fbpx

W Toruniu trwa modernizacja torowisk tramwajowych. Prace realizowane są na trzech odcinkach: w ciągu ul. Bydgoskiej, na Szosie Lubickiej od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego i na ul. Broniewskiego pomiędzy ul. Sienkiewicza i Reja.


Prace na ul. Bydgoskiej podzielono na dwa etapy: przebudowywany obecnie odcinek od ul. Reja do ul. Sienkiewicza oraz od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do ul. Chopina. Stare tory i sieć trakcyjna zostały już zdemontowane. Wykonano także fundamenty pod słupy trakcyjne, studnie drenażowe do odwodnienia torowiska, a także studnie pod wodomierze do jego nawadniania. Na ukończeniu są prace związane z siecią teletechniczną, zasilaniem oświetlenia i obwodów podlewania torowiska zielonego.

Łącznie w ciągu ul. Bydgoskiej zmodernizowane zostanie ponad 2,5 km toru pojedynczego. Odcinek niemal w całości stanie się nowym, zielony torowiskiem. Łącznie pas zieleni będzie miał ponad 1320 metrów bieżących. Nie będzie go tylko w miejscach przystanków i przejazdów drogowo-torowych. Prace na obecnym etapie wykonawca planuje zakończyć w grudniu br., zaś w etapie drugim – w sierpniu 2022 roku.

Kolejny odcinek modernizowany jest w ciągu Szosy Lubickiej, od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego. Tam m.in. ukończono już prace związane z montażem fundamentów oraz słupów oświetleniowych na trasie od ul. Leszczynowej do pl. Daszyńskiego i odtworzono nawierzchnię peronów przy ul. Rydygiera i ul. Przy Skarpie. Zamontowano też przejazdy z płyt prefabrykowanych na skrzyżowaniu ul. Rydygiera i ul. Szosa Lubicka, wylano płytę betonową na odcinku od pl. Daszyńskiego do ul. Rydygiera oraz zamontowano wysięgniki trakcyjne na słupach.

Aktualnie na odcinku od pl. Daszyńskiego do ul. Rydygiera kontynuowane są prace związane z montażem i spawaniem szyn, a także przygotowaniem do wykonania podlewów. Na pozostałych odcinkach trwa wklejanie wkładek przyszynowych i tworzenie podlewów. Stawiane są także betonowe obrzeża zamykające zielone torowisko. Zakończenie prac planowane jest do końca tego roku.


Modernizacja trasy, wraz z siecią trakcyjną, w ciągu ul. Broniewskiego jest częścią większego zakresu robót, które obejmują odcinek od pl. Niepodległości do ul. Reja. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:


Prace w ciągu ul. Kraszewskiego zakończyły się w połowie maja. Obecnie jest realizowany kolejny etap robót – pomiędzy skrzyżowaniami ul. Broniewskiego z Sienkiewicza i Reja.

Na odcinku od ul. Kochanowskiego do Sienkiewicza trwa rozbiórka torowiska północnego. Rozpoczyna się korytowanie, wklejanie wkładek w szyny i zbrojenie fundamentów pod słupy trakcyjne. Prowadzone są prace przygotowawcze do wykonania zabezpieczenia ciepłociągu na wysokości Broniewskiego 4 oraz zabezpieczenia kolizji teletechnicznej i energetycznej.

Na odcinku od ul. Reja do Kochanowskiego kontynuowane są prace związane z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji po stronie południowej oraz przebudowa kolizji wodociągowej wraz z odtworzeniem chodników i jezdni. Trwa też rozbiórka torowiska i wykonywanie fundamentów pod słupy trakcyjne. Po południowej stronie skrzyżowania Reja/Broniewskiego rozpoczyna się budowa nowego oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej. Termin zakończenia prac to koniec bieżącego roku.

Źródło tekstu: MZK Toruń/Serwis Kolejowy

Wrocławskie MPK poinformowało, że odkrycie przez robotników trumien na ul. Złotoryjskiejnie zatrzymało prac remontowych przy torowisku. Inwestycja realizowana jest dalej w takim zakresie, aby nie kolidowała z zadaniami archeologa.

W tym momencie torowcy działają w dwóch miejscach: na przejeździe tramwajowym w ciągu ul. Strzegomskiej i na rozjeździe od strony ulicy Złotoryjskiej.

„Na przejeździe trwa układanie nowych, równych i solidnych betonowych płyt, na których wkrótce spoczną szyny. Ruch samochodów i autobusów ulicą Strzegomską odbywa się normalnie, chociaż kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność i uważać na zwężenie jezdni w tym miejscu”– wskazuje rzecznik prasowy MPK Wrocław, Bartosz Naskręski.

Przy przystanku „Dolmed” odbywa się instalacja urządzeń zwrotnicowych w wymienionym już rozjeździe. Od strony ul. Legnickiej, na świeżo wysypanym tłuczniu, doskonale widać nowo ułożone szyny w przyszłym zielonym torowisku. Ciągną się one przez ponad sto metrów i urywają tuż przed miejscem, gdzie dokonano odkrycia.

„W tych nietypowych okolicznościach staramy się zrobić co tylko się da, żeby zminimalizować powstałe opóźnienie. Prace przeorganizowaliśmy w ten sposób, by jak najmniej było do dokończenia, gdy archeolog zakończy swoje czynności” zapewnia prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder.

Mimo prowadzonych obok prac związanych z odkopywaniem trumien, realizacja inwestycji cały czas posuwa się do przodu. Przewoźnik zapewnia, że do tych robót, które miały się toczyć w miejscu trwających wykopalisk, wróci natychmiast po oddaniu mu terenu przez archeologa.

Do odkrycia trumien w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się cmentarz, doszło 17 marca. Więcej o znalezisku archeologicznym dokonanym podczas remontu linii tramwajowej pisaliśmy [tutaj].

Źródło tekstu: MPK Wrocław/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram