fbpx

Dzięki energii ze źródeł odnawialnych polska kolej staje się jeszcze bardziej ekologicznym środkiem transportu. Na Program Zielona Kolej, realizowany przez PKP Energetyka, składa się wiele inwestycji – w tym budowa magazynów energii trakcyjnej stabilizujących dostępność energii odnawialnej na potrzeby przejazdów kolejowych.  Efektywne działanie systemu dystrybucji energii, w tym gromadzenie, zarządzanie, przetwarzanie i analizę danych wspierają narzędzia platformy Azure Machine Learning, IoT i Power BI Microsoft oraz partner technologiczny - Elitmind.

Transformacja energetyczna polskiej kolei w kierunku OZE oznacza, że energia trakcyjna dostarczana przewoźnikom będzie wytwarzana z odnawialnych źródeł: farm fotowoltaicznych i wiatrowych. Proces ten wymaga równoległej zmiany podejścia do dystrybucji energii trakcyjnej, która z konwencjonalnej i jednokierunkowej zmienia się w rozproszoną i niestabilną.

"Słońce czy wiatr, czyli podstawa OZE, to bardzo „kapryśne” źródła – mają zróżnicowaną w czasie dostępność i moc. Tymczasem pociągi są bardzo wymagającym odbiorcą. Przejazdy kolejowe nie odbywają się w sposób ciągły, jak oświetlenie domów czy ulic, ale impulsowy. To oznacza, że sieć dystrybucyjna zasila przejeżdżający pociąg bardzo dużą mocą i przez krótki czas, po czym znów jest nieobciążona" – opowiada Maciej Rudko, dyrektor Biura Planowania Finansowego i Analiz PKP Energetyka.

Co więcej, rozpędzający się pociąg zużywa więcej energii niż ten jadący ze stałą prędkością. Połączenie podaży OZE i popytu kolei na energię jest więc bardzo dynamicznym i złożonym procesem, który wymaga nowoczesnych rozwiązań opartych o odpowiednie opomiarowanie i analizę danych zbieranych w czasie rzeczywistym.

"Zielona Kolej to program PKP Energetyka, który łączy działania na rzecz niezawodnego transportu kolejowego z technologiami proekologicznymi. To potwierdzenie trendu twin transformation, który łączy innowacje w obszarze energetyki i technologii cyfrowych, tworząc optymalne warunki do wykorzystania potencjału obu, napędzając wzrost spółek oraz całej gospodarki. Firmy energetyczne dysponują ogromnymi ilościami danych, które pozwalają modernizować usługi - prognozować produkcję energii oraz wspierać podejmowanie decyzji biznesowych. Korzyści z tych działań odczuwają klienci i środowisko. Microsoft wspiera klientów na drodze do bezemisyjności i wspólnie z partnerami inwestuje w rozwój narzędzi oraz rozwiązań, które prowadzą do eliminacji emisji dwutlenku węgla" – powiedziała Ewa Drozd, członek zarządu w polskim oddziale Microsoft.

Największy w Europie kolejowy „powerbank”

W procesie stabilizacji dostępności energii odnawialnej na potrzeby przejazdów kolejowych ważną rolę odgrywają magazyny, które przyjmują nadmiary energii i uwalniają ją, gdy pojawia się zapotrzebowanie. PKP Energetyka na początku lipca ubiegłego roku uruchomiła swój pierwszy magazyn energii trakcyjnej dla kolei na Dolnym Śląsku. Miesięcznie zasila on prawie 1,5 tys. przejazdów zarówno pasażerskich pociągów regionalnych i dalekobieżnych, jak i składów towarowych. Kolejowy „powerbank” jest największym tego rodzaju obiektem w Europie. To pierwszy tak duży magazyn pracujący z siecią 3 kV DC. Podobna infrastruktura jest eksploatowana np. w Japonii, ale jej możliwości i znaczenie dla bezpieczeństwa kolejowej sieci elektroenergetycznej są mniejsze. Moc zasobnika energii PKP Energetyka wystarczyłaby do zasilenia 55 tys. tradycyjnych żarówek 100-watowych, 110 tys. zmywarek do naczyń lub 2 tys. piekarników elektrycznych.

"Docelowo planujemy oddać do użytku około 300 takich magazynów w całym kraju. To konieczne, aby w sposób efektywny zasilić polską kolej zieloną energią. Będą one zróżnicowane pod względem pojemności i mocy" – skomentował Marek Kleszczewski, członek zarządu PKP Energetyka.

Cyfrowa moc kolei

Nad pracą całości systemu dystrybucyjnego PKP Energetyka czuwa zaawansowany system informatyczny SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), stanowiący łącznik pomiędzy warstwą OT (Operation Technology) i infrastrukturą IT. Zapewnia on optymalne działanie układu, a także gromadzi dane i parametry jego funkcjonowania. Analitykę danych w tym procesie wspierają narzędzia Azure i Power BI Microsoft. 

"Połączenie sił innowacyjnej firmy energetycznej, której sercem jest nowoczesna dystrybucja energii, z technologią chmurową Microsoft sprawia, że PKP Energetyka może gromadzić, zarządzać, przetwarzać i analizować dane z różnych źródeł za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Szereg rozwiązań umożliwiających zarządzenie rozproszonymi źródłami energii i zabezpieczenie jej odpowiednich ilości na potrzeby kolei sprawia, że firma jest technologicznie gotowa na wdrożenie Programu Polskiej Zielonej Kolei" – podkreśla Maciej Rudko.

Ekosystem aplikacji Microsoft Power BI, bazujący na platformie chmurowej Microsoft Azure wsparty nowoczesnymi technologiami, takimi jak Internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI) oraz uczenie maszynowe (ML) mają pozwolić na wdrożenie w organizacji, w możliwie najpełniejszym wymiarze, kultury zarządzania opartej na danych.

"Microsoft Power BI okazał się narzędziem, którego poszukiwaliśmy. Jest to rozwiązanie w pełni dostosowane do użytkownika biznesowego, elastyczne i intuicyjne. Pozwala prezentować dane w przyjazny, efektywny zarządcom sposób. Dodatkowo posiada funkcjonalną aplikację mobilną" – ocenia Andrzej Nowak, ekspert w Biurze Planowania Finansowego i Analiz PKP Energetyka.

Wdrożenie Power BI otworzyło drogę do wykorzystania kolejnych, zaawansowanych technologii chmurowych. W ramach projektu realizowanego przy współpracy z Microsoft oraz Elitmind postanowiono zastosować Azure Machine Learning do zbudowania algorytmów prognozowania produkcji energii z paneli fotowoltaicznych w celu lepszego zbilansowania systemu energetyki kolejowej. Projekt wymagał zaangażowania i koordynacji ze strony kilku działów wewnętrznych PKP Energetyka jak i podmiotów zewnętrznych: Elitmind odpowiedzialne za wdrożenie analitycznego środowiska Microsoft Azure oraz raportowania Power BI, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jako dostawca danych pogodowych, spółka wspomagająca pozyskiwanie danych z paneli PV oraz właściciel farm fotowoltaicznych.

"Wyzwania tego projektu były w wielu obszarach, od integracji danych z systemów IoT, ich odpowiedniej interpretacji analitycznej oraz zapewnienia wiedzy specjalistycznej w budowie modelu prognozy. Wykorzystaliśmy to, co najlepsze daje nam chmura Azure oraz Power BI, czyli elastyczność i wysoką wydajność w rozsądnych kosztach. Natomiast dobra atmosfera i profesjonalny zespół PKP Energetyka sprzyjał wspólnej kreatywności" – wspomina Robert Woźniak, CEO Elitmind.

Ekosystem innowacyjności

Wdrożenie Microsoft Power BI w PKP Energetyka wciąż trwa. Aktualnie tworzony jest szeroki model data governance w oparciu o framework rekomendowany przez Microsoft. Plany cyfryzacji spółki są zakrojone na szeroką skalę i wpisują się w ekosystem innowacyjności, gdzie za zmianami systemowymi idą efekty biznesowe. Organizacja posiłkuje się e-learningiem dostarczanym przez Elitmind, dzięki czemu szkolonych jest ponad 50 użytkowników, którzy w poszczególnych obszarach biznesowych odpowiadać będą za dostarczanie danych w formie raportów i tworzenie wizualizacji. Jednak by mieć nadzór nad rozwojem self-service BI, PKP Energetyka wprowadza także proces certyfikacji raportów przez wyznaczone komórki, które weryfikują, czy mogą być one upublicznione wewnątrz lub na zewnątrz organizacji. Microsoft Power BI coraz bardziej upowszechnia się w organizacji: obecnie korzysta z niego już ok. 300 użytkowników.

"Wszystko ma służyć temu, aby przełożyć pozyskane dane na informacje, dzięki którym będziemy mogli podejmować właściwe decyzje biznesowe. Dane te powinny być wysokiej jakości i dostępne w czasie rzeczywistym. Tak wyglądają nasze potrzeby i ambicje, dzięki którym będziemy mogli lepiej zrealizować naszą misję „wspierania rozwoju polskiej kolei" – uzupełnia Marek Kleszczewski.

Efektem wykorzystania narzędzi business intelligence ma być ułatwienie osiągnięcia celów zawartych w strategii firmy do 2030 roku, w tym przede wszystkim realizacja Programu Zielona Kolej. Na nim zaś skorzystają wszyscy, bo uzyskana dzięki niemu średnioroczna redukcja emisji CO2 w latach 2021-2030 sięgnie poziomu ok. 800 tys. ton. To zaś odpowiada prawie 34 tys. ha lasów pochłaniających dwutlenek węgla, czyli powierzchni 3 razy większej niż Białowieski Park Narodowy.

Nowoczesna diagnostyka infrastruktury kolejowej, helikoptery i drony do badania sieci energetycznej czy wykorzystanie systemu przewidującego wystąpienie awarii to rozwiązania już dziś wykorzystywane przez spółkę. Kultura innowacyjnego myślenia i działania została włączona do organizacji od początku procesu transformacji. PKP Energetyka postawiła na innowacje, systemowo szukając nowych rozwiązań wewnątrz i na zewnątrz firmy.

"Założyliśmy, że chcemy znaleźć się w światowej ekstraklasie dostawców rozwiązań infrastrukturalnych. Nie osiągnęlibyśmy tego celu bez mocnego wsparcia obszaru innowacji" – powiedział Marek Kleszczewski.

PKP Energetyka jest integratorem i koordynatorem powołanego dwa lata temu, przez Centrum Efektywności Energetycznej Kolei, Programu Zielona Kolej. Celem Programu jest osiągnięcie przez przewoźników kolejowych w 2030 roku 85-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych, docelowo ma to być 100%.

Źródło tekstu: pkpenergetyka.pl/Serwis Kolejowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły pięć przetargów na szacunkową kwotę prawie 6 mld zł. Postępowania dotyczą modernizacji linii w woj. śląskim - od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy do granicy w Zebrzydowicach, kolejowej obwodnicy Poznania, przebudowy stacji Słupsk. Przetargi pozwolą na realizację inwestycji planowanych z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021 – 2027.

"Ogłoszone w tym tygodniu postępowania przetargowe, to wyjście naprzeciw oczekiwaniom kolejowej branży budowlanej. Mam nadzieję, że zgłoszone w konkursie Connecting Europe Facility projekty będą zrealizowane i pozwolą podnieść parametry modernizowanych linii. Przy wsparciu środków europejskich sukcesywnie zmieniamy polską kolej, czyniąc ją bardziej konkurencyjną i dostępną dla pasażerów" – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

"Dobrze przygotowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projekty, składane w kolejnym konkursie CEF, przyniosą wymierne efekty dla zwiększenia dostępności i sprawności kolei na liniach ważnych w aglomeracjach oraz o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Efektywnie wykorzystujemy środki instrumentu finansowego CEF w obecnej perspektywie i utrzymamy ten trend w kolejnych latach" – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Trzy przetargi na modernizację linii w woj. śląskim

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły trzy przetargi o wartości 3,7 mld zł na przebudowę linii od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy do granicy w Zebrzydowicach.

Przetargi będą realizowane w ramach zdania „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice” Współfinansowanie inwestycji planowane jest w z instrumentu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF 2) na lata 2021-2027.

Efektem inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. będą szybsze i wygodniejsze podróże koleją w aglomeracji i do granicy z Czechami. Mieszkańcy województwa śląskiego zyskają atrakcyjną ofertę podróżowania najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Zwiększy się dostęp do pociągów, dzięki budowie nowych przystanków. Oddzielenie ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego pozwoli zwiększyć liczbę połączeń. Nowoczesne systemy i urządzenia podniosą poziom bezpieczeństwa kolejowych przewozów.

Na trasie od Będzina przez Sosnowiec do Katowic Szopienic Południowych (LOT A1) dobudowane zostaną dwa tory. Rozdzielony zostanie ruch aglomeracyjny i dalekobieżny, co pozwoli przewoźnikom na kształtowanie atrakcyjnej oferty przewozowej. Linia zwiększy swoją przepustowość – będzie mogło kursować więcej pociągów. Lepszy dostęp do kolei zapewnią dwa nowe przystanki Sosnowiec Środula (ul. Chemiczna), Katowice Morawa (ul. Morawa). Przebudowane będą perony na stacji Sosnowiec Główny oraz przystanku Katowice Szopienice Płd. Wszystkie perony i obiekty służące podróżnym zostaną przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na około 4 km odcinku między stacją Sosnowcem Głównym a stacją Będzin Miasto zbudowany zostanie nowy przystanek Sosnowiec Środula,  z którego skorzystają mieszkańcy dwóch dużych pobliskich osiedli. Stacja Będzin obsługująca głównie przewozy towarowe, będzie przebudowana i dostosowana do przewozu pociągów z ładunkami.

Inwestycja PLK obejmie odcinek od Tychów do Goczałkowic - Zdroju (LOT B). Będą nowe, wygodniejsze perony na stacjach i przystankach: Tychy Żwaków, Kobiór, Piasek, Pszczyna i Goczałkowice wraz z dojściami uwzględniającymi dostęp dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Planowana jest modernizacja sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych oraz torów. Prędkość pociągów wzrośnie do 160 km/h. Zwiększy się bezpieczeństwo ruchu poprzez zastosowanie nowoczesnych systemów sterowania ruchem.

Szybciej i wygodniej pojedziemy również na trasie z Zabrzegu do Zebrzydowic i granicy z Czechami (LOT D). Planowana jest m.in. przebudowa torów i sieci trakcyjnej. Stacje Chybie i Zebrzydowice oraz przystanki Zabrzeg Czarnolesie, Pruchna, Drogomyśl będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Przebudowa kolejowej obwodnicy Poznania. Celem projektu jest przystosowanie linii do kolejowych połączeń aglomeracyjnych. Aktualnie linia wykorzystywana jest głównie do przewozu ładunków.

Projekt obejmuje budowę łącznicy Poznań Strzeszyn – Poznań Piątkowo, co usprawni podróże w poznańskim węźle kolejowym. Planowana jest kompleksowa modernizacja łącznie ponad 70 km m.in. torów i sieci trakcyjnej. Umożliwi to przejazdy pociągów pasażerskich z prędkością 100-120 km/h.

Dogodniejszy dostęp do kolei w obrębie aglomeracji poznańskiej zapewni planowana budowa 7  nowych przystanków: Poznań Suchy Las, Poznań Piątkowo, Poznań Naramowice, Poznań Koziegłowy, Poznań Zieliniec, Poznań Kobylepole, Poznań Franowo oraz przebudowa przystanku Swarzędz Nowa Wieś.

Zwiększy się prędkość dla składów towarowych nawet do 80 km/h. Wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zapewni modernizacja przejazdów kolejowo-drogowych.

Szacunkowa wartość prac w ramach ogłoszonego przetargu pn. „Prace na towarowej obwodnicy Poznania” to ponad 1,5 mld zł. Współfinansowanie inwestycji planowane jest z instrumentu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF 2) na lata 2021-2027.

Przebudowa stacji Słupsk. Zwiększy się dostępność i komfort obsługi podróżnych. Projekt zakłada przebudowę trzech peronów oraz układu torowego. Perony będą wyższe, co ułatwi podróżnym wsiadanie do pociągów. Wygodny dostęp do kolei dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią windy z przebudowanego przejścia podziemnego na perony. Przejście zostanie poszerzone oraz połączone z nowym dworcem autobusowym. Historyczny charakter stacji podkreślą odrestaurowane zabytkowe wiaty peronowe oraz kioski. Nowoczesny system informacji pasażerskiej m.in. wyświetlacze, ułatwi orientację w podróży.

Nowe lokalne centrum sterowania wyposażone w komputerowe systemy i urządzenia zapewni sprawne oraz bezpieczne prowadzenie pociągów. Na Słupi zbudowany zostanie nowy most kolejowy i drugi tor, który usprawni obsługę ruchu kolejowego.

W Kobylnicy Słupskiej będzie drugi peron, co ułatwi podróże na trasie Słupsk – Szczecin.

Prace na stacji planowane są w ramach zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”, w ramach dwóch perspektyw finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) oraz Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Szacowana wartość prac na stacji to kilkaset mln zł.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

PKP Intercity rozszerza swoją strategię rozwoju i inwestycji z perspektywą do 2030 roku. Z 19 do 27 mld zł zwiększają się środki, jakie spółka zainwestuje do końca obecnej dekady. W efekcie przewoźnik planuje uruchamiać w 2030 roku około dwa razy więcej pociągów i zaoferować pasażerom wysoki oraz jednolity standard podróży.

Źródło: intercity.pl

PKP Intercity rozszerza swój ambitny i długofalowy program inwestycji, który ogłosiło na początku ubiegłego roku. W ramach zwiększonych nakładów na inwestycje spółka przeznaczy do 2030 roku 24,5 mld zł na unowocześnienie floty, a na przyjazne środowisku stacje postojowe - 2,6 mld zł. Do tego czasu flota PKP Intercity zostanie w dużym stopniu wymieniona, wszystkie pojazdy przewoźnika będą nowe lub zmodernizowane.

"Od kilku lat kolej w Polsce przeżywa renesans. Rozwój ten przyspieszy jeszcze bardziej dzięki kolejnym miliardom złotych, które wykorzystane zostaną na inwestycje na kolei. PKP Intercity aktualizuje swoją strategię rozwoju i inwestycji do 2030 roku, aby stać się chętnie wybieranym przez klientów, ekologicznym przewoźnikiem dalekobieżnym numer jeden w Polsce. W ten sposób zapewnione zostaną bezpieczne, komfortowe, przewidywalne i dostępne podróże oraz wysokiej jakości, nowoczesne usługi" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dzięki inwestycjom w perspektywie 2030 roku standardem staną się podróże z prędkością 160-250 km/h, co pozwoli skrócić czasy przejazdów. Pociągi PKP Intercity znacząco przyspieszą, ponieważ obecnie większość z nich kursuje z prędkością 120-160 km/h. Wyższy komfort i funkcjonalność zapewni nowy design przestrzeni wewnątrz pociągów, nad którego założeniami trwają obecnie prace. Nowe pojazdy będą dostosowane do potrzeb różnych grup podróżnych, w tym osób podróżujących z dziećmi czy osób z niepełnosprawnościami.

"PKP Intercity stanowi przykład tego, jak powinna być realizowana misja publiczna, a także jak rząd Prawa i Sprawiedliwości podchodzi do działalności spółek Skarbu Państwa. Staramy się, by były one motorem napędowym całej polskiej gospodarki. Nasz narodowy przewoźnik rozszerza swój ambitny program rozwoju, aby jak najlepiej odpowiedzieć na społeczne potrzeby i zmieniające się realia rynkowe, przyspieszając jednocześnie rozwój kolei jako najbardziej przyjaznego środowisku środka transportu publicznego. Nowoczesna, ekologiczna kolej jest wspólnym interesem nas wszystkich. Miliardy złotych na inwestycje to impuls rozwojowy dla dziesiątek polskich firm, z którymi współpracuje przewoźnik. To także kolejne, stabilne miejsca pracy dla polskich rodzin. A przede wszystkim to korzyść dla nas wszystkich, pasażerów, ponieważ już za kilka lat będziemy korzystać wyłącznie z nowoczesnych pociągów, a jakość usług będzie jeszcze wyższa niż obecnie" - wyjaśnia Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie.

Nowoczesny, rozbudowany park taborowy

W perspektywie do 2030 roku PKP Intercity planuje:

W efekcie wielomiliardowych inwestycji w 2030 roku PKP Intercity będzie dysponować 429 lokomotywami różnego rodzaju (o 11% więcej niż obecnie), 109 elektrycznymi zespołami trakcyjnymi (o 47% więcej niż obecnie), 35 hybrydowymi zespołami trakcyjnymi (obecnie brak), 2466 wagonami (o 18% więcej niż obecnie) oraz 38 siedmiowagonowymi składami typu push-pull (obecnie brak).

"Od kilku lat jesteśmy świadkami systematycznego przyspieszenia rozwoju polskiej kolei. Rozszerzenie strategii inwestycyjnej PKP Intercity to następny duży krok w kierunku stworzenia w Polsce nowoczesnej, innowacyjnej kolei, która stanie się podstawowym środkiem transportu dla kolejnych milionów Polaków. Inwestowanie w kolej to także naturalna strategia ułatwiająca osiąganie celów klimatycznych i sprostaniu innym wyzwaniom związanym z ochroną środowiska" - zapewnia Krzysztof Mamiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Intercity, Prezes Zarządu PKP S.A.

Wysoki i jednolity standard podróży

PKP Intercity dąży do standaryzacji usług i oferty tak, aby w perspektywie 2030 roku móc zaproponować pasażerom wysoki standard podróży. Normą we wszystkich pociągach PKP Intercity ma być m.in. klimatyzacja, gniazdka elektryczne, dostęp do usługi gastronomicznej, możliwość skorzystania z wi-fi oraz platformy multimedialnej, ułatwienie dostępu dla osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej możliwości poruszania się, miejsca specjalne dla opiekunów z dziećmi oraz miejsca do przewozu rowerów.

"Potężne inwestycje w nowoczesny tabor pozwolą zaproponować naszym pasażerom wysoki, przewidywalny standard podróżowania. Bezpieczne i ekologiczne przejazdy koleją będą coraz szybsze i wygodniejsze. Spójna sieć transportowa zagwarantuje zaś stabilną, przejrzystą ofertę. Mamy opracowany precyzyjny plan rozwoju, który sprawi, że kolejne miliony Polaków będą wybierać pociąg do podróżowania po kraju i za granicę" - powiedział Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Docelowo PKP Intercity planuje oferować pasażerom podróże w ramach trzech kategorii: ekonomicznej, średniej oraz wysokiej.

Pociągi kategorii wysokiej zapewnią połączenia między największymi miastami (wydłużane sezonowo do popularnych miejscowości turystycznych) i z najkrótszym czasem przejazdu (szybszym od samochodu i konkurencyjnym wobec samolotu). Połączenia będą obsługiwane pojazdami EZT, mogącymi jeździć z prędkością maksymalną 250 km/h.

Pociągi kategorii średniej połączą główne aglomeracje, zatrzymując się w mniejszych ośrodkach, jak również będą kursować za granicę. Ta kategoria będzie obsługiwana przez klasyczne składy wagonowe o maksymalnej prędkości 200 km/h.

Pociągami kategorii ekonomicznej będzie można podróżować pomiędzy głównymi aglomeracjami z zatrzymaniami w mniejszych miastach i miejscowościach. W tej kategorii pasażerowie będą mogli korzystać z elektrycznych zespołów trakcyjnych, hybrydowych zespołów trakcyjnych, składów typu push-pull oraz klasycznych składów wagonowych, które będą jeździć z maksymalną prędkością 200 km/h.

Coraz więcej pociągów na torach

W perspektywie 2030 roku PKP Intercity planuje zapewnić pasażerom przejrzysty, powtarzalny rozkład jazdy, który zapewni stabilną i przewidywalną ofertę. Optymalna siatka połączeń stworzy spójną sieć transportową dla całego kraju, dostosowaną do potrzeb pasażerów oraz rytmu dobowej aktywności społeczeństwa. Jej rozwój jest również elementem walki z wykluczeniem transportowym, dzięki czemu zwiększy się dostępność komunikacyjna Polaków z mniejszych ośrodków miejskich. Plany przewoźnika zakładają również rozszerzenie oferty połączeń międzynarodowych w kierunkach zachodnim, południowym oraz wschodnim. W efekcie, według szacunków, w 2030 roku PKP Intercity będzie uruchamiać około dwa razy więcej pociągów niż obecnie i przewiezie ponad 88 mln pasażerów.

Prosty i szybki zakup biletów

W osiągnięciu takiej liczby podróżnych pomoże systematyczne upraszczanie zakupu biletów. W ciągu kilku najbliższych lat PKP Intercity planuje m.in. wprowadzić nowoczesny system sprzedaży biletów, uruchomić program lojalnościowy, wprowadzić nowoczesną aplikację mobilną, a także dalej rozwijać zdalne kanały sprzedaży. Planowanie podróży będzie coraz łatwiejsze również dla osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej możliwości poruszania się. Do ich potrzeb zostaną dostosowane biletomaty, system sprzedaży e-IC oraz aplikacja mobilna. Dodatkowo wdrożona zostanie statyczna i dynamiczna informacja pasażerska.  

Inwestycje w nowoczesne, przyjazne środowisku stacje postojowe

Aby zapewnić wysoki standard obsługi nowoczesnego taboru, do 2030 roku PKP Intercity zainwestuje 2,6 mld zł w przyjazne środowisku stacje postojowe i zaplecza techniczne. Unowocześnienie infrastruktury technicznej przyniesie standaryzację obiektów. Po zakończeniu inwestycji będą one podzielone na trzy kategorie, dostosowane do odpowiedniego standardu uwzględniającego potrzeby taborowe w danej lokalizacji pod kątem realizacji rozkładu jazdy. W 2030 roku PKP Intercity będzie dysponować 52 stacjami postojowymi i bocznicami kolejowymi na terenie całej Polski.

Źródło tekstu: intercity.pl/Serwis Kolejowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. efektywnie wykorzystują środki unijne przeznaczone na rozwój kolei. W grudniu podróżni zyskają wygodniejsze i szybkie połączenia między Łukowem a Lublinem dzięki przebudowie odcinka linii Lubartów – Parczew. Nowe przystanki w Berejowie i Laskach oraz przebudowane perony zwiększą dostęp do kolei. Inwestycja za 90 mln zł jest współfinansowana ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Efekty wykorzystania środków unijnych to m.in. lepszy dostęp do kolei, wygodne codzienne podróże pociągiem do pracy i szkoły, korzystniejsze warunki dla rozwoju turystyki.

Z Lublina do Łukowa pociągiem pojedziemy od 12 grudnia. Podróż na trasie Lubartów – Parczew zajmie pociągom dalekobieżnym około 18 minut, a regionalnym 30 minut.

"Przebudowa linii między Parczewem a Lubartowem to ważna inwestycja dla wszystkich mieszkańców regionu i turystów korzystających z kolei. Realizacja tego zadania w tym budowa dwóch nowych przystanków zwiększy dostępność do kolei i zapewni znacznie większy komfort dojazdu do Lublina i Łukowa" – powiedział Robert Gmitruczuk, Wicewojewoda Lubelski.

"Inwestycja prowadzona na odcinku linii Lubartów – Parczew zwiększa atrakcyjność i dostępność kolei na Lubelszczyźnie. Podobne efekty przyniosły prace na linii Lublin – Stalowa Wola czy Lublin – Warszawa. Dobre wykorzystywanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. środków z funduszy unijnych poprawia warunki życia mieszkańców i umożliwia rozwój przyjaznego środowisku transportu towarów koleją" – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

"PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. efektywnie wykorzystują środki unijne przeznaczone na rozwój kolei. Mieszkańców powiatu lubartowskiego i parczewskiego z pewnością ucieszy możliwość atrakcyjnych i szybszych podróży koleją do Lublina i Łukowa już od grudnia. Inwestycja, to również impuls dla rozwoju turystyki i zwiększone możliwości na sprawny przewóz towarów. Toczące się równolegle prace przy budowie Lokalnego Centrum Sterowania w Lubartowie pozwolą natomiast przenieść urządzenia sterowania ruchem kolejowym i przystąpić spółce PKP S.A. do modernizacji dworca w Lubartowie" – powiedział Piotr Kaliszewski, asystent wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela.

Sprawniejsze podróże na trasie z Lublina przez Lubartów do Łukowa

Na objętej pracami trasie będą dwa nowe przystanki w Laskach i Berejowie. Na stacji i przystankach: Parczew, Parczew Kolejowa, Gródek, Zabiele, Brzeźnica Bychawska, Tarło, Pałecznica, Ciecierzyn komfort podróży zwiększą nowe wiaty, ławki oraz czytelne oznakowanie. Wyższe perony, wyposażone w antypoślizgową nawierzchnię umożliwią łatwiejsze wsiadanie do pociągów. Nowe oświetlenie gwarantuje bezpieczne przejazdy także po zmroku. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się przygotowano dogodne dojścia do pociągów.

Zwiększy się poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym dzięki remontowi 13 przejazdów. Nowe urządzenia sterowania umożliwią sprawną obsługę większej liczby pociągów – co przełoży się na lepszą ofertę kolejowych podroży. Po przebudowie pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością do 120 km/h, a pociągi towarowe do 80 km/h. W trudnych warunkach zimowych ułatwią przejazdy nowe rozjazdy, które są wyposażone w urządzenia elektrycznego ogrzewania, ograniczające działanie śniegu i mrozu.

Rozbudowane lokalne centrum sterowania (LCS) w Lubartowie zapewni bezpieczniejsze i sprawniejsze zarządzanie ruchem kolejowym i umożliwi zwiększenie liczby pociągów.

Dwustumetrowy most nad Wieprzem w Lubartowie to największa i najważniejsza przeprawa kolejowa na odcinku Lubartów – Parczew. Wraz z 14 innymi obiektami inżynieryjnymi po remoncie możliwy będzie przejazd cięższych (o nacisku 221 kN na oś - 22,5 tony) i dłuższych pociągów towarowych.

Wartość projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew” to 90 mln zł netto. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Na Lubelszczyźnie lepsze podróże i zwiększenie dostępu do kolei zapewniają także wykonane z udziałem środków unijnych projekty na liniach Lublin – Warszawa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko czy Lublin – Stalowa Wola z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Źródło: PKP PLK S.A.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Rozwój i tempo wdrażania technologii wodorowych może zadecydować o tym, czy osiągniemy neutralność klimatyczną. Z inicjatywy Michała Kurtyki, Ministra Klimatu i Środowiska, przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorców, nauki oraz organizacji pozarządowych podpisali 14 października 2021 r. „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. W imieniu Prezesa UTK porozumienie podpisał Marcin Trela, Wiceprezes urzędu.

W lipcu 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła „Strategię wodorową dla neutralnie klimatycznej Europy”. Upowszechnienie technologii wodorowych jest kluczowym elementem Europejskiego Zielonego Ładu i czystej transformacji energetycznej w Europie. Do 2050 r. energia elektryczna ze źródeł odnawialnych powinna doprowadzić do dekarbonizacji znacznej części zużycia energii w UE. Polska jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej zawarła porozumienie sektorowe dot. rozwoju gospodarki wodorowej. Stawia to nasze państwo w awangardzie europejskiej transformacji energetycznej.

"Polska jest aktywnie zaangażowana w proces tworzenia łańcucha wartości niskoemisyjnych technologii wodorowych. Jesteśmy piątym na świecie i trzecim w Unii Europejskiej producentem wodoru. To zarówno wyzwanie związane z dekarbonizacją tej produkcji jak i szansa rozwojowa. Posiadamy odpowiednie zaplecze przemysłowe, ale co równie ważne, setki wykwalifikowanych osób, które są gotowe do pracy w tym sektorze" – podkreślił Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Rozwój gospodarki wodorowej to efekt świadomej polityki rządu, której celem jest nie tylko budowanie przewagi polskich przedsiębiorców, stworzenie wielu tysięcy dobrze płatnych miejsc pracy, ale przede wszystkim podniesienie jakości życia obywateli. Integracji podmiotów z różnych sektorów służyć będą tzw. „doliny wodorowe”, które będą powstawać w kolejnych regionach Polski. Doliny wodorowe nie tylko będą zrzeszać przedsiębiorców – będą przede wszystkim miejscem, gdzie integruje się przemysł wodorowy, systemy wytwarzania, magazynowania i przesyłania wodoru.

Rozwój i upowszechnienie technologii wykorzystujących wodór to także kluczowa inicjatywa, która wpisuje się w założenia „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”

"Do porozumienia przystąpiło dziś 138 podmiotów, reprezentujących różne sektory gospodarki, w których produkcja, przesył, magazynowanie i zastosowanie wodoru będzie odgrywać w przyszłości istotne znacznie. W szczególności mowa tu o transporcie, energetyce, ciepłownictwie i przemyśle. Możliwie najwyższy udział w łańcuchu dostaw polskich przedsiębiorców oraz polskiej myśli technicznej i polskich patentów będzie miał kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności naszej gospodarki, dekarbonizacji najbardziej energochłonnych sektorów oraz skutecznej rywalizacji na polu gospodarczym z innymi państwami, które również dostrzegły ogromny potencjał wodoru" – podkreślił Ireneusz Zyska, Wiceminister i Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

W porozumieniu został zapisany ambitny wskaźnik „local content” na poziomie nie niższym niż 50% łącznej wartości w roku 2030 r. Wartość dodana dla polskiej gospodarki z tytułu osiągnięcia tego wskaźnika szacowana jest w wysokości od 343 do 870 mln euro.

"W porozumieniu ujęte zostały propozycje działań skoncentrowanych na budowie rynku od strony popytowej oraz stworzenia odpowiednich regulacji prawnych i otoczenia instytucjonalnego. Co szczególnie istotne, nasze porozumienie sektorowe wpisuje się politykę Unii Europejskiej w obszarze gospodarki wodorowej" – tłumaczył Wiceminister Zyska. Podkreślił, że inicjatywa zawarcia porozumienia miała charakter całkowicie oddolny i dobrowolny, a zainteresowanie rynku było ogromne.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przyjął dokument pn. „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku”. Wraz z nim, w dniu 29 czerwca 2021 r. zatwierdzono opracowanie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Dokument ma na celu wskazanie priorytetów rozwoju sieci kolejowej w Polsce w perspektywie do 2040 roku, poprzez identyfikację projektów inwestycyjnych, najlepiej służących osiągnięciu celów wyznaczonych transportowi kolejowemu.

Zadaniem prognozy oddziaływania na ekosystem jest identyfikacja i ocena przewidywanych wpływów na otoczenie wynikających z realizacji projektów inwestycyjnych wskazanych w dokumencie. W przypadku możliwości wystąpienia tzw. znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko, prognoza ma wskazać działania minimalizujące.

Przed przyjęciem oba opracowania zostały poddane publicznym konsultacjom. Zainteresowani dwukrotnie mogli przekazywać uwagi i wnioski w terminach: od 16 października do 13 listopada 2020 r. oraz od 23 marca do 12 kwietnia 2021 r. Postulaty zostały przeanalizowane, a zgłoszenia uznane za zasadne uwzględniono w treści dokumentu strategicznego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Informacje dotyczące rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków są zawarte w pisemnym podsumowaniu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ostateczny dokument przyjęty przez Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. uchwałą nr 390/2021 „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku” wraz ze szczegółowym opracowaniem dotyczącym oceny wpływu na ekosystem dostępny jest [tutaj].

Źródło tesktu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza na bezpłatne webinarium, którego tematyka poświęcona będzie ogłoszonemu z początkiem miesiąca konkursowi w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. Spotkanie odbędzie się 24 czerwca o godz. 14.

1 czerwca br. Centrum opublikowało informację o terminie rozpoczęcia naboru wniosków o uzyskanie dofinansowania w ramach „Osi Priorytetowej V – Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T”. Nabór prowadzony jest w trybie konkursowym. Umożliwia on pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych. Dotację otrzymać mogą projekty dotyczące modernizacji wagonów towarowych w zakresie redukcji emitowanych hałasów, poprzez zastąpienie tradycyjnych układów hamulcowych nowymi, zawierającymi wkładki kompozytowe. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowania wynosi 200 mln zł. Wnioski będzie można składać od 1 do 30 września 2021 r.

W nawiązaniu do ogłoszonego projektu, CUPT przy udziale Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje webinarium skierowane do potencjalnych beneficjentów, czyli przewoźników kolejowych. Godzinne spotkanie w formie on-line rozpocznie się 24 czerwca o godz. 14.

Podmioty chcące wziąć udział w seminarium mogą dokonać zgłoszeń za pomocą [formularza] zamieszczonego na stronie internetowej CUPT. Liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji dostępnych jest [tutaj].

hp

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza na kolejną debatę związaną z Europejskim Rokiem Kolei, która odbędzie się w najbliższą środę, 26 maja. Tym razem eksperci, przedstawiciele branży i politycy będą rozmawiać o funduszach unijnych jako o czynniku wspomagającym rozwój transportu kolejowego w Polsce.

Wydarzenie zaplanowane jest w formule mieszanej: prezentacje będą przedstawiane zdalnie, a panel dyskusyjny odbędzie się w formie transmisji dyskusji ekspertów zaproszonych do siedziby Urzędu Transportu Kolejowego.

Spotkanie podzielone będzie na dwa bloki. Podczas pierwszej części przewidziane są wystąpienia prelegentów. Przedstawią oni osiągnięcia beneficjentów programów unijnych w zakresie optymalnego wykorzystania otrzymywanych funduszy. W drugiej części przedstawiciele ministerstw oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprezentują aktualne priorytety i cele polityki transportowej.

Spotkanie odbędzie się w środę 26 maja w godzinach 10.00-14.00. Program spotkania znajduje się [tutaj]. Link do transmisji otrzymają osoby, które wcześniej zgłoszą się poprzez [formularz]. W trakcie spotkania zapewnione będzie tłumaczenie w Polskim Języku Migowym.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Pięć kluczowych celów dla chińskiego sektora kolejowego przedstawiono podczas konferencji prasowej, która odbyła się 1 marca w Radzie Państwa ChRL. Plan dotyczy lat 2021-2035 i obejmuje m.in. pobudzenie innowacyjności sektora oraz poprawę jakości usług transportowych.

Jak podaje Railjournal.com, podczas konferencji prasowej z udziałem Liu Zhanfanga, prezesa China Railway Corporation, określony został pięciopunktowy plan dotyczący modernizacji krajowego transportu kolejowego. Jego realizację przewidziano na lata 2021-2035. Zdaniem portalu potwierdza to zapowiedzianą w grudniu 2020 r. rozbudowę sieci kolejowej w Chińskiej Republice Ludowej.

Cele przedstawione na spotkaniu dotyczą technologicznego rozwoju transportu kolejowego. Mają przyczynić się do podniesienia jakości usług świadczonych w sieci krajowej, jak również zapewnić ich wyższą jakość na rynku międzynarodowym.

Pierwszym z punktów zawartych w planie jest pobudzenie innowacyjności sektora. Chińska kolej ma je osiągnąć dzięki reformie, polegającej na wykorzystaniu nowych technologii opartych m.in. na sztucznej inteligencji oraz 5G.

Kolejny cel to poprawienie integracji kolei z innymi środkami transportu. Ma on zostać zrealizowany przez zwiększenie liczby terminali multimodalnych i zapewnienie lepszego dostępu do portów lotniczych i morskich oraz infrastruktury drogowej.

Ponadto Chiny zakładają podniesienie jakości przewozów pasażerskich. Zapewni je wysokoprzepustowy system kolei dużych prędkości, który zostanie wykorzystany także do szybszego przesyłu towarów.

Poza planami modernizacji sposobu świadczenia usług, jako cel podano również zmniejszenie ich negatywnego wpływu na środowisko. W tym przypadku przeprowadzone zostaną inwestycje, które m.in. poprawią jakość infrastruktury oraz sposób jej zarządzania. W czasie konferencji poinformowano, że kluczowa w tym względzie będzie standaryzacja sprzętu transportowego.

Ostatnim z postanowień jest podniesienie jakości przewozów towarowych na arenie międzynarodowej. ChRL stawia tu na poprawę poziomu i zwiększenie wydajności połączeń z Europą. Dzięki rozbudowie infrastruktury we wschodniej części kraju, mają powstać nowe kanały transportowe, umożliwiające efektywniejszy przesył towarów na zachód.

Chiński plan rozbudowy sieci kolejowej zaprezentowany został pod koniec 2020 r. Zakłada m.in. powstanie 130 tys. km linii konwencjonalnych oraz 70 tys. km linii kolei dużych prędkości. Inwestycje te mają dotyczyć głównie obszarów metropolitalnych Jing-Jin-Ji, Delty Jangcy, Wielkiej Zatoki oraz obszaru gospodarczego Chongqing-Chengdu. Równolegle podjęte zostaną badania nad wdrożeniem połączeń opartych na technologii maglev.

hp

Lepsza oferta szybkich podróży pociągiem w mieście, regionie i na trasach dalekobieżnych. Perony dostosowane do obsługi wszystkich podróżnych. Nowe przystanki, tory, estakady, mosty i wiadukty. Zmodernizowane stacje, systemy łączności i bezpieczeństwa. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmieniają kolej w stolicy Małopolski. Największa inwestycja unijna w Krakowie współfinansowana jest w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Galeria zdjęć pokazuje zakres i skalę projektu.

Budowa dwóch nowych przystanków Kraków Grzegórzki i Kraków Złocień, przeznaczonych dla podróżnych kolei aglomeracyjnej. Modernizacja 5 przystanków i 2 stacji kolejowych, by ułatwić dostęp do pociągów wszystkim podróżnym, szczególnie osobom o ograniczonej możliwości poruszania się.

Przebudowa kilkudziesięciu obiektów inżynieryjnych, w tym powiększenie wiaduktów dla bezpieczeństwa i wygody pieszych i kierowców. Budowa dwóch estakad w centrum Krakowa, które zastąpiły XIX-wieczny nasyp, to nowe możliwości prowadzenia ruchu pociągów, miejsce na dodatkowe tory i dużo przestrzeni do zagospodarowania, z korzyścią dla mieszkańców Krakowa.

Niemal 20 kilometrów zmodernizowanej linii, w dużej części biegnącej w centrum Krakowa. Trzy nowe mosty dla sprawnych przejazdów pociągów aglomeracyjnych i dalekobieżnych.

Projekt „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej” realizowany jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Projekt wart przeszło 1 mld zł współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”. [czytaj więcej]

Źródło: PKP PLK S.A.
Źródło: PKP PLK S.A.
Źródło: PKP PLK S.A.

Pełna galeria zdjęć z postępu prac dostępna jest [tutaj].

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram