fbpx

Urząd Transportu Kolejowego opublikował „Poradnik dla organów administracji publicznej występujących do Prezesa UTK z wnioskiem o uzgodnienie dokumentów planistycznych”. Publikacja ma na celu ułatwienia i przyspieszenie realizacji spraw.

Prezes UTK posiada kompetencje w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego. Należy do nich uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów decyzji w odniesieniu do obszarów przyległych do linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

W 2021 r. przeprowadzonych zostało ponad 4300 spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego, co stanowi wzrost o prawie 50% w porównaniu do roku poprzedniego. Najczęściej powtarzającą się przyczyną odmowy ich uzgodnienia jest wyznaczenie obszaru kolejowego niezgodnie z jego definicją zawartą w przepisach ustawy o transporcie kolejowym, jak również niedopuszczalne przeznaczenie istniejącego obszaru kolejowego pod funkcje niezwiązane z koleją.

Dla osób zajmujących się uzgadnianiem planów zagospodarowania oraz projektów decyzji Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego organizuje szkolenie „Zagospodarowanie terenów przyległych do linii kolejowych w kontekście bezpieczeństwa transportu kolejowego”. Podczas spotkania omówione zostaną ograniczenia w użytkowaniu terenów sąsiadujących z linią kolejową i sposoby oznaczania ich na załącznikach graficznych. Warsztaty planowane są na 9 czerwca 2022 r., a zapisy zostaną uruchomione około 2 tygodnie przed jego terminem. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Najważniejsze zasady dotyczące uzgadniania dokumentów planistycznych uwzględnione zostały w specjalnym poradniku dla organów administracji publicznej. W przypadku pojawiających się pytań lub wątpliwości dodatkowych informacji udzielają także pracownicy Wydziału Planowania i Gospodarki Przestrzennej Departamentu Obsługi Prawnej (tel. 227491400).

Poradnik jest do pobrania [TUTAJ].

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram