fbpx

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetargi o szacowanej wartości ponad 13 mln zł. Inwestycje realizowane będą na Podkarpaciu. W ramach Rządowego Programu Przystankowego na lata 2021–2025 nowe przystanki i perony powstaną m.in. w Przemyślu i Medyce, a także przejście pod torami w Żurawicy.

PLK wybudują nowy przystanek w Przemyślu, na trasie kolejowej Kraków Główny – Medyka (nr 91). Dodatkowy obiekt przy ul. Lwowskiej, koło centrum handlowego, przybliży mieszkańcom kolej i ułatwi podróżowanie. Jednokrawędziowy peron będzie wyposażony w wiaty, ławki, tablice informacyjne i oznakowanie. Zaplanowano też stojaki rowerowe. Z myślą o osobach z ograniczonymi możliwościami poruszania się przewidziano pochylnie, system elementów ostrzegawczych i ścieżek prowadzących oraz informacje w alfabecie Braille’a.

"Budowa dodatkowego przystanku w Przemyślu oraz nowych peronów na stacjach Hurko i Medyka to kolejne elementy przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Realizując wielomiliardowe inwestycje w ramach KPK, nie zapominamy o inwestycjach, które bezpośrednio przybliżają kolej społecznościom lokalnym. Realizacja tych przedsięwzięć jest kierowana do polskich przedsiębiorców, którzy są w stanie sprostać inwestycjom o wartości pomiędzy kilka a kilkanaście milionów zł. Wszystko to w ramach Programu Przystankowego, z którego polski rząd wybuduje i zmodernizuje  przystanki kolejowe za łączną kwotę 1 mld zł" powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Przetargi przewidują także budowę nowych peronów na stacjach Hurko i Medyka. Obiekty będą w dogodniejszych dla mieszkańców lokalizacjach i dostosowane do potrzeb wszystkich podróżnych. Perony zostaną „przesunięte” w kierunku Przemyśla o blisko 500 m, w rejon dróg pod wiaduktami kolejowymi. Zwiększy się dostępność do podróży pociągiem na trasie z Krakowa do Medyki.

Dzięki inwestycji z Rządowego Programu Przystankowego korzystne zmiany dla pasażerów, w tym osób o ograniczonych możliwościach poruszania się planowane są również na stacji Żurawica. Stacja zyska bezkolizyjne przejście pod torami. Podróżni łatwiej i bezpieczniej dostaną się do pociągu. Dojście na peron zapewnią pochylnie.

"Program Przystankowy na Podkarpaciu odpowiada na potrzeby mieszkańców regionu. Zwiększy dostępność komunikacyjną do kolei. Podróżni bezpieczniej i wygodniej wsiądą do pociągów z nowych i przebudowanych przystanków. Dobrze rozwinięta sieć transportowa wpływa na wzrost atrakcyjności regionu, co sprzyja rozwojowi jego gospodarki"powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Przetargi ogłoszone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na zaprojektowanie i wykonanie robót dla budowy nowego przystanku w Przemyślu, nowych peronów w Hurku i w Medyce oraz budowę przejścia podziemnego na stacji Żurawica zaplanowano w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”. Szacunkowa wartość inwestycji to ponad 13 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na 2023 rok.

Więcej na temat Rządowego Programu Przystankowego na lata 2021-2025 przeczytasz [tutaj].

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

W dniach 27-28 lutego 2021 r. w Przemyślu odbyła się kolejna edycja międzynarodowej konferencji Europa Karpat, która już od kilkunastu lat jest jednym z najważniejszych forów dyskusji na temat współpracy i integracji państw regionu karpackiego. W wydarzeniu wzięli udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W ramach kolejnej już odsłony konferencji Europa Karpat przedyskutowane zostały najważniejsze wyzwania stojące przed rozwojem transportu w regionie. W tegorocznej edycji uczestniczyli ministrowie z Polski, Czech, Litwy, Ukrainy, Rumunii oraz Węgier.

Transport w naszej części Europy, nie tylko w ramach grupy V4, ale przede wszystkim w układzie północ - południe, o czym świadczy udział w spotkaniu przedstawicieli z Litwy, Ukrainy i Rumunii – to silnie konkurencyjny dział gospodarki, który znajduje się obecnie na etapie dużych, modernizacyjnych przeobrażeń strukturalnych. Spójny system infrastrukturalny wpływa na efektywność łańcuchów logistycznych, warunkujących możliwość pobudzenia wzrostu gospodarczego” - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Istotnym elementem konferencji był panel „Infrastruktura Północ-Południe 2040. Zielony Ład – Bezpieczeństwo na drodze. Bezpiecznie i blisko dla podróżnych. Bezpiecznie dla środowiska”, poświęcony redefinicji polityki transportowej Unii Europejskiej wyrażonej w nowej Strategii Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności i określającej nowe priorytety dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zgodnie z koncepcją omówioną w takcie panelu, trzema kluczowymi filarami nowoczesnej, zrównoważonej polityki transportowej pozostaną: klimat, infrastruktura i bezpieczeństwo. Uczestnicy konferencji zwrócili szczególną uwagę na coraz większe znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju systemu transportowego, który spełni potrzeby społeczeństwa i gospodarki, jednocześnie minimalizując jego niepożądany wpływ na klimat oraz oddziałując na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podczas rozmowy minister Andrzej Adamczyk oraz ministrowie transportu państw Europy Centralnej poruszyli również kwestę realizacji międzynarodowych szlaków transportowych na osi północ – południe. Dotyczy to w szczególności projektu Via Carpatia oraz inwestycji zlokalizowanych w ramach korytarza sieci bazowej TEN-T.

Polska od lat promuje i realizuje liczne projekty transportowe. Bez inwestycji infrastrukturalnych, współfinansowanych w znacznej mierze ze środków unijnych, zwiększenie spójności terytorialnej i poprawa dostępności transportowej naszego regionu nie byłyby możliwe” – oznajmił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zapis konferencji z dnia 27 lutego zobaczyć można poniżej.

Źródło tekstu: Ministerstwo Infrastruktury/Serwis Kolejowy

Funkcjonariusze Grupy Operacyjno-Interwencyjnej Straży Ochrony Kolei z Przemyśla ujęli dwóch mężczyzn na gorącym uczynku kradzieży i dewastacji wyposażenia nastawni kolejowej. Wartość strat przekracza 100 tys zł.

11 stycznia 2021 roku funkcjonariusze Grupy Operacyjno-Interwencyjnej Straży Ochrony Kolei z Przemyśla podczas prowadzonych działań przeciw-kradzieżowych, odebrali przekazany przez fotopułapkę sygnał o obecności osób postronnych na terenie nastawni kolejowej w Pikulicach.

Po przybyciu w rejon zdarzenia i penetracji terenu funkcjonariusze SOK zauważyli wyciętą w ścianie budynku nastawni dziurę o wymiarach 120 cm x 100 cm oraz zaparkowany w pobliżu samochód marki BMW. Z wnętrza nastawni dochodziły odgłosy rozmowy. Po wejściu do budynku funkcjonariusze zauważyli dwóch mężczyzn, którzy demontowali metalowe części z urządzeń stanowiących wyposażenie nastawni. W trakcie dalszych czynności ustalono, że sprawcy dokonywali kradzieży na terenie nastawni od grudnia ubiegłego roku. Straty poniesione w wyniku niniejszego procederu oszacowano na kwotę ponad 100 tys. złotych.

Amatorami cudzego mienia okazali się dwaj mieszkańcy powiatu przemyskiego w wieku 22 i 37 lat, którzy wraz z zabezpieczonymi dowodami rzeczowymi zostali przekazani do dyspozycji funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, gdzie prowadzone są dalsze czynności w sprawie.

Źródło tekstu: Kgsok.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram