fbpx

Rada Ministrów opowiedziała się za nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym. Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury przewidują wprowadzenie państwowych egzaminów na maszynistę. Projekt był jednym z punktów wczorajszego posiedzenia rządu. Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2023 roku.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami zarówno szkolenie, jak i egzaminowanie na licencję i świadectwo maszynisty są przeprowadzane przez odpowiednie ośrodki. Po zmianach wprowadzony zostanie jednolity egzamin państwowy, który będzie przeprowadzany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Chodzi o egzamin na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty, rozszerzony o część na symulatorze. Nowe rozwiązanie realizuje postanowienia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, w części dotyczącej transportu kolejowego.

Najważniejsze rozwiązania

Zaproponowane rozwiązania wiążą się z projektem „Poprawy bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, realizowanego przez Prezesa UTK w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Źródło tekstu: KPRM/Serwis Kolejowy

Przebudowa stacji w Niemojkach (woj. mazowieckie, pow. łosicki) to jedna z pierwszych inwestycji z Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Program obejmuje 355 zadań za miliard złotych, a jego realizacja zwiększy dostęp do kolei. Na Mazowszu do realizacji zaplanowano w sumie 20 zadań.

Dłuższy i wyższy peron w Niemojkach ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów, zamontowane zostaną ponadto wiaty i ławki. Bezpieczeństwo poprawi jasne, energooszczędne oświetlenie LED, a dobrą orientację na stacji zapewni czytelne oznakowanie. Nowe nagłośnienie i informacja wizualna o przyjazdach i odjazdach pociągów ułatwi planowanie podróży. Z myślą o osobach o ograniczonych możliwościach poruszania się zaplanowano pochylnię oraz ścieżki dotykowe. Dostęp do kolei zapewni dodatkowe dojście do peronu od strony przejazdu kolejowo-drogowego.

„Rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 to kolejny etap likwidacji wykluczenia komunikacyjnego. Za 1 mld zł zbudujemy i odbudujemy przystanki kolejowe oraz wydłużymy perony tam, gdzie obecnie nie mogą zatrzymywać się pociągi dalekobieżne. Budujemy kolej bezpieczną, komfortową i dostępną również dla mieszkańców mniejszych miejscowości” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

„W Niemojkach widać już nowy, dwukrawędziowy peron. Dzięki niemu zwiększy się komfort obsługi i bezpieczeństwo pasażerów. Budowa postępuje przy zachowanej obsłudze podróżnych i ruchu pociągów na trasie Siedlce – Czeremcha. Na peronie są już zamontowane instalacje i słupy oświetlenia. Wykonawca kończy roboty przy nawierzchni, a prace przebiegają zgodnie z harmonogramem” – wskazał wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Wartość inwestycji ze środków budżetowych to blisko 2,3 mln zł. Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie roku.

Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025

Rada Ministrów przyjęła 19 maja 2021 roku uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Celem programu jest zwiększenie dostępu lokalnych społeczności do transportu kolejowego. Dostępne środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie zadań związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych. Program przyczyni się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej.

„W całej Polsce, dzięki realizacji Rządowego Programu budowy przystanków kolejowych, mieszkańcy zyskają lepszy dostęp do kolei. W zależności od potrzeb, przebudujemy perony, zmienimy ich lokalizację lub wybudujemy nowe przystanki. Pasażerowie będą wsiadać do pociągów bezpieczniej i wygodniej” – stwierdził prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA Ireneusz Merchel.

W ramach Programu uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182. W ramach programu na obu listach uwzględniono budowę 177 i modernizację 178 przystanków. Spółka PKP PLK w ramach programu zaangażowana jest w budowę i modernizację przystanków w trzech lokalizacjach: w Niemojkach, Szklarskiej Porębie Górnej i Pasłęku. Zgodnie z założonym harmonogramem w tym roku PLK planują rozpocząć postępowania przetargowe dla 56 lokalizacji.

Program przystankowy w woj. mazowieckim

W województwie mazowieckim projekt przystankowy obejmuje na liście podstawowej 15 lokalizacji. Poza Niemojkami będzie to: Rokitno, Groszowice, Józefin Bąkowiec, Chronów, Dąbrówka Zabłotnia, Mława Miasto, Mińsk Mazowiecki, Kosów, Mrozy, Wołomin, Mordy Miasto, Koziebrody, Radom Południowy. Na liście rezerwowej ujęto 5 projektów: Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna, Warszawa Fort Wola, Łochów, Ruda Wielka.

Źródło tekstu: Ministerstwo Infrastruktury/Serwis Kolejowy

Podczas środowego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025, przedłożoną przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Dzięki uchwale rząd chce zapewnić lokalnym społecznościom lepszy dostęp do transportu kolejowego. Na ten cel przeznaczonych zostanie 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie zadań związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych. Program obejmie przystanki kolejowe zlokalizowane w całej Polsce. Przyczyni się to do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej.

Najważniejsze rozwiązania

Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 realizuje założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku. Chodzi o zapewnienie zintegrowanego i nowoczesnego systemu transportowego, który jest jedną z najważniejszych części w budowaniu spójności ekonomicznej, terytorialnej oraz społecznej państwa. Źródło tekstu: KPRM/Serwis Kolejowy

Rząd Francji przeznaczy kwotę 4,1 mld euro na budowę nowej krajowej linii kolei dużych prędkości, wiodącą z Bordeaux do Tuluzy. Całkowita wartość inwestycji to 6 mld euro. Część środków ma zostać pozyskana z Unii Europejskiej – podaje portal International Railway Journal.

Informację o rządowym współfinansowaniu budowy nowej linii szybkiej kolei o długości 222 kilometrów potwierdził szef francuskiego rządu Jean Castex. Oświadczył także, że kraj będzie starał się o 20-procentowe dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków unijnych. Pozostała część potrzebnej kwoty zostanie pokryta przez lokalne władze Francji.

Budowa szlaku ma ruszyć w 2024 roku, a zakończenie inwestycji i dopuszczenie trasy do ruchu pociągów zaplanowano na rok 2030. Linia znacznie zwiększy komfort pasażerów kolei, skracając czas podróży pomiędzy Bordeaux a Tuluzą do ok. 1 godziny. Obecnie pociągi pokonują dystans dzielący oba miasta w czasie przeszło 2 godzin. Na nowej trasie składy rozpędzą się do 320 km/h.

International Railway Journal zauważa, że inwestycja pozwoli też na usprawnienie podróży z Tuluzy do Paryża. Czas przejazdu skróci się z ponad 4 do około 3 godzin. Warto dodać, że 55-kilometrowy odcinek nowej linii wejdzie w skład planowanego szybkiego szlaku do Hiszpanii.

Zapowiedzi premiera są w opozycji do słów prezydenta Emmanuela Macrona z 2017 roku. Prezydent Francji mówił wówczas, że należy ograniczyć budowę nowych linii KDP, a nacisk położyć na usprawnienie transportu publicznego. Nie podobało się to jednak dużej części społeczeństwa, która stawia kolej nad transportem lotniczym ze względu na aspekty ekologiczne.

pg

Rząd planuje konsolidację Państwowych Przedsiębiorstw Samochodowych – wynika z projektu zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z propozycją, spółki PKS mają trafić pod nadzór ARP i PKP.

O szczegółach czytamy w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów „w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa”. Przypomnijmy, że w lutym ubiegłego roku weszła w życie ustawa na mocy której pod nadzór resortu Aktywów Państwowych trafiło ponad 200 państwowych firm. Wśród nich znalazły się spółki działające w ramach PKS i PKP.

Jak czytamy w nowym projekcie, minister aktywów państwowych po przejęciu nadzoru m.in. nad spółkami prowadzącymi przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej, zapoznał się z ich stanem. W wyniku przeprowadzonych wstępnych analiz resort doszedł do wniosku, że mogą one działać tylko w ramach jednego, skonsolidowanego podmiotu. W celu weryfikacji tej koncepcji konieczne jest przeprowadzenie pogłębionych analiz i opracowanie biznesplanu. Zgodę na konsolidację PKS-ów będzie musiał także wydać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Minister Aktywów Państwowych zarekomendował, aby w celu przeprowadzenia koniecznych prac analitycznych, wykonywanie praw z akcji lub udziałów Skarbu Państwa w wybranych spółkach PKS przekazać Polskim Kolejom Państwowym S.A. W projekcie podkreślono, że spółka ta posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie transportu, zaplecze analityczne a także instrumenty finansowe i prawne. Z kolei inne spółki, w których udział państwa jest nieznaczny albo są nierentowne, mają trafić pod nadzór Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Zgodnie z proponowanymi przepisami wykonywanie praw z akcji nad spółkami Strefy Ekonomicznej zostanie przekazane ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

Pełna lista rozwiązań zawartych w projekcie:

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie miałaby przejąć nadzór nad spółkami:
- PKS Mrągowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrągowie,
- PKS-IWOPOL spółka z ograniczoną w likwidacji z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołowie,
- Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni,
- Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Poznaniu.

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nadzorowałaby spółki:
- "POLBUS-PKS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie Spółka Akcyjna,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Częstochowie,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna,
- WARS S.A.

Minister właściwy do spraw gospodarki objąłby nadzór nad spółkami:
- Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie,
- Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie,
- Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,  
- Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
- Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
- Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
- Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.,
- Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.,
- Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.,
- Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
- Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” sp. z o.o.,
- Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie rządu projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w I kwartale 2021 roku. Za jego opracowanie odpowiada wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

pg

Władze Australii zdecydowały o przeznaczeniu ponad 4 mld dolarów amerykańskich na projekt Inland Rail – informuje portal Railwayjournal. Inwestycja obejmuje budowę śródlądowej towarowej linii kolejowej o długości ponad 1700 km z Melbourne do Brisbane.

Za realizację Inland Rail odpowiada państwowa firma Australian Rail Track Corporation. W 2017 budżet inwestycji został ustalony na ponad 7 mld dolarów amerykańskich. Szef ARTC Richard Wankmuller podkreśla jednak, że konieczne są kolejne środki, aby zaspokoić oczekiwania obywateli Australii i klientów.

Dzięki projektowi Inland Rail trasa kolejowa z Melbourne do Brisbane skróci się o 200 km, a pociągi będą ją pokonywać w czasie krótszym niż 24 godziny. Dodatkowe rządowe środki zostaną przeznaczone m.in. na budowę łącznie 4500 przepustów, 9 wiaduktów, blisko 7 km mostów i 450 km ogrodzeń.

Minister finansów w rządzie Australii Simon Birmingham podkreśla, że zwiększenia finansowania to odpowiedź na potrzeby obywateli.

„Wprowadzamy ulepszenia w projekcie, aby zapewnić bardziej wydajną sieć kolejową, a jednocześnie zagwarantować stworzenie większej ilości nowych miejsc pracy i pobudzenie gospodarki” – wyjaśnia minister.

Inland Rail będzie najważniejszą linią towarową w Australii i znacznie poprawi wydajność krajowego transportu kolejowego w tym kraju. Inwestycja zapewni lepsze połączenie producentów z rynkami i stworzy nowe możliwości dla przedsiębiorstw oraz branż i lokalnych społeczności.

pg

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program Inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020 – 2023” – poinformowało pod koniec października Centrum Informacyjne Rządu. Projekt przedłożył pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Łodzią a Warszawą, którego celem jest stworzenie nowego systemu transportowego dla naszego kraju. Ma to nastąpić poprzez zintegrowanie transportu kolejowego, lotniczego i drogowego. Program Kolejowy CPK obejmuje budowę linii o długości ponad 1800 km. Prace przygotowawcze dla odcinków liczących łącznie ponad 500 km ruszą już w tym roku. Do 2023 r. planowane jest ukończenie prac przygotowawczych na długości 1,6. tys. km. Podmiotem odpowiedzialnym za tę inwestycję będzie Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będzie natomiast nadzorować realizację działań w zakresie modernizacji istniejących linii kolejowych, którymi zarządza. Zajmie się też budową nowych odcinków „w ramach projektów obecnie przygotowywanych oraz niewielkiej długości, które staną się uzupełnieniem istniejącej sieci”. Instytut Kolejnictwa będzie odpowiedzialny za działania w zakresie zwiększenia potencjału infrastruktury badawczej. Realizacja programu kolejowego programu CPK ma zostać ukończona do 2034 roku.

Pełnomocnik Rządu ds. CKP Marcin Horała wskazał, że przyjęty przez rząd plan ma zagwarantować m.in. „ciągłość prac nad projektami, wykupy gruntów oraz rozpoczęcie inwestycji”. W uchwale przewidziano, że do 2023 roku, w ramach I etapu, na te cele zostanie przeznaczona kwota ok. 13 mld zł. W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu czytamy, że środki na realizację planu będą pochodziły głównie z emisji obligacji. Strona rządowa wskazuje, że program na lata 2020-2023 nie wymaga finansowania ze środków budżetu państwa.

Na Program Kolejowy CPK składa się łącznie 12 tras kolejowych, które obejmują 30 zadań inwestycyjnych:

Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmuje też budowę Portu Solidarność o powierzchni ok. 3 tys. hektarów, który ma stać się największym hubem przesiadkowym w całej Europie Środkowo-Wschodniej. W pierwszym etapie lotnisko będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Port będzie położony w województwie mazowieckim, około 40 km od Warszawy. Część Lotniskowa CPK ma zostać oddana do użytku w 2027 roku. W ramach drogowego programu CPK, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybuduje ok. 400 km dróg szybkiego ruchu.

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram