fbpx

Władze Australii zdecydowały o przeznaczeniu ponad 4 mld dolarów amerykańskich na projekt Inland Rail – informuje portal Railwayjournal. Inwestycja obejmuje budowę śródlądowej towarowej linii kolejowej o długości ponad 1700 km z Melbourne do Brisbane.

Za realizację Inland Rail odpowiada państwowa firma Australian Rail Track Corporation. W 2017 budżet inwestycji został ustalony na ponad 7 mld dolarów amerykańskich. Szef ARTC Richard Wankmuller podkreśla jednak, że konieczne są kolejne środki, aby zaspokoić oczekiwania obywateli Australii i klientów.

Dzięki projektowi Inland Rail trasa kolejowa z Melbourne do Brisbane skróci się o 200 km, a pociągi będą ją pokonywać w czasie krótszym niż 24 godziny. Dodatkowe rządowe środki zostaną przeznaczone m.in. na budowę łącznie 4500 przepustów, 9 wiaduktów, blisko 7 km mostów i 450 km ogrodzeń.

Minister finansów w rządzie Australii Simon Birmingham podkreśla, że zwiększenia finansowania to odpowiedź na potrzeby obywateli.

„Wprowadzamy ulepszenia w projekcie, aby zapewnić bardziej wydajną sieć kolejową, a jednocześnie zagwarantować stworzenie większej ilości nowych miejsc pracy i pobudzenie gospodarki” – wyjaśnia minister.

Inland Rail będzie najważniejszą linią towarową w Australii i znacznie poprawi wydajność krajowego transportu kolejowego w tym kraju. Inwestycja zapewni lepsze połączenie producentów z rynkami i stworzy nowe możliwości dla przedsiębiorstw oraz branż i lokalnych społeczności.

pg

Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA) oraz będąca wspólnym przedsięwzięciem państw bałtyckich spółka RB Rail AS podpisały dwie dodatkowe umowy na dofinansowanie Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Całkowity budżet inwestycji określonych w dokumentach wynosi 214,3 mln euro – podaje Railbaltica.org.

INEA to unijna agencja zajmująca się programami z dziedziny transportu, energii i telekomunikacji.  W wyniku umów zawartych ze spółką Rail Baltica, przeznaczy 182,2 mln euro na realizację projektu kolei łączącej Polskę i kraje bałtyckie. Kwota ta stanowi 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe 15% sfinansują rządy Litwy, Łotwy i Estonii.

„Dzięki dodatkowemu dofinansowaniu ze środków unijnych projekt będzie kontynuował prace budowlane w kluczowych terminalach pasażerskich w Estonii i na Łotwie oraz zapewni budowę kolejnego odcinka magistrali z Kowna w kierunku granicy litewsko-łotewskiej. Ponadto dofinansowanie to umożliwi postęp w rozwoju kluczowych podsystemów kolejowych, planowaniu i projektowaniu stacji regionalnych oraz obiektów utrzymania infrastruktury dla wszystkich trzech krajów bałtyckich” - mówi Agnis Driksna, prezes zarządu RB Rail AS. 

Zgodnie z umową, kwota pozyskana z dofinansowania przeznaczona zostanie m.in. na prace związane z budową terminalu pasażerskiego w Ülemiste oraz odcinków kolejowych w obrębie Dworca Centralnego i lotniska w Rydze.

„Ponadto w ramach drugiej umowy w sprawie przyznania grantu około 86,1 mln euro zostanie zainwestowanych w projekt techniczny i planowanie, w tym przygotowanie podsystemów energetycznego i kolejowego sterowania i dowodzenia” – informuje Railbaltica.org.

Unijne środki przeznaczone zostaną także na planowanie i projektowanie lokalnych obiektów oraz regionalnych stacji i przystanków na trasie Rail Baltica. Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną także w procesie nabywania gruntów pod inwestycje związane z projektem.

Wraz z podpisanymi wcześniej umowami o dotacje Rail Baltica pozyskała z budżetu Unii Europejskiej  ok. 1,12 mld euro.

hp

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram