fbpx

Pierwsi podróżni skorzystali już ze zmodernizowanego dworca w Radymnie. Budynek udostępniono pasażerom kolei 18 czerwca. Jego przebudowę realizowała spółka PKP. Obiekt zyskał nowoczesne rozwiązania, a jednocześnie zachował swoje walory historyczne.

Modernizacja obiektu jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 i była dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dworzec pochodzący z 1898 r., wraz z najbliższym otoczeniem, przeszedł prawdziwą metamorfozę z poszanowaniem dla jego historycznego charakteru. Renowacji poddano elewacje budynku wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznymi. Dzięki badaniom przywrócono im oryginalny kolor. Na wzór historycznej odtworzono też stolarkę okienną i drzwiową, a także poszycie dachowe wykonane z tzw. dachówki romańskiej. Uwagę przyciąga również zegar umieszczony na elewacji budynku od strony peronów.

„Modernizacja dworca w Radymnie jest przykładem, że PKP SA, jako inwestor realizujący Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, bardzo umiejętnie potrafi łączyć wartości historyczne tego typu obiektów z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. Dla mnie otwarcie dworca w Radymnie jest powodem do satysfakcji, ponieważ od początku obserwowałem jego modernizację” – komentował Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

„Dworzec w Radymnie to kolejny już budynek na kolejowej mapie Polski, który łączy w sobie historię i teraźniejszość. Obiekt odzyskał historyczny blask przy jednoczesnym zachowaniu współczesnych standardów związanych z ekologią, bezpieczeństwem i dostępnością. Koszt zakończonej inwestycji to ponad 6 mln złotych” – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. 

We wnętrzu budynku najważniejszą przestrzenią z punktu widzenia podróżnych jest hol pełniący jednocześnie funkcję poczekalni. W jego sąsiedztwie zlokalizowano toalety, a także powierzchnię, na której w przyszłości będzie działać prowadzona przez samorząd lokalny instytucja społeczno-kulturalna. Wykończenie przestrzeni holu łączy w sobie elementy historyczne ze współczesnymi, co daje interesujący efekt wizualny.

W ramach przebudowy, poza poprawą wyglądu, zadbano również o komfort podróżnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Ponadto dworzec w Radymnie stał się bardziej ekologiczny i bezpieczny. Zamontowano w nim m.in. nowe energooszczędne oświetlenie w technologii LED wraz z automatyką sterującą oraz system BMS nadzorujący zużycie energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. Obiekt wyposażono w nowoczesne systemy bezpieczeństwa – monitoring, kontrolę dostępu, sygnalizację włamania i napadu oraz przeciwpożarowy.

Metamorfozę przeszło również najbliższe otoczenie dworca. Na nowo wykonano nawierzchnię chodników i parkingu, na którym wyznaczono 23 miejsca postojowe, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami i jedno do postoju chwilowego. W sąsiedztwie elewacji wschodniej budynku zamontowano stojaki rowerowe. Całość nowej aranżacji terenu dopełniają elementy małej architektury (ławki, kosze, oświetlenie, balustrady) oraz uporządkowane tereny zielone.

Przebudowa dworca w Radymnie rozpoczęła się jesienią 2019 roku, w oparciu o projekt pracowni An Archi Group Sp. z o.o. Łączny koszt zakończonej inwestycji to ponad 6 mln złotych brutto. Wykonawcą prac była firma TEXOM Sp. z o.o.

W ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 w województwie podkarpackim jest realizowanych łącznie sześć inwestycji. Dworzec w Radymnie jest drugą zakończoną, po oddanym do użytku w 2020 roku nowym obiekcie w Sędziszowie Małopolskim. Obecnie trwa inwestycja w Czarnej Tarnowskiej, a także opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dworców Rzeszów Główny i Stalowa Wola Rozwadów. W przygotowaniu jest przebudowa obiektu w miejscowości Nisko.

Źródło tekstu: PKP S.A./Serwis Kolejowy

W dniach 06.04-17.05.2021 r., z powodu remontu linii kolejowej, w miejsce pociągów kursujących między Tarnowem a Jasłem, Nowym Sączem i Krynicą-Zdrój funkcjonuje komunikacja zastępcza. Koleje Małopolskie, chcąc maksymalnie zredukować związane z tym uciążliwości, podjęły działania mające skrócić i udogodnić podróże.

„Szybkie” kursy autobusów zastępczych

W tym roku oprócz kursów tradycyjnych, do każdego pociągu przypisano także kurs „szybki”. Będą one realizowane na odcinku Tarnów – Nowy Sącz bezpośrednio, czyli z pominięciem pozostałych przystanków na trasie przejazdu. W ten sposób zostanie zapewniona obsługa każdego przystanku, a podróżni zostaną przewiezieni szybciej niż dotychczas. Co więcej, niektóre miejscowości, na okres wprowadzonej komunikacji zastępczej, dostaną lepszą ofertę przewozową poprzez zwiększenie liczby wykonywanych kursów.

Dodatkowo, dla zapewnienia transportu pracowników z Nowego Sącza uruchomiony będzie dodatkowy, trzeci kurs „Doliny Popradu”, zapewniający odwóz w kierunku Tarnowa. Z powodu późniejszego odjazdu, nie będzie on skomunikowany z pociągiem.

Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest [tutaj]. Sprawdzić można także [opisy] miejsc zatrzymywania się autobusów zastępczych.

Przyczepki do przewozu rowerów na „Dolinie Popradu”

Dodatkowo przewoźnik testuje jeszcze jedno, nowe w Małopolsce, rozwiązanie. Za pociągi „Dolina Popradu” jadące do i z Krynicy-Zdrój uruchamia przewóz rowerów w komunikacji zastępczej. Do każdego kursu, który będzie realizowany liczbą autobusów dostosowaną do limitów w związku z pandemią COVID-19, dołączony zostanie bus z przyczepą rowerową. Przyczepy przystosowane są do przewozu minimum 15 rowerów. Ich właściciele będą mogli podróżować w busie jadącym razem z pozostałymi autobusami zastępczymi. Dzięki takiemu rozwiązaniu cykliści zyskują możliwość zwiedzania malowniczych zakątków Beskidu Sądeckiego i Pogórza Ciężkowickiego korzystając z usług Kolei Małopolskich, pomimo trwającej przerwy w ruchu kolejowym.

Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji zastępczej oraz kursów pojazdów zapewniających transport rowerów dostępne są na [stronie przewoźnika].

Źródło tekstu: Koleje Małopolskie/Serwis Kolejowy

PKP Intercity inwestuje w ekologiczne rozwiązania, które w dłuższej perspektywie przyniosą oszczędności i przyczynią się do dalszego rozwoju firmy. Przykładami takich działań jest projekt eco driving oraz pilotażowe uruchomienie paneli fotowoltaicznych na terenie bocznicy kolejowej Warszawa Grochów.

Założeniem projektu eco driving jest wypracowanie technik prowadzenia pociągu przez maszynistów, które pozwolą na obniżenie ilości zużywanej energii elektrycznej przez wszystkie pociągi prowadzone z wykorzystaniem trakcji elektrycznej. Aby oszacować skalę potencjalnych oszczędności, PKP Intercity przeprowadziło pomiary i analizę zużycia energii przez cztery pary rozkładowych pociągów, kursujące na czterech różnych trasach. Pomiary były wykonywane przez ponad dwa miesiące. Analizy wskazują, że dzięki wdrożeniu eco drivingu potencjalna oszczędność wolumenu energii elektrycznej wyniesie kilka procent w skali roku, co bezpośrednio przełoży się na mniejsze koszty zakupy energii trakcyjnej.

Eco driving jest rozszerzeniem zakończonego w 2020 roku montażu liczników energii elektrycznej w ponad 300 lokomotywach i elektrycznych zespołach trakcyjnych PKP Intercity, realizowanych w ramach projektu Eko Podróż. Dzięki danym z liczników przewoźnik płaci za faktycznie zużywaną energię elektryczną trakcyjną, a nie za odbiegające od rzeczywistości szacunki zużycia. Dzięki licznikom możliwe jest również rozliczenie, z korzyścią dla PKP Intercity, energii elektrycznej oddanej do sieci trakcyjnej podczas procesu hamowania pojazdu trakcyjnego. PKP Intercity zyskało w ten sposób nie tylko narzędzie identyfikowania rzeczywistego zużycia energii elektrycznej, ale również możliwość szukania potencjalnych obszarów obniżenia jego zużycia. Przewoźnik przewiduje roczne kilkuprocentowe oszczędności wolumenu energii trakcyjnej. Identyfikacja rzeczywistego zużycia i zarządzania nim przyczyni się do oszczędzania energii, a pośrednio do ochrony środowiska naturalnego.

Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej trakcyjnej stanowią obecnie największą pozycję kosztową Spółki. A jeszcze niedawno wydatki na energię trakcyjną były trzecim w kolejności kosztem ponoszonym przez PKP Intercity. Aby zwiększyć konkurencyjność dążymy więc przede wszystkim do optymalizacji kosztów kupowanej energii elektrycznej i szukamy wszelkich rozwiązań, aby ten cel osiągnąć” - mówi Członek Zarządu PKP Intercity Adam Laskowski.

Wykorzystanie OZE coraz bliżej

Program inwestycyjny PKP Intercity przewiduje m.in. inwestycje infrastrukturalne, obejmujące przebudowę 16 bocznic kolejowych w całej Polsce. Nowoczesne zaplecza techniczne to redukcja negatywnego wpływu na otoczenie poprzez mniejszą emisję spalin, hałasu i substancji szkodliwych. Ponadto PKP Intercity planuje do pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię elektryczną wykorzystać na swoich stacjach postojowych odnawialne źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych. Spółka zakończyła analizy w tym zakresie i planuje pilotażowe uruchomienie fotowoltaicznych źródeł OZE na terenie bocznicy kolejowej Warszawa Grochów. Celem tego działania jest zmniejszenie kosztów energii elektrycznej dostarczanej do budynków infrastrukturalnych bocznicy i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

Działania podejmowane przez spółki kolejowe zmierzające do optymalizacji kosztów, w tym optymalizację zużycia energii elektrycznej dzięki inwestycjom m.in. w odnawialne źródła energii, z pewnością mogą zwiększyć konkurencyjność polskiego sektora kolejowego i przyczynić się do jego dalszego, dynamicznego rozwoju”- dodaje Adam Laskowski.

Kolej to zielony transport przyszłości

Kolej, dzięki zastosowaniu wielu ekologicznych rozwiązań, doskonale wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju i jest zielonym transportem przyszłości. PKP Intercity realizuje liczne działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego i będzie je nasilać, kładąc bardzo duży nacisk na działania proekologiczne w najbliższych latach.

Dalszy rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego jest jednym z głównych celów nowej, dziesięcioletniej umowy dot. świadczenia usług publicznych, którą PKP Intercity podpisało z Ministerstwem Infrastruktury. Zrównoważony transport to jedno z założeń Europejskiego Zielonego Ładu, który jest kompleksową strategią Unii Europejskiej dotycząca ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Głównymi celami dla sektora transportowego są znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie bardziej zrównoważonego rozwoju. Wzmocnienie pozycji PKP Intercity na rynku przewozów pasażerskich będzie napędzane potężnymi inwestycjami w nowoczesną flotę pociągów. Nowa umowa PSC, stanowiąca gwarancję dla pozyskiwania finansowania zewnętrznego, a także z wykorzystaniem środków własnych, umożliwi inwestycje taborowe na kwotę ponad 19 mld zł w latach 2021-2030.

Źródło tekstu: PKP Intercity/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram