nowych dojazdów. 

Dodatkowe zabezpieczenia w formie pasów akustyczno-wibracyjnych powstały w 2021 r. na dojazdach do 2 przejazdów: w m. Gnojno k. Chmielnika (linia Włoszczowice – Chmielów) i w m. Zagórze (linia Warszawa – Kraków). Przez wibracje, kierowca ma dodatkowy sygnał o zbliżaniu się do skrzyżowania z torem i zachowaniu szczególnej ostrożności. 

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Dla zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych ruszyła nowa medialna odsłona kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd” PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Liczbę wypadków na przejazdach mają ograniczać Ambasadorzy Bezpieczeństwa. Spoty namawiające do bezpiecznego przekraczania torów wyświetlane są w kinach, telewizji i w Internecie. 99 proc. wypadków wynika z ignorowania zasad bezpieczeństwa przez kierowców.

Przyczyną 99 proc. wypadków na przejazdach jest ignorowanie znaku stop, wjeżdżanie pod opadające rogatki, omijanie zapór slalomem i nadmierna prędkość. Skutkiem zdarzeń są ludzkie tragedie, straty materialne, angażowanie służb ratowniczych, utrudnienia w podróży koleją.

"Spoty filmowe Polskich Linii Kolejowych apelują o zaangażowanie w działania dla bezpieczeństwa. Liczbę negatywnych zachowań na przejazdach mają ograniczyć Ambasadorzy Bezpieczeństwa. Każdy pasażer ma realny wpływ na zachowanie kierowcy. Każdy może przypominać o zasadach bezpieczeństwa i dawać przykład właściwego zachowania na skrzyżowaniu torów i drogi. Kampania medialna towarzyszy budowie bezkolizyjnych przejazdów, montowaniu dodatkowych urządzeń, szkoleniu pracowników" – powiedział Mirosław Skubiszyński, wiceprezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Liczbę negatywnych zachowań na przejazdach mają ograniczyć Ambasadorzy Bezpieczeństwa. Spoty filmowe „Bezpiecznego Przejazdu”, kampanii społecznej realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., apelują o zaangażowanie w działania dla bezpieczeństwa. Każdy pasażer ma realny wpływ na zachowanie kierowcy. Każdy może przypominać o zasadach bezpieczeństwa i dawać przykład właściwego zachowania na skrzyżowaniu torów i drogi. 

Nowy kampanijny spot trafił już na ekrany telewizyjne, do kin i na portale internetowe. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. szacują, że przekaz dotrze do milionów odbiorców, zwiększy liczbę Ambasadorek i Ambasadorów Bezpieczeństwa i realnie wpłynie na ograniczenie zdarzeń na przejazdach. Pokazane skutki tragicznych zdarzeń mają ostrzegać i wzmóc pozytywne zachowania. Na stronie kampanii „Bezpieczny Przejazd” przygotowane zostały specjalne pakiety edukacyjne przeznaczone do osób w każdym wieku. Każdy może dowiedzieć się jak bezpiecznie zachowywać się na przejazdach kolejowo-drogowych. 

Kampania medialna to jedno z działań dla zwiększania poziomu bezpieczeństwa na przejazdach. PLK dzięki wykorzystaniu środków unijnych i budżetowych  budują bezkolizyjne przejazdy, montują dodatkowe urządzenia. Na bieżąco prowadzone są szkolenia pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu.

W 2021 r. było 201 zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych. 49 osób zginęło, a 17 zostało rannych. Zdarzenia na przejazdach to ułamek procenta wszystkich zdarzeń komunikacyjnych w Polsce. Jednak dla kolejarzy to ważny obszar działań. 

Bezpiecznie przez przejazd na ferie 

W czasie wyjazdów na ferie zimowe apel do kierowców o zachowanie szczególnej uwagi przy przekraczaniu przejazdów jest wyjątkowo ważny. Powinny być uwzględniane trudne warunki atmosferyczne. 

Razem z Ambasadorami Bezpieczeństwa Bezpieczny Przejazd zaprasza rodziców i dzieci do korzystania z aplikacji mobilnych oraz gier edukacyjnych, dostępnych na stronie internetowej kampanii. W trakcie podróżowania pociągiem czy samochodem najmłodsi mogą poznać zasady bezpieczeństwa.

„Bezpieczny Przejazd VR” to aplikacja mobilna, która, przy użyciu gogli VR, pozwala uczyć się na wykreowanym w wirtualnej rzeczywistości przejeździe. Można jej używać również korzystając z samego smartfona. Dostępna jest w wersji na Androida oraz iOS. 

„Bezpieczny Przejazd – Wyzwanie” to niekończący się wyścig, podczas którego można poznać różne kategorie przejazdów oraz wyrobić nawyk prawidłowego ich pokonania, niezależnie od kategorii. Świetna zabawa dla wszystkich lubiących rywalizację, pobijanie rekordów i zdobywanie trofeów. Dostępna jest w wersji na Androida, iOS oraz Windows. 

Dla najmłodszych – Gra w znaki, Memory, Znajdź różnicę i Puzzle, czyli to co wszyscy lubimy najbardziej. I doskonała okazja dla rodziców, by sprawdzili swoją wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa i znajomość przepisów ruchu drogowego. Wszystkie gry są dostępne na www.bezpieczny-przejazd.pl/edukacja/dla-dzieci

Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych zwiększają żółte naklejki PLK

#ŻółtaNaklejkaPLK znajduje się na każdym przejeździe i ma trzy ważne numery. To indywidualny numer przejazdu, który precyzyjnie określa położenie, numer alarmowy 112, który należy wybrać, gdy zagrożone jest życie i zdrowie oraz numer do służb technicznych PLK, na który można zgłaszać nieprawidłowości i awarie na przejazdach, które nie zagrażają bezpośrednio życiu. Więcej informacji na stronie www.bezpieczny-przejazd.pl.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Prace na linii między Rydułtowami a Suminą zapewnią pewniejsze podróże koleją w województwie śląskim. Wysokowydajna maszyna PUN wymieniła tor. Zmieniana jest sieć trakcyjna. Bezpieczniej będzie na przejazdach kolejowo-drogowych. Wartość inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. to prawie 26 mln zł ze środków budżetowych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą prace, których efektem będą sprawniejsze i bardziej przewidywalne podróże na linii Rydułtowy – Sumina na trasie pociągów m.in. Rybnik – Racibórz. Roboty dobrze wpiszą się w uzyskane już w 2019 roku efekty prac na liniach od Chybia przez Żory, Rybnik, Suminę do Nędzy

Na linii poprawiają się warunki przejazdu składów elektrycznych. Stara sieć trakcyjna została zdemontowana. Zabudowano fundamenty palowe pod nowe słupy trakcyjne. Po ustawieniu konstrukcji zostanie wywieszone ok. 7 km nowej sieci trakcyjnej.

Będzie też bezpieczniej na 4 przejazdach kolejowo-drogowych między Rydułtowami a Suminą. Dwa przejazdy (przy ul. Sportowej w Suminie oraz przy ul. Pogwizdowskiej w gminie Gaszowice) zyskają dodatkowe zabezpieczenia – sygnalizację świetlną i dźwiękową. Migające czerwone światło będzie dodatkową informacją dla kierowców, że muszą się zatrzymać. Pozostałe przejazdy będą mieć nowe urządzenia – przejazd przy ul. Dworcowej w Suminie nowe rogatki, a przy ul. Kolejowej w Łukowie nową sygnalizację.

Dzięki przeprowadzonym pracom pociągi pasażerskie przyspieszą z 80 do 120 km/h. Składy towarowe będą mogły jeździć z prędkością do 120 km/h. Pociągi sprawniej przewiozą towary.

Prace realizowane są przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno - Torowe Sp. z o.o. na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w ramach zadania: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza tor nr 1 w km 51,135 – 57,764 wraz z robotami towarzyszącymi”.

Wartość prac to prawie 26 mln zł netto ze środków budżetowych. Zakończenie planowane jest w IV kwartale 2021 roku.

Zdjęcia maszyny PUN dostępne na Twiterze PKP PLK S.A.:

Źródło tekstu PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

W Andrychowie (woj. małopolskie, pow. wadowicki) doszło dziś do niebezpiecznej kolizji z udziałem samochodu osobowego i pociągu. Kobieta siedząca za kierownicą auta wjechała na przejeździe kolejowo-drogowym pod skład pasażerski Polregio – podaje portal Radia Opole.

Do zdarzenia doszło około godziny 8:45 na przejeździe przy ul. Powstańców Warszawy. Z ustaleń śledczych wynika, że kobieta nie zastosowała się do znaku Stop i wjechała wprost pod pędzący pociąg pasażerski jadący z Krakowa do Bielska-Białej. Kierująca autem i maszynista byli trzeźwi.

Policja z Wadowic podała, że na skutek kolizji kobieta doznała lekkich, niezagrażających życiu obrażeń. Z uszkodzonego samochodu zdołała wyjść o własnych siłach. Ratownicy medyczni przewieźli poszkodowaną do szpitala w celu przeprowadzenia badań.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia można obejrzeć poniżej.

Portal Gazety Krakowskiej poinformował, że w chwili zderzenia składem podróżowało około 29 osób. Jego załodze i pasażerom nic się nie stało. Po kolizji ruch na linii kolejowej nr 117 został wstrzymany.

pg

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram