fbpx

Śledztwo dotyczące niegospodarności i możliwości wyrządzenia dużych szkód majątkowych w PKP PLK S.A. wszczęła na początku lutego Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Nieprawidłowości dotyczą m.in. relacji biznesowych z Grupą ZUE. To nie jedyne problemy spółki kolejowej. Jej działaniom przygląda się także CBA – informuje „Puls Biznesu”.

Zawiadomienia do prokuratury dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa złożył członek rady nadzorczej PKP PLK S.A. Ryszard Kaczoruk. Jego zastrzeżenia wzbudziła m.in. ugoda, którą spółka kolejowa zawarła z Grupą ZUE, realizującą modernizację linii Łódź Kaliska – Zduńska Wola. Wartość kontraktu wynosiła 340 mln zł.

Portal Money.pl powołując się na publikację „PB” informuje, że budzące wątpliwości porozumienie dotyczy rekompensaty, jaką zarządca sieci kolejowej zobowiązał się zapłacić podmiotowi realizującemu prace na ww. linii. Chodziło o zaległości finansowe, które PKP PLK S.A. miało wobec realizatora projektu. Kolej w ramach zadośćuczynienia zobligowała się do wpłacenia na konto ZUE 57 mln zł. Tymczasem zobowiązania spółki wynosiły 1,65 mln zł.

O złożeniu doniesienia do prokuratury Ryszard Kaczoruk poinformował Ministerstwo Aktywów Państwowych w notatce przesłanej pod koniec 2020 r.

Zbyt pochopnie przystali na coraz bardziej eskalowane roszczenia ZUE, a uzasadnienia co do konieczności zawarcia ugody były i są nadal stanowczo za słabo udokumentowane” – czytamy we fragmencie notatki cytowanym przez portal Wyborcza.pl.

Duża rekompensata nie jest jedyną kwestią, która wzbudziła zainteresowanie warszawskiej prokuratury. Kolejna sprawa także dotyczy relacji finansowych między PKP PLK S.A. i ZUE, a dokładniej budowy przejścia podziemnego na linii Częstochowa – Zawiercie. Koszt jego powstania wyceniono na pół miliona złotych. Jak się okazuje, wykonanie tunelu nie było ujęte w umowie zawartej między podmiotami.

W powyższym przypadku wątpliwości co do działań swoich pracowników zgłosiła także sama spółka kolejowa. Podejrzenia wzbudziła kwota, która miała znacznie przewyższać wartość rynkową prac związanych z powstaniem przejścia. Według Money.pl, w kręgu podejrzanych znajduje się m.in. była dyrektor projektu, która zdaniem PKP PLK S.A. mogła przekroczyć swoje kompetencje.

Sprawy, które znalazły się pod lupą prokuratury bada Centralne Biuro Antykorupcyjne. Nie są to jedyne czynności, jakie podjęło CBA monitorując działania spółki. Wątpliwości funkcjonariuszy wzbudziły również zamówienia publiczne składane przez PKP PLK S.A. w latach 2013-2018. Jednym z nich jest kontrakt wart 930 mln zł, dotyczący modernizacji linii nr 7 między Lublinem a Dęblinem. W tym przypadku stroną umowy było konsorcjum, któremu przewodniczyło włoskie przedsiębiorstwo Astaldi.

W odniesieniu do notatki służbowej Kaczoruka, „Gazeta Wyborcza” informuje, że członek rady nadzorczej PKP PLK S.A. zgłasza także swoje wątpliwości co do realizacji Krajowego Programu Kolejowego. Jego zdaniem zaawansowanie prac wynosi w tym przypadku około 50%, a nie jak twierdzi spółka 90%. Może to skutkować nie tylko paraliżem komunikacyjnym, ale także utratą unijnych dotacji.

hp

PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiadają ogłoszenie przetargów na roboty budowlane na kolei o wartości ponad 17 miliardów złotych do końca przyszłego roku.  Przetargi pozwolą na realizację inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego oraz projektów planowanych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021–2027 – podaje spółka.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel podkreśla, że działanie PLK pozwoli zachować ciągłość procesu inwestycyjnego i utrzymać obecne ceny w postępowaniach przetargowych.

Przedstawienie dziś przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. listy planowanych do ogłoszenia postępowań przetargowych do końca 2021 roku to krok bardzo ważny i oczekiwany przez kolejową branżę budowlaną. Cieszę się, że Krajowy Program Kolejowy jest realizowany bez zakłóceń, a skala inwestycji kolejowych rośnie z roku na rok. Każda kolejna inwestycja przybliża nas do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i punktualna polska kolej”zaznacza wiceszef resortu infrastruktury.

Polskie Linie Kolejowe przygotowują studia wykonalności i dokumentacje projektowe na nową perspektywę unijną już od trzech lat. Dzięki tym działaniom spółka do końca przyszłego roku ogłosi minimum 60 postępowań przetargowych na kwotę ok. 17 miliardów złotych. [zobacz wykaz] Inwestycje uwzględnią polskie i europejskie priorytety, a także potrzeby rozwoju kolei oraz oczekiwania podróżnych i przewoźników towarowych. Efektem prac będą atrakcyjniejsze połączenia regionalne, międzywojewódzkie i międzynarodowe oraz lepszy dostęp do kolei. Zwiększą się też możliwości w przewozach towarowych oraz poziom bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel zaznacza, że kilkaset przetargów, w tym m.in. na prace utrzymaniowe, pozwoli na zaangażowanie dużych, średnich i małych firm.

„Planowane do ogłoszenia do końca 2021 roku postępowania o wartości ponad 17 miliardów złotych stanowią kontynuację Krajowego Programu Kolejowego oraz dotyczą projektów już z nowej perspektywy na lata 2021-2027 i prac utrzymaniowych. Konsekwentna realizacja inwestycji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewnia stabilność na rynku kolejowym oraz sprzyja rozwojowi gospodarki. Ogłoszenie około 400 postępowań pozwoli na podjęcie prac przez duże firmy oraz mniejsze regionalne przedsiębiorstwa” mówi prezes spółki.

Procedury wyłaniania wykonawców na ponad 60 zadań inwestycyjnych ruszą do końca przyszłego roku. Wśród projektów znajdują się między innymi: modernizacja kolejnego odcinka Rail Baltica (Białystok – Ełk), przebudowa trasy Giżycko – Kętrzyn – Korsze, Kościerzyna – Somonino – Kartuzy oraz kolejowej obwodnicy Poznania. To również modernizacja linii kolejowych na Śląsku, na przykład: Będzin – Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice i Tychy – Most Wisła, a także prace na stacjach takich jak Zawiercie, Ełk, Maksymilianowo, Mielec i Słupsk.

PLK w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury kolejowej ogłoszą również [330 przetargów] na prace remontowe i utrzymaniowe o szacowanej wartości ponad 650 milionów złotych. Roboty obejmą całą sieć kolejową w kraju. Efektem realizacji zadań będzie między innymi zapewnienie zgodnych z rozkładem jazdy podroży oraz oczekiwanych warunków obsługi na stacjach i przystankach. Prace pozwolą zwiększać możliwości transportu towarów koleją.

Krajowy Program Kolejowy jest dokumentem, w którym zawarto ponad 230 kolejowych projektów inwestycyjnych o wartości prawie 76 miliardów złotych. Strategia zakłada między innymi poprawienie ruchu kolejowego w aglomeracjach, podniesienie standardu podróży na trasach regionalnych oraz polepszenie warunków dla przewozu towarów. [czytaj więcej]

Planowane inwestycje w ramach nowej perspektywy finansowej wynikają z założeń wieloletnich ram finansowych wydatków Unii Europejskiej. Aktualnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury przygotowują nowy program wieloletni na lata 2021–2027.

pg

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram