fbpx

Trzeci etap rozbudowy położonego w Idzikowicach Zakładu PKP Intercity Remtrak dobiega końca. W związku z tym siedziba spółki została przeniesiona właśnie do tej lokalizacji – poinformowano na briefingu prasowym 11 maja.

Zakład w Idzikowicach rozwija się i rozbudowuje od maja 2016 roku. Prace przy rozbudowie oddziału i zwiększaniu jego kompetencji podzielono na trzy etapy. Pierwszy był wart ponad 10,5 mln zł brutto. W ramach rozbudowy spółkę wyposażono w nowoczesną komorę lakierniczą. Powstał także zupełnie nowy ciąg technologiczny wraz z układem torowym, umożliwiający w pełni komfortową i efektywną pracę w I etapie wykonywania naprawy wagonu (tzw. „prace brudne”). Wybudowano także niezbędny zbiornik retencyjny na wodę deszczową, parking i infrastrukturę ziemną.

Etap drugi był wart ponad 11,3 mln zł brutto. Prace zakończono w grudniu 2017 roku. W ramach jego rozbudowy spółka została wyposażona w szereg specjalistycznych stanowisk naprawczych, m.in. nowoczesne stanowisko badania nacisków kół na szynę oraz stanowiska do: pomiarów elektrycznych na wagonach; badania charakterystyki zderzaków pojazdów szynowych; pomiarów i sprawdzania zaworów rozrządczych i tablic pneumatycznych; badań układu zamkniętego WC, a także system diagnostyki układów hamulcowych pojazdów szynowych oraz stacjonarny system odfekalniania.

Ponadto została przeprowadzona pełna naprawa układu torowego wraz z infrastrukturą pomocniczą. Rozbudowa hali naprawczej pozwoliła też na stworzenie dodatkowych pomieszczeń, w których znajdują się obecnie doskonale wyposażone warsztaty. Piętro wybudowanego budynku zostało wykorzystane do stworzenia dodatkowych szatni i zaplecza sanitarnego, co świadczy o ciągłym dążeniu do poprawy komfortu pracy dla zatrudnianych pracowników.

Obecnie kończy się rozbudowa w ramach III etapu, warta 135 mln zł brutto. Prace obejmują budowę dwóch hal: hali napraw zestawów kołowych i wózków, a także lokomotyw i wagonów pasażerskich dla Oddziału Idzikowice. Ponadto powstaje: budynek warsztatowo-socjalno-administracyjno-diagnostyczny, akumulatorownia, portiernia, magazyny na podzespoły, części, materiały, gazy techniczne, oleje i smary.

„Bardzo się cieszę z rozwoju zakładu w Idzikowicach i rozwoju całej spółki PKP Intercity Remtrak. Przy tak dynamicznym wzroście PKP Intercity, rozbudowie floty, ciągłym podnoszeniu jakości podróży, firma, która na bieżąco może serwisować i naprawiać wagony, lokomotywy, czy zespoły trakcyjne jest wręcz niezbędna w ramach całej grupy. Co ważne poza korzyściami w zakresie utrzymania technicznego pojazdów przewoźnika dalekobieżnego, zyskuje region opoczyński, w którym powstają i nadal będą powstawać nowe miejsca pracy” – wskazuje Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Zakończenie modernizacji oddziału w Idzikowicach pozwoli spółce PKP Intercity Remtrak zabezpieczyć nawet 90% potrzeb PKP Intercity w zakresie przeglądów P4 i do 25% przeglądów P5 wagonów, jak również około 60% przeglądów okresowych lokomotyw elektrycznych oraz niemal wszystkich prac przy zestawach kołowych.

„Dla lokalnej społeczności taki zakład to prawdziwy skarb. Setki miejsc pracy, jakie oferuje spółka Remtrak w Idzikowicach mają duży wpływ na tutejszy rynek zatrudnienia. Przeniesienie siedziby na nasz teren sprawi, że i podatki będą płacone tutaj, a to ma ogromne znaczenie dla rozwoju lokalnej społeczności” – zaznacza Robert Telus, poseł na Sejm RP.

PKP Intercity Remtrak, należący do grupy kapitałowej PKP Intercity, posiada zakłady m.in. w Idzikowicach i Warszawie, a także - od grudnia 2019 roku - spółka wykonuje naprawy taboru dzierżawiąc majątek w Opolu. Modernizacje zaplecza technicznego w Idzikowicach pozwoliła i wciąż pozwala na zwiększanie zatrudnienia na stanowiskach m.in.: mechanik, elektryk, tokarz, ślusarz. Spółka poszukuje także aktywnie inżynierów z zakresu m.in. automatyki i elektryki. Docelowo w Idzikowicach zatrudnienie może znaleźć dodatkowo do około 400 osób, co przełoży się łącznie na ponad 800 miejsc pracy. Należy również zauważyć, że Remtrak zobowiązał się do pomocy w kształceniu młodych techników, którzy po zakończeniu etapu III rozbudowy mogliby zasilić kadry oddziału w Idzikowicach. Spółka udziela szkołom objętym patronatem wsparcia zarówno w zakresie dydaktycznym, jak i finansowym.

„Kondycja spółki Remtrak jest bardzo dobra. W 2020 Remtrak wypracował 12,68 mln zysku netto. Ciągle zwiększa się portfel zamówień tej spółki. Dla PKP Intercity posiadanie własnych zakładów serwisowo-naprawczych jest sprawą strategiczną. Realizujemy największy w historii program inwestycyjny. Do 2030 wydany na nowy tabor ok. 19 mld złotych. Musimy zwiększać naszą niezależność od zewnętrznych dostawców, jeśli chodzi o utrzymanie tego taboru” – podkreśla prezes zarządu PKP Intercity Marek Chraniuk.

Dzięki rozwojowi spółki Remtrak PKP Intercity będzie w coraz mniejszym stopniu uzależnione od podmiotów zewnętrznych, co pozwoli szybko, elastycznie, a także efektywnie kosztowo reagować na bieżące potrzeby taborowe. Przełoży się to bezpośrednio na sprawną obsługę stale rosnącej liczby pasażerów przewoźnika.

„Rok 2020 zakończył się 817 wykonanymi zleceniami przez Remtrak. W latach 2015-2020 wykonano 1949 przeglądów na poziomie P4, co stanowiło 63% wszystkich napraw. W spółce na koniec 2020 roku zatrudnionych było 659 pracowników i na pewno to nie koniec wzrostu liczby zatrudnionych. Remtrak rozwija się dynamicznie, bo dynamicznie rozwija się spółka matka PKP Intercity” – dodaje Adam Laskowski, członek zarządu PKP Intercity S.A.

„Wobec tak dużych inwestycji i rozbudowy zakładu w Idzikowicach, przeniesienie siedziby do tej lokalizacji było naturalną koleją rzeczy. W Idzikowicach wykonywane są obecnie kompleksowe naprawy wagonów osobowych na 3. i 4. poziomie utrzymania. Nowe inwestycje pozwolą na wykonywanie napraw lokomotyw na 4. poziomie oraz wagonów na 5. poziomie utrzymania” – mówi Krzysztof Wiktorowicz, prezes zarządu PKP Intercity Remtrak Sp. z o. o.

Jak wskazuje zarząd spółki, zrealizowane zadania inwestycyjne pozwolą na zwiększenie liczby wykonywanych napraw, zwiększą konkurencyjność i jakość oferowanych usług oraz będą bodźcem dla lokalnej społeczności do podjęcia ciekawej i atrakcyjnej finansowo pracy.

Źródło tekstu: Intercity.pl/Serwis Kolejowy

Z dniem 14.01.2021 roku Rada Nadzorcza PKP Intercity Remtrak sp. z o.o., po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki PKP Intercity Remtrak, powołała na tę funkcję Pana Krzysztofa Wiktorowicza.

PKP Intercity Remtrak sp. z o.o. specjalizuje się w naprawach rewizyjnych na 3. i 4. poziomie utrzymania wagonów pasażerskich, modernizacjach, zabudowach ramp dla osób niepełnosprawnych, naprawach awaryjnych, itp. W bieżącym roku planowane jest rozpoczęcie napraw głównych na 5-tym poziomie utrzymania. Od 2016 roku spółka prowadzi intensywny proces modernizacji swoich zakładów, prowadzący do rozwoju kompetencji oraz wzrostu zatrudnienia. Proces modernizacji przyniesie większe uniezależnianie się spółki od podmiotów zewnętrznych. Spowoduje także redukcję kosztów napraw wagonów i lokomotyw poprzez wykonywanie większości napraw podzespołów we własnym zakresie oraz podniesienie jakości oferowanych usług, przyczyniając się do większego zaspokajania potrzeb PKP Intercity. Obecnie Spółka zatrudnia 689 pracowników.

Krzysztof Wiktorowicz jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz uczestnikiem programu Canadian International Management Institute. Ukończył wiele kursów i szkoleń specjalistycznych. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w branży transportowej. Przez ten czas zarządzał zespołami liczącymi od kilkudziesięciu do kilkuset pracowników. W latach 1993-2006 pełnił funkcję m.in. kierownika oddziału napraw wagonów w ZNTK w Ostródzie, dyrektora ds. rozwoju rynku w Dyrekcji Eksploatacji Cystern (DEC/GATX). Był odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych klientów, usprawnienie procesów naprawczych z zastosowaniem metod „Lean Manufacturing”, „5S”, „Kaizen”, a także nadzór nad prawidłowym procesem przygotowania wagonów. W 2006 r. w PCC Rail S.A. pełnił funkcję pełnomocnika zarządu ds. utrzymania i eksploatacji wagonów w spółkach holdingowych PCC Rail. Od 2007 do 2014 r. odpowiadał za nadzór nad funkcjonowaniem zakładu, w szczególności nad procesami produkcji, inwestycjami, realizacją polityki firmy w zakresie monitorowania jakości produktu, wprowadzenie nowych technologii i nowoczesnych rozwiązań w Track Tec S.A. jako członek zarządu. W 2014 r. objął funkcję Dyrektora Oddziału Napraw Wagonów w spółce Pol-Miedź Trans sp. z o.o., Grupa KGHM, którą sprawował do r. 2016, organizując naprawy wagonów towarowych, wdrażając nowe technologie i wprowadzając zmiany w procesie napraw i utrzymania wagonów. W latach 2017-2020 pełnił funkcję członka zarządu w Lotos Kolej sp. z o.o., gdzie m.in. odpowiadał za usprawnienie i optymalizację obszaru napraw oraz utrzymania i pozyskiwania taboru kolejowego. W drugiej połowie 2020 r. współpracował z Thales Polska sp. z o.o. w zakresie wsparcia realizacji projektu zabudowy systemu ERTMS/ETCS na linii kolejowej E20.

Na zdjęciu: Krzysztof Wiktorowicz

Źródło tekstu: Intercity.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram