fbpx

Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła postępowanie ramowe na dokumentację projektową dla kolejowych inwestycji CPK. Szacowana wartość prac projektowych to ponad 7 mld zł netto. Jest to obecnie największa w Europie umowa ramowa na prace projektowe.

Celem tego przetargu jest wybranie na podstawie określonych kryteriów grupy wykonawców, którym spółka CPK przez osiem lat będzie mogła zlecać zadania projektowe w uproszczonym trybie postępowań wykonawczych. Spółka CPK liczy na zainteresowanie specjalistycznych biur projektowych z Polski i z zagranicy.

Przetarg jest prowadzony równolegle w dwóch językach: po polsku i angielsku. Oferty można składać do 5 listopada. Szczegóły postępowania znajdują się na platformie Smart PZP.

W zakres kolejowych prac projektowych wejdą m.in. elementy tzw. igreka: Warszawa – CPK – Łódź – Wrocław (wraz z łącznikiem w kierunku Poznania), tzw.  CMK Północ (wydłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej przez CPK w stronę Płocka, Włocławka i Trójmiasta) i nowa linia Katowice – Kraków. Znajdują się tam też odcinki przez rejony wykluczone dziś transportowo, np. Ostrołęka – Łomża – Giżycko; Katowice – Jastrzębie-Zdrój – Ostrawa; Łętownia – Rzeszów i Trawniki – Krasnystaw – Zamość.

"Umowa ramowa na projektowanie umożliwi nam wybranie wykonawców dających rękojmię należytej jakości prac. Następnie w uproszczonych postępowaniach CPK będą oni konkurowali o umowy wykonawcze. Osiągniemy w ten sposób dobór wiarygodnych partnerów, krótszy czas postępowań a wykonawcy przewidywalność portfela zamówień. To rozwiązanie sprawdziło się już m.in. w trwających od ubiegłego roku inwentaryzacjach środowiskowych CPK, w ten sam sposób wybraliśmy już także wykonawców studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych" - powiedział Mikołaj Wild, prezes CPK. 

Zlecenia w ramach umowy ramowej będą dotyczyć: materiałów do decyzji środowiskowych, koncepcji programowo-przestrzennych (KPP), projektów i opracowań na potrzeby decyzji lokalizacyjnych i pozyskiwania nieruchomości, projektów budowlanych do uzyskania pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych i dokumentacji służącej wyłonieniu wykonawców robót budowlanych.

Spółka CPK będzie miała przy tym możliwość zlecania usług projektowych w różnych konfiguracjach w zależności od aktualnych potrzeb (np. albo na dokumentację projektową całego procesu inwestycyjnego, albo tylko na wybrane wyżej wspomniane opracowania projektowe).

Umowa ramowa umożliwi spółce CPK sprawniejszy i szybszy wybór wykonawców prac projektowych w następujących po nich uproszczonych zamówieniach wykonawczych. W trwającym postępowaniu spółka ocenia wyłącznie kryteria jakościowe (głównie kryterium doświadczenia personelu). Oferty cenowe będą brane pod uwagę dopiero podczas uproszczonych zamówień wykonawczych kierowanych do zakwalifikowanych wykonawców, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa.

"Dialog z wykonawcami i poznanie wzajemnych oczekiwań to dla nas istota współpracy przy umowach ramowych. Celem jest wspólne działanie, które zamawiającemu da możliwość sprawnego wyboru wykonawców, a wykonawcom zbudowanie wartościowego portfela zamówień w długim horyzoncie i w oparciu o jasno sprecyzowane kryteria. Jak twierdzi, spółka CPK ma nadzieję na znalezienie wykonawców na polskim rynku. Ale jeżeli okaże się on zbyt płytki, będziemy także poza granicami Polski szukać projektantów, a docelowo też wykonawców, którzy sprostają naszym oczekiwaniom" - skomentował Radosław Kantak, członek zarządu spółki CPK ds. Inwestycji Kolejowych. 

Postępowanie dotyczy łącznie 29 projektów podzielonych na 82 odcinki, które składają się na prawie 1 800 km tzw. szprych, czyli nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane przez CPK do końca 2034 r. Wśród nich znajdą się odcinki z prędkością projektową: do 350 km/h.

"Korzystając z najlepszych międzynarodowych wzorców, stworzymy atrakcyjne dla wykonawców warunki kontraktowe. Oferujemy m.in. elastyczne formy wynagrodzenia, np. płatności częściowe, dodatkowe zaliczki płatne z góry, rozliczenie ryczałtowe i obmiarowe (zależnie od rodzaju usługi), a także dodatkowe wynagrodzenie za przyspieszenie prac. Wszystkie te rozwiązania zostały oparte o wnioski ze wstępnych konsultacji rynkowych, które przeprowadziliśmy z branżą" - dodał prezes Mikołaj Wild. 

Prace projektowe będą się odbywały w zespołach roboczych wspólnie z personelem spółki CPK. Przewagi przetargu CPK na umowy ramowe nad innymi postępowaniami to m.in. transparentny harmonogram rozpisany na dwie kolejne perspektywy unijne (do 2034 r.) i pozbawione nadmiernych formalności postępowania wykonawcze.

Umowa ramowa na prace projektowe to dopiero pierwszy krok. W przygotowaniu są umowy ramowe dotyczące: zleceń dla inżyniera kontraktu i na roboty budowlane.

Program inwestycji kolejowych CPK zakłada wybudowanie prawie 1800 km nowych linii kolejowych dużych prędkości prowadzących z 10 kierunków do CPK i Warszawy. Szacowana wartość inwestycji kolejowych CPK do 2034 r. to prawie 95 mld zł. Umożliwią one dojazd do CPK z większości miast w Polsce w czasie do 2,5 godz.

Źródło tekstu: cpk.pl/Serwis Kolejowy

Śledztwo dotyczące niegospodarności i możliwości wyrządzenia dużych szkód majątkowych w PKP PLK S.A. wszczęła na początku lutego Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Nieprawidłowości dotyczą m.in. relacji biznesowych z Grupą ZUE. To nie jedyne problemy spółki kolejowej. Jej działaniom przygląda się także CBA – informuje „Puls Biznesu”.

Zawiadomienia do prokuratury dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa złożył członek rady nadzorczej PKP PLK S.A. Ryszard Kaczoruk. Jego zastrzeżenia wzbudziła m.in. ugoda, którą spółka kolejowa zawarła z Grupą ZUE, realizującą modernizację linii Łódź Kaliska – Zduńska Wola. Wartość kontraktu wynosiła 340 mln zł.

Portal Money.pl powołując się na publikację „PB” informuje, że budzące wątpliwości porozumienie dotyczy rekompensaty, jaką zarządca sieci kolejowej zobowiązał się zapłacić podmiotowi realizującemu prace na ww. linii. Chodziło o zaległości finansowe, które PKP PLK S.A. miało wobec realizatora projektu. Kolej w ramach zadośćuczynienia zobligowała się do wpłacenia na konto ZUE 57 mln zł. Tymczasem zobowiązania spółki wynosiły 1,65 mln zł.

O złożeniu doniesienia do prokuratury Ryszard Kaczoruk poinformował Ministerstwo Aktywów Państwowych w notatce przesłanej pod koniec 2020 r.

Zbyt pochopnie przystali na coraz bardziej eskalowane roszczenia ZUE, a uzasadnienia co do konieczności zawarcia ugody były i są nadal stanowczo za słabo udokumentowane” – czytamy we fragmencie notatki cytowanym przez portal Wyborcza.pl.

Duża rekompensata nie jest jedyną kwestią, która wzbudziła zainteresowanie warszawskiej prokuratury. Kolejna sprawa także dotyczy relacji finansowych między PKP PLK S.A. i ZUE, a dokładniej budowy przejścia podziemnego na linii Częstochowa – Zawiercie. Koszt jego powstania wyceniono na pół miliona złotych. Jak się okazuje, wykonanie tunelu nie było ujęte w umowie zawartej między podmiotami.

W powyższym przypadku wątpliwości co do działań swoich pracowników zgłosiła także sama spółka kolejowa. Podejrzenia wzbudziła kwota, która miała znacznie przewyższać wartość rynkową prac związanych z powstaniem przejścia. Według Money.pl, w kręgu podejrzanych znajduje się m.in. była dyrektor projektu, która zdaniem PKP PLK S.A. mogła przekroczyć swoje kompetencje.

Sprawy, które znalazły się pod lupą prokuratury bada Centralne Biuro Antykorupcyjne. Nie są to jedyne czynności, jakie podjęło CBA monitorując działania spółki. Wątpliwości funkcjonariuszy wzbudziły również zamówienia publiczne składane przez PKP PLK S.A. w latach 2013-2018. Jednym z nich jest kontrakt wart 930 mln zł, dotyczący modernizacji linii nr 7 między Lublinem a Dęblinem. W tym przypadku stroną umowy było konsorcjum, któremu przewodniczyło włoskie przedsiębiorstwo Astaldi.

W odniesieniu do notatki służbowej Kaczoruka, „Gazeta Wyborcza” informuje, że członek rady nadzorczej PKP PLK S.A. zgłasza także swoje wątpliwości co do realizacji Krajowego Programu Kolejowego. Jego zdaniem zaawansowanie prac wynosi w tym przypadku około 50%, a nie jak twierdzi spółka 90%. Może to skutkować nie tylko paraliżem komunikacyjnym, ale także utratą unijnych dotacji.

hp

PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiadają ogłoszenie przetargów na roboty budowlane na kolei o wartości ponad 17 miliardów złotych do końca przyszłego roku.  Przetargi pozwolą na realizację inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego oraz projektów planowanych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021–2027 – podaje spółka.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel podkreśla, że działanie PLK pozwoli zachować ciągłość procesu inwestycyjnego i utrzymać obecne ceny w postępowaniach przetargowych.

Przedstawienie dziś przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. listy planowanych do ogłoszenia postępowań przetargowych do końca 2021 roku to krok bardzo ważny i oczekiwany przez kolejową branżę budowlaną. Cieszę się, że Krajowy Program Kolejowy jest realizowany bez zakłóceń, a skala inwestycji kolejowych rośnie z roku na rok. Każda kolejna inwestycja przybliża nas do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i punktualna polska kolej”zaznacza wiceszef resortu infrastruktury.

Polskie Linie Kolejowe przygotowują studia wykonalności i dokumentacje projektowe na nową perspektywę unijną już od trzech lat. Dzięki tym działaniom spółka do końca przyszłego roku ogłosi minimum 60 postępowań przetargowych na kwotę ok. 17 miliardów złotych. [zobacz wykaz] Inwestycje uwzględnią polskie i europejskie priorytety, a także potrzeby rozwoju kolei oraz oczekiwania podróżnych i przewoźników towarowych. Efektem prac będą atrakcyjniejsze połączenia regionalne, międzywojewódzkie i międzynarodowe oraz lepszy dostęp do kolei. Zwiększą się też możliwości w przewozach towarowych oraz poziom bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel zaznacza, że kilkaset przetargów, w tym m.in. na prace utrzymaniowe, pozwoli na zaangażowanie dużych, średnich i małych firm.

„Planowane do ogłoszenia do końca 2021 roku postępowania o wartości ponad 17 miliardów złotych stanowią kontynuację Krajowego Programu Kolejowego oraz dotyczą projektów już z nowej perspektywy na lata 2021-2027 i prac utrzymaniowych. Konsekwentna realizacja inwestycji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewnia stabilność na rynku kolejowym oraz sprzyja rozwojowi gospodarki. Ogłoszenie około 400 postępowań pozwoli na podjęcie prac przez duże firmy oraz mniejsze regionalne przedsiębiorstwa” mówi prezes spółki.

Procedury wyłaniania wykonawców na ponad 60 zadań inwestycyjnych ruszą do końca przyszłego roku. Wśród projektów znajdują się między innymi: modernizacja kolejnego odcinka Rail Baltica (Białystok – Ełk), przebudowa trasy Giżycko – Kętrzyn – Korsze, Kościerzyna – Somonino – Kartuzy oraz kolejowej obwodnicy Poznania. To również modernizacja linii kolejowych na Śląsku, na przykład: Będzin – Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice i Tychy – Most Wisła, a także prace na stacjach takich jak Zawiercie, Ełk, Maksymilianowo, Mielec i Słupsk.

PLK w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury kolejowej ogłoszą również [330 przetargów] na prace remontowe i utrzymaniowe o szacowanej wartości ponad 650 milionów złotych. Roboty obejmą całą sieć kolejową w kraju. Efektem realizacji zadań będzie między innymi zapewnienie zgodnych z rozkładem jazdy podroży oraz oczekiwanych warunków obsługi na stacjach i przystankach. Prace pozwolą zwiększać możliwości transportu towarów koleją.

Krajowy Program Kolejowy jest dokumentem, w którym zawarto ponad 230 kolejowych projektów inwestycyjnych o wartości prawie 76 miliardów złotych. Strategia zakłada między innymi poprawienie ruchu kolejowego w aglomeracjach, podniesienie standardu podróży na trasach regionalnych oraz polepszenie warunków dla przewozu towarów. [czytaj więcej]

Planowane inwestycje w ramach nowej perspektywy finansowej wynikają z założeń wieloletnich ram finansowych wydatków Unii Europejskiej. Aktualnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury przygotowują nowy program wieloletni na lata 2021–2027.

pg

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram