fbpx

Od 1 lutego pojazdy kolejowe w Polsce rejestrowane są wyłącznie poprzez europejski rejestr pojazdów (EVR). Rejestr prowadzi Agencja Kolejowa Unii Europejskiej, ale wnioski składane są nadal do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego UTK organizuje szkolenie „Wdrożenie rejestru EVR”. Warsztaty on-line odbędą się 10 lutego 2022 r. Zapisy rozpoczynają się dziś, a udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Cały proces rejestracji pojazdów kolejowych, począwszy od złożenia wniosku do potwierdzenia rejestracji lub wprowadzania zmian rejestrowych, odbywa się obecnie w jednej aplikacji - EVR. Wnioski składane są wyłącznie drogą elektroniczną zaś Prezes UTK nie będzie wydawał raportów jak odbywało się to przed wejściem w życie EVR. Cały proces komunikacji odbywa się przez EVR.

Do sprawnego rozpoczęcia pracy w nowym środowisku ważne jest, aby wszystkie zainteresowane strony miały odpowiednią wiedzę i znajomość rejestru EVR. Przed utworzeniem konta użytkownika w EVR konieczne jest uzyskanie kodu organizacji. Kody organizacji są przydzielane przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej wszystkim zainteresowanym podmiotom, działającym w europejskim systemie kolejowym (wszystkim, którzy korzystają z aplikacji Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, np. EVR). Wszelkie wnioski o nowy alfanumeryczny kod organizacji lub o zmianę danych organizacji należy składać do Agencji w trybie online pod adresem: https://srm-portal.powerappsportals.com/

Wszelkie informacje dotyczące nowego systemu EVR dostępne są w zakładce Europejski Rejestr Pojazdów (EVR). 

SZKOLENIE AKADEMII BEZPIECZEŃSTWA KOLEJOWEGO Z EVR

Szkolenie „Wdrożenie rejestru EVR” przeznaczone jest dla wszystkich użytkowników nowego systemu: dysponentów, właścicieli, podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, producentów taboru itp. Zajęcia będą miały charakter praktycznych warsztatów, w których trakcie zostaną przedstawione najważniejsze funkcjonalności rejestru EVR: zakładanie konta, rejestracja wniosków i wyszukiwanie danych.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram